עדות: חקירת ראובx ג'נx שאצלו עבד זדורוב בשיפוצים, מספר על השיחה עם זדורוב ביום הרצח

עו"ד שרון הר ציון : ראובן ג'נח.

כב' הש' אשר קולה : מצאתם את אנשי זקא?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הם ייחקרו היום.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו בהקלטה, שלום אדוני, אדוני יכול לעמוד שהוא מעיד?

העד, מר ראובן ג'נח : כן בוודאי.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, מה שמך המלא בבקשה?

העד, מר ראובן ג'נח : ג'נח ראובן.

כב' הש' אשר קולה : ג'נח ראובן?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בסדר?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : יופי. אפשר להגיש, אי אפשר להגיש?

עו"ד ירום הלוי : זה צדיק הדור.

עו"ד משה בנימין : לא צריך זה מיותר.

עו"ד ירום הלוי : זה מיותר אבל קברו אותו, מיותר מיותר זה אחד מהקוברים. תתחיל ראשית.

 

העד, מר אובן ג'נח לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד משה בנימין : 

עו"ד משה בנימין : שלום ראובן.

העד, מר ראובן ג'נח : שלום.

עו"ד משה בנימין : אני תכף הולך לשאול אותך שאלות, אני תוחם אותך מבחינת זמן, אנחנו לא מדברים על היום, אנחנו מדברים על תחילת דצמבר, 6/12/2006 ואחורה, בסדר?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : אני מזכיר לך שאתה צריך להגיד כן או לא בלי להנהן כדי שההקלטה תשמע אותך, ראובן, תספר בבקשה לבית המשפט מה עשית, מה היה תפקידך בדצמבר 2006?

העד, מר ראובן ג'נח : ניהלתי עסק לחומרי בניין בשם קל וחומר בקצרין.

עו"ד משה בנימין : אתה זוכר מה היה מספר הטלפון שלך דאז?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : תגיד אותו בבקשה.

העד, מר ראובן ג'נח : 052-8769895.

עו"ד משה בנימין : או קיי, איך הכרת את הנאשם, את רומן זדורוב?

העד, מר ראובן ג'נח : הוא היה שיפוצניק, הוא היה בא לקנות אצלנו חומרים זה בגדול.

עו"ד משה בנימין : מה הכוונה שיפוצניק?

העד, מר ראובן ג'נח : הוא היה עושה עבודות שיפוץ לאנשים, הוא היה מגיע עם לקוחות וקונה חומרים, רוכש אצלנו חומרים.

עו"ד משה בנימין : איך היה הקשר שלך אתו?

העד, מר ראובן ג'נח : מאיזו בחינה?

עו"ד משה בנימין : קשר טוב, קשר לא טוב?

העד, מר ראובן ג'נח : קשר טוב, הוא היה בן אדם טוב, היה אהוב על הלקוחות שלו, היה אהוב על כולם.

עו"ד משה בנימין : בסדר, מה היה הקשר שלך אתו מלבד העובדה שהוא לקוח בחנות?

העד, מר ראובן ג'נח : לא הבנתי את השאלה.

עו"ד משה בנימין : רומן זדורוב היה בעל מקצוע שאתה השתמשת בו?

העד, מר ראובן ג'נח : רציתי להשתמש בו, כן, השתמשתי בו למעשה, כן.

עו"ד משה בנימין : או קיי, באיזה מסגרת?

העד, מר ראובן ג'נח : הייתי צריך לצבוע שני חדרים בבית והחלטתי שהוא האדם המתאים שיבצע לי את העבודה.

עו"ד משה בנימין : בסדר גמור, אני רוצה לשאול אותך מתי שמעת לראשונה שמשהו חריג קרה בקצרין ב- 6/12/2006?

העד, מר ראובן ג'נח : באותו יום בערב בין השעה 7 ל- 8, אני לא זוכר שעה מדויקת.

עו"ד משה בנימין : או קיי, מה שמעת?

העד, מר ראובן ג'נח : שמעתי שהיה בלגן בבית הספר, שנפלה ילדה, מצאו איזה ילדה בשירותים, באיזשהו שלב לא יודע מתי שמעתי מה שמעתי אם היא נרצחה או לא יודע באיזה שעה זה היה.

עו"ד משה בנימין : תראה, אתה בחקירות שלך במשטרה וגם בחלק גדול מהעדות שלך בבית המשפט אתה אמרת שאתה שמעת שילדה מתה בבית הספר אתה לא שמעת,

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, חקירה ראשית בבקשה אתה בנגדית אם לא שמת לב.

עו"ד משה בנימין : בסדר, אני מבין, אשאל אחרת, האם באותו יום בערב ראית חדשות?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד משה בנימין : האם באותו ערב,

כב' הש' אשר קולה : האם באותו ערב – אדוני בחקירה ראשית, האם זו שאלה מדריכה.

עו"ד משה בנימין : לא, לא כל שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא היא מדריכה, כך למדתי, אשאל אחרת.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד משה בנימין : בשעה 21:23 אתה ביצעת שיחה לרומן זדורוב אתה זוכר?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : תספר לבית המשפט על השיחה, תוכנה, מה שאתה זוכר.

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא זוכר הרבה, אני זוכר שהתקשרתי אליו, הוא היה אמור להתחיל לעבוד אצלי למחרת בבית לצבוע לי את החדרים.

כב' הש' אשר קולה : כשפיצוניק פרטי אצלך בבית.

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, מר ראובן ג'נח : התקשרתי אליו, אני לא זוכר אם התקשרתי אליו להגיד לו שכן יבוא או לא אבל התקשרתי לשאול הוא כן בא או לא בא.

כב' הש' אשר קולה : או קי.

העד, מר ראובן ג'נח : זה למעשה היה תוכן השיחה שלי.

כב' הש' אשר קולה : או קיי. דיברת אתו במישרין או באמצעות אשתו?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, לא, במישרין.

כב' הש' אשר קולה : הוא הבין את העברית שלך?

העד, מר ראובן ג'נח : אנחנו היינו מתקשרים בעברית עילגת, הייתי מתאים את עצמי.

כב' הש' אשר קולה : זאת אומרת כבר דיברת אתו בעברית עוד קודם לטלפון.

העד, מר ראובן ג'נח : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : תיאמת אתו קודם לכן.

העד, מר ראובן ג'נח : הרבה פעמים, כל פעם שהוא היה מגיע לחנות היינו מדברים, הוא היה מזמין חומרים עבור לקוחות.

כב' הש' אשר קולה : הבנתי.

העד, מר ראובן ג'נח : לפעמים היו מתורגמנים, לפעמים לא, הייתי מבין אותו, הוא היה מבין אותי אני הייתי מבין אותו.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד משה בנימין : בשיחה אמרת אתה לא זוכר אם ביקשת שהוא יבוא או לא.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : תנסה להיזכר זה חשוב, אם תרצה אני אעזור לך.

העד, מר ראובן ג'נח : אני חושב שביקשתי ממנו שיבוא, הוא אמר לי שהוא לא סיים בבית הספר, אמרתי לו אני לא יודע אם תוכל לעבוד בבית הספר היה איזה בלגן בבית הספר וכדאי שתבוא להתחיל לעבוד אצלנו, עדיין לא ידעתי על ילדה שמתה, שמעתי שקרה מקרה בבית הספר או שמצאו אותה מעולפת אבל במקרה של ממש שהיא מתה אני חושב שבשעה יותר מאוחרת ידעתי את זה.

עו"ד משה בנימין : או קיי, אני מחזיר אותך לנקודת הזמן עד 21:23 תנסה לזכור זה חשוב, מה אתה ידעת על הבלגן שקרה.

העד, מר ראובן ג'נח : ידעתי שיש איזה ילדה בשם תאיר.

עו"ד משה בנימין : כן.

העד, מר ראובן ג'נח : עדיין לא ידעתי מי המשפחה, אשתי אמרה לי שהיא יוצאת לחיפושים, מחפשים אחרי איזה ילדה שהיא יוצאת לחיפושים אחרי הילדה הזאת, עדיין לא ידעתי כאילו שום דבר.

כב' הש' אשר קולה : אתה זוכר מתי אשתך חזרה הביתה?

העד, מר ראובן ג'נח : אני חושב שאשתי עדיין לא יצאה. דיברנו שהיא הייתה בבית, היא הייתה אמורה לצאת לחיפושים.

כב' הש' אשר קולה : בזמן השיחה ב- 21:03 אשתך עדיין לא יצאה מהבית לחפש?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : לא יצאה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, לדעתי לא.

עו"ד ירום הלוי : פיו מפיק מרגליות.

עו"ד משה בנימין : לא צריך זה מיותר.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי זה  מיותר.

עו"ד משה בנימין : אתה אמרת שאתה חושב שאתה ביקשת ממנו שהוא כן יבוא למחרת.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : הוא הבין אותך הוא הגיע?

העד, מר ראובן ג'נח : לא הוא לא הגיע.

עו"ד משה בנימין : מתי הוא כן הגיע אלייך?

העד, מר ראובן ג'נח : יום ראשון.

עו"ד משה בנימין : ה –  10 לחודש.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד משה בנימין : או קיי, כשהוא הגיע אלייך ביום ראשון מתי פגשת אותו לראשונה?

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא זוכר אם הייתי בבוקר אני בדרך כלל יוצא מוקדם לעבודה, אני חושב שאפילו נפגשתי אתו יום לפני להסביר לו מה צריך לעשות בבית או להביא לו את הצבעים.

עו"ד משה בנימין : יום לפני זה זה יום שבת.

העד, מר ראובן ג'נח : יום שישי, שבת לא, בטוח שבת לא, יכול להיות שביום שישי נפגשתי אתו והסברתי לו מה צריך לעשות.

עו"ד משה בנימין : תנסה להיזכר.

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות אני לא זוכר, אני לא זוכר.

עו"ד משה בנימין : בסדר גמור.

העד, מר ראובן ג'נח : אף על פי שאני הסברתי לו מה צריך לעשות, לא יודע באיזשהו שלב אבל הסברתי מה צריך לעשות איזה חדרים לצבוע ומה צריך לעשות בדיוק.

עו"ד משה בנימין : או קיי, אתה זוכר איזה בגדים הוא לבש כשהוא עבד אצלך?

העד, מר ראובן ג'נח : בדרך כלל כשהוא היה מגיע לעבודה הוא היה לבוש בגדים רגילים, הוא היה מחליף בגדים בבית.

כב' הש' אשר קולה : מה זה בגדים רגילים, למה אתה קורא בגדים רגילים?

העד, מר ראובן ג'נח : חליפת ג'ינס הוא היה מגיע כמו דוגמן לעבודה.

כב' הש' אשר קולה : ואיפה הוא היה מחליף?

העד, מר ראובן ג'נח : אצלנו בבית.

כב' הש' אשר קולה : הוא עבד אצלך בסופו של דבר?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : מתי?

העד, מר ראובן ג'נח : ראשון, שני, חצי יום שלישי אחרי הרצח.

כב' הש' אשר קולה : לפני הרצח הוא לא עבד אצלך.

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד משה בנימין : כשרומן עבד אצלך דיברתם בדרך כלשהי על הרצח שקרה בקצרין?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד משה בנימין : אני חוזר לשיחה של ה –  21:23 בערב ב 6 לחודש לא אחר כך, 

כב' הש' דני צרפתי : הייתה עוד שיחה?

עו"ד משה בנימין : לא, מפגש כמו שהוא סיפר עכשיו.

כב' הש' דני צרפתי : מפגש הוא אמר, שיחת טלפון הייתה אחת.

עו"ד משה בנימין : האם נהגת לדבר עם זדורוב בטלפון?

העד, מר ראובן ג'נח : בקשר לעבודה?

עו"ד משה בנימין : בכלל.

העד, מר ראובן ג'נח : רק בקשר לעבודה.

עו"ד משה בנימין : בסדר, יותר משיחה אחת הייתה הכוונה.

כב' הש' דני צרפתי : באותו יום, באותו לילה?

עו"ד משה בנימין : לא, בכלל.

העד, מר ראובן ג'נח : בכלל פעם אחת.

עו"ד משה בנימין : טוב, האם בזמן שאתה דיברת עם רומן זדורוב ב- 21:23,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד משה בנימין : כך הוא נשאל במשטרה, זו שאלה שיש עליה אפשרות שתי תשובות כן או לא, זו לא שאלה מדריכה, 

כב' הש' אשר קולה : בוא נשמע את השאלה עד הסוף.

עו"ד משה בנימין : האם בשיחה הזו שאתה דיברת עם רומן זדורוב ב- 21:23 בליל הרצח אתה הזכרת את המילים אסלה, שירותים, נפלה וכדומה? אל תענה עדיין.

עו"ד ירום הלוי : אל תענה למרות שאתה יודע מה לענות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : די, די, יש לך התנגדות תקום תתנגד.

עו"ד ירום הלוי : מה אנחנו טפשים אנחנו מפגרים תגידו.

כב' הש' אשר קולה : זו שאלה מדריכה.

עו"ד משה בנימין : זו שאלה מדריכה אדוני?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד משה בנימין : אם כבודכם פוסל את השאלה אני לא אשאל אותה, אני אשאל אותה בדרך אחרת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד משה בנימין : נשאל אחרת, למיטב זיכרונך מה דיברת עם רומן זדורוב בכל מה שקשור לאירוע שקרה בקצרין באותו יום, באיזה מילים השתמשת?

העד, מר ראובן ג'נח : היה בלגן בבית הספר זהו.

עו"ד ירום הלוי : זהו.

עו"ד משה בנימין : מעבר למילים הללו השתמשת בעוד מילים?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, למיטב זיכרוני לא.

כב' הש' אשר קולה : אתה בשעה תשע, 

עו"ד ירום הלוי : תשע וחצי לא תשע.

כב' הש' אשר קולה : 21:03.

עו"ד משה בנימין : 21:23.

כב' הש' אשר קולה : 21:23, בוא נעשה סדר עד כמה שאדוני זוכר, אשתך עוד לא יצאה מהבית?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : אתה בין 19:00 ל- 21:23 לא יצאת מהבית?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : אתה באותו יום לא ראית חדשות?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : אמר פה מפקד תחנת משטרת קצרין, ראובן ארבל, שכשהוא הגיע לזירה בסביבות 19:15 חצי קצרין הייתה בבית הספר אתה לא היית בבית הספר.

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא הייתי.

כב' הש' אשר קולה : ואשתך למיטב ידיעתך גם לא הייתה בבית הספר.

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

דוברת : אשתו הייתה אצלו בבית מחמש בערב.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, ביקשתי ממך לדבר גברתי? ואשתך לא הייתה בבית הספר.

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : היא הייתה בבית?

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אז איך אתה יודע שהיא לא הייתה בבית הספר אם היא לא הייתה בבית?

העד, מר ראובן ג'נח : היא דיברה אתי בטלפון כנראה, היא לא הייתה בבית הספר, אני יודע בוודאות שהיא לא הייתה בבית הספר.

כב' הש' אשר קולה : כשהיא אמרה לך שהיא הולכת לחפש את הילדה היא אמרה לך את זה בטלפון או בשיחה בארבע עיניים?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

כב' הש' דני צרפתי : אז מה אמרת לשיטתך לנאשם שאותך עניין לשכנע אותו כמה שיותר מהר אלייך, להתחיל לעבוד אצלך, אז אמרת לו אין לך סיכוי לעבוד בעבודה למה?

העד, מר ראובן ג'נח : שהיה בלגן בבית הספר.

כב' הש' דני צרפתי : אז מה כן ידעת על הבלגן.

כב' הש' אשר קולה : איזה בלגן, מה הבלגן מפריע לעבודה שלו?

העד, מר ראובן ג'נח : היה בלגן, לא יודע לא זוכר, אני לא זוכר בפירוש אני לא זוכר מה היה אופי השיחה אם לבוא או לא לבוא.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו רוצים להבין, למה חשבת שיש סיבה שמונעת ממנו מלבוא לבית הספר?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות שכבר ידעתי שילדה נרצחה.

כב' הש' אשר קולה : אז יכול להיות שידעת שילדה נרצחה?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות שידעתי אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אבל יכול להיות שידעתי כן.

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות שידעתי, כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה.

עו"ד משה בנימין : יכול להיות שהוא ידע שהיא נרצחה.

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד משה בנימין : ידעת איזשהם פרטים מלבד העובדה שהיא נרצחה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' דני צרפתי : ממי שמעת,

עו"ד ירום הלוי : אתה מדריך כל הזמן אבל תמשיך.

