עדות חקירת אייל בן מנשה – פרמדיק מד"א בזירת הרצח

כב' הש' אשר קולה : מי זה העדים שיש לנו?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אייל בן משה פרמדיק ומוטי בן צור אחד מאלו שמצאו שחיפשו את הגופה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, חצי שעה הפסקה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : שלום אדוני, צוהריים טובים, מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר אייל בן משה : אייל בן משה.

כב' הש' אשר קולה : אייל בן משה, אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אפשר להגיש את ההודעה שלו?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : זה לא הודעה, זה הודעות אני חושבת שעדיף לשמוע אותו, אני אגיד את דוחות בפרמדיק שלו.

כב' הש' אשר קולה : כן.

 

העד, מר אייל בן משה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד מיטל חן 

רוזנפלד : 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אייל שלום, תציג את עצמך בבקשה, מה אתה עושה היום?

העד, מר אייל בן משה : שמי אייל בן משה, בן 50, עובד בבית חולים פוריה במיון בתור עוזר רופא.

כב' הש' אשר קולה : עוזר רופא?

העד, מר אייל בן משה : עוזר רופא, מקצוע חדש.

כב' הש' אשר קולה : מקצוע חדש, יפה.

העד, מר אייל בן משה : בשש שנים האחרונות עוזר רופא, לפני כן פרמדיק במדא.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : החלק שלך באירוע הזה?

העד, מר אייל בן משה : החלק שלי באירוע שהגעתי לאותה זירת רצח תאיר ראדה, הייתי במשמרת במדא קצרין והגעתי לטפל באירוע זה הקשר שלי לאירוע.

כב' הש' אשר קולה : עם מי באת?

העד, מר אייל בן משה : עם צביקה נבו נהג אמבולנס.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה אתה זוכר היום מהזיכרון שלך מהמקרה?

העד, מר אייל בן משה : בגדול, 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בגדול, בקטן, מה שאתה יכול לפרט.

כב' הש' אשר קולה : למה אי אפשר להגיש את ההודעות שלו במשטרה, בשביל מה לבחון את הזיכרון שלו?

עו"ד ירום הלוי : אני מסכים להגיד ואני אחקור אותו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שניה, יש הודעות שלו במשטרה, יש את המילה שאסור לי להגיד פרוטוקול, אני אומר אותה בכל זאת, אני רוצה שהתמונה המלאה תהיה.

כב' הש' אשר קולה : אנו מורים על הגשת הודעותיו של העד במשטרה, עם כל הכבוד לא נתחיל היום עם הפרוטוקול עוד פעם, אתם לא מבינים את הא' ב' של העניין פרוטוקול אי אפשר להגיש אלא בהסכמה, אין הסכמה, יש הסכמה להודעות אפשר להגיש את ההודעות זה מה שיש לו העד.

כב' הש' דני צרפתי : ואת יכולה להשלים את החקירה הראשית.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כבודכם, אין לי בעיה.

כב' הש' דני צרפתי : לא אמרנו רק את ההודעות, תגישי את ההודעות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בשמחה רבה אני אגיש את מה שיש הסכמה ומה שאין הסכמה אני אעיד כי חשוב לי שכבודכם תקבלו את התמונה המלאה.

כב' הש' אשר קולה : עושים משפט חוזר זו המשמעות שלו, ניקח את כל החומר ניתן הכרעת דין חדשה, אי אפשר כל פעם פרוטוקול זה בלתי אפשרי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : זאת לא הכוונה כבודכם, הרעיון מבחינתי כתביעה אני חושבת שמבחינת כולנו להבהיר את התמונה המלאה, מה לעשות שאז בזמנו חצי שנה או שנה אחרי אנשים התייחסו לאמרות שלהם.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה במסגרת ריענון כמו בכל תיק אחר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני לא אגיש את הפרוטוקול, אני רק אחקור בהקשר הזה, הוא רוענן בהקשר הזה, גם עודכן חברי בעניין הזה. אני אגיש את כל ההודעות שלו, גם את שתי הודעות מד"א  אני אחקור על מה שלא מוגש ואני מאד אצמצם את החקירה שלו.

כב' הש' אשר קולה : דוח מד"א  לא הוגש על ידי איציק נבו? צבי נבו העיד על דוח מד"א .

עו"ד ירום הלוי : אין דוח, זה של אייל.

כב' הש' אשר קולה : אין דוח? הוא רק נחקר לגבי זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, גם כאן אולי אני אעשה סדר, העד היה בריאיון אצלנו לפני יומיים, הוקרא לו דוח מד"א  וגם מסר את גם מה שהעיד עליו בשנת 2007 שמה שהוגש לכבודכם ומה שהוגש אז זו רק טיוטה ומסתבר שיש דוח שהוא נוסח סופי.

כב' הש' אשר קולה : כל זה הודעתם לעורך דין הלוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בוודאי.

כב' הש' אשר קולה : אז נגמר הסיפור.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : השגנו את הדוח הסופי, אני עכשיו אבקש להגיש את הדוח הסופי .

כב' הש' אשר קולה : קדימה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה שאני מגישה זה שלוש הודעות שלה עד.

כב' הש' אשר קולה : מתאריכים?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : 6/12.

עו"ד ירום הלוי : 10/12.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון.

עו"ד ירום הלוי : 3/1/2007.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש עוד שתי אמרות של העד ושני מזכרים של שוטרים אחרים, אותו מזכר של דוד אמור ששאל האם קרעתם את הבגדים במהלך הבגדים אז הוא שאל את זה גם את ד"ר  הרצוג גם את צבי נבו, הוא אישר את הדבר הזה שלא קרע לה את הבגדים, המזכר של דוד אמור מיום 25/12 לא צריך להגיש אותו, מזכר נוסף של פרי עזרא הוא הוגש גם שם יש אמירה של העד, העד אישר את שתי האמרות בשני המזכרים לכן אני לא צריכה להגיש אותם פעם נוספת. אייל, אני מציגה בפנייך את הדוח הישן שהוגש וגם את הדוח החדש שקיבלנו אתמול, אם תוכל להגיד לנו חוץ מהפורמט השונה מה השוני בין הדוחות?

העד, מר אייל בן משה : השורה התחתונה שהוספתי לציין שלא נצפה נשק כלשהו בזירה.

עו"ד ירום הלוי : רק זה לא? ארבע מילים לא נצפה נשק בתא בזירה.

העד, מר אייל בן משה : אותו דבר חוץ מהשורה התחתונה שהוספתי לציין לא נצפה נשק כלשהו בזירת האירוע.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, שורה תחתונה באנמנזה?

העד, מר אייל בן משה : כן.

