עדות חקירת עגוx אלוx, תלמיד בית הספר שראה את תאיר ז"ל סמוך לשעת העלומתה

עו"ד שרון הר ציון : עגור אלון עד מס' 21.

כב' הש' אשר קולה : עגור אלון, זה תלמיד.

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : כבר לא תלמיד, היה פעם תלמיד.

עו"ד ירום הלוי : הוא בן 30 צריך להיות.

כב' הש' אשר קולה : הוא כבן 30 נכון? שלום אדוני בוקר טוב, צהריים טובים.

העד, מר עגור אלון : צהריים טובים.

כב' הש' אשר קולה : מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר עגור אלון : עגור אלון.

כב' הש' אשר קולה : עגור אלון, אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בבקשה חקירה ראשית.

עו"ד שרון הר ציון : אני מציעה להגיש את הודעתו חלף חקירה ראשית, מקובל על חברי?

עו"ד ירום הלוי : לא, אני מסכים רק את הודעתו.

כב' הש' אשר קולה : הודעתו זה מה שהיא אמרה.

עו"ד ירום הלוי : לא שמעתי טוב, אני מסכים.

עו"ד שרון הר ציון : זה יקצר את החקירה לשלוש שאלות רק להשלמה וזהו.

כב' הש' אשר קולה : בסדר גמור, מגישה את הודעתו במשטרה מיום?

עו"ד שרון הר ציון : מיום 12/12/2006.

כב' הש' אשר קולה : מה שאמרת במשטרה זה נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

כב' הש' אשר קולה : יופי, מה היית אז תלמיד ב…?

העד, מר עגור אלון : כיתה ט'.

כב' הש' אשר קולה : ט' בנופי גולן?

העד, מר עגור אלון : כן

כב' הש' אשר קולה : יופי, זה מספיק לנו.

 

העד, מר עגור אלון לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד שרון הר ציון : 

עו"ד שרון הר ציון : עגור אם אתה כבר פה תגיד מילה על עצמך היום, מה אתה עושה היום, רק שבית משפט יידע עלייך.

העד, מר עגור אלון : כיום אני מתכנת, נשוי פלוס 1 באושר.

עו"ד שרון הר ציון : כבודכם, ההודעה תסומן ת/352.

כב' הש' אשר קולה : ת/352 הודעתו של העד.

עו"ד שרון הר ציון : אני מפנה את בית המשפט שהוגשו בעניינו כמו כן דיסק שסומן ת/264 דרך המצלם.

כב' הש' אשר קולה : דיסק שחזור?

עו"ד שרון הר ציון : שחזור שנערך.

כב' הש' אשר קולה : הדיסק הזה כבר הוגש.

עו"ד שרון הר ציון : נכון, ת/264, והתמליל ת/265 הוגש בזמנו.

כב' הש' אשר קולה : תמליל של הדיסק.

עו"ד שרון הר ציון : של הדיסק.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד שרון הר ציון : יש לי עכשיו עותק עם כמה תיקונים שנערכו בכתב יד, הועברו לחברי מבעוד מועד ולכן אני מגישה ת/265 המתוקן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אולי נסמן 265א.

עו"ד שרון הר ציון : או שנחליף פשוט.

כב' הש' אשר קולה : תחליפו את זה אתם אחר כך, ת/265 יוחלף בהסכמת הסניגור, ת/352 הודעתו של העד הוגשה וסומנה בהתאמה, יש לך שתיים שלוש שאלות להשלים.

עו"ד שרון הר ציון : עגור בוקר טוב, תודה שבאת, בשחזור שצפינו בו אמרת במהלך השחזור שהילדה שעברה, עגור יושב במהלך השעה השביעית מחוץ לשיעור יש לו שעה חופשית זה הדברים, הוא יושב עם עוד שני חברים הוא מספר בהודעתו בשחזור וכמובן בעדות בבית משפט שהוא פוגש ילדה שלא מוכרת לו, הוא מוסר איזשהו תיאור ומסביר אחר כך איך בדיעבד הוא מבין שמדובר בתאיר ז"ל  זה הדברים, הוא מתאר מהלך הדברים שהילדה שעברה שם כשהיא חולפת על פניהם נעצרת באיזה מקום וקוראת דבר מצחיק לעבר המסדרון, בעצם היא מתרחקת מכיוונך ועוד לפני שהיא מגיעה לאותם,

עו"ד ירום הלוי : שניה, בסדר תני לו לדבר.