כב' הש' דני צרפתי : ממי שמעת?

העד, מר ראובן ג'נח : מאשתי.

כב' הש' דני צרפתי : מאשתך שמעת?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' דני צרפתי : שאלתי אותו מאיפה הוא יודע שאולי היה רצח וכו' הוא אמר אשתי אמרה לי, אשתך אמרה לך אתה גם לא זוכר אם בטלפון או ב…

העד, מר ראובן ג'נח : לא, לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אבל אשתך אמרה לך שהיה רצח זה מה שאתה אומר שיכול להיות שהיה רצח.

העד, מר ראובן ג'נח : היא אמרה לי שהיה רצח כן.

כב' הש' אשר קולה : או קי.

העד, מר ראובן ג'נח : בשלב הראשון היא אמרה לי שמצאו ילדה, מצאו אותה מעולפת בשירותים.

כב' הש' אשר קולה : בבקשה, אשתו אמרה לו שמצאו אותה מעולפת בשירותים.

העד, מר ראובן ג'נח : ובשלב השני היא אמרה שהיא נרצחה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : אתה שומע מה שהוא עונה?

עו"ד משה בנימין : שמעתי.

כב' הש' דני צרפתי : כל זה לפני השיחה עם רומן.

העד, מר ראובן ג'נח : כל זה לפני השיחה עם רומן כן.

עו"ד משה בנימין : אין לי שאלות נוספות, תודה.

כב' הש' אשר קולה : חקירה נגדית.

 

העד, מר אובן ג'נח משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד משה בנימין : 

עו"ד ירום הלוי : אתה בעצמך אומר בהודעה הראשונה שלך במשטרה בעמוד 1 שורות 4-6, אמרתי לו שיש בלגן,

כב' הש' אשר קולה : אמרתי לו זה לרומן.

עו"ד ירום הלוי : לרומן, שיש בלגן וילדה של חברים מתה ולא צריך לבוא לעבוד, אז אתה סיפרת לרומן שילדה מתה, תכף נשמע מה עוד, למה אמרת פה לתובע שאמרת רק בלגן ולא ידעת שהיא מתה בכלל?

העד, מר ראובן ג'נח : לא אמרתי שלא ידעתי שהיא מתה.

עו"ד ירום הלוי : אתה אמרת לבית משפט.

כב' הש' אשר קולה : ועוד איך שאמרת בהתחלה, אמרת פעמיים שלוש, התעקשת וחזרת והתעקשת, אמרתי בלגן בביתה ספר רק כשחברי הקשה עלייך, מלכתחילה אמרת לא ידעתי שילדה מתה לא שמעתי לא ראיתי אבל במשטרה אמרת,

העד, מר ראובן ג'נח : לפני השיחה, הוא מדבר אתי לפני השיחה.

כב' הש' אשר קולה : ברור שלפני השיחה, על זה אנחנו מדברים מדברים רק על לפני השיחה.

העד, מר ראובן ג'נח : לפני השיחה ידעתי שילדה מתה בבית הספר.

עו"ד ירום הלוי : אז למה אמרת הפוך לבית המשפט בעדות שלך לתובע, אמרת לא ידעתי שהיא מתה, למה אמרת ככה לבית המשפט?

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא זוכר מה אמרתי.

כב' הש' אשר קולה : אתה לא זוכר מה אמרת עכשיו או לא זוכר מה אמרת אז?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר מה אמרתי.

כב' הש' אשר קולה : אתה לא זוכר מה אמרת לפני רבע שעה או אתה לא זוכר מה אמרת לפני 15 שנה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר שאמרתי, אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : עכשיו?

העד, מר ראובן ג'נח : גם עכשיו, כן.

כב' הש' אשר קולה : טוב הכל מוקלט אנחנו נקרא את זה.

העד, מר ראובן ג'נח : גם עכשיו.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : תגיד לי בדקה הראשונה, דקה שתיים של התשובות לשאלות התובע הוא שאל אותך מה ידעת, נכון שאמרת ידעתי שילדה נפלה בשירותים אמרת פה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' דני צרפתי : עכשיו.

העד, מר ראובן ג'נח : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : כן.

כב' הש' דני צרפתי : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, כלומר לפני שדיברת עם רומן נכון שידעת שילדה נפלה בשירותים?

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר מתה בשירותים.

כב' הש' דני צרפתי : מתה בשירותים.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : אשתו אמרה לו מתה בשירותים.

עו"ד ירום הלוי : ילדה נפלה בשירותים.

כב' הש' דני צרפתי : מתה בשירותים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : הוא אמר ילדה נפלה בשירותים.

העד, מר ראובן ג'נח : נכון.

כב' הש' אשר קולה : תמשיך.

עו"ד ירום הלוי : אני אקפוץ לסוף, נכון יכול להיות שאמרת לרומן אתה לא צריך לעבוד בבית ספר ילדה נפלה בשירותים ומתה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, לא, בפירוש לא, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא אמר בפירוש לא אמרתי את זה זה מה שהוא אמר.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : לא דיברנו על זה.

כב' הש' דני צרפתי : אדון ג'נח אמר לנו אולי קצת בהתפתחות שהוא ידע מאשתו לפני השיחה עם הנאשם שילדה נפלה, מתה בשירותים, הוא עדיין אומר את זה, הוא לא אמר לנו אחרת שלרומן הוא לא אמר את זה, זה הכל תמשיך.

עו"ד ירום הלוי : מצוין, אשתך הייתה בין המחפשים של תאיר נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן, היא הייתה אמורה להיות.

עו"ד ירום הלוי : היא חיפשה את תאיר לא?

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא יודע איפה היא הייתה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש את תאיר, תשאלו אותה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש ילדה נעדרה אנחנו יוצאים בקבוצה לחיפושים, לא יודע אם היא הייתה בבית או בבית אצל תאיר או במקום אחר.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני רוצה להציג לך מה אמרו שניים מהמחפשים, מפנה לאור כהן תלמיד, לא בבית ספר אגב מבית ספר אחר שהיה נכנס לבית הספר נופי גולן.

כב' הש' אשר קולה : ברנקו וייס.

עו"ד ירום הלוי : כנראה, בהודעה שלו מתאריך 7/12 יום אחרי הרצח עמוד 2 למטה הוא אומר כך, שורות 24-28, והיו שם כל השכבה של תאיר ראדה, זה אחרי שהתגלה מה שהתגלה, ואז ישבנו שם ראינו חדשות לא היה מקום בבית ולקחו אותנו לבית הנוער ושם סיפרו לנו שתאיר ראדה נפלה בשירותים ושהיא מתה זה כל מה שאני יודע, לפני שנמשיך אני אגיד לך שיש עוד כאלה מהסוג הזה, אשתך שמעה את אותה שמועה בין אם יזומה ובין אם מקרית שנאמרה לכל תלמידי בית הספר, ריכזו את כולם ואמרו להם תאיר ראדה נפלה בשירותים ומתה וזה מה שאשתך סיפרה לך נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : אישתי סיפרה לי לפי  מה שאני יודע הייתה שוטרת שהיא אחות של סמדר נגר שהייתה בתוך בית הספר והיא שמעה את זה ממנה לפני שסיפרו לתלמידים ולפני שפרסמו,

כב' הש' אשר קולה : אשתך שמעה את זה ממנה.

העד, מר ראובן ג'נח : היא שמעה את זה ממנה.

כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה.

העד, מר ראובן ג'נח : כן, מסמדר נגר.

כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה וכל זה לפני 21:23.

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : כשאשתך אמרה לך את זה ילדה נפלה בשירותים כמו השמועה הזאת?

העד, מר ראובן ג'נח : בשלב הראשון,

עו"ד ירום הלוי : בשלב הראשון נפלה בשירותים.

העד, מר ראובן ג'נח : בדיוק מצאו אותה מעולפת בשירותים עדיין לא אמרה לי שהיא נרצחה, בשיחה הראשונה היא אמרה לי מצאו אותה מעולפת בשירותים.

עו"ד ירום הלוי : לכן אני אומר לך שאשתך אמרה לך תשמע אומרים שהיא נפלה בשירותים נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : אני לא אשמיע לך עוד עדויות, לא צריך כי השתמשנו באחת, אתה אומר בעדות שלך בבית המשפט וגם פה למה לא סיפרת בעדות הראשית לתובע לא נלך אחורה בזמן, למה לא סיפרת בעדות הראשית שלך לתובע שאשתך אמרה לך או יכול להיות שאשתי אמרה לי שילדה נפלה בשירותים ולמה אמרת אני לא ידעתי כלום,

כב' הש' אשר קולה : אבל אדוני שאל אותו והוא כבר ענה, הוא אמר שהוא לא זוכר מה כן זוכר.

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר אח שלי לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : עכשיו אמרת תוך כדי דברייך שבשיחה הראשונה היא אמרה ילדה נפלה בשירותים.

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : זאת אומרת שגם הייתה שיחה שניה.

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות כן.

כב' הש' אשר קולה : ומה היה בשיחה השנייה?

 העד, מר ראובן ג'נח : שהיא נרצחה.

כב' הש' אשר קולה : וכל זה לפני 21:23.

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : תראה, אולגה אשתו של רומן מסרה כמה הודעות במשטרה, אני מפנה להודעה השנייה שלה, הודעת אולגה מה- 16/12 עמוד 1 ותשמע מה היא אומרת,

עו"ד ויאאם קבלאוי : ת/248ב.

עו"ד ירום הלוי : החל משורה 4, בעלי חזר הביתה בערך בחמש וחצי שש בערב,  זה במילים שלי, וכל הערב הוא היה בבית הוא ישב על המחשב, בשעה שמונה שמונה וחצי משהו כזה הוא דיבר עם ראובן אצלו רומן עובד בתוך בית פרטי של ראובן, בסיום השיחה הזה יצא ואמר שמשהו קרה בבית ספר ובעברית הוא אמר לאולגה הוא אמר לי ילדה נפלה מאסלה בשירותים, הוא לא ידע שרצחו ילדה, רומן אמר לי שעל כך ראובן אמר לו בטלפון, אני נותן לך נתון, רומן ואשתו מדברים רק רוסית, אז דיברו רק רוסית, היום מדברים רק רוסית, פה היא טורחת להגיד הוא אמר לי בעברית שאתה אמרת ילדה נפלה באסלה בשירותים, זאת אומרת הוא סגר את הטלפון ובעברית כאילו הוא ציטט אותך אז אולי זה עוזר לך לזיכרון שזה בדיוק מה שאתה אמרת לו?

העד, מר ראובן ג'נח : ממש לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : תראה, אתה סיפרת פה היום שאתה ביקשת מרומן שיבוא לעבוד אצלך באותה שיחת טלפון כי יש בלגן בבית ספר אז גם ככה הוא לא יכול לעבוד שיבוא לעבוד אצלך, האם זה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : ככה זה היה?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : ואת זה אתה זוכר טוב שביקשת שהוא יעבוד אצלך ביום ראשון?

העד, מר ראובן ג'נח : לא ביום ראשון ביום חמישי.

כב' הש' אשר קולה : ביום חמישי כבר, 

עו"ד ירום הלוי : אני מתקן את עצמי ביקשת למחרת.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : יום חמישי ה –  7/12/2006 נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר את זה טוב מאד אבל תראה מה אתה אומר במשטרה, אני מפנה להודעה הראשונה שלך מה- 7/12 עמוד 1, התקשרתי לרומן בשמונה בערך או בשמונה ועשרים בערב להגיד לו שלא יבוא אלי לעבוד ביום חמישי, אמרתי לו שיש בלגן. איך אתה מסביר את זה שאמרת הפוך שלא יבוא לעבוד אצלך מה אתה אומר על זה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : איך יכול להיות שאתה עומד פה ואומר לנו אני זוכר את זה מצוין שאמרתי לו לבוא לעבוד אבל 11 יום אחרי המקרה אתה אומר בדיוק הפוך?

העד, מר ראובן ג'נח : תראה, אני אסביר לך, אני לא זוכר בדיוק את כל המקרה, אני יודע שברגע שידעתי יכול להיות זה בתת מודע ברגע שידעתי שזה בת של חברים ביקשתי שלא יבוא לעבוד, יכול להיות שבשיחה הראשונה שלא ידעתי אז ביקשתי, אני לא זוכר את הסיטואציה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי,

כב' הש' אשר קולה : בוא נסכם שאז זכרת יותר טוב מהיום?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, גם לא, אני לא ניכן בזיכרון פנומנלי.

כב' הש' אשר קולה : או קי.

העד, מר ראובן ג'נח : אני יודע רק מספרים, אירועים וסרטים אני יכול לראות סרט שמונה פעמים ולא לזכור אותו.

כב' הש' אשר קולה : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : טוב, תשמע, אני מתקדם, כרגע אמרת לנו משהו שעוד לא הזכרת לעניות דעתי בעדות שלך, אמרת מדובר בבת של חברים.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : נדמה לי זה לראשונה כאן בעדות בפורום כאן, התברר שתאיר ז"ל  היא הבת של איזה חבר שלך?

העד, מר ראובן ג'נח : חבר, מכר, שמואל ראדה ז"ל .

עו"ד ירום הלוי : אתה סיפרת את זה לרומן או שרומן לא ידע את הפרט הזה שתאיר ראדה ז"ל  בת של חבר שלך?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : כשאשתך אמרה שהיא הולכת לחפש היא ידעה את מי היא הולכת לחפש.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : זאת אומרת שהיא ידעה כבר אז שמדובר בבת של שמואל ז"ל .

העד, מר ראובן ג'נח : רק מאוחר בלילה ידעתי שזו הבת של אילנה ושמואל ראדה.

כב' הש' אשר קולה : אבל אשתך ידעה שהיא הולכת לחפש את הבת של שמואל ז"ל  ?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : ובשתי שיחות הטלפון שלך אתה היא לא אמרה לך את מי היא מחפשת?

העד, מר ראובן ג'נח : היא אמרה לי שהיא מחפשת ילדה בשם תאיר ראדה אני לא קישרתי.

כב' הש' אשר קולה : לא קישרת, אבל את השם תאיר ראדה היא אמרה לך רק לא קישרת.

העד, מר ראובן ג'נח : כן, לא קישרתי.

כב' הש' אשר קולה : אבל את השם תאיר ראדה היא אמרה לך.

העד, מר ראובן ג'נח : אמרה לי כן.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : איך לא קישרת?

העד, מר ראובן ג'נח : לא קישרתי מה לעשות.

כב' הש' אשר קולה : הוא לא קישר מה לעשות.

עו"ד ירום הלוי : היא לא טרחה להגיד לך? היא לא הייתה צריכה להגיד  תאיר ראדה היא הייתה צריכה להגיד לך ראובן תאיר, תאיר של שמואל נעלמה.

העד, מר ראובן ג'נח : לא, לא, היא אמרה לי תאיר ראדה.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : טוב, האם אמרת לרומן שהילדה שנפלה בשירותים / מתה וכו' היא בת של חבר טוב שלך?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : לא אמרת.

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

כב' הש' אשר קולה : בשום שלב גם לא ביום הראשון וגם לא ביום השני שהוא עבד אצלך?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, אין לי דינמיקה אתו תקשורת גם שיחות טלפון ענייניות בנושאי עבודה לא מעמיקים.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, מר ראובן ג'נח : לא אתו ולא עם אף אחד אחר.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : נמשיך, ההודעה מה- 16/12 אני מקריא, בעברית הוא אמר לי ילדה נפלה מאסלה בשירותים, הוא לא ידע שרצחו ילדה, רומן אמר לי שעל כך ראובן אמר לו בטלפון, רומן אמר לי כי הילדה הזאת שנפלה היא בת של חבר של ראובן ולכן ראובן ביקש מרומן לא לבוא למחרת לעבוד אצלו, עוד פעם אנחנו בהפוך, יוצא לנו הפוך ממה שאתה מעיד, אתה אומר לא אמרתי לרומן, 

העד, מר ראובן ג'נח : אני לא זוכר, לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : אל תקטע אותי, אולגה שלא מבינה אז אף אחד לא יחשוד בה, לא הבינה איזה חשובה ואיזה מילה לא חשובה, איזה מילה טובה לרומן ואיזה מילה לא טובה לרומן, היא אמרה בעברית שרומן אמר בעברית הילדה נפלה מאסלה בשירותים, מאסלה באסלה היא אמרה מאסלה בשירותים וגם בת של חבר טוב שלו אז כן אמרת לו נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר

כב' הש' אשר קולה : את ההודעה שלו במשטרה אדוני רוצה להגיש לנו בשלב מסוים?

