עדותו של שx שוקxxx בדבר תלונה שהגיש בגין על א.ק וא.ח

בית המשפט המחוזי בנצרת

תפ"ח 502-07 מדינת ישראל נ' זדורוב(עצור/אסיר בפיקוח)

20 מרץ 2022

לפני

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:30

פרוטוקול מתומלל

עדי ההגנה:

שמעון שי שוקxxx

ד"ר אלון קריספין

ד"ר אנדרי קוטיק

כב' השופט א. קולה: כן, דבר מר שוקxxx, לפני שאני מזהיר אותך לומר את האמת תגיד מה אתה רוצה להגיד.

העד, מר ש. שוקxxx : כבודו, אני מבקש אם אפשר דיון בדלתיים סגורות אני עד בעצם מטעם ירום אבל אני נפגע עבירה משנת 2012 וחושש לפרטיות שלי וחושש לביטחון שלי, אני לא כל כך יודע לדבר בבית משפט אבל אני מאד חושש.

כב' השופט א. קולה: עד עכשיו דיברת בסדר.

העד, מר ש. שוקxxx : אני מאד חושש לפרטיות

כב' השופט א. קולה: עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : כן, אני שוחחתי עם העד בין היתר גם אתמול והוא שב ומביע את חששו מכל מיני גורמים שיתנכלו לו, מביע חרדה נמשכת.

כב' השופט א. קולה: נפגע עבירה זה לא רלוונטי להליך הזה, האם הוא חושש למסור את עדותו באופן שלם.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' השופט א. קולה: זו השאלה המשפטית.

עו"ד י. הלוי : אז הוא הביע את החשש, הוא אמר לי אני לא אעיד בחופשיות עם דלתיים פתוחות וכולם שומעים אותי, אמרתי לו תקשיב אין לי אינטרס נוגד אני אתמוך בבקשתך, האינטרס שלי שתעיד בחופשיות, אני תומך בבקשה.

כב' השופט א. קולה: טוב.

עו"ד י. הלוי : ואני אשמח מאד אם הדיון יהיה בדלתיים סגורות.

כב' השופט א. קולה: טוב, המדינה, כן עורך דין קבלאוי.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, כבודכם כפי שאב בית הדין העיר הוא לא נפגע עבירה בהליך הזה לכן לא עומדות לו הזכויות של נפגע עבירה בהליכים פליליים ,יחד עם זאת ככל שבית המשפט הנכבד סבור שעדות בדלתיים פתוחות עלולה למנוע מהעד להעיד באופן חופשי אנחנו משאירים את זה לשיקול דעת בית המשפט, לנו אין התנגדות.

עו"ד י. הלוי : אני אשמח.

כב' השופט א. קולה: הפרוטוקול לא חסוי.

עו"ד י. הלוי : לא, לא, אני אמרתי לו הבדלתי בין אי פרסום לבין דלתיים סגורות.

כב' השופט א. קולה: החלטה. כן התקשורת.

עיתונאי YNET : אני רוצה לציין שלא שמענו שיש עליו איום קונקרטי או איזושהי סיבה שבגינה הוא לא יעיד בדלתיים פתוחות, האירועים שעליהם הוא העיד היו לפני שנים רבות שלא נדבר על כך שהדברים פורסמו הלוך ושוב, נאמרו, נכתבו גם בהקשר שלו וגם בהקשר של הגברת א. ק. וכו' אז אני לא מבין באמת מה יש כרגע לחסות.

כב' השופט א. קולה: טוב, הבנו, יש דברי טעם, תגיד לי מר שוקxxx באמת מ- 1 עד 10 ממה אתה חושש. הרי הסיפור שלך פורסם בכל התקשורת למיניהם, העובדות שמסרת ידועות, מסרת אותן בעדות ראשית במשטרה, אני מניח בהליך הקודם לא העדת כמובן אבל הסיפור שלך פורסם בכל אתר ואתר, יש מין מושג כזה כללי שיש זכות לציבור לדעת מה אפשר לעשות שדיונים בית המשפט מתנהלים בדלתיים פתוחות אלא אם כן יש סיבה מיוחדת לסגור את הדלתיים, האינטרס הראשון שלנו כמובן שתעיד בחופשיות, שנשמע את האמת למרות שזה משהו איזוטרי ואולי צדדי למשפט שלנו ואולי לא אנחנו עוד לא יודעים עדיין, לכן השאלה היא אם זה באמת חשש של ממש כי אני לא רואה משהו מעבר למה שהיה עד היום, כל הפרסומים מתפרסמים, התפרסמו לפני כן, מתפרסמים עכשיו, מתפרסמים תוך כדי, המשפט הזה הוא כבר יצא מגדרי האולם הזה בכל מקרה, הכל מתפרסם בחוץ וגם מה שתעיד יתפרסם בחוץ בין כך ובין כך, ככל שאנחנו עושים יותר דרמה מדבר מסוים אנחנו מעצימים אותו סתם כי זה דלתיים סגורות ולפעמים יוצא שהעניין יותר ניזוק מאשר מרווחים, השאלה אם זה באמת כל כך… אם נגיע לשאלה שבה תגיד נורא קשה לי נשקול עוד פעם

העד, מר ש. שוקxxx : כבודכם ברשותכם, כן, הפרטיות שלי מאד חשובה לי והיכולת שלי למסור את העדות הזאת,

כב' השופט ד. צרפתי : אבל הפרוטוקול יתפרסם בכל מקרה.

העד, מר ש. שוקxxx : הפרוטוקול יתפרסם עם השם שלי והכל, התקשורת מגיבה בצורה מאד קשה לסיטואציה הזאת.

כב' השופט א. קולה: אבל ככל שהדלתיים סגורות זה יותר מעצים את התגובות.

העד, מר ש. שוקxxx : אבל זו היכולת שלך להגן עלי.

כב' השופט א. קולה: לא, אני לא יכול להגן עלייך בזה כי הפרוטוקול יהיה פתוח, אני לא אוכל לחסות את הפרוטוקול, הפרוטוקול יהיה פתוח בכל מקרה, להגן עלייך בזה אני לא יכול כמו שעל אף אחד אני לא יכול להגן, מה שקורה באולם קורה באולם מה שמוחלט מוחלט.

העד, מר ש. שוקxxx : אתה יכול למנוע את הפרסום של התמונות שלי למשל, אתה יכול למנוע את הפרסום של הפרטים שלי האישיים?

כב' השופט א. קולה: הפרטים האישיים שלך פורסמו כבר מזמן, התמונות שלך פורסמו כבר מזמן, הפרוטוקול פורסם מזמן, זו בקשה אחרת לגמרי, זה שני מישורים שונים, זה כבר תגיד בקשה מנומקת נשקול אותה ונראה מה אנחנו עושים אז, זה כבר פורסם מהבחינה הזאת הסוסים ברחו מהאורווה, כבר כולם יודעים מה השם שלך וכו' וכו' וכו' ולהפך אני אומר לך מר שוקxxx מניסיון מצטבר של עשרות שנים, ככל שאנחנו נעשה משהו חסוי זה רק ילבה יותר את הרצון לדעת, כשאתה מעיד באופן פתוח וחופשי וכולם שומעים אין לך מה להסתיר, להם אין מה להסתיר, לנו אין מה להסתיר והדברים על השולחן, אם נתרשם במהלך העדות שלך שבאמת זה פוגע לנו בחקר האמת אז נעשה הפסקה ונשקול את זה עוד פעם.

העד, מר ש. שוקxxx : אני מבחינתי זה פוגע בעדות שלי חד משמעית, אני לא יכול להרגיש חופשי.

כב' השופט א. קולה: 5 דקות הפסקה.

לאחר הפסקה.

<#3#>

החלטה

בפתח הדיון ביקש מר שמעון שוקxxx שעדותו תישמע בדלתיים סגורות, לטענתו מתן עדות בדלתיים פתוחות תמנע ממנו להעיד באופן חופשי, בשלב ראשון סברנו שאכן יש להיעתר לבקשתו שבה תמך עורך דין הלוי ובאי כוח המדינה השאירו זאת לשיקול דעתנו, לאחר מכן פנו ובצדק נציגי התקשורת והביעו עמדתם שאין כל סיבה של ממש לשמוע את עדותו של העד בדלתיים סגורות, הוא איננו נפגעעבירה בהליך זה ועניינו כבר פורסם ברבים בעבר, משכך ולאחר שיצאנו ונועצנו בינינו הגענו לכלל

מסקנה כי בשלב זה עדותו תישמע בדלתיים פתוחות, ככל שבמהלך העדות נסבור אחרת נרשה לעצמנו שוב לשנות את דעתנו בהתאם להתפתחות העדות, בשלב זה וכאמור העדות תתחיל בדלתיים פתוחות.