עו"ד שרון הר ציון : אני רק רוצה למקד את השאלה שיבינו באיזה הקשר.

כב' הש' אשר קולה : אני הספקתי לעבור פחות או יותר.

עו"ד שרון הר ציון : היא קוראת דבר מצחיק, במהלך ההודעה והשחזור אתה לא אומר מה הוא הדבר המצחיק ובעדות שלך הסברת מה זה הדבר המצחיק הזה ועל כן חשוב לי שתגיד מה אתה זוכר שהיא אמרה.

העד, מר עגור אלון : כיום אני לא זוכר, לפי הריענון שנעשה לי ביום שישי ביחד עם עורכת הדין שרון נאמר לי שציינתי את המילה "כוסון".

עו"ד שרון הר ציון : הוא שמע את אותה ילדה שראית צועקת לכיוון אחר רחוק ממך לכיוון האודיטוריום נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד שרון הר ציון : צועקת את המילה הזאת, עוד דבר שעלה במהלך העדות ובמהלך השחזור אתה ציינת זמנים, במהלך העדות שלך בבית משפט התייחסת לשאלה עד כמה הזמנים היו מדויקים, אני רוצה לשאול אותך מה מידת הדיוק שלך בנוגע לזמנים בהם נקבת בהודעה, בשחזור עד כמה הדברים מדויקים?

העד, מר עגור אלון : הערכות בלבד.

כב' הש' אשר קולה : הערכות בלבד.

עו"ד שרון הר ציון : או קיי, התייחסת בעדות לא רק לשאלות ההערכות מבחינת הזמנים כלומר לשעה אלא גם מבחינת משך, אמרת באיזשהו מקום זה לקח רבע שעה, התייחסת גם לזה.

עו"ד ירום הלוי : הערכות, מקובל עלי הערכות, מה את רוצה פחות מהערכות?

עו"ד שרון הר ציון : כשאתה מציין לא רק זמן מבחינת שעה אלא גם מבחינת משך זמן, בין לבין, רבע שעה, 20 דקות.

העד, מר עגור אלון : הכל הערכות.

עו"ד שרון הר ציון : תודה.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד ירום הלוי : כל עוד הוא לא אמר שהוא מדד עם השעון אז הערכות.

כב' הש' אשר קולה : אתה רוצה לשאול שאלות בחקירה נגדית?

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, עכשיו אדוני עונה לעורך דין מטעם הנאשם, בסדר?

העד, מר עגור אלון : בסדר גמור.

 

העד, מר עגור אלון משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : טוב, איפה שאני יכול אני אפנה אותך לתמליל של השחזור ואיפה שצריך אני אפנה לשחזור עצמו, קודם כל אנחנו מדברים על תחילת השעה השביעית נכון?

העד, מר עגור אלון : אם אני זוכר נכון אמרתי בתצהיר שזה בין ההתחלה לאמצע, עכשיו אני לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : לא, כשאתה מתיישב,

עו"ד שרון הר ציון : זה מה שהוא אומר.

כב' הש' אשר קולה : לא להפריע לו, כן.

עו"ד ירום הלוי : דקה שתיים אחרי שנשמע הצלצול לתחילת השעה השביעית אתה התיישבת עם שני חברייך על ספסל המדובר נכון?

העד, מר עגור אלון : זמן קצר לאחר התחלת השיעור.

כב' הש' אשר קולה : שעה שביעית אתה מתכוון לשיעור השביעי באותו יום.

העד, מר עגור אלון : כן, הוא היה שיעור חופשי.