עו"ד ירום הלוי : כל ההודעות הוגשו.

כב' הש' אשר קולה : ההודעות שלו.

עו"ד ירום הלוי : לא הבנתי, סליחה, התשובה כן אני אגיש, יש לו שלוש ואני אגיש אותן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, כי אדוני כל הזמן מקריא מתוך הודעה שלו.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי אני אגיש זה התכנון.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך עוד דבר חשוב, מעבר לסתירות בגרסאות שלך אני אומר לך אולגה לא יכלה לדעת שתאיר ז"ל  שנרצחה היא בת של חבר טוב שלך, היא לא יכלה לדעת, אני פונה להיגיון שלך, היא באה ונתנה משפט אחד עם כל הפרטים האלה טרי מהפה של רומן שאמר לה בעברית, לכן אני מטיח בך אני מנסה שאולי תיזכר שאת כל הדברים האלה באמת אמרת ולכן היא ציטטה

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר, בפירוש לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : אבל יכול להיות.

העד, מר ראובן ג'נח : הכל יכול להיות.

כב' הש' אשר קולה : באותו ערב דיברת בטלפון גם עם אשתו של רומן או רק עם רומן?

העד, מר ראובן ג'נח : לדעתי רק עם רומן.

כב' הש' אשר קולה : טוב. אנחנו מתקדמים?

עו"ד ירום הלוי : כן, אני תוך 5 דקות אשתדל לסיים כי יש עוד נושאים אחרים.

כב' הש' אשר קולה : אז תגיע אליהם.

עו"ד ירום הלוי : אני מגיע, רק תאשר לי שאתה הכרת באותו זמן של הרצח את רמי דאודי נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : היה ידיד נכון? 

העד, מר ראובן ג'נח : מכיר אותו מהעבודה, לקוח שלנו בחלון.

עו"ד ירום הלוי : יש קשר חוץ מזה שהוא בא לקנות?

העד, מר ראובן ג'נח : לא אין שום קשר.

עו"ד ירום הלוי : ומאיר אמסלם גם אתה מכיר נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : גם מכיר, כן.

עו"ד ירום הלוי : ומוטי בן צור גם אתה מכיר.

העד, מר ראובן ג'נח : מכיר אמת.

עו"ד ירום הלוי : אתה מדבר אתם גם לא בחנות?

העד, מר ראובן ג'נח : לא, רק בחנות.

עו"ד ירום הלוי : וקובי סומברנו גם אתה מכיר נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני עובר להודעה השנייה שלך מה- 3/1/2007, הציגו לך נעלי עבודה שתפסו אצלך,

כב' הש' אשר קולה : אולי נחזור שלב כי אנחנו לא יודעים שתפסו אצלו ומתי תפסו ואיך תפסו אצלו, על זה הוא לא העיד אז אולי נחזור שלב?

עו"ד ירום הלוי : בסדר, כבודו צודק. רומן עבד אצלך ביום ראשון ה –  10 לדצמבר.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : הוא הספיק לעבוד גם ביום שני ב- 11 ואז הוא נעצר

העד, מר ראובן ג'נח : לדעתי גם ביום שלישי

כב' הש' אשר קולה : הוא אמר ביום שלישי הוא עבד קצת.

עו"ד ירום הלוי : אז הוא עבד ראשון, שני שלישי.

העד, מר ראובן ג'נח : כן יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : אגב סיפרת שהוא בא עם בגדים יפים כמו "דוגמן",

העד, מר ראובן ג'נח : כן

עו"ד ירום הלוי : ואת בגדי העבודה הוא הביא בתיק אתו נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : סביר להניח שכן, לא ראיתי עם מה הוא בא, אני זוכר את הסיטואציה שבאחד הימים הוא הלך לחקירת משטרה חזר בשמונה בערב מהחקירה ומצאתי אותו אצלי בבית, שאלתי אותו רומן מה קרה הוא אמר לי הלכתי לחקירת משטרה, ראיתי שהוא בא להחליף בגדים אמרתי לו מה אתה עושה הוא אמר לי אני רוצה להחליף בגדים אני רוצה לגמור את הצבע בחדר, אמרתי לו רומן לך מחר בבוקר תצבע, הוא אמר לי לא אם אני אצבע מחר בבוקר יהיה שני צבעים, הוא החליף בגדים ונשאר.

עו"ד ירום הלוי : רומן מבחינתו חזר מחקירה והעניינים כרגיל הוא רוצה לעבוד נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן, אמת.

כב' הש' אשר קולה : אתה אומר בגדים, כשאתה אומר החליף בגדים אתה אומר שהוא החליף לבגדי עבודה

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : הוא בא עם בגדים יפים והחליף לבגדי עבודה.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : ואת זה ראית בעיניים שלך.

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : רק פה נחדד את המובן מאליו, רומן היה רגוע לגבי חקירת המשטרה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : כן, לא ראיתי אצלו שום,

כב' הש' אשר קולה : שום משהו חריג.

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : אני מתקדם, באה המשטרה ובעצם תפסה איזה דברים היא תפסה אצלך?

כב' הש' אשר קולה : עוד שלב אחורנית. באיזה שלב אם בכלל רומן הביא אלייך ציוד, בגדים, כלי עבודה וכו'?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר, אולי באותו יום שהוא התחיל לעבוד הוא הביא את הציוד, אני לא יודע מתי הוא הביא אותו,

כב' הש' אשר קולה : כי אמרת קודם שיכול להיות שדיברת אתו ביום שישי.

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות אני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אז יכול להיות שהוא הביא את זה ביום שישי כבר?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות.

כב' הש' אשר קולה : יכול להיות, טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני קופץ למעצר, דרך אגב אתה התקשרת למשטרה נכון ליוסי לוי?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה התקשרת למשטרה ואמרת להם יש פה ציוד של רומן נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : זה אחרי שהוא נעצר, אחרי שרומן נעצר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ב- 11/12.

כב' הש' אשר קולה : 11?

עו"ד ירום הלוי : זה קרה לפני.

עו"ד משה בנימין : מה מתי הוא התקשר למשטרה?

כב' הש' אשר קולה : כן.

עו"ד משה בנימין : יום רביעי כתוב בעדות.

עו"ד ירום הלוי : אני אקרא, יום רביעי זה לא הגיוני זה אחרי המעצר.

כב' הש' אשר קולה : ברור שאחרי, זה 13.

עו"ד משה בנימין : תסתכל הודעה שנייה עמוד 1 שורה 22.

עו"ד ירום הלוי : טוב, ביום רביעי אני התקשרתי לרכז מודיעין יוסי לוי בתחנת גולן ואמרתי לו שיש אצלי בבית כלי עבודה ודברים של רומן, יוסי לוי ועוד שוטרים באו אלי חיפשו ולקחו הכל, כבודו צדק יום אחרי המעצר.

כב' הש' אשר קולה : כן, הוא אמר נכון.

עו"ד ירום הלוי : אמר נכון, יום אחרי המעצר.

העד, מר ראובן ג'נח : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : אני מבין שאתה מיודד עם יוסי לוי באותה תקופה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : מאיפה היה לך את הטלפון שלו?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר, היה לקוח שלי בחנות, זה לא בעיה להשיג טלפונים של אנשי משטרה.

כב' הש' אשר קולה : בוא נסכם ככה, לא מיודד הכרת אותו קודם?

העד, מר ראובן ג'נח : הכרתי אותו קודם בוודאי.

עו"ד ירום הלוי : בסדר גמור, כשהם באו היית אני מבין בבית שלך כשהם באו לקחת את הציוד וכל הדברים שלו?

העד, מר ראובן ג'נח : לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר שהראו לך את הנעליים שלו שהוא עבד אתם אצלך?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה אישרת שאלה הנעליים שהוא עבד אתם נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : לא?

העד, מר ראובן ג'נח : אמרתי גם שאני לא זוכר, אני לא יודע מה הוא רשם אמרתי שאני לא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : אתה אמרת שאתה אמרת שאתה לא זוכר.

העד, מר ראובן ג'נח : אתה יודע למה אני זוכר?

כב' הש' אשר קולה : כן.

העד, מר ראובן ג'נח : הוא ניסה להכניס לי מילים לפה.

כב' הש' אשר קולה : מי 

העד, מר ראובן ג'נח : החוקר.

כב' הש' אשר קולה : החוקר.

העד, מר ראובן ג'נח : שאל אותי נכון שזה הנעליים של רומן?

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, מר ראובן ג'נח : יש דברים שנתפסים.

כב' הש' אשר קולה : אין לי טענות אני רק שואל שאלות.

עו"ד ירום הלוי : בוא נחזור לעוד משהו שהכניסו לך לפה, יש בהודעה הראשונה שלך עמוד 1 שורה 7, האם השתמשת במילים כמו אסלה, נפלה, שירותים ועוד מילים בשיחה עם רומן ואתה עונה ממש לא, נכון שגם פה החוקר הכניס לך מילים לפה?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת יש לנו פה משהו מעניין, בחקירה הראשונה הכל היה בסדר ודווקא עם הנעליים הוא הכניס לך מילים לפה?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

העד, מר ראובן ג'נח : הוא ניסה.

עו"ד ירום הלוי : אני עובר להודעה השלישית 5/1, אני מוותר על ההפניה ואני לקראת סיום.

כב' הש' אשר קולה : יפה.

עו"ד ירום הלוי : נכון שכשחקרו אותך שאלו אותך גם איפה היית, באיזה שעות, איפה הסתובבת, אתה זוכר?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

עו"ד ירום הלוי : זה נתן לך תחושה שגם אתה חשוד יש מצב כזה?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : גם חקרו את המזכירה שלך איזה עובדת שלך איפה הסתובבת נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות חקרו אותה אני לא,

עו"ד ירום הלוי : חקרו, אני אומר לך חקרו.

עו"ד משה בנימין : לא חקרו, שאלו אותה מתי הוא יצא, לא שאלו איפה הוא הסתובב.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, הוא לא זוכר אבל.

עו"ד ירום הלוי : זה המזכירה או עובדת אחרת

העד, מר ראובן ג'נח : עובדת אחרת.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת אתה קיבלת מהחוקרים מין תחושה שגם אתה חשוד במשהו שקשור למנוחה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : אולי זה נכון?

העד, מר ראובן ג'נח : ש?

עו"ד ירום הלוי : שככה חשבת.

העד, מר ראובן ג'נח : יכול להיות.

עו"ד ירום הלוי : נכון שקצת חששת מהמשטרה ורצית להגיע להם, אמרת להם את מה שהם רוצים לשמוע, שכבר הבנת שהם רוצים לשמוע?

העד, מר ראובן ג'נח : לא.

עו"ד ירום הלוי : אני מיציתי, תודה.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה חוזרת? אין חוזרת, אדוני הפסיד יום עבודה היום?

העד, מר ראובן ג'נח : כן.

כב' הש' אשר קולה : קוצבים את שכרו של העד בהתאם לתקנות, אתה יכול להפסיק את ההקלטה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : לחזור להקלטה, הודעות לעד במשטרה, 3 הודעות?

העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

כב' הש' אשר קולה : נ/22 – נ/24 הוגשו וסומנו, אתה יכול לסגור את ההקלטה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : חוזר על נימוקי הבקשה ממש בקצרה, עוד לפני כן עורך דין קבלאוי שמתי לב לזה ביום חמישי אתה מפנה לטורק אבל לא אומר מה זה טורק.

עו"ד ירום הלוי : טורק, עכשיו הכנסתי לכם את הפתק 1292/06 הצטערתי שלפני ההפסקה לא העברתי לכם.

כב' הש' אשר קולה : כשאתה הוצאת את טורק זה פעם ראשונה שאתה מפנה אליו בעמוד אחרון שלכם ואתה לא אומר איפה הוא, אין לך איפה הוא אין לך אזכור בכלל.

עו"ד שרון הר ציון : ערעור פלילי 1292/06.

עו"ד ירום הלוי : הכנסתי לכם פתק.

כב' הש' אשר קולה : זה טורק עם ת ' או עם ט'?

עו"ד שרון הר ציון : זה תורק עם ת'.

כב' הש' אשר קולה : עם ת'

עו"ד שרון הר ציון : וזה 1292/06.

עו"ד ירום הלוי : אני אנתח לכם, זה פסק דין מאד יפה.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : עכשיו אני רוצה לטעון.

כב' הש' אשר קולה : מה שכתוב כתוב.

עו"ד ירום הלוי : חידודים.

כב' הש' אשר קולה : כן, חידודים.

עו"ד ירום הלוי : דבר ראשון נתחיל מהדבר העיקרי, אין אח ורע בתולדות המשפט הישראלי למה שקרה כאן, אין תקדים לזה לחוצפה המשפטית של הפרקליטות, לצאת כנגד בית משפט עליון לשים לאל את הציווי שלו שזאת הכותרת שלנו אין אח ורע, זו הכותרת שלי העיקרי.

כב' הש' אשר קולה : תראה, בכל הכבוד למה שקבע השופט מלצר בהחלטתו היא לא מחייבת אותנו, אתה טוען שהיא מחייבת אותנו בשל המניעות שים בצד, בוא נפריד בין שני דברים זה נכון גם לקראת הטיעון שלכם, ברור לגמרי שאנחנו בוחנים את חומר הראיות מאפס, מאפס, אנחנו מתחילים משלב של לאחר הגשת כתב האישום, זה השלב שבו אנחנו מתחילים, כאילו אנחנו עושים עכשיו אחרי הקראת כתב אישום ואחרי שכל חומר החקירה הועבר לבא כוח הנאשם, זה כללי המשחק, מה שקבע השופט מלצר כבודו במקומו מונח, בסופו של דבר אנחנו מתכתבים עם חומר הראיות, ככל שמחומר הראיות נכון לרגע זה אין ראיה העולה כדי קביעת עובדה ולפיה לא מדובר בעקבות נעל אז הם מנועים מלטעון את זה לא בגלל שהם טענו קודם טענה אחרת בגלל שזה לא היה בחומר הראיות, זה הבסיס, להגיד לך שדעתנו נוחה על זה שהמדינה מדברת לא מה שקרה במלצר מה שהיא טענה בפני השופט מלצר זה מה שהפריע לנו אבל זו כנראה רק הפרעה פסיכולוגית ולא הפרעה מהותית, באופן פסיכולוגי זה נורא הפריע לנו ונורא מפריע לי שבו אומרים לשופט מלצר אין ספק והוא ציטט נכון, ברור שהם טענו שמדובר בעקבות נעל וצריך לעשות הפרדה ברורה בין העקבה שעל האסלה לבין העקבה שעל הניאגרה לבין העקבה שעל הקיר המפריד, צריך לעשות הפרדה ברורה זה בוודאי לא בחומר הראיות והם טענו שמדובר בעקבות זרות שאינן עקבותיו של רומן זדורוב, זה ברור שהם טענו, היום הם אומרים אמרו את זה בפתיחה וזה שטענתם את זה בפתיחה זה לא מספיק כי אם זה לא מבוסס בחומר הראיות שיש בתיק אז זה לא בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הבנו וזה מבוסס.

כב' הש' אשר קולה : אם זה מבוסס זה מבוסס ולכן הוויכוח במידה מסוימת הוא עקר, עכשיו בדיעבד אחרי שאנחנו יודעים יותר פרטים יכול להיות שהיינו צריכים להתחיל בירון שור ולא בדיאז יכול להיות איננו יודעים

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו רצינו להביא אותו היום ואתם אמרתם לנו תדחו כי חברי אמר שהוא צריך זמן להתכונן.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו אמרנו כיוון הוא לא מוכן לחקירה שלו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אנחנו תכננו את זה ככה.

כב' הש' אשר קולה : נדמה לי אם אני קורא נכון את התגובה שלכם ומה שקודם עורכת הדין הר ציון הנהנה בראש לשאלת חברי שלגבי העקבה הזרה על מכסה האסלה אתם מסכימים שזו עקבת נעל, אתם מתווכחים לגבי הניאגרה ולגבי תא השירותים ולגבי הקורה שמפרידה, פה יכול להיות שאתם צודקים יכול שלא אינני יודע, נדמה לי שקשה היום להתווכח עם העבודה הפשוטה שבעין שלנו, בעין של שור בדיונים שלכם זו עקבת נעל, נדמה גם שברור שמה שהכריע את הכף אצל השופט מלצר לנהל משפט חוזר זה העובדה שעל העקבה הזו נזל דם בזמן אמת או לפחות נטען כך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זו המחלוקת בין הצדדים, כמה זמן אחרי נזל הדם על אותה עקבה ככל שהיא עקבה.

