עדות חקירת ד"ר ערן הרצוג שהיה הרופא שהגיע לזירת הרצח

כב' הש' אשר קולה : העד הבא.

כב' הש' דני צרפתי : הרצוג.

עו"ד ירום הלוי : הרצוג.

כב' הש' אשר קולה : הד"ר, איפה ד"ר  הרצוג?

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אנחנו בהקלטה, אז צריך לענות.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן אדוני.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נסמן 326 קלסר המוצגים שאני מגיש לכבודכם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : זה כולל את תעודת הפטירה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : קלסר המוצגים של העד שהוגשו בהסכמה לרבות תעודת הפטירה שנערכה על ידי העד הזה הוגשו וסומנו בהתאמה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כבודכם, יש שלושה דברים לגבי העד הזה, יש את תעודת הפטירה, יש  מזכר של שוטר בשם דוד אמור ששאל אותו שאלה ורשם את התשובה ויש מייל מלפני חצי שעה שאנחנו העברנו לחברינו כי רק הבוקר נפגשנו עם העד, מסר כמה דברים, כתבנו העברנו לחברי, אלה הדברים בכפוף לזה אין לי בעיה.

כב' הש' אשר קולה : אז אפשר לשחרר את העד לחקירה נגדית?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן רוצה איזשהו משהו קצר אם אפשר.

כב' הש' אשר קולה : אז תשאלי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : טוב.

 

העד, ד"ר הרצוג לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית עו"ד למיטל חן 

רוזנפלד : 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלום, ד"ר  הרצוג שוב, רק באמת קשה קצת לחיות או ללמוד מתעודת הפטירה, קודם כל עד כמה,

כב' הש' אשר קולה : איך סימנתם את תעודת הפטירה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : 326. תציג את עצמך מה היה תפקידך בזמנו, היום מה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, אני מרדים במקצועי.

כב' הש' אשר קולה : איפה אתה עובד, אז?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כיום במקום אחר לגמרי.

כב' הש' אשר קולה : אז?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אז עבדתי בזיו.

כב' הש' אשר קולה : בבית חולים זיו.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, איפה אתה גר?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני גר ברמת הגולן במושב והייתי כונן של מד"א  והתקשרו אלי בשביל לעזור בכתיבת הודעת פטירה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, ד"ר ערן הרצוג : זה תפקידי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עד כמה אתה זוכר היום את הדברים?

העד, ד"ר ערן הרצוג : דברים פה ושם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה יכול לספר לנו פשוט את כל מה שאתה זוכר מהאירוע, רק מזיכרון כמובן כי לא מסרת הודעה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : מה שאני זוכר זה שהתקשרו אלי בשביל שאני אוציא הודעת פטירה, אני לא יכול להגיד אפילו באיזה שעה זה היה, אני חושב שהיה אחר הצוהריים אפילו לא ערב.

כב' הש' אשר קולה : אחר הצוהריים?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא בטוח, אין לי שעות, חשבתי שזה עניין קצר, הגעתי לבית הספר היו המוני אנשים שם, עשרות אנשים מבחוץ, לשירותים לא נתנו לי להיכנס כי לא הגיע עדיין מז"פ , מקום קטן אז צריך להעביר לעיר גדולה, התברר שחיכיתי שם הרבה שעות עד שנתנו לי להיכנס ולבדוק אותה.

כב' הש' אשר קולה : אתה חיכית בחצר בית הספר? או במבואה למטה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : במבואה, רוב הזמן במבואה אבל חלק מהזמן טיילתי בחוץ, בזבזתי הרבה הרבה שעות עד שיכולתי בכלל להיכנס לבדוק אותה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, ד"ר ערן הרצוג : ואז נכנסתי ראיתי אותה בתא של השירותים ואמרתי שאני לא יכול לבדוק אותה שם שצריך להזיז אותה שהיא תהיה על הרצפה שנוכל לבדוק את כל הכיוונים, יצאתי מהשירותים, היה דיון מי יזיז, איך יזיז אם אפשר להזיז, אם לקחו את כל הבדיקות ואת כל הצילומים וכל מה שהיה צריך ואז בנגלה שנייה כבר היא הייתה על הרצפה.

כב' הש' אשר קולה : על הרצפה איפה, בתוך תא השירותים הספציפי?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, לא הוציאו אותה מתא השירותים כמה מטרים שהיא תהיה במרכז השירותים לא זוכר בדיוק מה.

כב' הש' אשר קולה : של חדר השירותים.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, ואז יכולתי לבדוק אותה מכל הכיוונים בשביל לנסות לראות באופן מאד גדול סיבת מוות, זה שהיא הייתה מתה כבר קודמי עשו, הפרמדיק ראה שאין צורך לעשות משהו אז אני בעצם הייתי שם רק בשביל לא לעכב את הגופה שהיא תוכל להגיע כמה שיותר מהר למכון הפתולוגי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אז מה בעצם עשית?

