עדות רות נשרי פסיכולוגית בית הספר

תפ"ח 07-502 מדינת ישראל נ' זדורוב(עצור/אסיר בפיקוח) 26 אוקטובר 2021

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי
המאשימה מדינת ישראל
נגד
הנאשם רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 70XXX7
נוכחים: 
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה 
בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 
הפרוטוקול הוקלט ותומלל ע"י חב' חיצונית. 
פרוטוקול מתומלל 

העדים: 
ע.ת – גב' רותי נשרי 
ע.ת – מר אנטולי שקלאר 
ע.ת – מר בועז בן שענן 
ע.ת – מר אסרף מרדכי 

עו"ד ש. הר ציון : ראשית בת/7א היו חסרים עמודים כבודכם יש לנו פה את העמודים החסרים מהרשימה המעודכנת. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ש. הר ציון : כמו כן אנחנו נגיש קלסרי מוצגים (לא ברור) הזה לגביהם יש לנו הסכמות לגבי שני עדים, עד מס' 28 נתי חריר. 
כב' הש' א. קולה : סימנתי או קיי. 
עו"ד ש. הר ציון : המוצגים הרלוונטיים אליו זה מוצגים 158-153 שכאמור מוגשים בהסכמה. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ש. הר ציון : עד נוסף שיוגש היום בהסכמה הוא עד מס' 106 משייב חמיו של הנאשם. 
כב' הש' א. קולה : 106 ,כן. 
עו"ד ש. הר ציון : המוצגים הרלוונטיים אליו מסומנים 205 ו- 205 ,שני עדים שזומנו להיום ואנחנו נוותר להיום זה עדים 132 ו- 140 ,והעדים שיעידו היום יהיו עדה 133 רות נשרי פסיכולוגית בית הספר. 
כב' הש' א. קולה : הפסיכולוגית, כן. 
עו"ד ש. הר ציון : אין לנו מוצגים להגיש, אחריה יעיד אנטולי שקלאר המוצגים הרלוונטיים אליו 
159 ו- 160 יחד עם דיסק השחזור ת/42 .
כב' הש' א. קולה : שאלה כללית, עורך דין בן משה אני מבין שלא יהיו דיסקים אלא יהיה אחד גדול שם זה יהיה מחולק נכון? 
עו"ד בן משה : אנחנו נשתדל שכל המדיה תהיה בהארד דיסק אחד, אחד לכל שופט.
כב' הש' א. קולה : או קיי, אבל עם חלוקה. 
עו"ד ש. הר ציון : בוודאי, מספר מוצג עם מספר מ.ט. 
כב' הש' א. קולה : בסדר. 
עו"ד ש. הר ציון : הכל יהיה מאד מובן וברור, שני עדים נוספים שיעידו רס"ב בועז בן שאנן ורס"ב מרדכי אסרף שיגיעו באמצע הבוקר, המוצגים שלהם מסומנים למרות שהם לא בהסכמה כמובן בכפוף אם חברי יבקש לוותר או להוציא. 
עו"ד י. הלוי : קודם כל אתמול 25/10 העברתי לחבריי בתחילה באמצעות האינטרנט את כל הסרטים המדוברים עם כתוביות רק ל- 19/12 כולל, הייתה תקלה טכנית והיום מסרתי דיסק און קי זה קודם כל לפרוטוקול, לגבי תיק המוצגים אבקש להוציא 
מוצג אחד, אני אומר לחברי יש פה מכתב )לא ברור( העד אומר תפסתי מכתב אני לא מסכים שהמכתב הזה ייכנס יש אנשים מחו"ל (לא ברור) אני לא מסכים זו עדות שמיעה, לא מסכים שיוגנב יוכנס המוצג הזה לתיק בית משפט, שיבואו יעידו בבית משפט, בחוזה הקודם נכנסו דברים לא רוצה להשתמש בסלנג, 
כב' הש' א. קולה : איזה ת/ זה? 
עו"ד י. הלוי : 201 להוציא אותו למחוק אותו. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : מתחילים עם רות נשרי? 
עו"ד ש. הר ציון : כן. 
עו"ד י. הלוי : היא עדיין לא פה נכון? 
עו"ד ש. הר ציון : היא בחוץ. 
כב' הש' א. קולה : היא העידה במשטרה אפשר להגיש בהסכמה? היא תעיד נגדית מה אכפת לך. 
עו"ד י. הלוי : אם היא לא מעידה בראשית אני מוכן להגיש את כל האמרות שלה ואני רוצה לחקור. 
כב' הש' א. קולה : זה מה שאמרנו. 