ניתנה והודעה היום, 20 במרץ 2022, במעמד הצדדים.

069725810

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

כב' השופט א. קולה: אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת ועונה לעורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : לפני שמתחילים את העדות שלו העד הזה הוא עד הגנה וזומן מטעם ההגנה, חקירתו תהיה חקירה ראשית והדברים שהיו בחקירת הנאשם של להציג לו דברים ואחר כך שיתייחס אני לא רוצה להתנגד כל הזמן , פשוט תשאל שאלות פתוחות העד יענה ככל שירצה לעמת אותו בדברים אחרים שיעשה זאת בדרך.

כב' השופט א. קולה: אז אפשר להגיש בהסכמה את ההודעה שלו במשטרה ושימשיך לשאול?

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' השופט א. קולה: תגיש את ההודעה שלו במשטרה ותשאל עוד שאלות.

עו"ד י. הלוי : בשמחה, אבל אני מתנצל אין לי עותקים.

כב' השופט א. קולה: סמוך על עורך דין קבלאווי הוא בא מוכן מהבית.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מגישים את ההודעות שלך במשטרה, נחקרת ארבע פעמים, אתה מאשר שזו החתימה שלך?

כב' השופט א. קולה: הודעותיו של העד במשטרה 1/4, 1/5, 3/5, 6/5 הוגשו וסומנו נ/106א-ד.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' השופט א. קולה: מה שאמרת במשטרה בפנינו, חלק נכבד מהעדות שלך כבר חסכנו, עכשיו עורך דין הלוי ישלים.

עו"ד י. הלוי : טוב.

העד, מר ש. שוקxxx , לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : שמעון, ספר לנו קודם כל רקע כללי, אתה היום בן כמה וממה אתה מתפרנס?

העד, מר ש. שוקxxx : אני היום בן 40, עובד בחברת ייצור מזון.

ש : אנחנו מדברים על לפני 10 שנים היית בן 30 ומה אז עשית בחייך?

ת : הייתי סטודנט להוראה במכללת אוהלו בקצרין, למדתי מדעים וחינוך מיוחד, הייתי אם אני לא טועה שנה ב' בלימודים והתגוררתי במעונות הסטודנטים.

ש : ספר על ההיכרות עם א. ק. שכינויה אולה, איך נוצרה ההיכרות ומתי.

כב' השופט א. קולה: לפי דעתי זה כתוב כאן, זה כתוב כאן.

עו"ד ו. קבלאוי : מה שאפשר לקצר אני אקצר.

כב' השופט א. קולה: תודה.

עו"ד י. הלוי : נקפוץ לאותו יום דרמטי, מה קרה.

העד, מר ש. שוקxxx : זה התחיל מוקדם בבוקר, הגעה של א. ק. למתחם של המעונות, בפגישה הראשונה בעצם,

ש : באיזה שעה הפגישה הראשונה? ההגעה הראשונה?

ת : לא זוכר במדויק, אזור 8-9 בבוקר, הודעה ראשונה שלה ראיתי אותה בחניה ניגשתי אליה, היה לה ריח של אלכוהול, אמרה כל מיני דברים ובעצם הסברתי לה שנחקרתי בימ"ר צפון לפני זה ואני לא מעוניין לשוחח אתה ואני מבקש ממנה שתלך בצורה מנומסת ומכובדת, לא מתלהמת, היא כיבדה את זה הסתובבה והלכה, בפעם הראשונה, לאחר מכן משהו כמו חצי שעה אחרי היא מגיעה חצי שעה אחרי עוד הפעם מתקרבת אלי, שולחת ידיים לאזור הבטן, אזור הצוואר, אני רוצה לבוא אלייך, אני רוצה להיכנס אלייך הביתה, ובעצם בנימוס אני מבקש ממנה שתלך, היה באותו יום ביקור של שר חשוב במעונות והמון נציגים משטרה וביטחון, עדיין לא נפל לי האסימון למה שקורה אבל ביקשתי ממנה שתלך כבר בפעם השנייה ובשלב הזה כבר הרמתי טלפון לחוקר שחקר אותי בימ"ר שאמר לי אם קורה משהו אז תתקשר אלי וזה מה שעשיתי, נאלצתי להתחמק בשטח המעונות מהבחורה שהמשיכה להסתובב שם.

ש : אמרת היא שלחה ידיים לבטן ולצוואר, אמרת את זה גם באחת מהודעותייך, נ/106ג זה נמצא שם, איך הגבת לכך שהיא שלחה יד ידיים לצוואר ולבטן?

ת : בצורה עדינה ומנומסת הסרתי לה את הידיים מהגוף שלי.

ש : למה הסרת את הידיים מהגוף שלך, מה היה בנגיעות האלה באיברים האלה שגרם לך להסיר את היד או הידיים.

ת : כל ההיכרות הייתה כל כך מזערית, כל ההיכרות הייתה על בסיס קשר עם אימא שלה במקום העבודה, היכרות שכבר לא הלכה לשום מקום, לא הובילה לשום מקום, לא היה בה שום דבר אז לפיכך כאילו אין שום סיבה להיפגש או כל דבר אינטראקציה בייחוד שיום לפני ביליתי בחקירה בימ"ר או יומיים לפני או כמה ימים לפני אני לא ממש זוכר את התאריכים במדויק כרגע אבל כולי עדיין מפוחד מהחקירה הזאת, כולי עדיין מעורער לחלוטין ופתאום באה בחורה ומבקשת לבוא אליי.

ש : ביקשת ממה שתלך, מה קרה כשביקשת שהיא תלך

ת : בפעם השנייה היא הסתובבה ללכת או כל דבר אחר, אני אוטומטי נכנסתי למתחם אחר במעונות והרמתי טלפון לחוקר, ביקשתי ממנו שישלח מישהו כי כמו שהם אמרו אם קורה משהו הם מגינים עלי אז שישלח מישהו שיבדוק את הסיטואציה הזאת כי זה מאד חריג, זה לא אמור לקרות, הסתתרתי שם באחד החדרים והמתנתי עד שהיא תלך, התבוננתי דרך החלון והמתנתי עד שהיא תלך היא באמת הלכה אחרי כמה דקות ואז ירדתי חזרה למטה לכיוון הדירה שלי.

כב' השופט א. קולה: במעונות.

ת : במעונות של הסטודנטים, בפעם השלישית שהיא הגיעה כבר,

ש : כעבור כמה זמן?

ת : זה היה עניין של חצי שעה, שעה, אזור 10 וקצת לא זכורה לי השעה במדויק, כבודו זה אירוע מאד טראומטי עבורי אני פה חושף את הלב שלי.

כב' השופט א. קולה: בסדר גמור, אנחנו מעריכים את זה.

ת : לא טוב לי עם זה שהם פה, אני לא יכול לדבר ככה אני מצטער, יש פה אנשים זרים זו הנפש שלי.

כב' השופט א. קולה: תשתדל להמשיך עוד קצת בכל אופן.

ת : בפעם השלישית שהיא מגיעה זה היה בתום הביקור של השר והאבטחה שלו כבר זזה מהמקום, עדיין היו נציגים של המעונות של המכללה, ז"ל נאווה חיימוביץ המנהלת שלי הישירה והמנכ"לית של המכללה וסטודנטים נוספים למזלי לא כולם היו שם ומאחר וזה היה יום קצת פנוי מבחינת הלימודים אז התחלתי במטלות שלי, חלק מהעבודה שלי במכללה כדי לשלם את הלימודים היה גם עבודות תחזוקה למיניהם, יצאתי מהמתחם מה שנקרא מגדל 8 והיה לי סולם על הכתף בצד שמאל וארגז כלים ביד השנייה ושגרת היום משימות, לא חשבתי יותר מדי ולא שקלתי יותר מדי, ופתאום הבחורה נמצא לצדי, הבחנתי בה במטרים הספורים ממש לפני שהיא הגיעה אלי, אני מדבר על א. ק., לא שיערתי לשנייה שזה מה שהולך לקרות, גם לא הבנתי שזה מה שהולך לקרות ולכן גם לא עשיתי שום דבר מבחינת הגנה על עצמי, באותו רגע אני קולט שיש לי משהו על הצוואר, אני קולט שיש לי משהו על העורק הראשי שלי כי אני מסובב ואני מטה את הגוף שלי בעצם אליה.

