עדות: אסרף מרדכי חוקר ביחידת מחלק תשאול גליל

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : לגבי העד אנטולי שקלאר אני שומר לעצמי את הזכות להגיש את עדותו, פרוטוקול עדותו במשפט הראשון. 
עו"ד ו. קבלאוי : מה הסיבה מה הנימוק. 
עו"ד י. הלוי : הנימוק אני אמרתי. 
כב' הש' א. קולה : למה להתווכח עכשיו? 
עו"ד י. הלוי : אני אומר הנימוק הוא וגם הטחתי בו שבעדות, 
כב' הש' א. קולה : למה להתווכח עכשיו? כשתרצה להגיש תגיש בקשה הם יתנגדו ואנחנו נחליט. 
(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : איך קוראים לך? 
העד, מר ב. בן שאנן :שמי אסרף מרדכי. 
כב' הש' א. קולה : אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת. 
העד, מר א, מרדכי : רק את האמת אדוני. 
כב' הש' א. קולה : אתה היום גמלאי משטרת ישראל. 
העד, מר א, מרדכי : גמלאי כשש וחצי שנים. 
כב' הש' א. קולה : בזמן האירועים נשוא כתב האישום מה עשית במשטרה? 
העד, מר א, מרדכי : הייתי חוקר ביחידת מחלק תשאול גליל. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, עורך הדין קבלאוי בבקשה. 
עו"ד ו. קבלאוי : או קיי, באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש מוצגים שמסומנים 200-171 שאת מוצג 201 חברי התנגד להגשתו משכך אנחנו בשלב הזה נוותר על הגשתו, אני לא יודע למה. 
עו"ד י. הלוי : מה זה? 
עו"ד ו. קבלאוי : זה מכתב ותרגום של המכתב. 
עו"ד י. הלוי : אני מתנגד בוודאי שאני מתנגד. 
כב' הש' א. קולה : בבקשה. 
עו"ד י. הלוי : מי שכתב מחו"ל שיבוא, שיעיד. 

העד, מר א' מרדכי לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאוי : 

עו"ד ו. קבלאוי : אתה היית חלק מהצח"מ שחקר את התיק הזה ובמסגרת הזו ביצעת פעולות רבות. 
העד, מר א, מרדכי : פעולות רבות נכון. 
עו"ד ו. קבלאוי : מה שהתביעה רצתה להגיש היא הגישה אני רוצה שתחדד בפני בית המשפט כמה דברים, אחת מפעולות החקירה שמתוארות בת/173 זה בדיקות שערכתם בשירותי הבנות בהם התבצע הרצח לגבי המנעול של הדלתות האם ניתן לנעול אותם מבחוץ או לא, תציג את התמונה. 
כב' הש' א. קולה : אני רוצה לפני כן, אני רוצה לשאול שאלה כללית, בכל שירותים כל מנעול נועלים אותו רק מבפנים ולא מבחוץ נכון? 
העד, מר א, מרדכי : בזירה לפחות זה מה שהיה קיים. 
עו"ד ש. הר ציון : יש לאדוני תמונות מקור בעותק שבפני אדוני ת/166 .
כב' הש' א. קולה : או קיי, זה כתב היד שלו? זה בן שאנן. 
עו"ד ו. קבלאוי : מי שצילם זה בן שאנן הוא זה שעשה את הבדיקות. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ו. קבלאוי : אתה תסביר מה זה, זה מבחוץ, להשאיר אפשרות לפתוח דלת מבחוץ זה אם מישהו ננעל מבפנים, ילדים, לא באופן אוטומטי שאם מישהו רוצה לפתוח, מה אנחנו רואים בתמונה הזאת ת/166 תמונה 3 .
העד, מר א, מרדכי : קודם כל צריך להבין הדלת הזו לאיזה תא זה מתייחס בתוך חדר השירותים. 
עו"ד ו. קבלאוי : לפי מה שכתוב? 