כב' הש' אשר קולה : אני רואה את זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לציין ש… אז הדוח הקודם מסתיים בלציין ש… הדוח החדש לציין ש… הרופא הגיע במיוחד מביתו אך לא ניתן לו להיכנס לזירה לציין ש… לא ראינו כלי נשק כלשהו בזירה.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה שלא נתנו לרופא להיכנס כתוב בדוח הקודם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא, לא, זו התוספת לכן אני קוראת את זה בפניו, אני אומרת שבדוח הקודם מופיע רק לציין ש… 

כב' הש' דני צרפתי : בלי רופא ובלי נשק.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' אשר קולה : שיאשר שגם זה.

העד, מר אייל בן משה : כן, לציין שהרופא הגיע במיוחד מביתו אך לא ניתן לו להיכנס לזירה ולציין שלא ראינו כלי נשק, זו התוספת לגרסה השנייה שביצעתי בסמוך לדוח הראשוני.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עוד דבר אחד, בעמוד השני של הדוח הישן מצב החולה בהגעה לאירוע, זו הכותרת, יש לנו סיבת יציאה 15 בדוח הישן ובדוח החדש סיבת יציאה התאבדות, מה זה 15?

העד, מר אייל בן משה : אני לא יודע היום, בזמן שאני עבדתי היו קודי אירוע שהם שני דברים שונים שהם היו תחת הודעה כמו שיוצאת מהמוקד בכל פה נושאים לאירוע חשש לחיי אסון או אלה אסון או חשש לחיי אדם נכנסת גם התאבדות, מי לחץ את הקוד מי רשם האם זה אני שם או המוקדנית ששילחה אותי אין לי מושג, זה קוד כללי כזה.

כב' הש' אשר קולה : אבל סיבת יציאה התאבדות מי כתב?

העד, מר אייל בן משה : אני לא יכול לזכור ממרחק הזמן, המילים התאבדות זה רובריקות מובנות שאתה פשוט היית מסמן במסך את הקוד וזה מה שהיה רושם את המלל, אם זה אני או המוקדנית שישבה בטבריה.

כב' הש' אשר קולה : אתה לא יודע, אתה לא זוכר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה לגבי השעות בעמוד השני של שני הדוחות.

העד, מר אייל בן משה : שני הדוחות זה אותו דבר, מה השאלה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מי הזין אותן, מי כתב אותן?

העד, מר אייל בן משה : הזמנים הם לפי מה שהיה נהוג בזמנו לדווח בקשר, המשלח המוקדן שישב בטבריה בזמנו מסמן על המחשב את הזמן בין אם זה מה שאתה מודיע בקשר ובין אם זה מה שהוא קלט על הג'י פי אס שרצו על המסך על הפינוי באמבולנס או שאנחנו סימנו והייתה לנו אפשרות לדרוס את הזמן, אני לא יודע באיזה הפרש אם זה ננעל או לא אבל זה זמנים שאו אנחנו הודענו או שהודענו בקשר וסימנו עבורנו.

כב' הש' אשר קולה : ההודעות שנמסרו על ידי העד לרבות דוחות מד"א  אם זה הישן ובין אם זה המעודכן הוגשו וסומנו ת/339 עד ת/343.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בעמוד הראשון בשני הדוחות נתוני בדיקות מופיע בשעה 19:04 דופק אפס קצב לב אסיסטול אינטובציה מוניטור.

העד, מר אייל בן משה : איפה את רואה אינטובציה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בדוח הישן.

העד, מר אייל בן משה : כן, זה פעולות, לא פעולות שבוצעו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא, לא, ברור, מי את הפרטים האלה כתב הזין?

העד, מר אייל בן משה : ביצעתי כאן שני דברים אחד את הטופס המובנה ואסיסטול שזה הקצב שנצפה תחת הרובריקה בדיקה 1 זה מיד בהגעה לאירוע החיבור למוניטור וכל המדדים אם נלקחו דופק, לחץ דם, מספר נשימות ומצד ימין זה הפעולות שיש לבצע זה מובנה בטופס.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, כן, אז (לא ברור 13:18) של בדיקה 1.

העד, מר אייל בן משה : 19:04.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, מי כתב את הפרטים האלה?

העד, מר אייל בן משה : מי שמסמן אותם אני.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, 

העד, מר אייל בן משה : כולל את הזמן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : אתם הגעתם ב- 19:04?

העד, מר אייל בן משה : אנחנו את הבדיקות האלה שמסומנות פה סימנו ב- 19:04, לפעמים בזמן הקלדת הדוח אחרי שיוצאים מהזירה יושבים בניידת, באותם זמנים לא היה טבלט, זה לא נשלף זה מסך מובנה מקובע לרכב אז לפעמים אתה משער את הזמנים לפי המוניטור, סטריפ המוניטור שקבע שזה קו ישר אתה מסתכל על הכיול שלו באותו זמן ומסמן את הזמן זו הערכה די מדויקת.

כב' הש' אשר קולה : הגעתם למקום 2-3 קודם משהו כזה?

 העד, מר אייל בן משה : כן, פלוס מינוס.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נחדד את הזמנים, בעמוד 2 בשני הדוחות יש לנו זמנים, קבלה 18:55 מה אני אמורה להבין מהשעה הזו?

העד, מר אייל בן משה : קבלת הקריאה על ידי צוות האמבולנס 18:55, יכול להיות שהתקבלה דקות קודם במוקד, בדרך כלל זה מיד.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי.

העד, מר אייל בן משה : זה הטלפון שקיבלתי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה זוכר איפה היית כשקיבלת את הקריאה, מאיפה הגעת לזירה, מאיזה מרחק זמן?

העד, מר אייל בן משה : תחנת מד"א  קצרין שהיא על אותו רחוב של בית הספר מרחק 3-4 מבנים שם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ההגעה הייתה תוך כמה זמן מרגע הקריאה?

העד, מר אייל בן משה : דקה, שתיים, שלוש.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, אני עוברת לזמן הבא שמופיע, פנוי או פינוי? פרק הזמנים בעמוד 2.

העד, מר אייל בן משה : פה מופיע פנוי אבל אמור להיות מופיע גם פינוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נתייחס למה שכתוב.

העד, מר אייל בן משה : פה זה לא מופיע כפינוי מופיע כמפנה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי.

העד, מר אייל בן משה : לא היה פה פינוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רוצה לדעת כתוב פנוי 21:59 מה בעצם מסמלת השעה הזאת?

העד, מר אייל בן משה : השעה הזאת מסמלת למוקדן שאני בעצם פנוי מהאירוע הנוכחי וזמין לקריאות אחרות.

כב' הש' אשר קולה : בעברית שלנו זו השעה שעזבת את הזירה?

העד, מר אייל בן משה : לא בטוח.

כב' הש' אשר קולה : אלא?

 העד, מר אייל בן משה : יכול להיות שהייתי צריך לחזור לתחנה למלא חמצן, אולי הגעתי לתחנה, מילאתי חמצן,

כב' הש' אשר קולה : אבל זו שעה אחרי שפינית את הזירה.

העד, מר אייל בן משה : זו שעה שבה עזבתי את הזירה, אבל לא תמיד, יכול להיות שקיבלתי פעולה בצומת גולני.

