עדות : קצין החקירות שקלאר אנטולי מתחנת חדרה שהגיע לקצרין לצורך ביצוע השחזור עם זדורוב

עו"ד י. הלוי : מי זה אנטולי?
עו"ד ש. הר ציון : אנטולי.
כב' הש' א. קולה : אנחנו כבר אומרים לאדוני אנחנו מבינים את המניעים, פרשנויות בשחזור לא צריך, אנחנו נראה את השחזור.
עו"ד י. הלוי : חכו לשחזור, חכו.
כב' הש' א. קולה : נכון, נכון.
עו"ד י. הלוי : אמרנו יש הבטחות מקיימים, אמרתי חכו לשחזור, פני התיק גם בפני השחזור.
כב' הש' א. קולה : השחזור זה כבר עם כתוביות? 
עו"ד ש. הר ציון : כן.
עו"ד י. הלוי : כן, אבל זה לא הכתוביות שלי, אם תהיה לי הסתייגות אני אגיד.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד ש. הר ציון : בעניין השחזור, יש לנו עותק עם כתוביות שנערך עוד בעבר, נקרין אותו, יש לנו גם תמליל עזר שנעשה בהסתמך על, נגיש אותו לכבודכם לצורך מעקב.
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, מה שמך המלא?
העד, מר א. שקלאר :שקלאר אנטולי. 
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, מה היה תפקידו של אדוני בזמן הרצח בזמן כתב האישום?
העד, מר א. שקלאר : בזמן הרצח הייתי קצין חקירות בתחנת חדרה, היום אני סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר חוף. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, (לא ברור).
העד, מר א. שקלאר :כן.

העד, מר א. שקלאר לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד מ. מרציאנו :

עו"ד מ. מרציאנו : אנטולי בוקר טוב.
העד, מר א. שקלאר : בוקר טוב.
עו"ד מ. מרציאנו : בהמשך להערות של בית המשפט אילו פעולות עשית בתיק החקירה מלבד השחזור?
העד, מר א. שקלאר :שום פעולה.
עו"ד מ. מרציאנו : תאר בבקשה את נסיבות הפניה אלייך לצורך ביצוע השחזור, מי פנה, מדוע?
העד, מר א. שקלאר : באותה עת הייתי קצין חקירות בתחנת חדרה, התקשר אלי מישהו מהפיקוד או מפקד תחנה או מישהו מהפיקוד ביקשו שאני אגיע לאזור קצרין לבצע שחזור של אירוע רצח, משהו בגדול כי לא התעסקתי עם זה בזה גם לא במחוז שלנו.
כב' הש' א. קולה : או קיי.
עו"ד מ. מרציאנו : למה פנו אלייך זאת אומרת מחדרה להביא מישהו שיוביל את השחזור, הסבירו לך?
העד, מר א. שקלאר :קודם כל לא הייתי חלק מצוות החקירה שזה חשוב.
עו"ד מ. מרציאנו : למה זה חשוב?
העד, מר א. שקלאר : כדי שאני לא אכיר פרטים לנושא של הכוונה אם בטעות ייפלט לי משהו, באותה תקופה הייתי כבר תקופה די ארוכה בחקירות וקצין חקירות וניהלתי מספר תיקי רצח.
עו"ד מ. מרציאנו : אתה דובר רוסית.
העד, מר א. שקלאר :כן.
עו"ד מ. מרציאנו : לשאלת בית המשפט, השחזור אנחנו עוד מעט נקרין אותו בוצע כשבועיים לאחר הרצח, מה אתה ידעת על הרצח בנקודת הזמן הזו שבה התבקשת לבצע את השחזור?
העד, מר א. שקלאר :אני חושב שזכרתי משהו כמו שכן מדובר באירוע רצח של ילדה ויש עצור, לא ידעתי את הפרטים גם לא נכנסתי לזה ולא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות כי זה גם לא בגזרה שלנו.
כב' הש' א. קולה : מה כן ידעת, לא מה לא ידעת?
העד, מר א. שקלאר :אני חושב שידעתי שמדובר בנערה אם אני זוכר נכון בת 14 שנרצחה בתוך בית ספר ואז פרסמו שנעצר חשוד לא חושב שידעתי מעבר לזה.
עו"ד מ. מרציאנו : מאיפה ידעת את המידע הזה?
העד, מר א. שקלאר :אני חושב מהטלוויזיה.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד מ. מרציאנו : אתה מגיע לקצרין עם מי אתה נפגש? מי מתדרך אותך?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר כרגע במדויק מי תדרך אותי, אני חושב שנפגשתי עם מישהו מצוות החקירה שהסבירו לי שיש פה חשוד שמודה בביצוע הרצח וביקשו שאני אצא אתו לשחזור, באותה עת גם לא ידעתי איפה זה קצרין וגם לא ידעתי איפה זה בית הספר המדובר בקצרין אז הייתי צריך הכוונה לכל דבר.
כב' הש' א. קולה : אבל הגעת לתחנת המשטרה נכון?
העד, מר א. שקלאר : לתחנת המשטרה הצלחתי להגיע כן.
עו"ד מ. מרציאנו : אתה מספר שנפגשת עם מי מחוקרי העדים (לא ברור)
העד, מר א. שקלאר :שמסביר לי,
עו"ד מ. מרציאנו : אילו פרטים אתה מקבל בשלב הזה?
העד, מר א. שקלאר :הוסבר לי שמדובר באירוע רצח ויש עצור והעצור מודה ומעוניין לשחזר את האירוע.
עו"ד מ. מרציאנו : נחשפת לתמונות?
העד, מר א. שקלאר : לא, לא, ממש לא, לא תמונות לא הסבר איך.
עו"ד מ. מרציאנו : דוח פתולוגי?
העד, מר א. שקלאר :ממש לא.
כב' הש' א. קולה : אמרו לך איפה בוצע הרצח בתוך בית הספר?
העד, מר א. שקלאר : לא.
כב' הש' א. קולה : אמרו לך רק שזה היה בבית הספר.
העד, מר א. שקלאר :אני שמעתי על זה כבר בתקשורת שזה היה בבית הספר.
כב' הש' א. קולה : אבל גם החוקר אמר לך קח אותו לבית הספר.
העד, מר א. שקלאר : לא ידעתי איזה בית ספר.
כב' הש' א. קולה : או קיי.
עו"ד מ. מרציאנו : משהו על איך בוצע הרצח.
העד, מר א. שקלאר : לא, ממש לא.
עו"ד מ. מרציאנו : אני רוצה לשאול אותך האם במהלך השחזור עצמו אתה נחשף מישהו רומז לך על אודות פריטים היכן הזירה וכדומה?
העד, מר א. שקלאר :ממש לא, אני זוכר שהתחלתי את השחזור עם החשוד,
כב' הש' א. קולה : שניה אחת, שאלה מקדימה, בשחזור היה מישהו מחוקרי התיק?
העד, מר א. שקלאר : ביחד אתי לא אבל מסביב היו אנשים שהכירו את התיק, אבל הם לא היו ביחד אתי ביחד עם החשוד
כב' הש' א. קולה : אבל מסביב היו אנשים שכן.
העד, מר א. שקלאר :מסביב היו אנשים כמו שאני מבין כן הכירו את התיק ואז הם פיקחו מרחוק.
כב' הש' א. קולה : מה זה מרחוק?
העד, מר א. שקלאר :מרחוק זה שהם היו במעגל היקפי אני והחשוד ומסביב בלשים וחוקרים אנשים שאני גם לא יודע בדיוק מי הם כי אני לא מכיר אותם.
ב' הש' א. קולה : או קיי,
עו"ד מ. מרציאנו : ההיכרות עם האנשים מסביב, אמרת שהיו בלשים, הנאשם היה כבול לבלש אתה הכרת מישהו מהצוות?
העד, מר א. שקלאר :ממש לא.
עו"ד מ. מרציאנו : יש מישהו שהיה בשחזור שכן הכרת?
העד, מר א. שקלאר :אני הכרתי את אבי שי.
עו"ד מ. מרציאנו : מי זה אבי שי?
העד, מר א. שקלאר :אבי שי היה באותו זמן אני חושב קצין אח"מ מחוזי, את אבי שי כן הכרתי מתיקי רצח קודמים שניהלנו מולו, אבל מעבר לזה ממש לא מכיר שם את הדמויות.
עו"ד מ. מרציאנו : אנטולי, השחזור כולו מוקלט, מוסרט, אני רוצה לשאול אותך האם הוחלפו דברים?
כב' הש' א. קולה : מי הקליט את השחזור מי היה האיש הטכני שביצע את ההקלטה והצילום?
עו"ד ש. הר ציון : שמואל פריאנטה עד תביעה.
עו"ד מ. מרציאנו : האם נאמרו, הוחלפו דברים אם בכלל בינך בין החוקרים לבין הנאשם שלא הוקלטו?
העד, מר א. שקלאר : כל מה שדיברתי אתו והייתי אתו צמוד כל מה שמדברים אתו הכל מוקלט ומתועד.
כב' הש' א. קולה : מתי התחלתם את ההסרטה?
עו"ד מ. מרציאנו : ברשות כבודכם אני מבקש שנצפה בשחזור.
כב' הש' א. קולה : לא בשעה.
עו"ד מ. מרציאנו : אז מה?
כב' הש' א. קולה : באיזה שלב.
העד, מר א. שקלאר :ממש מההתחלה.
עו"ד מ. מרציאנו : אנחנו נראה.
כב' הש' א. קולה : בבקשה.
העד, מר א. שקלאר :קודם כל כמו פה וגם בפרקטיקה הנהוגה אנחנו מקריאים את הזכויות של החשוד שיש לו זכות לעורך דין.
עו"ד מ. מרציאנו : בתוך הרכב?
העד, מר א. שקלאר : לא מחוץ לרכב, במשרד, עוד לפני שאנחנו יוצאים.
כב' הש' א. קולה : במשרדי המשטרה.
העד, מר א. שקלאר : בתחנת המשטרה מקריאים לו את כל הזכויות מחתימים אותו על זה שהוא הבין את כל הזכויות והכל ורק אז אנחנו למעשה מפסיקים את ההקלטה נוסעים אתו לאיפה שהוא אומר לנו ואז כשמגיעים כבר יותר קרוב לאיפה שהוא מכווין אז עוד פעם יוצאים מהרכב מדליקים את המצלמה.
כב' הש' א. קולה : יצאתם מהרכב הדלקתם את המצלמה.
העד, מר א. שקלאר :כן.
עו"ד מ. מרציאנו : בשלב הזה לפני שאתם יוצאים לשחזור כמו שעכשיו הסברת לבית המשפט בחדר החקירות אנחנו תכף נראה את זה אתה מחתים את הנאשם על מסמך כלשהו.
העד, מר א. שקלאר :כן.
עו"ד מ. מרציאנו : על מה מדובר, מה זה המסמך הזה?
העד, מר א. שקלאר :מדובר במסמך סטנדרטי,
עו"ד מ. מרציאנו : ת/159 שהוגש.
העד, מר א. שקלאר :מדובר במסמך סטנדרטי שבו מחתימים את החשוד לפני ביצוע השחזור על זה שהוא מסכים שמקריאים לו את כל הזכויות ומתי יוצאים לשחזור והחלק השני שלו מתחת זה כשחוזרים מהשחזור ומקרינים לו את כל השחזור שהוא מאשר שזה כל מה שהוא שחזר והכל נכון.
כב' הש' א. קולה : הקרנתם לו את השחזור שחזרתם?
העד, מר א. שקלאר :הקרנו לו.
עו"ד מ. מרציאנו : אתה דיברת באמת על זכות השתיקה.
העד, מר א. שקלאר :כן.
עו"ד מ. מרציאנו : מה לגבי זכות ההיוועצות?
העד, מר א. שקלאר :זכות ההיוועצות אני זוכר שאני הודעתי לו זה לא כתוב פה בטופס.
עו"ד מ. מרציאנו : או קיי, את זה נראה בשחזור, אני אבקש לראות את השחזור מא. ועד ת ואחרי זה עוד כמה שאלות בודדות להבהרות כאלו ואחרות. הערה אחת טכנית יש פער של כחמש דקות בין השעון שרואים פה מוקרן על המסך 10:19 לבין זמן אמת, השעון שנראה הוא מפגר בכחמש דקות.
עו"ד י. הלוי : זה מוסכם, זמן אמת הוא חמש דקות יותר מאוחר.
עו"ד ש. הר ציון : 19:15 .
כב' הש' א. קולה : ממונה מסך.
עו"ד ש. הר ציון : ממונה מסך.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד מ. מרציאנו : כבודכם אני מתנצל, אני מבין שכבודכם לא מבין רוסית גם אני לא בקיא גדול בשפה הזו, אני כן חושב שיש משמעות לאינטונציה.