עו"ד י. הלוי : כן, שקלתי והחלטתי שכן.
כב' הש' א. קולה : בסדר גמור, אז נגיש את האמרות שלה והיא תיחקר נגדית. 
עו"ד י. הלוי : בבקשה. 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ש. הר ציון : כבודכם, הגברת העידה בראשית במשפט הקודם, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : האישה הזאת היא פסיכולוגית, אני אומר היא באה ממקום טוב והיא יישמה את הפתגם שהדרך לגהנום רצופה בכוונות טובות, היא הסמל של (לא ברור)
עו"ד ש. הר ציון : תודה רבה מאד חשוב. 
עו"ד י. הלוי : זאת הסמל, רק תשמעו מה קרה פה ואיך הגענו לתחילת (לא ברור) רומן נכנס
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : די, די, עורך הדין הלוי, די, עורכת הדין הר ציון צדקה. 
עו"ד י. הלוי : בבקשה תכנס הפסיכולוגית. 
כב' הש' א. קולה : אדוני, עורך הדין הלוי בוא נחזור לתלם. 
עו"ד י. הלוי : חוזר. 
כב' הש' א. קולה : היא תחקר, אדוני יחקור ותוך שעה אנחנו נגיד לה שלום. 
עו"ד י. הלוי : תזכרו רומן נכנס נסער. 
כב' הש' א. קולה : בסדר הבנו, האם מישהו מצפה שהוא יזכור מה שהיה לפני 15 שנה? 
עו"ד י. הלוי : אז אני הצעתי. 
עו"ד ש. הר ציון : לכן הצעתי לחברי מראש שיוותר עליה נגיש הכל. 
עו"ד י. הלוי : אין עדות בבית משפט, הכנסתם את רומן, הפרקליטות הכניסו את רומן, 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי נגיע לתוצאה בסוף. גברת נשרי בוקר טוב. 
העדה, גב' ר. נשרי : בוקר טוב. 
כב' הש' א. קולה : שלום, גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, מאחר שהכל בהקלטה אנחנו מבקשים לענות בכן ולא, תשובות מלאות בבקשה, גברתי מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת בבית המשפט. 
העדה, גב' ר. נשרי : כמובן. 
כב' הש' א. קולה : יופי. שמה המלא של גברתי? 
העדה, גב' ר. נשרי : רות נשרי 
כב' הש' א. קולה : תפקידה של גברתי אז והיום? 
העדה, גב' ר. נשרי : אז הייתי פסיכולוגית בנופי גולI
כב' הש' א. קולה : והיום גברתי? 
העדה, גב' ר. נשרי : היום יש לי קליניקה פרטית, אני עובדת בקליניקה פרטית. 
כב' הש' א. קולה : או קיי, בבקשה עורכת הדין הר ציון. 

העדה, גב' ר. נשרי לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ש. הר ציון : 

עו"ד ש. הר ציון : אולי תספרי כמה מילים על הניסיון המקצועי שלך, תחומי ההכשרה שלך. 
כב' הש' א. קולה : למה זה חשוב לעניין, למה זה חשוב לעניין שלנו? היא מעידה כעדה. 
עו"ד ש. הר ציון : בסדר, יש לזה משמעות אבל אין שום צורך. 
כב' הש' א. קולה : יופי. 
עו"ד ש. הר ציון : תספרי לנו בבקשה על אירועי צוהרי היום ה – 2006/12/6 יום רביעי יום הרצח. 
העדה, גב' ר. נשרי : הייתי בחדר היועצות, ישבתי עם מורה, חדר היועצות בקומה הראשונה בקומה של השירותים, הפגישה נגמרה בערך בשתיים, נשארתי עד איזשהו זמן לתייק ולסכם ובשתיים ורבע פחות או יותר הלכתי לחדר המורים להחזיר כוס  לאזור של הכיור שם וכשנכנסתי הכיור נמצא במין כזה שמוסתר, נכנסתי לחדר המורים ועמדתי בפתח של (לא ברור) ושם ראיתי בן אדם שלצערי הרב טעיתי וחשבתי שאני רואה את הגנן. 
כב' הש' א. קולה : את הגנן. 
העדה, גב' ר. נשרי : לצערי אני אומרת, חשבתי שאני רואה את הגנן. 
עו"ד ש. הר ציון : ששמו? 
העדה, גב' ר. נשרי : של הגנן? 
עו"ד ש. הר ציון : כן. 
העדה, גב' ר. נשרי : לאחר מעשה נודע לי ששמו ישראל אבל אז לא הכרתי אותו ממש, ראיתי אותו מדי פעם מרחוק בבית הספר. 