העד, ד"ר ערן הרצוג : בדקתי מקדימה, ראיתי שהיו חתכים עמוקים, העיקרי היה בצוואר, לא רציתי לבדוק מעבר לזה כדי לראות עד כמה זה עמוק, אם זה חתך את הקנה או לא חתך את הקנה כי בשלב הזה זה כבר לא היה רלוונטי והייתי יכול רק להזיק לממצאים במידה ואני נוגע בזה אז תיעדתי את הדברים, ביקשתי להפוך אותה כדי שאני אוכל לראות את הגב, אני זוכר שהיה דם גם במקום שהיא שכבה כך שהייתי צריך לא לדרוך על הדם.

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה להבין משהו, היה דם במקום שהיא שכבה בתוך תא השירותים?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, לא תא שירותים לא יודע.

כב' הש' אשר קולה : אחרי שהזיזו אותה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : במקום שהיא שכבה אחרי שהוציאו אותה מתה השירותים.

כב' הש' אשר קולה : במקום שהיא שכבה זה בין הכיורים לבין תאי השירותים?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : שם משהו כזה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : משהו כזה.

כב' הש' אשר קולה : ושם היה דם כשהביאו אותה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא יודע כשהביאו אותה, היא שכבה והיה דם מסביבה.

כב' הש' אשר קולה : מסביבה, או קיי.

העד, ד"ר ערן הרצוג : ונזהרתי שלא לדרוך בדם.

כב' הש' דני צרפתי : זה כאילו הגביל אותך לגשת אליה זה מה שאתה אומר?

העד, ד"ר ערן הרצוג : קצת, לא מאד, יכולתי לגשת אבל הייתי צריך להיזהר לא לדרוך בדם.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אחרי שראיתי אותה קדימה ואת האחורה לוודא שבאמת אין שום סימני חיים אז יצאתי מתא השירותים וכתבתי את הודעת הפטירה.

כב' הש' אשר קולה : בכוונה לא כתבת שעה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, כי אני יודע מתי, ידעתי אז בדיוק מתי בדקתי אותה אבל אני יודע שאני חיכיתי שם כמה שעות, היו חיפושים גם כמה שעות.

כב' הש' אשר קולה : אבל גם את שעת הבדיקה שלך לא כתבת, את השעה שבה ביצעת את הפעולה פיזית.

העד, ד"ר ערן הרצוג : יש מקום לרשום את זה? מבחינת שעה יש רק את השעה של הפטירה המשוערת.

כב' הש' דני צרפתי : נמנעת מלכתוב את השעה שלא יחשבו שכשאתה בדקת זאת שעת הפטירה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן. עד כמה שאני זוכר יש רק את שעת המוות המשוער.

כב' הש' אשר קולה : יש רובריקה אחת שזו הרובריקה האחרונה לפי מיטב ידיעתי המוות אירע בשעה, זה לא יכולת לדעת.

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל יש רובריקה לפני כן שמתייחסת לזמן הפעולה שלך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מציגה בפני העד את הודעת הפטירה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני מצטער אני לא רואה למה אתה מתכוון.

כב' הש' אשר קולה : את יכולה להראות לו?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, יש כאן כמה מקומות לשעה, על מה אדוני שואל?

כב' הש' אשר קולה : אישור רפואי פרטי הרופא המאשר זה הרובריקה לפני האחרונה בחלון סיבת המוות, שם כתוב לפי מיטב ידיעתי המוות אירע ב… פה אתה לא יכול לדעת מתי אירע המוות זה ברור לגמרי, לך למעלה אתה רואה שם עוד תאריך ועוד שעה זו שעה אחרת זו שעת ביצוע הפעולה שלך פה אתה לא צריך להצהיר מתי היה המוות ופה אתה כתבת אתה לא יכול להצהיר,

העד, ד"ר ערן הרצוג : אתה צודק, כמו שלא ראיתי את זה עכשיו עד שהצגת לי כנראה שזה ברח לי.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה תיארת כאן את הבדיקה שלך את המנוחה.

עו"ד ירום הלוי : מה זה מעניין לקחו אותה הצידה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בסדר, קצת להמחיש לנו את הדברים כדי שננסה להבין איך הם קרו בפועל, איך בדקת, מה בדקת?

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני יודעת אבל אני רוצה המחשה, קודם כל מהרגע שהוא מוצאת מהתא אם אתה יודע איך היא מוצאת מהתא.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא הייתי שם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כשמניחים אותה על הרצפה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא הייתי שם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, כשהיא כבר על הרצפה אתה כבר שם? תספר את כל מה שקורה בשלב הזה, שנבין את התמונה.

כב' הש' אשר קולה : הוא סיפר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אבל לא בצורה, רק המחשה, היא מונחת על היריעה, אתה שם, תפרט.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא הייתה יריעה עד כמה שאני זוכר.

כב' הש' דני צרפתי : הוא לא אמר יריעה..

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר על הרצפה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אמרתי, סליחה, זו טעות שלי, הוא לא אמר יריעה, על הרצפה.

כב' הש' דני צרפתי : לפני זה, לדעתי פספסתי משהו, אתה הגעת אמרת אני לא יכול לבדוק שהיא בתא, כשסוף סוף נתנו לך להיכנס והיא הייתה בתא אז אמרת אני מבקש להוציא אותה,

עו"ד ירום הלוי : הוא מהנהן, 

כב' הש' דני צרפתי : אתה צריך להגיד כן.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, כן.

