עדות חקירת דנx זולxx , תלמיד בית הספר שראה את תאיר ז"ל סמוך לשעת העלומתה

עו"ד שרון הר ציון : דני זולין.

כב' הש' אשר קולה : חבר שלו? (הערת האתר: הכוונה, אם חבר של עגור אלון העד שהעיד לפניו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : אל תדבר עם דני בדרך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אפשר להגיש את דני?

כב' הש' אשר קולה : אפשר להגיש את דני?

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד ירום הלוי : הודעות ותמליל שחזור.

כב' הש' אשר קולה : תמליל של השחזור.

עו"ד ירום הלוי : כן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : להגיש כבר עד שהעד יגיע?

כב' הש' אשר קולה : כן, בטח.

עו"ד ירום הלוי : כן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז אני מגיש לבית המשפט את שתי הודעותיו של העד במשטרה הראשונה מה- 13/12/2006 תסומן ת/353 והשנייה 18/12/2006 תסומן ת/354, השחזור הוגש באמצעות העד שי פלג סומן בתיק בית משפט ת/262 ות/263 תמלול השחזור.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, הודעות העד במשטרה הוגשו וסומנו ת/354 ות/353. שלום אדוני בוקר טוב.

העד, מר דני זולין : בוקר טוב.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו מזהירים אותך לומר את האמת ורק את האמת מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר דני זולין : דני זולין.

כב' הש' אשר קולה : מה עשית בזמן הרלוונטי לרצח של תאיר ראדה?

העד, מר דני זולין : אני הייתי תלמיד בבית הספר.

כב' הש' אשר קולה : באיזה כיתה?

העד, מר דני זולין : כיתה ט'.

כב' הש' אשר קולה : מה אתה עושה היום?

העד, מר דני זולין : היום אני יזם.

כב' הש' אשר קולה : יזם, טוב מאד מאחל לך בהצלחה.

העד, מר דני זולין : תודה.

כב' הש' אשר קולה : מה שמסרת במשטרה כבר נתנו לנו, מה שאמרת במשטרה היה אמת אז כשהעדת במשטרה?

העד, מר דני זולין : כן.

כב' הש' אשר קולה : הראו לך בפרקליטות מה שהעדת במשטרה נכון?

העד, מר דני זולין : כן.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : וגם הקרנתי בפנייך את השחזור שעשו אתך אז וגם שם אישרת שמה שאמרת בשחזור אמת נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

העד, מר דני זולין לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ויאאם קבלאוי : 

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה שאמרתי לך במשטרה שאתה תצטרך לספר לבית המשפט את הכל אז אתה לא צריך לספר את הכל, מה שאמרת במשטר המונח בפני כבוד השופטים אבל אני כן ארצה לחדד אתך כמה דברים.

העד, מר דני זולין : או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אתה מספר בעדות שלך במשטרה שבעצם בכל הגרסאות שלך שאתה בשיעור השביעי המורה הוציא אותך 10-15 דקות אחרי תחילת השיעור נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ואתה סיפרת שאתה יוצא אתה נפגש עם שתי ילדות, השאלה שלי כמה זמן ערך המפגש הזה עם שתי הבנות האלה?

העד, מר דני זולין : ממש מספר דקות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בערך?

העד, מר דני זולין : 3-4 דקות משהו כזה לערך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שאלה מקדימה, כשאתה מוסר בעדויות שלך לגבי שעות והערכות זמנים על מה אתה מסתמך? הסתכלת על השעון כל פעם?

העד, מר דני זולין : לא, על הערכה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

העד, מר דני זולין : ממוצעת של כניסה לשיעור, יציאה מהשיעור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אני שואל את השאלות האלו כי הכל בפניכם.

כב' הש' אשר קולה : אז לא צריך, חקירה נגדית.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, לגבי הערכות הזמנים אין לכם, אחרי שתי הבנות האלו אתה נפגש עם בחורה בשם קרינה מיא'.

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כמה זמן עורך המפגש הזה אתה?

העד, מר דני זולין : לא יותר מדקה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ובהמשך אתה ניגש לכיתה חזרה מבקש להיכנס, 

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כמה זמן זה ערך ומה היה?

העד, מר דני זולין : גם בסביבות 2 דקות בערך, ביקשתי להיכנס לחזור לשיעור, הוא סירב.

כב' הש' אשר קולה : מי זה הוא?

העד, מר דני זולין : המורה סירב, לקחתי את התיק ויצאתי, באתי לצאת מבית הספר.

כב' הש' דני צרפתי : כאילו לעזוב.

העד, מר דני זולין : כן.