כב' הש' א. קולה : מי זה אותו. 
העדה, גב' ר. נשרי : את הגנן ראיתי בצורה אקראית בביתה ספר. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
העדה, גב' ר. נשרי : אז כשראיתי את הבן אדם שוב אני אומרת לצערי חשבתי שאני רואה את הגנן ראיתי אותו עושה תנועות, 
כב' הש' א. קולה : בזמן אמת היית בטוחה שזה הגנן. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
כב' הש' א. קולה : כשהעדת במשטרה בזמן אמת אמרת להם אני ראיתי את הגנן. 
העדה, גב' ר. נשרי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : בדיעבד הסתבר לך שטעית 
העדה, גב' ר. נשרי : כמובן, ראיתי אותו עושה תנועות מאד נסערות, גבוהות, הוא היה עם הגב אלי ואני הפתעתי אותו כי יש שם שטיח מקיר אל קיר, הוא הופתע כשנכנסתי, הוא הסתובב אלי, הפנם שלו היו נורא נסערות, זהו. 
עו"ד ש. הר ציון : את יכולה לתאר לנו, להדגים לו את התנועות שהוא עשה שאת מתארת אותן כתנועות בהולות, חריגות? 
העדה, גב' ר. נשרי : צריך להשתחרר כדי להציג, זה להציג את זה. 
כב' הש' א. קולה : העדה מדגימה את התנועות שהיא ראתה מהבן אדם אז הגנן של בית הספר. 
העדה, גב' ר. נשרי : הוא עם הגב היה שם מקרר או משהו אז הוא עשה משהו כזה, הוא הסתובב אלי. 
כב' הש' א. קולה : תנועות של איך נקרא לזה של טיפוס על מקרר? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, זה תנועות כאילו של חיפוש ככה משהו כזה ואז הוא הסתובב אלי, משהו כזה תנועות כאלה נורא נורא בהולות הוא הסתובב אלי וקפא מולי עם פנים נסערות שאני לא יכולה להדגים, בעצם זה להדגים פנים נסערות מאד. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני רוצה להעיר משהו שאני חשבתי שזה הגנן שהוא לא לגמרי דומה לגנן, הפנים שלו היו כל כך מעוותות ונסערות שזה כאילו לא לגמרי דמה לגנן, זה חשבתי בשעת מעשה אבל אחר כך ננעלתי על הרעיון שזה הגנן. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
עו"ד ש. הר ציון : או קיי, מה חוץ מאותו הדמות מה עוד היה מה עוד ראית? 
העדה, גב' ר. נשרי : מעבר לקיטון ישבו שלוש בחורות צעירות שאני לא מכירה לא מצוות בית הספר, הן ישבו שם ליד שולחן כאילו מעבר לקיר של הקיטון. 
עו"ד ש. הר ציון : הקיטון הזה כשאנשים רואים מהצד השני אפשר לראות יש קשר עין? 
העדה, גב' ר. נשרי : הקיר סוגר לגמרי את הקיטון. 
עו"ד ש. הר ציון : יש לך קשר עין עם הנשים? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, כשאני עומדת עם הפנים לתוך הקיטון אז אני גם לא לגמרי רואה את השולחן אבל מי שיושב בשולחן לא רואה את מי שנמצא בתוך הקיטון זה קיטון סגור לגמרי. 
עו"ד ש. הר ציון : טוב, תתארי לנו באופן כללי את הדמות הזו שראית מבחינת קווים כלליים, צבע, לבוש, גובה מה שאת יכולה לזכור. 
העדה, גב' ר. נשרי : במשטרה העמידו מולי שוטר נמוך בערך 1.65 מטר אני מעריכה ושאלו אותי איפה הוא בגובה ואני אמרתי הוא קצת יותר גבוה ממני השוטר הנמוך הזה ולאחר מעשה אני יודעת מכיוון שהייתי נעולה על זה שאני ראיתי את הגנן  האיש שאני ראיתי היה בערך גובה 1.70 מטר, שעצרו את הגנן הוציאו אותו מחדר החקירות ואמרו לי להגיד מי שאני רואה ואז נדהמתי שהוא איש גבוה הגנן, הוא הרבה יותר גבוה ממה שאני תיארתי והתביישתי שאני לא מתארת טוב את הגנן, הרגשתי שזה כאילו כל המאמצים שלי אחר כך היו בהתאמה לרעיון שראיתי את הגנן ולא תיארתי אותו טוב כי הוא איזה 1.80 מטר ואני אמרתי שהאיש הוא 1.70 מטר עשיתי טעות על טעות בגלל ההינעלות הזאת והאיש שראיתי היה בצבעים נאמר ג'ינג'י חום כזה שגם לגנן יש צבעים דומים, שני אנשים בהירים ככה לא מישהו מזרחי נאמר, זהו, 1.70 מטר, צבעים כאילו דומים, אני לא זוכרת את הבגדים שהוא לבש אז אני לא יכולה להגיד אבל באופן כללי היה נראה לי שזה בגדי עבודה כאלו שדומים לבגדים שהגנן לבש זה באופן כללי, אני לא יכולה לזכור מה הוא לבש או מה איך זה נראה. 