כב' הש' דני צרפתי : במקרה הזה אתה זוכר?

העד, מר אייל בן משה : במקרה הזה כן, 

כב' הש' אשר קולה : על הדוח הזה אנחנו מדברים.

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז אני רוצה לחדד, מהרגע שאתה מגיע לזירה נכנס לבית ספר עושה מה שאתה עושה איפה אתה נמצא בדיוק פיזית עד לשעה 21:59?

העד, מר אייל בן משה : עוד פעם, 

כב' הש' אשר קולה : אבל זה כתוב בהודעה שלו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא כתוב, להפך.

כב' הש' אשר קולה : מה לא כתוב?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן חושבת שצריך לחדד, איפה אתה נמצא עד 21:59.

העד, מר אייל בן משה : מרגע שאנחנו מגיעים סמוך ל-18:55 הגעה לזירה כל השהייה בזירה היא דקות בודדות הכל פחות מ-10 דקות, נכנסים לזירה, מבצעים את הבדיקה המהירה כולל הבטיחות שלנו, כולל ווידאו שמדובר שאין לבצע עליו פעולות מצילות חיים ויוצאים משם מהזירה, ניגשים לסדר את הכבלים של המוניטורים הכל, להקליד טופס ולבקשתי אני לוקח את צביקה ועצמי ראיתי שתחנת המשטרה קרובה החלטתנו לגשת ולתת עדות ראשוני כי אני יודע שאחרי זה באמצע הלילה יבואו להעיר אותנו, מיוזמתי החלטנו שניתן גם טביעות נעליים מזירות רצח קודמות שיצא לי לבקר, ידעתי שצריך את זה ושעדיף שזה יהיה קרוב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : במתחם השירותים בערך כמה זמן היית?

העד, מר אייל בן משה : פחות מעשר דקות, במתחם השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

העד, מר אייל בן משה : אחרי זה היה לנו עוד זמן קצר למטה במבואה של בית הספר שהייתה שם איזה התרחשות עם האחים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז עד שעה 21:59 איפה אתה, הבנו שאתה בתחנת המשטרה ואיפה עוד אם היית באותו מקום? כי זה המון זמן.

העד, מר אייל בן משה : חזרנו לאמבולנס, האמבולנס עמד שם בחוץ, אני חושב שהתראיינו לערוץ 1 לחיים יבין, דיברנו עם מד"א , שהיינו באזור לא עזבנו את הזירה אני לא זוכר אם זה היה גם בגלל שלא היה לי עדיין רופא או כן היה לי לא זוכר וודאי מתי הוא בא באיזה נקודה בזמן לפני או אחרי המשטרה, אבל אני לא יכול להפקיר אירוע כזה בלי שיש לי צוות מגבה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז אתה אומר שהיית בתחנת המשטרה ובאמת אני מציגה בפנייך את ההודעה הראשונה שלך,

עו"ד ירום הלוי : ת/339.

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה, 6/12/2006 שעה 21:34, בזמן שאתה עדיין לא פנוי במירכאות אתה בתחנת המשטרה, אתה לא רק בזירה עצמה זה מה שהיה חשוב לי שכבודכם יבין.

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, על גבי ההודעה יש כל מיני תיקונים של שגיאות בכתב יד רק אם אתה זוכר.

העד, מר אייל בן משה : אני יכול להשלים משהו למשפט הקודם שלך?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בטח.

העד, מר אייל בן משה : אנחנו באותם זמנים פרמדיק של מד"א  לא יכול היה להכריז על מוות, לא הייתה לנו תעודת פטירה שאנחנו רשאים למלא והכרזה על מוות זה לא היה נהוג זה לא היה קיים, אין רופאים בנט"ן, זה אט"ן, ההבדל בין נט"ן שהיה בעבר שזה ניידת טיפול נמרץ לאט"ן שאט"ן לא מכיל בתוך האמבולנס רופא, לצורך קביעת מוות אתה צריך רופא שיבצע את זה ואתה לא יכול להפקיר נפטר או נפגע עבירה של פציעה בשטח עד שמגיע רופא וקובע שאכן מדובר במוות, זו הסיבה שיש גם זמן המתנה עד הפנוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה על ההבהרה, אני שאלתי של מי התיקונים אם אתה זוכר בכתב היד בגוף ההודעה הראשונה?

העד, מר אייל בן משה : אני חושב שאני תיקנתי את השוטרת אם זכור לי נכון שיש שגיאות כתיב והגהה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, אתם מגיעים למתחם השירותים וכאן אני מבקשת שתדייק, תעשה הבחנה כי לא תמיד זה נעשה קודם בין מתחם השירותים שזה החדר שכולל את כל התאים לבין תא לבין בית הספר, תתייחס לכניסה שלך לתוך מתחם השירותים, מה המצב שם, מה אתה רואה, מה אתה עושה? לא דיברתי על התא ולא על בית הספר בכלל.

העד, מר אייל בן משה : מתחם השירותים את מתכוונת לקומפלקס שיש דלת ואז כמה תאי שירותים בתוכו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

העד, מר אייל בן משה : אז המרחב הזה שאנחנו הגענו היה נעול, ליוו אותנו אליו, לא ידענו איפה הוא, לא ידענו מה מהות האירוע, אף אחד לא הסביר לנו, פשוט שמו עלינו יד והאיצו בנו ודחפו אותנו פנימה, מי פתח את הדלת אני לא ממש זוכר, אני חושב שזה היה או השרת או מישהו שהוצג כשרת או מפקד התחנה או מישהו שהוצג כמפקד התחנה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : איזו דלת?

העד, מר אייל בן משה : דלת הכניסה למתחם של השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, אני רק אומר לכבודכם זו תוספת מהריאיון שהעברתי לחברי לפני כן, לא הגשנו לכם את מכתב הריאיון זה אחד הדברים שהעד יעיד עליהם פה, כן.

העד, מר אייל בן משה : בפנים אני זוכר תמונה של כיורים בצד שמאל, תאי שירותים מצד ימין, איזשהו פח תלוי בצד ימין, זוכר שהאירוע היה לא בתא הראשון נדמה לי השני, אני כמעט בטוח שתא השירותים השני, מה עוד את רוצה לדעת? זירה שנראית מאד אלימה, דם על הקירות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תמשיך, תמשיך.

כב' הש' אשר קולה : מה את רוצה להוסיף שלא כתוב?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני פשוט אשאל.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כמה תאים ראית שיש שם?

העד, מר אייל בן משה : אני זוכר 4 תאים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה היה מצב הדלתות בכל ארבעת התאים?

העד, מר אייל בן משה : אני זוכר תא ראשון פתוח, תא שני למיטב זיכרוני שבו שכבה המנוחה היה פתוח, אני לא בטוח לגבי זה אבל אני לא זוכר אם פתחו לי אותו אני כמעט בטוח שהוא היה פתוח, תא לידו סמוך אליו עד כמה שאני יכול לזכור ממרחק בזמן היה סגור, לא זוכר אם נעול, אני חושב שאפילו נעול, תא נוסף ממש אני מנסה הוא היה סגור אבל לא נעול.