כב' הש' א. קולה : הוא בדרך, תמשיך. אני מבין שהייתה הפסקה בהקלטה וחידשתם אותה ברגע הזה.
העד, מר א. שקלאר : בכניסה לבית הספר כן
כב' הש' א. קולה : אפשר להמשיך.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : רגע, הבלש הוא כל הזמן עושה תנועות.
העד, מר א. שקלאר :יש פרוג'טור שעובד על חיישן תנועה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד מ. מרציאנו : יש חלק שלישי אדוני.
עו"ד ש. הר ציון : החלק הקצר של התחנה.
כב' הש' א. קולה : למה צריך לראות אותו, טוב.
עו"ד מ. מרציאנו : כמה שאלות הבהרה, כשאני מפנה את העד למונה אני מתכוון לשעון הווידאו שמוקרן על המסך, במונה 19:13 אתה מכריז שאתם יוצאים לבית הספר נופי גולן ואז ראינו את הקפיצה עד 19:27 זאת אומרת חלפו 14 דקות מה קורה בזמן הזה? מה אתה מבחינת האינטראקציה שלך עם הנאשם בזמן הזה?
העד, מר א. שקלאר : לא זכור לי שדיברנו או שוחחנו אתו על הנושא.
כב' הש' א. קולה : אתה ישבת אתו ברכב?
העד, מר א. שקלאר :ישבתי אתו.
כב' הש' א. קולה : היו עוד שוטרים / בלשים?
העד, מר א. שקלאר :היה נהג אני זוכר, נהג מאבטח.
כב' הש' א. קולה : אבל לא דיברתם.
העד, מר א. שקלאר : לא לא.
כב' הש' א. קולה : לא דיברתם, הלאה.
עו"ד מ. מרציאנו : במונה 19:27 אנחנו ראינו אותך ואת הנאשם כשהוא כבול לבלש בכניסה צדדית לבית הספר, למה נכנסתם דווקא לשם דרך הכניסה הזו?
העד, מר א. שקלאר :אני לא מכיר את הכניסות והיציאות לשם והוא לקח אותנו,
עו"ד מ. מרציאנו : מי זה הוא?
כב' הש' א. קולה : מי זה הוא?
העד, מר א. שקלאר :העצור.
כב' הש' א. קולה : הנאשם.
עו"ד מ. מרציאנו : הנאשם.
העד, מר א. שקלאר :הנאשם לקח אותנו לשם והוא הסביר שזו כניסה צדדית ויש מקלט למטה מקלט מס' 2 כל מה שהוא מספר.
עו"ד מ. מרציאנו : טוב. במודה 19:34 אתה עוצר את השחזור אחרי שאתם עולים על גרם המדרגות, שם אתם עוצרים וההגנה טוענת שהעצירה הזו בראש גרם המדרגות הייתה מכוונת, הייתה לה תכלית בעצם לחשוף בפני הנאשם את זירת הרצח מה יש לך לומר על כך?
העד, מר א. שקלאר : היה עניין של האזיקים שליווה אותנו כל השחזור כי ביקשתי בתחילת השחזור להוריד לו את האזיקים כי כשאני עושה שחזור אני רוצה שהבן אדם ידבר חופשי ויתבטא חופשי ותנועות ידיים זה חלק מהדיבור שלו ואז לא הצליחו מההתחלה להתאים מפתח לאזיקים זה כנראה אזיק מיוחד ואז כל פעם ניגש בלש אחר ומנסה לשחרר גם זה קטע שבלש פתאום ניגש ומצא איזה מפתח אקראי וגם לא
הצליח וגם אחר כך כשהיינו בשירותים ניגש ולא הצליח וגם בסוף השחזור כשרצינו לשחרר גם לא הצליח היה עניין של בעיות באזיקים לא בעיות של לעצור כדי שהוא יראה או לא, אני גם לא יודע לאן הוא מוביל אותי באותו זמן.
עו"ד מ. מרציאנו : כשאתה בראש גרם המדרגות מה אתה ידעת בשלב הזה על זירת הרצח?
העד, מר א. שקלאר : כלום, אני לא יודע לאן הוא לוקח אותי, אני לא יודע באיזה קומה זה אירע אני לא יודע כמה קומות יש בבית הספר.
עו"ד מ. מרציאנו : אב בית הדין שאל אותך על קול שנשמע בשחזור ששואל אותך יש כמה פעמים דו שיח בינך לבינו במונה 19:36 ,19:43 , 19:51 ובעיקר במונה 20:02 בסוף מי הדובר הזה?
העד, מר א. שקלאר :אני מזהה את הקול של אבי שי מהיכרותי אתו, הוא היה אחראי על החקירה.
כב' הש' א. קולה : גם רואים אותו בתמונה.
העד, מר א. שקלאר :נכון, רואים את הבחור עם החולצה הכחולה אז הוא רצה לדעת כל מיני,
כב' הש' א. קולה : מה היה תפקידו?
העד, מר א. שקלאר : באותו זמן הוא היה קצין אחמ מחוזי.
כב' הש' א. קולה : אמרת הוא היה אחראי על החקירה?
העד, מר א. שקלאר :הוא היה אחראי על כל החקירות במחוז ואני זוכר שהוא היה מעורב גם בחקירה הזאת.
כב' הש' א. קולה : הוא ידע
העד, מר א. שקלאר :הוא רצה לדלות דרך השחזור,
כב' הש' א. קולה : הוא ידע את כל הפרטים לפני כן.
העד, מר א. שקלאר :אני מניח שכן.
כב' הש' א. קולה : או קיי.
עו"ד מ. מרציאנו : השחזור כמו שראינו מסתיים במונה 20:09 ומתחדש בחדר החקירות שוב ב- 21:25 יש פרק זמן של שעה ורבע בין הרגע שהוא נפסק בבית הספק לבין,
כב' הש' א. קולה : לא, הפעם הראשונה ב- 20:09 ואז זה נפסק ב- 20:16 אנחנו מפסיקים עכשיו.
עו"ד מ. מרציאנו : לא, זמן האמת לעומת הזמן שנראה בווידאו.
כב' הש' א. קולה : יש לנו רק 5 דקות לא 11 דקות.
עו"ד מ. מרציאנו : נכון.
כב' הש' א. קולה : בסוף בסוף זה מסתיים לא ב- 20:09 .
עו"ד מ. מרציאנו : למיטב זיכרוני זה 20:09 יש שעה ורבע פרק זמן בין סיום,
כב' הש' א. קולה : 20:09 זה הסיום הראשון, )לא ברור( יש הפסקה של התארגנות עולים למעלה.
עו"ד ש. הר ציון : זה אחרי זה.
עו"ד מ. מרציאנו : 20:09 מסיימים את החלק השני של השחזור והקפיצה הבאה היא כמו שחברי אומר בחדר החקירות.
כב' הש' א. קולה : או קיי.
עו"ד מ. מרציאנו : כך או כך אנחנו נראה את זה, השחזור בפני כבודכם, אנחנו נראה את זה מדובר על פרק זמן של שעה ורבע בין קטיעת הסרטון בבית הספר לבין חידוש ההקלטה בחדר החקירות, מה נעשה בפרק הזמן הזה בכל זאת שעה ורבע.
העד, מר א. שקלאר : צריך לנסוע חזרה לתחנת קצרין שאני לא זוכר כמה זמן נסיעה זה וצריך להקרין לו את כל השחזור שלו כדי שהוא יאשר בחתימת ידו.
כב' הש' א. קולה : כשהקרנתם לו את השחזור זה היה בלי הקלטה.
העד, מר א. שקלאר : בלי הקלטה.
כב' הש' א. קולה : אתה היית צמוד אליו,
העד, מר א. שקלאר : כן, כל הזמן.
כב' הש' א. קולה : עד 21:14 ?
העד, מר א. שקלאר : עד שסיימנו את כל גם את הפרק השלישי מה שאפשר לראות עד הסוף.
כב' הש' א. קולה : אבל ההקרנה הייתה ללא,
העד, מר א. שקלאר : למיטב זיכרוני בלי,
כב' הש' א. קולה : היא לא הוקלטה.
העד, מר א. שקלאר : כן, אבל הוא אישר בסוף שהוא צפה בכל וראה את הכל.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
העד, מר א. שקלאר :ועשה הכל מרצונו.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד מ. מרציאנו : בפרק הזמן הזה של השעה ורבע אתה אומר הקרנתם לו את ההקלטה וכו' וכשחזרתם לבית הספר הוחלפו דברים החקירה באיזשהו אופן נמשכה בשלב הזה?
העד, מר א. שקלאר : למיטב ידיעתי לא וכל פעם כשאנחנו מדברים עם חשוד ובמיוחד עם חשוד ברצח אז מתעדים ממש הכל.
עו"ד מ. מרציאנו : טוב, במונה 21:27 אתה מחתים אותו על ת/159
העד, מר א. שקלאר :זה החלק השני של היציאה לשחזור וזאת למעשה החזרה שהוא מאשר.
עו"ד מ. מרציאנו : מאה אחוז, בחלק שלא רואים שכבוד בית המשפט ביקש שלא לצפות בו כרגע רואים אותך שואל את הנאשם מספר שאלות, מי יזם את המשך החקירה על ידך?
העד, מר א. שקלאר :אני לא בדיוק זוכר מי ביקש ממני לשאול כמה שאלות הבהרה שזה כבר בהמשך לשחזור, השחזור הסתיים, הסתיימה ההקרנה, הסתיים הכל ואז ביקשו ממני לשאול אותו כמה שאלות הבהרה, אני לא זוכר אם זה היה אבי שי ספציפית או,
כב' הש' א. קולה : אבל מישהו מהחוקרים.
העד, מר א. שקלאר : כן, אני לא יודע לשאול שאלות הבהרה כי אני לא יודע מה (לא ברור) אבל זה מה שהם ביקשו.
כב' הש' א. קולה : הבנתי.
עו"ד מ. מרציאנו : טוב, אנחנו ראינו את השחזור בעיניים אבל בכל זאת במקומות שלא רואים ההגנה טוענת שאתם החוקרים הדרכתם את הנאשם,
כב' הש' א. קולה : מה זה מקומות שלא רואים, אין מקומות שלא ראינו.
עו"ד מ. מרציאנו : יש את הדרך אל השחזור, יש הדרך מהשחזור.
כב' הש' א. קולה : אבל עד השעה 20:09 אין משהו שלא ראינו.
עו"ד מ. מרציאנו : נכון.
כב' הש' א. קולה : תודה רבה.
עו"ד מ. מרציאנו : אבל אני שואל לגבי הקטעים שלא ראינו.
כב' הש' א. קולה : אז הוא אמר לך בהתחלה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד מ. מרציאנו : באופן כללי האם נדרשתם,
עו"ד י. הלוי : היה ניתוק גם באמצע השחזור
העד, מר א. שקלאר : לא זכור לי.
כב' הש' א. קולה : לא. זה רץ.
עו"ד מ. מרציאנו : באופן כללי אנחנו התרשמנו מאיך התנהל הנאשם בשחזור אבל באותם קטעים שלא ראינו אומרת ההגנה שהנאשם מבולבל שברירי, מה אתה התרשמת ממנו לא בקטעים שאנחנו ראינו, מה שראינו ראינו, קטעים שלא ראינו איך אתה התרשמת ממנו לפני שיצאתם, בדרך לשם, כשחזרתם משם, איך הוא התנהג, איך הייתה ההתרשמות שלך ממנו?
העד, מר א. שקלאר :אני התרשמתי מבן אדם שקול, מביע חרטה על המעשים שלו ושהוא מספר את כל האמת זאת הייתה ההתרשמות שלי.
עו"ד מ. מרציאנו : אני סיימתי.
כב' הש' א. קולה : אנחנו עושים עכשיו רבע שעה הפסקה.
(לאחר הפסקה)

העד, מר א. שקלאר משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : מי הזמין אותך ספציפית לנהל את השחזור?
העד, מר א. שקלאר :תראה, אנחנו מדברים על לפני 16 שנה, למיטב זיכרוני זה היה מפקד התחנה או מישהו מהצמרת של תחנת חדרה שביקשו ממנו להגיע לשם.
עו"ד י. הלוי : אבי שי הזמין אותך?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר.
עו"ד י. הלוי : יכול להיות שאבי שי הזמין אותך?
העד, מר א. שקלאר : לא נראה לי.
עו"ד י. הלוי : (לא ברור)
העד, מר א. שקלאר :יכול להיות שכשהגעתי היה שם אבי שי, אבל מי שאמר לי לנסוע לשם זה לא הוא.
עו"ד י. הלוי : זו הייתה פעם ראשונה שניהלת שחזור?
העד, מר א. שקלאר : לא.
עו"ד י. הלוי : כמה שחזורים ניהלת לפני כן?
העד, מר א. שקלאר : לא זוכר, מספר תיקים.