עו"ד ש. הר ציון : הסתכלת על הבגדים, את יכולה לתאר עליהם משהו? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא יכולה, התנועות שלו והפנים שלו כשהוא קפא מולי זה מה שמשך את תשומת הלב שלי, 
עו"ד ש. הר ציון : טוב, מתי שמעת לראשונה על הרצח? 
העדה, גב' ר. נשרי : על הרצח שמעתי ביום רביעי בערב. 
כב' הש' א. קולה : זה יום הרצח יום רביעי? 
העדה, גב' ר. נשרי : יום הרצח, התקשרה אלי מנהלת השירות הפסיכולוגי והודיעה לי שנמצאה גופה אבל מה שאמרו זה שהיא תלמידת כיתה ח' ואני עבדתי אז בחטיבה העליונה שזה בניין וחשבתי שמצאו את הגופה שלה בטח בחטיבת הבינים או משהו.. 
כב' הש' א. קולה : זה שני מבנים שונים? 
העדה, גב' ר. נשרי : זה שני מבנים שונים, אז בכלל אני הייתי פסיכולוגית רק של החטיבה העליונה אז לא חשבתי שכאילו אני אוכל להכיר מישהו ולמחרת בבוקר הזמינו את הצוות הבכיר לבית הספר ואז הסתבר לי שהרצח היה בבניין של החטיבה העליונה וגם אמרו פחות או יותר את השעה ואז התחלתי לחשוב שהדברים שראיתי, רק כשאמרו שהרצח בוצע בחטיבה העליונה ופחות או יותר בשעת הצהריים ואז התחלתי לחשוב שמה שאני ראיתי אולי יש קשר, שאולי יש קשר משהו שקרה ברצח כי התנועות האלה, אני שראיתי את האיש מתנהג ככה רציתי לשאול אותו אם קרה משהו אבל אני עצורה וביישנית הייתי אז יותר והתביישתי לפנות אליו בדברים כי בעצם רציתי לשאול קרה משהו זה היה כל כך חריג וכל כך בולט אז לאחר מעשה  התחלתי לחשוב שאולי יש קשר לסיפור הרצח הדברים שאני ראיתי. 
עו"ד ש. הר ציון : אז מה עשית? 
העדה, גב' ר. נשרי : אמרתי את זה למנהל בית הספר שאני חושבת שיש קשר ואמרתי לו שאני חושבת שזה הגנן והוא אמר שלא יכול להיות הגנן, הגנן הוא איש עדין ונעים הוא לא נראה לו מתקבל על הדעת שזה הגנן אז באמת אמרתי טוב כנראה לא קשור וכל הלילה לא ישנתי למחרת ואז צלצלתי אליו שוב ביום שישי בבוקר ואמרתי לו שאני לא יכולה להאמין שזה לא קשור, זה כל כך היה חריג וכל כך סוער שיש לי הרגשה שזה קשור, אז הוא חיבר ביני לבין החוקר, הוא הגיע אלי הביתה, באותו יום גם הגעתי למשטרה ומסרתי עדות ולצערי שוב אני אומרת את זה אלף פעמים אני לא יודעת איך מתקנים טעות כזאת עצרו את הגנן ואז הראו לי אותו ואז שוב התחלתי להרגיש שאני לא מתאר נכון את הגנן, עשיתי מאמצים להתאים לדמות של הגנן ולא אמרתי לעצמי וגם אחרים לא הסבו את תשומת הלב שלי לזה שהגנן הוא איש גבוה והאיש שאני ראיתי הוא 70.1 מטר מה את עושה עם הסתירה הזאת, אני כאילו לא הסקתי את המסקנות הנכונות בקיצור. 
