עדות: לב יופה – חוקר בתחנת גולן

בית המשפט המחוזי בנצרת
תפ"ח 07-502 מדינת ישראל נ' זדורוב עצור/אסיר בפיקוח                                                                                               19 אוקטובר 2021

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי
המאשימה מדינת ישראל
נגד
הנאשם רומן זדורוב דרכון 708XXX
נוכחים: 
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה
בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 5
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

העדים: 
ע.ת, מר לב יופה 
ע.ת, מר אבי אלוש 
ע.ת, מר אלכסנדר (סשה) סטרג'וסקי 

פרוטוקול מתומלל 

כב' הש' א. קולה : בוקר טוב, כן עורך הדין קבלאווי. 
עו"ד ו. קבלאווי : בוקר טוב כבודכם, להיום זומנו 14 עדים. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ו. קבלאווי : אתמול במהלך היום חברי הודיע לנו על וויתור חלק מהעדים האלה, בסופו של יום היום יעידו 3 עדים, הקדמנו את סשה מיום ראשון להיום והוא אמור להיות עד די מרכזי ועוד שני עדים מרכזיים. 
כב' הש' א. קולה : מתוך 14 על 11 הוא וויתר? 
עו"ד ו. קבלאווי : תכף אומר, לגבי אחד העדים שהוא וויתר עליהם היום בבוקר חברי אמר שהוא בכל זאת צריך אותו אז נזמן אותו בהמשך. 
עו"ד י. הלוי : אני לא צריך אותו. 
עו"ד ו. קבלאווי :בסדר, אני אומר באופן כללי. 
כב' הש' א. קולה :שנייה, אני רוצה לומר משהו, עורך הדין הלוי זה שוויתרת היום על עד או מחר או מחרתיים לא נתפוס אותך, אם תגיד אחרי זה אני צריך אותו בכל אופן אנחנו ניתן לך להביא אותו אחר כך בכל אופן אנחנו לא נתפוס אותך על ההצהרות שלך שוויתר, אנחנו לא רוצים לכבול אף אחד.
עו"ד ו. קבלאווי : יופי, אני אומר כך לגבי עדי התביעה האלו 2 ,10 ,11 ,21 ,32 ,33 ,35 עדים אלו יוגשו המסמכים שהם ערכו ופרוטוקולי הדיון מההליך הקודם ככל שהם העידו ובכך יתייתר הצורך בשמיעת עדותם, המוצגים הקשורים לעדים אלו יסומנו מת/70 עד ת/119 ,בנוסף אני חוזר למען הסדר הטוב אמרות הנאשם כולן יוגשו היום בהמשך לדיון הקודם, הם סומנו מת/1 עד ת/51 ויורם אזולאי סומן מת/52 עד ת/64 וינאי עוזיאל ז"ל המוצגים הקשורים אליו סומנו ת/65 עד ת/69 כל המוצגים שמניתי עכשיו מוכנים עכשיו להגשה לבית המשפט 
כב' הש' א. קולה : הם יוגשו היום. 
עו"ד ו. קבלאווי : כן, כולל רשימה שמסכמת הכל. 
כב' הש' א. קולה : יפה. 
עו"ד ו. קבלאווי : העדים שיעידו היום נתייחס אליהם בהמשך מבחינת המוצגים נגיד באמצעותם. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, רק שתדע ששלושה עדים זה קצת פחות מדי ממה שצריך אבל בסדר. 
עו"ד ו. קבלאווי : אנחנו מנסים, סשה היה צריך, אנחנו נשארנו עד שעות מאוחרות בלילה כדי להתכונן להיום. 
כב' הש' א. קולה : אני כבר אומר לגבי סשה נתחיל את סשה אבל אדוני כבר מבין את המגמה שלנו, סשה עשה מה שעשה אנחנו נראה מה שהוא עשה ומה שצריך אחר כך להגיד שהוא לא עשה בסדר נגיד את זה אחר כך. 
עו"ד ו. קבלאווי : נתחיל שני עדים קצרים ואז סשה 
כב' הש' א. קולה : שני עדים קצרים ואז סשה בסדר. 
עו"ד ו. קבלאווי : רק עוד דבר אחד, לגבי עדת תביעה 21 איילת אזולאי מוסכם על הצדדים כי בהתאם למה שהיא העידה בהליך הקודם היא לא ראתה את הבלגן בשירותי הבנות. 
כב' הש' א. קולה : לא ראתה. 