ש : אתה יכול להדגים?

ת : אני יכול להדגים.

כב' השופט א. קולה: העד מדגים על העורק השמאלי.

ת : ברגע שאני מיישר את זה לכיוון שלה אני בעצם מסתובב אליה, היא באה מצד ימין שלי, יש לי משהו, אני מרגיש שיש לי משהו על הצוואר, עדיין לא יודע מה זה, עדיין לא מבין מה זה, יש מלמולים מהצד שלה על נהרסו לי החיים אני רוצה להיכנס אלייך, אם אני לא טועה היה שם משהו בוא נקיים יחסי מין, הכל נהרס.

ש : תמשיך.

ת : עניין של שניות שמעתי את הסולם מכתף שמאל זרקתי אותו על הרצפה, זרקתי את ארגז הכלים, את היד תפסתי,

כב' השופט א. קולה: את היד שלה.

ת : את היד שלה תפסתי, נאלצתי לקבע אותה לתוך שולחן עץ שהיה שם, לנטרל בעצם איום על החיים שלי ולנסות לעכל את כל הסיטואציה במאית השנייה מבלי להבין עדיין מה מתרחש, ידעתי שיש סטודנטים במתחם, זעקתי לכל מי ששומע אותי לבוא מיד ולהגיע, הגיע אחד הסטודנטים וביקשתי ממנו להוציא לה את החפץ מהיד, החפץ התברר כבקבוק שבור עם להב שהייה על הגרון שלי, זאת אומרת שאם לא הייתי עושה את כל זה ייתכן מאד שהייתי נפצע מזה, ייתכן גם במאבק שהייתי נפצע מזה, אחד הדברים שהכי פחדתי מהם באותו רגע זה שיאשימו אותי בפגיעה של מישהו אחר כי המצלמות לא עבדו באותו יום הייתה תקלה וזה משהו שרץ לי בראש כי אני גבר גדול והיא בחורה צנומה וקטנה, פחד אימים מאסון שיכול להתרחש ואני עדיין לא מעכל שאני כמעט נפגעתי נפצעתי או חלילה כל דבר אחר.

ש : אני ארענן את זיכרונך בשני פרטים, לפני שאתה תופס לה את היד האם אתה זוכר באיזה צורה היא דיברה?

ת : באותה שניה לא קלטתי כל כך את,

כב' השופט א. קולה: אבל אם זה כתוב זה כתוב.

עו"ד י. הלוי : נכון, אני רוצה לרענן את הזיכרון.

כב' השופט א. קולה: אבל אם זה כתוב זה כתוב זה כבר אצלנו, זה כבר הוגש, מה שכתוב כתוב, אם זה כתוב בהודעות שלפנינו אין לך אינטרס לרענן כי זה כבר כתוב זה הוגש בהסכמה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני מקבל, אתה יכול לתאר את האופן שבו היא פעלה כלפייך?

העד, מר ש. שוקxxx : אופן זה לשים להב לבן אדם על הצוואר ולנסות לפגוע בו, כך אני מפרש את זה.

עו"ד י. הלוי : אני אשמיע לך משהו שאין בפני בית המשפט.

עו"ד ו. קבלאוי : בנושא הזה? תשאל קודם.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לרענן את זיכרונו של העד, אתה קיימת שיחה עם ארי פינס ויותם מהתוכנית של צל של אמת,

העד, מר ש. שוקxxx : נכון.

ש : הם שוחחו אתך בטלפון.

ת : הם לא היחידים, התקשורת מאז ועד היום בעצם מאחר ואף אחד לא מגן עלי בסיפור הזה התקשורת מאז ועד היום בעשרות דרכים בכל מיני הטרדות כולל בחצר האישית של הבית שלי לא מפסיקים מהצעות בפייסבוק ועד מיילים ווטצאפים והכל לנסות להגיע ולנסות לברר ולנסות לשמוע את מה שהם רוצים, ארי פינס ויותם שעבדו על צל של אמת הפכו עולמות כדי לראיין אותי, אני אומר להם עשרות פעמים לא מעוניין להתראיין, לא מעוניין לחשוף אותי, לא מעוניין לקשר אותי לסיטואציה הזאת מאחר והמדיה היום היא פתוחה כפי שאמרתי מקודם, אני לא מעוניין להיחשף בסיפור הבזה, אני לא צד בחיפוש הזה ואני לא רוצה להיות שום צד בסיפור הזה, בשיחות האלו שעורך הדין הולך להשמיע כרגע זה הקלטות שלהם אף על פי שהם התחייבו שהם לא מקליטים בשום צורה ובשום אופן, התחייבות גם בכתב, לא מקליטים, לא מפיצים, היום זה גם נמצא באינטרנט אני מקבל את זה כל הזמן מכל מיני אנשים.

ש : את שתי ההקלטות שעברתי לך באימייל אתה רואה באינטרנט?

ת : הן נמצאות באינטרנט.

ש : אני לא הכרתי אותן אלא בגלל שקיבלתי מהם את ההקלטות, לא ידוע לי.

ש : כששמעתי את זה הזדעזעתי כי אמרתי לעצמי איך יכול להיות שעיתונאי מבטיח לך שהוא לא מקליט אותך מתחייב לך גם בכתב שהוא לא מקליט אותך ובסופו של דבר זה נמצא במדיה כמו שכל החיים שלי כרגע נמצאים במדיה, כמו שאנשים כבר יודעים ביום שלישי שאני לא להעיד כי אני עולה להעיד ביום ראשון כי זה נדחה וכל השאר, חוסר הנוחיות הזאת לבן אדם שנפגע בעבירה היא פשוט, איך לומר את זה היא הזויה, אני לא רוצה להיות מקושר לסיפור הזה ולמה שקורה פה אבל אני התבקשתי להגיע על ידכם.

ש : כששוחחתי אתך אמרתי לך העננה הזאת תחלוף זאת טיבה של תקשורת, אני רוצה להשמיע לך קטע קטן מהשיחה שלך עם ארי ככל הנראה,

כב' השופט א. קולה: ממתי השיחה הזאת?

העד, מר ש. שוקxxx : 2014, 2015, היו כמה שיחות לפני כמה שיחו אחרי.

עו"ד י. הלוי : התוכנית שודרה במרץ 2016, עובר למרץ 2016, אני רוצה להשמיע.

עו"ד ו. קבלאוי : רגע, אני מתנגד שחברי ישמיע לו חלק מההקלטה, קודם שישאל שאלה.

עו"ד י. הלוי : שאלתי, באיזה אופן.

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

כב' השופט א. קולה: תשאל אותו מה הוא אמר בהקלטה.

עו"ד ו. קבלאוי : ההקלטה ארוכה 15-17 דקות.

עו"ד י. הלוי : מה שכבודו יגיד לי, יש שתי שיחות טלפון, אחת רבע שעה והשנייה 19 דקות, כתבתי משהו לחבריי הם ראו, אין לי דרך להגיע לזה בשאלה פתוחה, ניסיתי, שאלתי אותו באיזה אופן היא פעלה כנגדך, או קיי, הוא ענה מה שענה, אין לי עוד דרך להגיע, אני רוצה להשמיע ולהגיד לו מה אתה אומר, זה מה שיש לי לא נשאר לי עוד בריענון, אם היה כתוב אז הייתי אומר אני מקריא לך משורה עד שורה אבל אין לי להקריא יש לי רק להשמיע, זה ריענון.

כב' השופט א. קולה: טוב, השאלה מותרת וההשמעה מותרת, אבל לא כל ה – 17 דקות ולא כל ה – 19 דקות.

עו"ד י. הלוי : בוודאי שלא, אני משמיע מהקלטה בין ארי פינס לעד שאורכה 19 דקות, אני אשמיע ממונה 12:25, 25 שניות אני אשמיע עד שזה יגיע.

(בשלב זה מושמעת הקלטה קולית באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : שמעת, אמרת היא הפעילה המון כוח, אתה רוצה להתייחס לזה בבקשה?