כב' הש' דני צרפתי : על הכל כן עד עכשיו.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' דני צרפתי : אז ביקשו ממך לצאת וטיפלו בהוצאה שלה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' דני צרפתי : אמרו לך או קיי ד"ר 

העד, ד"ר ערן הרצוג : ואז נכנסתי פעם שנייה ויכולתי לבדוק אותה.

כב' הש' אשר קולה : מי טיפל בהוצאה שלה אתה יודע?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא.

כב' הש' אשר קולה : אנשי זקא או אנשי משטרה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אין לי מושג.

כב' הש' דני צרפתי : ממי ביקשת להוציא אותה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : מאלה שהיו בשירותים, אני לא יודע מי מהם היה באיזה תפקיד, אבל מאחר ולא נתנו לכל אחד להיכנס הנחתי שמי ששם יכול לטפל בבקשה שלי.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

כב' הש' דני צרפתי : אז היא נמצאת שם, חזרת אחרי שהיא הייתה מונחת על הרצפה 

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : ובדקת.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ומה קורה ברגע זה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : ואז היא מונחת בתוך שלולית של דם, רואים את הצוואר שלה משוסף עמוק ורחב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מה אתה עושה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני מנסה להזיז את הראש שלה ימין, שמאל בשביל לראות אם יש פגישות נוספות,  לחשוף את החזה לראות אם יש פגיעות נוספות.

כב' הש' דני צרפתי : בפעולות האלה שאתה עושה אתה רואה תנועה של דם מהגוף?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, היא נמצאת בתוך שלולית של דם.

כב' הש' דני צרפתי : אבל בפעולות שלך לא זולג דם.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, מה שגורם לזליגה של דם זה התנועה של הדם, זה שהדם זורם, כבר לא זורם, אם משנים תנוחה אז עם כוח המשיכה הדם יכול לנזול אבל אין הדם לא כבר לא ינזול שעות אחרי.

כב' הש' אשר קולה : אבל מכוח המשיכה דם כן יכול לנזול?

העד, ד"ר ערן הרצוג : נזל.

כב' הש' אשר קולה : בפועל נזל.

העד, ד"ר ערן הרצוג : בפועל נזל.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עוד שאלה אחת, בשלב הזה כשאתה בתוך מתחם השירותים בודק את המנוחה, מי נמצא בתוך מתחם השירותים אם אתה יודע אם אתה זוכר?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא זוכר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כמה אנשים אם בכלל או שרק אתה והמנוחה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : היו כמה אנשים.

כב' הש' דני צרפתי : אתה יכול לכמת לה כמה בערך?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני חושב שחמישה ששה.

כב' הש' אשר קולה : אבל לא בתוך תא השירותים.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, תא השירותים אני לא נכנסתי בכלל, ראיתי את התא מרחוק ואמרתי ששם אני לא יכול.

כב' הש' אשר קולה : אתה בכלל לא נכנס לתוך תא השירותים רק הסתכלת מהדלת ראית מה שראית ביקשת תוציאו וחזרת נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : האנשים שאתה ראית לא היו בתוך התא אלא מתחם מחוץ לתא?

העד, ד"ר ערן הרצוג : באותו זמן כן

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בדוח שלך מופיע ברובריקה שראיתי את הגופה בתאריך ואז כתוב 6/12/06 ויש לנו גם את האישור שלך, אישור הרופא המאשר, פרטי הרופא המאשר יש לנו תאריך שוב 6/12/2006 עם החתימה שלך, השעה אמרנו שהיא לא מופיעה, אתה יכול למקד אותנו פחות או יותר בשעה או בסדר גודל של שעה שבה אתה כבר נכנס לתוך המתחם ובודק את המנוחה, בגדול ככל שאתה יכול לזכור.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כמו שאמרתי לקח הרבה מאד זמן שעות ארוכות עד שסוף סוף נתנו לי להיכנס, להגיד שעה מדויקת אני לא יודע, 10, 11, מהתעודה הייתי כותב 7/12 אם זה היה עובר את חצות, לא עבר את חצות אז, יותר מדויק אני לא יכול.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, בתעודה בסיבת המוות אז בסיבת המוות המידית אתה כותב בלתי ידוע ובנחלות או מצבים שהביאו לסיבת המוות המידית אתה כותב "סיביר לסריישנס" האם אתה יכול להסביר את הדברים האלה שכתבת?

העד, ד"ר ערן הרצוג : תראי, מבחינת סיבת המוות כשאני רואה גרון משוסף יש שלושה דברים שעולים לי בראש, יכול להיות שהיא דיממה למוות, יכול להית שהיא נחנקה מפגיעה של הקנה ויכול להיות שדם נכנס לתוך הקנה והיא מתה משאיפת דם ואני לא יכול לדעת מה מהדברים האלה ולכן כתבתי שהסיבה היא לא ידועה אבל ברור שלחתכים האלה הייתה משמעות גדולה ולכן כתבתי את זה במספר 2.

כב' הש' אשר קולה : מה זה מס' 1? 

העד, ד"ר ערן הרצוג : מה?

כב' הש' אשר קולה : מה בלתי ידוע במספר 1?