העד, מר א, מרדכי : כתוב 1 שירותים. 
עו"ד ו. קבלאוי : העד הסביר בדוח שלו, 
עו"ד י. הלוי : תבחר איזה דלת שאתה רוצה אני קונה, זה כל כך לא מעניין הפרט 1 של המנעול, תבחר דלת. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : איזה שטויות. 
כב' הש' א. קולה : אתם צועקים. 
עו"ד ו. קבלאוי : אדוני, בועז בן שאנן 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ו. קבלאוי : סימן את הדלתות 4-1 וצילם אותן 4-1 התמונות מופיעות בלוח התצלומים 166 ,אני מציג לך תמונה מתא 1 של שירותי הבנות במקום בחדר השירותים שבו נרצחה המנוחה תאיר ראדה. 
העד, מר א, מרדכי : זה תא מספר 1 ?
עו"ד ו. קבלאוי : זה דלת של תא מספר 1 .
העד, מר א, מרדכי : זה שירותי הבנות. 
כב' הש' א. קולה : מה אכפת לך איזה תא זה. 
העד, מר א, מרדכי : זה מאד חשוב כי בכל דלת באותו תא שירותים יש שוני, יש שלושה צירים של המנעול שהם שלמים וניתן מבחוץ לפתוח באמצעות כלי ויש אחד בתא השני שבו אירע אירוע הרצח לא ניתן לא לנעול ולא לפתוח. 
עו"ד ו. קבלאוי : אם אני רוצה לפתוח את הדלת הזו מבחוץ מה אני צריך לעשות
כב' הש' ד. צרפתי : כשזה תקין. 
העד, מר א, מרדכי : כשזה תקין צריך כלי חד או מפתח חלק אחורי של מפתח להכניס בחריץ, אפשר גם עם פלייר חיצונית או להכניס סכין או משהו, כן, אפשר להכניס. 
כב' הש' א. קולה : אפשר בחריץ הזה בחץ ירוק, 
העד, מר א, מרדכי : אם המגרעת בולטת לא, בשונה מהתמונה הזאת שאני רואה שהיא שחוקה המגרעת עצמה. 
כב' הש' א. קולה : תחזור לתמונה הקודמת, תמונה 3 ,פה בתמונה הזו
העד, מר א, מרדכי : כן 
כב' הש' א. קולה : כן, במגרעת הזו אפשר להכניס כלי חד מטבע, מפתח. 
העד, מר א, מרדכי : כן שנכנס ברווח שנמצא בחריץ. 
עו"ד י. הלוי : סכין, מזלג מה שאתם רוצים. 
עו"ד ו. קבלאוי : בתמונה הזו השפיץ הזה התקין 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ו. קבלאוי : מה ההבדל בוא תסביר לנו? 
העד, מר א, מרדכי : בוא לפחות בניסיון שאני עשיתי בשלושת הדלתות 1 ,3 ו- 4 הצלחתי לבצע פתיחה וסגריה, 
כב' הש' א. קולה : באמצעות מה? 
העד, מר א, מרדכי : חלק אחורי של מפתח, ובדלת הזו מס' 2 שבה נמצאה המנוחה לא הצלחתי לבצע את הפעולה הזו כי הבליטה שחוקה, לא הייתה אחיזה של אותו כלי שהכנסתי. 
עו"ד ש. הר ציון : אין מגרעת. 
כב' הש' א. קולה : אין מגרעת. 
העד, מר א, מרדכי : אין מגרעת. 
עו"ד ו. קבלאוי : זה מה שהוא הסביר, הוא תופס את כל החלק הזה של שני הצדדים וזה גם מה (לא ברור) יבוא ויעיד. 
העד, מר א, מרדכי : עם פלייר אפשר היה לעשות את זה זה נכון. 
כב' הש' א. קולה : רגע, זה ככה גלוי המנעול ככה גלוי. 
עו"ד ו. קבלאוי : כן. 
העד, מר א, מרדכי : כן. 