כב' השופט א. קולה: קודם כל זה הקול שלך

העד, מר ש. שוקxxx : כן, זה הקול שלי, לקח לי הרבה שנים לעכל את הסיטואציה מאותו יום לצערי נאלצתי להיזכר בזה ממש לאחרונה דרך עורך דין הדין פה.

כב' השופט א. קולה: עורך דין הלוי.

העד, מר ש. שוקxxx : וזה לא עושה לי ממש לטוב לא לגוף ולא לנפש, אמרתי בהקלטה ובכל פעם שנאלצתי להיזכר אז עוד פרט ועוד פרט עולה, הפעלת כוח הייתה כאשר החפץ היה אצלי על הצוואר.

כב' השופט א. קולה: הפעלת כוח מצידה של מי?

העד, מר ש. שוקxxx : של א.

כב' השופט א. קולה: כלפייך.

העד, מר ש. שוקxxx : כלפיי, הפעלת הכוח הייתה על העורק הראשי בעצם עם החפץ כאשר אני הדבר הראשון שעומד מולי זה איך אני מזיז את זה עכשיו מבלי לדעת מה זה עדיין, הפעלת כוח שאי אפשר להגדיר אותה כי היא הייתה צנומה וקטנה ומהפעמיים שלוש שראיתי אותה היא לא הייתה אחת שחוטבת עצים היא הייתה בחורה קטנטונת ופתאום עוצמה כזאת שיוצאת מבן אדם ששתית אתו קפה חודש לפני זה היה מאד חריג, אז אני לא יודע איך לאמוד את זה חוץ מזה שהייתי עושה תנועה לא נכונה או היא הייתה עושה תנועה לא נכונה זה היה פוגע, בוודאות זה היה פוגע בי זה כן אני יודע להגיד.

עו"ד י. הלוי : באיזה יד אם אתה יכול להגיד לנו היא הצמידה את שבר הבקבוק חד? איזה יד היא הצמידה לעורק השמאלי שלך?

העד, מר ש. שוקxxx : אם אני בעצם עומד לדלת של המעונות מאחורי ואני עומד ככה כאשר פה הסולם ופה ארגז כלים,

כב' השופט א. קולה: העד מדגים סולם על כתף שמאל שלו וארגז כלים בצד ימין שלו.

העד, מר ש. שוקxxx : נכון, הבחורה מגיעה מהשביל מהצד הזה,

כב' השופט א. קולה: מצד ימין שלך.

העד, מר ש. שוקxxx : היא מגיעה מצד ימין שלי, החפץ החד היה עם יד שהיא פחות קרובה אלי, היא הייתה עם היד השמאלית שלה בעצם.

כב' השופט ד. צרפתי : היא באה אלייך מאחורי הצוואר?

העד, מר ש. שוקxxx : לא, היא לא באה אלי מאחור, אני עומד, אפשר להדגים לכם?

עו"ד י. הלוי : אני מוכן להתנדב.

כב' השופט א. קולה: עורך דין הלוי בבקשה, הוא א. ק.?

העד, מר ש. שוקxxx : לא, הוא יהיה אני.

כב' השופט א. קולה: טוב, העד מנסה להדגים לנו כאשר עורך דין ירום הלוי משמש בתפקיד העד והעד משמש בתפקידה של א. ק.

העד, מר ש. שוקxxx : אז בעצם זה השביל של המעונות, היא מגיעה עד אלי, אני נמצא עם הצד הימני שלי אליה, אני מסתובב אליה עם הראש ככה בעצם ובשלב הזה יש לי את החפץ החד פה, זאת אומרת עם היד השמאלית שלה החפץ החד נמצא לה בתוך היד זה כבר נמצא לי פה.

כב' השופט א. קולה: העד מדגים שידו השמאלית על צווארו בחלק השמאלי של עורך דין הלוי כך מדגים העד.

העד, מר ש. שוקxxx : כאשר בשלב הזה אני שומט את ארגז הכלים ובפעולה מהירה אני בעצם תופס את היד מסובב אותה ומצמיד אותה על השולחן שהיה ממש בקרבת מקום.

כב' השופט א. קולה: זה היה ביציאה מהחדר? איפה השולחן?

העד, מר ש. שוקxxx : זה לא בחדר,

כב' השופט א. קולה: ביציאה מהמבנה?

העד, מר ש. שוקxxx : מבנה אחד בדרך למבנה אחר של המעונות.

כב' השופט א. קולה: אז ביציאה מהמבנה היה שולחן?

העד, מר ש. שוקxxx : היה שולחן קטן כן.

כב' השופט א. קולה: או קיי.

העד, מר ש. שוקxxx : לתשובתו של עורך דין זה היה ביד שמאל.

עו"ד ו. קבלאוי : יובהר שההגעה של א. לפי ההדגמה של העד היא מצד ימין מקדימה לא מאחור.

כב' השופט א. קולה: כתבנו, אמרנו, חברי שאל.

עו"ד י. הלוי : צעקת לעזרה ומה קרה?

העד, מר ש. שוקxxx : אני זוכר את אחד הסטודנטים בשם יניב, לא זוכר את שם משפחתו, הוא הראשון בעצם, החלון שלו היה מול הסיטואציה ופתוח, הוא הראשון בעצם שמגיע עם כפכפים אני זוכר מכנס קצר וכפכפים רץ לעברי רואה את הבחורה דבוקה לשולחן ואני אומר לו תיקח לה את זה, תיקח את החפץ תוציא את מה שיש לה ביד, כל אותו זמן בשניות האלו החפת עדיין אצלה ביד, בראש שלי אני אומר אם יש חפץ אחד ביד אז אולי יש עוד משהו שם שאתה לא יודע אז את הידיים תפסתי אצלה בחוזקה והצמדתי לשולחן כי אתה לא יודע לאן זה התפתח אם זה הגיע למצב כל כך קיצוני מי יודע את ההמשך , הוא זה שמסיר לה את שבר הבקבוק מהיד וזורק אותו משהו כמו 2 מטר אלינו, אני לא יודע מי הזמין את הניידת משטרה באותו רגע, אבל לא מעט טלפונים של סטודנטים וגם יכול להיות המנהלת שהייתה שם הזמינו ניידת משטרה ואז בעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה ההזויה הזאת כמה דקות של נצח עד שהניידת הראשונה מגיעה ובשלב שהשוטרים מגיעים עם אזיקים במטרה לעצור אותה זה השלב היחידי שאני מוריד את הידיים שלי ממנה ומתרחק, אני לא כל כך זורק מה קרה אחרי שהתרחקתי.

ש : זה לא חשוב, תאמר לי בבקשה ספר לי על התגובה של אימא של א. ק. בעקבות מה שקרה.

ת : עוד באותו יום בערב אני מקבל טלפון מאימא שלה אחרי צהריים, צהריים בתום העדות שלי במשטרה שאני בעצם נאלץ למסור, אני מקבל טלפון מאימא שלה.

כב' השופט א. קולה: נזקקת לטיפול רפואי?

העד, מר ש. שוקxxx : לא.

כב' השופט א. קולה: או קיי.

העד, מר ש. שוקxxx : אני מקבל טלפון מהאם של א.ק. טניה ששם בעצם היא כועסת עלי, מאשימה אותי על זה שהרסתי לבת שלה את החיים, ואיך זה קרה ולמה לא התקשרתי אליה ישירות הסברתי לה שלא אני התקשרתי למשטרה ובעצם היא מאיימת עלי שאני לא יודע עם מי התעסקתי שיכולים לפגוע בי על דבר כזה, שם הכל מתחיל להשתבש בעצם בחיים האישיים שלי.

עו"ד י. הלוי : איך הם השתבשו?

העד, מר ש. שוקxxx : אני רווק בן 30 סטודנט במעונות, חופשי, מטייל, יוצא, נועל את הדלת, נועל את החלונות עם מנעולים שאני התקנתי בעצמי, מסתכל פעמיים בחוץ לפני שאני וצא, סופר עד 10 לפני שאני יוצא מהבניין, הייתי פקח לילה ברשות הטבע והגנים בשמורת יהודייה, מוצא את עצמי עם התקפי חרדה מפוחד.

כב' השופט א. קולה: טוב, אני באמת לא יודע למה אנחנו צריכים את זה, מה שנוגע לפן האישי שלך אני לא בטוח שאנחנו צריכים.

עו"ד י. הלוי : סליחה שהשופט עצר אותך.

