עדות : חקירת רמי דאודי (הגיע לזירת הרצח ומצא את תאיר ז"ל לפני הגעת המשטרה)

עו"ד ו. קבלאוי :    העד הבא יואב חדד, 81.

עו"ד ש. הר ציון :    יואב חדד זה בן הזוג של צבי חותר.

כב' הש' א. קולה :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה רוצה שנגיש גם?

עו"ד י. הלוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אפשר להגיש?

עו"ד י. הלוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תסבירו ליואב חדד מה שאתם עושים.

עו"ד ש. הר ציון :    רמי דאודי.

כב' הש' א. קולה :    זה רמי דאודי זה לא יואב חדד

עו"ד ו. קבלאוי :    86.

כב' הש' א. קולה :    גם את רמי דאודי אני מכיר, הוא עבד אצלי כשהייתי מנהל של משהו לפני 30 שנה נכון?

העד, מר ר. דאודי :    נכון מאד.

כב' הש' א. קולה :    בסך הכל היה עובד בסדר. אז אם למישהו יש בעיה שיגיד לי עכשיו אין בעיה.

עו"ד ו. קבלאוי :    לנו אין שום בעיה.

כב' הש' א. קולה :    גם לעורך הדין הלוי אין בעיה. שלום אדוני בוקר טוב, את השם שלך אני מכיר, אבל הם לא מכירים תגיד את השם שלך עוד פעם.

העד, מר ר. דאודי :    קוראים לי רמי דאודי.

כב' הש' א. קולה :    רמי דאודי, אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תענה לעורך הדין קבלאוי, אפשר להגיש?

עו"ד ו. קבלאוי :    מגישים את העדות של העד במשטרה מיום 3/1/2007 תסומן ת/309.

כב' הש' א. קולה :    אתה מסרת עדות במשטרה?

 

העד, מר ר. דאודי לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאוי :

 

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה זוכר שגבו ממך עדות במשטרה?

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    בעדות הזאת סיפרת אמת?

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    אנחנו מגישים לבית המשפט את העדות שלך במקום שתספר את כל הסיפור, הם יקראו את העדות שלך, תגיד להם מה עבדת אז ביום הרצח?

העד, מר ר. דאודי :    הייתי עובד בארץ הגולן, עם שמואל ביחד.

כב' הש' א. קולה :    קשה לנו להבין אותך.

העד, מר ר. דאודי :    עבדתי בארץ הגולן, אני ושמואל ביחד ז"ל , 

כב' הש' א. קולה :    מה זה ארץ הגולן זה משהו בקצרין?

העד, מר ר. דאודי :    ארץ הגולן זו הייתה חברה שמתעסקת בשיווק של חומרים של עבודות שיש.

כב' הש' א. קולה :    עבודות שיש בקצרין.

העד, מר ר. דאודי :    בקצרין, כן.

כב' הש' א. קולה :    אתה ושמואל ז"ל  עבדתם שם ביחד?

העד, מר ר. דאודי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה.

עו"ד ו. קבלאוי :    ואתה השתתפת בחיפושים בבית הספר נכון יחד עם נוספים.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו שמענו מהחברים שלו, עכשיו ישאל אותו.

עו"ד ו. קבלאוי :    אני רוצה שהוא יספר על שהם מגיעים לשירותים.

עו"ד י. הלוי :    אני שואל?

כב' הש' א. קולה :    אתה שואל, כן, עכשיו אתה עונה לעורך הדין הזה, עורך הדין ירום הלוי.

העד, מר ר. דאודי :    רק תגביר את הקול כי אני לא שומע.

כב' הש' א. קולה :    הוא אומר שתגביר את הקול הוא לא שומע.

עו"ד ו. קבלאוי :    רק נציין שהעד לא העיד במשפט הקודם.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

 

העד, מר ר. דאודי משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

 

עו"ד י. הלוי :    אנחנו נעשה את זה קצר, ההודעות הוגשו?

כב' הש' א. קולה :    כבר.

עו"ד י. הלוי :    טוב, גם השחזור נכון?

עו"ד ו. קבלאוי :    לא.

עו"ד י. הלוי :    בלי שחזור?

עו"ד ו. קבלאוי :    לא הגשנו שחזור.

כב' הש' א. קולה :    תגיש אתה את השחזור.

עו"ד ו. קבלאוי :    אין לי בעיה להגיש, בינתיים מגישים 309 זה העדות.

כב' הש' א. קולה :    שלושה העתקים?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן.

עו"ד י. הלוי :    שיהיה גם התמליל של השחזור, רק תאשר לי כמה דברים, קודם כל צביקה חותר היה מי שקרא לך או התקשר אלייך ואמר לך בוא מצאנו אותה תבוא לשירותים נכון?

