עדות ראובן אזולאי , בלש בתחנת גולן

כב' הש' א. קולה : אזולאי ראובן צוהריים טובים. 
העד, מר א. ראובן : צוהריים טובים.
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, מה שמך המלא אדוני? 
העד, מר א. ראובן : אזולאי ראובן. 
כב' הש' א. קולה : מה תפקידך בזמן הרצח, מה תפקידך היום? 
העד, מר א. ראובן : בזמן הרצח הייתי במשטרת בילוש בתחנת גולן. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
העד, מר א. ראובן : כיום אני רכז מודיעין בתחנת משגב. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
עו"ד ו. קבלאווי : באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש את המוצגים המסומנים 273 ,274 . 
כב' הש' א. קולה : המוצגים הוצגו וסומנו בהתאמה. 


העד, מר א. ראובן לאחר שהוזהר כחוק, משיב לשאלות בחקירה ראשית לב"כ המאשימה: 


קבלאווי : 
עו"ד ו. קבלאווי : אתה דובר השפה הרוסית? 
העד, מר א. ראובן : לא. 
עו"ד ו. קבלאווי : בת/273 שאני מציג בפנייך ערכת רשימה, קודם כל זה ב- 2006/12/19 שמרת על הנאשם לאחר חקירה ולפני יציאה לשחזור, רשמת פה כל מיני דברים ושעות. 
העד, מר א. ראובן : נכון. 
עו"ד ו. קבלאווי : למה רשמת את הדברים האלה? 
העד, מר א. ראובן : התבקשתי על ידי ראש הצח"מ לתעד את ההתנהלות שלי ושל שאר הבלשים מול החשוד. 
עו"ד ו. קבלאווי : למה הייתם צריכים לדאוג לנאשם? 
העד, מר א. ראובן : לכלכלה, תה, שתייה, אוכל, שירותים, כל מה שהוא יצטרך. 
עו"ד ו. קבלאווי : המתנה הזו הייתה בחדר החקירות, מבחינתכם כשנכנסתם לשם מה הבנתם? 
העד, מר א. ראובן : אמרו לנו להגיד מההתחלה שהכל מתועד ומצולם, יש אודיו ווידאו קבוע. 
עו"ד ו. קבלאווי : מה חוץ ממה שכתבת כאן במזכר היה בזמן ששמרתם על הנאשם? 
העד, מר א. ראובן : הנאשם ביקש לדבר עם סשה מצוות החקירה, הוא נכנס והוא שוחח אתו. 
עו"ד ו. קבלאווי : שמעת את השיחה? 
העד, מר א. ראובן : כן בטח. 
עו"ד ו. קבלאווי : באיזה שפה היא הייתה? 
העד, מר א. ראובן : בשפה הרוסית, אני לא הבנתי כי אני לא דובר את השפה, ובסיום של השיחה הוא יצא ואחר כך נכנס יורם אזולאי מספר פעמים.
עו"ד ו. קבלאווי : אני מצייר לכבודכם, במ.ט. 06/172 הכניסות אחרי שסשה יצא ואמר ליורם אז יש הקלטה בווידאו וחלק מהזמן גם באודיו, הקלטה קצרה של שש דקות שמתעדת את המפגש הזה בין יורם לבין הנאשם. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
עו"ד ו. קבלאווי : מה שמתועד אני לא אשאל אותך לגביו, אבל בחלק מהקלטת הזו 172 דיסק 3 אין אודיו, שומעים אותך מתחיל לדבר עם הנאשם וכבר לא שומעים אבל רואים שאתה עדיין ממשיך לדבר אתו, תסביר לנו מה הייתה השיחה בינך לבין הנאשם בזמן הזה? 