עו"ד ש. הר ציון : (לא ברור)
(הדוברים מדברים יחדיו)
העדה, גב' ר. נשרי : כשעצרו את זדורוב, אני חושב שהתבלבלתי גם במה שאמרתי בזה אבל לא חשוב מלא בלבולים, כשראיתי את זדורוב כנראה בטלוויזיה, כשראיתי את ארגמן בצורה יותר ברורה בטלוויזיה משהו עורר את כל אחד מהם אז כאילו התבהר לי שזה לא האיש שראיתי, כשראיתי את זדורוב בטלוויזיה אז היה לי יותר ברור שזה כנראה האיש, שזה כנראה האיש שוב אני אומרת אני לא מעזה לדבר בנחרצות כמו שדיברתי אז. 
עו"ד ש. הר ציון : כשראית את הבן אדם בטלוויזיה מה איך הרגשת, מה חשבת? 
העדה, גב' ר. נשרי : ראיתי את הגנן בטלוויזיה, לאחר השחרור? 
עו"ד ש. הר ציון : כן, אחרי ששוחרר. 
העדה, גב' ר. נשרי : בושה גדולה, צער גדול, נורא היה קשה, נורא היה קשה. 
עו"ד י. הלוי : כנראה זדורוב, נגמר התיק. 
עו"ד ש. הר ציון : עורך הדין הלוי באמת, את ראית את הנאשם בתקופה הרלוונטית בבית הספר? 
העדה, גב' ר. נשרי : את זדורוב אף פעם לא ראיתי, אם הייתי רואה אותו אז הייתי יודע שיש שני אנשים שיכולים לבוא בחשבון, אני את זדורוב לא ראיתי מעולם בבית הספר ומי שראיתי שדומה קצת לתיאור זה היה הגנן. 
עו"ד ש. הר ציון : או קיי, הנאשם בעצם מאשר שהוא היה בחדר מורים בשעות הצהריים באופן כללי הוא רק אומר שאם היו תנועות היו תנועות ריקוד, אני רוצה שתשווי בין תנועות שאת ראית לתנועות ריקוד האם זה מתאים לא מתאים. 
עו"ד י. הלוי : לא מתאים. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי. 5
עו"ד י. הלוי : אני עונה. 
כב' הש' א. קולה : לא לא לא אדוני, אי אפשר להתנהל כך. 
עו"ד י. הלוי : אם אני עומד שם אני אומר ראיתי את זדורוב בטלוויזיה. 
כב' הש' ד. צרפתי : זה באמת לא ראוי מה שאתה עושה. 
עו"ד י. הלוי : אתם צודקים, אני שותק, אתם צודקים. 1
העדה, גב' ר. נשרי : בתנועות ריקוד יש נעימות נאמר תנועה זורמת יותר, אלו היו תנועות מאד קשות, פראיות אפילו הייתי יכולה להגדיר אותן, לא של מישהו שעסוק באיזה אקסטזה פנימית כזאת כי הוא שומע מוזיקה או משהו, זה היה תנועות שלא יודעת אני לאחר מעשה היו לי כל מיני מחשבות ופרשנויות מה הייתה המשמעות של התנועות האלו אבל זה לגמרי לא היו תנועות ריקוד. 
כב' הש' א. קולה : את יודעת את השעה? 
העדה, גב' ר. נשרי : השעה הייתה שתיים ורבע שתיים ועשרים. 
כב' הש' ד. צרפתי : כשראית אותו בקיטון. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן, כנראה שתיים ורבע, אני זוכרת יותר שתיים ורבע אבל זה בכל אופן גם זה שהוא בגלל שהפתעתי אותו והוא פנה מולי בהפתעה והפנים שלו לא היו פנים נינוחות של בן אדם רוקד אלא פנים נורא נסערות עם עיניים ככה לטושות. 
עו"ד ש. הר ציון : התנועות שאת ראית היו לפני הפניה שלו אלייך. 
העדה, גב' ר. נשרי : התנועות שראיתי היו עם הגב. 
כב' הש' א. קולה : לא בדיבור. 
עו"ד י. הלוי : הוא הסתובב. 
העדה, גב' ר. נשרי : הוא הסתובב, הוא היה עם הגב, הוא היה עם תנועות על המקרר, יש שם מיקרוגל משהו באזור הזה. 
עו"ד ש. הר ציון : תודה, אין לי יותר שאלות לעדה. 
כב' הש' א. קולה : עכשיו גברתי עונה לעורך הדין ירום הלוי. 
העדה, גב' ר. נשרי : מאה אחוז. 

העדה, גב' ר. נשרי משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : את יודעת (לא ברור) שלך במשטרה היא פנטסטית, היא פנטסטית כי היא כוללת שלושה חלקים כמו בצבא שאומרים, שימי לב, ראית את האיש הזה להרף עין, נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
עו"ד י. הלוי : הרף עין זה עשירית שניה אני צודק? 