כב' השופט א. קולה: בשבילך

עו"ד י. הלוי : אני אעצור אותך, אני אסיים בנושא אחרון, אדיר החבר לשעבר של א. ק. מה אתה יכול לספר עליו?

כב' השופט א. קולה: הוא התייחס אליו במשטרה.

עו"ד י. הלוי : שלוש הודעות מתוך ארבע זה על אדיר.

כב' השופט א. קולה: נכון, אז זה כתוב.

עו"ד י. הלוי : א. ב. ו- ד.

כב' השופט א. קולה: נכון.

עו"ד י. הלוי : אתה מספר שהתלוננת נגדו שהוא התקשר, הטריד אותך, איים עלייך וכו' וכו' הכל נמצא, דבר אחד אותי מעניין בדיעבד סיפרת קצת במשטרה וקצת יותר בהקלטה, מה הבנת בדיעבד לגבי הדברים שאמר לך אדיר אחרי המקרה שקרה עם א. ק. מה הבנת בדיעבד סובייקטיבית?

עו"ד ו. קבלאוי : אני מתנגד לשאלה, מדובר במסקנה של העד, זה לא מעניין אותנו, יש עובדות, על העובדות הוא מספר גם בעדות במשטרה, גם בהקלטה עצמה, העובדות קיימות בפניכם שחור על גבי לבן.

כב' הש' ת. נסים שי : לגבי האופן שבו קיבלת את העניין, האם זה מסקנות משפטיות? זה לא מסקנות משפטיות.

כב' השופט א. קולה: השאלה מותרת.

העד, מר ש. שוקxxx : ממש בתחילת ההיכרות עם א. קיבלתי הודעות מוזרות בפייסבוק, קיבלתי טלפונים חסויים, קיבלתי הודעות טקסט ואז בעצם באחת השיחות או באחת ההודעות אדיר, אני לא מכיר אותו, מסביר לי שאני בסכנה, מסביר לי שמנגנוני ההגנה שלי לא תקינים או לא עובדים כראוי ואני יכול להיפגע מהקשר שלי או מהקרבה שלי לא. ולכן הוא הוסיף שם משהו על קשר רומנטי וכאלו ושהם היו בקשר וזה לא נהוג וכן נהוג וזה אני התחמקתי בנימוס, הבנתי שהוא לא מרוצה מההיכרות שלי השולית עם הבחורה אבל בשלב מסוים קיבלתי מסרים מאד ברורים וחד משמעיים ואני מבחינתי לפני החקירה בימ"ר עוד לפני התקיפה ראיתי בזה איום על החיים שלי ולכן הגשתי תלונה, בדיעבד או שהוא באמת ניסה להגן עלי מפגיעה אפשרית מא. ק. או שהוא בחור מוזר שלא מצא חן בעיניו שמישהו אחר מכיר את הבחורה שלו, אני לא יודע להחליט בצורה מפורשת אם זה הגנה על החיים שלי מרצונו או כל הליך כלשהו שהיה לו עם הבחורה.

עו"ד י. הלוי : מה הוא אמר לך על תחושותיו שלו מה הוא סיפר לך מה הוא מרגיש?

כב' השופט א. קולה: זו עדות שמועה והוא יבוא להעיד הרי, זה כבר מרחיק לכת.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' השופט א. קולה: מר שוקxxx עונה לשאלות של באי כוח המדינה.

העד, מר ש. שוקxxx משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ו. קבלאוי :

עו"ד ו. קבלאוי : הצגתי בפנייך את 4 ההודעות שלך במשטרה, סיפרת את האמת?

העד, מר ש. שוקxxx : כן אדוני.

ש : במשטרה מסרת עדויות בסמוך לאחר האירועים גם ב- 1/4 מיד כשאתה מקבל את האיומים ואת ההודעות כפי שסיפרת.

ת : אני מגיש את התלונה בעצמי.

ש : הגשת את התלונה בזמן אמת, קיבלת הודעות ולמחרת ב- 1/4 כבר הגשת.

ת : הן כתובות אתה יכול לראות

ש : וגם אחרי הניקיון תקיפה של אולה שהיה,

ת : לפני הייתי בימ"ר, הוזמנתי לחקירה בימ"ר.

ש : התלונה שלך הוגשה בתחנת גולן.

ת : נכון, של יום התקיפה.

ש : לא, אני מפריד בין שני דברים, 1. זה האיומים מצד אדיר כלפייך שבגינם הגשת תלונה.

ת : נכון.

ש : שזה היה בסוף מרץ תחילת אפריל.

ת : או קיי.

ש : ואני אומר בזמן אמת ניגשת לתחנת גולן ואמרת יש אדם אדם שפונה אלי ומאיים עלי והגשת תלונה.

ת : נכון.

ש : בהמשך זומנת לימ"ר ב- 1/5

ת : נכון.

ש : וב- 3/5 יש את ניסיון התקיפה של אולה.

ת : אמת.

ש : שבזמן אמת גם באותו יום בשעה 13:41 אתה מוסר את הגרסה שלך במשטרה ואתה מוזמן לחקירת השלמה ב- 6/5.

עו"ד י. הלוי : רק אם אפשר לקרוא לזה ניסיון רצח אני אודה לך, היא בעצמה.

עו"ד ו. קבלאוי : מה זה צריך להיות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' השופט ד. צרפתי : הוא יחליט איך לקרוא לזה, האירוע, כן.

עו"ד ו. קבלאוי : שמענו גרסה שלמה מילה אחת הוא לא אמר, מה שאני מנסה להגיד זה שאתה בזמן אמת מסרת את הדברים שלך, כמו כל אדם אני יכול להניח שגם זכרת טוב מאד בזמן אמת את הדברים, מה שמסרת זה אמת וגם הזיכרון שלך היה (לא ברור) היית בסמוך לאחר האירוע זה נכון להגיד?

העד, מר ש. שוקxxx : זה נכון לדייק ולהגיד שאחרי אירוע שכזה שכל החיים שלך נשברים לרסיסים באותו רגע כי איך לעזאזל בחורה ששוקל 30 קילו עוד רגע מורידה לך את הצוואר, לא בטוח שאתה אומר את הכל באותה שניה, לא בטוח שבאותה שנייה המוח שלך מספיק לעבד את מה שעברת ואתה אומר את הכל חד משמעית וגם אתה מפחד להגיד את מה שאתה חושב, אתה חושש להגיד את מה שאתה חושב.

ש : ממי אתה חושש?

ת : יום יומיים לפני הייתי בחקירה בימ"ר, אזרח פשוט מן השורה מגיע לחקירה , 4 חוקרים אותי אתה יודע איזה פחד זה, מזמינים אותי אומרים לי תעזוב עכשיו את הלימודים ותגיע אלינו כי יש לך קשר כלשהו למשהו שאתה לא יודע בכלל על מה מדובר, יצאתי משם סיד לבן, הזוי לגמרי, לא מחובר למציאות, חושש, אתה לא עם אף אחד לא מתקשר עם אף אחד.

עו"ד י. הלוי : סליחה, אי אפשר להבין,

כב' הש' ת. נסים שי : נכון.

עו"ד י. הלוי : גברתי הבינה אותי, מה ההקשר של מה שהוא אמר.

כב' השופט א. קולה: אנחנו מבינים.

כב' הש' ת. נסים שי : אתה צודק, אבל אנחנו כן מבינים, למה הלכת לחקירה לימ"ר?

העד, מר ש. שוקxxx : הוזמנתי לחקירה בימ"ר, מתקשרים אלי לטלפון.