העד, ד"ר ערן הרצוג : איזה מתוך הסיבות האפשריות שחשבתי עליהן גרם באופן מידי למוות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, ד"ר ערן הרצוג : אמורה להיות הסיבה המיידית.

כב' הש' אשר קולה : העלית בדעתך שמדובר במחלה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, אבל האם היא מתה מחנק? האם היא מתה מתת נפח בגלל איבוד שם או האם היא שאפה דם ובגלל זה נחנקה, אני לא יודע.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עם מי הגעת למקום או שהיית לבד?

העד, ד"ר ערן הרצוג : הגעתי עם אשתי, אשתי הוא רופאת ילדים, בדיעבד התברר שהיא רופאת ילדים של תאיר ז"ל , אני נמצא כל כך מעט בבית שכשיש קריאה למשהו אנחנו יוצאים ביחד.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אנחנו הופתענו ששמע נו את זה מפי העד בבוקר שהוא היה עם אשתו שהיא רופאת הילדים, טוב, אני באמת מתנצלת על השאלה, אתה אדם דתי חובש כפה, לובש ציצית, גם אז היית כך?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש תמונות של מעבדה ניידת ששם רואים את המנוחה על היריעה ומשם אני טעיתי וסליחה שאמרתי לעד יריעה כי הוא אמר רצפה ורואים שם אדם לובש,

עו"ד ירום הלוי : מה זה חשוב?

כב' הש' אשר קולה : תן לה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : העד שבפנינו גם היום נועל נעלי שורש ועם ציצית, אנחנו הנחנו שזה הרופא, יש לנו ראיות בהקשר הזה, אני נמנעתי מלהציג לו את התמונה מאחר שהוא לא העיד ולא מסר הודעה אבל ברשותכם ואם חברי לא מתנגד אני אבקש להציג לו את התמונה ולשאול האם זה הוא או שלא, ואם כבודכם לא מתירים לי אני אמנע מזה.

כב' הש' אשר קולה : תראי לעורך הדין הלוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בטח, 

עו"ד ירום הלוי : אני מכיר אני רק רוצה שתראו לי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : זאת תמונה 101, 102, זה ממש כף רגל עם שרוול של מכנס וב- 102 רואים את הציצית, אפשר להציג את זה לעד? התמונה מהמתחם של השירותים שהמנוחה מונחת על יריעה שמונחת על הרצפה, אפשר להציג לעד?

עו"ד ירום הלוי : כן, אפשר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מציגה לעד תמונה 100, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' דני צרפתי : בהגדלה רואים את הציצית.

כב' הש' אשר קולה : תציגו לו.

עו"ד ירום הלוי : עכשיו תשאלי מה שאת רוצה

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הצגתי בפני העד את האלבום שבתוכו יש את תמונה מס' 100, אני רוצה לשאול אם הוא יודע על אותה גברת שלובשת חצאית עם קרוקס וכפפות וצמיד כתום, אני לא יודע מי היא בכל אופן.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני יודע מי היא.

כב' הש' אשר קולה : מי זאת?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אשתי.

כב' הש' אשר קולה : היא הייתה אתך בזמן הבדיקה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, כן, זו חוות דעת  נוספת צמודה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי. טוב גילוי נאות את ד"ר לורה הרצוג אני מכיר, את ד"ר  ערן הרצוג אני לא מכיר, היא טיפלה בנכדים שלי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, בתמונה 100 אז נפתרה תעלומת החצאית היום אננו יודעים במה מדובר, בתמונה 101 רואים סנדלי שורש.

העד, ד"ר ערן הרצוג : הסנדל שלי כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, תמונה 102 יש לנו את היד,

העד, ד"ר ערן הרצוג : היד שלה כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : היד של אשתך, ואת כנף הציצית ל…

העד, ד"ר ערן הרצוג : זה מתאים לי, כן.

כב' הש' דני צרפתי : אז אנחנו רואים שהמנוחה לא על הרצפה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : רק 15 שנה עברו מאז.

כב' הש' דני צרפתי : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : גם אתם לא רואים שלולית דם, אנחנו נמתין לחקירה הנגדית, איפה שלולית הדם?

העד, ד"ר ערן הרצוג : מתחת לצוואר שלה

כב' הש' דני צרפתי : מתחת לצוואר רואים שלולית?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא רואים כי הזווית של הצילום לא מתארת את זה.

עו"ד ירום הלוי : טוב, תשאירו לי משהו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אשאיר לך את זה לנגדית אני סיימתי  תודה.

כב' הש' אשר קולה : כן, תודה חקירה נגדית.

העד, ד"ר ערן הרצוג משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

 עו"ד ירום הלוי : לגבי שעת המוות אני עוד לא הבנתי, בפני כבודכם יש מסמך עם השעה?

כב' הש' אשר קולה : לא, אין, זה מה שאמרנו אין.

כב' הש' דני צרפתי : לא שעת המוות ולא השעה מתי הוא הגיע, האם הוא היה צריך להוסיף הגיע או לא זה תלוי איך ממלאים.

עו"ד ירום הלוי : יש לי מסמך העברת גווייה למכון לרפואה משפטית וחתום עליה העד, שם הרופא שקבע, לא חתום סליחה, מי כתב אנחנו לא יודעים, זה מה שיש.