העדה, גב' ר. נשרי : היו שם יותר משתיים או שלוש שניות, גם שלוש שניות זה הרף עין, ניגשתי לשים כוס זה כבר לוקח. 
כב' הש' א. קולה : זה שתי שניות קצרות יותר. 
עו"ד י. הלוי : שתי שניות או קיי, עכשיו, את העובדה שהתנועות היו נסערות את הבנת בדיעבד נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : לא? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : אני אקריא לך, 
העדה, גב' ר. נשרי : התנועות היו נסערות ברגע שראיתי אותן, הפרשנות שלי של מה הייתה המשמעות שלהן הייתה בדיעבד, בדיעבד חשבתי שכנראה התנועות האלו קשורות לרצח אבל באותו רגע נראו לי תנועות, עובדה שרציתי לשאול אותו אם קרה משהו. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, בדיעבד עשית את הפרשנות אחרי ששמעת על הרצח. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
עו"ד י. הלוי : וגם נודע לך מי זה ממנהל בית הספר אם אני מבין טוב. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : ראית שזה הגנן. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני חשבתי שאני רואה את הגנן. 
עו"ד י. הלוי : אגב את אמרת במשטרה נכון שאת האיש הזה שראית כגנן ראית הרבה פעמים בבית הספר. 
עו"ד ש. הר ציון : לא נכון זה לא מה שהיא אומרת. 
העדה, גב' ר. נשרי : אמרתי שראיתי, 
עו"ד י. הלוי : שראית מספר בבית הספר. 
כב' הש' א. קולה : מספר פעמים. 
עו"ד ש. הר ציון : היא אמרה מספר מדויק. 
העדה, גב' ר. נשרי : אמרתי כחמש פעמים לאורך כל השנים שהוא היה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : את הגנן. 
עו"ד י. הלוי : את הגנן. 
עו"ד ש. הר ציון : את הגנן. 
העדה, גב' ר. נשרי : את הגנן. 
עו"ד י. הלוי : את האיש הזה שאת ראית וזיהית אותו כגנן או קיי את ראית אותו מספר פעמים בבית הספר. 
עו"ד ש. הר ציון : לא, לא, אני עוצרת יש פה הטעיה בשאלה, את הגנן היא ראתה במשך 14 שנות עבודתה חמש פעמים. 
כב' הש' א. קולה : יפה. 
עו"ד י. הלוי : אבל אותו היא זיהתה, זה האיש הזה שזיהית כגנן ראית אותו חמש פעמים מה הטעיתי, מה מטעה. 
כב' הש' ד. צרפתי : לא, לא, החיבור הוא את האיש שראית ראית חמש פעמים, היא התחילה קודם כל ותרגמה את האיש כגנן ולגבי הגנן היא עונה שהיא ראתה חמש פעמים, אם האיש זה לא הגנן את האיש הזה אנחנו לא יודעים כמה פעמים היא ראתה. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא ראיתי אף פעם. 
עו"ד י. הלוי : את האיש שזיהית כגנן את הפנים האלה, הפנים, הפנים שראית. 
כב' הש' א. קולה : לא, לא. 
עו"ד ש. הר ציון : לא, לא. 
כב' הש' א. קולה : די, די, עורך הדין הלוי זה לא כך, היא אמרה שאת הגנן ראיתי חמש פעמים, את האיש הזה היא לא ראתה אף פעם בסופו של דבר, את הגנן היא ראתה חמש פעמים. 
עו"ד י. הלוי : סליחה, סליחה, שאת ראית את האיש עוד לפני שפגשת את המנהל לעצמך אמרת זה הגנן ראית את הגנן נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : נכון. 
עו"ד י. הלוי : עוד לפני המנהל. 
כב' הש' א. קולה : נכון, אחרי שהיא החליטה שזה הגנן היא אמרה את הגנן ראיתי חמש פעמים. 
עו"ד י. הלוי : או קיי. 