כב' הש' דני צרפתי : את זה מהזיכרון מה בדקת את כל הדלתות?

העד, מר אייל בן משה : כן, לא בדקתי את הדלת הראשונה כי היא הייתה לדעתי פתוחה, אני כמעט בטוח היא הייתה פתוחה אבל היה צריך לבדוק מכיוון ששאלתי מה קרה פה, מה הסיפור, אני רואה ילדה פצועה עם דם לא מבין את מהות האירוע, היה חלון מעל הראש שלה חלון קטן, הרבה דם, אני לתומי חשבתי שהיא נפלה או ניסיון אובדני לא הבנתי את הקונספט,

עו"ד ירום הלוי : איפה כל זה נמצא במסמכים?

העד, מר אייל בן משה : ברגע שאני מתחיל להבין שמדובר ברצח,

כב' הש' דני צרפתי : אז אתה בודק דלתות?

העד, מר אייל בן משה : כן, בפרוטוקול עבודה שלי בטיחות גם לנו, היה צריך לבדוק שבתא ליד אין אף אחד, שלא עומד שם עם נשק, יכול להיות שבן זוג שלה ירה בה, יכול להיות שעומד שם מישהו שהולך להתאבד יכול להיות שאנחנו נפגע, אנחנו חייבים לבדוק את זה ושאלתי אם יש עוד אנשים, אף אחד לא הגיב, היה שם את אותו אחד שהוצג כמפקד התחנה נשען על הכיור היה די חיוור ואני נאלצתי כן אני זוכר כמעט בטוח שזה הייתי אני שעליתי על הדלת הקדמית להציץ שאין אף אחד כי אחד התאים היה נעול, נדמה לי התא הסמוך אליו. 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נרשמה ההדגמה שלו לפרוטוקול?

כב' הש' אשר קולה : כן, מבחוץ העד מדגים,

עו"ד ירום הלוי : גם לא בתא הנכון, בכל מקרה אני לא מבין את זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נרשמה ההדגמה, שתי ידיים שמונחות על הדלת?

העד, מר אייל בן משה : למיטב זיכרוני, כך אני זוכר שהיה משהו כזה שעליתי לבדוק שאין משהו.

כב' הש' אשר קולה : באמת מה זה חשוב?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני לא רוצה בפני העד כבודכם, אני חושבת שיש לזה חשיבות.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : חשיבות לא נכונה גם בתא ואת יודעת את זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בסדר, יכול להיות שאני טועה, העד פה בואו נשמע אותו.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, אבל לא צריך להכניס פרטים שלא צריך אותם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש לזה גם עיגון בחומר עוד משנת 2007 אין כאן תוספות ומה שהיה זה לא בהקשר הזה וזה הועבר לחברי, האקט הזה זה כבר עלה אז.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, השאלה מה זה מקדם אותנו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : זה ליום ראשון כבודכם.

עו"ד ירום הלוי : זה נוגד את ההודעה שלו למה את חותרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה אמרת משהו בטיחות, רוצים לבדוק בטיחות, ספר מה עשית במקרה הזה בהקשר הזה של בטיחות, התחלת להגיד משהו, תסביר את זה, הייתה התייחסות בחומר.

כב' הש' דני צרפתי : איזה פעולות הוא עשה למען הבטיחות שלו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : למען הבטיחות שלו של הצוות שלו.

כב' הש' דני צרפתי : הוא התחיל להגיד, הוא בדק דלתות וכו'.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : כן.

העד, מר אייל בן משה : לא הבנו אם יש עוד נפגעים בזירה, לא ידענו אם יש שם איזה פושע, לא הבנו, מכיוון שלא היו תגובות, כולם היו די בהלם, לא הגיבו לנו, לנו כצוות מד"א  יש חובה לבדוק את הזירה, כשאני מגיע לתאונת דרכים והיא נראית אינוסנטית אני מוצא ילד שעף מכיסא ילדים בשדה ואף אחד לא ידע, אני צריך לסרוק את הזירה זה חלק מהעניין, זה לא רק בטיחות זה למצוא שאין עוד נפגעים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, נעבור לבדיקה שלך את המנוחה, אתה יכול לפרט בדיוק מה עשית מהרגע,

כב' הש' אשר קולה : למה אנחנו צריכים את זה באמת זה כתוב הכל.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לי יש דברים שלכבודכם אין, ונכון, אני רוצה את התמונה המלאה.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי, את מה שאין.

כב' הש' אשר קולה : אבל היא מופיעה בדוחות.

עו"ד ירום הלוי : לא, היא רוצה משהו אחר, אני לא יודע מה אני עדיין סקרן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רוצה תמונה מלאה שקיימת בחומר מזה 15 שנה אני רוצה שהיא תהיה גם פה, העד עומד לחקירה נגדית אבל היום זה היום שלו הוא מעיד ואני מבקשת לשאול אותו אני גם לא מפתיעה זה מה שיש. אני מבקשת שתפרט ואולי אפילו תדגים כל מה שקורה ביחס למנוחה, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה רואה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מסכים לזה, צר לי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני יכולה להסביר.

כב' הש' אשר קולה : זה בלתי אפשרי, יש פה 4 הודעות שלו, אם יש פרט מסוים שחסר גברתי תשלים אותו, גברתי מעמיסה על התיק הזה עשרות פרטים מאות פרטים אלפי פרטים שתשעים אחוז מהם לא נצטרך אותם בסופו של דבר זה כל כך מיותר, כל הזירה ברורה, מה נעשה שם ברור, יש משהו קונקרטי חדש?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש, אני פשוט לא רוצה להדריך את העד.

כב' הש' אשר קולה : תדריכי אותו, אם יש משהו קונקרטי חדש שאין בפנינו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני שואלת בצורה כזאת כי אני לא רוצה להדריך.

כב' הש' אשר קולה : גברתי, אני אעצור את החקירה ושלום על ישראל, וגברתי תשב תהיה חקירה נגדית.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מכבדת אתכם ואני מנסה לעזור, אני מנסה לא להדריך.

כב' הש' אשר קולה : אבל גברתי תעזור בדרך שלנו, אנחנו 40 דקות שומעים את העד הזה ולא נפלנו מהכיסא, אם יש לגברתי פרט כלשהו חדש שלא בפנינו אז תשאלי על הפרט הזה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אין בעיה, תתאר איך אתה בדקת את הדופק של המנוחה.

העד, מר אייל בן משה : בדיקה ראשונית מכניס את היד מתחת לשער קרוש מנסה להרגיש דופק מרכזי קוראים לזה בצידי הצוואר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : איפה בצוואר?

