עדות סמינה חנוך מאבטח בית הספר

לאחר הפסקה. 


כב' הש' א. קולה : מה שמך אדוני? 
העד, מר, ס. חנוך : סימנה חנוך. 
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת. 
העד, מר, ס. חנוך : רק את האמת.
כב' הש' א. קולה : עכשיו תענה לצדדים, איזה מספר העד הזה? 
עו"ד מרציאנו : 89 .

העד, מר, ס. חנוך לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית עו"ד הר ציון : 


עו"ד הר ציון : מה היה תפקידך בשנת 2006 ?
העד, מר, ס. חנוך : הייתי מאבטח בבית הספר. 
כב' הש' א. קולה : באיזה בית ספר? 
העד, מר, ס. חנוך : בבית ספר נופי גולן. 
כב' הש' א. קולה : תודה. 
עו"ד הר ציון : מה כללה העבודה מבחינת זמן השהייה שלך בשער, סיורים בבית הספר וכדומה? 
העד, מר, ס. חנוך : סיורים מדי שעה, 40 דקות. 
עו"ד הר ציון : או קיי, כמה זמן נמשך כל סיור? 
העד, מר, ס. חנוך : בערך רבע שעה. 
עו"ד הר ציון : או קיי. 
העד, מר, ס. חנוך : רבע שעה עד עשרים דקות. 
עו"ד הר ציון : בחקירה שלך נשאלת לגבי נוהל כניסת זרים לבית הספר, מה אתם צריכים לעשות שמישהו זר נכנס וכדומה, מה אתם אמורים לעשות? 
העד, מר, ס. חנוך : היה לנו רומן רישום והיינו רושמים את השעה, את השם.
עו"ד הר ציון : זה היומן? מציגה בפנייך. 
העד, מר, ס. חנוך : כן. 
עו"ד הר ציון : אבקש להגיש. 
כב' הש' א. קולה : הוא עוד לא הוגש עד היום? 
עו"ד הר ציון : הוא עוד לא הוגש.
כב' הש' א. קולה : אבל כשמגישים תוך כדי עדות זה משבש לנו את הסדר. 
עו"ד הר ציון : אני אגיש בפעם הבאה. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, מסמך שהעד ערך לגבי נוהל רישום וכניסה יוגש בישיבה הבאה בהתאם למספור. 
עו"ד הר ציון : אנחנו רואים שהרישום פה מאד דל, את מי אתם כן רושמים, את מי אתם מחליטים בסוף כן לרשום? 
העד, מר, ס. חנוך : בדרך כלל אנשים זרים שלא מוכרים. 
עו"ד הר ציון : אם זה הורה של ילד שאתם מכירים אתם רושמים? 
העד, מר, ס. חנוך : לא. 
עו"ד הר ציון : עובד רגיל שנכנס לא רושמים. 
העד, מר, ס. חנוך : לא. 
עו"ד הר ציון : טוב, יום 06/12/2006 מתי אם פגשת את הנאשם? 
כב' הש' א. קולה : לפני כן, באותו יום שמרת בבית הספר? היית מאבטח בבית הספר באותו יום? 
העד, מר, ס. חנוך : הייתי מאבטח באותו היום, כן. 
כב' הש' א. קולה : באיזה שעה עד איזה שעה? 
עו"ד הר ציון : באיזה שעה התחלת לעבוד? 
העד, מר, ס. חנוך : שש וחצי. 
כב' הש' א. קולה : בבוקר. 
עו"ד הר ציון : עד איזו שעה? 
העד, מר, ס. חנוך : עד רבע לארבע. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, תענה לשאלה שלה. 
עו"ד הר ציון : באותו יום האם פגשת את הנאשם? 
העד, מר, ס. חנוך : כן, פגשתי אותו. 
עו"ד הר ציון : איפה? 
העד, מר, ס. חנוך : בחניה של בית הספר. 
כב' הש' א. קולה : החניה היא מחוץ לשער נכון? 
העד, מר, ס. חנוך : מחוץ לשער החניה. 
עו"ד הר ציון : כמה זמן הוא היה שם בערך? 
העד, מר, ס. חנוך : בחניה כשפגשתי אותו? 
עו"ד הר ציון : כן. 
העד, מר, ס. חנוך : 10 דקות משהו כזה, הוא חיכה למעסיק שלו, לקבלן, הוא היה צריך להביא לו חומר בשביל לסיים את העבודה שם, גבס, או מלט, לא יודע מה זה בדיוק. 
כב' הש' א. קולה : הוא חיכה למעסיק שלו.
העד, מר, ס. חנוך : כן. 
עו"ד הר ציון : מה הוא לבש בזמן הזה? 
העד, מר, ס. חנוך : עד כמה שזכור לי הוא לבש ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת. 
עו"ד הר ציון : או קיי. 
העד, מר, ס. חנוך : עד כמה שאני זוכר, לא בוודאות. 
עו"ד הר ציון : או קיי, רק עוד שאלה אחת, היה אירוע שהחליפו נורה ברכב של אחת המורות, אתה היית נוכח בדבר הזה? 
העד, מר, ס. חנוך : לא. 
עו"ד הר ציון : אתה רואה את הקבלן מגיע ומעביר לו את החומר הזה? 
העד, מר, ס. חנוך : כן. 
עו"ד הר ציון : כמה זמן לוקח מהרגע שאתה רואה את הקבלן מגיע עד הרגע שהנאשם נפרד ממנו? 
העד, מר, ס. חנוך : בדיוק דקה. 
עו"ד הר ציון : ולאיפה הוא הולך? 
העד, מר, ס. חנוך : הוא נכנס לבית הספר דרך השער.
עו"ד הר ציון : בסדר גמור, תודה. 
כב' הש' א. קולה : כן, נגדית. 