עו"ד י. הלוי : אז אתה מנהל שחזורים מנוסה, הכרת את נוהל עריכת שחזור?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר מה הכרתי באותה תקופה.
עו"ד י. הלוי : אבל בתור מנהל שחזורים מן הסתם ידעת שיש נוהל עריכת שחזור נכון?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר מה ידעתי לפני 16 שנה.
עו"ד י. הלוי : זה קצת תמוה לי לא נתעכב על זה, ההיגיון נותן שבתור מנהל שיש לך בראש שיש נוהל עריכת שחזור שמנהל מסתכל בו.
העד, מר א. שקלאר : עקרונית כן.
עו"ד י. הלוי : ככל הנראה סביר גם אם אתה לא זוכר סביר שלפני עריכת שחזור אתה מסתכל ריענון מה הנוהל אומר נכון?
העד, מר א. שקלאר : לא.
עו"ד י. הלוי : או קיי, תאמר לי, אתה מסכים אתי כמו שאתה אמרת לכבוד השופטים שנכחו לא אכפת לי באיזה ממרחק, לא מעניין אותי המעגל, נכחו הרבה אנשים בשחזור שמעורבים בחקירה נכון? מרחק 100 מטר נכון?
העד, מר א. שקלאר :היו אנשים סביב שאני לא יודע מי הם.
כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו יודעים שאבי שי,
עו"ד י. הלוי : לא, לא, יש לנו בפרוטוקול שהוא אמר היו אנשים מהחקירה.
עו"ד מ. מרציאנו : הוא השיב שהוא לא מכיר.
עו"ד י. הלוי : אבל ידעת שיש אנשים שמעורבים בחקירה שנמצאים בבית הספר בזמן השחזור נכון?
העד, מר א. שקלאר : באופן כללי כן.
עו"ד י. הלוי : קודם כל אתה כמנהל שחזור מהניסיון שלך אני אומר שזה לא תקין האם אתה מסכים אתי מלכתחילה השחזור הזה מתחיל בחטא גדול.
העד, מר א. שקלאר :ממש לא.
עו"ד י. הלוי : או קיי, בסדר, אתה לא חושב שיש סכנה שאחד מהנוכחים בשחזור בין אם זה 2 מטר לידכם או 3 מטר לידכם או 5 מטר לידכם יכלים להתערב בשחזור ולשלוח מישהו לעצור את רומן, לא דאגתם לאפשרות הזאת?
העד, מר א. שקלאר : לא.
עו"ד י. הלוי : אמרת לנו לא הכרת את זירת הרצח נכון?
העד, מר א. שקלאר :נכון.
עו"ד י. הלוי : בעצם לא הכרת כלום על הרצח חוץ מהטלוויזיה שהיא נחתכה נדקרה נכון?
העד, מר א. שקלאר :גם היום אני יודע בערך את אותו דבר.
עו"ד י. הלוי : האם ידעת לפני תחילת השחזור שיש שלוש עקבות שנראות מטפסות על האסלה שם בפנים מכל ההדחה ועל הקיר המפריד ונחשדות כמסלול היציאה של הרוצח?
העד, מר א. שקלאר : לא.
עו"ד י. הלוי : טוב, האם אבי שי לפני תחילת השחזור דיבר אתך על פרטים מהחקירה?
העד, מר א. שקלאר : למיטב זיכרוני לא.
עו"ד י. הלוי : אבל יכול להיות שכן נכון
העד, מר א. שקלאר : למיטב זיכרוני לא.
עו"ד י. הלוי : למה אתה לא שולל את זה מיד שלא ייתכן כזה דבר?
העד, מר א. שקלאר : כי לא כך נהוג כשאני מגיע לבצע שחזור, באים ואומרים זה חשוד במעשה X ותצא אתו לדרך ואז אני שואב את כל הנתונים למעשה מהמשחזר, אני לא שואב את הנתונים מתיק החקירה.
עו"ד י. הלוי : אז אתה מדבר אתי בעצם אתה עונה לי על סמך מה צריך להיות אני שואלת עובדתית פעם אחרונה יכול להיות שאבי שי פני השחזור כן דיבר אתך על הרצח פרטים מסוימים אפילו מעטים?
העד, מר א. שקלאר : לא נשמע לי סביר.
עו"ד י. הלוי : האם לפני שהתחיל השחזור ראית שיש שלט על הדלת, אותה דלת של חדר השירותים שבסופו של דבר רומן נכנס אליה האם ידעת שיש שלט על הדלת?
העד, מר א. שקלאר : לא זוכר ששמתי לב לפרט כזה.
עו"ד י. הלוי : או קיי.
כב' הש' א. קולה : כשהגעתם לשחזור הדלתות של חדר השירותים היו פתוחות או סגורות?
העד, מר א. שקלאר :אני לא יודע להגיד בוודאות אבל אם נסתכל מה מופיע במצלמה אז זה מה שהיה.
עו"ד י. הלוי : או קיי.
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר בדיוק.
עו"ד י. הלוי : האם תסכים אתי מנהל שחזור היחידי שנותן הוראות במהלך השחזור נכון?
העד, מר א. שקלאר :אני יודע שגם אם מתעוררות שאלות הבהרה לגבי פעולה כזאת או אחרת אפשר לשאול.
כב' הש' א. קולה : תוך כדי השחזור?
העד, מר א. שקלאר :גם תוך כדי השחזור אפשר לבוא ולשאול שאלות הבהרה.
עו"ד י. הלוי : למי מותר תוך כדי השחזור לבוא ולשאול שאלות הבהרה?
העד, מר א. שקלאר :מי שמפקד על השחזור, מי שדואג לזה שהשחזור יתבצע, ואם הוא לא מבין איזשהו פרט הוא יכול לשאול שאלת הבהרה.
עו"ד י. הלוי : אבל זה אתה מפקד על השחזור, אם אתה לא מבין כמנהל השחזור מותר לך לשאול שאלות הבהרה, אני שואל מלבדך האם אתה מסכים אי שמלבדך כמנהל השחזור אף אחד אסור היה לו להתערב בשחזור?
העד, מר א. שקלאר : אני סבור שאני הייתי צריך לעשות את השחזור הזה מההתחלה ועד הסוף יחד עם זאת אני לא פוסל שאם למישהו יש שאלת הבהרה שיעבירו אותה דרכי ואני אשאל אותה במיוחד אם השפה בכלל לא מובנת.
עו"ד י. הלוי : השפה לא מובנת אבל לך היא הייתה מובנת מצוין נכון?
העד, מר א. שקלאר :נכון.
עו"ד י. הלוי : אז מה אכפת לך למי היא כן מובנת או לא?
העד, מר א. שקלאר : לא מבין אתה שאלה.
עו"ד י. הלוי : אתה מוסרט, מוקלט, הכל מתועד ואתה מבין מה רומן אומר ורומן מבין מה אתה אומר.
העד, מר א. שקלאר :נכון.
עו"ד י. הלוי : מה אכפת לך אם למישהו אחר מהנוכחים לא מובנת השפה של רומן מה אכפת לך?
העד, מר א. שקלאר :אם בן אדם שהוא אחראי על החקירה מבקש לשאול שאלת הבהרה אני לא רואה בזה פסול.
עו"ד י. הלוי : שמת לב מה אמרת?
העד, מר א. שקלאר :אני שם לב מה אני אומר.
עו"ד י. הלוי : האם לבן אדם שאחראי על החקירה יש שאלת הבהרה? האם בעצם התשובה שלך לא מדובר על זיהום של השחזור?
העד, מר א. שקלאר :אני חושב שאפשר ללמוד מההסרטה של כל השחזור האם מדובר בזיהום או לא, השאלות הבודדות שנשאלו שם מאד נקודתיות ומאד לא מכווינות
כב' הש' א. קולה : למי תרגמת תוך כדי?
העד, מר א. שקלאר :היה לידי את אבי שי.
כב' הש' א. קולה : תרגמת כדי שאבי שי יבין.
העד, מר א. שקלאר : כן, שהוא יבין מה מתרחש.
כב' הש' א. קולה : שהוא יבין, הבלשים פחות.
העד, מר א. שקלאר :הבלשים לא, הם רק שומרים.
כב' הש' א. קולה : התרגום נועד לאוזניו של אבי שי בלבד.
העד, מר א. שקלאר :כן.
כב' הש' א. קולה : הוא ביקש ממך לתרגם?
העד, מר א. שקלאר : לא זוכר אם הוא ביקש או לא אבל זה היה נראה לי טבעי.
כב' הש' א. קולה : או קיי.
עו"ד י. הלוי : אם אתה מתרגם לאבי שי אז אבי שי נוכח כל השחזור בטווח שמיעה הוא רואה והוא שומע נכון?
העד, מר א. שקלאר :הוא שומע ולא מבין.
עו"ד י. הלוי : הוא רואה את השחזור של רומן והוא גם שומע את הדאלוג ביניכם כי אתה מתרגם לו נכון?
העד, מר א. שקלאר : לא הכל, אין שם תרגום סימולטני שכל מה שהוא אומר אני מתרגם.
עו"ד י. הלוי : הבנתי אבל הוא במרחק של שמיעה וראייה של השחזור אבי שי.
העד, מר א. שקלאר : אני מניח ששמיעת רוסית לא עזרה לו וגם לא תמיד רואה כי המקום שם מאד קטן.
עו"ד י. הלוי : אבל שמיעת העברית שלך כן עזרה לו.
העד, מר א. שקלאר :אם אני מתרגם לעברית אז אני מניח שכן.
עו"ד י. הלוי : אז תאשר לי שאבי שי במהלך השחזור גם אם המצלמה לא רואה אותו הוא בטווח שמיעה וראייה של הדיאלוגים שלך ושל רומן ומה נעשה נכון?
העד, מר א. שקלאר :אני יודע שאבי שי היה בסביבה, לא התמקדתי בו.
עו"ד י. הלוי : לא התמקדת, נכון אבי שי היה קרוב מספיק כדי לשמוע מה אתה מתרגם לו נכון?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר שראיתי אותו כל הזמן, גם המצלמה לא מזהה אותו כל הזמן.
עו"ד י. הלוי : נדבר על האזיקים, הפתעת אותי, אני מאד נהניתי לשמוע אותך, אמרת לנו משהו חדש, אתה חידשת שמהתחלה רצית שרומן ירגיש חופשי וללא אזיקים נכון?
כב' הש' א. קולה : הוא אמר, מה הוא יגיד שלא? הוא אמר את זה.
עו"ד י. הלוי : אני רוצה להפנותך לנוהל משנת 2014 השחזור היה ב- 2006 ,אין שחזור אחר, אין נוהל אחר שאני מכיר, אני אענה לך גם כדי שהמתמטיקה המשפטית תהיה ברורה, אני מניח שמה שאני אקריא לך היה תקף ב- 2006 אם יתגלה שלא היה תקף אז לא היה תקף אבל זה נוהל שיש של שחזור,
עו"ד מ. מרציאנו : אנחנו לא יודעים אם הנוהל שממנו חברי,
עו"ד י. הלוי : אז אנחנו לא יודעים, יופי.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : הנטל עליכם תראו לי שזה לא היה ב- 2006 ,בעת ביצוע שחזור בחוץ יהיה החשוד כבול לשומרו, סעיף קטן 10 ,אם הדגמת ביצוע העבירה מחייבת שחזור החשוד מכבליו ישוחרר החשוד למשך ההדגמה תוך הקפדת יתר על שמירתו, לאחר סיום ההדגמה ייכבל החשוד שנית, יש לוודא שהשומר תמיד יהיה צעד מאחורי החשוד וכו', אני אומר לך שהנוהל מדבר על כבילה ומחייב את הכבילה אלא אם כן זה מפריע, נקודה פה נקודה שם נגמרת הנקודה כובלים אותו מחדש, האם אתה נזכר בנוהל הזה? רק תגיד לי זוכר לא זוכר,
העד, מר א. שקלאר :הנוהל הגיוני.
עו"ד י. הלוי : אמרת לנו שאתה רצית שיהיה משוחרר, זה היה חידוש מרענן, מעולם זה לא נאמר זה היום פעם ראשונה חדש, אז למה אתה לא דואג להסיר לו את הכבלים כשהוא מתחיל ללכת, הוא הולך ככה כבול,
כב' הש' א. קולה : אבל רואים את זה, המפתח איננו, זה חסר, לא מצאו מפתח.
עו"ד י. הלוי : רק שניה, נגיע, יש פה דברים שאי אפשר לברוח מהם לעניות דעתי לא יעזור, למה סיפרת לנו כל הזמן חיפשנו לא מצאנו את המפתח, לא מצאנו את המפתח, אני קופץ לעצירה של השחזור שם ליד הזירה, ליד פתח הזירה, אנחנו לא רואים שאתה מחפש מפתח ואתה עושה איזה מאמץ חבר'ה בואו תפתחו לו את האזיקים אין מפתח יש מפתח למה אנחנו לא רואים את זה?