עו"ד שרון הר ציון : כבודכם הוא מתחיל בשעה 13:05.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, יש לנו מערכת צלצולים.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ת/202.

כב' הש' אשר קולה : את זה נשלים אחר כך אבל כשכתוב פה כיתה שביעית הוא מתכוון לשעה השביעית או לכיתה השביעית? כי זה מתחיל ככה, יש לנו חופשי בכיתה לנו יש ביולוגיה המורה כאילו לא באה לא היה לנו מה לעשות בתחילת הכיתה השביעית וביום כיתה שביעית, משהו פה לא מסתדר.

עו"ד שרון הר ציון : זה השעה השביעית רק נאמר כיתה, זה השעה השביעית.

כב' הש' אשר קולה : זו השעה השביעית?

עו"ד שרון הר ציון : שעה שביעית.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, בהודעה שלך שהוגשה היום בעמוד 4 אתה אומר שדקה שתיים אחרי הצלצול לסיום ההפסקה התיישבנו על הספסל ותוך 5-10 דקות ראינו את הילדה שעברה,

כב' הש' אשר קולה : לאיפה אתה מפנה?

עו"ד ירום הלוי : לעמוד הרביעי.

כב' הש' אשר קולה : אני רואה, בסדר.

עו"ד ירום הלוי : אז בוא נתמקד במועד שאתה מתיישב על הספסל עם שני החברים שלך, אתה אומר דקה שתיים אחרי הצלצול לסיום ההפסקה, זה מדויק? זה נכון?

העד, מר עגור אלון : אם זה מה שאמרתי אז זה מה שאמרתי.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני מתקדם, אתה מספר בשחזור שלך שהתיישבתם (דקה שתיים אחרי הצלצול לתחילת השיעור) אתה אומר בעמוד 1 לתמליל השחזור "התיישבתי פה, אריאל ובר, וכו', ראינו ילדים שמתחילים להגיע לשיעור" כלומר אחרי שהתיישבתם כאמור דקה שתיים אחרי הצלצול ראיתם את הילדים הולכים לכיוון הכיתה שלהם לתחילת השעה השביעית נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : לאיפה הם פנו, הם פנו שמאלה לתוך המסדרון לכיוון האודיטוריום או לכיתה אחרת?

העד, מר עגור אלון : אני ממש לא זוכר כרגע.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אגב את הכיתה של דני זולין אתה יכולת לראות מהספסל איפה שישבת?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : כי סיפרת שראית אותו בשלב מסוים נכנס לכיתה נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, איפה הכיתה של דני זולין הייתה ממוקמת ביחס לספסל שעליו ישבת עם שני החברים, מה שמאלה?

העד, מר עגור אלון : מימין, אני חושב שמימין, אם תראה לי אני אהיה יותר מדויק, זה בית ספר שלמדתי בו שנה אחת ואחרי כל כך הרבה שנים קשה לי.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה אמרת ואתה אומר גם עכשיו יכולתי לראות את הכיתה של דני רק תגיד לנו שהוא בשלב מסוים חזר לכיתה ראית אותו מימינך על הספסל או משמאלך על הספסל?

העד, מר עגור אלון : משמאלי זה לא הגיוני,

עו"ד ירום הלוי : או קיי. אז כנראה מימינך על הספסל

העד, מר עגור אלון : מימיני.

עו"ד ירום הלוי : מה באותו מישור של רחבת כיתה ט'?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה מראה עם האצבע, אני מפנה למונה 01:44, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר מתחילים להגיע לשיעור אז נראה לי זה היה תחילת השעה שביעית שביעית התיישבנו פה כי הילדים פה עברו לשיעור שמה, אני מושב את המילה פה לתמליל המתוקן, התיישבנו פה כי הילדים פה אני אתה , אתה מראה שמאלך שמאלה, כי הילדים פה עברו לשיעור שמה, כלומר אתה מורה בידך זה הכיוון של האודיטריום איפה שישבת?