כב' הש' דני צרפתי : סמוך לשעה שבע.

עו"ד ירום הלוי : כתוב שעת הפטירה, 

כב' הש' דני צרפתי : משוער.

כב' הש' אשר קולה : שעת פטירה משוערת 13:30.

עו"ד ירום הלוי : שעת הפטירה 13:30.

כב' הש' דני צרפתי : משוער.

כב' הש' אשר קולה : משוערת.

עו"ד ירום הלוי : אנחנו לא יודעים מי כתב את זה.

כב' הש' דני צרפתי : בשבע היא נמצאה.

עו"ד ירום הלוי : בכל מקרה פה כתוב 13:30 אבל כולנו מסכימים שאנחנו מדברים על שעת פטירה אנחנו מדברים של שעת פטירה משוערת?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : לא צריך אותו בשביל זה מסומן בחומר החקירה – X.

העד, ד"ר ערן הרצוג : זה טופס של המשטרה אני לא נוגע בזה.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, גם כשאתה קובע שעת מוות היא משוערת נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן, נכון.

עו"ד ירום הלוי : מה זה איזה טווח זה חצי שעה כמו שאומרים לפה ולפה, שעה לפה ולפה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא מכיר כלל לגבי זה.

כב' הש' אשר קולה : על זה אני מניח שיעיד ד"ר   זייצר.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני מוותר על השאלה, סיפרת לנו שאתה המתנת שעות, הגעת לבית הספר, כניסתך סורבה ואז המתנת שעות עד שנכנסת לחדר השירותים נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

עו"ד ירום הלוי : ואז אמרת שאתה חושב שנכנסת בערך בעשר או אחת עשרה בלילה נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

עו"ד ירום הלוי : אני מניח שכשהגעת לבית הספר אז אמרו לך סליחה אדוני אתה לא נכנס, יש לנו פרמדיק וחובש בפנים, אתה זוכר כזה דבר?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא. עד כמה שאני זוכר הגעתי אחרי שהוא כבר עזב.

עו"ד ירום הלוי : אחרי שהפרמדיק והחובש עזבו.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : אמרת קודם זה היה שעות אחר הצוהריים, 7 בערב דצמבר זה לא בדיוק אחרי הצוהריים.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אמרתי אני לא זוכר אם זה אחר הצוהריים או ערב מוקדם אבל זה היה מספיק זמן שאני אוכל להיות שם כמה שעו טובות.

כב' הש' אשר קולה : הגעת באור יום או באור לילה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא זוכר, יש משהו בזיכרון הזה שיצאתי החוצה והייתה שקיעה אבל אני לא זוכר בדיוק.

עו"ד ירום הלוי : מבחינת הזיכרון יש לך מעט אי דיוקים, אני רוצה להתעכב על זה, אתה רואה מתמונות הזירה, 

כב' הש' אשר קולה : מישהו התקשר אלייך נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : אין לכם מחקרי תקשורת מתי התקשרו אליו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני גם לא זוכר מי התקשר אלי.

כב' הש' אשר קולה : לא משנה, התקשרו, אם מתקשרים זה מתועד איפשהו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה שבטוח זה אחרי שמצאו את הגופה.

כב' הש' אשר קולה : ברור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו יודעים מתי מצאו, אין לנו את השיחה הזאת.

עו"ד ירום הלוי : מתמונת הזירה 99-106 אנחנו רואים את המנוחה לא שוכבת על הרצפה אלא שוכבת על יריעה לבנה, מהבחינה הזאת הזיכרון שלך הטעה נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון.

עו"ד ירום הלוי : הזיכרון שלך גם הטעה אותך כי בעדות שלך לתובעת אמרת שהיא שכבה בתוך שלולית של דם, אנחנו רואים שהיריעה הלבנה כמעט בוהקת בלובנה

העד, ד"ר ערן הרצוג : אם תשים לב לסנדל שלי בתמונה 100-101 הייתי מאד קרוב לצוואר שלה, מאד נזהרתי שלא לדרוך בתוך השלולית, זה שלא רואים בגלל שצילמו אותה מקדימה ולא מאחורה.

עו"ד ירום הלוי : אני רק אגיד לך כמו שאומרים כל הכבוד לך אין שלולית ואני מעריך שאם הייתה שלולית אפילו מתחת לצווארה או ראשה היה תיעוד, אתה רוצה להתייחס לזה?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני אומר מה שאני זוכר ואני לא יכול להתייחס מעבר לזה, זה מה שאני זוכר, אני זוכר כשסובבנו אותה זו הייתה המחשבה בראש שלי לא לדרוך בתוך זה, זה מה שאני זוכר.

עו"ד ירום הלוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : הנתון הזה הוא נתון חדש?