עו"ד ו. קבלאוי : בעיגול הזה, 
כב' הש' א. קולה : המנעול הזה גלוי, תלמיד סורר שרוצה לבוא לשם ויש מישהי בפנים יכול לפתוח. 
העד, מר א, מרדכי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : עם שקל חמישה שקלים. 
העד, מר א, מרדכי : אני לא בטוח ששקל ייכנס. 
עו"ד ו. קבלאוי : טוב זה בעניין הזה. 
כב' הש' א. קולה : גם היום זה כך שנלך לשחזור? 
עו"ד ש. הר ציון : לא. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ו. קבלאוי : בנוסף נגשתם למקלט מספר 2 ששם עבד הנאשם תפסתם מנעול, אתה זוכר למה תפסתם את המנעול הזה? 
העד, מר א, מרדכי : כן, רצינו לבצע פעולה כלשהי ירדנו עם אב הבית. 
עו"ד ו. קבלאוי : ששמו? 
העד, מר א, מרדכי : סומרנו משהו, סומברנו. 
עו"ד י. הלוי : קובי, כן. 
העד, מר א, מרדכי : והסתבר שהמנעול פשוט, ראינו שהמנעול פשוט תלוי על חוט והאוזנייה לא הייתה במקום. 
כב' הש' ד. צרפתי : האוזן של המנעול. 
העד, מר א, מרדכי : נכון, וזה למעשה היה המקלט שבו עבד הנאשם. 
כב' הש' א. קולה : טוב, מה זה קידם אותנו? 
עו"ד ו. קבלאוי : בהמשך יבוא ונסביר מה התמונה הבאה.
עו"ד י. הלוי : הוא הכניס קיסם לעצור את כל (לא ברור) אבל הוא בא לבקש את התיק יום לאחר מכן, כן, הקיסם במנעול. 
עו"ד ו. קבלאוי : באותו יום שהייתם בבית הספר ב- 24/12/2006 וביצעתם את הפעולות האלו גם גבית עדות מאותו סומברנו, הוא אמר לכם שהוא פתח את דלת תא 2 אז בזמנו עם פלייר וצילמתם את הפלייר הזה. 
כב' הש' א. קולה : טוב, סומברנו יבוא נכון? 
עו"ד ו. קבלאוי : כן, כן, זה מה שהוא הראה לכם? 
העד, מר א, מרדכי : כן, הוא נכנס לזירה, כן זה מה שהוא מסר. 
עו"ד ו. קבלאוי : פעולה נוספת שביצעת יחד עם חוקרים נוספים זה לגבי בדיקת האפשרת לראות את השפיץ הזה של הדלת של הסיבובים באמצעות השתקפות במראה אתה זוכר למה ביצעתם את הפעולה הזו? 
העד, מר א, מרדכי : כן, הבדיקה הזו נדרשה בעקבות הגרסה של הנאשם שבאיזשהו שלב הוא טען שלמעשה שאת הפרט הזה שהוא מסר הוא ראה כביכול בהשתקפות ולא ולא, 
עו"ד ו. קבלאוי : לטענת הנאשם מתי, 
העד, מר א, מרדכי : אני יודע שהוא נתן גרסה כזו בחקירה שלו או בשחזור או בשלב יותר מאוחר בחקירה. 
עו"ד ו. קבלאוי : לטענת הנאשם הוא ראה בהשתקפות,
עו"ד י. הלוי : לא להגיד מה הנאשם אמר. 
עו"ד ו. קבלאוי : הוא אמר את זה. 
עו"ד י. הלוי : הוא לא אמר כלום, הוא אמר את הפרט הזה לא להגיד לו מה הנאשם אמר. 
כב' הש' א. קולה : הוא שאל קודם למה ביצעת את הפעולה הזו 
עו"ד י. הלוי : נכון, לא להגיד מה הנאשם אמר, אם הם רוצים שהעד יגיד. 