עו"ד ו. קבלאווי : היא ראתה בלגן עולה מהעדות שלה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : לא במובן פוזיטיבי, היא לא ראתה את הבלגן במובן, 
עו"ד ו. קבלאווי : היא ראתה בלגן. 
עו"ד י. הלוי : הבלגן שהיא ראתה לא היה בשירותי הבנות. 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, בסדר. 
כב' הש' ד. צרפתי : פוזיטיבית. 
עו"ד ו. קבלאווי : כן, לא שלא היה בלגן, היא לא ראתה, 
כב' הש' א. קולה : היא ראתה בלגן במקום אחר, היא ראתה בלגן בבית הספר היא לא ראתה בלגן בשירותי הבנות, בסדר. 
עו"ד י. הלוי : היא ראתה בלגן בבית הספר לדבריה. 
כב' הש' א. קולה : זה מה שאמרתי. 
עו"ד י. הלוי : הבלגן שהיא ראתה לא בשירותי הבנות. 
כב' הש' א. קולה : הבנות. 
כב' הש' ד. צרפתי : לא במובן פוזיטיבי, זה לא שהייתי בשירותי הבנות ולא היה בלגן. 
עו"ד י. הלוי : יש לנו פה כמה אפשרויות, היא לא מעידה על שירותי הבנות שום דבר, היא ראתה בלגן והוא לא היה בשירותי בנות. 
כב' הש' א. קולה : בסדר. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : עורכי הדין, הכל יהיה בסדר, קשה לי להאמין שהתיק הזה יוכרע על זה שאזולאי ראתה או לא ראתה ובאיזה מובן היא לא ראתה מה שהיא לא ראתה, הבנו.
עו"ד י. הלוי : זה באמת קוצו של יוד אבל נעמוד עליו, כל עד שאני מסכים שלא יעיד אני מסכים להגשת הפרוטוקול, היא אומרת שיש שם בלגן (לא ברור) משפחת המנוח, אז אמרתי לחברתי אני לא צריך לחקור אותה בשביל שני המשפטים האלה, מוסכם שהבלגן שהיא ראתה לא היה בשירותי בנות זהו, זה הכל. 
כב' הש' א. קולה : זה הכל מוסכם. 
עו"ד י. הלוי : אם חברי ציין אני גם רוצה להגיד משהו. 
עו"ד ו. קבלאווי : אני סיימתי. 
עו"ד י. הלוי : אני אגיד כך, סשה הוא מספר 2 מבחינת צוות החקירה, אחרי יורם זה ברור יכולתם ללמוד את זה די מהר, צריך זמן לחקור אותו, אני יודע כבר שזה לא 5 ישיבות ולא 4 ישיבות, יש לנו ניסיון כבר משותף אבל אני צריך זמן ואני מבקש לחקור היום כמה שאפשר ואת ההמשך לעשות ביום ראשון הקרוב במועד המקורי שלו, אני אסביר, כמו שאתם מבינים יש לי כל מיני התמודדויות שאני משתדל כמו ילד גדול להתמודד אתם ובין היתר הייתה לי התמודדות שאני יזמתי אותה מהיום למחר לסשה כי היה לי חשוב כמו שלחברי חשוב שהיום הזה יהיה מלא ולא ריק בגלל ההסכמות שלי, רוב העדים שהוזמנו להיום לא הייתי צריך אותם, ראיתי, בדקתי וראיתי שאת רובם אני לא צריך ואז הייתה דאגה משותפת שהיום הזה לא יהיה ריק חלילה, אני הסכמתי שהוא יוקדם, אני לא אומר יזמתי אני אומר הסכמתי, לכן כבודכם תתחשבו בזה כי אני באמת בהקפצה, התכוננתי להיום כמיטב יכולתי אבל שתהיה לי את האופציה להמשיך בישיבה הבאה ביום ראשון בבקשה. 
כב' הש' א. קולה : את זה נראה בסוף, אנחנו אומרים לאדוני ובאמת אדוני יפנים, אדוני מפנים וזה בסדר אבל יפנים יותר מהר, אנחנו נראה את מה שסשה עשה, הפרשנות שלו היום וההסברים שלו היום פחות חשובים, יותר חשוב מה שהוא עשה, זה מה שחשוב את זה אנחנו נראה.
עו"ד י. הלוי : אני עם כבודו.
כב' הש' ד. צרפתי : וזה נמצא.
עו"ד י. הלוי : זה נמצא ואני צריך לשאול אותו אבל נתקדם. 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז בוא נתקדם, שלום אדוני בוקר טוב. 