כב' הש' דני צרפתי : התייאשת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה היה השיעור האחרון שלך?

העד, מר דני זולין : שיעור אחרון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כשאתה יוצא מהכיתה בשלב הזה בפעם השנייה מה אתה רואה?

העד, מר דני זולין : מאיזו בחינה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני אקח יותר קדימה, בהמשך אתה נפגש עם עגור.

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כאן אני פותח סוגריים בעדות הראשונה שלך אתה קורא לו יגור בי'

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : למי אתה מכוון שאתה קורא יגור?

העד, מר דני זולין : לעגור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לעגור אלון, 

העד, מר דני זולין : עגור אלון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : או קיי, כשאתה נפגש אתו איפה אתה רואה אותו לראשונה לפני המפגש?

העד, מר דני זולין : לפני המפגש כשהוא ניגש אלי אז הוא ישב בספסל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה היה במפגש הזה?

העד, מר דני זולין : הוא ניגש אלי, הוא הביא לי פתק עם קללה,

עו"ד ויאאם קבלאוי : שמה היה רשום?

העד, מר דני זולין : היה רשום שם "אידר" והוא שאל אותי מה זה ואמרתי לו שאין לזה פירוש כי מאד קשה לפרש מילים ברוסית לעברית ולא רציתי גם לתת לו מילה לא נעימה כזו.

כב' הש' אשר קולה : כל זה לא כתוב עורך דין קבלאווי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : המילה עצמה הוגשה בדיון הקודם.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לקראת סיום, המפגש הזה עם עגור עורך כ…?

העד, מר דני זולין : גם משהו כמו 3 דקות לערך, 2 דקות, 3, 4, פלוס מינוס

עו"ד ויאאם קבלאוי : ואז בשלב הזה שאתה עם עגור מגיעה תאיר ז"ל  ואתה מתאר את כל מה שהיה אתה ואיפה היא עלתה ובאיזה גרם מדרגות נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין לי יותר שאלות.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

העד, מר דני זולין משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : כשעגור קם מהספסל לדברייך וניגש אלייך אתם עמדתם בכניסה לבניין מצד הפרגולה כך אתה מוסר בהודעה שלך במשטרה, עמדת אתו קרוב לגרם המדרגות שבו תאיר עלתה נכון?

העד, מר דני זולין : לא, הוא ראה אתו במעבר בגרם מדרגות של היציאה מחדר המורים לכיוון היציאה בעצם מהמתחם של בית הספר.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, ואז הוא ניגש אלייך.

העד, מר דני זולין : כן, הוא קרא לי, הוא בא אלי עם הפתק הוא שאל אותי מה כתוב שם.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אז כשאתם עמדתם שם עם הפתק זה המקום שבו תאיר הגיעה וצבטה אותך ואחרי זה נתנה לך נשיקה נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : וזה בעצם ליד גרם המדרגות שבו היא עלתה לא?

העד, מר דני זולין : זה היה בגרם מדרגות, 3 מטר לפני שהיא עלתה.

עו"ד ירום הלוי : הבנתי, במיקום 3 מטר מאיפה שאחרי זה ראית אותה עולה במדרגות.

העד, מר דני זולין : במפגש כן.

עו"ד ירום הלוי : אני מבין כשאתה ראית אותה עולה בגרם המדרגות שנמצא ליד הכניסה הצדדית לבית הספר נכון?

העד, מר דני זולין : צדדית, 

עו"ד ירום הלוי : בוא נראה לך, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : אנחנו רואים פה את רחבת כיתה ט' נכון?

העד, מר דני זולין : כן

עו"ד ירום הלוי : או קיי, הספסל שדני ישב עליו הוא לכיוון הזה מפה לפה נכון?

העד, מר דני זולין : שדני?

עו"ד ירום הלוי : שעגור, שעגור ישב עליו.

העד, מר דני זולין : לכיוון הזה כן

עו"ד ירום הלוי : לכיוון הזה שאני עושה עם החץ נכון?

העד, מר דני זולין : כן.

עו"ד ירום הלוי : והברזייה בערך פה ברחבה באותו מישור פה פה בערך קדימה נכון?

העד, מר דני זולין : כן.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : שתי הילדות שישבו על הספסל ברחבה אתה זוכר מי הן?

העד, מר דני זולין : לא כל כך

עו"ד ירום הלוי : ספיר תירוש וטלי פרצ'קובסי נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, ואז אתה אומר עוד משהו, שנייה

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : ישבנו פה, מצד ימין ראינו את הברזייה, אתה ממשיך, אתה אומר חוץ מספיר תירוש וטלי או טניה אתה אומר היו עוד כמה ילדים אתה מורה עם האצבע ראיתי את הראשים שלהם אני יכול להגיד שזה השלושה שישבו על הספסל עגור ובר ועוד בחור נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת באותו זמן ברחבה היו עגור ושני החברים שלו על הספסל ליד רחבה וברחבה אתה ושתי הבנות נכון?