כב' הש' א. קולה : עכשיו היא התבדתה זה לא הגנן אז את האיש הזה היא לא ראתה אף פעם זה מה שהיא אומרת 
עו"ד י. הלוי : קודם כל נתחיל בנסערות אני רוצה לפרק את זה, בהודעה הראשונה שלך את אומרת ראיתי את הגנן בפינת הקפה נודע לי ששמו ישראל וכו', עמד בצורה שעוררה את חשדי לא באותו רגע אלא במחשבה לאחור, לאחר שנודע לנו על הרצח של הילדה תאיר ז"ל מה שראיתי זה תנועתיות נסערת, הוא נראה כאילו לא ידע מה לעשות עם עצמו או משהו מאד לא שקט היה בהתנהגות שלו, אני אומר לך לפי ההיגיון שלי שאני מזמין את בית המשפט להצטרף אליו אם ולא מעניין מי האיש, אפילו בלי קשר לזדורוב בכלל זה לא מעניין אותי אני אומר לא הייתה תנועתיות נסערת, אם הייתה תנועתיות נסערת זה לא היה להרף עין, את היית מתעכבת לראות, למה את נעמדת, אני רואה אותה כבר רוצה להתנגד. 
כב' הש' א. קולה : אל תצעק עליה באמת עורך הדין הלוי. 
עו"ד ש. הר ציון : חברי חייב לעשות הפרדה, להרגע, נתחיל מהתחלה בסדר, בוקר טוב? 
עו"ד י. הלוי : בוקר טוב, או קיי. 
כב' הש' א. קולה : תעשה טובה אל תצעק. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שתנועתיות נסערת יש לי משוואה בראש לא הולכת עם הרף עין. 
העדה, גב' ר. נשרי : אתה יודע מה תמדוד כמה זמן לקח לי לעשות את התנועות האלו פה, זה מספיק בשביל להעיף מבט. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך תנועתיות נסערת לא צועדת יד ביד עם הרף עין, אני טוען, אם הייתה לאיש הזה תנועתיות נסערת את היית מתרחקת מטר, 3 מטר, מסתכלת על האיש במירכאות כמו שהעם אומר מה הסיפור שלו, כשיש מישהו זר מסתכלים עליו, או קיי, את בחדר מורים, תשובתך, תגובתך? 
העדה, גב' ר. נשרי : לגבי מה? 
כב' הש' א. קולה : אם זה היה נסער זה משהו אחר, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : היית מתעכבת עליו לראות מה הוא עושה, למה. 
העדה, גב' ר. נשרי : טוב, הפתעתי אותו ותפסתי, ברגע שהבטתי ראיתי את התנועות המהירות והבהולות והגבוהות ומיד שהוא קלט שמישהו נכנס לקיטון הוא עצר והסתובב אלי ועם פנים נסערות, להגיד חשוד זה לאחר מעשה חשוד באותו רגע לא חשבתי שהוא חשוד, חשבתי שהוא עושה משהו נורא מוזר חריג נסער זה מה שאני חשבתי באותו רגע, המילה חשוד היא כבר באמת הפרשנות שזה לאחר מעשה כשכבר הלכתי להעיד במשטרה כי ידעתי שהיה הרצח. 
עו"ד י. הלוי : אני תמיד מתרגם את ההיגיון, נכנסת, ראית תנועתיות, הסתובב אלייך, השכל וההיגיון שלי אומרים שאם זה באמת היה נסער כמו,
עו"ד י. הלוי : אז את היית מתעכבת עליו במבט, 1]
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי ההיגיון שלך הוא כזה, ההיגיון שלה הוא כזה, הוא היה נסער, לא הבנתי מה הוא עושה, אפילו רציתי לשאול אותו, זהו זה מה שעשיתי ברגע הזה, מה ההיגיון אנחנו נחליט אחר כך אם זה הגיוני או לא. 
כב' הש' ד. צרפתי : גברתי ראתה אותו מסתכל עלייך במבט, 
העדה, גב' ר. נשרי : הוא הסתובב. 
כב' הש' ד. צרפתי : אז מה גברתי עשתה לא בטוח שהבנתי. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני רק אמרתי שלום ושמתי את הכוס ושוב לצערי אם הייתי בן אדם יותר פתוח הייתי אומרת לו אם קרה משהו כי זה מה שרציתי לשאול אותו אבל לא. 
כב' הש' ד. צרפתי : או קיי, שמת את הכוס ו? 
העדה, גב' ר. נשרי : שמתי את הכוס והלכתי. 
כב' הש' ד. צרפתי : יצאת מחדר המורים. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
כב' הש' א. קולה : בזמן אמת השעה שתיים ורבע שתיים ועשרים ועד שעות הלילה המאוחרות לא סיפרת לאף אחד תשמעו פגשתי מישהו חריג בבית הספר? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, כי לא חשבתי שיש איזה פרשנות, לא, נראה בן אדם שקורה לו משהו ויכול להיות אישי. 
כב' הש' א. קולה : אם הבנתי נכון בזמן הזה היו בחדר המורים עוד שלוש בחורות צעירות נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
כב' הש' א. קולה : גם להן לא אמרת שום דבר. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
כב' הש' א. קולה : את יודעת אם הן הבחינו בו? 