כב' הש' אשר קולה : נכון, לא המילה ככל,

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, בעליון לא עלה, גם אנחנו לא הזכרנו.

עו"ד ירום הלוי : עקבות זרות ואתם לא תזוזו מהעקבות הזרות.

כב' הש' אשר קולה : די עורך דין הלוי מספיק, עכשיו הטיעון המשפטי טהור בלי רגשות.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לטעון, כבודכם הכותרת שלי שעם כל הכבוד לבית משפט הנכבד, בית המשפט הנכבד (לא ברור 06:28) לכלל טעות.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו.

עו"ד ירום הלוי : אתם לא מוסמכים לדון שזה לא עקבות והפרקליטות מושתקת מלטעון שזה לא עקבות זרות אני רוצה לנמק.

כב' הש' אשר קולה : אני מקשה עלייך כדי שיהיה לנו קל יותר אחר כך להחליט, נניח לצורך העניין ברמה התיאורטית שמחומר הראיות כפי שנבדק במשפט הראשון כן הועלתה אפשרות שזה לא עקבות, זה עולה מחומר הראיות, נניח שאני מחר קורא את חוות דעת  של שור ואני אומר עם כל הכבוד לקודמינו ועם כל הכבוד לכל העולם אני רואה בתוך חוות דעת  של שור לא עקבות, אני מנוע מלקבוע דבר כזה? זה עולה מחומר הראיות, היעלה על הדעת שנהיה מנועים מלקבוע דבר כזה ולכן שאלת הבסיס היא ופה אדוני צודק יש לאדוני זכות טיעון מפה ועד להודעה חדשה, אם אדוני אומר זה לא עולה מחומר הראיות מצוין זה לא עולה מחומר הראיות.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אז אני בכלל לא רציתי להיכנס לחומר הראיות, אין שום שינוי ראייתי ! שתנוח דעתכם.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : שינוי של מילימטר אין,

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, חבל.

כב' הש' אשר קולה : תמנע מהערות ביניים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : צודק, סליחה.

עו"ד ירום הלוי : אם כבר הפוך עוד יותר חזק, עכשיו אני רוצה להגיד, אני מתחיל בכותר, בית משפט עליון קבע בסעיף 188 עבור בית משפט ו- 191 לשני הצדדים לפרקליטות ולי, ב- 188 הוא אומר המסקנה המתקבלת מכל האמור לעיל,

כב' הש' אשר קולה : אל תקריא, קראנו, 

עו"ד ירום הלוי : או קיי, לעמוד על טענות הצדדים ולשמוע את המומחים בעניין עקבות הנעליים הזרות, כאן יש ציווי של בית משפט העליון, יש סמכות לבית המשפט העליון שמעל התקנות, אני אוכיח את זה בקלות, בית משפט העליון מחייב יש פה קביעה מחייבת אתם תדונו בעקבות הנעליים הזרות, 

כב' הש' אשר קולה : שניה, שניה, הדיבר תדונו בעניין עקבות הנעליים הזרות זה פותח את הכל בעצם, נדון בעניין זה משמעות הדיבר נדון בעניין לא?

עו"ד ירום הלוי : לא.

כב' הש' אשר קולה : לא, טוב.

עו"ד ירום הלוי : בית משפט עליון אתם רואים את ההחלטה, הפניתי לכל הסעיפים שברור שיש עקבות זרות, ברור נוכח ההסכמה גם, ההסכמה המהותית של הצדדים בפניו, היה מתווה שלם, וויכוחים ודיון כל ה –  10/11/2020 מהבוקר עד הערב היינו על העקבות הזרות והמחלוקות.

כב' הש' אשר קולה : ניהלתם משפט זוטא על זה.

עו"ד ירום הלוי : כן, בית משפט העליון אומר ברור שזה עקבות זרות, זה העקבות הזרות, העקבות הזרות מולידות ראיות מדעיות בגלל שזה עקבות זרות, אלמלא מדובר בעקבות זרות אין ראיות חדשות אין משפט חוזר כי אם לא מדובר בראיות שמטפסות ויוצאות אז אין רוצח באותו זמן, זה לא מעניין עכשיו אם זה בזמן הרצח נקרא לזה הפשרה כביכול עקבה על האסלה ושני סימנים אין נפקות, העקבות הזרות וכל ההסכמה וכל הציווי של נצר בן אדם יצא החוצה מהתא ולכן זה עניין של העקבות הזרות, אם אין עקבות זרות אז מה אכפת לי עכשיו אם הדימום היה, כתם הדם כיסה על העקבה דקה אחרי הרצח או בשניות של הרצח שזה הרוצח מה שנטען עד עכשיו או חמש שעות אחרי זה שזה המחלץ האלמוני נקרא לו, אין נפקות אם אין עקבות זרות , הלך המשפט, אין ראיות מדעיות לרומן, אין לו מה להביא ראיות חדשות, אין משפט חוזר בכלל כי רטרואקטיבית הם חתכו את הגזע אם אין עקבות זרות, אין משפט חוזר, אין לי מה לעשות פה.

כב' הש' דני צרפתי : אתה תילחם על זה שזה עקבות זרות.

עו"ד ירום הלוי : אני לא אלחם זאת עובדה.

כב' הש' דני צרפתי : עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : אני לא אלחם ולכן יש ציווי.

כב' הש' דני צרפתי : זו יכולה להיות הסיבה שבגינה ניתן המשפט החוזר אבל וואנס ניתן המשפט החוזר עובדים על כל חומר הראיות.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, אתם לא יכול לזוז שמאלה וימינה מהציווי, יש ציווי של העליון ויש פה כוח כזה עצום ראייתי שהופך את הקערה על פיה והנושא פה היקש משפטי שאדם רוצה להשתחרר על סמך הראיות באמצע משפט שלו, שופך את הקערה על פיה, אתם יכולים להגיד או קיי יש לי ראייה הופכת קערה על פיה אני מנמק, עם כל הכבוד לבית המשפט העליון הציווי שלו יש לי ראיה ברורה שהופכת את הקערה על פיה אבל כל עוד אין לנו משהו נדיר כזה יש כאן ציווי של בית משפט וכאן אני אומר לכם כובעה של הפרקליטות מלאה ספינים מלאה, אחד מהם למשל הביאו את התקנה שאומרת משפט מההתחלה זה ספין המשפט הזה מהתקנה. מה זה תקנה, הוגש כתב אישום בכפוף כשיש הוראות מהעליון בכפוף להוראות של העליון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא.

עו"ד ירום הלוי : אל תפריע לי.

כב' הש' אשר קולה : תן לו.

עו"ד ירום הלוי : יש תקנה שאומרת ערעור זה כאילו ברשות על בית משפט שישב בערעור מחוזי שישב בערעור התקנה הזאת כאות מתה אף אחד לא ביטל אותה רשמית, בא (לא ברור 14:08) בהינף יד במירכאות והם קבעו בסעיף 2 שלדעתי זה 3268/02 ערעור פלילי, בהינף יד אמרו כן הם צודקים שזה זכות ערעור לא רשות ערעור התקנה הזאת לא צודקת קבענו זכות ערעור, גמרנו, בית משפט עליון הרי יכול לבטל חוקים אם הם נוגדים את חוקי היסודי וכו' וכו' אז תקנות? וראינו את הדוגמה, מלצר קבע מתווה וזה מה שבית משפט יעשה, ולצדדים בעמוד 191 לא כתבתי את זה, כתבתי בגדול ששכחתי את זה, סעיף 191 רצוי כי באי כוח הצדדים ישקלו להתרכז בבחינת הסוגיות הבאות, העקבות הזרות, נזילת הדם על גבי עקבת הנעל על מכסה האסלה … יש גם ציווי לצדדים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז למה אתה לא נשמע לציווי הזה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מסכים עם זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : אדוני ידבר עוד מעט, תן לו לטעון.

עו"ד ירום הלוי : זאת אומרת עד כאן אני מדבר על הציוויים של בית משפט עליון, אז יש סמכות, מעל התקנות בגובה רב, אני אומר תבינו גם מבחינת סמכות ההשתק, סמכות ההשתק חבריי הפנו,

כב' הש' אשר קולה : עניין של הסדר טיעון זה לא רלוונטי.

עו"ד ירום הלוי : הסדר טיעון אבל אני אומר לבית משפט, אני רוצה מ- 1292/06, מה שרלוונטי זה סעיפים 70-76, קודם כל הנושא אין הנדון דומה לראיה, אמרתי אין תקדים, הם מביאים לנו מקרה שבתורק הפרקליטות אמרה בהליך X שאי אפשר להגיש את ההודעות של עד המדינה אחרי הסכם מסוים ובהליך של עד המדינה אמרו אנחנו רוצים להגיש, אני אומר לא רשום שום ציווי של בית משפט , היה מקרה אחד שבו הם אמרו X ואצל עד המדינה אמרו Y קודם כל לא היה ציווי כמו אצלנו, אמרתי העוצמה היא אחרת, היא עוצמה אדירה שאי אפשר ללכת נגד והדבר השני זה 15 שנה כולל ההליך, מדברים ברור שעקבות זרות, הפניתי נספחים כידוע עקבות זרות, ברור לכל שעקבות זרות וכו', הם אומרים אנחנו לא מדברים על משחק השקוקי שבו טעות אחת יכולה לשנות, לא טעות אחת, לא מקרה אחד, 15 שנה של טיעונים עקביים שהבאתי אותם בפניכם מסיכומים במשפט הראשון דרך כל ההליכים של הערעור,

כב' הש' אשר קולה : אבל זה משפט חוזר, עזוב, טענה אחת שאדוני אומר השופט מלצר ציווה אותנו, נשקול את הטענה הזאת, מעבר לזה כל מה שנטען במשפט הקודם לא רלוונטי לגבינו בכלל כי לכן אנחנו מתחילים מההתחלה על בסיס חומר הראיות , קבע עורך דין מלצר שבסופו של דבר בית המשפט המחוזי יהיה רשאי לבחון את כל הראיות מלכתחילה.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר עוד פעם, שבית המשפט העליון קבע כעובדה שיש עקבות זרות ולדון בעקבות הזרות במשמעותן בנפקותן המדעית.

כב' הש' אשר קולה : אבל בית המשפט עליון הוא לא ערכאה מבררת למרות שהוא עשה משפט זוטא הוא ניסה לברר הוא לא ערכאה מבררת, הוא אמר בטענה הזו יש פוטנציאל ראייתי.

עו"ד ירום הלוי : על זה אני נותן את המשפט החוזר.

כב' הש' אשר קולה : נכון, אתה צודק, הוא אמר יש פוטנציאל ראייתי למשפט חוזר, נכון.

עו"ד ירום הלוי : הוא אומר יש עקבות זרות והעקבות הזרות האלה מולידות את הפוטנציאל לזיכוי בגלל זה יש משפט חוזר.

כב' הש' אשר קולה : נכון, נכון.

עו"ד ירום הלוי : אבל יש עקבות זרות אי אפשרות לחתוך את הגזע אחרת אין לנו משפט חוזר.

כב' הש' אשר קולה : נכון, נכון, ועדיין.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו יוצרים ניתוק בין הסיבה שבגינה ניתן המשפט החוזר חשוב ככל שיהיה מהרגע הזה סיים בית המשפט העליון במילים ציוריות את התפקידו, עכשיו המשפט מתחיל מחדש כולל הסיכומים והסיכויים שלו לשני הצדדים על בסיס חומר הראית שמובא במשפט הזה, לכן אדוני לא יכול לנפנף כל הזמן בזה שזאת הייתה העילה, נניח שתבקיע את הסיבה אחרת לזיכוי שלא קשורה לעילה תעלה המדינה ותגיד לא זה לא היה אחת הראיות? לא.

כב' הש' אשר קולה : אני אתן לך דוגמה, בהמשך לדברי חברי אני אתן לך דוגמה, הסיפור של א. ק. את השופט מלצר לא שכנע למשפט חוזר נכון?

עו"ד ירום הלוי : נכון, אמת.

כב' הש' דני צרפתי : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אמת.

כב' הש' אשר קולה : יופי, אדוני ירצה להוכיח לנו טענות, לא קשורות כהוא זה להנחיות של מלצר .

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אם אדוני ישכנע אותנו ישכנע אותנו, לא קשור לשופט מלצר.

עו"ד ירום הלוי : אתם טועים עם כל הכבוד.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו טועים יכול להיות, אנחנו לא טועים אנחנו רק שואלים.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, הבנתי, אני חולק על קו המחשבה על הטיעון ואסביר למה, קודם כל גרעין קשה אופרטיבית שאני טוען אין לזוז ממנו, אחר כך 

כב' הש' אשר קולה : אדוני טוען טענה משפטית יפה מחודדת, השאלה אם יש לאדוני תקדים כלשהו שאומר מה שאדוני אומר שאנחנו כבולים להחלטה של בית המשפט העליון.

כב' הש' דני צרפתי : הוא לומד את זה מהוראתו של השופט מלצר.

עו"ד ירום הלוי : בוודאי.

כב' הש' אשר קולה : יש תקדים כזה כלשהו אחד?

עו"ד ירום הלוי : אין לי תקדים.

כב' הש' אשר קולה : אין לי תקדים.

עו"ד ירום הלוי : אין לי.

כב' הש' אשר קולה : טוב, בארצות הים יש תקדים לזה?

עו"ד ירום הלוי : אינני יודע.

כב' הש' אשר קולה : במשפט האמריקאי?

עו"ד ירום הלוי : כבודכם, אדרבא ואדרבא הרי אין הרבה משפטים חוזרים במדינה.

כב' הש' אשר קולה : היו עד היום 41.

עו"ד ירום הלוי : אבל ברצח,

כב' הש' אשר קולה : לא עד היום עד לפני שנה.

עו"ד ירום הלוי : זה המשפט הרביעי יש 4.5, יש אחד שהם השאירו אצלם כערעור סוגייה משפטית עם האוטובוס.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : ב- 4 אין הנחייה חוץ מהמקרה הזה וזה ההבדל גם מקוזני, שקוזני אומר אני לא חי מהחלטה על משפט חוזר, אני מקבל את זה אין לו ציווי, אין הנחיה, שהחליטו על משפט חוזר כבוד הנשיא לשעבר ברק ללא הנחיות הוא לקח כמה דברים אמר יכול להיות שיש ראיות חדשות על המניע שלא היה לאומני ויכול להיות שהיכו אותם ועוד איזה שלושה דברים לאור ראיות מדעיות וזהו ואני מורה על משפט חוזר ואז טענו מה שטענו ובית משפט העליון אמר בקוזני מה שאמר אין הנדון דומה לראיה, שם לא הכתיבו לו שהורידו במירכאות את הדיון למחוזי לא אמרו לו אתה תדון כך וכך תתעמק בזה וזה כנקודת מוצא של בית משפט העליון.

כב' הש' אשר קולה : טוב, מיצינו את הקו הזה הלאה.

עו"ד ירום הלוי : סמכות, סמכות המדינה כותבת, עמוד 9, מקור כסמכות להשתק, המבקש לא הצביע על מקור סמכות המבסס את טענת המניעות הנטענת, אני אומר כך, בוודאי שיש מקור סמכות, מקור הסמכות הראשון כמובן זה הציווי של בית המשפט העליון.

כב' הש' אשר קולה : זה אדוני כבר אמר.