העד, מר א. שקלאר : כי לא רואים את זה במצלמה, הבלשים הלכו לחפש מפתחות, אני נמצא אתו והם צריכים להשיג לי את המפתח לא אני רץ לחפש מפתחות.
עו"ד י. הלוי : זאת אומרת מראש אתה ידעת שבשלב מסוים יגיע בלש ויעצור את השחזור לא משנה מה רומן אומר ויעצור וירצו לפתוח לו אזיקים ידעת מראש שזה מה שיהיה.
העד, מר א. שקלאר :זו לא שאלה של ידעת שהוא יעצור את השחזור, אני ציפיתי שבאיזשהו שלב של השחזור יביאו את המפתח שיתאים לפתיחת האזיקים זה הכל.
עו"ד י. הלוי : ומתי ציפית מבחינת הצורך בשחזור מתי ציפית שזה רגע מתאים שהוא צריך להיות בלי אזיקים שהוא במדרגות, שהוא הולך, שהוא רוצה לקפוץ, מתי ציפית לזה שיגיע מפתח הגואל ויציל את השחזור?
העד, מר א. שקלאר :אני הייתי מצפה שהמפתח הגואל יגיע מיד עם תחילת השחזור אבל כמו שרואים זה לא קרה ו- 5-4 ניסיונות שלא מצליחים להתאים מפתח מתאים.
עו"ד י. הלוי : תשמע, אתה לא כתבת לנו דוח על זה נכון, אף פעם מזכר שרצינו מפתח.
העד, מר א. שקלאר : לא.
עו"ד י. הלוי : דרך אגב למה לא סיפרת במשפט הראשון את מה שאתה מספר היום? קראתי את העדות שלך, לא הייתה מילה הסניגור שאל אותך עם כל הצניעות פחות ממה שאני אשאל אבל שאל למה לא אמרת לו את ההסבר הזה?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר איזה שאלות נשאלו ואני לא זוכר בדיוק מה עניתי אבל אפשר לבדוק את זה ואם נשאלו השאלות אז עניתי כמו שאני יודע.
כב' הש' א. קולה : בוא תתקדם לעיקר, עד עכשיו זה לא מקדם אותנו. תראה מה שהם הראו לי לא קטעים וכו', תשאל מהסרט שלהם.
עו"ד י. הלוי : ברור שאני אפנה לסרט.
כב' הש' א. קולה : שלהם.
עו"ד י. הלוי : לא שלהם, שלהם תרגום מגמתי, שלי, עם הכתוביות שלי אותו סרט.
כב' הש' א. קולה : לא, לא, אנחנו נעצור כאן, אם אין הבנה לכתוביות אי אפשר להתקדם.
עו"ד י. הלוי : הבנתי, אז עכשיו אי אפשר להתקדם בגלל שהם הקרינו משהו חסר אי אפשר להתקדם?
כב' הש' א. קולה : אני לא יודע אם זה חסר או לא.
עו"ד י. הלוי : בסדר אז אני אקרין.
כב' הש' א. קולה : איך אנחנו נתמודד עם זה?
עו"ד י. הלוי : הוא דובר רוסית והוא יאשר את מה שאני אקרין.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד י. הלוי : אי אפשר לברוח, יש דובר רוסית, תרגום לא תרגום הבן אדם יאשר והלוואי שלא יאשר שהוא יגיד לא שומעים.
כב' הש' א. קולה : אבל אצלך זה קטעים ערוכים
עו"ד י. הלוי : לא ערוכים, אני מתוך השחזור מה שתרצו אני אקרין.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד י. הלוי : אין ערוך, אצלי זה במכה אחת מההתחלה ועד הסוף.
כב' הש' א. קולה : גם אצלם.
עו"ד י. הלוי : לא, אצלם זה חתיכות נכון?
כב' הש' א. קולה : לא, שלוש חתיכות שכל אחד,
עו"ד י. הלוי : אבל אצלי אין שלוש חתיכות אני חתיכה אחת.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד י. הלוי : או קיי,
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : אתה שואל אותו כמובן יש לך זכות לעורך דין ורומן אומר יש לי עורך דין ובקשתו היחידה שתייעדו אותו שאני התוודיתי בלב נקי, אתה שואל אותו התוודית במה בלב נקי? רומן עונה ברצח הילדה, אני רוצה להקרין את שני המשפטים ולשאול שאלה.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : בשחזור של המאשימה לא רואים את המילים בלב נקי, פה המילים בלב נקי מופיעות פעמיים.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : היה, היה.
עו"ד י. הלוי : לא היה לב נקי.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : היה.
עו"ד י. הלוי : לא היה.
כב' הש' א. קולה : הייתה מהלב לב נקי לא הייתה, לב נקי הצירוף הזה,
עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם בתמליל שהגשנו.
כב' הש' א. קולה : בתמליל כן, עורכת הדין רוזנפלד צוהריים טובים, אני מדבר על הכתוביות, בכתוביות לא ראיתי את זה אבל לא חשוב, האם המילים בלב נקי נאמרו פה פעמיים?
העד, מר א. שקלאר :אין לזה ביטוי מדויק בעברית, המילה הזאת ברוסית אפשר להגיד גם ווידוי בלב נקי וגם התוודיתי זה נשמע אותו דבר.
כב' הש' א. קולה : לא משנה, התוודיתי בלב נקי זה יותר מאשר התוודיתי
העד, מר א. שקלאר : הביטוי המדויק שהוא אומר זה שהתוודיתי מהלב הנקי שזה מה שמכנים ברוסית שבן אדם מדבר מהלב.
כב' הש' א. קולה : אתה שואל אותי כשאלת המשך במה אתה רוצה להתוודות בלב נקי.
העד, מר א. שקלאר :נכון.
כב' הש' א. קולה : אתה מאשר שזה התרגום הנכון.
העד, מר א. שקלאר :כן.
עו"ד י. הלוי : הוא אומר לך תודיע לעורך הדין שלי, השאלה שלי אם דאגת שאני הודיתי או מודה בלב נקי האם העברתם הודעה לעורך הדין?
העד, מר א. שקלאר : אני באופן אישי לא, יכול להיות שהועברה הודעה על ידי מי מצוות החקירה על זה שהוא הודה.
עו"ד י. הלוי : האם ביקשת ממישהו מצוות החקירה שיודיע לעורך הדין שלו שהנה עכשיו הוא יוצא לשחזור ושהוא עושה את השחזור בלב נקי.
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר.
עו"ד י. הלוי : אני רק אגיד לך שאתה מהניסיון שלך צריך לדעת שיש מקרים כמו במקרה הזה שהמדובב אמר לו אל תגיד לעורך הדין שלך שאתה מודה בכלל. 7
העד, מר א. שקלאר :אני לא מכיר את זה אני לא רוצה להתייחס לזה.
עו"ד י. הלוי : לא רוצה להתייחס לזה. 9
העד, מר א. שקלאר : לא שאני לא רוצה להתייחס לזה אני לא מכיר.
עו"ד י. הלוי : הבנתי.
העד, מר א. שקלאר :אני לא מכיר את נושא המדובב.
עו"ד י. הלוי : אני מתקדם, מגיעים לדבר הרע מאד, 20:33:19 ,אתם מתחילים לעלות במדרגות ורומן עם הבלש הצמוד, ראובן אזולאי עד תביעה, עם הבורדו, אתם מתחיל לעלות רואים אחריכם כל מיני אנשים במצלמה,
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : תראה מאחורה רואים אנשים, עולים אנשים שמלווים אתכם.
העד, מר א. שקלאר : כן. מאבטחים.
עו"ד י. הלוי : אבי שי גם עולה מאחורה נכון?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר שראיתי אותו.
עו"ד י. הלוי : להראות לך אותו?
העד, מר א. שקלאר :אני מאמין לך שראית אותו שם.
עו"ד י. הלוי : או קיי, אבי שי עם משקפיים היה זה אתה זוכר?
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר.
עו"ד י. הלוי : טוב, נתקדם, בוא נעלה וגם פירקתי את זה לתמונות שם קל מאד להבין, יש שבע תמונות, אני רוצה להגיש לבית המשפט לפני שנראה את הסרט כי יהיה קשה לפרק.
כב' הש' א. קולה : צריך לסמן כנ/ את החומר הקודם.
עו"ד י. הלוי : זה לא חשוב לי.
כב' הש' א. קולה : אלה נ/ קודמים
עו"ד י. הלוי : כן, לפי הסדר, אני רוצה לראות נחת, אני רוצה להגיש את זה לא מעניין אותי המספרים.
כב' הש' א. קולה : התמונות סומנו נ/10א-ז.
עו"ד י. הלוי : בסדר, אני מסביר מה קורה ואנחנו נראה את זה, ראינו בסרט שהניצבת מציגה את תאיר עולה במדרגות ורומן אומר אני 3 ,4 ,מדרגות אחריה מתחילים ללכת, בשלב מסוים אתה שואל ואת זה לא הבאתי בתמונה לאן פונים או לאן היא פונה והבאתי את התמונה הראשונה 19:34:24 במונה מסך רומן אומר היא פונה ימינה ממש כמעט בסוף המדרגות היא פונה ימינה, חשוב לי שתראה, אחרי ששאלת לאיפה היא פונה רומן אמר היא פונה ימינה, זה ממש כבר קצה המדרגות, אנחנו רואים גם לפי הזווית עם הדלת שם ממול זה נ/10א, התמונה הבאה אתה אומר לה בשנייה אחר ב- 19:34:25 אתה מורה לניצבת את פונה ימינה ואנחנו רואים את רומן אותך ואותך כבר עם הפנים ימינה בכיוון השירותים שנמצאים קומה מעל זירת הרצח, אני עושה את כל ההשתלשלות, עוד שנייה חולפת איך שרומן אומר היא פונה ימינה ואתה אומר היא פונה ימינה יד נעלמה בצד ימין למטה בתמונה נ/10ג
כב' הש' א. קולה : 26:34 ?
עו"ד י. הלוי : אמת, יד נעלמה זה הבלש שמתערב ועוצר את רומן, היד שלו דואגת לפלס לו דרך מהירה כדי להגיע ולעצור את רומן, זה היד של הבלש, רומן אנחנו רואים מסתכל ימינה בכיוון ימינה, הוא לא מסתכל על הזירה של הרצח הוא מסתכל הפוך, ימינה כמו שהוא אמר פונים ימינה בכיוון למעלה לקומה מעל.
העד, מר א. שקלאר :אני חייב להתערב, הוא מסתכל ימינה ונראה את הסרטון הוא פונה ימינה מדבר ימינה ומסתכל ימינה על זירת הרצח, זירת הרצח כמו שאני טועה לא למעלה.
עו"ד י. הלוי : ענית לי.
העד, מר א. שקלאר :אפשר לראות את הסרט.
עו"ד י. הלוי : הוא הסתכל ימינה וזירת הרצח איפה היא?
העד, מר א. שקלאר :אני מציע במקום ליצור אינטרפרטציות לראות את הסרט.
עו"ד י. הלוי : אני מראה.
העד, מר א. שקלאר :אתה מראה ומסביר דברים לא נכונים.
עו"ד י. הלוי : אני מראה את הפנים שלו.
העד, מר א. שקלאר :את הפנים שלו אתה מראה אבל אתה מסביר לא נכון בוא נראה את הסרט.
כב' הש' א. קולה : הוויכוח עם העד לא יעזור, כמו שמקודם ביקשתי לראות את כל השחזור במלואו כדי שתהיה לנו תמונה מלאה.
עו"ד י. הלוי : אני אראה את השחזור.
כב' הש' א. קולה : לא צריך את אנטולי בשביל זה.
עו"ד י. הלוי : הם הראו 3/4 שעה אבל אני עוד לא הראיתי את השחזור כבודו רוצה סיכומים, אני עוד לא התחלתי חקירה נגדית בסיכומים, למה הם לא סיכומים?
כב' הש' א. קולה : עוד מעט תהיה החלטה, אנחנו לא רוצים את העד הזה בשביל להתעמק אתו על מה שרואים בשחזור.
עו"ד י. הלוי : אני רוצה את העד הזה לפברוק של התיק.
כב' הש' א. קולה : העד הזה אומר לך 10 פעמים אף אחד לא הנחה אותי, אף אחד לא הכווין אותי אף אחד לא אמר לי,
עו"ד י. הלוי : אני רוצה לחקור יש לי שאלות לעד.
כב' הש' א. קולה : בוא נראה את השחזור.
עו"ד י. הלוי : בבקשה. היא פונה ימינה, בוא נתקדם אני אעצור את זה כל פעם, את פונה ימינה, הם פונים אנטולי אתה ורומן ימינה, רומן מסתכל לאיפה?
העד, מר א. שקלאר :ימינה.
עו"ד י. הלוי : יופי, פה יש שירותים ופה יש שירותים יש לכם את זה גם בתמונה בנ/10ד ופה יש שירותים, בתרגום של המדינה אין פה שירותים.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש.