העד, מר ל. יופה : בוקר טוב. 
כב' הש' א. קולה : מה שם אדוני? 
העד, מר ל. יופה : לב יופה. 
כב' הש' א. קולה : אתה מוזהר להגיד את האמת ורק את האמת. 
העד, מר ל. יופה : כן. 
כב' הש' א. קולה : מה דרגתו של אדוני, תפקידו, איפה משרת היום ואיפה שירת בזמן הרלוונטי לאירוע שבגינו אנחנו כאן? 
העד, מר ל. יופה : אני קרוב ל- 30 שנה משרת במשטרת ישראל, מתוכם 25 שנה אני חוקר, במשך 10 שנים האחרונות אני משמש כטוען מעצרים של תחנת משגב, בתקופה הרלוונטית למקרה שימשתי כחוקר בתחנת גולן. 
עו"ד ו. קבלאווי : זה קשור למוצגים שסומנו בקלסרי אמרות הנאשם, ת/1 ,ת/41א ות/50א, זה חקירת הנאשם מה- 10/12 שלא באזהרה, גביית עדות מהנאשם וכן שני תילולים שנערכו לשתי עבודות מ. ט. בתיק הזה, אני אשאל אותו שתי שאלות בקצרה ובזה אסיים חקירתי הראשית. 

העד, מר ל. יופה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאווי : 

עו"ד ו. קבלאווי : מה היה תפקידך בצוות החקירה בתיק הזה? 
העד, מר ל. יופה : חוקר מצוות חקירה. 
ש : מה המשימה שהוטלה עלייך? 
ת : משימות שונות, בין היתר חקירת אנשים. 
ש : איזה אנשים? 
ת : רובם למיטב זיכרוני עובדי בית הספר או אחרים דוברי רוסית שלא שלטו בשפה העברית. 
ש : שהיא שפת האם שלך השפה הרוסית. 
ת : נכון. 
ש : מפנה לת/1 חקירת הנאשם מיום 10/12/06 מדוע החקירה הזו היא לא חקירה באזהרה? 
ת : באותה תקופה הנאשם לא היה בסטטוס של חשוד. 
עו"ד ו. קבלאווי : אין לי יותר שאלות לעד. 
כב' הש' א. קולה : תודה. עורך הדין הלוי בבקשה. 

העד, מר ל. יופה משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : אתה גבית הודעה מהמנקה, אתה זוכר? המנקה שניקה בבית הספר, אתה גבית ממנו הודעה, שמו ויקטור קולסניקוב, גבית ממנו הודעה יום אחרי הרצח, אתה זוכר? 
העד, מר ל. יופה : אני חקרתי הרבה אנשים, חקרתי באותה תקופה לא מעט עובדי בית ספר עובדי ניקיון לא זוכר את השמות. 
ש : אתה זוכר שחקרת את המנקה? 
ת : עניתי לך שאני לא זוכר את השמות, אבל אם אני אראה את ההודעה אני אוכל לאשר לך או לא לאשר לך אם אני הוא זה שחקרתי. 
ש : טוב. 
עו"ד ו. קבלאווי : אתה רוצה לשים בפניו את ההודעה? 
עו"ד י. הלוי : כן אתה יכול לשים, כן. 
העד, מר ל. יופה : כן, אני מאשר שאני חקרתי. 
כב' הש' א. קולה : הוא מאשר עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני לא יודע עד כמה אתה זוכר אבל אני אנסה להזכיר לך אני אומר לך קודם כל שהוא סיפר לך שהוא ניקה ביום הרצח, יום קודם בשירותי הבנות, הוא סיפר כל מיני דברים והרעיון היה שהוא ניקה בשירותי בנות, האם אתה יכול לאשר לי בבקשה. 
העד, מר ל. יופה : זה ייקח לי זמן עד שאני אעבור על העדות. 
כב' הש' א. קולה : אבל למה צריך את זה, אפשר להגיש מה שכתוב? אפשר להגיש את זה. 
עו"ד י. הלוי : כן, יש לו כמה הודעות. 
כב' הש' ד. צרפתי : יש משהו מעבר למה שכתוב פה? 
העד, מר ל. יופה : אני גם לא זוכר ואם היה משהו מעבר לזה זה היה מופיע. 
עו"ד י. הלוי : או קיי. 
כב' הש' א. קולה : הוא לא זוכר כלום, בוא נגיש את זה וגמרנו, שזה יהיה בפנינו. 
עו"ד י. הלוי : העד יגיע מן הסתם, נעצור, אני עובר נושא, אתה תמללת את חקירות הנאשם או חלק מהם נכון? 
