עדות אביב אהרונביץ (זוארץ) תלמידת בית הספר

לאחר הפסקה.

עו"ד ירום הלוי : לפני שהיא נכנסת אני רוצה שתדעו משהו על העדה, תדעו שיש שם גם טיפות דם בתא 3, לכאורה זה לשרת את ההגנה, כן? אב לאני אומר לך ואני מתגאה בזה אני לא אגיד לכם תסמכו על מישהו שאי אפשר להסתמך עליו אני לא קונה את זה, גם את הטוב או לא טוב יש טפטוף דם אני אומר אי אפשר לקחת ממנה לא היה צריך להביא אותה וזה בזבוז זמן ואני לא מקבל את התזה של הפרקליטות אנחנו רוצים להראות לכם שהתלמידים אי אפשר לסמוך עליהם, לא מקבל את זה.

כב' הש' אשר קולה: אולי תוותרו עליה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, לא נוותר, היינו בדיון הזה והסברנו לכם.

כב' הש' אשר קולה: איזה נרטיב היא משרתת את התביעה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : להגיד לכם שהבחורה שיביא עורך דין הלוי עדת הגנה גם היא לא מדייקת.

כב' הש' אשר קולה: אני לא מדבר על לא מדייקת, אי דיוק ואמינות זה שני דברים שונים, אני אומר בהנחה שהיא כן מדייקת במה היא עוזרת לתביעה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסופו של דבר תבוא עדת הגנה לדוכן ונראה לחקור אותה בנגדית ולעמת עם דברים שעדות אחרות אומרות שבאו באותו זמן וראו דברים אחרים, לצורך העניין ראו את תא 3 נעול בשעה 2 בסדר? דוגמה.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז חברי יגיד הנה בבקשה תא 3 נעול אם אני רוצה להסיק את המסקנות האלה ואז אנחנו רוצים להוכיח שיש עדים אחרים שראו דברים אחרים ולא נוכל לעשות את זה כהזמה כי זה משהו שהיה על השולחן ולכן אנחנו מביאים לכם את הכל

כב' הש' אשר קולה: לא הבנת, איזה אלמנט בכתב האישום זה משרת, מה? איך זה עוזר לסיפור של כתב האישום, במה זה משרת את כתב האישום שלכם, איפה, איזה עובדה נלמד ממנה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסוף שנביא את כל התמונות אתם לא תדעו לקבוע עובדות על סמך כל התלמידים.

כב' הש' אשר קולה: לא, עכשיו, עכשיו, עזוב, אתה הולך לאמינות ומהימנות אני לא שם, בהנחה שאנחנו מאמינים לה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא אומרים לכם תאמינו לה.

כב' הש' אשר קולה: אבל אתה לא איתי עורך דין קבלאוי, בהנחה שאני מאמין לה וכל מה היא אומרת זה קדוש.

עו"ד שרון הר ציון : אני לא רוצה שתאמינו לה.

כב' הש' אשר קולה: אתם לא רוצים שנאמין לה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא.

כב' הש' אשר קולה: זו המצאה חדשה, אתה מביא עדת תביעה שאני לא אאמין לה איפה נשמע כדבר הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו אומרים נחקרו 10 תלמידות שנכנסו לשירותי הבנות בשעות שסמוכות לרצח לפני ואחרי 

כב' הש' אשר קולה: נכון

עו"ד ויאאם קבלאוי : ואנחנו אומרים אם תקרא את כל ה – 10 לא תבין כלום כי זאת אומרת בשעה 2 היה נעול, זאת אומרת תא 2 היה פתוח, זאת אומרת רגליים תא 4, אם נוותר על כולם ועורך דין הלוי בפרשת ההגנה יביא אחת ויגיד הנה זו העדה ולא הפרכנו כי לא הבאנו כלום אז מה תעשו עם זה?

כב' הש' אשר קולה: כי אתם תוכלו להטיח באותה עדת,

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, לא הבאנו את העדים.

עו"ד ירום הלוי : אז תציג היא אמרה כך וכך נו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל מה זה יעזור?

כב' הש' אשר קולה: עוד לא שמעתי שמביאים עד תביעה כדי שלא נאמין, תביאו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : גם לא שמענו שאנחנו מביאים עדים שאנחנו ידענו שבפרשת ההגנה יבואו

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: תביאו אותה

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה משפט חוזר, מה לעשות, הקלפים יותר פתוחים.

כב' הש' אשר קולה: לא נתקלתי שמביאים מראש עדה כדי שלא נאמין לה, בסדר, זה המצאה חדשה בתיק הזה, נפרוץ עוד גדר אחת, תביאו אותה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: שלום גברתי, בוקר טוב, מה השם המלא של גברתי?

העדה, גב' אביב זוארץ : אביב זוארץ.

כב' הש' אשר קולה: לפני כן?

העדה, גב' אביב זוארץ : אהרונוביץ.

כב' הש' אשר קולה: גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת.

העדה, גב' אביב זוארץ : בהחלטה.

עו"ד ירום הלוי : הבגדים חשודים.

עו"ד שרון הר ציון : נו כבר.

כב' הש' אשר קולה: כן, הבנו את הרמז.

עו"ד ירום הלוי : עורכת דין.

כב' הש' אשר קולה: כן, כן.

העדה, גב' אביב זוארץ : חינוך.

העדה, גב' אביב זוארץ לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד בני

 משה : 

עו"ד בני משה : בוקר טוב, תספרי בבקשה לבית המשפט איפה למדת באיזה כיתה הייתה, ב- 2006.

העדה, גב' אביב זוארץ : או קיי, ב- 2006 הייתי בכיתה ט1 בבית ספר נופי גולן, למדתי שם.

עו"ד בני משה : או קיי, מה קרה ב- 6/12/2006 כל השתלשלות של אותו היום תספרי לבית המשפט.

העדה, גב' אביב זוארץ : או קיי, הגעתי לבית הספר בעצם הכל היה כרגיל לפי מה שאני זוכרת, פגשתי את תאיר בשעה 12, היא באה להגיד שלום בכיתה שלנו, אמרתי לה שהתגעגעתי שלא ראיתי אותה הרבה זמן וככה נפרדו דרכנו, אני המשכתי לשעה שביעית בשיעור היסטוריה, אימא שלי התקשרה וככה באמצע השיעור ולקחו לי את הפלאפון כי ראו שאני מדברת, ניסיתי להחזיר את הפלאפון שלי ויצאתי בשעה 13:50 לערך הלכתי לחדר הורים, ביקשתי מחמוטל, היא הייתה המחנכת של ט1 ביקשתי ממנה שתחזיר לי את הפלאפון והיא דיברה עם המחנכת שלי עם זהבה וככה החזירו לי את הפלאפון, עליתי למעלה, הייתי ככה מאד,

עו"ד בני משה : באיזה שעה בערך החזירו לך את הפלאפון?

העדה, גב' אביב זוארץ : לקראת השעה 2 אני לא בדיוק זוכרת, עליתי למעלה לשירותים, הסיבה שעליתי לשירותים למעלה כי למטה בשכבה ח' אין שירותי בנות, יש שם רק שירותי גברים ומורים / מורות, והייתי למעלה.

עו"ד בני משה : מה זה למעלה?

העדה, גב' אביב זוארץ : שירותים של שכבה ט' בקומה השנייה, עליתי לשם, רצית לקחת ניר ולשטוף פנים, אינסטינקט שלי אני תמיד נכנסת , יש 4 תאים בשירותים, תא 4 תמיד היה סגור, תא 3 גם היה סגור לפי מה שאני זוכרת, פשוט אוטומטי אני נכנסת לתא השלישי, אם זו הדלת הכניסה התא השלישי.

עו"ד בני משה : בואי נעשה סדר עם זה, מבחינת מספרים.

העדה, גב' אביב זוארץ : כן.

עו"ד בני משה : לפי מה שאני מבין ממך תקני אותי אם אני טועה, תא מס' 1 זה התא שקרוב לדלת הכניסה לקומפלקס וכן הלאה, תא מס' 4 זה התא הכי רחוק קרוב לקיר.

העדה, גב' אביב זוארץ : נכון. אז בעצם רציתי להיכנס לתא מס' 3 ניסיתי לפתוח הוא היה סגור ובעצם יצר הסקרנות ככה ילדה בכיתה ט' פשוט ניסיתי לפתוח ראיתי שהוא סגור, הסתכלתי בצורה הזאת ממטה וראיתי זוג נעליי אולסטאר בצבע אפרסק, לא ייחסתי לזה חשיבות, ראיתי טיפות דם על הרצפה אבל זה היה נראה לי לגיטימי לילדה בגילי לראות מראות כאלו, אני יודעת שזה שירותי נשים, ולא, חשבתי באמת ובתמים שזה מחזור וזהו, לקחתי ניר מהשירותים השניים אם אני לא טועה תא מס' 2 ואז יצאתי.

כב' הש' דני צרפתי : תא מס' 2 היה פתוח ונכנסת אליו?

העדה, גב' אביב זוארץ : כן, לפי מיטב זיכרוני כן, לקחתי ויצאתי החוצה, פגשתי את חברה שלי, נוי, פגשתי אותה בחוץ, נוי גיספן, פגשתי אתה ליד ההסעות של בית הספר ואמרתי לה וואי תקשיבי השירותים של הבנות ממש מסריחים מה זה היה טיפות שם מה זה איזה בנות ואז היא אמרה לי כן זה ממש מגעיל הבנת האלה כן כנראה שזה מחזור ואת יודעת שהשירותים לא נקיים או משהו כזה וזהו ומה שהיה בהמשך זה שאני הייתי מדצית בתנועת נוער והייתה לנו פעולה בשעה שש, אני הגעתי קצת מאוחר לפעולה, מה שקרה בבית הנוער זה שאנחנו קצרין זה מקום קטן ואינטימי וכולם מכירים את כולם ואמרו לנו שמחפשים את תאיר, אני התקשרתי לאחת החברות וככה היא מסרה לי שהם נמצאים בתוך פינת חי, הגעתי לשם הם לא היו שם ואז הגעתי לבית הספר ואז כבר ראיתי את כל ההמולה, ניידות השידור, המשטרה, האמבולנס לנו בכלל נמסר שתאיר מעולפת בשירותים ואז אמרו לנו לגשת לגלילה שהייתה רכזת המחוז וניגשנו וראינו בטלוויזיה שהיה חשד לרצח בבית ספר נופי גולן, ככה זה בעצם הסתיים מבחינתי.