עו"ד י. הלוי : לא, בכתוביות.
כב' הש' א. קולה : יש, יש, כתוביות היה.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לא היה. או קיי אז יכול להיות שהיה למטה, הוא מסתכל למעלה מסתכל למעלה.
העד, מר א. שקלאר :אל תטעה, הוא מסתכל ימינה הוא לא מסתכל למעלה, לא, יש סרט.
עו"ד י. הלוי : בבקשה. כשאני מראה לך את נ/10ד.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה לא בדיסק?
עו"ד י. הלוי : תסתכל בדיסק.
עו"ד ש. הר ציון : אבל זו חתיכה.
עו"ד י. הלוי : אני אשאל ואחרי זה נראה את כל הסרט בפריים של האלפית שנייה שהצלחתי לעצור האם אתה מסכים אתי בנ/10ד שהוא מסתכל ימינה ולמעלה?
העד, מר א. שקלאר :אני יכול מהתמונה להבין שהוא מסתכל ימינה, ראשו מוטה ימינה, האם העישון שלו בדיוק מסתכל בזווית קשה לי להסיק מפה.
עו"ד י. הלוי : אתה לא רואה שהעיניים מסתכלות למעלה?
העד, מר א. שקלאר :הדמיון שלי לא מפותח.
עו"ד י. הלוי : או קיי, אז אתה לא רואה את מה שאני רואה אין בעיות יש בית משפט בשביל זה פירקתי את זה, רומן מסתכל למעלה, אתה רוצה אל תגיד לי למעלה, פנה ימינה ואמר ופה יש שירותים עד כאן זה נכון?
העד, מר א. שקלאר :נכון.
עו"ד י. הלוי : יופי, אחרי זה אתה ממשיך אני עובר לנ/10ה ב- 19:34:30 קורה פה דבר מאד מעניין הבלש המפריע מתחיל להתעסק עם רומן ואתה עדיין אומר לניצבת עכשיו ימינה, פעם שנייה, אתה אומר לה עכשיו ימינה.
העד, מר א. שקלאר : בוא נצפה בסרט ונראה את הכרונולוגיה של הדברים.
עו"ד י. הלוי : אתה מסכים אתי שכאשר רומן אמר ופה השירותים תסתכל ימינה ואני אומר למעלה אתה מסכים אתי שהניצבת התחילה לעלות במדרגות?
העד, מר א. שקלאר : למיטב זיכרוני כן.
עו"ד י. הלוי : או קיי, כלומר, אם לא הייתה הפרעה הניצבת הייתה עולה במדרגות למעלה נכון?
העד, מר א. שקלאר : ככל הנראה כך היא הבינה את הימינה שהיא פנתה ימינה והתחילה לעלות.
עו"ד ש. הר ציון : היא לא התחילה לעלות
עו"ד י. הלוי : סליחה,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה לא בסדר, גברתי לא מדברת. 
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתנצלת. 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר בעצמו המשחזרת עלתה למעלה כך היא הבינה. 
עו"ד י. הלוי : וזו דוגמה למתמחים שלכם, זה מה שאתם מלמדים אותם שיושבים לידכם. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : בושה, בושה, תתביישו לכם, אני ממשיך. 
כב' הש' א. קולה : הכל מוקלט. 
עו"ד י. הלוי : לא יעזור לכם בתיק לא יעזור, 
עו"ד ש. הר ציון : רק אם חברי יריד עוד חצי שנייה אין מדרגה אחת שהגברת עולה רק שיהיה ברור. 
העד, מר א. שקלאר :העד אמר כך. 
עו"ד י. הלוי : זה איום ונורא. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : הקושי נורא פשוט, הקושי שיש פה חמישה פרקליטים וכולם מתערבים זה הקושי, אחד מתערב לא חמישה, העד אמר מה שאמר, חושבים שהעד טעה יש חקירה חוזרת, זה מה שאמר העד זה הכל. 
עו"ד י. הלוי : אתם הייתם שם? הוא היה שם. 
עורך דין : יש קושי בהצגת פריימים כאשר מדובר על תנועתיות על סרט. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : באמת, זה לא נכון מה שאדוני אומר, לפעמים מתוך צפייה בסרט, המשטרה בעצמה הייתה באה עם פריימים באיכות כזו וכזו לחלץ מתוך הזה פריימים האם על פי זה נכריע? לא נכריע, אבל הפריימים האלו יהיו לעזר גם לנו גם לכם, 
עכשיו כמובן שהעד נשאל והעד ענה עליה וההתנהגות שלכם כלפי זה הייתה לא במקום, כן. 
עו"ד י. הלוי : אז אמרת לה פעמיים עכשיו ימינה, אני מפנה לתמונה האחרונה נ/10ז אנחנו רואים גם את המדרגות שעולות למעלה וכאן אני עוצר ושואל אותך שאלה, תראה, למה לא הערת לבלש אתם בתנועה ימינה רומן אמר אתה אמרת לה פעמיים ימינה בהפרשים היא התחילה לעלות במדרגות יופי כיוון למעלה ואז (לא ברור) עוצר את התנועה, למה אתה לא מעיר לו סליחה אל תעצור עכשיו עוד מעט. 
כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר למה, רואים פה בלש שמנסה לשחרר את האזיק רואים את זה, אפילו בפריים הזה שמתנגדים לו רואים את זה בצורה ברורה, בא בלש מנסה לשחרר את האזיק. 
עו"ד י. הלוי : נכון, אני ממשיך, רומן עלה יפה במדרגות ללא הגבלה, 
כב' הש' א. קולה : עד השלב הזה. 
עו"ד י. הלוי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : נכון. 
עו"ד י. הלוי : רומן הלך כברת דרך עד לשלב הזה מתחילת השחזור את כל הרחבה רחבת כיתה ט' הוא עלה למקלט פנה ימינה, עלה במדרגות עם אזיקים לא הייתה שום בעיה, הוא לא התלונן, 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי שאלה הבאה, הוא הסביר לך רצו לשחרר את האזיקים, הוא אמר לך את זה, לא צריך להתעקש, אתה יש לך תזה נשמע אותה נתייחס אליה, נפנים אותה, הכל בסדר, אבל לא צריך אותו בשביל זה, הוא אמר אני מבחינתי היה חשוב לי שישוחרר האיזוק מהרגע הראשון, פה הייתה סיטואציה שבא בלש רואים את זה, 
עו"ד י. הלוי : סליחה, אתה מנהל השחזור. 
כב' הש' א. קולה : אבל זה רגע נתון מבחינתו שישחררו את האזיק וזה מצולם זה מה שהוא אמר לך. 
עו"ד י. הלוי : אני שואל אותך אני מחדד נניח ואני לא מקבל את זה אני טוען שזה לא אמת אבל נניח שחיכית למפתחות זה טיימינג מתאים מבחינתך למפתחות באמצע התנועה אי אפשר לחכות עוד שנייה? 
העד, מר א. שקלאר : אין לזה כל קשר, באותו רגע שהוא מצא מפתח ניגש וניסה לפתוח אם זה טיימינג מתאים או לא,
עו"ד י. הלוי : אין בעיה, ניסה לפתוח, בקיצור לך זה לא הפריע השלב והטיימינג שבו, 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר לך שזה לא הפריע לו. 
עו"ד י. הלוי : לא הפריע לו, אני שואל תראה מה קרה אחר כך, אחרי שרומן אמר פה השירותים הסתכל למעלה התחילה לעלות במדרגות הכל היה בכיוון ימין לעלות למעלה חל מהפך, זה לא הפרעה, רומן שינה מסלול, שינה מסלול, במקום ימינה, עמד, ראה את הדלת 
העד, מר א. שקלאר : בוא נסתכל בסרט. 
כב' הש' א. קולה : בוא נסתכל עכשיו. 
עו"ד י. הלוי : שנייה, קודם כל אני מגיש לבית משפטו כנ/11 ו- 11א את מה שאנחנו נראה. 
כב' הש' א. קולה : לא, לא, זה איפה היה בדלת החיצונית או בדלת הפנימית? 
עו"ד י. הלוי : בדלת החיצונית שהוא ראה. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד י. הלוי : זה מה שהוא ראה וגם הסתכל, נ/11 נ/11א, 
כב' הש' א. קולה : הוגשו שתי תמונות. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : נ/11 נ/11א. 
עו"ד י. הלוי : בואו נסתכל מה קורה אני אעצור ואשאל אותך שאלה, 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : איזה יופי, תעצור. 
כב' הש' א. קולה : הוא אומר היא לא עלתה. 
העד, מר א. שקלאר :אני גם שם לב עכשיו שהיא לא הספיקה לעלות, הפנים שלה היו לכיוון. 
עו"ד י. הלוי : זה מצחיק הוא רואה את השירותים האלו, בבקשה. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : הוא אומר לשירותים האלה. 
עו"ד י. הלוי : הם משנים, ראה את הדלת הוא הבחין את הדלת. 
כב' הש' א. קולה : אני לא מתווכח עם אדוני למה הוא משנה אם הוא משנה ובעקבות מה הוא שינה, כשאני אומר המילים השירותים האלה ברור שהוא מתכוון לשירותים שבהם בוצע השחזור. 
עו"ד י. הלוי : בוודאי. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד י. הלוי : בוודאי. 
העד, מר א. שקלאר :אני בשוגג השבתי כשהיא התחילה לעלות אבל עכשיו כשאני מסתכל בסרט היא עומדת מטר לפני המדרגות אז טעיתי. 
כב' הש' א. קולה : היא זה המשחזרת השוטרת. 
העד, מר א. שקלאר :השוטרת בחולצה הכחולה, במעיל הכחול. 
כב' הש' א. קולה : כן, טוב. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שזה קטסטרופה שאתה משנה את העדות שלך משום שאנחנו לא רואים אותה כל הזמן, אתה ראית אותה אבל המצלמה לא מראה אותה, זה קטסטרופה שמשמנים לך את העדות בפרקליטות, כי אי אפשר המצלמה לא רואה אותה כל הזמן, יש קטעים שהיא עלתה שהיא התחילה לעלות למדרגות והיא ירדה חזרה, אתה משנה את העדות שלך בעקבות הפרקליטות מה אתה אומר על זה? 
העד, מר א. שקלאר :הסרט מדבר בעד עצמו. 
עו"ד י. הלוי : הוא לא מדבר בעד עצמו. 
העד, מר א. שקלאר :הוא מדבר בעד עצמו ורואים כל שניה ושומעים כל שניה. 
כב' הש' א. קולה : רואים אותה. 
עו"ד י. הלוי : לא. 
העד, מר א. שקלאר : אני עניתי מזיכרון כי עשיתי השלכה ראיתי אותה שהיא עולה אז ציפיתי לזה שהיא כבר עלתה, כשאני מסתכל בסרט אני רואה שהיא לא הגיעה מטר למדרגות רואים את זה בסרט. 
עו"ד י. הלוי : זו רמאות. 
העד, מר א. שקלאר :חמור מאד. 
עו"ד י. הלוי : בוא נראה, בושה. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : איפה אנחנו רואים אותה, כבר אני אומר את פונה ימינה ב- 19:34:28 אנחנו לא רואים את הניצבת בוא נתקדם, אחרי זה הוא אומר לה עוד פעם ימינה ואנחנו גם לא רואים אותה, היא מתקדמת, אנחנו לא רואים אותה איך אתה יודע שהיא לא עלתה למעלה, למה הזיכרון שלך השתנה תראה כמה שניות עברו זה בסך הכל 2 מטר. 
העד, מר א. שקלאר :שים לב שהיא אומרת משפט תוך כדי עליה, הוא אומר היא לא עלתה. 
עו"ד י. הלוי : למה הזיכרון שלה השתנה עברו 3-2 שניות. 
כב' הש' א. קולה : ברור לכל הדעות שהוא לא אומר לה תרדי חזרה, 
עו"ד י. הלוי : הוא לא צריך להגיד לה תרדי חזרה, היא ירדה מדרגה היא ירדה שתיים אבל הוא ביטל את העדות שלו לא על פי הסרט הוא תיקן על פי הפרקליטים שמתנהגים לא כמשפטנים לא בעדינות. 
כב' הש' א. קולה : גם אדוני לא מתנהג לפעמים כמשפטן. 
עו"ד י. הלוי : אני דייקן מארץ הדייקנים אני לא עושה כאלו דברים, 32 שנה אני לא עושה כאלה דברים. 
כב' הש' א. קולה : מספיק עם זה עורך הדין הלוי, די, די, זה לא היה קורה אם, יש בסיס לטעון שאתם שתלתם לו במוח תשובה, בסדר, 
עו"ד מ. חן רוזנפלד : ממש לא. 