העד, מר עגור אלון : אם אני זוכר נכון הדלת זה חדר המורים.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרין עוד פעם, לא מעניין אותי מה יש בצד שמאל, מעניין אותי רק שאתה מורה בידך על צד שמאל, בוא נשמע את זה.

(המשך הקרנת סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : או קיי, עכשיו הכיוון של אודיטוריום זה מצד שמאל שלך כשאתה יושב על הספסל?

העד, מר עגור אלון : לא, איפה שהצבעתי זה לא הכיוון של האודיטוריום.

עו"ד ירום הלוי : אז אתה הצבעת שמאל.

העד, מר עגור אלון : אני לא יודע להסביר לך כרגע למה הצבעתי שמאלה, אולי אם היו שואלים אותי אז הייתי יודע.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

עו"ד שרון הר ציון : אבל למה החלטת שהוא אומר אודיטוריום.

עו"ד ירום הלוי : לא אכפת לי אודיטוריום, מעניין אותי שהוא הורה בידו מה שאמרתי.

כב' הש' דני צרפתי : הוא לא הצביע על מקום אחד אחד, יש המשך לתנועה, מפה לשם, לא הבנו איך הגעת לאודיטוריום.

עו"ד שרון הר ציון : אני גם לא הבנתי איך הגיע אודיטוריום לסיפור הזה.

כב' הש' אשר קולה : בואו נראה את התנועה עוד פעם.

עו"ד ירום הלוי : זה מה שהעד עשה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע אם זו הצבעה, הוא מדבר עם הידיים, מה המשמעות של התנועה הזאת אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : כשאני עושה ככה אני מצביע לאיזה מקום? אני עושה עם הידיים, אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : הוא לא יודע להסביר את זה היום.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה אומר התיישבנו ודנו במילה ברוסית, איזה מילה רוסית קללה לא קללה, אתה אומר שראית את דני, ראינו את דני, זה דני זולין נכון?

העד, מר עגור אלון : אני ידעתי שקוראים לו דני, (לא ברור 48:27) דני זולין.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה אומר מכיתה 5 אבל זה ט5, הוא גם אומר שהוא היה ב- ט5, יצא שמה לכיוון הברזייה ואמרנו לו בוא שנייה, אז גם בקיצור אני אגיד הברזייה נמצאת מימין לספסל ברחבה של כיתה ט' נכון?

העד, מר עגור אלון : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אז הוא שתה שם מים, קראת לו דני בוא בוא והוא בא נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להראות פה משהו, הנה הברזייה זה איפה שהילדה או הנער עומדים עכשיו נכון.

העד, מר עגור אלון : אימא שלי, כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, דרך אגב הכיתה של דני זולין אני מבין שהיא נמצאת במסדרון שסמוך לברזייה.

העד, מר עגור אלון : נכון מאד.

עו"ד ירום הלוי : זה בדיוק הדלת מאחורי הברזייה או שדלת ליד?

העד, מר עגור אלון : קשה לי להגיד עכשיו.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אתם קוראים לדני, בוא נשמע הלאה.

(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : אתה מראה במונה 03:04 אתה מראה איפה דני עמד, אני אומר משהו מובן מאליו עבורי, אני מבין שהוא עמד פה כשתאיר ואז תאיר הגיעה ונתן לה נשיקה, דיברו איזה שתי שניות האם זה נכון?

העד, מר עגור אלון : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני מבין שדני אחר כך זז כי כשאתה הסתכלת מכיוון הספסל לכיוון המדרגות אז שום דבר לא הסתיר לך נכון?

העד, מר עגור אלון : אני ישבתי בספסל אם אתה יכול להראות אותו, אני חושב שישבתי בפינה הכי שמאלית, אז הדבר היחיד שיכול להסתיר שם זה עמוד.

עו"ד ירום הלוי : אבל כשראית את תאיר מתחילה לעלות במדרגות שום דבר לא הסתיר לך נכון?

העד, מר עגור אלון : לא יכול להגיד לך כרגע, מה שאמרתי אז זה מה ש.. אם ציינתי אם אפשר לרענן לי מה שציינתי אני לא יודע להגיד לך.