עו"ד בני משה : סיפרת שקיבלת את הטלפון שלך ואז עלית, את זוכרת באיזה שבערך עלית לשירותים בקומה השנייה?

העדה, גב' אביב זוארץ : לא בדיוק זוכרת, אמרתי את זה באחת העדויות.

עו"ד בני משה : אמרת 14:05, 14:10 זה מזכיר לך?

העדה, גב' אביב זוארץ : יכול להיות.

עו"ד בני משה : את זוכר איך ידעת להגיד בחקירה את השעה?

העדה, גב' אביב זוארץ : יכול להיות שהסתכלתי בפלאפון.

עו"ד בני משה : או קיי, דיברת על נעלי אולסטאר, את יכולה לנסות לתאר לבית המשפט את המנח של אותם נעליים?

העדה, גב' אביב זוארץ : .וואו.

עו"ד בני משה : אני שואל שאלה מאד כללית בכוונה כי אלו הכללים.

העדה, גב' אביב זוארץ : אולי הם פנו לצד ימין, מהצורה שאני נכנסתי לצד ימין.

עו"ד בני משה : תסבירי.

העדה, גב' אביב זוארץ : בצורה הזאת, אני לא יודעת להגיד (לא ברור) אותה או אותו ישבו או עמדו אני ראיתי כאילו הם פנו לצד ימין.

עו"ד בני משה : ימין של מי?

העדה, גב' אביב זוארץ : שלי.

עו"ד בני משה : לכיוון דלת הכניסה לקומפלקס?

העדה, גב' אביב זוארץ : כן.

עו"ד בני משה : או קיי, מעבר לנוי שסיפרת לה סיפרת לעוד מישהו את מה שראית שם?

העדה, גב' אביב זוארץ : לא.

עו"ד בני משה : אין לי שאלות נוספות, תודה.

כב' הש' אשר קולה: כן.

העדה, גב' אביב זוארץ משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : שכחת לספר משהו שסיפרת גם בשתי ההודעות שמסרת במשטרה וגם בעדות במשפט הראשון, למרות שנכנסת לשירותים רק כדי לקחת חתיכת ניר טואלט ולשטוף את הפנים, לא היית צריכה משהו אחר רק לשטוף את הפנים נכון?

העדה, גב' אביב זוארץ : כן.

עו"ד ירום הלוי : למרות זאת סיפרת שדפקת על דלת תא 3 ואמרת יש פה מישהו, זה נכון שעשית כך? כך מסרת.

העדה, גב' אביב זוארץ : יכול להיות, אתה יכול להזכיר לי?

עו"ד ירום הלוי : כן, בהודעה הראשונה שלך ב- 11/12 את אומרת שני התאים האחרונים היו נעולים, שאלתי אם יש מישהו ואף אחד לא ענה וראיתי שתי טיפות דם פלוס רגליים של ילדה.

העדה, גב' אביב זוארץ : או קיי, כן, אם אמרתי אז כן.

עו"ד ירום הלוי : זה מזכיר לך שדפקת על התא השלישי שאלת אם יש מישהו נכון?

העדה, גב' אביב זוארץ : אם זה מה שרשום סביר להניח שאמרתי את זה.

עו"ד ירום הלוי : זה רשום, גם בהודעה השנייה מה- 19/12 את מדברת על התא השלישי שאלתי אם הכל בסדר ולא הייתה תשובה. אז עכשיו אני שואל ואני מגלה לכולם שזה לא שאלה שלי אלא של הפרקליטה, חלק מהשאלות שלי חלק אני צריך את החקירה הנגדית של הפרקליטה מהמשפט הראשון, הפרקליטה שאלה אותם אם נכנסת רק לקחת טישו בשביל מה דפקת על הדלת של תא 3 ושאלת אם יש פה מישהו, מה אכפת לך, תא 1 פתוח תא 2 פתוח, כנסי, תיקחי חתיכת ניר טואלט תנגבי את הפנים תלכי החוצה, מה את צריכה לדפוק בדלת 3 יש פה מישהו, להתכופף להציץ ולספר לנו כל מיני דברים?

העדה, גב' אביב זוארץ : קודם כל הסברתי את זה גם לשופטים, לא ניסיתי לעשות את זה או קיי דווקא תא 3, אני תמיד נכנסת בכל מקום שאני הולכת אליו עד היום אני נכנסת לתא האחרון או בתא בסוף, תמיד לתאים האחרונים, זה מה שאני עושה אפשר להגיד עד עכשיו וגם במכללה בה אני לומדת, לא היה בזה שום, כן נכנסתי לקחת ניר ולצאת.

עו"ד ירום הלוי : אבל תמיד שאת רואה תאים נעולים את דופקת עליהם? בשנת 2006 תמיד שהיית רואה תא נעול אז היית דופקת ושואלת יש פה מישהו? ככה באופן קבוע? 

העדה, גב' אביב זוארץ : קודם כל זה התא שהייתי רגילה לה כנס אליו אז כן דפקתי ושאלתי אם יש מישהו, הייתי מאד סקרנית.

עו"ד ירום הלוי : טוב, בסדר גמור, היום את מספרת שצבע הנעליים שראית שהצצת מתחת לדלת תא 3 היה בצבא אפרסק, מה זה צבע אפרסק זה צבע כתום, איזה צבע זה?

העדה, גב' אביב זוארץ : לפי מה שרשום בעדות.

עו"ד ירום הלוי : אבל.

העדה, גב' אביב זוארץ : אתה מדבר אתי אחרי 15 שנה.

כב' הש' דני צרפתי : כתום בהיר.

עו"ד ירום הלוי : כתום בהיר.

העדה, גב' אביב זוארץ : כן.

עו"ד ירום הלוי : בהודעה שלך את אומרת שאת לא זוכרת את הצבע, בהודעה השניה ב0 19/12 עמוד 1 את אומרת התכופפתי וראיתי נעלי אולסטאר לא זוכרת צבע, אז מה קורה פה? ב- 19/12 שזה טרי את לא זכרת את הצבע ואז אחרי זה בעדות את אומר צבע אפרסק, את יכולה להסביר?

העדה, גב' אביב זוארץ : כן, כולנו חווינו אחרי הרצח הגענו לתחנה יום אחרי, טביעות אצבע, כל מה שנלווה לזה, כן, יכול להיות שאמרתי X בעדות הראשונה ו- Y בעדות השנייה אבל כן אם זה מה שרשום אז כנראה שאמרתי את זה וזכרתי את זה.

עו"ד ירום הלוי : בסדר.

העדה, גב' אביב זוארץ : יכול להיות שלא ספציפית זכרתי את הצבע והחוקר שאל שאלה שכיוונה לזה.

עו"ד ירום הלוי : בהודעה ראשונה את אומרת בעמוד 1 התכופפתי לכיוון החלק התחתון של דלת תא 3 וראיתי שתי טיפות דם פלוס רגליים, בהודעה השנייה את מחדדת מה- 19/12 בעמוד 2 שורות 73-75 את אומרת לא ראיתי רגליים ראיתי רק נעליים, אז את מסכימה שגם היו סתירות בין שתי ההודעות שלך?

העדה, גב' אביב זוארץ : אני לא מסכימה, יש דברים שאמרתי בהודעה הראשונה ודברים שאמרתי בהודעה השנייה, הם די דומים, שוב, יכול להיות שאני אומרת שהחוקר שאל אותי בהודעה שניה דברים להיות יותר ספציפית, לא משום סיבה, מה שאמרתי ומה שכתוב זה בדיוק האמת שלי.

עו"ד ירום הלוי : נעלי האולסטאר שראית לטענתך את ידעת שזה לא הנעליים של תאיר נכון?

העדה, גב' אביב זוארץ : אחר כך.

עו"ד ירום הלוי : עם עצמך ידעת זה לא הרגליים של תאיר, האם אני צודק?

העדה, גב' אביב זוארץ : עם עצמי באותו רגע לא, לא זכרתי בדיוק מה היו צבע הנעליים של תאיר, אני חושבת שנחשפתי לנתון הזה בפעם הראשונה שקראו לי להעיד במשפט.

עו"ד ירום הלוי : ומה נחשפת לאיזה נתון?

העדה, גב' אביב זוארץ : שהיא הייתה עם נעלי פומה.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת עד בסמוך לפני עדותך במשפט הראשון לא ידעת אילו נעליים נעלה תאיר.

העדה, גב' אביב זוארץ : לא, תבין, זאת מישהי שאני מכירה וקרובה אליה לא רציתי לדעת את כל הפרטים האלו או לראות אותה בצורה שאני לא רוצה לראות.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני אגיד לך מה סיפרת בעדות הראשונה שלך, את אמרת שלפני השיעור השביעי פגשת את תאיר ואת זוכרת את הנעליים של תאיר, ממש הסתכלת על הנעליים שלה לפני השיעור השביעי ואת זוכרת שהיו לה נעלי פומה, מה את אומרת על זה?

עו"ד בני משה : תפנה בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אני אפנה, מפנה לעדות במשפט הראשון 

עו"ד בני משה : אמרת במשפט הראשון, שמעתי בעדות הראשונה.

עו"ד ירום הלוי : לא, במשפט הראשון.

עו"ד בני משה : אה, זה אני יודע.

עו"ד ירום הלוי : אז במשפט הראשון את מספרת רטרואקטיבי את אומרת שלפני השעה השביעית הסתכלת על הנעליים, ראית אותה או ב- 12:30, מקסימום נקריא את זה ראית שיש לה נעלי פומה, ידעתי שיש לה נעלי פומה כי זכרתי וראיתי רגליים של מישהי אחרת זה את זוכרת שאמרת?