העד, מר אייל בן משה : היא שכבה נוטה לצד ימין, אני לא זוכר ימין או שמאל, מתחת לשיער זה מה שאני זוכר שלא רציתי להזיז אותו כי הוא היה קרוש, טיפה הזזתי אולי טיפה ממש כדי לא לפגוע באותנטיות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, אז אתה נוגע בצוואר, אתה נוגע בפצע או בחלקים אחרים בצוואר שהם לא הפצע?

העד, מר אייל בן משה : לא יודע להגיד, לא ראיתי את זה אבל הרגשתי שמדובר בפצע, לתחושתי הרגשתי שהיד שלי נכנסת לצוואר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, 

העד, מר אייל בן משה : זה רגש שליווה אותי הרבה זמן אז אני זוכר את זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, יש עוד אמירה יש עוד איזושהי התייחסות שלך בעדות הקודמת לגבי אפשרות אולי יכול להיות כמעט בטוח שלא, יכול להיות שלגבי,

עו"ד ירום הלוי : תראי לי איפה זה לפני שאת שואלת.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אין בעיה, פרוטוקול,

עו"ד ירום הלוי : פרוטוקול.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אמרי בעדות הקודמת.

עו"ד ירום הלוי : כן, איפה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עמוד 386 שורה 26-28, אתה אומר את הדברים הבאים,

עו"ד ירום הלוי : שנייה.

כב' הש' אשר קולה : אל תקריאי לו. תני לו לקרוא את זה. תקריאי לו בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אני מתנגד שהיא תקריא.

כב' הש' אשר קולה : למה, אבל זה היה בריענון.

עו"ד ירום הלוי : לא, זה לא בריענון, זה מהעדות במשפט הראשון.

כב' הש' דני צרפתי : אמרנו שזה הריענון, הרי האלטרנטיבה שהיא תמשיך לשאול סחור סחור עד שהיא תגיע לשם.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד ירום הלוי : רק שנייה, זו חקירה חוזרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, בבקשה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה אומר כך, זה לא במענה לשאלה זו אמירה שלך, אני רוצה לציין שיכול להיות מצב, אני לא זוכר בוודאות, שאלו אותי גם השוטרים, או שאני או שצביקה טיפסנו על הקיר או על האסלה לא מהתא בו הייתה המנוחה אלא מתא סמוך, אני לא זוכר בוודאות, כמעט וודאי שלא, יכול להיות שהסתכלנו מהצד זה בין 2 לתא 3,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הוא אמר לא מהתא שבו הייתה המנוחה.

העד, מר אייל בן משה : זה חד משמעית לא היה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה לא טיפסת מהתא שבו הייתה המנוחה.

העד, מר אייל בן משה : לא אני ולא צביקה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לגבי המשפט שאמרת שלא נשאלת לגביו מה אתה יכול להגיד, אני מבינה שלא זכרת בוודאות וגם כמעט וודאי שלא אבל זה משהו שאמרת ואתה גם מסביר שזה להסתכל מהצד אז תתייחס לדברים בבקשה.

העד, מר אייל בן משה : אני אסביר.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, אני מתנגד, שמענו, בלעתי את ההדרכה שהיא מותרת בגדר ריענון אבל גמרנו, גם שם אני לא בטוח יכול להיות זה אז מה עוד על הלא יכול אני מתנגד לזה.

כב' הש' אשר קולה : יש לי הרגשה לא טובה עם הדבר הזה, זה באמת עודף פרטים שלא צריך אותם, זה לא מהתא הזה זה מתא סמוך.

עו"ד ירום הלוי : וגם לא תכף תשמעו.

כב' הש' אשר קולה : גברתי רוצה פרשנות למה שמופיע בפרוטוקול מלפני 15 שנה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מבינה אבל כבודכם באמת לא חשוף עדיין לכל החומר ואני לא רוצה להשיב בפני העד, יש לנו סיבה לשאול את השאלות האלו, אם העד יצא אני גם אוכל להסביר, אני מבינה שדעתו של אדוני לא נוחה אבל כרגע התמונה שאנחנו מחזיקים היא קצת יותר רחבה מהתמונה שבפני כבודכם.

עו"ד ירום הלוי : זה סתם מילים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אם השאלה היא קבילה והשאלה ראויה ואני לא מפתיעה את חברי אני מבקשת לשאול אותה.

כב' הש' אשר קולה : הפרוטוקול קיים ונמצא, אם הוא אמר משהו בריענון שהעברת לחברך זה סיפור אחר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הוא אישר את הדברים האלה בריענון, אנחנו גם עדכנו, מה לעשות לא תמיד העדים מאשרים כמו רובוט את הכל, לפעמים רוצים לשנות, לפעמים רוצים לתקן, אנחנו מעבירים כמו שהעברנו גם דברים אחרים.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אבל הקראת את הציטוט, אני לא זוכר בוודאות יכול להיות ששאלו וזה בטוח לא בתא של המנוחה, מה יש אחרי 15 שנה להבהיר ליכול להיות ואני לא בטוח?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני משקפת את האפשרות הזאת שהעד מוצא לנכון להעלות מיוזמתו ואני גם משקפת בצורה על השולחן מה שנקרא שהוא לא בטווח יכול להיות כמעט וודאי שלא, זה מה שאני מבקשת לשקף אני מוכנה לשאול את השאלה אחרת.

כב' הש' אשר קולה : בסדר אבל שיקפת את זה, מה מעבר לזה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני בעצם חוקרת את העד, אני לא יכולה לשקף מעצמי דברים

כב' הש' אשר קולה : מה שהוא אמר זה לפרוטוקול מה צריך יותר מזה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, ככל שהאמירה הזאת יש אישור שהיא נאמרה וכמובן שהיא אמת.

כב' הש' אשר קולה : אבל אין וויכוח, הוא מאשר שהוא אמר את זה לפרוטוקול.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, אם כך אני מוותר על השאלה הזאת, אני מבינה שהדברים ברורים לכבודכם.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כל מה שאני שואלת עכשיו כבודכם זה מהדברים הנוספים, מהריאיון או מהפרוטוקול שאותו הוא אישר בריאיון, מה היה מצב השיער שלה הפנים, הפנים והראש שלה ממה שאתה ראית?

העד, מר אייל בן משה : אני לא ראיתי את הפנים, הם היו מכוסים בשיער עם דם קרוש. הראש נטה למיטב זיכרוני ימינה, אולי כל הגוף טיפה ימינה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, תתאר לנו את מצב המעיל שלה.

העד, מר אייל בן משה : אני זוכר מעיל שחור עם קפוצ'ון שהוא היה חתוך בצידו השמאלי והיה קווצ'וץ' של שיערות ביד של שיערות של הקפוצ'ון זה היה נראה אותו שיער זה מה שאני זוכר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : איזה פגיעה או פגיעות אתה ראית בגוף של המנוחה?