עו"ד ירום הלוי : אתה מדבר ברור אתה לא מדבר שמשהו הסתיר לך, 

עו"ד שרון הר ציון : אני רק מפנה את בית משפט כמה שורות אחר כך העד אומר שהוא המשיך לדבר עם דני.

כב' הש' אשר קולה : נכון, נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא צודק שהוא באמצע חקירה נגדית ואנחנו רואים את זה בפנינו, אדוני רוצה שהוא יגיד שהוא לא זוכר, מה שהוא אומר הוא אומר, שיגיד לך היום שמשהו כן הפריע לו, הוא אומר ראיתי מה שראיתי מעבר לזה הוא לא יכול לזכור היום, אז היום הוא יגיד לך כן הפריע לי משהו אז זה יקדם אותך?

(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : אני אומר שלא הפריע לו משהו לא שהפריע לו.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, הוא לא אמר אחרת שם, מה שהוא אמר הוא אמר.

(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : כשאתה אומר בנקודה הזו היא צעקה משהו למישהו את המשהו המצחיק החוקר מראה לך שמאלה למסדרון ואתה אומר לו כן, כשהיא צעקה משהו למישהו את המשהו המצחיק זה היה לכיוון איפה שהחוקר אמר לשם נכון.

העד, מר עגור אלון : נכון

עו"ד ירום הלוי : אגב המשהו המצחיק אמרת לנו מילה אחת כוסון, אבל לא כולם לא יודעים מה זה כוסון, כוסון בסלנג לפחות שאני הכרתי זה חתיך נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר למי היא אמרה חתיך?

העד, מר עגור אלון : לא, ראיתי רק שהיא צעקה למישהו.

עו"ד ירום הלוי : לא ראית למי היא צעקה.

העד, מר עגור אלון : לא.

עו"ד ירום הלוי : אגב, כשאמרת מצחיק מישהו גיחך צחק, אתה צחקת, מישהו לידך צחק או שלאו דווקא?

העד, מר עגור אלון : אני לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : הלאה, 

(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)

עו"ד ירום הלוי : מהרגע שתאיר אמרה כוסון שם על המסדרון שמאלה לא שמעת אותה יותר מדברת נכון?

העד, מר עגור אלון : לא.

עו"ד ירום הלוי : גם לא שמעת אותה מקללת נכון?

העד, מר עגור אלון : לא.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, וגם לא שמעת מישהו מדבר אתה נכון?

העד, מר עגור אלון : לא.

כב' הש' אשר קולה : וגם לא ראית מישהו כזה.

העד, מר עגור אלון : נכון.

עו"ד ירום הלוי : בנקודת זמן שאתה רואה אותה עולה במדרגות, אני מפנה אותך להודעה שלך שהוגשה היום עמוד 4 שורה 13, ישבנו על הספסלים אני והראל כפי שסיפרתי לך למיטב זיכרוני אני מעריך שבין 5 ל- 10 דקות אחר כך ראינו את התלמידה שעברה ואמרה שלום לדני, 13-15, אז עכשיו אני אומר זאת ההערכה שלך, האם במסגרת ההערכה שלך יהיה נכון להגיד שבאמת זמן קצר יחסית אחרי תחילת השעה השביעית הילדה הגיעה, אותה תאיר,

כב' הש' אשר קולה : אני לא מתיר את השאלה הזאת עורך דין הלוי, נראה לי שאנחנו מבזבזים את זמננו ואת זמנו של העד הזה, זה כבר נאמר עשר פעמים התשובה הזאת, זה הערכות בלבד, שיגיד לך זה זמן קצר או לא זמן קצר? אנחנו נפגש מה זה זמן קצר או לא, מה עשינו בחצי שעה האחרונה אני לא יודע, היום החקירה בסלואו מושן גם מבחינת אדוני וגם מבחינתם שהביאו רק ארבעה עדים, באמת.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, דני זולין אמר לך סיפרת שיום למחרת אמרת לו שהאם הילדה הזאת שראינו זו הילדה שנרצחה אז הוא אמר לך כן, נכון?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : תאשר לי שגם אתה בכוחות עצמך מפרסום התצלום שלה בתקשורת הבנת שמי שראית באותה סיטואציה זו הייתה הנרצחת.