כב' הש' א. קולה : מה שהיה בענבל הוא תמלל? 
עו"ד י. הלוי : כן, אתה תמללת נכון? 
העד, מר ל. יופה : כן. 
ש : כי אתה דובר רוסית. 
ת : נכון. 
ש : זו שפת האם שלך? 
כב' הש' ד. צרפתי : כן, הוא אמר קודם שכן. 
העד, מר ל. יופה : כן. 
עו"ד י. הלוי : טוב, אני רוצה להשמיע לך ותצטרך להתקרב למסך, אני רוצה להשמיע לך קטע קטן מחקירה של חוקר שחוקר את רומן, את החשוד שהיה אז חשוד והיום הוא נאשם, אתה תמללת את הקטע הזה ואני רוצה לשאול אותך קודם כל פה, נשמיע את זה ותגיד לנו אם אתה יכול לתרגם מה נאמר, זה 172/06.1 חלק 3 מה- 19/12 אני מציג את התמליל גם זה לנוכחותכם ואני מתייחס לקטע שהוא בעמוד 53 לתמליל, שים לב, אני מחזיק את התמליל המקורי, נשים את הקטע, 
כב' הש' א. קולה : אתה יכול להתקרב. 
עו"ד ו. קבלאווי : הערה כללית, ככל שיש מחלוקת על ידי ההגנה לגבי התרגום שלו שירגיש תרגום מטעמו, מה זה משנה העד שמע, תרגם, כתב את מה שהוא שמע. 
כב' הש' א. קולה : אני בכלל לא מבין, הרי התמלול הוא רק ראייה משנית. 
עו"ד ו. קבלאווי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : כבר סיכמנו שכל זה יוגש עם כתוביות וגמרנו. 
עו"ד י. הלוי : יש פה נקודה מהותית מאד. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, הוא רוצה להראות משהו אחר, בסדר. 
עו"ד ו. קבלאווי : הוא לא מומחה לשפה הרוסית. 
כב' הש' א. קולה : תן לו להראות מה שהוא רוצה. 
עו"ד י. הלוי : הוא תרגם, עוד מעט נגיע למה המשמעות, המשמעות היא גדולה. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, בוא נראה ונשמע. 
(בשלב זה מוקרן סרטון / מושמעת הקלטה באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : מי זה שם חוץ מהנאשם? 
עו"ד י. הלוי : סשה. 
כב' הש' א. קולה : החוקר סשה, בשביל הפרוטוקול אנחנו לא רואים. 
עו"ד י. הלוי : סשה מצד שמאל הוא החוקר. 
כב' הש' א. קולה : סשה הוא החוקר. 
עו"ד י. הלוי : נשמיע עוד פעם? 
העד, מר ל. יופה : לא, שמעתי. 
ש : מה סשה שואל אותו? 
ת : סשה שואל את הנאשם האם היא נפטרה מיד ואז הנאשם מתנדנד עם הראש. 
כב' הש' א. קולה : לאיזה כיוון? לא? 
העד, מר ל. יופה : לכיוון לא ואומר לא, הרים את היד. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, תראה את הקטע עוד פעם, אני מחזיק את מה שאתה עשית. 
העד, מר ל. יופה : או קיי. הוא ממשיך לשאול אותו סשה תסביר מה זאת אומרת לא מיד, הרים את היד, וההמשך. 
ש : בוא אני אקריא לך מה אתה תמללת. 
ת : או קיי. 
ש : סשה אומר לו, 
כב' הש' א. קולה : בקול עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : סשה אומר לו בעמוד 53 של אותו תמליל, סשה אומר לו היא מתה מיד, היא מתה מיד? אנחנו נראה פה שרומן עושה לו כן. 
כב' הש' ד. צרפתי : כן או לא? 
עו"ד י. הלוי : לא, לא, היא מתה מיד או שהיא עשתה משהו? סשה שואל היא מתה מיד רומן עושה כן סשה ממשיך או שהיא עשתה משהו? ואז רומן עונה אתה כתבת כאשר היא הרימה את היד ואז סשה חוזר על דבריו ואומר היא הרימה את היד ומתה מיד? זאת אומרת סשה גם שואל בהתחלה היא מתה מיד או שהיא עשתה משהו, רומן עונה היא הרימה את היד וממשיך להגיד משהו וסשה עונה אחריו זה אתה תמללת אז הרימה את היד ומתה מיד? 
עו"ד ו. קבלאווי : לא, זה לא מה שכתוב. 