עו"ד י. הלוי : ממש לא חיכינו לך שתבואי, חיכינו לך. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה באמת לסיכומים, תגיד שהעד הזה שינה את עדותו נקודה קריטית, בסדר, 1מזל שהכל מוקלט, הכל כתוב הכל יהיה הכל יהיה בסדר. 
עו"ד י. הלוי : אני מראה לך שאתה לא משתמש בתיקון תשובתך שהיא התחילה לעלות במדרגות למעלה לקומה השנייה מעל זירת הרצח, לא השתמשת בסרט, הסרט לא מראה לך מה תגובתך על כך, הסרט לא מראה את זה. 
כב' הש' א. קולה : היא מוסתרת ובסרט לא רואים, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אתה אומר אתה לא זוכר זה בסדר גמור. 
העד, מר א. שקלאר :אפשר לצפות בסרט. 
כב' הש' א. קולה : בסרט לא רואים אם היא עולה או לא אי אפשר לראות. 
העד, מר א. שקלאר :אני חושב שבסרט רואים שהיא עומדת מטר לפני המדרגות. 
עו"ד י. הלוי : אבל כשהיא עולה ימינה וימינה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : היא עומדת לפני המדרגות, 
עו"ד י. הלוי : בוודאי. 
כב' הש' א. קולה : יש קטע שבה לא רואים אותה, אנחנו לא יודעים. 
עו"ד י. הלוי : התשובה השתנתה לא על פי הסרט. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא יודעים. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : ופה ב- 37:34:19 היא בהחלט לא על המדרגות, עכשיו תשים לב מה קורה אני רוצה לשאול אותך.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : שניה, מה קורה בחלק הזה שם? 
העד, מר א. שקלאר : לא יודע. 
כב' הש' א. קולה : מה קורה לדלת של השירותים? 
העד, מר א. שקלאר :אין לי מושג. 
כב' הש' א. קולה : אין לך מושג, אנחנו אומרים לך ששם כתוב שירותים לא תקינים לא בשימוש לא נכנסים אליהם. 
עו"ד י. הלוי : כתוב ברוסית מה זה אתה לא רואה? 
העד, מר א. שקלאר :אני לא רואה. 
כב' הש' א. קולה : אתה לא רואה עכשיו אבל ראית אז. 
העד, מר א. שקלאר : לא התייחסתי לזה. 
כב' הש' א. קולה : מספרים לך עובדה שעל הדלת הזאת היה פתק גדול כל אחד רואה אותו שכתוב עליו השירותים לא בשימוש או אני לא זוכר משהו מעין זה. 
העד, מר א. שקלאר :או קיי. 
כב' הש' א. קולה : האם לך כמנהל שחזור, מנהל שחזור הוא איש מקצוע לו היית יודע שיש את הפתק הזה זה לא היה מפריע לך, לא היית מבקש להוריד את הפתק הזה, זה לא סימן מובהק שבשירותים האלה קרה משהו? 
העד, מר א. שקלאר :קודם כל כשאני נכנס לתוך הזירה של בית הספר והוא לוקח אותי במדרגות כן ימינה לא ימינה אין לי מושג לאן אני הולך. 
כב' הש' א. קולה : נכון נכון 
העד, מר א. שקלאר :אז יש המון נתונים שזורמים אלי מכל הכיוונים ויכול להיות שגם לא התייחסתי לזה, לא ראיתי את זה. 
כב' הש' א. קולה : לא ראית את הפתק. 
העד, מר א. שקלאר :יכול להיות שראיתי את הפתק אבל לא התמקדתי את התוכן התמקדתי בדברים אחרים. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד י. הלוי : פה ב- 19:35:06אתה אומר הוא מראה לנו על הכניסה לשירותים איפה שהוא ראה אותה, אתה מנהל שחזור, אתה לא יודע כלום, אתה דף חלק, למה אתה לא שואל שאלות הבהרה רומן אמרת לנו לפני שניה ימינה וימינה היא פנתה ימינה. 
כב' הש' א. קולה : ימינה ימינה הוא לא אמר, ימינה וימינה הוא לא אמר. 
עו"ד י. הלוי : לא אמר, ימינה ואחר כך אתה אמרת, 
כב' הש' א. קולה : אין פעמיים ימינה וימינה. 
עו"ד י. הלוי : הוא אמר ימינה ואני גם אמרתי לך ימינה ואחרי זה אמרתי לנצבת עוד פעם ימינה. 
כב' הש' א. קולה : נכון. 
עו"ד י. הלוי : היא התחילה לעלות למעלה בסוגריים גם בגרסה לא נכונה היא לא הייתה צריכה לעלות ימינה אבל עמדה להתחיל לעלות למעלה למה שינית איך שינית פתאום, הרי יש למעלה גם רואים שיש שם משהו למעלה, רומן למה שינית, למה לא שאלת אותו כמנהל שחזור הוגן שלא יודע כלום צומת כזאת מרכזית למה אתה לא עוצר אותו ושואל אותו רומן מה קרה למה שינית את דעתך? 
העד, מר א. שקלאר : קודם כל רואים שהוא עלה פתאום הוא אומר למיטב זיכרוני שהוא אומר נזכרתי זה לא פה זה פה והוא ממשיך לקחת אותנו, רואים את זה בסרט. 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, אז יש פה שינוי בתפיסה שלו, מלכתחילה רואים את המדרגות שבהן עליתם נכון? 
העד, מר א. שקלאר :ואז הוא מסתכל ימינה. 
כב' הש' א. קולה : רק שנייה, ביחס למדרגות האלו שמהן עליתם השירותים מצד שמאל נכון? 
העד, מר א. שקלאר :ימין. 
עו"ד ש. הר ציון : לא, שמאל. 
העד, מר א. שקלאר :איך שמאל? 
עו"ד י. הלוי : למה את מתקנת אותו הוא בחקירה נגדית, הפרקליטה מתקנת אותו. 
כב' הש' א. קולה : בסדר. 
העד, מר א. שקלאר :סליחה אם אני טועה. 
כב' הש' א. קולה : תלך אתי. 
עו"ד י. הלוי : זה איום ונורא המשפט הזה. 
כב' הש' א. קולה : אתה רואה את המדרגות, איש אחד עומד שם עם הגב אלינו, אתה מביט על המדרגות האלו נכון? 
העד, מר א. שקלאר :נכון. 
כב' הש' א. קולה : יפה, כשאתה מביט על המדרגות האלו השירותים המדוברים זה מצד שמאל שלכם, משהו לא ברור בשאלה? 
העד, מר א. שקלאר :האמת שאני לא זוכר את הזירה כי עברו כמה שני. 
כב' הש' א. קולה : לא צריך לזכור את הזירה רואים. 
עו"ד ש. הר ציון : אפשר להזיז כמה פריימים אחורה להקרין את הסרטון ואז הוא יראה. 
העד, מר א. שקלאר :אני זוכר שהשירותים בצד ימין אבל הסרט הוא זה מה שנכון. 
עורך דין : אדוני הוא זוכר מהמקום שבו הוא עמד. 
עו"ד י. הלוי : מישהו עוד רוצה לעזור לו? 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זו בדיוק הבעיה שעורך הדין הלוי מנסה להצביע אני לא אומר שהוא צודק, אני רוצה בדעתי שלי, כאשר הגעתם מלמטה ימינה זה כיוון המדרגות, איפה שעומדת המשחזרת זה כיוון המדרגות העליונות. 
העד, מר א. שקלאר :נכון. 
כב' הש' א. קולה : ושמאלה זה כיוון תא השירותים שאתה בא מלמטה. 
העד, מר א. שקלאר :אני חושב שזה ימינה. 
כב' הש' א. קולה : כשאתה בא מלמטה, תחזור לכיוון העליה. 
עו"ד י. הלוי : הנה תראה אותך נו. 
כב' הש' א. קולה : תלך 19:34.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : כשהוא אומר לאן היא פונה אתה שואל לאן היא פונה הוא אומר לך ימינה ברור שהשירותים מצד שמאל שלכם, ברור, 
עו"ד י. הלוי : שירותי הרצח בצד שמאל. 
כב' הש' א. קולה : תסתכל עם המבט אלינו עם הפנים לכיוון למעלה, תסתכל עלי ברור שהשירותים מצד שמאל שלך. 
עו"ד י. הלוי : שירותי הרצח. 
כב' הש' א. קולה : כן, כן, כן, השירותים שבהם בוצע השחזור, זה מצד שמאל שלך אי אפשר להתווכח על זה, נכון? 
העד, מר א. שקלאר :האמת שיכול להיות שכשעלינו והסתובבנו ותוך כדי ניסיון לפתוח את האזיקים אז יכול להיות שכבר לא זוכר בדיוק באיזה צד, 
כב' הש' א. קולה : תסתכל, בנקודה הזאת הוא אומר לך לאן היא פונה. 
העד, מר א. שקלאר :הוא אמר פונה ימינה. 
כב' הש' א. קולה : בנקודה הזאת כולכם עם הגב לכיוון המדרגות עם הפנים )לא ברור( בנקודה הזאת לכל הדעות לכל מי ששם שירותי השחזור הם בצד שמאל אין וויכוח, אי אפשר להתווכח על הנקודה הזאת. 
העד, מר א. שקלאר :האמת שלא כל כך הבנתי. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, כשהוא אומר לך היא פונה ימינה זה בהכרח לכיוון ההפוך של שירותי השחזור, לא משנה הסיבה שתהא אבל אלה העובדות,
עורך דין : זה מוסכם אדוני. 
כב' הש' א. קולה : העובדות האלו מוסכמות? 
עורך דין : כן. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, בשלב הזה הוא מכוון אתכם לכיוון לא נכון. 
העד, מר א. שקלאר :או קיי. 
כב' הש' א. קולה : נכון? 
העד, מר א. שקלאר : לפי מה שאני רואה כן. 
כב' הש' א. קולה : יופי, מה קרה וזה אני לא הצלחתי לראות בסרט אולי בעוונותיי מה קרה שאחרי שהבלש מנסה לשחזר, עוד טיפה לפני, 
עו"ד י. הלוי : נקרין הכל עוד פעם אין בעיה, 5 פעמים אני אקרין לכם מה שאתם רוצים. 
עו"ד ש. הר ציון : 30 שניות אחורה. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : איפה השלב שבו הוא מטה את הראש כלפי ימין, באיזה שלב זה? 
עו"ד י. הלוי : מה השאלה? 
כב' הש' א. קולה : ב- 19:34:27שזה נ/10א-ז, בשלב הזה הוא עומד עם הגב למדרגות שמהן הוא עלה או עם הפנים למדרגות שמהן הוא עלה? 
עו"ד י. הלוי : לא, הוא עומד עם הפרופיל, הוא עומד עם הפרופיל ימין למדרגות שמהן הוא עלה, הוא עלה, סיים את העלייה. 
כב' הש' א. קולה : כשהוא אומר ימינה. 
עו"ד י. הלוי : הוא אומר ימינה, 
כב' הש' א. קולה : פה יש שירותים הוא מסתכל ימינה. 
עו"ד י. הלוי : כן. אין מצב שזה שירותי הרצח. 
כב' הש' א. קולה : אין מצב. 
עו"ד י. הלוי : אין מצב נו. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : כשהוא מכוון עליה במדרגות כשהוא אומר ימינה הוא חושב שזה עולה ימינה ורק כשהוא נעצר אחר כך הוא מזהה לא יודעים מה, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אני לא רוצה פרשנות אני רוצה לדבר על העובדה, בתמונה הזאת, עכשיו עם הפנים לכיוון איזה מדרגות? 
עו"ד ש. הר ציון : עולה בעלייה הראשונה השירותים מצד שמאל. 
כב' הש' א. קולה : תתקדם, תעצור כאן, פה ברור שהוא מתכוון ללמעלה, פונה ימינה השירותים למעלה, ימינה, אבל למעלה, לאיזה כיוון הוא מסתכל? 
עו"ד ש. הר ציון : לשירותים. 
כב' הש' א. קולה : לא, לא, 
כב' הש' א. קולה : ימינה כשהשירותים משמאל. 
עו"ד י. הלוי : זה לא יאומן. 
כב' הש' ד. צרפתי : כשהוא מסתכל ימינה לא משנה אם זה ימינה או למעלה השירותים של הזירה
עו"ד י. הלוי : בגב שלו. 
העד, מר א. שקלאר :אני לא בטוח. 
כב' הש' א. קולה : אי אפשר שלא. 
כב' הש' ד. צרפתי : אין לא, השירותים הם משמאל ואז הוא נעמד איפשהו ברחבה הזאת, הגברת מתמקדת לכיוון ימין אולי עולה עולה וכו' התעסקות עם האזיקים
כב' הש' א. קולה : ואז הוא מסתובב. 
כב' הש' ד. צרפתי : והולך לכיוון שמאל. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : תמונה הבאה 27 ,זה, פה לאיפה הוא מסתכל? 