העד, מר דני זולין : כן.

עו"ד ירום הלוי : אני ממשיך.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : קרינה אתה אומר באה אלייך והציעה לך ללכת אתה הביתה נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : היא הייתה בכיתה יא'.

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אבל אתה לא הלכת אתה הביתה.

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : נמשיך.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : הכיתה שלך זאת הדלת שרואים אותה מאחורה במונה 01:23?

העד, מר דני זולין : כן.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת היא בקומת הרחבה אותו מישור של רחבת כיתה ט'.

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה אומר זה היה בערך 13:20 13:25 13:30 הדלת הזו שאנחנו רואים במונה 01:41 זו דלת שמוליכה החוצה מהמבנה נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : מה לכיוון הפרגולה?

העד, מר דני זולין : לכיוון הפרגולה ולכיוון היציאה, זאת הייתה היציאה והכניסה הקבועה של השכבה בעצם.

עו"ד ירום הלוי : זה לא נקרא אבל הכניסה הראשית לבית הספר נכון?

העד, מר דני זולין : לא.

עו"ד ירום הלוי : זו כניסה צדדית משנית?

העד, מר דני זולין : אם אתה מגדיר ככה, זו הייתה הכניסה הראשית שלנו, בשביל לעשות סיבוב מהכניסה הראשית, זו הייתה הכניסה העיקרית שלנו.

עו"ד ירום הלוי : עבורכם זו הייתה הכניסה הראשית כי בה אתם כל הזמן השתמשתם התלמידים.

העד, מר דני זולין : בכניסה הזו.

עו"ד ירום הלוי : בכניסה הזו, טוב, או קיי, נמשיך, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי, אדוני ישאל שאלות, אדוני מקריא לו ומקריא לו כל זה לא רלוונטי לעד הזה, יש שאלות לעד הזה אדוני ישאל אותו, אין שאלות לעד הזה אדוני לא ישאל אותו, אבל זה באמת.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.  אתה מספר שראית אותה מספר מדרגות ואז הלכת החוצה נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : היא הייתה לבד כשהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר דני זולין : נכון.

עו"ד ירום הלוי : היא גם לא דיברה שהיא עלתה במדרגות נכון?

כב' הש' אשר קולה : או שאתה שמעת אותה מדברת.

העד, מר דני זולין : לא.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה לא ראית אף אחד הולך אחריה נכון במדרגות?

העד, מר דני זולין : לא ראיתי.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, כשהיא עלתה סיפרת אז היא הייתה כמו שאתה אומר נישקה אתך והייתה במצב רוח טוב נכון?

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר את זה.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני מודה לך תודה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין חקירה חוזרת.

עו"ד ירום הלוי : עוד שאלה כמו שאלה מסיימת לעגור, אתה יודע שעגור מסרה גרסה דומה ושונה, הוא גם אומר שהוא היה אתך כשתאיר באה ונתנה נשיקה שהייתם ביחד וגם הנשיקה ביחד אבל הוא מוסר מיקום אחר, אתה יודע את זה שהוא מוסר מיקום אחר שהיא עלתה במדרגות.

כב' הש' אשר קולה : לא מיקום של הפגישה, מיקום של העלייה במדרגות.

עו"ד ירום הלוי : לא, גם של הפגישה, גם הנשיקה והפגישה מיקום אחר.

כב' הש' אשר קולה : או קיי נכון היא זזה קצת צודק.

עו"ד ירום הלוי : איך זה משפיע על זיכרונך ועל גרסתך? מה יש לך להגיד בעניין הזה על מיקום פגישה ונשיקה ומיקום שונה של גרם מדרגות?

העד, מר דני זולין : במיקום שהראיתי בצילום זה המיקום המדויק שאני זכרתי שזה היה בעצם באותו הרגע בצילום הזה והעדות של עגור אומרת משהו אחר אז אתה יודע ניסיתי לחשוב אולי יכול להיות זה היה אבל אני יודע בוודאות שנתתי את העדות זה היה במיקום הזה.

עו"ד ירום הלוי : תודה רבה לך.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה לך, חוזרת אין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין חקירה חוזרת.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, נקצוב את שכרו בהתאם לתקנות, אדוני יקצבו את שכרך בהתאם לתקנות, נשאר לנו ג'נח.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3