העדה, גב' אביב זוארץ : לא זוכרת שאמרתי שזכרתי מיום האירוע, אתה מדבר אתי על משפט שקרה לפני הרבה זמן, אז אני לא זוכרת שאמרתי במשפט, יכול להיות שהכוונה שלי הייתה לא מיום האירוע אלא שאני יודעת שיש לה נעלי פומה מכל הנעליים שלה.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, בואי נקריא, 1237 שורות 24-28, אני מקריא, חקירה נגדית של עדת הגנה, שאלה, את יודעת איזה נעליים היו לתאיר ז"ל , איזה נעלי ספורט? את עונה פומה, שאלה, את ידעת באותו זמן מבית הספר מחברות איזה נעליים היו לה? תשובה, היא הייתה אצלי בכיתה בהפסקה לפני 12:00 לפני שיעור שביעי אם אני לא טועה ושמתי לב שזה פומה, זה היה בשעה 12 ביום הרצח, אלו המילים שלך.

העדה, גב' אביב זוארץ : או קיי, אם אלו המילים שלי אז כנראה שראיתי את זה, אבל אני לא זכרתי עד ש… לא, לא זכרתי באותו רגע או יכול להיות ששפיגל באמת ריענן את זיכרוני אז וככה באמת אמרתי או קיי הא הייתה אצלנו ב- 12 ואני זוכר שהיא הייתה עם נעלי פומה, אני לא יכולה להגיד לך איך הן היו נראות או באיזה צבע הן היו כי ראיתי את זה רק אחר כך, יכול להיות שהוא רענן את זיכרוני, שוב זה קרה גם במשפט הראשון שהגעתי אליו, זה קרה לפני הרבה זמן, אם זה מה שאמרתי אז יכול להיות שבאמת היה, הכוונה שלי הייתה כנראה לזה שבאמת אה…

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני אסיים בשאלה אחת שבה יש קורטוב של משהו נכון, מפנה אותך לעמוד 1233 שורות 16-24, במשפט הראשון, שואלים אותך, טיפות הדם שאת מתארת ראית רק כשהתכופפת והסתכלת מתחת לדלת, כל עוד לא התכופפת לא ראית דם בשום מקום אחר בשירותים? את עונה, נכון, שאלה : וגם בתא שנכנסת אליו לקחת ניר לא היה דם? לא, ולא ברחבה? לא, ולא בכיור? לא, ולא על הדלתות מבחוץ? לא שמתי לב לשום דבר שקשור לדם מחוץ ממה שראיתי, אני יכול לחתום בכך שמזכרונך (עד כמה שאנחנו יכולים לסמוך אליו) חוץ מטיפות הדם שהתכופפת ובתחתית תא 3 ראית ברחבת השירותים לא היה דם.

העדה, גב' אביב זוארץ : לא.

עו"ד בני משה : אולי כדאי שתקריא לה 2 שורות קודם?

עו"ד ירום הלוי : יש לך חוזרת.

כב' הש' אשר קולה: יש לך חוזרת.

עו"ד ירום הלוי : אני סיימתי ואתה תעשה מה שאתה רוצה.

כב' הש' אשר קולה: מדובר על מתחם השירותים שבו נרצחה תאיר ז"ל ?

עו"ד בני משה : כן אדוני.

כב' הש' אשר קולה: והתא השני היה פתוח לגרסתה?

עו"ד ירום הלוי : מביאים אותה מה אמרתי לכם, לא הבנתם מה מביאים אותה?

כב' הש' אשר קולה: רק שאני אבין, אולי אני בתיק אחר?

עו"ד בני משה : לא, לא, אדוני באותו תיק.

עו"ד ירום הלוי : מה בשביל להראות שאי אפשר לסמוך על תלמיד.

עו"ד בני משה : לא צריך.

(הדוברים מדברים יחדיו)

 

העדה, גב' אביב זוארץ משיבה לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד בני משה : 

עו"ד בני משה : חברי הקריא לך מהפרוטוקול שורה 16.

עו"ד ירום הלוי : הם רוצים לחסל את דני זולין.

עו"ד בני משה : לא רוצים לחסל אף אחד, אנחנו רוצים לנהל משפט בצורה רגועה והוגנת כדי לגלות את האמת.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד בני משה : חברי דיבר אתם על הדם בכלל והוא הקריא לך משורה 16, מקריא לך משורה 9, שילה שאלה אותך לגבי בלבול והעובדה שמדובר ביום טראומתי ושהיה רצח ודיברתם על זה וכו' ושואלת ובין היתר כל ההתעסקות (הרצח) יכלה לגרום לבלבול ואת משיבה, נכון, מה את אומרת על זה?

העדה, גב' אביב זוארץ : כמובן.

עו"ד בני משה : אין לי שאלות נוספות, תודה אדוני.

כב' הש' אשר קולה: הדרמה בעיצומה, צריך לקצוב את שכרך גברתי, מאיפה הגעת לפה היום?

העדה, גב' אביב זוארץ : מעולה.

כב' הש' אשר קולה: או קיי, הפסדת יום עבודה?

העדה, גב' אביב זוארץ : לא.

כב' הש' אשר קולה: אנחנו קוצבים את שכרה של העדה בהתאם לתקנות בהתאם לפרטים שיועברו למזכירות על ידי באי כוח המאשימה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תודה

כב' הש' אשר קולה: תודה לך גברתי יום טוב.

העדה, גב' אביב זוארץ : תודה.

כב' הש' אשר קולה: כן. טוב, אלו עדיכם להיום נכון? יופי, אנחנו נעשה 10 דקות הפסקה, אנחנו רוצים אחרי ההפסקה להבין כמה דברים, הוויכוח הקודם לגבי עדי הזמה כן עדי הזמה לא נשמע אתכם ונבין איפה שורש המחלוקת ולמה צריך את כל הסיפור הזה ולמה צריך את צחי סגל בסדר? לאות אולי לחסוך את צחי סגל אם אתם בכלל מסכימים לכל מה שעורך דין לוי אומר בחוות הדעת של המומחה מטעמו אז אולי זה מיותר, ואז תסבירו לנו מה יישאר ביום שלישי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : חוץ מצחי יש עוד 4 אזרחים שמוזמנים.

כב' הש' אשר קולה: 4 אזרחים שחלק הוא אמר שיכול להיות שהוא יוותר עליהם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : חוץ מדרור הוא לא אמר, יש את איגור האח של הנאשם.

עו"ד ירום הלוי : גם תקבלו תשובה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : התשובות שלו יהיו היום.

כב' הש' אשר קולה: או קיי, חוץ מאיגור?

עו"ד ויאאם קבלאוי : טל חזזי, נבו זכריה.

עו"ד ירום הלוי : נבו זכריה חקירה של 5 דקות.

כב' הש' אשר קולה: בהפסקה תנסו לראות מי נשאר ליום שלישי, נדבר על צחי סגל ועל ד"ר בדולה וד"ר רוטשילד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוגשו לבית המשפט על גבי הכונן הקשיח תיקייה של תמונות נתיחת הגופה, נבקש לסמן אותה ת/422.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תמונות מזיהוי צפת ת/423.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תמונות של מעבדה ניידת ביקור חוזר בזירה ת/424, מעבדת ט.א. שירותי בנם ת/425, תמונות מעבדת ט.א. ת/426, את הסרטונים של הביקור שערכת כבודכם ב 6/12 ת/427.

כב' הש' אשר קולה: זה פרוטוקול,.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז זה קיים על הכונן הקשיח.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, צרפתם את הפרוטוקול, או קי, המסמכים, התמונות וכל שאר החומר שעורך דין קבלאוי ציין זה עתה סומנו בהתאמה באופן ווירטואלי על גבי הגונן שיעודכן בבוא העת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה: נפגש כאן ב- 10:20.

לאחר הפסקה.

עו"ד שרון הר ציון : אנחנו היינו באיזשהו שיח, חברי יעביר לנו איזושהי הצעה, אנחנו העברנו בעצם הצעה אחת סופ"ש שעבר, חברי העביר לנו הצעה אנחנו באמת בסוף של הסוף, אני מניחה שנוכל להגיע לאיזשהו עמק השווה, חברי יעביר לנו היום הצעה נגדית, אם לא סגל יעיד בשלישי, אם נצליח להסכים נודיע לבית המשפט ונגיש איזשהן עובדות מוסכמות וזהו.

כב' הש' אשר קולה: בדיוק, זה מה שצריך עובדות מוסכמות, לא סגל לא זילברשטיין רק עובדות מוסכמות.

עו"ד שרון הר ציון : לא 64 עמודים חוות דעת זאת ועוד 100 עמודים, לא, נחסוך לבית המשפט המון ניירת והתעסקות בפרטים ועובדות מוסכמות בין הצדדים, אני מקווה שנצליח, אני מניחה שאנחנו קרובים מאד.

עו"ד ירום הלוי : אני מקווה.

עו"ד שרון הר ציון : גם לגבי העד נבו זכריה דיברנו בינינו אנחנו נגיע גם כן לאיזושהי הסכמה עובדתית, גם את זה נחסוך.

כב' הש' אשר קולה: נשארנו עם ד"ר בדולה ועם ד"ר רוטשילד.

עו"ד שרון הר ציון : אני אזכיר נשכחות איך התחלנו את השיח הזה לפני כחודש ימים, כאשר היה אמור להגיע דיאז לעדות וביקשנו בקשה לעדות ב- VC אדוני אמר שהוא מסכים שבעצם מדובר במהות בעד הזמה שבגלל שאנחנו במשפט חוזר אנחנו מביאים אותו עוד לפני שיש לנו חוות דעת מסודרת בפרשת ההגנה ולכן כבודכם אמרו שנוכל להביא אותו כעד הזמה ואז הצענו את הדבר גם בעניין בדולה ואז כבודו אמר זה גם נכון לגביו.