עו"ד י. הלוי : סליחה? 
עו"ד ו. קבלאווי : תן לו לקרוא את כל מה שהוא כתב 
עו"ד י. הלוי : את המחלוקת אני לא נותן לו, אני רוצה שהוא ישמע, תסתכלו, היא מתה מיד או שהיא עשתה משהו? 
עו"ד ו. קבלאווי : כן. 
עו"ד י. הלוי : את התנועות שלו נראה זו לא בעיה ואז רומן עונה שני חצאים כאשר היא הרימה את היד, זה במחלוקת אני לא רוצה שהוא ישמע, ואז סשה אומר לו אז היא הרימה את היד ומיד מתה? 
עו"ד ו. קבלאווי : לא, אז איך הרימה את היד. 
עו"ד י. הלוי : איך הרימה את היד ומיד מטה, כתוב. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא נבנה על התמלול, התמלול זו ראיה משנית, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : להפסיק את הוויכוח, התמלול זו ראיה משנית, ככל שעורך הדין הלוי רוצה להראות שהייתה מגמה ואם הוא תרגם כך כדי שנחשוב אחרת בסדר זה הוא יכול לטעון, לגבי התרגום אנחנו רוצים בפעם המיליון תצרפו לזה כתוביות, תגיעו להסכמה. 
עו"ד י. הלוי : אנחנו נגיע אבל צריך אותו 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז אני יודע מה אתה רוצה ממנו, אני מבין, אני מבין. 
עו"ד י. הלוי : אתה כתבת, תגיד היא מתה מיד או שהיא עשתה משהו, זה כתב יד שלך נכון? 
העד, מר ל. יופה : נכון. 
ש : רומן אומר כאשר הרימה את היד ועוד משהו, תסתכל מה סשה עונה, כתבת, מה הוא עונה? איך הרימה את היד ומיד מתה נכון? 
ת : הוא שואל אותו. 
ש : אחרי שרומן דיבר נכון? 
ת : נכון. 
ש : יופי, אז עכשיו תקשיב עוד פעם למה שרומן אומר. 
ת : בסדר. 
ש : מה רומן אמר לו, 
ת : מה שאמרתי לך קודם לכם. 
ש : מה אמרת סשה אומר לו איך היא הרימה את היד ומתה מיד. 
ת : אז רומן מסביר לו, 
ש : מה הוא ענה לו רומן? 
ת : הרימה את היד, את ההמשך לא שמעתי, אם אפשר להגביר. 
כב' הש' א. קולה : תגביר. 
העד, מר ל. יופה : כשהיא הרימה את היד, אני לא שומע את ההמשך אני מתנצל. 
כב' הש' א. קולה : באמת רבותי עורכי הדין, אתה רוצה להראות משהו בסדר, לא יעזור, או שתגיעו להבנות או שבית המשפט ימנה מומחה שישים כתוביות יעלה למדינה כמה שיעלה, יהיו כתוביות, יפענח את זה, הוא ישב על זה יהיה מתורגמן ויהיה מתורגמן מוסמך וזהו, נגמר הסיפור, נגמר הסיפור ונדע מה הוא אמר. 
עו"ד י. הלוי : נמשיך שניה. 
עו"ד ו. קבלאווי : הוא לא מצליח לשמוע מה זה משנה אם תציג לו עוד פעם. 
עו"ד י. הלוי : אני אציג לו, לא מצליח לשמוע שימשיך להעיד, אני אחקור אותו. 
כב' הש' א. קולה : עורך הידן הלוי רק פסק זמן קצר, אמרו לי חבריי ובצדק, אם אתם לא מצליחים להגיע להבנה בזמן קצר לגבי התרגום שעשה והכתוביות אז מה שנעשה נעביר את זה למי שצריך, חבל על הזמן, ייצרו לנו כתוביות שיהיו תרגום אותנטי, כשאתה אומר איך הרימה את היד, יכול להיות איך סימן שאלה, הרי סימני שאלה הוא לא שם, צריך להבין איפה הפסיק, איפה סימן השאלה. 
כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו לוקחים את זה כהזדמנות לדבר על הנושא שהופך להיות מבחינתנו חשוב, לא נשב עם תימלולים וננסה להבין כי אנחנו לא מבינים כלום בשפה, פשוט צריך לראות אם אתם מצליחים להרים את הפרויקט, 
עו"ד י. הלוי : זה בעבודה. 
כב' הש' א. קולה : אם לא אנחנו נעשה את זה. 