כב' הש' ד. צרפתי : ימינה או ימינה או למעלה התווכחתם הלאה. 
כב' הש' א. קולה : אבל לא לכיוון השירותים. 
כב' הש' ד. צרפתי : תודה רבה. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק, אם כן למעלה לא למעלה לא משנה עכשיו אבל ברור שזה לא כמו השירותים, 
עורך דין : אדוני צודק. 
כב' הש' א. קולה : יופי, אני רוצה להבין באיזה שלב בסרטון משהו השתנה אני לא אומר שמישהו שינה שמישהו רמז לו תיאוריות קונספירציה אני לא אומר לא רומז אני לא יודע, אני שואל רק באיזה שלב משהו השתנה, בואו נראה את זה בסרטון נקי בלי פרשנויות. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : לא נבין כלום אחר כך, בשלב הקודם כשהוא אומר פה יש שירותים האם אפשר להבין שהוא התכוון לשירותים שאליו הוא מסתכל, לשירותים שהתבצע שם השחזור או שאי אפשר להבין שום דבר או שזו המחלוקת ביניכם. 
עו"ד י. הלוי : אני אקרין. 
כב' הש' א. קולה : אני שואל, כשהוא אומר ב- 19:34:27 ופה יש שירותים כשהוא מסתכל ימינה ברור שהוא לא מסתכל לכיוון שירותי השחזור (לא ברור) 
עורך דין : הוא מסתכל ימינה אדוני אבל הראש, הוא כבול והוא בפרופיל, לכן אני אומר כאשר הוא אומר פה יש שירותים קשה להבין במאה אחוז
עו"ד י. הלוי : מה הקשר לזה הוא מסתכל ימינה. 
כב' הש' א. קולה : שניה, שניה, בשלב הזה ברור שהוא לא מסתכל לעבר שירותי השחזור. 
כב' הש' ד. צרפתי : נכון, כן. 
כב' הש' א. קולה : זה 180 מעלות. 
עו"ד ש. הר ציון : זה 180 מעלות, הוא מסתובב ומסתכל. 
כב' הש' ד. צרפתי : רואים את זה תכף. 
עו"ד י. הלוי : אחר כך בטח. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ת. ניסים שי : אני רואה מסתכלת על התמונות וכשהוא עושה את הסיבוב הוא מפנה את המבט לעבר שירותי השחזור. 
עו"ד י. הלוי : מה פתאום, גברתי, מה פתאום. 
כב' הש' ת. ניסים שי : תחזיר אחורה ונראה. 
עו"ד י. הלוי : אני מקרין. 
כב' הש' א. קולה : לטעמנו הוא לא מסתכל על שירותי השחזור אי אפשר להסביר את זה אחרת. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : פה יש שירותים והוא בכלל עם הגב גברתי, גברתי הגב שלו לשירותי הרצח. 
כב' הש' ד. צרפתי : תמשיך. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא מאמינים שמישהו הזיז אותו, לטעמי, 
עו"ד י. הלוי : אבל אפשר לחכות עוד שניה, עוד שניה אני רוצה להראות לכם משהו. 
כב' הש' א. קולה : ב- 19:34:27 לטעמי שוב אני אומר אין סיכוי שהוא מסתכל לעבר שירותי השחזור אין סיכוי, נראה את זה עוד מיליון פעם, ברור ש15-10 שניות אחר כך ברור שאז מסיבה שלא ברורה לנו לכאורה אף אחד לא אמר לו שום דבר הוא פתאום קולט את השירותים הנכונים ואז הוא אומר זה כאן, זהו. 
עורך דין : לא אדוני. 
כב' הש' א. קולה : מה לא מוסכם? 
עורך דין : מה שלא מוסכם זה שברגע שהוא מסיט את הראש ימינה ואומר פה השירותים לא ברור עד הסוף לאיזה שירותים, 
עו"ד י. הלוי : מה פתאום זו המצאה שלך זו המצאה שלך. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : היא מובילה לכיוון גרם המדרגות שעולה ואז הוא נעצר. 
עורך דין : זה שהוא נעצר אין וויכוח אנחנו מדברים בשלב שהוא אומר פה יש שירותים. 
כב' הש' ד. צרפתי : טוב, בסדר הלאה. 
כב' הש' א. קולה : אתה כמנהל שחזור (לא ברור) כלפי מעלה או לא כלפי מעלה, כי אתה בא מלמטה וימינה יש רק ימינה אחד. 
עורך דין : יש ימינה למסדרון. 
כב' הש' א. קולה : נכון, אבל עדיין זה מסדרון לשירותים 
עורך דין : נכון, זה נכון זה מוסכם. 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז. 
עו"ד י. הלוי : אתם, רות נשרי ואתם אותו דבר. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : זה מה שאני יכול להגיד לכם, רות נשרי ואתם. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות משהו אני מראה לכם אני אעצור ואתם תראו את העשירים שנייה שהוא קלט את הדלת רואים, אני אראה. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : כן, תזכרו 19:34
כב' הש' ד. צרפתי : זה בשיטה של הגשש זה מאחורי העץ. 
עו"ד י. הלוי : נכון, שנייה לפני זה רואים אותו מסתכל. 
כב' הש' ד. צרפתי : מיד אחר כך רואים אותו בבירור מסתכל לשם. 
עו"ד י. הלוי : בסדר, אבל עשירית שנייה ראשונה הייתה פה. 
כב' הש' ד. צרפתי : אני לא יודע, אז כיוונו אותו לפני לשיטתך? 
עו"ד י. הלוי : לא, אף אחד לא לחש לו אני כבר אומר זו לא התזה, אף אחד לא אמר לו ואף אחד לא הדריך אותו, עצרו אותו כדי שהוא יעמוד ויסתכל. 
כב' הש' א. קולה : אי פעם רומן אמר במשטרה ראיתי פתק ולכן טעיתי וכו'? 
עו"ד י. הלוי : התשובה היא לא. 
כב' הש' א. קולה : לא, תודה.
עו"ד י. הלוי : רומן אני אגיד כל מיני דברים אחרים הוא לא אמר אבל אני לא מסכם את התיק כי רומן זה רומן … 
כב' הש' א. קולה : תמשיך. 
עו"ד י. הלוי : 19:34:30
כב' הש' א. קולה : טוב זה מאחורי העץ בשיטה שלנו. 
עו"ד י. הלוי : שנייה, כבודו, ראיתם, זה מה שהתכוונתי, עשירית שניה לפני 19:34:30רומן קלט את הדלת 
כב' הש' א. קולה : הבנתי. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : מספיק לי שכבוד השופט צרפתי שראה, אני אמשיך. 
כב' הש' א. קולה : כן, תמשיך ובמלא אדוני עוד רבע שעה מסיים. 
עו"ד י. הלוי : פעם אחרונה אני שואל אותך, בוא נרוץ עכשיו באמת, היה לנו ימין לכיוון אחר, למה לא שאלת אותו, הוא לא אמר נזכרתי, הוא לא אמר נזכרתי, למה אתה לא שואל אותו רומן למה אתה משנה בחדות את הכיוון? 
העד, מר א. שקלאר : במהלך השחזור נשאלו מאות שאלות, למה לא נשאלה שאלה 101 או 103 אני לא יודע להגיד לך כרגע. 
עו"ד י. הלוי : אני מתקדם, נכנסנו פנימה, 
כב' הש' א. קולה : דרך אגב שנעשה ביקור במקום אנחנו נעמוד על זה עוד פעם, אמנם שירותי הבנות השתנו אבל זה המיקום שלהם נכון? 
עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק 
עו"ד י. הלוי : טוב, אתה אומר במונה 19:43:38מאד צפוף לנו פה מבחינת התזוזות. 
כב' הש' א. קולה : כן זה ראינו. 
עו"ד י. הלוי : ואחר כך ההרכב לא ראה אבל לפני שרומן מדגים קפיצה אתה אומר היי לבלשים אין מקום לשניים בתוך התא. 
כב' הש' א. קולה : ראינו ראינו. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, המובן מאליו הוא התא )לא ברור( יותר היה כמו שראית אותו נכון? 
כב' הש' א. קולה : כן, כן נו. 
עו"ד י. הלוי : הלאה, אני אומר לך שאתה כל השחזור אומר מנסה לגרום לרומן להגיד שהוא תפס אותה במונה 19:43:33
כב' הש' א. קולה : הוא לא אומר לו, הוא שואל אותו, הוא לא אומר הוא שואל. 
עו"ד י. הלוי : רומן אתה שואל אותו פעם אחת ב- 19:43:33רומן לא אומר לך שתפסתי אותה. 
כב' הש' א. קולה : נכון, 
עו"ד י. הלוי : ועוד פעם. 
כב' הש' א. קולה : זה כבר באמת לסיכומים, הוא שואל אותו. 
עו"ד י. הלוי : טוב, מה שלא קריטי אני רץ, 
כב' הש' א. קולה : תתקדם. 
עו"ד י. הלוי : בסדר כבודו, אני אומר לך שבשלב מסוים השוטרת מיוזמתה אני מדגיש אתה לא סובבת אותה לצד שמאל וגם רומן לא סובב אותה מצד שמאל היא כנראה לא הבינה טוב את הצלם, היא מיוזמתה הסתובבה עם פרופיל שמאל לרומן אתה מסובב אותה בחזרה אתה אומר לה לא לא ככה זה לא הזווית, 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : למה אתה מתערב ומסובב אתה חזרה, אתה לא מדגים אתה לא רומן. 
כב' הש' א. קולה : היה קטע קודם. 
עו"ד י. הלוי : נקרין מאיפה שאתם רוצים. 
כב' הש' א. קולה : היה קטע קודם. 
עו"ד י. הלוי : בוודאי שהיה קטע קודם, היה, בוודאי שהיה, 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : הוא כבר הדגים שהיא מצד עם פרופיל ימין אליו. 
כב' הש' א. קולה : נכון. 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : תקשיב, נכון, רומן מקודם הדגים לפני המונה 19:43:41 וכו' הוא הדגים כשהפרופיל ימין של הניצבת שמדמה את תאיר, הניצבת הסתובבה מיוזמתה בטעות או לא היא הסתובבה השאלה שלי למה אתה מתערב בתור מנהל שחזור היית צריך, קרה מה שקרה, אתה רוצה שחזור נקי, רומן צריך לסובב אתה אתה צריך להגיד לרומן רומן זה ככה היא כבר עשתה קרה למה אתה מתערב ואתה מתקן ומסובב אותה פעמיים לא ככה זו לא הזווית הנכונה לא תסתובבי למה אתה עושה את זה? 
העד, מר א. שקלאר :מי שתיקן ומיקם לה את מיקום היד לעומת הגוף ומי שמיקם אותה בתוך השירותים ומי שמיקם את מיקומי הפגיעות זה היה רומן במהלך השחזור זה קרה פעמיים שלוש ואפשר לראות את זה בסרט, באקט האחרון כבר כששוחררו
לו הידיים למיטב זיכרוני ואפשר לראות את זה בסרט הבחורה פשוט נעמדה הפוך אז אמרתי לה תעמדי כמו שהוא מראה לך. 
עו"ד י. הלוי : זה הראיתי. 
כב' הש' א. קולה : הוא מסביר לך למה. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך, אתה לא צריך לדעת מה היה בחקירה אבל אחרי שאני אסביר לך משהו אני מקווה שאתה תודה שטעית ולא נהגת נכון, רומן הדגים השופטים ראו בהתחלה צד שמאל איך שהיא עמדה הדגים גם על סשה הדגים גם על יורם אחר כך הוא ראה משהו שונה והגיע לשחזור מצד ימין זאת עובדה ואני הראיתי את זה במשפט 
עו"ד ש. הר ציון : זאת טענה זו לא עובדה. 
כב' הש' א. קולה : זאת הטענה שלך. 
עו"ד י. הלוי : היה מדובב אין בעיה תראו בזה מה שאתם תרצו, היה אחרי זה מה שעשה שמאל, תיקנו אותו ימין. 
כב' הש' א. קולה : מה אדוני רוצה ממנו? 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאם היית אומר לו טוב תמשיך לשחזר הוא היה מדגים לך גם בצד שמאל, היה מדגים לך שהיא פרופיל שמאל לכן ההתערבות הזאת לא הייתה במקום לא הייתה צריכה להיות על ידי מנהל שחזור אתה רוצה להגיב? 
העד, מר א. שקלאר : כן, קודם כל אני לא מכיר את חומרי החקירה עד היום וזה מה שהוא שחזר והוא הראה מספר פעמים שהיא הרימה את היד ימין והוא זה שמיקם לה את היד ימין והוא ראה איפה הוא פגע לה ביד ואיפה הוא פגע לה באזור בית החזה זה היה ברור לכל לפחות לי כבר היה ברור אחרי מספר פעמים שהוא מדגים שהיא הרימה את יד ימין, הבחורה נעמדה הרימה את יד שמאל אז תיקנתי אותה הוא כבר ראה את זה, זה כבר היה ברור שכך היא עמדה. 