כב' הש' אשר קולה: נכון, כל מה שאני זוכר אני זוכר, לא צריך להזכיר, אני אומר דבר אחד, אני לא בטוח שעורך דין הלוי הסכים אז וגם אם הוא הסכים הרי פתחנו ואמרנו מלכתחילה שאנחנו לא תופסים אף אחד בין ההסכמות שלו חוץ מההסכמות שלו ואם עורך דין הלוי מתעקש היום ואומר או קיי הסכמתי לא הסכמתי זה לא משנה, לא רוצים לכפות אותו כי סיכמנו מאחר שהמשפט מתנהל בקצב משביע רצון אז כשהוא מוותר על מישהו ואחר כך הוא חוזר בו אנחנו לא עושים.

עו"ד ירום הלוי : זה היה על רוטשילד לא על דיאז.

כב' הש' אשר קולה: נכון, מה שאנחנו אומרים בגדול אומרים את זה לשניכם,

עו"ד שרון הר ציון : לפני שאדוני אומר, בינתיים מה שקרה מאז בעצם אמרנו שלנו כפרקליטות אין מניעה שחן קוגל יכתוב חוות דעת במידת הצורך.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד שרון הר ציון : ולכן אם חן קוגל יכתוב חוות דעת בעניין זרימת הדם מה שאין לנו עד היום אנחנו נשקול את הדברים וייתכן ונצטרך להביא בעצם עדות הזמה על הדבר הזה, אנחנו הצענו שיהיה פעמיים, חבל שנביא, מדובר באותו עד.

כב' הש' אשר קולה: אני יכול להציע משהו שיהיה נכון גם לקוגל וגם לנורית בובליל, ד"ר בובליל אין חולק שבסיבוב אצל העליון הייתה איזה מין הבנה שהיא תהיה משרתם של שני האדונים ושני הצדדים היו צריכים לשלוח לה שאלות הבהרה.

עו"ד ירום הלוי : לא, הייתה לא חוות דעת , היא בדקה את שלוש השערות.

כב' הש' אשר קולה: כן, אבל הייתה איזו אמירה שגם הם יוכלו לשלוח לכם שאלות והם וויתרו על זכותם.

עו"ד שרון הר ציון : לא.

עו"ד ירום הלוי : לא, מדובר על חן קוגל ב- 2014 זה משהו אחר.

עו"ד שרון הר ציון : יש הבדל בין מעבדה מוסכמת שאנחנו מסכימים לתוצאות שלה לבין מעבדה מוסמכת, היא מוסמכת על כולנו לבדוק את העובדה, גברת בובליל אינה סטטיסטיקאית והיא לא מומחית לניתוח תוצאות, היא בעצם מסתמכת על אדם שנקרא דורון בהר שהוא בעצם נותן את המשמעת.

כב' הש' אשר קולה: הסטטיסטית.

עו"ד שרון הר ציון : נכון, 

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד שרון הר ציון : למעשה בלי בהר אין משמעות למה שאומרת בובליל.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד שרון הר ציון : בהר בוודאי יעיד כעד הגנה ובעצם בדולה מתווכח עם בהר.

כב' הש' אשר קולה: נכון, לא עם סגל.

עו"ד שרון הר ציון : את זה שהיא ראתה במיקרוסקופ,

כב' הש' אשר קולה: השאלה היא כזאת, אמרנו שנדבר פעם אחת על השערות ובטח בזיקה לכך שיש עוד שעות שהתווכחנו או אתם התווכחתם לבדוק לא לבדוק שימו את זה רגע בצד, אנחנו לא יודעים מה המשמעות הסטטיסטית של הממצא הפורנזי הזה ועד כמה יש לה משמעות בהליך שבפנינו פרט למה כתוב באמרת אגב כמעט אצל השופט מלצר, אולי יותר כדאי כדי למנוע את הכפל הזה אי אפשר לבקש מעורך דין הלוי שייתן לכם חוות דעת לפני שאתם אומרים אלו עדיי.

עו"ד שרון הר ציון : היום אנחנו ביום כזה שבמשפט חוזר יש את חוות דעת שלו.

כב' הש' אשר קולה: לא את של בובליל.

עו"ד שרון הר ציון : יש לי של בוביל מהמשפט הראשון.

עו"ד ירום הלוי : זה מוצג בבקשה למשפט חוזר וזה פתוח.

עו"ד שרון הר ציון : יש לי אותה.

כב' הש' דני צרפתי : וגם בהר.

עו"ד שרון הר ציון : גם בהר.

עו"ד ירום הלוי : גם חוות דעת של בובליל וגם של בהר היא ניתנה לשני הצדדים ושני הצדדים מחזיקים אותה מזה כשלוש שנים.

כב' הש' אשר קולה: או קיי, אז מה אכפת לך בהנחה שזה כבר קיים שבדולה אם יצטרכו אותו יבוא כעד הזמה, מילא רוטשליד אני מבין ודיאז אני מבין אבל לגבי בדולה מה אכפת לך?

עו"ד ירום הלוי : אני אסביר.

כב' הש' אשר קולה: גם זה הרי לא סוד, בדולה היה כבר.

כב' הש' דני צרפתי : בדולה מתווכח עם בהר?

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: על הסטטיסטיקה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: אבל זה וויכוח עם בובליל לא עם בהר.

עו"ד שרון הר ציון : לא, עם בהר.

עו"ד ירום הלוי : אני מחכה לדבר בשטף.

עו"ד שרון הר ציון : המשמעות שבדולה אומר הוא אומר באופן כללי די אן איי מטוכונדריאלי יכול לשלול נוכחות של מישהו, האם לקבוע שהוא היה שם אין ערך, חסר ערך, בוודאי שמוקד להשוואה אותו מאגר של השוואה שאליו משווה בהר הוא בכלל לא מאגר רלוונטי מתאים שמייצג שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : הוא זרק את זה לפח שזה לא נכון בכלל.

עו"ד שרון הר ציון : הוא אומר לשלילה אפשר לשלול, זה בוודאות לא 1, 2, 3, אבל למי זה כן? אנחנו לא יודעים אין לזה שום משמעות ולכן זה מה שאומר בדולה שהוא גדול המומחים העולמי לעניין די אן איי מיטוכונדיאלי.

עו"ד ירום הלוי : לא צריך להביא אותה היא כבר העידה אפשר לרשום את זה כמוצג.

עו"ד שרון הר ציון : גם בארץ למה משתמשים בעיקר,

כב' הש' דני צרפתי : אם אני מבין נכון בהר אומר שהממצא שנמצא מתאים ל- X אנשים וההסתברות והאיש הזה היה מצאו שערה שלו.

עו"ד שרון הר ציון : לא, אני אסביר, די איי אן מיטוכונדריאלי זה די אן איי שמקורו באם בניגוד לדי אן איי בכלל שמקורו משותף די אן איי מיטוכונדריאלי בא ואומר למשפחות, ל- 25 אלף משפחות שיש להם אמהות מהסוג הזה זה יכול להתאים

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

כב' הש' דני צרפתי : אז למה השלילה לא נכון?

עו"ד שרון הר ציון : לא, הוא כן יכול לבוא ולהגיד זה בוודאי לא יכול להתאים לפלוני,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: אבל הוא אומר או קיי בסטטיסטיקה של בדולה ל- 25 אלף משפחות זה יכול להתאים, כמה זה נכון בערכים של קצרין?

עו"ד ויאאם קבלאוי : זהו.

עו"ד שרון הר ציון : זה בדיוק העניין, לדוגמה אם תיקח מאגר שהוא מאגר בסין של אנשים שחיים בסין שכולם משפחות זה הסיכוי שהדי אן איי מיטוכונדריאלי הזה למאגר בסין הוא 1 למיליון.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד שרון הר ציון : השאלה מה המאגר.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד שרון הר ציון : המאגר שעושה בהר הוא מאגר אקדמאי לא ממצא, לא מייצג, כלום, אי אפשר לגזור ממנו שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : ברור, כל הדי אן איי מיטוכונדריאלי כשזה נוגע לא. ק. זה פח אשפה מוחלט וזה הטיעון.

כב' הש' אשר קולה: זה א. ח.

עו"ד ירום הלוי : א. ח. שזה א. ק. 

כב' הש' אשר קולה: עם המעיל של א. ח. 

עו"ד ירום הלוי : אז בשביל מה צריך את כל הפירוט.

עו"ד שרון הר ציון : אני אגיד לכבודכם משתמשים בדי אן איי מיטוכונדריאלי כאשר מוצאים נעדרים לצערנו בנסיבות אסון וכשמתחילים לשלול אפשרויות שוללים אפשרויות כך וכך וכך עד שמצמצמים את אחת האפשרויות היא דרך הדי אן איי מיטוכונדריאלי כאשר אין לנו בעצם די אן איי שמקורו ממשי.

כב' הש' אשר קולה: סטטיסטי, סטטיסטי גם לפי תפיסתכם שלכם, שוב, אני חי רק ממלצר, שם יש התייחסות לזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: יש שם התייחסות בלי שהיה מומחה מטעמכם, רק בדרך של הזמה כי בדרך המלך אתם לא יכולים במשפט חוזר אבל נשים את זה בצד את הדיון התיאורטי הזה, סטטיסטי אם אני זוכר נכון השופט מלצר כן נוקב באיזה סטטיסטיקה כזו או אחר או בבקשה למשפט חוזר, אני לא זוכר מה קראתי

עו"ד שרון הר ציון : בהר, לא מלצר, המומחה בהר מתייחס לאיזה מספר סטטיסטי מסוים אבל ההתייחסות,

כב' הש' אשר קולה: מה ההסתברות לפי בהר שזה שייך לא. ח?

עו"ד שרון הר ציון : זה אפילו לא הוגן להגיד את הדבר הזה כי השאלה היא לאיזה מאגר אתה מתייחס, ואנחנו באים ואומרים עצם השימוש במאגר של בהר הוא מאגר לא הגיוני להשתמש בו, שוב, 

כב' הש' דני צרפתי : מה המאגר של בהר?

עו"ד ירום הלוי : מה אנחנו צריכים את המהות, אנחנו בפרוצדורות.