כב' הש' ד. צרפתי : אם לא חבל על הזמן, תתחילו לעבוד על הפרויקט הזה. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו נעשה, נמנה מומחה מטעם המדינה שיעשה את זה. 
עו"ד ו. קבלאווי : אנחנו מסכימים אדוני להצעה. 
כב' הש' ד. צרפתי : אז תהיה על הזמנים עם עורך הדין הלוי ואם אתה רואה שתוך שבועיים שלוש לא רואים את תחזית הסיום תגיד, נמנה מומחים. 
כב' הש' א. קולה : שבועיים שלושה זה נצח, זה 5-4 ימים השבועיים שלושה. 
כב' הש' ד. צרפתי : לא יש גם את החלק הראשון שהוא מעביר לך, יש חלק שהוא עשה והוא אמור להעביר, את החלק הראשון אמרנו תעבירו. 
עו"ד י. הלוי : כמה ימים, תוך שבוע הוא יקבל. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק, ואז נדע אם יש הסכמה לגבי זה מה טוב אם לא נמנה אנחנו מומחה וזהו, אי אפשר לחיות במאה ה – 21 עם תמלילים והשערות רוצים תרגום אותנטי בגוף הסרט. 
עו"ד י. הלוי : אני ממשיך, לפני שאני מגיע לרוסית, אני לא מדבר רוסית, אני מדבר על היגיון, אני אשאל אותך שאלה של היגיון כמתמלל, אתה כמתמלל אתה לפעמים בודק את הקשר הדברים? 
העד, מר ל. יופה : סליחה? 
ש : כשאתה מתמלל ולא שומע טוב, מישהו מדבר חלש, אז אתה בודק את הקשר הדברים של מה שאתה מתמלל? 
ת : כשאני מתמלל לא תמיד מפעם הראשונה שאני שמעתי את השיחה או את המשפט או את המילה אני מיד מעלה בכתב אלא אני חוזר אחורה וייתכן גם שזה קורה מספר פעמים שאני נאלץ לחזור אחורה ולשמוע שוב ושוב ואז אם יש צורך לתקן אני מתקן אם אין צורך לתקן אני ממשיך הלאה 
ש : או קיי, אתה רוצה להתייחס לזה, אני אגיד לך מה אתה תרגמת, מה צריך להיות מבחינת המתרגם שאני עובד אתו ומסייע בתרגום כל החקירות ואני אומר לך מראש שזה מאד פשוט שמה שהמתרגם מטעם ההגנה שמע מאד מתאים למה שסשה אומר לפני השאלה ואחרי התשובה של רומן. 
עו"ד ו. קבלאווי : הוא תרגם כמו שתרגם מה הטענה שבכוונה הוא תרגם ככה? 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין קבלאווי קודם כל אדוני לא מדבר את הוא מדבר אתנו, אם אתה רוצה להתנגד תסביר לנו. 
עו"ד ו. קבלאווי : אני אגיד לאדוני, אנחנו לא מתקדמים, העד הסביר שהוא שמע ותרגם, אם חברי חולק על התרגום של העד שיתבקש ויגיש תרגום מטעמו. 
עו"ד י. הלוי : אז אני לא יכול לדבר אתו. 
כב' הש' א. קולה : למה אתה עונה לו? בוא ניתן לזה עוד 3-2 דקות נראה לאיפה זה הולך, בסוף יהיה לנו משהו אחיד ומקובל או מטעמנו או מטעמכם זה מה שיהיה בסוף. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני לוקח את התרגום שלך ומקריא לך מה אתה כתבת "סשה, תגיד, היא מתה מיד? (זה לא מעניין אותך זה אובייקטיבי) רומן עושה ככה, הוא ממשיך או שהיא עשתה משהו, סשה ממשיך, תוך כדי שרומן עושה לא זה גם לא מעניין אותך תנועות, אחרי שהוא סיים את השאלה הזאת אתה כותב כאשר הרים את היד היא תפסה את הסכין. 
העד, מר ל. יופה : מפי רומן. 
ש : מפי רומן. 
ת : כן. 
ש : זו התשובה של רומן כך אתה כתבת, כאשר הרימה את היד היא תפסה את הסכין ואז סשה אומר לו איך היא הרימה את היד ומיד מתה? זאת אומרת אצלך בתמלול הוא נשאל אם היא מתה מיד או שעשתה משהו, רומן אמר היא הרימה את היד, אצלך זה היא תפסה את הסכין ואז סשה אומר לו איך הרימה את היד ומיד מתה? 