העד, מר א. ראובן : הנאשם ניסה (לא ברור) אמרתי לו תהיה רגוע, הכי טוב לעשות ניקיון, מה עשית עשית, מה לא עשית לא עשית, ואז שאלתי אותו עשית או לא עשית? אז הוא אמר לי ב- 99 אחוז עשיתי וזהו. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד ו. קבלאווי : טוב, בשחזור עם הנאשם אחרי זה שיוצאים לשטח רואים אותך אתה כבול עם היד לנאשם במהלך כל השחזור, הטענה היא שאתה זה שהובלת את הנאשם למקומות שהוא הצביע עליהם, תתייחס לטענה הזאת. 
העד, מר א. ראובן : זו טענה לא נכונה מכיוון שאני מעולם לא הייתי בנופי גולן, לא הייתי בבית הספר ולא נכנסתי אליו, הפעם הראשונה שנכנסתי לבית הספר זה ביום השחזור. 
עו"ד ו. קבלאווי : מה ידעת על הרצח מבחינת המיקום שלו? 
העד, מר א. ראובן : הדבר היחידי שידעתי על הרצח על המיקום שלו שזה היה בשירותי הבנות בבית ספר נופי גולן. 
עו"ד ו. קבלאווי : ידעת באיזה קומה, באיזה מתחם של בית הספר? 
העד, מר א. ראובן : לא. 
עו"ד ו. קבלאווי : בחלק שבו עולים למקלט עד לשירותי הבנות אחרי שמסיימים את גרם המדרגות השני מיד שמצד שמאל שירותי הבנות רואים בשחזור גם הצגתי בפנייך אתמול את השחזור רואים שאתם נעצרים למה? 
העד, מר א. ראובן : כי בלש אלדד חדד עצר אותי כי היה צריך לפתוח את האזיקים לחשוד לצורך המשך השחזור. 
כב' הש' א. קולה : את האזיקים שמחברים בינך לבינו. 
העד, מר א. ראובן : כן, האזיקים שאני מחובר ביני לבינו. 
עו"ד ו. קבלאווי : זה משהו שתוכנן מראש שדווקא כאן תעצרו 
עו"ד י. הלוי : לא לא תוכנן. 
העד, מר א. ראובן : לא, לא שאני ידעתי.
עו"ד ו. קבלאווי : אתה ידעת על זה שהנאשם הודה, ידעת את הפרטים של ההודאה? 
העד, מר א. ראובן : לא, רק ידעתי שהוא הודה ואנחנו הולכים לשחזור, אל תשכח שאני הייתי בלש ולא הייתי קשור לצוות החקירה לא יידעו אותנו בפרטי החקירה, אנחנו עשינו רק את ההובלה, הצבעה, שמירה, כל מה שהיינו צריכים לעשות לצורך העבודה הבסיסית הפשוטה לא החקירה עצמה. 
עו"ד ו. קבלאווי : ביצעת פעולה של יציאה מתא השירותים שתועד על ידי יעקב מלכא. 
העד, מר א. ראובן : נכון. 
עו"ד ו. קבלאווי : בפעם השלישית התבקשת על ידי יעקב לצאת שלוש פעמים, הדגמת שלוש פעמים, בפעם השלישית הדגמת בצורה מסוימת מה שהצגתי לך אתמול, מה אתה יכול להגיד על האופן שבו הדגמת? 
העד, מר א. ראובן : שזה לא אופן טבעי שאני רגיל להדגים, אני בדרך כלל ימני ולא שמאלי וכל הפעמים שהדגמתי שלושת הפעמים לא הצלחתי פחות משלוש פעמים לטפס, כלומר תמיד זה היה 4 פעמים לא 3 פעמים. 
עו"ד ו. קבלאווי : מה זה 4 פעמים של מה? 
העד, מר א. ראובן : שהנאשם שחזר הוא הראה לנו שהוא שם 2 ידיים ומזנק מעבר לתא השירותים, כלומר פעולה אחת שתיים שלוש קופץ אז מלכא ביקש לראות אם אפשר לעשות את זה בדרך אחרת בשלוש תנועות ולכן אנחנו עשינו שלושה סוגים של רגל, 
כב' הש' א. קולה : יש פה שאלות מיותרות. 