עו"ד י. הלוי : לא גם מי אמר אתה לא מתקשר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר ש. שוקxxx : מתקשרים אלי לטלפון אומרים לי תגיע לימ"ר צפון בנוגע למה? לא יכולים למסור לך, הלכתי במידי לתחנת משטרה בקצרין נכנס לשם אחד החוקרים, תקשיב מישהו מתקשר אלי, אני הגשתי תלונה לפני כמה זמן על איומים מישהו מתקשר אלי עכשיו מבקש ממני להגיע דחוף לחקירה, איזה מין דבר זה, לא מספרים לי שום דבר, אתה יכול לברר לי את הסיטואציה, אותו חוקר מברר את הסיטואציה סגן מפקד תחנה או משהו כזה והוא אומר לי גש אליהם במהרה, אני לא יכול לספר לך על מה, אני מגיע לשם אומרים לי תקשיב ההיכרות שלך עם א. ק. אנחנו רוצים לברר אתם פרטים, מה זאת אומרת ההיכרות שלי עם א. ק. ? מה הקשר שלי לסיטואציה הזאת? אני יושב, לא מאיימים עלי לא מרביצים לי אבל מפוחד כולי, לא יודע עכשיו מה אני הולך להגיד, אולי אני הולך להסתבך במשהו, אולי אני מסובך במשהו ואני אפילו לא יודע, אולי שהכרתי בסך הכל בחורה וזה היה יומיים לפני התקיפה, האיומים האלו שאסור לך לדבר ואסור לך ואסור לך זה וזה ולא היית פה בכלל, אני סתמתי את הפה שלי במשך חודש שלם, פנו אלי אנשים בכל מיני הקשרים ולא ידעתי בכלל מי מדבר אתי ואם אני מסוגל לענות או לא מסוגל לענות כי אולי אני עכשיו עושה פה איזה עבירה כל אזרח שאין לו נגיעה לחוק ואין לו עורך דין ואת היכולת והכוח ועבר חוויה מטלטלת של החיים שלו מפוחד עד היום, עכשיו מצלמים אותי פה ואני מפוחד, אני עכשיו אלך לאוטו ואני מפוחד ויושבים פה עיתונאים ורושמים כל דבר ואני מפוחד, הנפש שלי שבורה מאותו יום, אני גבר ואני חזק והכל ואני צריך להגן על הילדים שלי ולך תדע איזה פסיכים מסתובבים פה, לך תדע איזה אנשים הזויים מסתובבים פה.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מבינים את המצב.

העד, מר ש. שוקxxx : זה לא כל כך ברור כי אם זה היה ברור אז היה צו איסור פרסום, אם זה היה ברור היה דלתיים סגורות, אם זה היה ברור אף אחד לא היה מצלם אותי, אם זה היה ברור אף אחד לא היה נכנס אלי לתוך החצר שיש לי שני ילדים קטנים בבית, יש לי ילד בן 6 נכנסים אלי אנשים לחצר שלום רק באתי לדבר אתי מה זה הדבר הזה בכלל, אשתי לא מרשה לי רישיון לנשק אז יש עלי לדרמן שאני מחדש כל שנה, אשתי לא מרשה לי נשק היא יודעת מהסיטואציה הזאת שני ילדים קטנים יש לי בבית נכנסים אלי אנשים שלום רק רציתי לדבר אתך על משהו, רק רציתי זה אה אני מכיר את הסיטואציה אני חוקר מטעם עצמי, איזה מין דבר זה בכלל מי מגן על נפגעי העבירה, אתם התביעה מי פנה אלי מ- 2012 בן אדם ניסה להרוג אותי, בחורה ניסתה להרוג אותי, אני שהייתי רווק והכרתי אנשים והכל ויצאתי והיו לי קשרים רומנטיים והכל פתאום מישהו ניסה להרוג אותי לא הייתי מוכן לזה בכלל ריסק לי את החיים, אף אחד לא תמך בי, אף אחד לא התקשר אלי אף אחד לא בירר מה קורה עם החיים שלי עם הפחדים שלי, אני מתקשר לחברים שלי שהם בכלל אחד מהם הוא חובש קרבי ואני אומר לו מה אני עושה עכשיו, אני מכונס לעבודה שלי מתחת לבטון מה אני עושה עכשיו אני מפחד ויש לי לקוחות בחוץ, אולי יפגעו בי באמצע הלילה, אני לא יודע עם מי הסתבכתי ולא עשיתי כלום, פגשתי בסך הכל בחורה, ישבנו לכוס קפה לא היה שם שום דבר אז אני כל היום נתקל בטלפונים המטומטמים האלו, באנשים ההזויים האלו ואף אחד לא מגן עלי בעולם הזה.

כב' השופט א. קולה: כן, עוד שאלה?

עו"ד ו. קבלאוי : ברור, שמעון, אתה יודע שנגד אולה הוגש כתב אישום בגין ניסיון התקיפה.

העד, מר ש. שוקxxx : אני יודע.

ש : מאז אותו אירוע עם אולה היא איימה עלייך?

ת : לא לא שאני יודע.

ש : תיארת את מה שחשבת ב- 1/5 כשהזמינו אותך לימ"ר כל מה שאמרת שם וגם חתמת ואומרים לך בסוף העדות שהם מבקשים ממך , מפנה לעמוד 3 106ב שורות 84-87 אתה מסרת עדות, נחקרת, אני מזהיר אותך שלאחר סיום העדות אסור לך ליצור קשר עם אדם כזה או אחר , זה לא משהו שהם מסתירים, הם אמרו לך את הדברים האלו כדי לא לשבש חקירה.

ת : אני מבין, פשוט אזרח שלא מכיר את זה זו התגובה שלי.

ש : תיארת וסיפרת לגבי כל הפניות שהיו לך וההטרדות והאיומים והחשש שלך שקיים מאז אותו אירוע, אני יכול להגיד שהפניות מאנשי תקשורת ומאנשים שמתעניינים מהסיפור ובפרשה נכון

ת : נכון, התקשורת לא נוראה אבל האנשים הפרטיים הם הכי נוראיים בתוך הסיפור הזה.

ש : אתה בזמן אמת ב- 2006 שמעת על הרצח של המנוחה תאיר ראדה ז"ל ?

ת : אני ב- 2006 הייתי בטיול בחו"ל סביר להניח שידעתי מהמקרה אחרי.

ש : אחרי ניסיון התקיפה של אולה ב- 2012 עד להיום שמעת על הסיפור גם שלך גם של תאיר על המשפט החוזר.

ת : יש אינטרנט ואתה פותח מדיה, כן.

ש : לגבי השיחה עם ארי פינס ויותם לא ידעת שהם מקליטים אותם.

ת : זה כתוב אצלי על דף, הם כתבו במייל לפני שהם ביקשו לשוחח אתי בכלל וסירבתי כמה פעמים ואת ההקלטה הזאת אין פה וגם בהקלטות האלו שומעים אני מבקש לא להקליט אותי.

כב' השופט ד. צרפתי : לא ידעת שהם מקליטים.

העד, מר ש. שוקxxx : לא ידעתי.

עו"ד י. הלוי : שתי השיחות ששלח לך ירום הלוי במייל שמעת אותן?

העד, מר ש. שוקxxx : שמעתי אותן והזדעזעתי לדעת שהם הקליטו

ש : אתה אומר שחוץ משתי השיחות האלה היו עוד שיחות והתכתבויות שבהן אתה אומר להם במפורש לא להקליט.

ת : בהחלט.

ש : בשיחות האלה שלא מוקלטות ואין לנו את התוכן שלהן יש לך אולי את התוכן שלהן?

ת : יש מצב, אני לא בטוח שזה על הטלפון הזה כי חלק מהמידע נמצא גם על טלפון אחר, אבל יש מצב.

ש : צל של אמת פרק 4 ראית?

ת : כן, לצערי.

ש : שם יש לך חלק שאתה מדבר.

ת : נכון.

ש : מה יש לך להגיד על העריכה של החלק הזה?

ת : כפי שאמרתי מקודם בשביל שאני אגיד את התשובות שלי ורק אמת אני לא יכול לעשות את זה בתנאים האלו.

ש : שאלה פשוטה.

ת : זו לא שאלה פשוטה.

ש : אני אומר לך שאתה אומר שהערכה של הקטע הזה הייתה מגמתית אני אומר נכון?

ת : כן.

ש : היום סיפרת שההגעה השלישית של אולה הייתה בסביבות השעה 10 כשהיא ניסתה לתקוף אותך.

ת : אמרתי את זה מקודם לא לתפוס אותי בזמנים ושעות, זה היה לפני המון זמן עם הריענון והכל לא עכשיו עשיתי לעצמי סיכומים ורשמתי שעות, זה היה בשעות הבוקר.

ש : יהיה נכון להגיד שאם מסרת בעדויות שלך דברים יותר מדויקים שונים ממה שאתה אומר היום מה שנכון זה מה שמסרת בעדויות שלך כי זה היה יותר קרוב לזמן האירוע?

ת : לא, יהיה נכון להגיד שמיד לאחר האירוע שהתרעננתי והלכתי למשטרה למסור עדות המוח שלי לא עיכל את כל מה שקרה לי באותו רגע.