העד, מר אייל בן משה : מנעו מאתנו אבל גם לא היה צורך במעמד המהיר הזה לבצע סקירה על כל הפגיעות היא לא עברה הפשטה או משהו על ידינו, היה איזשהו "פנס" כזה חתך בחזה משהו איפשהו כאן זה עיקר הדברים שראיתי אבל לא התמקדתי כי זה מינורי כשיש מישהו שהוא כבר מת ואין צורך בפעולות החייאה להתחיל לסרוק איזושהי פציעה לא היה טעם להזיז או לגעת, גם נתבקשנו לא להזיז.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לאורך כל זמן השהות שלך בקומפלקס של השירותים כמה אנשים היו בקומפלקס אני לא שואלת על התא אני מבינה שבתא לא היו אנשים מלבדך ומלבד צביקה רק נשים את זה על השולחן זה נכון?

העד, מר אייל בן משה : בזמן שאנחנו היינו לא היו עוד אנשים, בזמן שאני וצביקה היינו לא היו עוד אנשים בתוך תא השירותים, במתחם השירותים היו אנשים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כמה בערך היו בקומפלקס של השירותים כשאתם שם?

העד, מר אייל בן משה : צביקה ואני זה שניים, היה עוד איש משטרה שנכנס ויצא אני לא יודע את שמו, היה את מי שהוצג כמפקד התחנה שנשען על הכיור והיה את מי שנחשב קצין המודיעין שהציג את עצמו בשם יוסי שהוא היה על אזרחי אני חושב אני לא בטוח לגבי השרת או מי שהוצג כשרת היה בפנים או לא היה בפנים אני כבר לא זוכר, אבל היו סביב הארבעה אנשים באותו זמן ולקראת סיום הפעולות שלי שם נכנסו עוד אנשים ויצאו אבל לא לתא השירותים, הגיעו עד אלי, כשאני התרוממתי מהמוניטור אני זוכר מישהו בשם אני לא בטוח לגביו אם זה אבי ויינריך מתנדב מד"א  מחצור שהוא אדם דתי, אני לא בטוח שזה הוא, ממרחק הזמן אני זוכר איזה מתנדב ששאלתי אני לא יודע מה לעשות עם הכפפות אז הוא אמר לי שים אותם פה בפח אנחנו אוספים כל מה שעם דם זה עניין לקבירה זה עניין דתי, היה לי המום ולא קשור לסיטואציה וזה הפריע לי כל ההתנהלות שנכנסים , הרגשתי (לא ברור 42:51) זה מה שהרגשתי וזה די מעומעם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מבחינת כמות האנשים שהיו במתחם מחוץ לדלת התא, אתה הדעת וגם בריאיון מסרת שהיו בסביבות 10 אנשים.

העד, מר אייל בן משה : במתחם

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : במתחם כולו

העד, מר אייל בן משה : לא במתחם השירותים עצמו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז?

העד, מר אייל בן משה : בשירותים, שאלו אותי במשפט הקודם אז בשירותים וברחבה הייתה התרחשות

כב' הש' אשר קולה : איזו רחבה?

העד, מר אייל בן משה : העליונה שמול השירותים

כב' הש' אשר קולה : שמחוץ לשירותים.

העד, מר אייל בן משה : מחוץ לשירותים לא בקומה התחתונה, לא המבואה של בית הספר, במבואה לשירותים בקומה השנייה, בחצי קומה שנייה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה אמרת שהיו אנשים שנכנסו ויצאו.

העד, מר אייל בן משה : לדעתי שוטרים, אני זוכר שוטרים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה יכול להעריך בערך כמה אנשים שנכנסים ויוצאים.

העד, מר אייל בן משה : הערכה גסה מאד סביב 10-14.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה מסרת לשוטרת בשם פרי עזרא חמישה ימים לאחר האירוע נעליים מסוג טימברלנד אדום שחור אפור זה נעליים שנעלת ביום האירוע בזמן האירוע?

העד, מר אייל בן משה : זה נעליים שנעלתי ביום האירוע וכמה ימים אחריו בעוד אירוע, גם שלרצח אבל זירות אחרות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : היא ציינה במזכר שלה שאתה אמרת לה באותה שיחה משהו על מוניטור, אתה יכול להגיד מה בדיוק אמרת לה?

העד, מר אייל בן משה : את מדברת על הניידת שבאה לאסוף ממני את הנעליים?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, על השוטרת פרי.

העד, מר אייל בן משה : מאד התעקשתי שישימו לב לפרט הזה ואמרתי לשוטרים גם בזירה שאני מניח את המוניטור מימין, המוניטור שוקל אולי 12 קילו אולי יותר, יש לו תחתית שדומה לסוליות נעל מגומי ושזה לא יטעה אחרי זה מישהו שבודקים מה זה המכשור הזה אז הנה המוניטור ממוקם כאן מימיני, יש לו שתי טביעות תשימו לב, ניסינו להיות כמה שיותר אוריינטיטיביים למקרה כי עניין רפואי כבר לא היה שם

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה סיימתי.

כב' הש' אשר קולה : כן, חקירה נגדית.

 

העד, מר אייל בן משה משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : אני אתחיל במוניטור, קודם כל המוניטור היה על הרצפה נכון?

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : כל הזמן, מהרגע שהגעת לחדר השירותים ועד שלקחת אותו חזרה הוא היה על הרצפה של חדר השירותים נכון?

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, הוא היה מחוץ לתא נכון?

העד, מר אייל בן משה : למיטב זיכרוני, כן, מימין  מחוץ לתא.

עו"ד ירום הלוי : בשום מצב הוא לא נכנס לתא, הוא היה רק מחוץ לתא המוניטור הכבד הזה.

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : טוב, כשאתם טיפלת במוניטור שניכם הייתם מחוץ לתא נכון?

העד, מר אייל בן משה : למה הכוונה טיפלתם במוניטור?

עו"ד ירום הלוי : אני חוזר בי מהשאלה.

העד, מר אייל בן משה : אם זה ללחוץ על הקלטה אנחנו זזים אחורה לוחצים הקלטה ועומדים.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, ת/342 וגם בת/343 אתה אומר נתבקשנו למינימום תנועה ונגיעה בזירה ולא להזיז את הגופה נכון?

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה גם אומר מפורשות מי ביקש, אתה זוכר מי ביקש?

 העד, מר אייל בן משה : השוטרים במקום.

עו"ד ירום הלוי : השוטרים במקום אני מזכיר לך היו מפקד התחנה ראובן ארבל ויוסי לוי שהציג את עצמו כרכז מודיעין או קצין מודיעין אני זוכר?

העד, מר אייל בן משה : לגבי השם ראובן אני דווקא זכרתי את זה כשם של שרת אבל אם זה השם שלו אז כן, מישהו שהוצג כמפקד התחנה ומישהו שהוצג כקצין מודיעין שגר בחצור קוראים לו יוסי לוי כן שהיה על אזרחי.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, שני האנשים האלו קיבלו את פניכם.

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אני מזכיר לך שהם בהתחלה לא הסכימו לקבל את שניכם ואמרו לכם רק אחד נכנס, צבי נבו סיפר על זה.

העד, מר אייל בן משה : לא זוכר דבר כזה.