עו"ד ירום הלוי : כן

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' אשר קולה : גם עבורכם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלא עלה אפילו בריאיון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן יכולה להגיד שבריענון אנחנו כן הגבלנו את העד ולא רצינו לרדת לפרטים ואמרנו שכל מה שהוא זוכר שיגיד בבית משפט זה הכל. מאחר שבכל זאת העד לא העיד וגם אין הודעה ביקשנו לשמוע אותו בכלליות, אני ביקשתי מהעד,

כב' הש' אשר קולה : אין לכם הסבר למה הוא לא העיד בהליך הראשון.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני לא יודעת, לדעתי וויתרו עליו, הוגשה תעודת פטירה בהסכמה ובזה זה נגמר, וכן ביקשתי מהעד מה שאתה זוכר.

כב' הש' אשר קולה : הנתון הזה ממילא גם לא היה בפני השופט מלצר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אבל הוא לא רלוונטי.

כב' הש' אשר קולה : אני לא עוסק בשום דבר שהוא רלוונטי או לא, אני רוצה לדעת עובדות בלבד בשלב הזה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן רוצה להגיד משהו לכבודכם, אנחנו יודעים מתי צולמו התמונות כולל התמונה הזאת יעיד על זה פיאמנטק.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : זה צריך להיות באזור שהוא מדבר אליו כי הוא יזם את ההוצאה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון, אני אומרת כי כבודכם שאלו על פלט שיחות אם אנחנו יודעים מתי העד הוזמן, אנחנו יודעים מתי צולמו התמונות פחות או יותר מפיאמנטק.

כב' הש' דני צרפתי : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : המנוחה הייתה בצפידת איברים מפותחת נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא זוכר, במעומעם אני חושב שכן אבל להגיד לך בטוח אני לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : גם הפרמדיק אייל בן משה וגם צבי נבו החובש אומרים היא הייתה בצפידת איברים, כישיון איברים, אתה רופא, אתה נזכר לנו במשהו שאף אחד לא ראה אף אחד לא שמע ולא מתועד בתצלומים, אתה אומר בזווית של הצילום לא רואים את זה או קיי אז אתה אומר, מספרים על כל מיני נתונים עם כל הכבוד לך לא נכונים, כיצד זה יכול להיות שאתה לא יודע להגיד לנו בכישיון איברים מפותח?

העד, ד"ר ערן הרצוג : זה הגיוני שזה יהיה, מה לעשות שאני לא זוכר את זה, זה לא אומר שזה היה או שזה לא היה, זה אומר שאני לא זוכר את זה אחרי 15 שנה.

עו"ד ירום הלוי : היום סיפרת לנו שהזזת את הצוואר שלה מצד לצד נכון?

העד, ד"ר ערן הרצוג : זה הזיכרון המעומעם שיש לי שהיה קשה.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני אגיד לך שהצוואר שלה הוא באותה תנוחה בדיוק כמו שהיא שוכבת בשירותים, אותו הדבר, היא נשארה כמו קשר מבלי לפגוע בכבוד המת.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, ברור שבזמן הצילום הצילום הוא צילום סטילס לא ווידאו, הוא מתאר פעולה שהוא עשה, הצילומים הם אחרי הפעולה שהוא עשה אז זה לא אומר כלום.

עו"ד ירום הלוי : אם כבודו מקבל את זה שהוא עשה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא אומר שהוא עשה, אני לא יודע.

כב' הש' דני צרפתי : אבל רואים גם בתמונות תזוזות מנח.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : תזוזות של מנח בצילומים.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, יכול להיות שכן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מ- 110-116 בתמונות רואים תזוזות של הראש.

כב' הש' דני צרפתי : וגם הלאה.

עו"ד ירום הלוי : הבנתי.

כב' הש' אשר קולה : עדיין בשום תמונה לא רואים דם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כבודכם מה שרואים רואים.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, כל השלב הזה לא חשוב מבחינה משפטית ואיך אומרים אנחנו לא מסכמים את התיק, אם אתם השופטים אומרים שבהמשך יש מנח אחר של הראש אני מקבל את זה, אני ממשיך לנושא אחר, 

כב' הש' דני צרפתי : אולי דווקא להקל זה ירענן את זיכרונך תראו לו את 148 שרואים אחרי התזוזה ולא רואים שלולית.

עו"ד ירום הלוי : הבנתי, 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אציג לו את האלבום שהוא ידפדף באלבום

כב' הש' אשר קולה : בתמונה 148 149 שבה הראש מסתובב לצד שני וזווית הצילום מלמעלה ואנחנו לא רואים דם.

כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות שהזיכרון לא היה מדויק.

העד, ד"ר ערן הרצוג : הזיכרון של הדם?

כב' הש' דני צרפתי : כן, שחששת לדרוך וכו'.

העד, ד"ר ערן הרצוג : בתמונות האלו אני רואה קצת דם, לא שלולית דם.

כב' הש' אשר קולה : אתה זוכר שהיה, 

העד, ד"ר ערן הרצוג : הזיכרון שלי הוא יותר מהכתם הזה  מהטיפות הבודדות האלו.

עו"ד ירום הלוי : שלולית זו שלולית.

כב' הש' אשר קולה : אני יודע.

העד, ד"ר ערן הרצוג : יש פה ב- 150 רואים את המכנסיים ספוגים בדם.

כב' הש' אשר קולה : זה לא אומר כלום, יש פה שאלה  משפטית כבדת משקל, בין השאר האם באמת נוצרה שם שלולית של דם כפי שאדוני מתאר?