עו"ד ירום הלוי : דבר שני אני מפנה לפסיקה שאתם אולי פסק דין תורק ואני רוצה להגיד לכבודכם מה נאמר, תראו איך המבחן חל בגדול במירכאות, סעיף 75, דיני השתק הוחלו גם בתחומי המשפט הפלילי, החלתם נעשתה דרך שימוש בדוקטורינת ההגנה מן הצדק אשר הוגשה לאחרונה, סעיף 149.10 ומצטטים את כבוד השופט מלצר שאמר בפסק דין מכוח של ההגנה לצדק אפשר לבטל את כתב האישום, פסק דין חייטוב מקיץ 2018 שכבוד השופט מלצר אמר אפילו מהצדק הייתי מזכה את חייטוב על למה שקרה שם (תהרהרו לכם כבוד השופט מלצר כשכתב את ההחלטה עם הציווי מה הוא היה עובר אם הוא היה יודע מה הפרקליטות עושה ומה בית משפט לא החליט, האפשרות שבית משפט יפתח את הכל מחדש כשהוא מדבר על ההשתק שיכול להוביל לזיכוי לא רק לטענת השתק דיונית), סעיף 77, גם בהינתן הנחה זו ברור כי החלתו של ההשתק השיפוטי בגדרי הדין הפלילי תיעשה בהתאמה מתחייבת ממהותו ואופיו שלהליך זה על מנת שיקום השתק שיפוטי על הסתירה הפנימית בין שתי עמדותיה של התביעה להיות לא רק גלויה ומזדקרת לעין אלא שגם לא ניתן ליישב בין שתי העמדות, כאן אני אומר לכם שניים שלושה דברים, דבר ראשון הסתירה מזדקרת עין, עקבות זרות עקבות זרות כולל ההליך שהוביל אותנו למשפט חוזר והתביעה התהפכה סימנים לא עקבות זרות, הסתירה מזדקרת לעין, דבר נוסף, לא ניתן ליישב אותה, בתורק תסתכלו שם בסעיפים בין 7- ל- 77 שלא נאמר שזו סתירה קוטבית, נאמר שהעמדה של הפרקליטות ידעה תמורות, ידעה מן הדרגתיות ולכן דעתו של בית המשפט העליון לא הייתה נוחה וזה לא שחור לבן שם, חוץ מהסוגייה יחסית לא ברומו של עולם היא הייתה נסיבות, פה זה שחור לבן, אף אחד לא יגיד לי שאני טועה בעניין הזה וכאן אני מוסיף עוד משהו, אז פה השתק ברור גם לפי תורק העליון צריך גם לא ניתן ליישב בין העמדות, אי אפשר ליישב, אין עקבות זרות, אנחנו נביא את שוב לא משנה עוד פעם חוות דעת  שלו וכו' אי אפשר ליישב וצריך לתת השתק וכאן אז אמרנו יש מקור סמכות, אני עובר לסעיף בתגובה 

כב' הש' אשר קולה : אין להם סעיפים למרבה הצער יש רק עמודים.

עו"ד ירום הלוי : תום הלב, עמוד 9, זה מאד חשוב, חובת תום הלב, במישור המהותי השאלה שיש להשיב עליה הוא מה הסיבה לשינוי בעמדת התביעה, אני אומר התביעה נותנת את התשובה תסתכלו בעמוד 7 באמצע של התגובה, זה דברים פנטסטיים שאני רוצה לצטט, אני אתן את הכותרת שלי, התביעה אומרת ברחל בתך הקטנה כשזה לא היה קריטי למשפט העקבות הזרות אז הסכמנו אבל עכשיו הוא יכול להזדכות אז אנחנו לא מסכימים, זאת הסיבה שהם שינו את העמדה, אני מקריא, "עמדת המשיבה כיום שונה מעמדת המשיבה בהליכים קודמים, במשפט הראשון הסימנים תפסו נפח מוגבל ביריעת המחלוקת בין הצדדים, ממילא המשיבה הניחה (זה לא הניחה זה ברור כידוע שזה עקבות זרות) כאילו שמדובר בשלוש טביעות נעל וקו הטיעון היה שאין בעובדה זו כדי לקרקע את התשתית ראייתית כנגד המבקש, אז זה היה סוגייה אבל היום קשה לנו עם זה, היום זה באמת מכריע את דינו של הנאשם, בגלל זה ניתן משפט חוזר וזה באמת הסוגייה המדעית ברגע שיש עקבות ואנחנו נשארים עם ההסכמה הזאת עם הציווי של מלצר הנאשם מאד קרוב לזיכוי טנטטיבית, לא אחטא כאן, אמרתי בעדינות מאד קרוב לזיכוי וכאן אני גם מזכיר לכם לא בכדי השופט שטיין תבינו מתי הפרקליטות,

כב' הש' אשר קולה : השופט שטיין זה באמת לא רלוונטי עם כל הכבוד.

עו"ד ירום הלוי : אני אקבל, 

כב' הש' אשר קולה : הוא דן בסוגייה נקודתית שקשורה לשחרור מעצר כן או לא, נקודת האיזון משתנה לגמרי.

עו"ד ירום הלוי : הוא אמר בסעיף 31.

כב' הש' אשר קולה : ראיתי מה שהוא אמר, זה באמת לא מחייב.

עו"ד ירום הלוי : קיבלתי, קראתם את סעיף 7 בטיעונים של התביעה איך אפשר לפרש אותו אחרת.

כב' הש' אשר קולה : עמוד 7 אתה מתכוון.

עו"ד ירום הלוי : עמוד 7 סליחה, כן, אני אומר אז יש לנו את הסיבה של הפרקליטות לתפנית, יש לנו אותה ואני מפנה גם להחלטה של כבוד השופט מלצר סעיף 153 עד 155 על קיום משפט חוזר, זה לא אני, זה כבוד השופט מלצר מדבר על הזיגזג מדבר על התפנית ומה הוא אומר שם, תכניסו גם את זה בבקשה לשיקול דעתכם, הוא אומר היה לנו מתווה לגבי העקבות הזרות, אני טענתי כל הזמן זה בשעת הרצח או בסמוך לאחר הרצח, שזה הרוצח ורומן זכאי והם טענו 5 שעות אחרי, פתאום הם שינו, המומחה שלהם רוטשילד אמר מה שמומחה ההגנה אמר שכתם הדן יצא בזמן הרצח.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, הוא לא אומר את זה.

עו"ד ירום הלוי : ואז הם שינו את הטיעון בדקה ה –  90 בעליון ב-4 לינואר 2021, הם אמרו נכון זה יצא כתם הדם יצא ברצח אבל נקבע בכפל במעיל של תאיר ואז הפרמדיקים בתזוזות שלהם גרמו לה לנזול, טיעון שנוי בתכלית מכל המתווה שהיה ומלצר לא אהב את זה בלשון המעטה.

כב' הש' אשר קולה : סעיף 155.

עו"ד ירום הלוי : 153, 154, 155 בשלושתם הוא אומר זה אחת הסיבות למשפט חוזר, הזיגזג הזה שהם פתאום בדקה ה –  90 משנים את כללי המשחק לצורך העניין, לא מצא חן בעינם אני קורא לזה רורבא משפטית, היא נתקלת היא משנה, היא זזה אחורה והיא משנה טיעון, עוד פעם אני חוסם אותם אז הרורבא זזה ומביאה לי טיעון אחר, וזו לא הכוונה, כשאנחנו מדברים על משחק השקוקי אני חייכתי, השקוקי, רורבא משפטית היא השקוקי לא ההגנה, זו רורבא משפטית, כאן אני אומר תראו את הרקע, איזה רקע שחור יש מבחינת הפרקליטות.

כב' הש' אשר קולה : טוב, 5 דקות לסיים.

עו"ד ירום הלוי : כן, בעמוד 9 אמרנו במישור המהותי השאלה שיש להשיב מה הסיבה אמרתי לכם מה הסיבה, עכשיו המישור הדיוני, השאלה היא האם השינוי בעמדת התביעה פגע בהגנת המבקש, אני אומר השינוי הזה לא פוגע בהגנת המבקש הוא הורג את הגנת המבקש, הוא מחסל אותה, כי ברגע שאין עקבות זרות אין משפט חוזר, זה כאילו מנהרת הזמן ואין משפט חוזר כי אם אין עקבות זרות אין טעם, הרי מי המומחים שאני מביא על עקבות הזרות שכתם הדם יכל לצאת תוך 60 דקות ורק בתזוזה רצינית, עיין ערך אייל בן משה וצבי נבו שאני רואה את העניין הזה נעול, כיום כשבן אדם יצא משם כשיש עקבות זרות יש סיכוי סביר לזיכוי כי זה שם נעול העניין הזה צולמו הצילומים, אחרי זה היה זקא לא מעניין אותי זקא, הגינות לא הזזנו ולא הזזנו את המנח, גם מומחה התביעה צריך להזיז את המנח להזיז אותה לטלטל אותה אני רוצה לראות מומחה שיגיד לי שזה מתאים שירד דם אחרי 5 שעות, אין מצב, אתם לוקחים לי את העקבות הזרות אתם לוקחים לי את הזיכוי הפוטנציאלי של רומן זה הורג את ההגנה אם אין עקבות, שני התנאים שהתביעה מציינת בעמוד 9 הם בול מתיישמים, בול, וגם מה שהקראתי לכם מסעיף 75, 77 של תורק חלים בקלות.

כב' הש' אשר קולה : הבנו את הקו הזה, בהנחה ואני לא יודע, ואני לא יודע, בהנחה שמחומר הראיות שהוצג בהליך הקודם ושהועבר לאדוני ושהוא התשתית למשפט החוזר ואתו אנחנו מתכתבים ואתו אנחנו מתמודדים עולה התזה של לא עקבות אלא סימנים, אז נכון שזה סותר את מה שאמר כבוד השופט מלצר ונכון שיש להצטער על כך שהם לא אמרו את זה לשופט מלצר ויש להצטער על כך אבל אנחנו עכשיו אחרי זה, השאלה היחידה שמטרידה אותנו האם יש חוות דעת  כזו או אחרת שממנה עולה שלא מדובר בעקבות זרות, זו השאלה, עוד דבר, טענותיו של אדוני שובות לב אנחנו לא מבטלים אותן, השאלה היא כזאת אם הן נכונות אז הגנה מן הצדק נניח אם זה הענף שבו אנחנו נמצאים יכולה לבוא גם בסוף ההליך, היא לא חייבת לבוא עכשיו, אנחנו לא מכריעים עכשיו, טענתו של אדוני שמורה לו אנחנו רוצים לראות מה עולה מחומר הראיות ואני כבר אומר לכם שהפטנט הזה של ריענון עד מומחה לא יעבוד, הפרוטוקול הקודם לא יעבוד,

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו מחדדים, לא התרנו להגיש את הפרוטוקולים של המשפט הקודם, לגבי עדים שהם לא מומחים אמרנו אפשר דרך ריענון נקודה כזאת או אחרת אם הוא מאשר אותה את זה לא נתיר לגבי מומחים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מקובל.

כב' הש' אשר קולה : ולא לגבי ירון שור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מקובל.

כב' הש' דני צרפתי : זאת אומרת אם רוצים משהו חדש ירון שור צריך חוות דעת  חדשה ואתם לא צריכים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : יש, יש חוות דעת  חדשה.

כב' הש' תמר נסים שי : זו השלמה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לפני תחילת,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : לפני תחילת ההליך הזה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, באוגוסט או ספטמבר 21'.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בבקשה, בלי לדעת שאתם מכוונים לשם זו חוות דעת  של ירון שור.

כב' הש' דני צרפתי : את זה קיבלת בפתח ההליך,

עו"ד ירום הלוי : בוודאי שקיבלתי את ההתכתבות מה אכפת לי מזה.

כב' הש' דני צרפתי : מבחינת הגנת הנאשם הוא צריך לקבל בפתח משפטו שזה משפטו הנוכחי קיבל את הראיות של המדינה,

כב' הש' אשר קולה : אבל זה שאלה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, זו התשובה שלו.

כב' הש' דני צרפתי : זו התשובה שלו.

כב' הש' אשר קולה : זו התשובה שלו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה שסימנתי זה התשובה של העד.

כב' הש' דני צרפתי : לא רק שהבהרנו לך בדברי הפתיחה שזה מה שאנחנו לומדים מחומר הראיות שתהיה מוכן להתגונן אנחנו גם אומרים לך שזה מה ששור עדכן, לא יודע, השאלה היא אם אתה לא מבקיע את הסיפור שאנחנו, אני לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : זה שטויות במיץ עגבניות כבודכם, הוא כתב כנראה עקבות זרות, שלוש עקבות עכשיו הוא נותן לפרקליטות מה שהם רוצים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, לא.

עו"ד ירום הלוי : הם מתכתבים אתו.

כב' הש' אשר קולה : זו לא חוות דעת .

עו"ד ויאאם קבלאוי : הפנינו שאלות לעד למומחה

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : זה ראיה חדשה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : דרך אגב, 

עו"ד ירום הלוי : זו ראיה חדשה?

כב' הש' דני צרפתי : אבל אנחנו אומרים בתחילת משפט נניח שזו הייתה חוות דעת  משלימה אתה יכול לטעון לעניין משקל חוות דעת  המשלימה שסותרת את קודמתה הכל נכון אבל בכל מה שנוגע להגנת הנאשם קיבלת את כל חומר הראיות של המדינה

עו"ד ירום הלוי : לא מעניין אותי משפטים, זו לא קערה שהופכת על פיה.

כב' הש' דני צרפתי : זה שים את הנימוק הזה נכריע בו, המושתקים, מצווים, אין לנו סמכות, את זה הבנו.

כב' הש' אשר קולה : אבל פה הוא אומר משהו אחר, שפה מדובר הם לא דנים על שלוש עקבות אלא בעקבות חלקיות רבות המצויות ברצפה וכו' זה הפוך.

כב' הש' דני צרפתי : אבל זה מה שיש להם.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה הפוך .

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אנחנו אומרים דבר אחר, אנחנו אומרים את השינוי הזה בטיעון שלנו נסמך על המומחה שלנו.

כב' הש' דני צרפתי : אבל אם אנחנו לא מנועים ולא מוגבלים זה חומר הראיות, תיקח רק את חוות דעת  הראשונה את הנרטיב שלהם.

עו"ד ירום הלוי : אסור להם, אנחנו חוזרים לאותה נקודה.

כב' הש' אשר קולה : אבל תסכימו אתו פה אין דבר וחצי דבר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תכריעו מה שאתם רוצים, אין בעיה, לא משנה לנו.

כב' הש' אשר קולה : קח את הקודם, הקודם אני מבין.

עו"ד ירום הלוי : מה זה הקודם בכלל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : סעיף 5.

עו"ד ירום הלוי : התכתבות שלו נו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר גמור, אנחנו לא אומרים אתם תחליטו מה שאתם רוצים תגידו שטויות הכל שטויות אבל אל תחסמו מלהביא את העדים.

עו"ד ירום הלוי : אתם חסומים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אני אטען בסוף.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד עוד משהו, לראיות, לא רציתי להיכנס למגרש הזה אבל אני עונה לבית משפט, 

כב' הש' דני צרפתי : אבל זה לא עכשיו המגרש עצמו.

עו"ד ירום הלוי : אבל כבודו אמר לי.

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה לשמוע.

עו"ד ירום הלוי : זה טיעון פסיכולוגי, אני לא אשאיר את בית משפט ללא תשובה גם אם אני חושב שזה לא רלוונטי, זה כמו עם זקא, ראיתי כבודו מתעניין אב בית הדין אמרתי אל תהיה צודק תהיה חכם, אתה לא תחסום אתה לא מסתיר, קודם כל התחיל במומחה, המומחה הפרקליטות כתבו אנחנו נגיש לכם את חוות דעת  של שור בהליך הראשון, הוא אומר כנראה מדובר בשלוש עקבות, היום אנחנו יודעים התכתבות קיבלתי רק שזה לא רלוונטי, השופט מלצר קיבל ראיה חדשה כתם הדם בתא 3 שזה גם סיבה למשפט חוזר, סעיף 188 להחלטה, מה זה כתם דם תא 3, הוא אומר בסעיפים שאצטט זה תומך במסלול של העקבות הזרות.

כב' הש' אשר קולה : אבל זה וודאי לא מחייב אותנו כי באותה מידה אפשר למצוא שתי סיבות אחרות לפחות לכתם הדם הזה, זה בוודאי לא תומך, כשזה עקבה על הקיר התומך או על הקיר המפריד זה באמת קצת קשה וגם שם לא זלג דם, שם זה לא רלוונטי, כל מה שרלוונטי זה העקבה על האסלה שעל גביה כן זלג, השאלה אם נגיע להסכמה בנקודה אחת, מה ששאלתי קודם ואתם עוד לא עניתם לי.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מסכים לשום פשרה, שום פשרה. אני מתנצל, אני לא מוכן לשום פשרה.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : עקבות זרות כולן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי. קו ההגנה הזה קיים לך, אנחנו לא מבטלים לך את קו ההגנה הזה, קו הגנה קיים, אתה יכול להתעקש בסוף הדרך להגיד עם כל הכבוד זה עקבות, שור אמר זה עקבות, הם אמרו זה עקבות, שור לא חזר בו, זה עקבות ולכן זה נתיב הבריחה של אותו רוצח אלמוני, בסדר, אנחנו לא שוללים את קו ההגנה שלך, לצורך הדיון היום השאלה אם אפשר להגיע אתם להבנה שעל האסלה הזו זו עקבת נעל כמו שהם הסכימו אצל השופט מלצר.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מסכים.