עו"ד י. הלוי : אני אראה לך 48:50 ,
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי תתחיל לסיים. 
עו"ד י. הלוי : 19:48 זה אחרי הקפיצה, 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : הוא קפץ, אתה לא יודע כלום על התיק והוא אמר לך אני קפצתי, הוא עוד לא הדגים מלא, שמתי ידיים ואז קפצתי, למה אתה אומר לו
כב' הש' א. קולה : תתקדם, ראיתי, זה לסיכומים, עורך הדין הלוי מספיק. 
עו"ד י. הלוי : אני צריך אותו. 
כב' הש' א. קולה : לא קריטי, הלאה.
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : מה גרם לך להגיד לו הוא הדגים לך קפצתי מעל הדלת מה גרם לך להגיד לו לפה לתא הזה כאילו לצד שמאל לתא ההוא לתא ההוא מה גרם לך להגיד לו את זה אם אתה לא יודע כלום על התיק והוא קפץ איך שהוא קפץ? 
העד, מר א. שקלאר : רציתי לוודא מאיזה כיוון הוא יצא. 
עו"ד י. הלוי : אבל הוא הדגים לך קפצתי מעל הדלת 
(הדוברים מדברים יחדיו)
העד, מר א. שקלאר : בוא תדגים לי ובוא תראה לי. 
עו"ד י. הלוי : הוא הדגים הוא אמר אני קפצתי ככה. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי מספיק תתקדם. 
עו"ד י. הלוי : אבי שי דיבר אתך לפני השחזור, אבי שי אמר לך מה מצופה ממנו או איך מצופה ממנו לצאת מהתא לעבור לתא השלישי הסמוך נכון? 
העד, מר א. שקלאר :ממש לא. 
עו"ד י. הלוי : ממש לא, אני אומר לך שמה ששאלת אותו זה בגלל שידעת פרטים על התיק. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי אדוני חוזר על השאלה פעם רביעית או חמישית, מספיק, הסתיימה החקירה, אם אדוני חוזר על אותה שאלה כמה פעמים כנראה שאין לאדוני יותר שאלות, מיצינו, הבנו את התזה הכל בסדר, השתית הונחה 
עו"ד י. הלוי : ב- 19:49:49בפעם השלישית אתה אומר לו תפסת אותה במשהו? רומן עונה לך ניקיתי אותה, לא, לא תפסתי, לא תפסתי, פעמיים, השאלה שלי היא
העד, מר א. שקלאר :תפנה אותי בבקשה. 
כב' הש' א. קולה : לא צריך, לא צריך, תתקדם, לא צריך. 
עו"ד י. הלוי : למה אתה אחרי זה ממשיך עוד פעם תפסת הוא אומר לך לא תפסתי לא תפסתי. 
כב' הש' א. קולה : זו טיבה של החקירה הוא שואל כל שאלה שלוש פעמים, תתקדם. 
עו"ד י. הלוי : אני מפנה אותך להדרכה בתא שלך, 19:55:40 רומן בשירותי בנים, אז הוא אומר לך שאני חזרתי מחדר המורים ראיתי כמה טיפות דם, אתה שואל אותו טריות ישנות? הוא אומר לך טריות, מאיפה זה? כנראה טפטף לי מהיד, ועם מה ניגבת אותן? 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : למה אתה מחליט בשבילו שהוא ניגב אותן, הוא אמר לך טפטף טיפות דם, למה אתה מחליט בשבילו שהוא ניגב אותן, עם מה ניגבת אותן? אתה מסכים שזו הדרכה בוטה?
העד, מר א. שקלאר :אני לא מסכים שזו הדרכה זאת שאלה ואני גם אסביר למה היא נשאלה, זאת לא הדרכה, החשוד פעם אחרי פעם סיפר שהוא יצא מהדלת ואז ניגב עם היד ואז הוא הלך עם הסכין הוא שטף את הסכין והוא שטף את היד והוא ניגב והוא ניגב באופן טבעי שיערתי לעצמי באותו רגע שגם את זה הוא ניגב בגלל זה נפלטה השאלה גם את זה ניגבת אז הוא אמר לי לא. 
כב' הש' א. קולה : זה היה אחרי חדר המורים? 
עו"ד י. הלוי : אחרי חדר מורים. 
העד, מר א. שקלאר :אני לא זוכר את הרצף, הוא כל הזמן כל פעם הוא אומר ניגבתי ניגבתי ניגבתי. 
כב' הש' א. קולה : זאת לא השאלה, כרונולוגית קודם הוא הלך לתא המורים ואז לשירותי הבנים? 
עו"ד י. הלוי : כן. 13
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : הפעם הזאת זה לפני או אחרי? 
עו"ד ש. הר ציון : זה אחרי. 
עורך דין : אחרי, הרבה זמן אחרי. 
עו"ד י. הלוי : אחרי. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עורך דין : הוא אמר להתפנות. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
עו"ד י. הלוי : וטפטף לו דם. 
עו"ד ש. הר ציון : הוא אמר שהוא ראה דם, 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר ראיתי דם שטפטף קודם. 
עו"ד ש. הר ציון : כן. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : הוא הלך לאותם שירותי בנים פעמיים. 
עו"ד ש. הר ציון : כן. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, לי זה לא ברור, אנחנו לא יודעים מתי טפטף לו הדם זה לא ברור מהטקסט הזה. 
כב' הש' א. קולה : נכון. טוב זהו עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : שניה, אני רוצה את ההתערבות של אבי שי, תראה, אתה בא לצלם את השחזור ואבי שי אומר לך יש כמה שאלות שצריך לברר כי זה לא תורגם, למה הוא התכוון כי זה לא תורגם שאתה לא תרגמת לו תוך כדי השחזור נכון? 
העד, מר א. שקלאר :מניח שהוא לא הבין את הכל. 
עו"ד י. הלוי : ואתה כמנהל שחזור חושב שמישהו מהחקירה בכיר צריך להבין, 
כב' הש' א. קולה : זה כבר נשאל קודם. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אומר לך הרי הוא שואל אותך הוא עבר לתא סמוך אתה אומר לו לא הוא לא עבר לתא סמוך, כשהוא שואל אותך הוא עבר לתא סמוך אתה הבנת שהוא ציפה שרומן יעבור לתא סמוך נכון? 
העד, מר א. שקלאר : לא, הוא רק שאל. 
כב' הש' א. קולה : שאלת אותו קודם, מה היה במוחו של אבי שי מאיפה הוא יודע? 
עו"ד י. הלוי : אני מפנה לסוף השחזור, למה הניצבת עם מעיל שחור? אתה יודע? 
העד, מר א. שקלאר :זה המעיל שלה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : אני נותן לך נתון, 
כב' הש' א. קולה : אבל המעיל הוא כחול לא שחור של הניצבת. 
העד, מר א. שקלאר :זה כהה. 
כב' הש' א. קולה : כחול כהה. 
עורך דין : זה נראה כמו מעיל משטרה. 
כב' הש' א. קולה : כחול כהה. 
עו"ד י. הלוי : מה כבודכם חושבים שזה כחול כהה? אני לא צריך להסתכל כי אני הסתכלתי. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך ככה, 
כב' הש' א. קולה : הוא אומר לך שהמנוחה הייתה עם מעיל שחור לכן בכוונה שמו לניצבת מעיל שחור מה אתה אומר על זה? 
העד, מר א. שקלאר :אני לא יודע מה הייתה לבושה המנוחה. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק ולכן אתה לא יודע שהם שמו לה בכוונה מעיל שחור. 
העד, מר א. שקלאר :אני לא חושב שיש קשר בין המעיל שלבשה השוטרת. 
עו"ד י. הלוי : רומן אמר מעיל בהיר או ירוק. 
כב' הש' א. קולה : בסדר. 
עו"ד י. הלוי : שאלתי, במונה 20:09:00 אבי שי שואל אותך שאלת אותו לגבי השערות אתה אומר שאלתי אותו שאלה ישירה, אם הוא בכלל תפס במשהו, אני אומר לך שאתה יכולת לענות לו את זה בגלל ששמעת פרטים מהחקירה ובמילים אחרות איך ידעת לענות לו שלגבי השערות זה הוא תפס אותה בעצם בשערות? 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר לך אני שאלתי אותו, הוא ענה, שאלתי אותו והוא ענה לא תפסתי כלום אז אם לא תפסתי כלום לא תפסתי בשערות. 
עו"ד י. הלוי : שאלת אותו לגבי השערות שזה דווקא לשאול אותה בשערות? 
כב' הש' א. קולה : האם מישהו הדליף לך מידע שהיה )לא ברור( עם שערות בתיק הזה? 
עו"ד י. הלוי : שתפסתי זה לתפוס את השערות של תאיר. 
כב' הש' א. קולה : התשובה? 
העד, מר א. שקלאר : לא ידעתי על נושא השער. 
כב' הש' א. קולה : סיימנו עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : שנייה. 
כב' הש' א. קולה : תלך בבקשה לסוף השחזור. 
עו"ד י. הלוי : בבקשה, 
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : אני אראה משהו, עוד שתי שאלות ואני מסיים. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : 19:48,
(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)
עו"ד י. הלוי : רומן בא לקפוץ, הוא מחזיק בימינו סכין דמה בשחזור, אז לא נוח לו אז הוא מושיט לך את הסכין ואתה לוקח ממנו את הסכין. בוא נראה שאתה לוקח ממנו את הסכין. 
כב' הש' א. קולה : ראינו את זה. 
עו"ד י. הלוי : למה אתה לוקח ממנו את הסכין הרי זה פוגע באותנטיות של השחזור הרי בזירה הוא לא נותן סכין למישהו כשהוא בא לקות, למה לקחת ממנו את הסכין ופגמת באותנטיות של השחזור? 
העד, מר א. שקלאר :קודם כל לא אני פגמתי הוא מסר לי כמו שאתה מספר, הוא מסר וקיבלתי את זה והוא הדגים, אני פגמתי? 
כב' הש' א. קולה : לא, בזמן אמת. 
העד, מר א. שקלאר :הבנתי. 
כב' הש' א. קולה : הסכין ביד שלו, 
העד, מר א. שקלאר : ככה הוא בחר להדגים. 
עו"ד י. הלוי : ואתה אין לך שאלת הבהרה רומן מסרת לי את הסכין מה עשית עם הסכין כשקפצת? 
כב' הש' א. קולה : אין שאלת הבהרה. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אגיד לך שאלה לפני הסיום האם אתה יודע שהפרקליטות לפני חודשיים פנו למעבדה ניידת למרות שבעבר הם הסכימו על העקבות הזרות הם ביקשו לברר, אם התמונה עם כתם הדם אם זה סכין יפנית, הם ביקשו לברר למרות שרומן בכלל לא היה לו נוח לקפוץ עם סכין, אני שואל אותך היות וזה פרט חשוב הקפיצה עם סכין בלי סכין מה הוא עשה עם הסכין, האם זו התנהגות סבירה של מנהל שחזור? 
כב' הש' א. קולה : אל תענה, הוא ענה לך. 
העד, מר א. שקלאר : ההתנהלות הייתה סבירה ביותר, היום אנחנו שופטים את זה שיודעים כבר את כל הראיות, פתאום למה לא שאלת ככה זה טבעי. 
כב' הש' א. קולה : בדיוק. 
עו"ד י. הלוי : למה לא השתמשתם בבובה? 
כב' הש' א. קולה : במקום שוטרת? 
עו"ד י. הלוי : נכון. 
העד, מר א. שקלאר :מעולם לא השתמשתי בבובה. 
עו"ד י. הלוי : או קיי 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, חוזרת? 
עו"ד מ. מרציאנו : שאלה אחת אדוני. 

העד, מר א. שקלאר משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד מ. מרציאנו : 

עו"ד מ. מרציאנו : חברי עורך הדין הלוי שאל אותך בחקירה הנגדית הוא אמר לך שמה שידעת לפני שהגעת לשחזור זה שהיא נחתכה נדקרה ואתה השבת לו שזה מה שאתה יודע גם היום, בראשית אתה אמרת שידעת רק על רצח ילדה בבית ספר, אז תסביר מה ידעת או לא ידעת. 
העד, מר א. שקלאר :היום בחלוף כל כך הרבה שנים קשה לי לזכור כל פרט מה ידעתי או לא ידעתי, אני זוכר שהיה מדובר על רצח של ילדה בשירותים האם זכרתי את האופן שבו היא נזכרה האמת שקשה לי כרגע לזכור את הפרטים האלה. 
כב' הש' א. קולה : אתה יכול להפסיק, מי העדים הבאים? 

  • (הערת האתר האמת היום: בפרוטוקול המקורי שהנופק על ידי בית המשפט מופיע 'אבישי' במקום ככל הנראה 'אבי שי')
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3