עו"ד ירום הלוי : אני אזכיר לך, צבי נבו אמר שאפילו את שניכם לא הסכימו אמרו רק אחד נכנס ואז אתה התקוממת אמרת או ששנינו נכנסים אנחנו פה עם ציוד או שאנחנו לא נכנס אין כזה דבר אחד.

העד, מר אייל בן משה : אני לא זוכר אבל יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : במילים אחרות כמו שאמרת בעדות שלך הראשית אתם שמרתם על הנחיה ולא הזזתם את הגופה נכון?

העד, מר אייל בן משה : נכון מאד.

עו"ד ירום הלוי : אמרת משפט תוך כדי העדות שלך התבקשנו לא לגעת ולא להזיז אז לא נגענו  ולא הזזנו אבל לגעת זה ברור לנו שנגעת.

העד, מר אייל בן משה : לא לגעת יתר על המידה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני אחדד, אמרת שבדקת דופק הסטת קלות את השיער הקרוש והנחת שתי אצבעות.

העד, מר אייל בן משה : את כל היד, 

עו"ד ירום הלוי : עד כמה שאני מבין עם שתי אצבעות בודקים דופק נכון?

העד, מר אייל בן משה : כן.

עו"ד ירום הלוי : אפשר להגיש שהושטת את שתי האצבעות כף ידך בעדינות לצווארה של המנוחה זה נכון להגיד?

העד, מר אייל בן משה : נכון להגיד כן.

עו"ד ירום הלוי : אמרת אני וצבי לא טיפסתם בתוך התא, 

העד, מר אייל בן משה : חד משמעית.

עו"ד ירום הלוי : גם לא ראית אף אחד אחר עושה את זה.

העד, מר אייל בן משה : לא.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בתא שבו הייתה המנוחה.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי, ברור, אין מחלוקת, לא עושים בדיקת דופק בשורש כף היד?

העד, מר אייל בן משה : זה לא נחשב דופק מרכזי.

עו"ד ירום הלוי : למדתי. בקיצור לא עושים.

העד, מר אייל בן משה : לא עושים.

עו"ד ירום הלוי : לגבי הדלת שעליה טיפסת מבחוץ, אני מקריא לך מההודעה האחרונה מת/341, עמוד 1 שורות 11-17, דלת השירותים בה הייתה תאיר ראדה הייתה פתוחה למיטב זיכרוני, אני חושב שדלת שירותים סמוכה הייתה סגורה 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אם אני לא טועה.

עו"ד ירום הלוי : הייתה סגורה אם אני לא טועה האחרונה מהכניסה הראשית אם אני לא טועה האחרונה מהכניסה הראשית.

העד, מר אייל בן משה : לא הבנתי.

עו"ד ירום הלוי : אני אקריא, הדלת שתאיר הייתה בה הייתה פתוחה למיטב זיכרוני, אני חושב שדלת שירותים סמוכה הייתה סגורה אם אני לא טועה האחרונה מהכניסה הראשית, עד כאן?

העד, מר אייל בן משה : אם זה מה שאמרי עד כן.

עו"ד ירום הלוי : הדלת האחרונה מהכניסה הראשית היא הדלת הרביעית היא לא הדלת שסמוכה , אתה היום אמרת נכון אבל זה משהו חדש, אמרת אני חושב שהדלת השנייה מצד ימין תאיר הייתה, זה נכון עובדתית אבל תאשר לי שזה לא מה שחשבת כשמסרת את ההודעה שלך מה- 3/1/07 כי אתה אומר אני חושב שהדלת הסמוכה לאיפה שטיפלתי בתאיר הייתה סגורה אם אני לא טועה האחרונה מהכניסה הראשית, האחרונה מהכניסה הראשית, אבל תאיר לא הייתה בה לפני אחרונה מהכניסה הראשית, היא הייתה שני תאים מהאחרונה  מהכניסה ראשית.

העד, מר אייל בן משה : מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : האם אתה מסכים אתי שכנראה טעית לא טעות קריטית בכלל אבל טעית לחשוב שטיפלת בתאיר בתא השלישי?

העד, מר אייל בן משה : לא, אין מצב כזה, יכול להיות שטעיתי אבל לגבי כמות התאים אני כמעט בוודאות זוכר 4 תאים, כמעט בוודאות.

כב' הש' אשר קולה : על זה אין וויכוח על 4 תאים, אין וויכוח, האם טיפסת על התא הרביעי או השלישי?

העד, מר אייל בן משה : אני יודע שנכנסתי לא לתא הראשון אלא לתא השני.

כב' הש' אשר קולה : גם על זה אין וויכוח, על מה טיפסת בשלישי או ברביעי?

העד, מר אייל בן משה : אני לא יכול לדעת ממרחק הזמן וגם אני לא בטוח שעשיתי את הפעולה הזאת.

עו"ד ירום הלוי : אז גמרנו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תן לו לסיים.

 העד, מר אייל בן משה : כשאתה מגיע לאירוע כזה, התפקיד שלי הוא לא חוקר משטרה למרות שפה אני מצטער שכתבתי אולי זה בדמיון שלי שאני אוהב להיות כזה חוקר לרשום ולפרט כדי לעזור להם, לא היה פה עניין רפואי לטפל אבל עדיין המצב הוא סיטואציה שעיקר הפוקוס שלי בזירה מאד קשה שנראית לא טוב, אתה לא מתמקד מי עשה מה, זה ברטרוספקטיבה זה מה שאמרתי.

עו"ד ירום הלוי : אני נותן לך כנתון ששתי הדלתות הסמוכות לתא שבו נמצאה תאיר היו פתוחות, אני מתאר לך נתון, והדלת הרביעית אחרי גילוי הגופה זו דלת נוספת שהייתה סגורה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רק להבהיר שזו טענה שלך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, לטענתך.

עו"ד ירום הלוי : זה לא נכון מה שאני אומר.

העד, מר אייל בן משה : אני זוכר שני תאים סגורים, שתי דלתות סגורות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שכאשר גופת תאיר נמצאה בתא השני אחרי שהדלת נפרצה 

העד, מר אייל בן משה : אני יכול להגיד משהו, אני לא הייתי בזמן מציאת הגופה.

עו"ד ירום הלוי : אני יודע שלא היית, כשהמגלים של הגופה הגיעו לחדר השירותים למתחם הם גילו שתי דלתות נעולות, השנייה מימין והרביעית מימין והם פרצו אחרי שהם הציצו מלמעלה וראו את תאיר הם פרצו את הדלת השנייה במצב הזה כבר ועד שהגיעו שוטרים שלוש הדלתות הראשונות דלתות שלושת התאים הראשונים היו פתוחות ורק הדלת הרביעית האחרונה כמו שאמרת דלת אחרונה הייתה סגורה נעולה.

העד, מר אייל בן משה : באיזשהו אופן אני לא זוכר את זה כך, אני זוכר את דלת 3 ו-4 סגורות שאחת מהן היה צריך לפתוח אותה היא הייתה נעולה כך אני זוכר.