כב' הש' ת. נסים שי : לגבי הזמנים לא לגבי האירוע שעבר.

העד, מר ש. שוקxxx : לגבי לוחות הזמנים מה שרשמתי בעדות יכול להיות הכי מדויק.

עו"ד ו. קבלאוי : אני אומר לך שהדיווח למשטרה היה בשעה 12:28:51.

העד, מר ש. שוקxxx : אירוע התקיפה אתה מדבר.

ש : נכון, ההגעה השלישית שלה הייתה בסביבות השעה הזאת.

ת : נכון, והפעם השנייה אתה יכול להבין לפי הטלפון שבוצע לוויאסם שהוא היה חוקר בימ"ר שנתן לי את הטלפון.

ש : היום אמרת בסביבות 10, בפועל לפי הדיווח היה ב- 12 שעתיים וחצי אחרי אז אני אומר מה שנכון זה מה שהיה בזמן אמת.

ת : מה שנרשם שם זה המדויק בוודאי כי זה הזמנים הנכונים, אם אני עכשיו נשאל בעדות חופשית אני לא יכול לדעת את השעה המדויקת ואם זה חשוב לך לתפוס אותי בשעה המדויקת זו בעיה כי זה היה לפני המון זמן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אם זה תורם לך למשהו אני יכול להסכים..

כב' השופט ד. צרפתי : אם אמרת שעה בזמנו לחוקרים,

העד, מר ש. שוקxxx : כן, היא מדויקת, כן.

עו"ד ו. קבלאוי : אני אומר לך שלא רק בזמנים אתה לא מדייק היום אתה גם לא מדייק במה שהיה בהתנהלות שלה וגם לא מדייק במה שאתה קלטת בחושייך, אתה מסרת את העדויות שלך בזמן אמת ולא אמרת שאתה הרחת ממנה אלכוהול והיום אתה אומר אני הרחתי אלכוהול למה אתה משנה את הגרסה שלך.

העד, מר ש. שוקxxx : א. כן אמרתי שהרחתי ממנה אלכוהול בפעם הראשונה והשנייה שהיא הגיעה וב. בפעם השלישית נשאלתי ואמרתי שלא הרחתי אותה פה אל פה לא הייתה לי אפשרות פיזית לבוא עכשיו וזה מה שמעניין אותי להריח פה אל פה כדי לדעת אם בן אדם הוא עם ריח של אלכוהול או לא. בפעם הראשונה והשנייה שהיא הגיעה היה לה ריח של אלכוהול, ב- 9 בבוקר ריח של אלכוהול אצל בן אדם אין היגיון פה משהו לא תקין.

ש : מפנה אותך לעדו שלך נ/106ג מה- 3/5 שורה 55, שואל אותך החוקר, כשאתה אומר מלמלה למה אתה מתכוון ובאיזה מצב היא הייתה? אני לא הרחתי אלכוהול, לא הגעתי למצב פיזי כזה שהייתי פה מול פה בפעם השלישית אני הדפתי אותה אני לא יכול להריח.

ת : זה מדבר על הפעם השלישית,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' השופט א. קולה: אבל הוא דיבר אתך על הפעם השלישית הוא אומר לך.

העד, מר ש. שוקxxx : על הפעם השלישית של התקיפה עצמה לא הרחתי פה אל פה, העדות נמסרה בדיעבד, המקרה התרחש והעדות נמסרה אחריו.

כב' השופט א. קולה: עורך דין קבלאווי באמת הוא מתייחס פה לאירוע השלישי.

העד, מר ש. שוקxxx : על הפעם השלישית.

עו"ד ו. קבלאוי : טוב, אני הבנתי אחרת.

כב' השופט א. קולה: או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי : תסתכלי אחרי המילה פה מול פה, ואז הוא מדבר בפעם השלישית אני הדפתי אותה אז לא יכולתי להריח.

כב' השופט א. קולה: לא אדוני זה לא מה שכתוב כאן אדוני.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מבין את זה כך ואני שואל את העד.

כב' השופט א. קולה: אנחנו סבורים שאפשר להבין את זה אחרת.

עו"ד ו. קבלאוי : גם בעדות שלאחר מכן ב- 6/5 106/ד אתה לא אומר שהרחת ממנה אלכוהול, 3 ימים לאחר התקיפה.

העד, מר ש. שוקxxx : נקראתי להשלמות חקירה כאלו ואחרות ומה הייתי אמור להגיד שם יום או יומיים לאחר התקיפה בעצם?

ש : כמו שאתה אומר היום לא?

ת : מה שכתוב שם זה סיפור שאני ממציא מחדש גרסה אחרת

ש : אתה נשאלת במפורש לגבי העניין של אלכוהול ואתה מציין שלא הרחת אלכוהול.

ת : מדבר על עניין התקיפה עצמה זו הפעם השלישית.

ש : אבל אתה גם לא אומר שבפעמיים הראשונות הרחת אלכוהול.

ת : כי אני לא עורך דין ואני לא אמור עכשיו בתור נפגע עבירה ומישהו שניסו לפגוע בו להתחיל לפרט אחד לאחד, אני לא כותב לעצמי ראשי פרקים.

כב' השופט א. קולה: ב- 6/5 שאלו אותו עוד פעם אם הוא הריח אלכוהול? לא שאלו אותו.

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

כב' השופט א. קולה: לא, הוא לא אומר.

עו"ד ו. קבלאוי : ואתה גם נשאלת שאתה מספר על הגעה ראשונה שלה, שאתה אומר איפה אתה פוגש אותה מה דיברתם ומה אמרת ומה עשיתם ומה ראית אתה לא אומר שהרחת אלכוהול, אתה נשאר גם על הפעם השנייה אתה מספר שהיא הגיעה ואתה התחמקת ואתה לא מספר אלכוהול, אתה נשאל על הפעם השלישית אתה מספר על כל ההתנהלות ואתה אומר אפילו לא הייתי במצב של פנים מול פנים להריח אותה ולא מספר על אלכוהול, שלוש פעמים אתה מפרט מה היה ואתה לא מציין שיש ריח של אלכוהול, היום ב- 2022 10 שנים אחרי אתה אומר יש אלכוהול.

העד, מר ש. שוקxxx : הסוגייה המדוברת, אני הוזמנתי מטעם ההגנה כעד הגנה, מה שאני רוצה להגיד שמאז האירוע ועד היום אין לי שום אינטרס באף צד פה כי אם היה לי אינטרס נגד א. ק. למשל שתקפה אותי הייתי הולך לפרקליטות כבר ומבקש לתבוע אותה או למסור עדות בבית משפט אין לי שום אינטרס אצל אף אחד פה משום צד משום כזה או אחר שנמצא בקהל הנתבע או כל דבר אחר, אין לי שום נגיעה לסיפור הזה,

כב' השופט ד. צרפתי : תתייחס לאלכוהול.

כב' הש' ת. נסים שי : למעט מה שכתוב ב- 106ג בהודעות הקודמות יש התייחסות לעניין האלכוהול?

עו"ד י. הלוי : זה רק שם גברתי.

עו"ד ו. קבלאוי : פעם נוספת שהוא נדרש להתייחס זה 3 ימים אחרי ב- 6/5.

העד, מר ש. שוקxxx : אני מחדד, ביום של התקיפה 3 מפגשים בשניים מהם היה ריח של אלכוהול וודאי על התוקפת.

כב' השופט א. קולה: למה אז לא אמרת את זה זו השאלה.

העד, מר ש. שוקxxx : בפעם השלישית הסברתי שלא הרחתי פה אל פה זאת אומרת שהדבר הזה זה הדבר הכי פחות מעניין אותי באותה שנייה, אני עדיין מעכל את עצמי בתוך הסיטואציה הזאת גם אם העדות שלי היא שעה אחרי אני עדיין מעכל,

כב' השופט א. קולה: אתה משוכנע שבשתי הפעמים הראשונות הריח ריח של אלכוהול.

העד, מר ש. שוקxxx : כן.

כב' השופט א. קולה: זה הכל.

העד, מר ש. שוקxxx : זו התשובה.

עו"ד ו. קבלאוי : מאיפה הבאת סולם וארגז כלים מעולם לא הזכרת גם את זה.

העד, מר ש. שוקxxx : עבדתי במעונות.