כב' הש' אשר קולה : ועל העקבה זלג דם במועד כלשהו.

עו"ד ירום הלוי : ומה עשתה העקבה הזאת, רצתה לצאת החוצה? אני רוצה את הלצאת החוצה.

כב' הש' דני צרפתי : אדוני סבורים שהם כבולים בתיאורית המחלץ האלמוני?

כב' הש' אשר קולה : זה בוודאי שלא.

כב' הש' דני צרפתי : זאת הטענה שלך?

עו"ד ירום הלוי : לא.

כב' הש' אשר קולה : נו?

עו"ד ירום הלוי : עקבות זרות, יש עקבות זרות תעשו מה שאתם רוצים.

כב' הש' דני צרפתי : אני שואל באופן מחודד.

עו"ד ירום הלוי : התשובה היא לא.

כב' הש' אשר קולה : זה גם לא למסלול בריחה כי מסלול בריחה זה באמת השערה של אדוני.

עו"ד ירום הלוי : מסלול יציאה.

כב' הש' אשר קולה : מסלול יציאה סליחה.

עו"ד ירום הלוי : סעיף 165 לעיקרי הטיעון.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז יציאה.

כב' הש' דני צרפתי : אז הם כבולים למסלול יציאה?

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : למה?

עו"ד ירום הלוי : הם טענו את זה בבית המשפט העליון.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, גם השופט מלצר אומר 

עו"ד ירום הלוי : שהם לא טענו בפניו, הוא אמר.

כב' הש' אשר קולה : גם השופט מלצר אמר את זה לא פעם לא פעמיים ולא שלוש, הוא אומר ככה יש הבדל, וגם בסעיף שאדוני צטט תכף אני אחזור אליו, יש הבדל בין העקבה לגבי האסלה לבין העקבות האחרות.

עו"ד ירום הלוי : הוא לא אמר שיש הבדל.

כב' הש' אשר קולה : אני אראה לך הסעיף האופרטיבי 188, לגישתי על בית המשפט לצלול לעומק הסוגייה הנוגעת לזליגת הדם על גבי העקבה שעל מכסה האסלה.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : זו הנקודה, זה מה שכתוב.

עו"ד ירום הלוי : אני ציטטי.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז אבל גם זה מה שהוא כותב, הכלל הוא מה שהיה שובר שוויון זה זליגת הדם על גבי העקבה  שעל מכסה האסלה, 

עו"ד ירום הלוי : כבודו החמיץ משהו.

כב' הש' אשר קולה : מה החמצתי?

עו"ד ירום הלוי : החמיץ את הרציונל, בין המשפט העליון אמר.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, לא החמצתי את זה, ברור שזה הרציונל, ברור שזה הביא לכך שיש תיאוריה או יותר מתיאוריה לשיטתך שזה מהווה שרשרת של עקבות, מאה אחוז, הנקודה הארכימדית היא העקבה שעל גבי מכסה האסלה.

עו"ד ירום הלוי : אבל היא לא עומדת לבד, אם ננתק אותה מהשתיים האחרות אז לא היה אף אחד שיצא מהתא.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז אבל זו תיאוריה כמו שאמרת חברי כבוד השופט צרפתי זו תיאוריה שאף אחד לא כבול לה, זה פה אין השתק ואין מניעות, הם שיטתם ששום אדם לא יצא כך מהתא, אף אחד לא נחלץ כך מהתא, זה לא מסלול הבריחה של אף אחד

עו"ד ירום הלוי : למה?

כב' הש' אשר קולה : כי זה מה שהם אמרו כל הזמן.

עו"ד ירום הלוי : הם גם טענו מחלץ אלמוני.

כב' הש' אשר קולה : מחלץ אלמוני זו השערה, אף אחד לא כבול לתזה הזאת, מחלץ אלמוני יכול להיות באלף ואחד ווריאנטים, יכול להיות מחלץ אלמוני שהגיע הרבה אחרי שהדלת נפתחה והניח יד פה ורגל שם וכך וכך וכך אלף ואחד דברים יכולים להיות, אף אחד לא כבול לתזת המחלץ האלמוני אין בזה מניעות, יש מניעות לפי עניות דעתי בדבר אחד וגם בזה אני לא בטוח זה משפטי, אבל ברור שהייתה הודעה ברורה שלהם השאלה מה המשמעות שלה, הייתה הודעה ברורה שלהם שהעקבה על גבי מכסה האסלה זו עקבת נעל וזו עקבת נעל זרה שאיננה של רומן זדורוב זו עובדה ברורה, האם זה בהכרח מביא אותנו גם למסקנה שבשתי האחרות שנחזות להיות דומות להיות יש אפשרות שהיא מעבר לספק סביר שאכן זה הרוצח הפוטנציאלי יכול להיות, אנחנו לא יודעים, באמת לא יודעים, אנחנו יודעים דבר אחד זו הנקודה הארכימדית עם זה צריך לצאת ואי אפשר להביא אותם להבנה שמזה אי אפשר לחזור בהם, נדמה לי שבזה נעשה צדק עם כולכם, מזה אי אפשר לחזור בהם יש פה עקבה, עליה זרם דם מתי שזרם לא יודע מתי, עכשיו צריך לזכור המדע כבודו במקומו מונח, בסוף יש עדים שאומרים 1, 2 ,3, 4 5 והעדים האלו לא היו בהליך הראשון, אני אקשה על אדוני יותר, לו השופט מלצר היה יודע מה שאומר ד"ר  ערן הרצוג ואני אשים את זה בצד אם הוא אומר אמת או לא, מה שאומר ד"ר  ערן הרצוג מה שאומר מנשה מה שאומר בעקיפין אדון אייל שמדבר על אבי ויינמן שאמר יש דם וצריך לקבור וכו' לא יודע מה היה קורה אז, זה שהמדינה לא הביאה את זה אז כשל לא כשל ידעה לא ידעה זה בכלל לא משנה, יכול בהחלט להיות שאם השופט מלצר היה יודע את שלושת העובדות האלה לא היה משפט חוזר.

עו"ד ירום הלוי : בטח שהיה משפט חוזר מה זה רלוונטי זה אחרי שהוציאו אותה מהתא.

כב' הש' אשר קולה : זה מאד רלוונטי.

עו"ד ירום הלוי : תפנימו את זה זה אחרי שהוציאו אותה מהתא.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו מפנימים הכל, אני מדבר ביכול להיות, אני אומר לאדוני אדוני אולי יותר טוב לאדוני, אדוני הרי תמיד אוהב להיות חכם ולא צודק, אולי יותר טוב לאדוני שאדוני לא יוותר על שום טענה.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מוותר.

כב' הש' אשר קולה : תקשיב רגע עד הסוף, אדוני לא יוותר על שום טענה וכפי שאמרתי קודם הגנה מן הצדק יכולה להיות בכל שלב של ההליך גם בסוף ואנחנו ערים להחלפת הסברות של המדינה, אנחנו ערים לכך, השופט מלצר היה ער לכך, אנחנו התכנסנו כאן גם לגבי חוסר הנחת שזה יוצר, אבל חוסר הנחת זה לא נימוק משפטי בסופו של יום, אם מגיעים למסקנה ולהבנה שמזה הם לא חוזרים בהם זו עקבה שעליה זלג דם שמזה הם לא חוזרים בהם נגמר הסיפור אז החלק הזה נשאר ברזל, מה המשמעות של זה? יכולה להיות משמעות א. שזה מצטבר גם עם עקבה על הניאגרה ועקבה על הקיר המפריד ויכול להיות שלא, זה הראיות תדברנה, ובזה מיצינו את הסוגיה הזאת וטוב לך וטוב להם אבל הם צריכים להסכים לזה.

כב' הש' דני צרפתי : גם מבחינתכם זה כנראה מה שאומר שור בסופו של דבר, לגבי העקבה על מכסה האסלה לא רואים, הרי מה אנחנו מנסים באמצעות זה, זה לא שאנחנו באמצעות זה מוכיחים מי הרוצח וכו', שוללים איזושהי אפשרות שיכולה להיות איזושהי ראייה שלילית אז זה לא השתנה, גם אם הוא אומר אולי וגם אם הוא אומר בטוח זה עקבה של נעל זה אותה תוצאה מבחינת

כב' הש' אשר קולה : תרשים הזרימה המשפטי, לא תרשים זרימת הדם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ברור.

כב' הש' דני צרפתי : הקטע ששתי האחרות בהכרח יוצרות מסלול הימלטות או מסלול יציאה זה אין לך גם לשיטה שלך אין.

כב' הש' אשר קולה : לא, אין לך בהודעה של העד, יש לך את זה בטיעונים שלך, אין לך השתק, אין לך מניעות.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה לחתום.

כב' הש' אשר קולה : לחתום או לחשוב?

עו"ד ירום הלוי : לא, אני לא חושב.

כב' הש' אשר קולה : אתה לא חושב זה לא טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני לא זז מילימטר אני חותם.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני חוזר על דבריי, אתם מצווים גם אתם מנועים מלזוז ימינה או שמאלה מהעקבות הזרות בדיון הזה, המשפט החוזר יונק את חיותו מהממצא העובדתי שיש עקבות זרות וגם התביעה מושתקת, אני הפניתי לפסיקה שהכל מוצדק.

כב' הש' אשר קולה : אבל למה ההשתקה הזאת חייבים להחליט בה עכשיו? אולי זה בסופו של דבר עניין תיאורטי, אולי בסופו של דבר אנחנו לא נצטרך את זה בכלל, אולי בסופו של דבר אנחנו נקבע שהדם זרם בכל מקרה 8 שעות אחר כך, אני לא יודע, אני לא יודע אף אחד ברגע זה לא יודע כמו שבהליך הראשון לא ידעו מה חשוב מה לא חשוב, אנחנו ברגע זה לא יודעים מה תהיה התוצאה הסופית, אנחנו אומרים יכול להיות זה חשוב יכול להיות זה לא חשוב, לא רוצים עכשיו להשתיק אף אחד ומצד שני כי בסוף בסוף חובתנו לגלות את האמת ולא יעשה עורך דין קבלאוי עם הראש כי זה ישליך על ההחלטות הבאות שלנו, אי אפשר למנוע את קוגל, אי אפשר למנוע את בובליל, אי אפשר למנוע את פרומן כי אנחנו רוצים לגלות את האמת ואם רוצים לגלות את האמת כולם יביאו ויעידו בפנינו, מה נעשה זה קורה פעם בדור יש משפט חוזר נבחן את הכל מהתחלה בנפש חפצה, נבחן את הכל מהתחלה, כל מה שאנחנו אומרים אולי טוב לך באמת תחשוב עורך דין הלוי, אנחנו לא נותנים לך עצות רעות, טוב לך, "ננעל" אותן לגבי העקבה על האסלה, עכשיו זה אבן פינה לכאן או לכאן, אם נגיע למסקנה בסופו של יום שאין שום אפשרות דמיונית תיאורטית וכו' שעל העקבה נזל דם ב- 10 בלילה או קיי אז צריך לחשוב את השלב הבא האם אכן זה משתלב עם התיאוריה של אדוני או האם זה יוצר ספק סביר בהרשעתו של זדורוב זה הכל.

עו"ד ירום הלוי : לא השתכנעתי.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : עד הסוף בעניין הזה.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : מיציתי.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : לא זז מילימטר.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אתם תחליטו מה שאתם רוצים אבל את הפרסה ואת החוצפה המשפטית ואת הלוליינות ואת כל מה שאסור לעשות בתור פרקליטות,

כב' הש' אשר קולה : אין לנו טענה כלפי אדוני, אין לנו טענה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כבודכם, מה שכתבנו בפניכם ואנחנו יודעים שכבר קראתם הכל אנחנו נתמקד רק בכמה דברים נחדד  כמה דברים נוספים, קודם כל מוסכם על התביעה שנעלי הסלמנדר של רומן זדורוב הן לא אלו שהטביעו את שלושת הסימנים האלה ככל שמדובר בטביעות נעל, מקובל עלי מוסכם עלינו.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לגבי שלושת הסימנים המדוברים, אני אקרא להם סימנים תחליטו בסוף אם זה טביעות או לא אבל לא עכשיו, מה שאנחנו אומרים היחיד מבין כל עדי התביעה ועדי ההגנה שהעידו במשפט הקודם שהתייחס לשלושת הסימנים האלה כמומחה הוא ירון שור, ההגנה הביאה שני מומחים לענייני נעליים אחד זה קופר שאמר שיש טביעות נעל על הג'ינס אבל אני אומר זה לא נעלי הסלמנדר של הנאשם, השני בסיבוב השני במחוזי אמר בכלל אלו לא טביעות נעל על הג'ינס, אף אחד לא התייחס לשלושת הסימנים האלו וירון שור התייחס אז הראיתי בפני כבודכם את השקפים שמצטטים חלקים מתוך המסמך המשלים שערך ב- 2021 שאומר אני לא יכול להגיד שאלו טביעות נעל מאחר ואין לי נעל להשוואה, זאת השערה בלבד, יכולה להיות טביעת נעל.

כב' הש' אשר קולה : זה טיעון מצחיק, אני יכול לקבוע שזו עקבת נעל גם אם אין לי נעל להשוואה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אם יש לך מספיק פרטים בתוך אותה הטבעה, הוא אומר, ולכן הוא עושה את ההבחנה בין 1 לבין 2 3 

כב' הש' אשר קולה : בדיוק

עו"ד ויאאם קבלאוי : שנייה.

כב' הש' אשר קולה : אני מדבר על 1.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני מדבר על הכל.

כב' הש' אשר קולה : יש לי טביעת אצבע ואין לי אצבע להשוואה זו לא טביעת אצבע?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל יש לך מספיק סימנים לעשות זיהוי.

כב' הש' אשר קולה : אבל העקבה יש על האסלה יש

עו"ד ויאאם קבלאוי : והוא הסביר בפרוטוקול בעדות הקודמת מתי הוא יוכל בלי נעל להגיד זאת טביעת נעל באופן כמעט וודאי ברמת הסתברות מסוימת לפי סולם ההסתברויות, כאן הוא אומר דברים שונים, דרך אגב ב- 2008 בדיון שהוא העיד כבר אז הוא אמר את הדברים.

כב' הש' אשר קולה : מה שהוא אמר בפרוטוקול לא מעניין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, לא שאנחנו לא מבוססים, זה מבוסס, העד הזה לא שהוא משנה את דעתו והוא אומר בחוות הדעת אמרתי בוודאות זה טביעות נעל ועכשיו אני משנה, לא, הבן אדם הזה מסביר כששואלים אותו איך אתה מגיע למסקנות שלך הוא מסביר את תהליך העבודה, גם במסמך שנגיש לכבודכם כהשלמה הוא מסביר מה תהליך העבודה במעבדה כדי לקבוע שזה טביעת נעל.

כב' הש' אשר קולה : כן אבל תקרא את המשפט כולו לא על זה הוא מדבר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, לא משנה, טענו ואמרנו זה לא היה עיקר התיק וזה לא היה הדבר שהתרכזו בו האם שלושת הסימנים הן טביעות או לא, ההנחה של הפרקליטות הייתה שזה שלוש טביעות נעל כך זה גם הוצג בהליכים האלו זה בסדר אנחנו לא מתנערים מזה, כך סברנו, כך טענו וכך הפנינו בכל הערכאות אבל אנחנו היום אומרים ברגע שיש לנו,

כב' הש' אשר קולה : למה לא אמרתם את זה בפני השופט מלצר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : קודם כל ירון שור חדש החוות דעת לא הייתה, היא הוכנה לבקשתנו.

כב' הש' אשר קולה : אבל למה היא הוכנה עכשיו ולא בשלב שבאתם בפני השופט מלצר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לא יודע, אבל מה שאני רוצה להגיד כבודכם,

כב' הש' אשר קולה : זה באמת שומט את הבסיס לחלוטין מתחת לקו ההגנה של הנאשם, זה מקעקע לגמרי את קו ההגנה שלו והוא צודק שבלי זה אין משפט חוזר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה מה שגם אתם אמרתם בסופו של דבר הבן אדם הזה רומן זדורוב יצא נזכר מזה שהמדינה אמרה את מה שאמרה, הוא נשכר, כי אם היינו אומרים או היינו מוכיחים במהלך המשפט שאלו לא טביעות נעל או לפחות אחת זה כן ושתיים שלוש זה לא ואין שום מסלול יציאה יכול להיות שלא היה משפט חוזר.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז הטעות שלנו הוא יצא ממנה נשכר לא לחובתו זה לזכותו וכמו שאתם אמרתם מה שכבוד השופט מלצר כתב אתם לא מחויבים אליו, ועובדה שבית משפט שם קבע שההודעות שלו קבילות אז חברי אומר אני פותח את זה הוא אמר שאולה לא קשורה, חברי אומר אני פותח את זה, הוא לא מחויב אז הוא רוצה שאתם תהיו מחויבים רק למה שטוב לא? זה לא הולך כך, החלטת השופט מלצר היא החלטה על משפט חוזר לא במשפט החוזר, אתם אלו שתחליטו במשפט החוזר לטוב ולרע אנחנו לא יודעים אבלמה שאנחנו מבקשים מכם אל תחסמו אותנו, אל תחסמו אותנו, אני רוצה לרדת לרמה הכי פשוטה לרמה הפרקטית.