כב' הש' א. קולה : הוא התחיל הנאשם טען, אני התערבתי ושאלתי מתי הנאשם טען שקיימת השתקפות במראה 
עו"ד י. הלוי : נכון, אין בעיה, בסדר, לא רוצה שהתובע יגיד פרטים. 
כב' הש' א. קולה : אני לא רואה טעם בטענה הזאת אלא מתי הוא ראה. 
עו"ד ו. קבלאוי : מתי הוא הסתכל במראה וראה את ההשתקפות? 
העד, מר א, מרדכי : לדעתי זה רק בשחזור בזמן השחזור. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
העד, מר א, מרדכי : אני זוכר שנדרשתי לבצע את הבדיקה הזו לבדוק את ההיתכנות שבאמת במהלך הכניסה לשירותים ניתן לראות בהשתקפות של המראה, 
עו"ד י. הלוי : את מה? 
כב' הש' א. קולה : האם ניתן לראות את זה שהמנעול, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : בוא נשמע מה הוא אמר. 
עו"ד ו. קבלאוי : הוא ראה במראה. 
עו"ד י. הלוי : ואת זה רומן אמר? 
עו"ד ו. קבלאוי : כן. 
עו"ד י. הלוי : בחלום הלילה הוא אמר. 
עו"ד ו. קבלאוי : טוב, 
עו"ד י. הלוי : זו בדיחה בחלום הלילה הוא אמר את זה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ו. קבלאוי : אתה מפריע. 
כב' הש' א. קולה : אדוני באמת. 
עו"ד ו. קבלאוי : אני מציג בפנייך תמונה מס' 6 מת/186 מה מצב הדלתות כפי שרואים כאן? 
העד, מר א, מרדכי : בזמן הבדיקה שלנו הדלתות היו סגורות. 
עו"ד ו. קבלאוי : אתה יודע מה היה מצב הדלתות בעת השחזור? 
העד, מר א, מרדכי : אני נחשפתי האמת לסרט של השחזור אני זוכר שדלת מספר 2 כנראה הייתה פתוחה. 
עו"ד ו. קבלאוי : טוב, בנוסף אתה ביצעת, 
העד, מר א, מרדכי : אני לא יודע אם אפשר להוסיף שבמצב הזה לא ניתן בכלל לראות את המנעול כי הוא מאחור. 
עו"ד י. הלוי : אתם יכולים להתקדם, אי אפשר היה לראות כל דבר על שמה אי אפשר לראות מסכים. 
עו"ד ו. קבלאוי : בהמשך ביצעתם פעולה נוספת דומה לגבי תא מס' 1 למה חזרתם שוב? 
העד, מר א, מרדכי : עד כמה שאני זוכר בעקבות שינוי בגרסה שכביכול הוא לא התכוון לתא 2 הוא היה בתא 1 והוא השליך את זה על תא 2 ועשינו בדיקה נוספת וראינו שבלתי אפשרי לראות דרך המראות, פשוט יש הפרשי גובה בין המנעול לבין המראות עצמן ובשביל לראות את אותו חור של מנעול צריך להתקדם ממש כמעט ולהיצמד למראות כדי לראות את מה שקורה מה שמשתקף מהדלת, אני תיארתי את זה בדוח שם בדיוק באיזה שלב אפשר כן לראות. 
עו"ד ו. קבלאוי : שאלה אחרונה, הלכת למקומות שהיו בהם יציקות בטון למה? 
העד, מר א, מרדכי : מחקירת הנאשם עלה חשד שכביכול הוא טמן שם פריטים כלשהם. 
עו"ד ו. קבלאוי : הוא אמר איפה? 
העד, מר א, מרדכי : לא, הוא לא נתן מקום ספציפי, אנחנו פשוט עשינו חקירה נרחבת, חקרנו חברות בטון, באופן יזום הסתובבנו בשכונות איתרנו מקומות שיצקו לאחרונה ובמקומות שגם יצקו גם רצפות וגם חומות אבל לא עלה שום ממצא בעניין הזה, עשינו באמת מאמצים ולא עלינו על שום דבר. 