כב' הש' אשר קולה: אנחנו בפרוצדורה, נכון,

עו"ד שרון הר ציון : צפון אמריקה.

כב' הש' אשר קולה: אנחנו מנסים להבין 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד שרון הר ציון : צפון אמריקה ופתאום יש די אן איי שנמצא פה הוא מאד נדיר ואופציה אחת ל… שהוא יהיה כאן, העובדה שאין מאגר מהותי שמתאים לאוכלוסיה בישראל.

כב' הש' אשר קולה: למה זה קשור למאגר? ברמה התיאורטית, אם זה נכון שנקבע זה כבר תיאורטית שהוא חצי עובדתית שהדי אן איי מיטוכונדריאלי מתאים לדי אן איי של א. ח. יכול להתאים לעוד אלף אנשים חוץ ממנו אבל הוא מתאים גם לא. ח.

עו"ד שרון הר ציון : בהר גם בחלומות הלילה לא אומר מתאים הוא אומר לא ניתן לשלול.

עו"ד ירום הלוי : הם קוראים לזה מתאים בהגדרות שלהם.

עו"ד שרון הר ציון : לא.

עו"ד ירום הלוי : ההגדרה לא ניתן לשלול זה מתאים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד שרון הר ציון : אני מוכנה להעביר לכבודכם את חוות דעת של בדולה כולל התרגום, זה מסמך מאד מעניין לקריאה באופן שאפשר להבין ממנה למה כל הדבר הזה הוא כמעט חסר ערך.

כב' הש' אשר קולה: בחקירה הנגדית שלך את בהר לא תעזור?

עו"ד ויאאם קבלאוי : יכול להיות אחרי החקירה הנגדית נגיד לא צריך בכלל הזמה אם הוא יאשר את מה שבדולה אומר והמאגרים וההשוואות ובסיס הנתונים והסטטיסטיקה בסוף מה ההסתברות של כמה אנשים יכולים להיות יכול להיות שנגיד לא צריך המשקל של זה אפס.

כב' הש' אשר קולה: הבנתי. זה לא מתכתב עם בובליל בכל מקרה, הממצא של בובליל הוא ממצא פורנזי אובייקטיבי נכון? אם הוא לא סטטיסטי אז הוא פורנזי אובייקטיבי.

עו"ד שרון הר ציון : מה שהיא רואה במיקרסוקופ זה שרשרת מסוימת.

כב' הש' דני צרפתי : ועל זה נותן את העיבוד אדון בהר.

עו"ד שרון הר ציון : היא לוקחת את חוות דעת של בהר ועושה בעצם את האינטגרציה של הדבר הזה, היא אומרת לפי בהר בשים לב למה שראיתי המסקנה שלי היא 1, 2, 3.

כב' הש' אשר קולה: אבל העובדות שהיא ראתה.

עו"ד שרון הר ציון : השרשראות שהיא רואה אנחנו מסכימים, זה מה היא רואה.

כב' הש' אשר קולה: אז אין וויכוח על זה.

עו"ד שרון הר ציון : על המסקנה שלה אני חולקת.

כב' הש' אשר קולה: לא, המסקנה שמבוססת על בהר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

כב' הש' אשר קולה: בלי בהר המסקנה שלה לא עומדת על רגליים יציבות נכוןן?

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

כב' הש' אשר קולה: אז הבעיה שלכם זה בהר לא בובליל.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : עד לשלב של המסקנות.

כב' הש' אשר קולה: טוב, בואו נעשה את זה סוגייה סוגייה, בובליל ובהר ובדולה הם סוגייה אחת לצורך העניין, השאלה היא אלייך עורך דין הלוי הבמה שלך, רק תקשיב לשאלה, למה בדולה, אתם אומרים ככה אנחנו נחקור, למה לרתום את העגלה לפני הסוסים, בעצם לא צריכים את האישור שלנו, הם היו זהירים צרפו אותו כעד תביעה מטעמם, נניח ואם לא היו מצרפים אותו ואחרי חוות דעת שלך אומרים אנחנו רוצים להביא עד הזמה, אי אפשר למנוע את זה מהם בגלל זה הם באו בקלפים פתוחים לא הסתירו שום דבר וזה בסדר, למה לדבר על ביצה שעוד לא נולדה בכלל, יכול להיות שאחרי בובליל ובהר יגידו לא צריכים שום דבר, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה ההסתברות הסטטיסטית של זה גם לפי בהר וגם לפי בובליל ובכל מקרה זה קו ההגנה אחרי האחרון של אדוני, אדוני הרי לא יצטרך אותו כי אדוני אחרי השבוע הגורלי הבא לא יצטרך שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : אלוהים גדול.

כב' הש' אשר קולה: בדיוק, אז בגלל שאלוהים גדול ועל זה אנחנו מסכימים כולנו למה בדולה לא יהיה עד הזמה אם יצטרכו אותו?

כב' הש' דני צרפתי : לא, איך אתה יכול למנוע מהם להביא אותו כעד הזמה ואם אתה לא מסכים?

כב' הש' אשר קולה: בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : תשובה פשוטה, התשובה נמצאת בסעיף 188 עד 192 להחלטה של כבוד השופט מלצר, הוא לא אמר ההגנה תביא קודם את המומחים ואז התביעה תוכל להביא עדי הזמה, הצדדים יביאו את המומחים שלהם בעניין כתם הדם ועקבות הזרות א. ב.

כב' הש' אשר קולה: שים את זה בצד.

עו"ד ירום הלוי : אני יודע, ב. העדים יביאו את עדיהם בעניין הדי אן איי מיטוכונדריאלי ושבית המשפט המחוזי יברר אצלו עובי הקורה הצדדים יביאו את עדיהם.

כב' הש' אשר קולה: אבל סיכמנו שהשופט מלצר לא יכול להנחות אותנו מה לעשות, הוא כתב בסוף בית משפט יפעל לפי שיקול דעתו בסופו של דבר.

עו"ד ירום הלוי : אבל זה כבר ראינו את המיניות שביקשתי על העקבות.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני לא חוזר אחורה, בית משפט אמר לי אז ושמעתי את ההחלטה והרכנתי ראש על המיניות עם העקבות.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ירום הלוי : אני יודע שזו העמדה של כבודו אבל עדיין בכל זאת בית משפט עליון אמר משהו שצריך להשפיע על שיקול דעת, גם שיטת כבודו כמובן, אני אומר כך.

כב' הש' אשר קולה: במהות מה יקרה?

כב' הש' דני צרפתי : נגיד לא הייתה ההחלטה של מלצר לשיטתך משנה סידרי דין, אנחנו עובדים לפי סידרי דין ואנחנו במשפט חוזר אתה מעלה את הטענות שלך הם יביאו עד הזמה, תגיע למהות.

כב' הש' אשר קולה: נלך למהות, איזה נזק ייגרם לך אם בדולה יעיד אחרי הכל כעד הזמה? אם בכלל.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר, קודם כל סדרי בראשית, עדות הזמה זו עדות כמובן של עד תביעה שהובא על ידי התביעה כדי להפריך טענת הגנה שהפתיעה את התביעה והתביעה לא יכלה להיערך לה.

כב' הש' אשר קולה: זו הפרוצדורה, אני מדבר אתך על המהות.

עו"ד ירום הלוי : זו הזמה, כבודו מדבר על היעילות.

כב' הש' אשר קולה: כן, המהות, אנחנו לא רוצים שייגרם נזק להגנה, איזה נזק ייגרם להגנת הנאשם אם ד"ר בדולה אם וכאשר ואולי יבוא כעד הזמה?

עו"ד ירום הלוי : אני אומר, אני מסובב את הטיעון, אני אחקור את בדולה ואולי אני לא אצטרך להביא עד הגנה, לא הם יחקרו את העדים שלי ואולי לא יצטרכו עד הזמה.

כב' הש' דני צרפתי : לא, בדולה מקסימום יאשר את שיטת הניתוח של אדון בהר ואתה תצטרך להביא את בהר, הוא לא מומחה במקום בהר. בהר יש לו נתון, אנחנו ננסה לקעקע שהוא לקח את זה ממאגר של אינדיאנים והוא לא רלוונטי לנו ולכן מה שגברת בובליל למדה ממנו והסיקה סטטיסטית על פי נתון שהיא גילתה ברצף כזה או אחר לא רלוונטי, אנחנו מסכימים שבובליל המסקנה שלה יושבת על הנתונים שהצביע עליהם בהר, אומרים לך אדוני אנחנו נראה במסגרת חקירה שבהר הנתונים שלו לא נכונים אבל אתה לא יכול לעשות את ההפך, אתה לא יכול לשאול את בדולה, אתה מקסימום יכול להגיד לו שהמאגר של בהר כן רלוונטי, לא רלוונטי, אתה חייב את בהר.

כב' הש' אשר קולה: אתה חייב את בהר ובובליל לא יעזור לך שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : בטח שאני חייב אותם.

כב' הש' אשר קולה: זה מה שאנחנו אומרים לך, בהר ובובליל ייחקרו כעדי הגנה, יעמדו איתנים בחקירה נגדית יעמדו איתנים, יתעקשו בדולה יביאו את בדולה לא יתעקשו לא יביאו ואתה תחקור אותו אז, אני שואל אותך מבחינת המהות של העניין איזה נזק נגרם להגנת הנאשם? מה במהות מפריע לך ללכת בדרך שלהם? יש פה שאלה מדעית טהורה.

כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות שבהר אתה תגלה בחקירה שמאגר הנתונים שלו לא רלוונטי ואז כל החלק הזה קרס תגיד אז אל תביאו לי את בדולה, מה אני צריך את בדולה שיוכיח אותו, זהו, ואז שמת את הסיפור הזה בצד תשאר עם כל הראיות הנסיבתיות האחרות שלך.

כב' הש' אשר קולה: ויכול להיות שתגיד שבהר הוא ברזל מוצק ואז הם יביאו את בדולה.

כב' הש' דני צרפתי : ינסו.