כב' הש' אשר קולה : אל תחסמו אותנו במובן של חומר הראיות הקיים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תחשבו שאתם כן מקבלים את הטענה ואתם אומרים אתם מחויבים להסכים שאלו שלוש טביעות נעל ומסלול יציאה כפי שהוא  מבקש, אז מה זה אומר? קודם כל אתם אומרים לנו אנחנו יודעים שאתם לא מאמינים בטענה הזאת אבל בכל זאת תטענו אותה כי טענתם אותה אז ואנחנו אומרים לכם זה לא אמת, אתם אמרים לא זו האמת ואתם תטענו אותה זה אבסורד.

כב' הש' אשר קולה : לא שמעת אותי טוב, לא דיברתי 3 עקבות אמרתי אחת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז אחת

כב' הש' אשר קולה : אמרתי על אחת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אני אתמקד באחת ואני אגיד, דבר נוסף יבוא עד שרוצה להסביר לכם על טביעה מספר 1 ותגידו לו לא לא לא הפרקליטות הסכימה שזה טביעת נעל אתה לא יכול לדבר ואז הוא יגיד לכם אבל רגע אני רוצה להסביר לכם שזה לא בוודאות זה לא בהכרח טביעת נעל כי חסר לי 1, 2, 3 ואז תגידו לו הפרקליטות,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : זה לא יכול לקרות כי בניגוד לכל עד אחר שהתרנו ריענונים והקלנו לעקם טיפל'ה את הפרוצדורה, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : תאריך העבודה כתוב.

כב' הש' אשר קולה : ולכן יש חוות דעת  לפי עניות דעתי גם לא צריך לשאול שום מומחה מטעם בחקירה ראשית שום דבר, כי זה הרעיון, הרי צרפתם חוות דעת, חוות דעת  מומחה מוגשת, היא מסתמכת על מסקנות, על בדיקות שהוא עשה ולא עשה נגמר הסיפור, הוא עומד בחקירה נגדית, אם תגישו כמקשה אחת, אתם תהיו רשאים להגיש את חוות דעת  של שור עם שלוש ההבהרות האלו והוא לא ייחקר כלום בחקירה ראשית רק בחקירה נגדית ובזה ייגמר העניין?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, אנחנו לא צריכים להחליט כלום היום, לכשיבוא ירון שור תוגש חוות דעתו פלוס התשובות לשאלות ההבהרה כל זה כמקרה אחת לחוות דעתו.

כב' הש' דני צרפתי : ויעבור לנגדית.

כב' הש' אשר קולה : ויעבור לנגדית.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני רוצה להגיד לכם למה לא.

כב' הש' אשר קולה : למה לא?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני אגיד למה לא, בסופו של דבר העד המומחה הזה עשה תהליך עבודה מסוים והוא כותב מה הוא התהליך, כדי שתבינו מה עשה ויזואלית הוא צריך להראות לכם.

כב' הש' אשר קולה : אז שיכתוב חוות דעת , 

כב' הש' דני צרפתי : אין לו את העבודה הויזואלית שלו?

כב' הש' אשר קולה : יש לו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בדיוק, תסתכלו, ירון שור עשה דבר כזה הוא אומר תסתכלו אני לוקח את הג'ינס,

כב' הש' דני צרפתי : לא הג'ינס, אנחנו לא מדברים על הג'ינס.

עו"ד ויאאם קבלאוי : על הג'ינס הוא יכול להסביר מה שהוא רוצה?

כב' הש' אשר קולה : כן.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו לא מדברים על הג'ינס, אנחנו מדברים על העקבות שאנחנו דנים בהם, כדי לחלץ בכלל את כל הדיון שאולי הוא אקדמי, מאחר ואנחנו מתרשמים שגם לשיטתכם מבחינתנו גם לשיטתו של אדון שור כמומחה זו עמדתו כיום שככל הנראה על מכסה האסלה זו טביעת נעל, לגבי שתי הטביעות האחרות פחות בסבירות יותר נמוכה, הוא מסביר את זה גם בחוות הדעת וגם בהבהרות שלו לא צריך יותר מלהגיש את זה, לגבי על הג'ינס רגיל בלי שום מגבלה.

כב' הש' אשר קולה : כן, מניעות לא מניעות נגיד בבוא העת, אם הייתם מנועים אז הייתם מנועים, אם לא הייתם מנועים אז לא הייתם מנועים.

כב' הש' דני צרפתי : עורך דין הלוי הוא יחקור ואחר כך תישמר לו הטענה.

כב' הש' אשר קולה : איפה תהיה הבעיה, עורך דין הלוי יחליט שהוא לא חוקר את ירון שור ואנחנו נמצאים עכשיו עם חומר גלם, מאה אחוז, ואז אנחנו נחליט מה אומר שוטר.

כב' הש' דני צרפתי : והוא יכול לא לחקור ולטעון את המניעות שלו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה שונה מעד רגיל, זה עד שרוצה להסביר לכם ולהנגיש לכם את הדברים שהוא עשה.

כב' הש' אשר קולה : לא צריך, בדיוק בגלל שהוא שונה מעד רגיל בגלל שהוא עד מומחה אנחנו אומרים לאדוני ואמרנו את זה גם בפעם הקודמת וחברי השופט צרפתי חידד לא נרשה בעניין הזה עיגולי פינות, יש חוות דעת  כתובה זה הכל, מעבר לזה,

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לא מדבר על עיגולי פנות.

כב' הש' דני צרפתי : מומחה באופן רגיל מגיש חוות דעת  ומתיישב.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : אתה מתיישב לא הוא.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, אנחנו אומרים דבר כזה מאחר והוא מומחה שלנו אנחנו נשב ונראה אם הכתוב מספק,

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, אם הכתוב לא מספק זה רע מאד כי אדוני מסתמך על מה כתוב?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אם אני יושב עם ירון שוב או מישהו ישב וירענן את זיכרונו,

כב' הש' אשר קולה : לא, לא, לא ניתן.

כב' הש' דני צרפתי : לא ניתן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רגע, רגע, ואנחנו נראה שמה שכתוב לא מספק אנחנו נבקש שהוא יכתוב יותר מפורט כי אתם לא תיתנו לו.

כב' הש' דני צרפתי : שיגיש חוות דעת  אבל זה היית צריך לעשות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, אם אתם אומרים לי מראש הוא לא הולך עכשיו להרחיב לגבי שלושת הטביעות אז מה שכתוב מספק אותנו לתת הסבר שלם,

כב' הש' אשר קולה : זה לא טוב מה שאדוני אומר, זה לא טוב, באתם ואמרתם בנאום הפתיחה שלכם שלפי חומר הראיות שיש בתיק זה לא בעקבו תנעל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : זה מה שיש, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : על סמך זה עשית נאום פתיחה.

כב' הש' דני צרפתי : אתה תפנה לזכ"ד של יורם אזולאי ויעקב מלכה זה נשאר לך לא לקחנו את זה.

כב' הש' אשר קולה : זה נשאר לך, לא לקחנו את זה, אנחנו רוצים לייעל את העניין

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב, אנחנו ניקח לתשומת לבנו את ההערה של בית המשפט, זה לא להיום.

כב' הש' אשר קולה : לא, מה שקרה שאנחנו עובדים הפוך למרבה הצער, אנחנו מביאים קודם את אדון דיאז לפני ירון שור, אולי אין לו בכלל על מה לדבר, אולי יש לו על מה לדבר אני לא יודע, אנחנו עובדים הפוך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הבנו למה.

כב' הש' אשר קולה : אני לא כל כך הבנתי למה אבל בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אתה החלטת.

כב' הש' אשר קולה : זה שהחלטתי זה אומר שהבנתי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר.

כב' הש' אשר קולה : נו באמת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : חשבנו שנכון שאתם תראו את ירון לפני.

כב' הש' אשר קולה : לא ידענו אז את מה שאנחנו יודעים היום נו מה אפשר לעשות.

כב' הש' דני צרפתי : מה אתה משכנע אותנו עורך דין הלוי שנכון שלא החלטנו, אותם הגבלנו ככל הנראה כמו שאנחנו מכוונים, אתה תחליט 1 מ- 2 אתה לא איש מהמר, או שאתה מהמר ואתה אומר אני בונה בסיכומים שאני אשכנע שיש את המניעות, כל הטיעונים שהעליתי ואנחנו מושתקים וכו' ואני לא חוקר בכלל ואני אטען בסיכומים, אפשרות שנייה אני שומר את הטענות האלו ואני זהיר אני אחקור את שור להראות שלשיטתו באופן ברור זה טביעות כל שלוש, אני אוציא את זה ממנו, לא יקרה כלום.

עו"ד ירום הלוי : יקרה.

כב' הש' דני צרפתי : מה יקרה?

עו"ד ירום הלוי : יקרה, זה בדיוק טענת ההשתק, אני קפצתי במירכאות בזמן המתאים בסמוך לאחר נאום הפתיחה.

כב' הש' אשר קולה : נכון. אנחנו פונים למדינה, המדינה יכולה קצת להקל על העניין הזה במשהו שהוא כנראה נכו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בואו נשמע את ירון שור ונחליט.

כב' הש' אשר קולה : לא, אני רוצה להגיד עוד משהו, זה ברור, נשמע את ירון שור ונחליט זה ברור, תסכימו שלגבי מכסה האסלה,

עו"ד ויאאם קבלאוי : אחרי עדות ירון שרון נוכל להסכים או לא.

כב' הש' אשר קולה : טוב, זה בעייתי.

כב' הש' דני צרפתי : מה המתכונת של הגשת ירון שור, 

כב' הש' אשר קולה : אני לא מצליח להבין למה אתה לא מסכים שלגבי האסלה זה טביעת נעל של פלוני, של אלמוני, בכל הכבוד, תראו, אתם צודקים זה גם לא רולטה וגם לא שש בש, מה שקורה כאן קצת מפריע לשכל הישר של העולם, זה היה עובדה מוסכמת, השופט מלצר עושה הבחנה ביניהם, כולם עושים הבחנה ביניהם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר אדוני, אנחנו היום כשאנו לקרוא את החומר כולנו כאן מצוות התביעה אנחנו נקיים, אף אחד לא דן בתיק, ראינו בעיניים, אני רוצה שתסתכלו אתכם על הטביעה על המחיצה, אתם רואים עקבת נעל?

כב' הש' אשר קולה : אבל אמרתי שלא.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תסתכלו על זה, 

כב' הש' אשר קולה : אתה רואה עקבת נעל? זו עקבת נעל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אני אומר, אבל תשמעו את ירון שור הוא יבוא ויגיד לכם תשמעו אני אומר לכם שזה שונה כי יש לי פה עוד פרטים,

כב' הש' אשר קולה : ולכן זו עקבת נעל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר אבל שיגיד את זה, אבל אנחנו מסכימים, אנחנו חיים מפיו, אין מומחה שאומר אחרת.

עו"ד ירום הלוי : יש את ירון שור לא צריך כלום רק ירון שור.

כב' הש' אשר קולה : טוב, מיצינו, משפט אחרון של עורך דין הלוי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני רוצה רק להפנות לגבי הפסיקה במשפטים חוזרים שכל הפסיקה כחוט השני כולם אומרים משפט חוזר הוא משפט מאפס משפט מהתחלה.

כב' הש' אשר קולה : נכון, פתחנו בזה לא צריך להפנות על זה זה ברור, זה ברור לגמרי על זה אין וויכוח, לא זו השאלה, השאלה אמר עורך די הלוי פה יש משהו ייחודי, פה השופט מלצר הורה אתכם לעשות כך, בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אנחנו לא מסכימים.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, מאה אחוז.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו אומרים בית המשפט אמר תתמקדו בסוגיות האלו, גם מלצר אמר הכל פתוח.

כב' הש' אשר קולה : בסדר אז זה לא קשור לפסיקה הזאת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, ולכן אני אומר בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא בפניכם את כל ראיות , חקר האמת הוא המטרה היחידה שמנחה אותנו, אנחנו לא רוצים שתחסמו אותנו מלהביא שום דבר ולא מלטעון כל טענה שמתבססת על אותן ראיות ובסוף תחליטו מה שאתם רוצים

כב' הש' אשר קולה : שקיימות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שקיימות. ובסוף תחליטו מה שאתם רוצים.

כב' הש' אשר קולה : בכל מקרה לגבי המומחה שור 

עו"ד ויאאם קבלאוי : קיבלנו את ההערה, זה מה שיהיה, הראשית שלו לגבי שלושת הטביעות מה שכתוב.

כב' הש' אשר קולה : מה שכתוב, זה הכל, טוב, ניתן החלטה אחר כך, מילה אחרונה של אדוני, נחליט, אני לא יודע, נחליט, עוד לא החלטנו.

עו"ד ירום הלוי : יש לי תשובה קצרה ביותר, מקודם שמעתי מכבודכם הערה אז תמתין טענותייך שמורות לך.

כב' הש' אשר קולה : לא, אם אדוני היה מסכים לכך שלגבי עקבת הנעל על האסלה זה 1 ולגבי אחרות זה אחרת היינו לוחצים אותם שיסכימו גם הם

כב' הש' דני צרפתי : אתה רוצה את הנתיב, אתה רוצה את שלושת ה… ברור נו.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר עוד פעם טענת השתק נובע הרעיון מהרציונל, היא לא טענה שנועדה להידחות להמשך הדיון.

כב' הש' אשר קולה : למה?

עו"ד ירום הלוי : היא טענה דחופה.

כב' הש' דני צרפתי : אין לזה שום קשר.

כב' הש' אשר קולה : למה? הגנה מן הצדק לא דנים בסוף? יש פסיקה מפה עד להודעה חדשה, לפעמים דנים בטענה מן הצדק עכשיו המחוזי אומר או השלום אומר נדון בזה בד בבד עם כל מכלול הראיות.

כב' הש' דני צרפתי : לך יש חובה לעשות את זה מיד, זה בסדר.

כב' הש' אשר קולה : אתה טוען מיד.

כב' הש' דני צרפתי : יש עניין להכריע.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו בעצמנו לא פעם ולא פעמים השארנו את זה לסוף.

עו"ד ירום הלוי : אני נותרתי בעמדתי, אני רק מבקש החלטה בהקדם האפשרי בבקשה.

כב' הש' אשר קולה : תקבל. יכול להיות שאדוני יוכל לבחון את זה במקומות אחרים גם, אולי, יכול להיות זו סוגייה לא פשוטה.

עו"ד ירום הלוי : מהותו של התיק, מהותה של ההגנה,

כב' הש' אשר קולה : אין ספק, אבל לא שללנו את זה, לא לקחנו לך את זה, לא לקחנו שום דבר, זו מהותה של ההגנה זה ברור לא לקחנו את זה, בסדר. מתי נקבל תשובות היומע"ש לגבי האפשרת לפנות בשלב הזה לגברת פורמן?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין עדיין תשובות.

כב' הש' אשר קולה : אז אנחנו נחליט לבד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מבחינת סעד הזמנים.

כב' הש' אשר קולה : לא.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אמרנו שהיום נגיד לכם כמה צריך היועמ"ש.

כב' הש' אשר קולה : נכון, תשמע, אדון דיאז מגיע בעוד שבועיים, הוא צריך לדעת היום אם הוא יכול להתכונן עם כל הכבוד. חקר האמת חשוב.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רגע, אנחנו מנסים שלא להיות מעורבים, הפרקליטות לא מעורבת בהחלטה, 

כב' הש' דני צרפתי : אז אנחנו נחליט.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו נחליט.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר. אנחנו ביקשנו מהם סעד זמנים, תגידו לנו כמה זמן אתם צריכים להחזיר תשובה לא החזירו עד עכשיו, אני מבקש שאתם תקצבו את הזמן שעד יום כך וכך היועץ המשפטי לממשלה ייתן את תשובתו.