כב' הש' א. קולה : מה השאלה? 
עו"ד י. הלוי : אני מתחיל בהיגיון ואחרי זה נגיע לרוסית, אתה מסכים אתי שזה לא הגיוני, בהיגיון שלך, שסשה שואל אותו אם היא מתה מיד ורומן ענה לו משהו והוא אומר איך הרימה את היד ומתה מיד? הוא שאל אותו, איך היא מתה מיד, הוא שאל אותו היא מתה מיד ואז הוא ענה משהו הוא אמר לו איך היא מתה מיד, האם אתה מסכים מבחינת ההיגיון שקודם כל היה צריך להיות שם משהו היא מתה מיד או לא מיד? 
העד, מר ל. יופה : אני לא מתרגם ומתמלל לפי ההיגיון אלא לפי מה שאני שומע. 
עו"ד י. הלוי : טוב. 
כב' הש' א. קולה : גמרנו, שוב, עורך הדין הלוי, נקודה אחת לא ברורה לנו וגם לא ברורה לאדוני אולי סימן שאלה הוא אחרי האיך, אולי זה איך סימן שאלה? הוא כתב איך סימן שאלה? 
עו"ד י. הלוי : לא, איך הרימה את היד, מיד מתה? 
כב' הש' א. קולה : יש סימן שאלה בסוף? 
עו"ד י. הלוי : כן, אבל זו לא המציאות אני מדבר על מיד מתה. 
העד, מר ל. יופה : כי החוקר שאל שאלה זה סימן שאלה. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שרומן ענה, רומן ענה דבר מאד פשוט, היא מיד מתה. 
עו"ד ו. קבלאווי : לא, תגיד לו מה הוא ענה, כאשר אני חתכתי היא הרימה את היד, אני רציתי לתקוף אתה שוב. 
עו"ד י. הלוי : אבל אני עונה לך. 
עו"ד ו. קבלאווי : לא, לשאלה האחרונה יש תשובה, יש שאלה והעבודה שרומן מבין שיש שאלה ועונה נותן תשובה. 
כב' הש' א. קולה : על מה אנחנו מתווכחים? על ההיגיון של העד? זה לא רלוונטי, על איכות התמלול שלו לא רלוונטי. 
עו"ד י. הלוי : אבל למה כל שניה אתה מפריע. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי אם מגמת החקירה להראות שהעד הזה הוא חלק מכל מה שעשו במשטרה כדי להפליל את רומן בבקשה, אבל אם זה איכות התמלול נכונותו, אמינותו והגיונו של העד זה לא רלוונטי. 
עו"ד י. הלוי : בסדר, אני רק אומר לך אני לא טוען שאתה חלק מקנוניה, ברוך השם זה המעגלים הרחוקים, אין לי מחשבות קונספירציה לגבייך, אני אומר לך שאתה היית פה בצומת מהותי, רומן עונה שהוא שואל אותו היא מתה מיד או שהיא עשתה משהו? רומן אומר, כשהיא הרימה את היד היא מתה מיד, לא תפסה את הסכין, היא מתה מיד הרימה את היד היא מתה מיד, ואז סשה שואל אותו אם היא מתה מיד הוא עונה מתה מיד, שים לב, אני אומר,
עו"ד ו. קבלאווי : זה לא נכון. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, אנחנו לא נבהלים מזה, כן נכון, לא נכון, נראה את הכל 
עו"ד ו. קבלאווי : אבל אם כבר הוא מדבר על ההיגיון אז ההיגיון אומר שזה לא נכון שהיא מתה מיד כי הוא מסביר בהמשך ממש משפט אחרי 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא מתווכחים עכשיו על ההיגיון של זה, גם לזה יגיע שעתו שנקבל כלי עזר שאתו אפשר לעבוד, בינתיים אין לנו כלי עזר שאתו אפשר לעבוד. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שהיא תפסה את הסכין, אני לא דובר רוסית אבל כתבו לי את זה בעברית זה (רוסית)
העד, מר ל. יופה : תפסה סכין. 
ש : זה תפסה סכין. 
ת : כן. 
ש : ומה שהוא אמר זה היא מתה מיד הוא אומר (רוסית)
ת : היא נפטרה מיד. 
ש : או קיי, אני אומר לך שמה שרומן ענה זה היא מתה מיד. 
כב' הש' ד. צרפתי : זה מחזק שלא תפסה את הסכין אלא מתה מיד. 
עו"ד י. הלוי : נכון. 
כב' הש' ד. צרפתי : כך הוא גם תרגם פה. 