העד, ד"ר ערן הרצוג : מה שאני זוכר שזה שמתחת לצוואר ואולי כאן,

כב' הש' אשר קולה : מה זה כאן? על מה אתה מצביע?

עו"ד ירום הלוי : הוא מצביע על הגב.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני מצביע על החלק הצדדי של הגב.

כב' הש' אשר קולה : החלק הצדדי של הגב העד מצביע או קיי.

עו"ד ירום הלוי : פתאום מהראש והצוואר זה הפך לגב.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא.

כב' הש' אשר קולה : זה מה שהוא אומר.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, זה לא הפך שום דבר, אמרתי שמתחת לצוואר נקווה דם ואני חושב שגם, אבל, נכון אני לא רואה את זה.

כב' הש' אשר קולה : אתה לא רואה את זה בתמונות.

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני אמשיך הלאה.

כב' הש' אשר קולה : אתה היית שם כשצילמו את התמונות.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לפחות חלק.

כב' הש' אשר קולה : לפחות חלק, רואים אותך, כן.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אתה הגעת לזירה כדי לקבוע מוות נכון?

כב' הש' אשר קולה : כן, הוא אמר.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

עו"ד ירום הלוי : כשלא נתנו לך להיכנס לזירה מן הסתם אני בטוח שאתה התווכחת ואמרת חבר'ה אני רופא באתי לקבוע את המוות נכון.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא, אין לי מה להתווכח, רציתי לעשות משהו, אני לא יכול לעשות אותו, אני צריך להתעכב מה אני יכול לעשות להתווכח? אין לי מה להתווכח כי אם לא נתנו לי להיכנס כי אם אין מז"פ  שתיעד את כל מה שצריך אז אני לא יכול להיכנס, מה יש להתווכח?

עו"ד ירום הלוי : הסבירו לך למה אסור לך להיכנס עכשיו?

העד, ד"ר ערן הרצוג : הרגע אמרתי, לא היה מז"פ , צריך היה לקחת את כל העדויות לפני שאפשר יהיה להכניס אותי לשירותים שאני לא אזהם את הזירה ואחר כך כדי לאשר מה צריך לעשות כדי להזיז את הגופה.

עו"ד ירום הלוי : לא לזהם את הזירה מילת המפתח שלנו, כמה מדבקות צריך כדי לקבוע מוות, מדבקות מוניטור, נכון 3? נכון שהידיעה הרפואית שלי המעטה היא נכונה ששלוש מספיקות לקבוע מוות?

 העד, ד"ר ערן הרצוג : בדרך כלל זה שלוש.

עו"ד ירום הלוי : אני מזכיר לך שאתה מצאת לנכון להדביק מדבקה באותו מקום שם על היריעה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא הדבקתי שום מדבק, הפרמדיק הוא זה שהדביק את המדבקה.

עו"ד ירום הלוי : אגב זה לא הפרמדיק אבל זה לא חשוב, זה צבי נבו.

כב' הש' אשר קולה : זה מה שידוע לו.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיה, אם אני מנסה להעיר את הזיכרון שלך אז אתה לא זוכר שהדבקת מדבקה כדי לוודא מוות.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אין לי מכשיר שאני נעזר במדבקות, צריך א. ק. ג. עם מוניטור לעשות את זה ואין לי כזהה.

כב' הש' אשר קולה : אתה באת בלי מוניטור.

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון, אני באתי לבדוק הודעת פטירה.

כב' הש' אשר קולה : היה ברור לך שהיא מתה.

העד, ד"ר ערן הרצוג : לא הייתה שאלה אם היא נפטרה או לא.

כב' הש' אשר קולה : זה היה פורמליסטיקה זה מה שאתה אומר.

העד, ד"ר ערן הרצוג : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני מקריא לך מתוך חקירת שמואל קלמנטה בשנת 2021 מהחקירה המחודשת, 

כב' הש' אשר קולה : מבחינת המשפט?

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, תמליל חקירה של קצין זיהוי.

כב' הש' דני צרפתי : זה שצילם את התמונות באלבום.

עו"ד ירום הלוי : נכון, הוא תוחקר ותועד בשנת 2021, במונה 01:42:47 הגיע רופא ממדא, הרופא אני זוכר שבאו לקבוע מוות, הוא אומר עד כמה שאני זוכר זה הרופא ואחת שהצטרפה אליו ממדא, זה הרופא עם הציצית? כן עד כמה שאני זוכר ואחת שהצטרפה אליו ממדא, הוא שם עוד מדבקה, בשורה 33, מונה 01:54:48 הוא שם אה שם עוד מדבקה, אתה רוצה להתייחס?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא זוכר דבר כזה ואני לא יודע למה הייתי שם מדבקה כשאין לי בתיק מדבקות ואין לי מוניטור, אני לא רואה היגיון לשים מדבקה, אני מבין שהוא אמר את זה אבל אני לא זוכר דבר כזה ואני לא מבין באיזה נסיבות זה היה יכול לקרות.

עו"ד ירום הלוי : תודה.

כב' הש' אשר קולה : חוזרת?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, קצרה.