כב' הש' אשר קולה: כן. זה לא הקונטור של המשפט.

עו"ד שרון הר ציון : כי כל זה נצטרך להמיר לאדיר חבני.

כב' הש' אשר קולה: כן, זה לא הקונטור, קיבלנו, קחו את העקבות הזרות, קחו את כתם הדם בזה השלישי איך זה מתיישב עם הודעה שחזור ועל רקע זה תבחנו את ההודעה שחזור התוודות, זה בגדול מה שצריך לעשות בתיק הזה ושילוב של כן ג'ינס לא ג'ינס זה כל הסיפור בסוף הרי נגיע לגשר הזה ואמרנו לכם השילוש הקדוש או הבלתי קדוש של מה שיש כאן.

עו"ד ירום הלוי : קודם כל אני נמלכתי בדעתי לגבי בדולה ספציפית.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד ירום הלוי : לגבי בדולה אביא בעזרת השם את עדי הגנה בובליל ובהר ואחר כך אנחנו נראה מה יהיה ההמשך.

כב' הש' אשר קולה: מצוין.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להעיר עוד משהו, אם עסקינן בדי אן איי מיטוכונדריאלי, די אן איי מיטוכונדריאלי יש לו עוצמה גם בבדיקה חיובית ולא לשלילת התאמה, רק לאחרונה אני לא יודע אם התביעה יודעת אבל אני מחזיק מסמך זה מאד מעניין אני מרשה לעצמי להגיד שהוגשה בקשה על ידי גורמים במעבדה הביולוגית מאגר די אן איי של המשטרה להרים מאגר די אן איי מיטוכונדריאלי הם כותבים שהוא עוצמתי והם כותבים שהם עומדים להקם מאגר די אן איי מיטוכונדריאלי כדי לזהות אנשים מעבר לדי אן איי גרעיני, הוגשה בקשה לוועדת הפטור ממכרזים כדי לגייס כסף להקמת המאגר והם יוצאים בשבחו של הדי אן איי מיטוכונדריאלי כעוצמתי לגילוי התאמה חיובית, המסמך נמצא אצלי אני אוכל להעביר אותו לתביעה עוד היום, מסמך של משטרה מקורי, אני ממשיך ואומר כך, אמרתי מה שאמרתי לגבי הזיגזג של הפרקליטות גם בעניין מיטוכונדריאלי, הפרקליטות בעצמה טענה בשבחו ובעוצמתו ככלי חיובי להתאמה חיובית ולא שלילית, לא בכדי ב- 2007 נשלחו בשתי שליחויות שערות נטולות שורש רק עם די אן איי מיטוכונדריאלי עם די אן איי של הנאשם ודי אן איי של תאיר במטרה כן למצוא התאמה חיובית, ברגע שנמצאה התאמה לא. ח. (א.ק.) הכל התהפך, משום מה אנחנו שוכחים ואסור שנשכח פסיקת העליון שהאחרונה בשורת הפסיקות הייתה השנה בפסק דינו של נחמני שהורשע ברצח הנערה נועה אלילאלי, באפריל או במאי הערעור נדחה וכמובן הכל הושתת במקרה שלו על די אן איי גרעיני, כבוד השופט עמית עוד פעם אמר וקבע מה אני כל הטענות על הדי אן איי זיהוי ולא זיהוי כאשר מזמן נקבע שעוצמה של ראיה נסיבתית מסוימת יכולה לקבל את הכוח מהראיות האחרות , אני רוצה להחדיר למוחכם לגבי א. ק. זה לא משנה אני מכוון מראש, יגידו לי 1:50000 

כב' הש' דני צרפתי : זה מצטבר לראיות שיש לך.

עו"ד ירום הלוי : נכון, עם הכושר הנבואי של א. ח. ואתם יודעים למה אני מתכוון.

כב' הש' אשר קולה: ברור, לכן אנחנו אומרים.

עו"ד ירום הלוי : קיבלתי, מיציתי.

כב' הש' אשר קולה: יפה, הבנו. עכשיו רוטשילד ודיאז, בדולה סיימנו, לגבי סבל אתם צריכים לדבר ביניהם, ככל הנראה יש סיכוי טוב שתסיימו, נכון?

עו"ד שרון הר ציון : כן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: תראו, על רוטשילד דיברנו באריכות פעם קודמת אז אני מרשה לעצמי לחזור על זה עוד פעם, אפשר להתווכח מה זה תזוזה קריטית ומה זה לא תזוזה קריטית, האם אתם צריכים את רוטשילד רק כדי שהוא יגיד לכם שזה החובשים שמו את המדבקות זה גרם לזליגת הדם? נראה טיפה מרחיק לכת כי את העובדות אנחנו נקבע לא רוטשילד, את העובדות אנחנו נקבע, אנחנו לא צריכים את רוטשילד בשביל זה, גם ד"ר חן קוגל יסכים שאם לוקחים גופה אחרי 5 שעות והופכים אותה ומנערים אותה נוזל דם.

עו"ד ירום הלוי : גם אני מסכים.

עו"ד שרון הר ציון : אבל זו לא השאלה.

כב' הש' אשר קולה: ברור שזו לא השאלה, בדיוק.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו נחליט איזה עובדה היא קריטית כאן או לא.

כב' הש' אשר קולה: זה עובדות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: משמעותי, בסדר, משמעותי, לפי דעתי הוא השתמש גם בביטוי השני אבל נעזוב את זה בצד, ברור שלא עלינו כשהגופה מונחת סטטית לא זולג דם, בטח לא מפצע צוואר, יכול לזלוג מכלי דם שאוגר בתוכו דם, לב, כבד, טחול וכאלה, הצוואר הוא לא כלי שאוגר בתוכו דם, הוורידים והעוקרים, לכן בשלב מסוים יצאה כמות דם שכולנו ראינו אותה וכולנו מזועזעים כל פעם מחדר ממה שאנחנו רואים, ועכשיו הגופה הונחה איך הונחה מי הניח אותה שאלה שגם היא אנחנו לא סגורים על זה עדיין כמובן, לא אנחנו ולא אתם, זו עובדה לא ברורה, בשלב הזה משעה שתיים, אחת וחצי, רבע לשתיים, עד השעה עשרה לשבע, אני חושב שאין חולק שלא זלג דם, אני חושב שאין חולק.

עו"ד ויאאם קבלאוי : באופן עצמאי.

כב' הש' אשר קולה: עצמאי.

עו"ד שרון הר ציון : אלא אם הייתה תזוזה.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, אחרי שלחץ הדם פסק, לא משנה כמה זמן אחרי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה מוסכם.

כב' הש' אשר קולה: לא צריך מומחה בשביל זה, לא מומחה יעזור לנו בזה, להגיד לנו שנוזל גם ממעיל או משיער לא צריך להביא מומחה, בעשרה לשבע פלוס מינוס התגלה הגופה, עד תשע וחצי אנחנו יודעים מה היה ומה לא היה, אנחנו עדיין לוטים בערפל אבל לא נסתיר שיש לנו כבר כיוון כזה או אחר, אפשר להתווכח עם הכיוון שלנו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה הכיוון שלכם?

כב' הש' אשר קולה: אנחנו לא נעולים, לא מגלים סודות ביום הראשון, אבל אתם לא נולדתם אתמול ואתם לא ילדים קטנים, יודעים פחות או יותר מה היה שם, עם כל מי שבא והלך נעליים ולא נעליים הכל גלוי הכל ידוע בזה אי אפשר לחדש לנו שום דבר מבחינת העובדות, מבחינת המסקנות איך אמר עורך דין הלוי אלוהים גדול, אחרי תשע וחצי זה כבר לא רלוונטי, כל השעה היא בין עשרה לשבע 

עו"ד שרון הר ציון : הגופה מצולמת בשעה 23:18.

כב' הש' אשר קולה: נכון אבל התמונות צולמו בתשע וחצי.

עו"ד שרון הר ציון : התמונה הראשונה של התביעה עם הדם 23:28.

כב' הש' אשר קולה: אני אלך אתך, נדמה לי שאת טועה אבל לא חשוב.

עו"ד שרון הר ציון : יבדוק אותי אדוני, תמונה 63 23:28.

כב' הש' אשר קולה: מה שעובדה עובדה, אי אפשר לשנות את עובדות היום.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מאז שצולמה מה שנחזה להיות טביעת נעל שעליה כביכול זלג דם מהשלב הזה כבר לא רלוונטי מה היה.

כב' הש' אשר קולה: יופי, כי זה כבר צולם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: לכן זה אחר כך שוב אני מצטער בשם אילנה שהוציאו את הגופה, זלג דם בחדר המורים או לא זלג, או היה בתוך מתחם השירותים זה פחות רלוונטי 

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון אבל זה רלוונטי לזמן שלוקח לדם להיקרש.

כב' הש' אשר קולה: נכון, זה רלוונטי לזה, זה לא מעיד כלום על אם נשפך או לא על העקבה , זה עובדות שאנחנו צריכים לקבוע אותן, שום מומחה שבעולם לא יעזור לנו לכאן או לכאן, נצטרך להתמודד עם העובדות עוד פעם ועוד ועוד פעם וכמובן נכניס את הסיפור למסגרת שנהיה משוכנעים מעל לכל ספק סביר שיש היתכנות שמישהו כלשהו דרך פה ופה ופה מה שאמר ירון שוב וסוף שוב זה לא חוות דעת מוחלטת גמורה מבט עין וכו' וכו' והתווכחנו על זה לפני שבועיים אז בקונטקסט הזה נצטרך לסגור את זה וזה עניין עובדתי לגמרי, אין פה שום דבר שבמומחיות כלום כי במומחיות שני הצדדים מסכימים למומחיות ולכן זה די מיותר לסיפור של רוטשילד די מיותר.

עו"ד שרון הר ציון : לא נכון

כב' הש' אשר קולה: אני רוצה להציע משהו כזה ופה אני צריך את העזרה של עורך דין הלוי שיקום ויגיש את חוות דעתו יראה לכם מה כתוב שם ד"ר חיים קודל אלא אם כן זה פוגע לך בהגנה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בכל מקרה הוא יצטרך להעביר לנו.