עו"ד י. הלוי : מה? 
כב' הש' ד. צרפתי : יש פה תפסה סכין במה ששמעת? 
העד, מר ל. יופה : במה ששמעתי לא. 
כב' הש' א. קולה : אבל בתרגום יש. 
העד, מר ל. יופה : יכול להיות שיש המשך. 
כב' הש' ד. צרפתי : אז מה אתה צריך יותר. 
עו"ד י. הלוי : הוא אומר יכול להיות המשך. 
העד, מר ל. יופה : המשך של השיחה. 
כב' הש' ד. צרפתי : מה ששמעת זה מתה מיד ולא תפסה את הסכין, כך הוא גם תרגם הבנו. 
עו"ד י. הלוי : לא, הוא תרגם, הוא תרגם, 
כב' הש' ד. צרפתי : לא, כך הוא תרגם סימולטני כשהוא היה מולנו, בסדר, זה מילים דומות. 
עו"ד י. הלוי : רק שתדעו זה פרט מוכמן שרומן ידע שיש לה )לא ברור( המשפט הזה זה כל התיק בכל חומר הראיות, לא מתווכחים אני אמרתי. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, נגיע לגשר. 
עו"ד י. הלוי : אני ממשיך, אני רוצה לסיים, אני לא אעבור אתך על כל מחלוקת בתרגום כמובן, אני רוצה להשמיע לך לסיום עוד משפט אחד שהוא מאד חשוב לתיק ותתרגם אותו. 
כב' הש' א. קולה : תתקרב. 
עו"ד ו. קבלאווי : לאן אתה מפנה? 
כב' הש' א. קולה : יש כתוביות, עורך הדין הלוי יש כתוביות מה אתה עושה? 
עו"ד י. הלוי : אה, תעצור, תשמיע לו. מה הוא אמר על הדלת? מה החוקר אמר לרומן על הדלת? איך מצאנו את הדלת? 
העד, מר ל. יופה : את המילה דלת לא שמעתי, שמעתי באיזה מצב מצאו את הגופה 
עו"ד י. הלוי : בסדר תקשיב לדלת. 
כב' הש' ד. צרפתי : לסוף לסוף. 
עו"ד י. הלוי : זה מאד חשוב, איך מצאו את הדלת באיזה מצב? 
העד, מר ל. יופה : מצאנו אותה כשהדלת הייתה סגורה. 
עו"ד י. הלוי : האם זה נכון שזה יכול להיות גם הדלת נעולה? 
העד, מר ל. יופה : לא, הדלת הייתה סגורה. 
כב' הש' א. קולה : לא, סגורה ונעולה זו אותה מילה או שתי מילים? 
העד, מר ל. יופה : סגורה ונעולה זה שתי מילים. 
כב' הש' א. קולה : שתי מילים ברוסית? 
עו"ד י. הלוי : תגיד אותן ברוסית. 
כב' הש' ד. צרפתי : מה המילה של נעולה? 
העד, מר ל. יופה : מילה של נעולה – "זקריטה נזמוק". 
כב' הש' א. קולה : יותר בקול. 
העד, מר ל. יופה : "זקריטה נזמוק" זה נעולה. 
כב' הש' א. קולה : מה הוא אמר? 
העד, מר ל. יופה : הוא אמר סגורה, רק מילה סגורה. 
כב' הש' א. קולה : איך הוא אמר את זה ברוסית, תגיד את זה ברוסית. 
העד, מר ל. יופה : "זקריטה, דביר דביר דבה זקריטה" הדלת הייתה סגורה. 
כב' הש' א. קולה : זקריטה. 
העד, מר ל. יופה : זקריטה. 
כב' הש' ד. צרפתי : ואם רוצים נעולה מוסיפים עוד מילה. 
העד, מר ל. יופה : נעולה זה צריך להוסיף עוד מילה. 
כב' הש' ד. צרפתי : עוד מילה. 
עו"ד י. הלוי : נזמוק. 
העד, מר ל. יופה : זקריטה נזמוק זה נעולה. 
עו"ד י. הלוי : זקריטה זה סגורה. 
העד, מר ל. יופה : נכון. 
עו"ד י. הלוי : יפה, שמענו אותך, תודה. 
כב' הש' א. קולה : תודה. 
עו"ד י. הלוי : תודה אני סיימתי. 
כב' הש' א. קולה : סיימת, חוזרת? 
עו"ד ו. קבלאווי : אין לי חוזרת. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה אדון יופה, יום טוב. 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3