כב' הש' אשר קולה : עד מחר ב- 12:00, החלטה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תנו לנו משהו ריאלי.

כב' הש' אשר קולה : אדוני זה ריאלי כיוון שיש גם צד שכנגד, הוא צריך להתכונן, יש לו לחקור מומחה אמריקאי, הוא צריך לדעת מה אומרת פורמן הוא חייב לדבר אתה, תבינו את הצד האחר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו הכי מבינים אבל תבין שזה לא ברור לנו.

כב' הש' אשר קולה : חקר האמת חשוב יותר מהכל, אתם כתבתם את זה לא אני כתבתי את זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו לא חוזרים בנו, הבנתם מה עמדתנו גם.

כב' הש' אשר קולה : אז גמרנו, אז 24 שעות, מצוין, אין מה לעשות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אפשר בפרוטוקול המוקלד כדי שנעביר כבר עכשיו את ההחלטה.

כב' הש' אשר קולה : בסדר הנה זיוה עושה, כבר זיוה יודעת לבד.<#4#>

החלטה

 

אנו מורים לפרקליטות למסור החלטה עד לא יאוחר מיום שלישי בבוקר, לא יאוחר מהשעה 09:00 

באשר לבקשתו של עורך דין ירום הלוי להיוועץ עם ד"ר  מאיה פורמן.

ניתנה והודעה היום, 21 בנובמבר 2021, במעמד הצדדים.

     

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                 

עו"ד ירום הלוי : אה זה ספציפית.

כב' הש' אשר קולה : כן, אחרי זה נשבור את הראש.

עו"ד ירום הלוי : לגבי ההמשך.

כב' הש' אשר קולה : זה הכי דחוף, לא וויתרת על האחרים, אחרי זה נשבור את הראש על האחרים, טוב עוד סוגייה אחת אחרונה. יש את הבקשות שלו לגבי הפרפרזות והממצאים שקשורים לא. ק.  יש תשובה שלכם, יש תשובה של תומי שוורץ, יש תשובה של בית חולים מזור והשאלה היא נורא פשוטה, האם אפשר שבית חולים מזור יעביר לנו במעטפה סגורה את כל החומר שנראה במה מדובר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה אצלי.

כב' הש' אשר קולה : אתה יכול להעביר לנו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לא רואה מניעה כי זה גם הוצג לשופט בעליון

כב' הש' אשר קולה : למלצר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : אבל אמרנו אנחנו לא מחויבים בכלום נכון גם אם החליט כבוד השופט מלצר כך או אחר אנחנו לא מחויבים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין לנו שום בעיה, אני פשוט אקבל רשמית אישור שלהם להעביר את זה במעטפה סגורה לעיונכם תראו מה הפרפרזה שניתנה

כב' הש' אשר קולה : אפשר עד יום שלישי גם?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

עו"ד ירום הלוי : את המסמכים המלאים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את שני המסמכים.

כב' הש' אשר קולה : החלטה.

 

<#5#>

החלטה

 

כמו כן באשר לבקשתו של בא כוח הנאשם לקבל חומר על בדיקה רפואית של א. ק. הרי שהפרקליטות 

תודיע לבית המשפט עד לא יאוחר מהמועד שנקבע לעיל האם ניתן להעביר חומר זה לעיונו של בית 

משפט את החומר הרפואי המבוקש במעטפה סגורה ללשכת אב בית הדין.

ניתנה והודעה היום, 21 בנובמבר 2021, במעמד הצדדים.

     

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                 

עו"ד ירום הלוי : אם אפשר לכתוב שני המסמכים שהם נשוא העתירה לגילוי ראיה.

כב' הש' אשר קולה : החומר הרפואי המבוקש מושא הבקשה לגילוי ראיה שהוגשה על ידי.

עו"ד ירום הלוי : כן, מהחומר המלא.

עו"ד שרון הר ציון : נביא את שני המסמכים ואת שתי הפרפרזות.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד שרון הר ציון : נעביר לבית משפט.

כב' הש' אשר קולה : מושא הבקשה של עורך הלוי לגילוי הראייה, יופי סיימנו גם את זה, מה יש לנו על הפרק ביום שלישי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כבודכם, אנחנו רוצים להעלות בפני בית המשפט את העובדה שד"ר הרצוג פנה אלינו לאחר עדותו והוא ביקש להוסיף עוד דברים בהקשר לקרישת הדם ונזילת הדם.

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא לא מומחה לזה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני משתף, אני מעלה את הפנייה שלו, אנחנו בשלב הזה עצרנו אותו אמרנו לו שלא יעשה כלום שנביא את זה לבית המשפט, ככל שבית המשפט ירצה לשמוע מה יש לו אז נבקש ממנו שיכתוב את זה נעביר בכתב גם לחברי.

כב' הש' אשר קולה : תראה, אנחנו לא עוסקים בקרישת דם וזליגת דם, זה עניין, שוב תראו.

עו"ד ירום הלוי : הוא אמר את מה שהוא אמר בעמוד 1027 לפרוטוקול.

כב' הש' אשר קולה : תראו, קח מקרה אחר, מבחינה מדעית אין חתול שפורח באוויר, נכון? אין, הרי אם מישהו ראה חתול פורח באוויר אז או שזה לא חתול או שחתול כן פורח באוויר, יש פה עניין מדעי שנדון בו יש עדים שיעידו, נצטרך לשקול את זה אל מול זה, לגבי האפשרות של זליגת גם וקרישת דם הרי על זה יעיד המומחה דיאז אז למה צריך את הרצוג?

עו"ד ויאאם קבלאוי : רוטשילד, אבל בסדר.

כב' הש' אשר קולה : לא משנה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן יעידו מומחים מטעם התביעה בעניין הזה.

כב' הש' אשר קולה : הרצוג לא מומחה לזה, הוא מומחה להרדמה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' דני צרפתי : אתה רוצה שהוא יעיד?

עו"ד ירום הלוי : לא.

עו"ד ויאאם קבלאוי : דבר נוסף, העד אייל בן משה גם הוא פנה אלינו והוא אמר שהוא שמע מהתקשורת שמחפשים את אנשי זקא ואנשי מד"א  שהיו בזירה והוא אומר שיש לו את השמות האלה.

כב' הש' אשר קולה : אבל מצאתם אתם כבר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את שני האלה שבתמונה אבל הוא היה שם ויש לו עוד שמות.

כב' הש' אשר קולה : מי זה אייל בן משה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אחד הפרמדיקים. הוא אומר שהוא שמע בתקשורת שבית משפט הורה לחפש אותם והוא יודע מי הם והוא יודע עוד מי היה שם בזירה נוספים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו ביקשנו קודם כל שלא יפנה לאף אחד כמובן ואמרנו לו שנחזיר לו תשובה אם אנחנו הולכים לגבות ממנו עדות.

עו"ד ירום הלוי : אני מתנגד.

כב' הש' אשר קולה : עזוב, אנחנו כבר מעל ומעבר מבחינת שבירת המוסכמות של דיני הראיות, אתם תחקרו את אנשי זקא, תראו מה התוצרים שלהם, אנחנו סבורים שבזה צריכה להתמצות החקירה, צריך ליידע את עורך דין הלוי שהוא יוכל להתנגד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו לא הולכים לעשות שום מחטף שזה יהיה ברור, ככל שנראה לנכון לבצע השלמת חקירה בעקבות חקירת שני אנשי זקא תצא הודעה לבית המשפט ובמקביל לחברי.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד ירום הלוי : תצא הודעה, לא עקבות, 10 אנשי זקא תראו מה המדינה עושה, מדינת ישראל, עזבו בחייכם, מדינת ישראל שרוצה את רומן זדורוב בפנים במאסר עולם, אין עקבות, אין כלום.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי מספיק, תן לסיים את הדיון בניחותא.

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : מי העדים שיעידו ביום שלישי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : שמואל פיאמנטה.

כב' הש' אשר קולה : הצלם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : איש מעבדה ניידת.

כב' הש' אשר קולה : הוא הצלם.

עו"ד ירום הלוי : צלם השחזור.

כב' הש' אשר קולה : שמואל פיאמנטה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : 38, 161 נועם אמר, 

כב' הש' אשר קולה : נועם אמר זה חוקר גם כן זירה נכון?

עו"ד ירום הלוי : זה מעבדה ניידת לא?

עו"ד ויאאם קבלאוי : מיכאל הרוש 91, 

כב' הש' אשר קולה : מה הוא יודע להגיד לנו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא אב הבית השלישי, יש לנו את סומברנו, את מנשה והוא השלישי.

עו"ד ירום הלוי : עוד שלולית.

כב' הש' אשר קולה : יש גם 4 אמהות או רק שלושה אבות, אתה צריך אותו?

עו"ד ירום הלוי : כרגע אני לא יודע אלא אם כן יש לו שלוליות.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, אם הוא לא יבוא לא תהינה שלוליות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא לא היה נוכח בזמן החיפושים אחרי תאיר ולא ראה את הגופה.

כב' הש' אשר קולה : אז מה רק על המקלט?

עו"ד ויאאם קבלאוי : על המפתח.

כב' הש' אשר קולה : תחשוב על זה עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : אני אחשוב.

עו"ד ויאאם קבלאוי : גל אבוטבול, תלמיד.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, בסדר, תראו, קבענו את מה שקבענו לגבי ה –  6 בדצמבר, קבענו לגבי ה –  7 בדצמבר, קבענו לגבי ה –  8 בדצמבר, בשבוע שאחרי זה להגביר הילוך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין בעיה.

כב' הש' אשר קולה : יש לכם מספיק זמן, יכול להיות שיבוא שור אינני יודע אבל להגביר הילוך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שור 21 בדצמבר.

עו"ד שרון הר ציון : 21 לדצמבר יגיע שור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ואולה תגיע בינואר, אין תאריך עדיין סגור.

כב' הש' אשר קולה : הנה אתה רואה קיבלת מספיק זמן,

עו"ד ויאאם קבלאוי : רוטשילד מוזמן ל- 18-19 לינואר.

כב' הש' דני צרפתי : הוא על ענייני הדם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : תסתפקו בדיאז, אמרתם שככל ש…

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, זה רוטשילד, יש את דיאז ושפיץ, שפיץ הוא המבוגר בן ה –  90 ומשהו שאמרנו שנשקול.

כב' הש' אשר קולה : ואת רוטשילד למה אתה צריך אחרי דיאז?

עו"ד ויאאם קבלאוי : דיאז הוא הרופא המשפטי שמדבר על הסכין אם היא משוננת או לא ורוטשילד מדבר על זליגות הדם בגדול כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, הישיבה קבועה ליום?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 21.

כב' הש' אשר קולה : יזומן המומחה ירון שור קח את זה בחשבון אל תגיד לא היית מוכן, 21 בדצמבר המומחה ירון שור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ב- 18 רוטשילד ואולה תהיה אחר כך.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, ישיבת 18-19/1/22 יזומן המומחה רוטשילד, שואל חברי אם אתם יכולים להזמין את אולה קודם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, היא לא בארץ.

כב' הש' אשר קולה : לא, טוב, במחצית השנייה של חודש ינואר תזומן אולה, כבר אני אומר לך אדוני אם אדוני רוצה חמש ישיבות לאולה אין בעיה ראשון שני שלישי רביעי חמישי.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה, תשריינו מעכשיו בבקשה.

כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, תקבל חמש ישיבות, כאשר נסיים יותר מוקדם נסיים יותר מוקדם וזה שנתנו חמש ישיבות זה לא אומר שאנחנו נסבור שצריך את כל חמשת הישיבות,

עו"ד ירום הלוי : אני יודע.

כב' הש' אשר קולה : אדוני מכיר את שיטתנו, אם נסבור שמיצינו אז מיצינו.

עו"ד ירום הלוי : גם אני אותו דבר.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, הכל יחסי בחיים, נשריין חמש ישיבות, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי באופן שלא יפגע לנו בסדר שלאחר מכן, מה עוד מהות יישאר לנו אחר כך?

עו"ד שרון הר ציון : כמעט ולא.

עו"ד ירום הלוי : עוד פעם אני אומר אני צריך שקט, אני לא מטעה אף עד.

כב' הש' אשר קולה : רגע אדוני קובע שאנחנו עושים רעש?

עו"ד ירום הלוי : לא, לא.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לחבריי, שקט באולם, לתת לי לחקור.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו שוקלים עוד לא החלטנו שחלק מעדותה התקשורת תפקח אוזניים יהיו בדלתיים סגורות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו הולכים לבקש את זה.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו שוקלים את זה, לך זה לא מפריע, לך זה לא מפריע.

עו"ד ירום הלוי : אני לא נגד זה להפך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אתם מבינים כבר שמדובר בעד מורכב.

כב' הש' אשר קולה : אנחנו נשתדל לשמור על צנעת הפרט שלה כמה שאפשר ומיוזמתנו אמרנו שיכול להיות שנצטרך לעשות את זה בדלתיים סגורות, אני לא קובע מסמרות כמה איך למה לא יודע.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר מראש אני לא רוצה כאילו מה שהפריע לה האינטרס שלי הכל נקי, אין תירוצים, לכן אני לא מתנגד.

כב' הש' אשר קולה : טוב, יום שלישי יוגש החומר הרפואי וניתן החלטה כמה ימים לאחר מכן לגבי החומר הרפואי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אתם הולכים לקבל החלטה בלי דיון?

כב' הש' אשר קולה : לגבי החומר הרפואי לא, לא יודע, נשקול.

עיתונאי, מר טגניה : אפשר להגיד כמה מילים אדוני?

כב' הש' אשר קולה : כן, בבקשה, אנחנו חיכינו למילים של אדוני, מה היינו עושים בלי המילים של אדוני עד עכשיו, איך יכולנו בלי זה.

עיתונאי, מר טגניה : לגבי אולה, קודם כל אני חושב,

כב' הש' אשר קולה : אתה חבר מהתקשורת.

עיתונאי, מר טגניה : אני לא נציג שלהם, אני מדבר בשם עצמי, אני חושב שקודם כל אולה התראיינה בכל מקום והיא סיפרה את סיפור חייה.

כב' הש' דני צרפתי : טוב, כשנגיע לדיון על זה.

עיתונאי, מר טגניה : בלי מגבלות, היא סיפרה גם את הסיפור האישי, דווקא אנשי התקשורת אנחנו בעצמנו תמיד טשטשנו את הפנים שלה אמרנו א. ק. עד שהיא בעצמה נחשפה כולל את העניין הרפואי שלה שאנחנו לא פרסמנו אותו, אני לא מבין מה,

כב' הש' אשר קולה : אבל יכול להיות שבמהלך הדיון יעלו פרטים שקשורים לסודיות רפואית שלא פרסמתם עד היום.

עיתונאי, מר טגניה : אז כבודו יכול להגיד כאן וכאן וכאן אסור, אנחנו מכבדים את ההחלטה של כבודו.

כב' הש' אשר קולה : לכן לא קבענו מסמרות בשלב זה, לא החלטנו החלטה סופית, אמרנו שיכול שחלק יהיה בדלתיים סגורות,  כמובן שבבוא העת כמו בפעם הקודמת ניתן למישהו מכם זכות טיעון, יטען ואנחנו נחליט.

עיתונאי, מר טגניה : אנחנו קצת מטרידה אותנו עצם העובדה כבר מראש בית משפט בא עם גישה ייתכן מאד שנעשה צו איסור פרסום.

כב' הש' אשר קולה : מר טגניה אם זה מטריד אתכם יש בתי משפט בירושלים, מה אנחנו נעשה.

דובר : משהו שביקשנו מהנהלת בתי המשפט ולא קיבלנו מענה להוסיף מסך שיהיה מכוון כלפי,

כב' הש' אשר קולה : אני הטלתי על זה וטו, לא מוכן שיהיה מסך כלפי הקהל.

דובר : אפילו את התשובה הזו לא קיבלנו.

כב' הש' אשר קולה : נחה דעתך? אני אמרתי לדוברות, לא חסר לנו צרות בתיק הזה, בסדר?

עו"ד ירום הלוי : מתי אתם מעריכים שתהיה החלטה במניעות?

כב' הש' אשר קולה : אני מניח שלקראת יום שלישי, ביום שלישי נקריא אותה.

עו"ד ירום הלוי : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : בעזרת השם, הכל בעזרת השם, שלום לכולם להתראות.

 

-הקלטה הסתיימה –

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3