עו"ד ו. קבלאוי : העד הזה ביצע עוד הרבה פעולות נוספות אך יחד עם זאת מאחר והצדדים הגיעו להסכמים אין טענה לגבי כיווני חקירה ולגבי שרשרת מוצג אז לא הגשתי את המוצגים האלו לבית המשפט. 
כב' הש' א. קולה : נרשם, כן עורך הדין הלוי.

העד, מר א, מרדכי משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : מה הנאשם בכלל טען שבגללו עשיתם את כל הניסוי הפנטסטי הזה ם המראה? 
העד, מר א, מרדכי : אני לא שמעתי את הדברים מפיו של הנאשם בעצמו. 
עו"ד י. הלוי : מה נאמר לך? 
העד, מר א, מרדכי : קיבלתי את ההנחיות מראש צוות החקירה. 
עו"ד י. הלוי : יורם? 
העד, מר א, מרדכי : לא. 
עו"ד י. הלוי : מי?
העד, מר א, מרדכי : מי שהיה ראש צוות החקירה שלי היה פקד ארז נבון.
עו"ד י. הלוי : מה הוא אמר לך?
העד, מר א, מרדכי : היו לנו פגישות וישיבות כל בוקר חולקו לנו משימות ועל פי המשימות אנחנו פעלנו. 
כב' הש' ד. צרפתי : ארז נבון יעיד? לא, הוא לא יודע על בסיס איזה גרסה, הוא קיבל הנחיה לבצע פעולות עבודה והוא עשה. 
עו"ד ש. הר ציון : אני אפנה את בית משפט למ.א. 06/123 שם אומר הנאשם את הדבר הזה. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שקודם כל הנאשם אמר שהוא ראה פלסטיק על המנעול החיצוני של תא 1 אבל הוא לא אמר שהוא ראה את זה במראה בכלל את הפלסטיק על הצד החיצוני על המנעול החיצוני של תא 1 הוא אמר ראיתי את הפלסטיק והסקתי מזה שכל הדלתות בשירותי הבנות לא יכולים להינעל מבחוץ, אתה יכול להתייחס? 
העד, מר א, מרדכי : אין לי שום מידע על העניין הזה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : נראה אחר כך את העדות שלו. 
עו"ד י. הלוי : נכון, אם כך לא אתייחס לגרסת הנאשם היות והעד לא יודע, יש לך מזכר אני אקריא לך אותו, 
כב' הש' א. קולה : מה אתה מראה לו? 
עו"ד י. הלוי : אני מקריא לך, אתה כותב ב- 05/1/07 ,אתה היית אצל חבר של רומן שקוראים לו מנסייב בנוביץ אתה זוכר אחד כזה? 
העד, מר א, מרדכי : אם אפשר לראות את החומר אני אוכל לעיין ולאשר או לא. 
עו"ד י. הלוי : אני מבין שלא הראו לך את זה בפרקליטות. 
העד, מר א, מרדכי : יכול להיות. 
כב' הש' א. קולה : תסתכל על המסך זה המזכר שלך. 
העד, מר א, מרדכי : אני לא מסוגל לראות. 
עו"ד י. הלוי : אני אקריא זה קצר , לאחר סיום גביית הודעתו של מנסייב בנוביץ ביקשתי ממנו לראות את כל סוגי הנעליים שלו הנ"ל הביע הסכמתו והוביל אותי לביתו, בביתו הציג לי את נעלי העבודה שלו המוכרות לי באופן אישי )לא ברור( באתר עבודה מול תחנת המשטרה, הסתכלתי שוב על הסוליה והסוליה אינה דומה כלל לסוליה הרלוונטית בתיק, כמובן בדקתי עוד 2 זוגות נעליים אחת ספורט ואחת אלגנט וגם שתיהן אינן דומות כלל לסוליה הרלוונטית בתיק של רומן הסתכלתי על שאר זוגות הנעליים שהיו בתיק בתוך שני מתקני עץ של נעליים כולל נעלי נשים ולא ראיתי שום סוליה הקרובה בחזותה לסוליה הרלוונטית. 