העד, מר, ס. חנוך משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה תיארת את הבגדים שרומן הגיע אתם לבית הספר לא שהוא עבד אתם, מה אתה אומר על זה? 
העד, מר, ס. חנוך : אני לא יודע עם איזה בבגדים הוא עבד בבית הספר. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שחיברת בין שני אירועים שונים, אתה ראית אותו בא לבית הספר וראית אותו עם הבגדים שתיארת אחר כך, עם המכנסיים שתיארת ועם החולצה המכופתרת ואחר כך ראית אותו ממתין, לא משנה מתי כרגע וחיברת הדבקת את המראה הראשון שהוא מגיע לבית הספר בבוקר לאותו אירוע שהוא ממתין ליד השער בבגדים הלא נכונים. 
העד, מר, ס. חנוך : אני לא זוכר בבוקר שהוא נכנס האמת לא שמתי לב לבגדים אבל כשהוא יצא לחניה לקבל את החומר אז עד כמה שזכור לי אלו היו הבגדים שהוא לבש. 
עו"ד י. הלוי : בוא נגיד יכול להיות שטעית נכון? 
העד, מר, ס. חנוך : יכול להיות שטעיתי. 
עו"ד י. הלוי : בסדר, התיק לא עומד על זה. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק, תתקדם, התיק לא עומד על זה.
עו"ד י. הלוי : נכון שאתה חשבת שהוא המתין לדבק הזה חשבת שזה היה ב- 11 מקסימום ב- 12 נכון שכך מסרת? 
העד, מר, ס. חנוך : זה היה בין 11 ל- 12 אני לא הסתכלתי על השעון. 
עו"ד י. הלוי : אז אני אומר לך שהוכח בפלט הטלפון שלו וגם אין היום מחלוקת שהוא המתין בערך ב –   13:25-13:23  
העד, מר, ס. חנוך : לא יודע לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : כשאני אומר לך שהוא לא המתין ב- 11 כמו שחשבת אז בעצם אתה מקבל את זה לא אסון שגם בעניין הזה הייתה לך טעות בהערכת הזמן. 
העד, מר, ס. חנוך : יכול להיות, אבל עד כמה שאני זוכר זה היה בין 11 ל- 12 .
עו"ד י. הלוי : בסדר, תאשר לי שאמרת באחת ההודעות שהשומר השני ששמו אביחי אריאל, נכון היה שומר נוסף? 
העד, מר, ס. חנוך : כן. 
עו"ד י. הלוי : אגב הייתם שני שומרים ביחד או שלחוד?
העד, מר, ס. חנוך : מדי פעם היינו ביחד כשאחד נכנס לתוך בית הספר עושה סיבוב וחוזר חזרה לחניה והשני יוצא. 
עו"ד י. הלוי : נכון שאתה שמעת את אביחי אומר לרומן למה אתה בא עם ג'ינס הג'ינס יתלכלך לך כשהוא הגיע לעבודה. 
העד, מר, ס. חנוך : לא, את זה לא שמעתי. 
עו"ד י. הלוי : הניסוח הוא למה אתה בא לעבודה עם ג'ינס. 
עו"ד הר ציון : בזמן שהוא חיכה, לא בזמן שהוא בא לעבודה, הוא אומר בזמן שהיא חיכה שמעתי אותו אומר למה הוא בא לעבודה עם ג'ינס. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה להימנע מפלפול על דברים לא קריטיים. 
כב' הש' א. קולה : נכון, נתקדם. 
עו"ד י. הלוי : מסרת שאתם לא נותנים להיכנס לבית הספר למי שנראה חשוד. 
העד, מר, ס. חנוך : ברור. 
עו"ד י. הלוי : זה גם הגיוני, מה זה מישהו שנראה חשוד. 
העד, מר, ס. חנוך : אחד שהלבוש שלו מחשיד או שהוא מתנהג. 
כב' הש' א. קולה : מה, לאיפה נתקדם עם זה? 
עו"ד י. הלוי : זהו. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, חקירה חוזרת יש? 
עו"ד הר ציון : שאלה אחת. 
כב' הש' א. קולה : אני לא מבין למה אבל בואו נראה. 