העד, מר ר. דאודי :    כן משהו כזה, הוא התקשר אלי, מישהו התקשר אלי אני לא זוכר אם צביקה או יואב.

כב' הש' א. קולה :    אבל בטלפון התקשרו אלייך נכון?

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד י. הלוי :    ואז אתה הגעת לשירותים.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד י. הלוי :    ואתה אומר שצביקה חותר ויואב כבר היו בפנים.

העד, מר ר. דאודי :    נכון.

כב' הש' א. קולה :    כשאתה אומר שירותים תגדיר שלא יהיו לנו תקלות אחר כך.

עו"ד י. הלוי :    אתה צודק כבודו, בחדר השירותים הם היו.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    במבואה לא בתא.

העד, מר ר. דאודי :    לא בתא, בחדר השירותים.

עו"ד י. הלוי :    היה כיסא בחוץ גם.

העד, מר ר. דאודי :    לא, הם הביאו את הכיסא לא היה, הם הביאו אותו שיהיה סימן לתא.

כב' הש' א. קולה :    אתה ראית שהם הביאו אותו?

העד, מר ר. דאודי :    אני לא ראיתי שהם הביאו, הם אמרו לי שהם הביאו אותו.

כב' הש' א. קולה :    הם סיפרו לך שהם הביאו אותו.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד י. הלוי :    אתה נכנסת לתא ראשון.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

עו"ד י. הלוי :    בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.

העד, מר ר. דאודי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אחרי ש…

עו"ד י. הלוי :    שהם קראו לו וראו את הגופה.

כב' הש' א. קולה :    אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?

עו"ד י. הלוי :    כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.

העד, מר ר. דאודי : נכון.

עו"ד י. הלוי :    קפצת אחורה, תאשר לי, בשום פנים ואופן לא נגעתי בדופן אחר לא נגעתי בכלום חוץ ממה שתיארת נכון?

העד, מר ר. דאודי : לא נגעתי בשום דבר מלבד במעקה של,

כב' הש' א. קולה :    מה שהוא אמר הוא אמר.

עו"ד י. הלוי :    בסדר, אתה אומר לא רק שלא נכנסתי לתא השני גם לא ראיתי אף אחד נכנס אליו לתא השני.

העד, מר ר. דאודי : אני לא ראיתי אף אחד נכנס אליו רק פתחו את הדלת וזהו.

כב' הש' א. קולה :    כשפתחו את הדלת ראית?

העד, מר ר. דאודי : הייתי.

כב' הש' א. קולה :    ראית שפתחו את הדלת?

העד, מר ר. דאודי : אני לא זוכר כלום.

כב' הש' א. קולה :    מאה אחוז, אין טענות, היית שם כשפתחו את הדלת.

העד, מר ר. דאודי : אני זוכר שקובי הביא פלייר וגם לא יכול היה לפתוח ואז צביקה פתח.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי : טוב, זהו.

כב' הש' א. קולה :    חוזרת?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן.

העד, מר ר. דאודי משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד ו. קבלאוי : 

עו"ד ו. קבלאוי :    סיפרת לגבי זה שלא ראית אף אחד נכנס לתא, כמה זמן נשארת במקום בתוך חדר השירותים?

העד, מר ר. דאודי :    אני לא זוכר.

עו"ד ו. קבלאוי :    בתוך חדר השירותים.

כב' הש' ד. צרפתי :    ליד הכיורים הוא שואל.

העד, מר ר. דאודי :    אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :        הוא לא זוכר.

העד, מר ר. דאודי :    אני לא זוכר, לא זוכר.

עו"ד ו. קבלאוי :        ומה היה בהמשך?

העד, מר ר. דאודי :    עלינו לפרוזדור אני חושב או למטה או היינו בפרוזדור.

עו"ד ו. קבלאוי :        יצאתם מהתא?

כב' הש' א. קולה :        הוא לא נכנס לתא.

עו"ד ו. קבלאוי :        לא מהתא מחדר השירותים.

העד, מר ר. דאודי :    יצאנו.

עו"ד ו. קבלאוי :        יצאתם כולכם?

העד, מר ר. דאודי :    יצאנו בשביל להבריח את שמואל משם.

עו"ד ו. קבלאוי :        הבנתי, אתה יכול להגיד לנו סדר גודל של כמה זמן נשארת שם?

העד, מר ר. דאודי :    וואלה אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :        טוב, תודה רבה רמי, יקצבו את שכרם בהתאם לתקנות, בסדר? השחזור     יסומן 309א בסדר עורך הדין הלוי?

עו"ד י. הלוי :        טוב, שיוגש.

כב' הש' ד. צרפתי :        זה יהיה 309א לכשיוגש.

2 דקות הפסקה. 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3