העד, מר א, מרדכי : אם אפשר לראות את העדות.
עו"ד ו. קבלאוי : הוא צילם את הסוליה.
עו"ד י. הלוי : נכון, הוא צילם.
כב' הש' א. קולה : הוא מצטט מפיו של מישהו. 
עו"ד י. הלוי : לא, הוא אומר הייתי אצל החבר של רומן בבית והוא כותב ראיתי סוליה עם נעליים שלא מתאימות לסוליה שבתיק. 
כב' הש' א. קולה : הבנתי, הכל נעליים של בנוביץ הזה. 
עו"ד י. הלוי : כן. 
כב' הש' א. קולה : הבנתי. 
העד, מר א, מרדכי : הייתי רוצה לראות את העדות שגביתי. 
כב' הש' א. קולה : למה צריך לראות. 
העד, מר א, מרדכי : אני פשוט לא זוכר. 
כב' הש' א. קולה : זה כתב היד שלך? 
העד, מר א, מרדכי : ברור, זה הכתב שלי והחתימה שלי. 
כב' הש' א. קולה : זה הכל. 
עו"ד י. הלוי : אני מבין כשדיברת על כך שהנעליים של בנוביץ לא מתאימות לסוליה הרלוונטית בתיק של רומן אתה מדבר על הסוליה על הדוגמה של העקבות הזרות נכון? 
העד, מר א, מרדכי : אני מדבר על דוגמה שהייתה בידי בהשוואה למה שהסתכלתי. 
עו"ד י. הלוי : האם הסוליה הזאת זאת הסוליה שהשוותה? אתה בעצם שדיברת על הסוליה הרלוונטית אתה מדבר על ת/196 האם זאת הסוליה הרלוונטית בתיק שאליה התכוונת? 
העד, מר א, מרדכי : אני לא יודע להגיד כרגע לפי מה שאני מסתכל. 
עו"ד י. הלוי : האם זאת הסוליה? 
העד, מר א, מרדכי : מסמך ת/196 אני יודע שזאת הסוליה הרלוונטית היא הייתה גם ביצעתי חקירות נוספות בהקשר של שכיחות נעליים וזו הנעל שמוכרת לי, לגבי הסוליה הזו אני לא יודע בגלל שהיא גם חשוכה מדי אני לא יודע אם מדובר באותה סוליה. 
עו"ד י. הלוי : או קיי. האם מישהו יכול להגיד לי מה הסוליה כי אני לא יודע, אני רוצה לדעת מה הסוליה ואני אתייחס לסוליה הרלוונטי. 
העד, מר א, מרדכי : סליחה, כתוב פה דוגמה תגבה מהזירה עצמה, כנראה בזמנו נכנסו הרבה אנשים ואז חיפשנו. 
עו"ד י. הלוי : תראה לי את זה, 
עו"ד ו. קבלאוי : אני לא הגשתי את זה כי לא צריך. 
העד, מר א, מרדכי : ניסינו בזמנו גם לאתר את האנשים שנכנסנו לתוך זירת האירוע ופשוט הייתה כניסה של אנשים. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה הכרת את הנושא של העקבות הזרות? 
העד, מר א, מרדכי : לא, לא מכיר את זה, שמעתי לא נחשפתי לכל החומרים. 
עו"ד י. הלוי : אתה זוכר איזה עקבה ספציפית בעקבה הרלוונטית פה בנספח? 
העד, מר א, מרדכי : בנספח לא זוכר איזה עקבה ספציפית מה שכן נדרשתי לבדוק את העקבה הזאת להשוות אותה לאנשים מסוימים כן. 