ש : למה לא סיפרת את זה לא ב- 3/5 ולא ב- 6/5

ת : זה מה שהיה שם באותו יום, לא הבאתי את זה משום מקום.

ש : למה לא סיפרת את זה?

ת : אולי מסערת רגשות אולי מטראומה.

ש : מה זה קשור לסערת רגשות, זה שבאת עם סולם וארגז כלים זה לא התקיפה,

כב' השופט א. קולה: באמת מה זה חשוב, הוא לא סיפר את זה, מה זה חשוב?

העד, מר ש. שוקxxx : אולי השוטרים שמגיעים לזירה רושמים איזה מרשם מה היה בזירה אולי אתה יכול לראות שיש סולם וארגז כלים על הרצפה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני אומר לך שאין

העד, מר ש. שוקxxx : זה מה שהיה שם באותו יום ואין לי שום אינטרס לשקר חלילה גם לא חלילה לבית המשפט לא לאף אחד זה מה שהיה באותו יום.

ש : בקשר שלך עם אולה היא סיפרה לך על ההטרדות שהיו מצד אדיר כלפיה על האיומים על החששות אתה זוכר?

ת : היה משהו שולי ביותר על קשר שהסתיים שלא לטובה מבחינתה לא ממש הקשבתי שם לפרטים, לאחר שהוא בעצם פנה אלי דרך הפייסבוק וכל מיני דברים ושאלתי אותה על הנושא הזה אז היא שיתפה אותי באחוז או שניים מהסיטואציה שהיא עברה.

ש : הוא פנה אלייך מאיזה פייסבוק?

ת : חלק מהפעמים מהפייסבוק שלה היה לו גישה, התלונה שהוגשה לפי דעתי זה מהצילומים של הפייסבוק שלו.

ש : אמרת שהמצלמות במעונות לא עבדו.

ת : לא עבדו.

ש : איך ידעת?

ת : הייתי חלק מהעובדים של המעונות הייתי חלק מעובדים של המכללה במעונות והתגוררתי במעונות וחצי מהזמן שלי היה במשרד שמצלמות האבטחה מתופעלות דרכו אז הן לא עבדו באותו יום ואם הם היו עובדים באותו יום היה לנו הרבה יותר קל כי לא היינו נפגשים הייתי נשאר בבית היה לכם את התיעוד.

ש : מהפניות שהיו לאורך השנים זכורה לך פניה מטעם אמי בוני?

ת : בהחלטה.

ש : מה היא רצתה ממך?

ת : כמו אנשים אחרים שפונים אלי ובהתחלה זה התחיל משהו בקטע רומנטי ואני רוצה להכיר ודברים כאלו ואחר כך זה הפך להיות משהו בסגנון אני בודקת וחוקרת את הנושא מטעם עצמי או כל דבר אחר וזה פחות או יותר מה שאני זוכר.

ש : מה היא רצתה להבין ממך?

ת : היא רצתה להבין ממני כמו כל אנשים שהיו מתקשרים באותה תקופה ופונים אלי באותה תקופה בשבע מאות דרכים בוא תסביר מה היה שם וגם אליה התייחסתי בנימוס וגם לה סירבתי בנימוס ואני רוצה להסביר מה זה להסביר בנימוס לאנשים שפונים אלייך, אתה לא יודע למי אתה אומר לא, אתה לא יודע למי אתה אומר משהו שמחר יכול להתפרש כאחרת בתקשורת ואתה לא יודע איך הפרטים שלך ייחשפו אחר כך בתקשורת, אתה לא יודע עם מי הסתבכת בעצם, כשאמי בוני פנתה אלי ועשרות אחרים פנו אלי אני לא יודע למי אני אומר לא ואם תרצו אני אוכל להראות לכם

כב' השופט א. קולה: אין צורך.

העד, מר ש. שוקxxx : הודעות עם עיתונאים ששם אני מתחנן אל תפרסמו, אל תחשפו.

כב' השופט א. קולה: תחסוך בתשובות זה ייגמר יותר מהר.

העד, מר ש. שוקxxx : זה לא נגמר, זה לא ייגמר.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון יהיה להגיד שניסית למזער מכל הקשר שלך שהיה עם אולה?

העד, מר ש. שוקxxx : לא היה קשר עם אולה, לא היה קשר רומנטי עם אולה, לא היה קשר שהוא בהגדרה של מעבר להיכרות מעבר לזה שעבדתי עם אימא שלה מעבר לזה של כוס קפה מעבר לזה שנפגשנו פעם אחת אצלי בדירה ואולי עוד פעם פעמיים שלוש אצלה, לא היה קשר, המונח קשר יכול להרוס לבן אדם את החיים בסיטואציה הזאת והמילים שלנו יכולות להרוס לנו את החיים וזה לא המילים שלי, זה המילים של הקהל הזה שצופה.

ש : או קיי.

כב' השופט ד. צרפתי : יש לנו עוד הרבה שאלות?

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

כב' השופט ד. צרפתי : אני לא מצליח להבין, יש לך את כל העדויות שלו במשטרה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מנסה לקצר. רק לחדד ולהבהיר, לא נגרם לך כלום.

כב' השופט א. קולה: שאלתי אותו והוא ענה לי.

עו"ד ו. קבלאוי : לא נגרם לך כלום לא חתך לא כלום וגם לא נזקקת לטיפול רפואי, זה נכון להגיד בעקבות ניסיון התקיפה של אולה?

העד, מר ש. שוקxxx : נכון, הנפש שלי נפגעה, הגוף שלי לא נפגע.

ש : תודה.

ת : יותר חמור מזה.

ש : על זה אני לא מתווכח, התקופה שבה היית בקשר עם אולה היא כחודש וחצי נכון?

ת : תקופת ההיכרות לאחר כוס קפה אצל אימא שלה בבית ערכה ימים ספורים לאחר מכן הגיעו הודעות של אדיר, לאחר מכן הסברתי לא. ק. הקשר הזה לא קשר ההיכרות חברות הזאת לא יכולה להתקיים כי יש שם כל מיני דברים מוזרים לא לטעמי ולא לאורך חיי ולכן לא יתקיים קשר ואם לא יתקיים קשר הפגיעה נעשתה שלא במסגרת קשר או לא במסגרת רומנטיקה או לא במסגרת חילוקי דעות.

ש : כשדיברת עם אולה והסברת לה שאתה רוצה להיפרד היא הבינה את זה וקיבלה אותה בצורה טובה נכון?

ת : מה זה להיפרד, עוד פעם שימוש במונח,

ש : לנתק את הקשר.

ת : זה שימוש שיכול לעשות לי נזק, זה לא להיפרד כי לא היה קשר.

ש : שהסברת לה שלא יהיה.

ת : ישבנו לכוס קפה, היא הגיבה בנחמדות אמרה בסדר מקובל עלי אני מבינה זה לא הגיוני כל כך הסיטואציה אבל להכניס את המילה קשר,

ש : לא התכוונתי לקשר כזה, היכרות.

ת : אני לא נגדך חס וחלילה, ישבו עלי חזק על הנושא הזה והיה לך קשר עם רוצחת ואיך יכולת ואיך אתה מסוגל בכלל ומי אתה ומה אתה די זה לא הגיוני בכלל, כוס קפה איך הפכנו כוס קפה לקשרים פה עכשיו

כב' השופט א. קולה: תודה רבה אדוני, אין חקירה חוזרת, הגעת מרחוק לפה היום?

העד, מר ש. שוקxxx : תודה רבה לכם, מקצרין שש וחצי בבוקר כבר, היה קר.

כב' השופט א. קולה: הפסדת יום עבודה.

העד, מר ש. שוקxxx : נכון.

כב' השופט א. קולה: עורך דין הלוי יעביר את הפרטים שלך למזכירות כאן יתנו לך כמה שקלים להופעה שלך היום, קוצבים את שכרו והוצאות נסיעה.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו נטפל בעניין הזה.

כב' השופט א. קולה: נעשה הפסקה

עו"ד ו. קבלאוי : ירום, זה בסדר מצדך שהמדינה תיצור קשר עם העד כדי להחזיר לו הוצאות?

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' השופט א. קולה: אנחנו מודעים לך, מצטערים על עוגמת הנפש, מקווים שתחזור לאנונימיות מלאה, שיהיה לך יום טוב.

העד, מר ש. שוקxxx : תודה אדוני.

20/03/2022
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3