העד, מר עגור אלון : הוא אימת את החשדות שלי.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, טוב.

כב' הש' אשר קולה : סיימנו עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : עוד שנייה, בהודעה שלך שהוגשה היום בעמוד 2 אני מפנה אותך לעובדה שבעמוד 2 שורות 1-2 אתה לא מספר על 5-10  דקות,

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי מספיק, הוא אומר צחקנו חמש דקות בערך, אז עם כל הכבוד שהוא אומר בין 5-10 זה בדיוק אותו דבר.

עו"ד ירום הלוי : אני מקשיב לכבודו רק אני סברתי שזה לא בדיוק אותו דבר.

כב' הש' אשר קולה : בסיכום תטען שזה לא אותו דבר, לא צריך את העד בשביל זה, אתה יכול לטעון בסיכומים זה לא אותו דבר, פה כתוב 5 דקת בערך מקודם הוא אמר 5 ל- 10 דקות והוא הסביר בשאלה השנייה של עורכת הדין הר ציון שהכל זה השערות.

כב' הש' דני צרפתי : זה לא מקדם, הוא אמר לך מה שהוא אמר.

כב' הש' אשר קולה : הערכות בין 5 דקות – 10 ו- 5 דקות בערך האם זה באמת דרמטי מאה אחוז, באמת, התיק הזה עמוס פרטים, אתם מעמיסים עליו יותר מדי פרטים בשביל להגיע לחקר האמת, לא צריך את כל הפרטים האלה.

עו"ד ירום הלוי : אני לקראת סיום.

כב' הש' אשר קולה : תודה

עו"ד ירום הלוי : אני סיימתי.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, יש חקירה חוזרת? צריך לקצוב את שכרו של העד, מאיפה הגעת?

העד, מר עגור אלון : מהמרכז.

כב' הש' אשר קולה : ממרכז הארץ, הפסדת יום עבודה?

העד, מר עגור אלון : כן.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד שאלה.

כב' הש' אשר קולה : יש עוד שאלה.

עו"ד ירום הלוי : תשמע דני זולין מספר סיפור שהוא דומה ושונה מהסיפור שלך, הוא מספר כשהוא את תאיר פעם אחרונה גם הוא מספר שהיה אתך גם הוא מספר שהיא נתנה לו איזה נשיקה על הלחי אבל הוא מספר על מיקום אחר, הוא מספר על גרם המדרגות שליד הכניסה הצדדית.

כב' הש' אשר קולה : במשטרה שאלו אותו את השאלה הזו.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לשאול אותו היום.

עו"ד שרון הר ציון : וגם בעדות במשפט, אני כמובן לא הצגתי לו שום עדות של עד אחר חלילה שלא ישתמע.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, אבל שאלו אותו.

עו"ד שרון הר ציון : שאלו אותו, הקראתי לו את השאלות.

כב' הש' אשר קולה : שאלו אותו, כן, בסדר תשאל.

עו"ד ירום הלוי : הוא מדבר על גרם מדרגות אחר שהוא ראה אותה עולה בגרם הזה פעם אחרונה שהוא ראה אותה בחיים, עד כמה זה משפיע אם בכלל על הזיכרון שלך ועל הגרסה שלך?

העד, מר עגור אלון : לא משפיע, זה מה שאני זוכר וזה מה שדני זוכר.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, תודה רבה.

כב' הש' אשר קולה : אין חקירה חוזרת.

עו"ד שרון הר ציון : תודה.

כב' הש' אשר קולה : קוצבים את את שכרו של העד בהתאם לתקנות, תן להם את הפרטים ישלמו לך עבור הופעתך היום, תודה רבה לך אדוני, מי העד הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : דני זולין.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3