עו"ד ירום הלוי : טוב, משהו אחר, אני לקראת סיום, אתה דיברת על כך שהתבקשת 5 ימים אחרי האירוע למסור את הנעליים, אמרת שיכול להיות שהמוניטור יוצר סימני נעליים, אתה זוכר האם דיברו אתך על עקבות נעליים ספציפיות שבגלל זה אמרת את זה?

העד, מר אייל בן משה : בשום שלב לא דיברו אתי על עקבות נעליים.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

העד, מר אייל בן משה : על מה אתה מדבר, על הנעליים שלי או על?

עו"ד ירום הלוי : ענית לי.

העד, מר אייל בן משה : לא דיברו אתי על הנעליים ביקשו את הנעליים כמוחזק תפוס.

עו"ד ירום הלוי : ואתה מיוזמתך אמרת יכול להיות שהמוניטור משאיר סימנים.

העד, מר אייל בן משה : כן, אני גם מיוזמתי מסרתי טביעות נעליים במשטרה אני וצביקה באותו ערב.

עו"ד ירום הלוי : הכל בסדר. שאלה אחרונה, תראה, זה מה שנקרא חידוד בת/341 זו ההודעה האחרונה שלך מינואר 2007, בשורות 9-10, האם טיפסת על קירות השירותים בעת שהיית בזירת האירוע? אתה עונה בשורות 11-12, דלת השירותים בה הייתה תאיר ראדה הייתה פתוחה למיטב זיכרוני , במקום לענות אם טיפסת ענית כבר בדרך אחרת חכמה דלת התא הייתה פתוחה זה מה שענית, 

כב' הש' אשר קולה : מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : היה מובן לך שדלת התא פתוחה אין מה לטפס בתוך התא החוצה נכון?

העד, מר אייל בן משה : צריך לקרוא את זה.

עו"ד ירום הלוי : בבקשה.

כב' הש' אשר קולה : השאלה נורא פשוטה, שאלו אותך אם טיפסת אמרת הדלת הייתה הפתוחה המשמעות של זה הסבירה וההגיונית מאחר והיא פתוחה לא צריך לטפס על שום דבר בתא הזה נכון?

העד, מר אייל בן משה : כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, 

כב' הש' אשר קולה : סיימנו?

עו"ד ירום הלוי : סיימתי, תודה.

כב' הש' אשר קולה : חקירה חוזרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, יש לי שאלה אחת.

כב' הש' אשר קולה : בוודאי.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד שאלה, סליחה.

כב' הש' אשר קולה : בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אמרת בריענון שלך שאותו מתנדב מד"א  אמר לך תזרוק את הכפפות לפח, הוא אמר לך שכל מה שבזירה שיש עליו דם הולך לקבורה.

כב' הש' אשר קולה : הוא אישר את זה קודם.

עו"ד ירום הלוי : באמת?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד ירום הלוי : שהכל הולך לקבורה?

כב' הש' אשר קולה : כן, הוא אמר את זה קודם זה עניין דתי אני לא מבין בזה, הוא אמר את זה.

עו"ד ירום הלוי : טוב או קיי. 

 

העד, מר אייל בן משה משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד מיטל חן רוזנפלד : 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בחקירה שלך גם פה וגם בחקירה האחרונה במשטרה גם בעדות הקודמת שלך וגם בריאיון אתה סיפרת וגם הראית איך אחזת בדלת הנעולה.

כב' הש' אשר קולה : איך זה נובע מהחקירה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אשאל את השאלה, והסתכלת לתוך התא, בחקירה הנגדית אמרת לחברי אני גם לא בטוח בדבר הזה.

כב' הש' אשר קולה : גם לך הוא אמר את זה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא, אני הפניתי וחקרתי את העד על שני קטעים, אחד על טיפוס לדלת נעולה, שהוא הראה לאדוני ואני עוד ביקשתי לתאר את ההדגמה בפרוטוקול.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : חוץ מזה הוא הראה גם שאולי, אולי הוא טיפס מתא 3 לתא 2 כדי לראות מהצד שזה משהו אחר לגמרי.

עו"ד ירום הלוי : הוא לא אמר את זה.

העד, מר אייל בן משה : אני לא אמרתי.

כב' הש' אשר קולה : אני לא חושב שהוא אמר את זה, העד הזה הוא עד שיודע מה שהוא אומר, תני לו לומר את מה שהוא אמר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תסביר.

העד, מר אייל בן משה : לגבי המשפט האחרון שסייגתי וסייגתי איכשהו הצליחו כל הגומרים לערער לי את הזיכרון עד כדי כך שניסיתי להיות זהיר שאו אני או צביקה איכשהו עשינו איזושהי פעולה שנסתרה מעיניי, הוא שאל האם כל הזמן המוניטור היה בתא יכול להיות באיזשהו שלב צביקה הניח אותו במקום אחר, אולי לרגע הוא עלה ולא ראיתי, אני יכול לראות את כולם בו זמנית אז גם את זה סייגתי לשם הזהירות שאם הם מוצאים משהו שיבינו שלא הכל היה שיא האותנטיות, הייתה תנועה בזירה, נזהרתי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא שומעים אתם מדברים ביחד.

העד, מר אייל בן משה : אני לא זוכר, הזיכרון שלי לעניין הספציפי הזה היה מאד מעומעם אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : גמרנו, לא זוכר מה אפשר לעשות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה זה מה שרציתי להבין, תודה.

כב' הש' אשר קולה : זו התשובה. הפסדת יום עבודה נכון בתור עוזר רופא? טוב, עוזר רופא תבדקו אם זה מומחים, לקבוע את שכרו בהתאם, שלום אדוני תודה רבה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה, אני אגיש את אותו מזכר של דוד אמור.

עו"ד ירום הלוי : תבינו אפרופו הדיון ביום ראשון היא רצתה שהעקבה הזרה השלישית זה כף יד של העד, תבינו איפה הם הולכים.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, אני שומר על זכות השתיקה בסדר, נראה לך שאני לא מבין? אני מבין, בסדר? אני מבין, לכן כעסתי עליה קודם כי יש גבול, יש דברים שהם מיותרים, צריך לדעת להתמקד כמו בכל דבר אחר בחיים בטח בתיק הזה, מה שם אדוני?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רציתי להגיש את המזכר הזה של דוד אמור.

כב' הש' אשר קולה : אבל אמרת קודם שלא צריך, זה מופיע בפרוטוקול.

עו"ד ירום הלוי : לא אכפת לי.

כב' הש' אשר קולה : טוב, אנחנו עושים 5 דקות הפסקה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תגיש את זה כי זה גם לגבי השלושה, שלושה העתקים ת/344.

כב' הש' אשר קולה : שלושה עותקים ממזכר שערך העד רס"ב  אמור דוד הוגש וסומן ת/344, אין הפסקה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרת 5 דקות.

עו"ד ירום הלוי : ההודעות מוגשות.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3