עו"ד י. הלוי : ואתה לא זוכר להגיד לנו למה חשבתם שאדון מסייב בנוביץ רלוונטי שבעיניי זה מדהים אז אני סקרן. 
העד, מר א, מרדכי : אולי הוא היה אחד מהאנשים שחיפשו והגיעו לזירה. 
כב' הש' ד. צרפתי : האם זו פעולה שנדרשת לעשות ? 
העד, מר א, מרדכי : ברור. 
כב' הש' ד. צרפתי : הוא מבצע פעולות מה שאומרים לו, מה הרעיון שעומד מאחורי הדברים הוא לא יודע. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני מבקש לקבל בבקשה לגבי המזכר הזה אני מבקש להגיש אותו עכשיו רק לקבל את הסוליה, אני מבקש שהתביעה תואיל להגיש לי עותק של סוליה כדי שאני אראה מה הסוליה הרלוונטית. 
עו"ד ו. קבלאוי : נוציא את זה מתיק בית המשפט, אז זה הוגש, יוצא מקור ויועבר אלייך. 
עו"ד י. הלוי : בסדר, אני מפנה לעוד מזכר ישן שאז סומן כת/266 ,
כב' הש' א. קולה : אז. 
עו"ד י. הלוי : כן, אתה חיפשת, יש דוח חיפוש. 
עו"ד ו. קבלאוי : זה הוגש ת/194 .
עו"ד י. הלוי : ת/194 .
כב' הש' א. קולה : כן, יש את המקור. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, ב- 07/01 התחיל ספין המחלץ האלמוני אז אתם באים לרומן וכתוב ביתו של רומן זדורוב ובמקלט בניין אז אתה אומר שבאת לחפש טביעות נעליים. 
העד, מר א, מרדכי : כן, רשום שם. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, לא נמצא או נתפס דבר, אתה יכול להזכיר לי באתם לבית של רומן גם למקלט איזה טביעות נעליים חיפשתם? 
עו"ד ו. קבלאוי : תשאל את מי שחיפש יש רשימות ירון שור, סרינה ונדב. 
העד, מר א, מרדכי : אלו אנשי מקצוע, אני ליוויתי אותם פשוט לבית של רומן וגם למקלט. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה יודע לעזור לנו מה חיפשו איזה עקבות נעליים? 
העד, מר א, מרדכי : חיפשו עקבות נעליים אולי בתוך אבק או משהו כי כנראה כבר הייתה דוגמה של עקבה ורצו לחפש עקבה דומה. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי תשמור את השאלות האלו לירון שור הוא יבוא לפה. 
עו"ד י. הלוי : כן בוודאי. 
העד, מר א, מרדכי : לא נתפס דבר שם. 
כב' הש' א. קולה : הוא שואל למה חיפשתם מה חיפשתם. 
העד, מר א, מרדכי : עקבות נעליים. 
עו"ד י. הלוי : או קיי העד לא יודע לענות אני מקבל את זה, אני אסתפק בזה. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, אדוני היום גמלאי נכון? 
העד, מר א, מרדכי : כן אדוני. 
כב' הש' א. קולה : גם הקודם היה גמלאי נכון? 
עו"ד ו. קבלאוי : נכון, בועז בן שאנן, אני מבקש לפסוק הוצאות לשני עדים אלו כולל נסיעות. 
כב' הש' א. קולה : אנו פוסקים לעד בן שאנן ולעד אסרף על פי תקנות העדים פרטיהם יועברו למזכירות על ידי באי כוח המאשימה

החלטה
אנו פוסקים לעד בן שאנן ולעד אסרף את שכרם על פי תקנות העדים. 6 פרטיהם יועברו למזכירות על ידי באי כוח המאשימה. 7
ניתנה והודעה היום כ"ב חשוון תשפ"ב, 2021/10/28 במעמד הנוכחים. 
אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת


כב' השופט קולה : תמו עדינו ליום זה? 
עו"ד ו. קבלאוי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
עו"ד ו. קבלאוי : תודה. 

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3