עו"ד ו. קבלאווי : שאלה אחרונה, במ. ט. 06/166 ת/125 מציג בפנייך רשום למטה שהווידאו הופעל רק בחצי שעה האחרונה ומי שהיה בחדר הבקרה זה אתה. 
העד, מר א. ראובן : כן, התבקשתי לעשות עבודת מ. ט. מה שאני לא עושה על בסיס קבוע, לחצתי על הרקורד פליי של האודיו כי זה היה לפני 15 שנה ובתחנות היה רק אודיו ולא לחצתי על הווידאו ואז הבחנתי בסוף שיש גם ווידאו בחצי שעה האחרונה לחצתי, טעות שלי. 
עו"ד ו. קבלאווי : במכוון? 
העד, מר א. ראובן : לא. טעות שלי. 
עו"ד ו. קבלאווי : מישהו הנחה אותך לעשות את זה? 
העד, מר א. ראובן : לא, טעות שלי. 
עו"ד ו. קבלאווי : אין לי יותר שאלות. 
כב' הש' א. קולה : טוב, כפי שאדוני אמר 10 דקות. 

העד, מר א. ראובן משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : על הטיפוס שלך אני לא אחקור. 
כב' הש' ד. צרפתי : אתה צודק, הוא היה חייל הוא עשה מה שאמרו לו. 
עו"ד י. הלוי : אתה הפעלת הקלטה ב- 16/12 אתה היית אחראי על ההקלטה בחדר הבקרה נכון? 
העד, מר א. ראובן : נכון. 
עו"ד י. הלוי : זאת חקירה שסשה חקר את רומן. 
העד, מר א. ראובן : אני פשוט לא קשור למ. ט. אני לא יודע מי חקר את מי ומה זה היה אין לי שמץ של מושג. 
עו"ד י. הלוי : טוב, אתה אומר אני הפעלתי את הווידאו באיחור של חצי שעה כי לא הייתי מיומן, טוב, שמעתי את ההסבר לא אתעכב על זה, אני אומר לך שקודם באודיו יש חצי של נתק באמצע ההקלטה של החקירה חצי שעה קטועה, אתה יודע להסביר את זה? 
העד, מר א. ראובן : לא, אני לא איש טכני. 
עו"ד י. הלוי : בכל מקרה במהלך ההקלטה שאתה הקלטת לא אירעה הפסקת חשמל או תקלה מסוימת? 
העד, מר א. ראובן : לא שאני זוכר. 
עו"ד י. הלוי : יש עוד בעיה בהקלטה ואני אחסוך זמן ולא אדגים אותה שוב, אני שאלתי בזמנו את מי שאחראי על התקנת ההקלטה, יש קטע של שיחה בין רומן והחוקר שמופיע בווידאו במונה מסוים באמצע השיחה והוא פתאום פס הקול מופיע בסוף החקירה הוא נתלש ממקומו הטבעי בין פס הקול והווידאו של הווידאו, 
כב' הש' א. קולה : מה אתה רוצה ממנו? 
כב' הש' ד. צרפתי : מה הוא מבין בזה? 
העד, מר א. ראובן : אני עשיתי רקורד פליי. 
כב' הש' א. קולה : עשית פעולות חבלה באמצע? 
העד, מר א. ראובן : לא. 
כב' הש' א. קולה : החלפת באמצע? 
העד, מר א. ראובן : לא. 
כב' הש' א. קולה : גמרנו, הלאה, הקלטת את עצמך באמצע? לא. כן עד הבא, חוזרת? 
עו"ד ו. קבלאווי : אין חוזרת, אמרתי לכם קצר. 
כב' הש' א. קולה : העד הבא? 
עו"ד י. הלוי : אני רק אגיד, גם לגבי השחזור הוא לא העד שאני צריך לשאול אותו שאלות. 
כב' הש' א. קולה : נכון, שאלת את מלכא, תודה אדוני.
העד, מר א. ראובן : יום טוב. 
כב' הש' א. קולה : יום טוב 
עו"ד י. הלוי : אני אחכה לאבי שי. 
כב' הש' א. קולה : אבי שי ברור. 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3