העד, ד"ר ערן הרצוג משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד מיטל חן רוזנפלד : 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה אמרת לחברי בחקירתך הנגדית אני לא מצטטת, אמרת משהו שנקווה דם, אתה יכול להסביר.

כב' הש' אשר קולה : בואו נאיית נ.ק.ו.ו.ה. ? כן?

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אתה יכול להסביר למה התכוונת

העד, ד"ר ערן הרצוג : ראיתי שלא מרוצים מהמילה שלולית אז אמרתי נקווה דם, הכוונה הצטברות של דם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : איפה ראית שנקווה דם?

העד, ד"ר ערן הרצוג : מתחת לצוואר.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה ברור לא צריך חוזרת, זה מה שהוא אמר, אין מה להבהיר זה מה שהוא אמר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני רוצה להבין בדיוק איפה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : זה לא מקצה שיפורים לחקירה ראשית חקירה חוזרת, זה לא משהו שלא היה ברור בחקירה הנגדית, זה מוצה בחקירה הנגדית, זו עמדת הרופא, אנחנו מכבדים אותה כמובן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מוותרת על השאלה.

כב' הש' אשר קולה : תודה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : עד כמה אם בכלל אתה זוכר או שאולי לא, אולי מעכשיו שעיינת בתמונות, את מצב השיער שלה, הבגדים שלה, חלק העליון שלה.

עו"ד ירום הלוי : זה לא נובע מהחקירה הנגדית, מתנגד לשאלה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : העד התייחס למכנס שלה.

כב' הש' אשר קולה : הוא לא התייחס לשיער.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני שואלת כדי להבין מה העד ראה, אם כבודכם חושבים שלא צריך להתיר.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו מתירים את השאלה באופן חריג, אם תרצה לחקור נגדית עוד פעם ניתן לך.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כולנו שומעים לראשונה כולל כאן עכשיו על הדברים האלה, אני חושבת שחשוב שנבין אותם.

כב' הש' אשר קולה : צודקת.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני זוכר שהיה דם בשיער שלה ושהיו כתמי דם על הבגדים מעבר לזה הכתם דם הספציפי הזה בעקבות התמונה נזכרתי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי, הציגו לך כאן כל מיני תמונות, אני רוצה להציג לך את תמונה 147 באותו אלבום של מד"א  

עו"ד ירום הלוי : זה על היריעה, אם זה נובע מהחקירה הנגדית בבקשה אם לא לא..

כב' הש' אשר קולה : מתנגד או לא.

עו"ד ירום הלוי : אני ראיתי את התמונה אני רוצה לשמוע את השאלה.

כב' הש' אשר קולה : נשמע את השאלה קודם, אל תענה בבקשה ד"ר  הרצוג.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מציגה בפנייך את תמונה 147 מתוך האלבום, האם אתה יכול להתייחס לסימן אני קוראת לו חח"ד  באזור של הראש שלה.

עו"ד ירום הלוי : אני מתנגד לשאלה היא לא נובעת מהחקירה הנגדית.

כב' הש' אשר קולה : כן וגם רואים פה כתם.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לעד הוצגו מספר תמונות.

כב' הש' אשר קולה : אבל אנחנו נראה את התמונות בסוף, מה שרואים רואים מה שלא רואים לא רואים, העד לא עוזר במה שרואים בתמונות, העד אומר אני ראיתי שלולית דם או נקווה דם, בסדר, זה מה שאומר העד, בסדר גמור.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני מנסה להבין האם זה מה שהוא ראה.

כב' הש' דני צרפתי : מה זה שונה מ- 148 ו- 149 זה אותו דבר.

כב' הש' אשר קולה : זה אותו דבר בדיוק.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : טעות שלי, אני חשבתי שהוצגו תמונות שבהן לא הראו דם, היה לי חשוב להראות תמונה שכן רואים דם, אני מוותר על השאלה.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, יש לי שאלה אחרונה, כתבת פה שם משפחה ראדה, שם פרטי תאיר שם פרטי של האב משה אני מבין זו טעות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : בהודעת פטירה.

כב' הש' אשר קולה : זו התעודה שיש, אתם מסכימים שזו טעות?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני לא יודעת אם לאב ז"ל  יש שני שמות אבל אנחנו מכירים את השם שמואל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אולי היו לו שני שמות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : זה אנחנו לא יודעים.

כב' הש' אשר קולה : ממי קיבלת את השם?

העד, ד"ר ערן הרצוג : אני לא זוכר מאיפה קיבלתי את הפרטים, אני לא זוכר מאיפה קיבלתי את תעודת הזהות שלה.

כב' הש' אשר קולה : קיבלת פרטים ומילאת.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה רבה הוצאות.

כב' הש' אשר קולה : אדוני הפסיד יום עבודה היום.

העד, ד"ר ערן הרצוג : כן.

כב' הש' אשר קולה : צריך לקצוב את שכרו של העד, אנחנו מזכירים שמדובר בעד מומחה רופא, שכרו ישולם בהתאם לתקנות של עדים מומחים שבאים להעיד בבית המשפט, תודה רבה אדוני.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תודה רבה.

כב' הש' אשר קולה : יום טוב בהצלחה, יש לנו עוד שני עדים נכון?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3