כב' הש' אשר קולה: שחן קוגל ייתן לכם את חוות דעת ותראו אם אפשר לחיות אתה, אם אי אפשר לחיות אתה יוגש רוטשילד ויוגש קוגל ושלום על ישראל ולא צריך להביא אותו מראש את רוטשילד זה מיותר, זה לגבי רק רוטשילד , לגבי דיאז עוד יותר, דיאז אנחנו יכולים לחיות מזייצר, למרות שזייצר לא התייחס במישרין לסכין משונן או לא משונן אבל זייצר אומר שהוא אה את הסכין היפני ובהחלט החתכים יכלו להיגרם מסכין יפני, עכשיו זייצר (לא ברור) סכין יפני ואם הוא לא יודע הוא ייחקר פה ונראה מה הוא יודע או לא, מה אומר דיאז שהטקסטורה של הצמר והבד שוב אתם הולכים למצב שהוא רחוק יותר מהסבירות הרגילה, בעצם גם דיאז מודה שסכין רגילה לא עושה פצעים בסנטר אלא במקרה הספציפי הזה בגלל שהסוודר והמעיל היו מונחים כך או אחרת הטקסטורה גרמה, אתם מבינים זה החריג לא הרגיל לכן שוב זה זנב, בסוף צריך לראות מה ההסתברות הכללית לא מה החריגים. לכן גם דיאז יכול לחכות אחרי שנשמע את זייצר ונראה איפה אנחנו עומדים, אנחנו לא אומרים כלום לגבי זה, זהו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : למה לא אחרי קוגל את שניהם, את רוטשילד ודיאז.

כב' הש' אשר קולה: יכול להיות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : להחליט אם יש צורך בהם אחרי קוגל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: אמרתם שזייצר לא התייחס לסכין המשונן כי זה לא היה האשיו במשפט הראשון.

עו"ד שרון הר ציון : הוא כן התייחס לזה בשיח שהיה לו לקראת הערעור בשיח עם פרקליטות המדינה והעברנו את התרשומת לחברי.

כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז, זייצר ייחקר ונראה איפה אנחנו עומדים.

כב' הש' דני צרפתי : אתה מוותר על פורמן הכל יהיה בתוך קוגל?

עו"ד ירום הלוי : אני לא מוותר על פורמן, אני אסביר.

כב' הש' אשר קולה: פורמן היא עדת הגנה זה בסדר אין בעיה.

עו"ד ירום הלוי : אני מסכים שד"ר קוגל יגיש חוות דעת כעד הגנה 

כב' הש' אשר קולה: המדינה הסכימה למהלך הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו אמרנו שיקבל את האישורים שלו יעשה מה הוא רוצה.

כב' הש' אשר קולה: צריך אישור של יועץ משפטי של משרד הבריאות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא אנחנו.

עו"ד שרון הר ציון : לא אנחנו, הם צריכים, הוא חתום על הסכם עם משרד הבריאות.

עו"ד ירום הלוי : מחכים, הפרוצדורה בפעולה.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הפרקליטות לא צד לה.

כב' הש' אשר קולה: הבנתי, אבל המדינה צד לה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הוא עובד מדינה מה לעשות.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ירום הלוי : ההחלטה עברה ליועצת משפטי של המכון והיא מגלגלת את זה במירכאות הלאה או שתהיה לנו תשובה או שנהיה בלי תשובה ובסופו של דבר זה יבוא לפיתתכם ואתם תהיו מעודכנים.

כב' הש' אשר קולה: בהנחה שיש חוות דעת של קוגל?

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה יהיה בעליון, ההחלטה כנגד 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא אתם.

כב' הש' אשר קולה: לא יודע.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו לא עוסקים בהחלטה מנהלתי.

עו"ד ירום הלוי : מה אכפת להם עכשיו להרכב

כב' הש' אשר קולה: ואם אנחנו נחליט שמורים לא אז אתם תלכו לעיון.

עו"ד ירום הלוי : מה זה עליון, איזה עליון?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, היועץ המשפטי, למה להקדים את המאוחר.

כב' הש' דני צרפתי : נניח שיש חוות דעת קוגל, הלאה.

כב' הש' אשר קולה: בדיוק, הלאה.

עו"ד ירום הלוי : אני מסכים שתינתן חוות דעת של ד"ר קוגל בהתאם לסוגיות השונות כולל זליגת הדם.

כב' הש' אשר קולה: זליגת הדם והסכין.

עו"ד ירום הלוי : כן, כן 

כב' הש' אשר קולה: וסוג הסכין.

עו"ד ירום הלוי : וסוגיית הסכין ומה שהוא העיד במשפט הראשון.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ירום הלוי : הדגש זליגת הדם וסוגיית להב הסכין, ואחר כך גם לזה אני מסכים התביעה תשקול את עמדתה לגבי דיאז ורוטשילד.

כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז, יופי, התקדמנו יפה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: חברי צודק, אנחנו לא רוצים עכשיו לתת החלטה שמרגיזה מישהו במקום כלשהו, אתה תגיד לנו איפה ההליך נמצא.

עו"ד ירום הלוי : אני הסכמתי להצעה ואני אעדכן את בית המשפט מה קורה,

כב' הש' אשר קולה: עם הפרוצדורה במכון, בסדר, עמדתנו ידועה, כן, מה נשאר לנו עוד?

עו"ד ירום הלוי : לי יש כמה דברים.

כב' הש' אשר קולה: מי נשאר לנו יום שלישי? אם סגל יבוא וארבעה אזרחים, נבו אמרתם שאתם מדברים ביניכם.

עו"ד שרון הר ציון : לגבי טל חזזי ודרור גולדנברג אתה צריך לתת לנו תשובות

עו"ד ירום הלוי : אני אתן, אח של הנאשם אני צריך אותו לעדות.

כב' הש' אשר קולה: שיבוא ביום שלישי, הישיבה ביום שלישי מתקיימת, אם היא תהיה קצרה היא תהיה קצרה לא קרה שום דבר, מה שלא יהיה אתם פה ואנחנו פה, שבוע הבא, 

עו"ד שרון הר ציון : 9 לחודש בוטל מראש, ל- 11 לחודש זייצר ומאיה פרוינד מוזמנים.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד שרון הר ציון : אם יהיו לי עוד עדים שנוכל לזמן אותם.

כב' הש' אשר קולה: תראו להביא עוד עדים קטנים, זייצר לא ארוך וגם מאיה פרוינד לא ארוכה.

כב' הש' דני צרפתי : לא הגענו לסיום.

עו"ד שרון הר ציון : אנחנו קרובים.

כב' הש' אשר קולה: שבוע אחרי זה אני מבין שאין לנו דיונים.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נשארו שלושה עדים.

כב' הש' דני צרפתי : אי אפשר להביא אותם ב- 11?

עו"ד ויאאם קבלאוי : את שרינה אנחנו צריכים להשוואות של ירון שור.

כב' הש' אשר קולה: שרינה, אם היא עושה השוואות הבנו אבל אם היא לא עושה השוואות או שהשוואות שלה לא מעלות ולא מורידות למה צריך אותה? שור נתן חוות דעת היא חתומה אתו על חוות דעת

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, היא הכונה חוות דעת בהמשך לגבי היתכנות שנעל עם עקב היא זו שהטביעה את טביעת הנעל על מכסה האסלה בעקבות טענת ההגנה שאולה הייתה עם נעליים מסוג כלשהן.

כב' הש' דני צרפתי : יש לה התייחסות לעקבות על האסלה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, זה מה שהיא עשתה, היא כתבה.

כב' הש' דני צרפתי : רק לשלול עקב או מעבר לזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' דני צרפתי : איזה נעל היא קבעה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : היא כתבה שזו נעל.

כב' הש' אשר קולה: שוב, אז היא קובעת שזה לא מתאים לנעל עקב.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ככל שזה סימן טביעת נעל אז זה לא נעל עקב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: למה צריך לחקור אותה בשביל זה? לא נעל עקב אז מה אם זה לא נעל עקב?

עו"ד שרון הר ציון : כי אדיר חבני אומר נעל עקב.

כב' הש' דני צרפתי : לא משנה, אתה לוקח מחוות הדעת הזו את העובדה שזאת נעל.

כב' הש' אשר קולה: נעל 41 ולא נעל עקב אכפת שזה לא נעל עקב?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן ברור שאכפת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: אנחנו נקבע אם זו עקבה או לא לא בעקבות מה ששרינה תגיד או לא תגיד.

עו"ד ירום הלוי : אני צריך לחקור את שרינה, אני רוצה להגיד משהו לגבי העובדה שהיא נבחרה לבדוק האם מה שירון שור אמר בראיונות שמדובר ב- 3-4 עקבות נעל על רצפת התא שתואמות את העקבה לאסלה שרינה נבחרה לבדוק את זה מדעית.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ירום הלוי : כשמר שור סיים להעיד אני נמנעתי מלהביע ביקורת, לגבי שרינה גם לא נחה דעתי מהעובדה שהיא נבחרה מיועדת לבדוק אלא שראיתי את עצמי כמנוע מלהביע הסתייגות בנושא כי ראיתי אותה (בטעות) בדיעבד) כשייכת עדיין למעבדת חומרים וסימנים ואז אמרתי או קיי היא לא נגועה (לא ברור) כדי להצדיק טענת מיניות מבחינתי ושתקתי, אלא מה התברר לי לאחרונה שהיא כבר מספר שנים לא במעבדת סימנים וחומרים, היא ראש מעבדת מסמכים במשטרה, היא לא עובדת שם.

כב' הש' אשר קולה: אתה מקשיבים למה שהוא אומר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, אנחנו לא יודעים את מה שהוא אומר עכשיו, אם היא לא שם אז כנראה המומחה שנמצא שם הוא שיעשה, נבדוק את זה.