העד, מר, ס. חנוך משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד הר ציון : 


עו"ד הר ציון : אמרת כאן שאתה לא בטוח לגבי הג'ינס אני רוצה להקריא לך משהו מההודעה שלך תגיד לי מה מבניהם מדויק. 
עו"ד י. הלוי : הבנתי, אז עכשיו הוא יגיד לך אני בטוח. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק, אני לא חושב שזה 
עו"ד הר ציון : לגבי המכנסיים אני בטוח אחרי שאתה אומר שהוא לבש ג'ינס אתה אומר אני לא בטוח לגבי החולצה, לגבי המכנסיים אני בטוח כי אני זוכר שהשומר השני אמר לרומן למה אתה בא לעבודה עם ג'ינס ואמר לו לא חבל עליהם ורומן ענה לא נורא זה מכנסי עבודה, אני שמעתי את זה במו אוזניי. 
עו"ד י. הלוי : אני יכול לענות במקומו? אני בטוח, עכשיו אני בטוח. 
העד, מר, ס. חנוך : אני לא בטוח. 
כב' הש' א. קולה : טוב, רבותי, הוא לא בטוח. 
עו"ד הר ציון : אתה עדיין לא בטוח שאמרת את זה? זכרת יותר טוב? 
כב' הש' א. קולה : גברתי זוכרת שהוא עד שלך, לא מטיחים בו דברים כאלה. 
העד, מר, ס. חנוך : לא, לא הבנתי את השאלה, עוד פעם בבקשה. 
כב' הש' א. קולה : הוא לא עד עוין, גברתי לא יכולה לשאול אותו חקירה נגדית. 
עו"ד הר ציון : אני שואלת אותך מה גרם לך פתאום להגיד שאתה לא בטוח אם זה ג'ינס או לא. (הדוברים מדברים יחדיו)
העד, מר, ס. חנוך : עבר הרבה זמן, 15 שנה. 
עו"ד הר ציון : אז אם בדצמבר 2006 זכרת שהוא לבש ג'ינס זכרת יותר טוב? 
העד, מר, ס. חנוך : כן. 
עו"ד הר ציון : תודה. 
כב' הש' א. קולה : טוב, נקצוב את שכרו של העד? 
עו"ד הר ציון : כן, תודה. 
כב' הש' א. קולה : טוב, קוצבים את שכרו של העדים הפרטים יועברו למזכירות, 7 דקות הפסקה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3