כב' הש' דני צרפתי : לא נביא אותה אם היא לא שם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: אותה נצטרך לצורך עקב לא עקב, לגבי ההשוואה לעקבות האלו לעקבות האלו בהנחה שזה עקבות נבדוק את זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא בחרנו בה שהיא תעשה את זה.

כב' הש' אשר קולה: זו ביצה שעוד לא נולדה.

עו"ד ירום הלוי : נכון, את כל זה לא ידעתי.

כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז, נתקדם.

כב' הש' דני צרפתי : אפשר להביא אותה על העקב לא עקב.

כב' הש' אשר קולה: תוך שבוע תדעו את זה ואם כן תביאו אותה על עקב לא עקב, הלאה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד עוד כמה דברים נוגעים אלי, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : קריספין אני אצטרך אותו, לצערי שגיתי בהערכתי, מקסימום 10 עדים.

כב' הש' אשר קולה: בסדר.

עו"ד ירום הלוי : מוצגי הגנה, אני שוקד על כך.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, תביא כשתביא.

עו"ד ירום הלוי : זה יהיה בישיבה של ה – 11 בחודש.

כב' הש' אשר קולה: בסדר גמור.

עו"ד ירום הלוי : דיסק און קי, טרם הגשתי דיסק און קי עם המוצגים של ירון שור ששימשו אותי לחקירה נגדית

כב' הש' אשר קולה: המצגת המרכזת והמשנית.

עו"ד ירום הלוי : העברתי דיסק און קי לחבריי אני מחכה לתשובה שיאשרו לי מקובל או לא.

עו"ד שרון הר ציון : בעניין הדיסק הזה, אנחנו מנסים להבין מתוך המצגת איזה תמונות ערוכות ובאיזה צורה והאם מישהו הולך להעיד על אופן העריכה, כלומר כשחברי שם תמונה מסוימת על תמונה אחרת במצגות שלו אני רוצה לדעת פי כמה היא הוגדלה תמונה, באיזה זווית, אני רוצה לדעת מה עשה חברי.

כב' הש' אשר קולה: דברו על זה ביניכם, תגיעו להבנה.

עו"ד ירום הלוי : הדבר הבא, דיסק בהמשך לעדותו של קובי פורלייטר לגבי הפלטים שלא.ח. וא.ק. לא קיבלתי עד היום אני מבהיר דיסק מסודר שכולל את כל התכתובות אס אם אסים בין א.ק. לא.ח. עד היום והרחבה שהיא בסך הכל דקה, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : קיבלתי אס אם אסים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את מה שביקשת.

עו"ד ירום הלוי : אבל זה לא הכל, אני פונה ומבקש שחבריי יבדקו ואני מבקש את הדיסק המלא ההערכה שלי שחסרות לי עוד התכתבויות ואס אם אסים לא קיבלתי את הכל בין א.ק. לא.ח., אני מבקש שחבריי יבדקו ויועילו לאתר את הדיסק המלאה ולהעביר אותו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כל מה שרלוונטי הועבר להגנה.

כב' הש' אשר קולה: לא, כל ה – 745 צריכות לעבור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו לא אומרים לא, אמרנו בכפוף, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: כל ה – 745.

עו"ד ירום הלוי : של שני הפלאפונים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה שהוא כתב שיש 745 לא אומר שכולם רלוונטים לתיק .

כב' הש' אשר קולה: זה מה ששאלנו, בדיוק מה ששאלנו לא קיבלנו תשובה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא לא יודע להגיד.

כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש את כל ההודעות משני הפלאפונים של אדיר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שמענו את הבקשה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, הנושא האחרון בדיקות עשרות השערת, אני רוצה את הזמן כן להציף את הסוגייה ולבקש בנחרצות שהתביעה תואיל את לבדוק את עשרות השערות חסרות השורש, השוואה מיטוכונדריאלית לכל המעורבים כנחקרים בתיק ובכללם א.ק. וא.ח. אני שב עלה הבקשה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא יכול לעשות במכון לרפואה משפטית כי בובליל עדת הגנה?

כב' הש' אשר קולה: אז מה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : היא עדת הגנה.

כב' הש' אשר קולה: מטעם בית המשפט, כמו שהציע השופט מלצר, יבוצע מטעם בית המשפט, זו בדיקה אובייקטיבית פורנזית מעבדתית, עזבו את המסקנה, את הסטטיסטיקה,

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מבקשים דבר כזה, שחברי יפנה אלינו בכתב אנחנו נריץ את זה נראה אם יש אישור.

עו"ד ירום הלוי : למה בכתב פניתי.

כב' הש' אשר קולה: הנה עכשיו הוא פנה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נבדוק.

כב' הש' אשר קולה: הוא פנה זה כתב.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נעביר את הפרוטוקול הזה למי שצריך ונודיע לבית המשפט.

כב' הש' אשר קולה: תוך כמה זמן?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין לי מושג, עכשיו הוא ביקש, נבדוק.

כב' הש' אשר קולה: תודיעו לנו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ננסה היום כבר להעביר לראות אם יש היתכנות, אולי נכתוב את זה במוקלד?

כב' הש' אשר קולה: בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לדעתי נצטרך עוד מועד אחד אחרי אולה.

כב' הש' אשר קולה: אחרי א.ק. מה יש לנו עוד?

עו"ד שרון הר ציון : לא קבענו, אין לנו מועדים אחרי אולה, אני מציעה שנקבע לתחילת פברואר שני מועדים.

כב' הש' אשר קולה: בסדר.

עו"ד שרון הר ציון : אנחנו נעשה צ'ק סופי על כל הדברים ונרכז אותם לאותם מועדים.

כב' הש' אשר קולה: לא דיברנו על מנהל הסלמנדר בגרמניה, יש לנו מועד ב- 1/2.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: נשאיר את ה – 1/2 ונראה אחר כך.

עו"ד שרון הר ציון : אני מציעה לשריין אולי גם את ה – 6 וה- 8 בפברואר.

עו"ד ירום הלוי : אני בלי היומן.

כב' הש' אשר קולה: שריינו, 6 אי אפשר, 8, 9.

עו"ד ירום הלוי : אני לא יודע אני בלי היומן.

כב' הש' אשר קולה: נשריין 8, 9.

עו"ד ירום הלוי : מה זה נקרא שריון טנטטיבי?

כב' הש' אשר קולה: מה שאתה רוצה. מתי פרשת ההגנה? אני רוצה להציע משהו, מתי פסח השנה?

עו"ד שרון הר ציון : תחילת אפריל, 15/4.

כב' הש' אשר קולה: אני רוצה שנתחיל פרשת הגנה במרץ, השאיפה שלנו, אנחנו שריינו לעצמנו שבתון מ- 15/6 בשביל לכתוב את הכרעת הדין, עכשיו תגזרו זמנים לאחור, אנחנו רוצים איפשהו בספטמבר לתת הכרעת דין זו השאיפה, ננצל את השבתון פלוס הפגרה כדי לעבוד, אתם יכולים להתחיל לכתוב את הסיכומים, עורך דין דין לוי המון עבודה תהיה לו, בואו נתכנס, למה אי אפשר לתחילת פרשת הגנה בתחילת מרץ?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לנו זה יהיה מאד לחוץ.

כב' הש' אשר קולה: תראה, עדיף שיהיה לכם לחוץ מאשר לנו. עורך דין הלוי מבחינת הסיוע ושיתוף הפעולה מולנו ומולכם היה מופתי, הוא עמד בזה, אתם חמישה יותר צעירים קצת. אנחנו רוצים להתחיל בתחילת מרץ כי זה לוח הזמנים, אנחנו לא רוצים להיגרר לזה לאחרי החגים של שנה הבאה, זה משפט שעושים אותו בקצב מהיר יחסית, צריך להתחיל ב- 1/3 את פרשת ההגנה, 15/6 סיכומים בעל פה, אחרי שיהיו סיכומים כתובים לפני כן וזהו, אני אולי אופטימי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו גם רוצים לסיים עם זה אבל לא על חשבון איכות הדיון.

כב' הש' אשר קולה: לא על חשבון שום דבר.

עו"ד ירום הלוי : תנו לי זמן סביר מתוך הנחה שאני אצטרך להכין את הנאשם לעדות.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, 1/3 זה לא זמן סביר?

עו"ד ירום הלוי : ייתכן שכן, אני אבדוק את עצמי, אני חייב להעיר שאם זה הכיוון מבחינת ד"ר קוגל בובליל וכו' אני צריך להודיע למכון אני צריך תשובה עד תאריך X כי אחרת אני פונה לבית משפט.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד ירום הלוי : דבר אחרון, מן הסתם אני אכוון את עצמי וזה גם יקל עלי לעדי הגנה שהם בארצנו כמובן.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד ירום הלוי : ונראה אחר כך מה קורה עם חו"ל אם בכלל.

כב' הש' אשר קולה: אם צריך. בזאת סיימנו, נעבור לפרוטוקול המוקלד.

עו"ד ירום הלוי : אני חוזר ומבקש שהמדינה תואיל לבצע את בדיקת עשרות השערות כחמישים במספר חסרות השורש שטעונות בדיקת די אן איי מיטוכונדריאלי וביתר דיוק השוואתן מבחינת די אן איי מיטוכונדריאלי לדי אן איי של המעורבים.

כב' הש' אשר קולה: לרבות א. ח. וא. ק.

עו"ד ירום הלוי : נכון, ואני יודע כי אני דרשתי ופניתי למכון אז אני יודע שמדובר בכמאה אלף ש"ח.

כב' הש' אשר קולה: מבקשים שהות לשקול את זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, אנחנו נשקול ונודיע את עמדתנו בהקדם, טוב, החלטה.

<#3#>

החלטה

באי כוח המדינה יודיעו עמדתם באשר לבדיקה אותה ביקש עורך דין הלוי בהקדם האפשרי, קובעים 

מועד נוסף להוכחות ליום 8-9 לפברואר 2022 אנו מודים לצדדים כי בכוונתם להתחיל פרשת ההגנה 

בתחילת חודש מרץ 2022. תודה רבה להם.

ניתנה והודעה היום, 02 בינואר 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3