העדה, גב' ר. נשרי : הן בטוח לא הבחינו בו מפני שזה היה מאחורי קיר. 
כב' הש' א. קולה : אבל כשהוא נכנס. 
העדה, גב' ר. נשרי : כשהוא נכנס הן כנראה כן ראו אותו 
כב' הש' א. קולה : אבל כשהוא נכנס לחדר המורים 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא יודע מי קדם למי, אני לא יודעת אם הן ישבו שם לפניו כשהוא נכנס או הן הגיעו אחריו זה אני לא יודעת. 
כב' הש' א. קולה : אם הן הגיעו אחריו בוודאי שיכלו לראות אותו. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, אי אפשר לראות מי שנמצא מאחורי הקיטון אי אפשר לראות אותו
כב' הש' א. קולה : לא אבל כשנכנסים לתוך הקיטון, 
העדה, גב' ר. נשרי : לא נכנסים לקיטון, הקיטון בקצה חדר המורים, הן ישבו לפני כן, הן כנראה ישבו לפני שהוא בא וסביר שהן ראו אותו הולך לכיוון הקיטון. 
עו"ד י. הלוי : יופי, תשמעי, אני עדיין בנסער, האם השלוש שראית יושבות זה מורה ושתי תלמידות והן העידו הן מסרו גרסה הן ראו את הגנן, אני רוצה לספר לך ישבה מורה, סטנה חסן, ישבה מורה עם שתי תלמידות, אני הצגתי את זה ליורם אזולאי בתחילת חקירתו הנגדית, עם מריאנה ויבגניה שתי תלמידות ושתי התלמידות ראו את הגנן, הן ראו את הגנן, מריאנה מסרה איזה הודעה במשטרה ואחרי זה נדבר את מי מריאנה זיהתה. 
כב' הש' ד. צרפתי : אז מה אתה שואל אותה? 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שישבו אנשים וראו את הגנן ולא דיברו על שום דבר נסער לא המורה ולא התלמידה מבין השתיים שמסרו הודעה במשטרה מה תגובתך? 
העדה, גב' ר. נשרי : התגובה שלי שאי אפשר לראות, תאר לך שאני עומדת פה וזה אטום לא זכוכית ומאחורי הזכוכית הזאת השופטים לא יכולים לראות מה אני עושה זה היה אטום זה מה שהיה שם. 
עו"ד י. הלוי : את בעצם אני רק אומר לך מה יוצא, יוצא לצורך העניין אם טענתך שהמורה ושתי התלמידות וזה מה שיוצא ראו כי המורה אומרת התלמידות אמרו הנה הגנן הנה הגנן זאת אומרת כולכן ראיתן את אותו בן אדם לכאורה כמובן ובעינינו לא היה חשוד כשאת אומרת הקיטון בעצם מה שאת מציעה לנו שהאיש הזה נכנס רגוע ומאחורי הקיטון הוא פשוט עשה (לא ברור) זה מה שיוצא נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני אין לי מושג באיזה צורה הוא נכנס כי לא ראיתי אותו, אני ראיתי אותו רק מאחורי הקיטון. 
עו"ד י. הלוי : מסרת מה שמסרת, או קיי. אני מציע לך שאת לא טעית רק בזהות אלא הקצת בדיעבד היית אובר ריאקטינג אובר פרשנות למה שראית, האיש הזה בכלל לא, האיש התמים הזה שאני מציע שהוא היה תמים בלי קשר לנאשם פה שאני לא 
יודע מי זה כנראה זה הגנן התנהג בטבעיות אולי הוא עשה תנועה מהירה לקחת משהו והעצמת את זה. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא חושבת שהעצמתי. 
עו"ד י. הלוי : יופי. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני חושבת שראיתי משהו נורא בולט וחריג ולא להוציא משהו מהמקרר אלא לעשות משהו מחוץ למקרר ומחוץ למיקרוגל ותנועות שאין בהן שום נינוחות או שום משהו פונקציונלי, אני לאחר מעשה חשבתי שהוא חיפש איפה להחביא משהו, זה מה שחשבתי, זו הפרשנות, אני אומרת שוב שיש לחוד מה שראיתי ולחוד פרשנויות לאחר מעשה. 
עו"ד י. הלוי : הראית מקודם תנועות למקרר. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : טוב, אני אציג לך עוד משהו, את זוכרת שהיה לך ריענון במשטרה נכון את יודעת שהסריטו אותך שצילמו אותו או שאת לא יודעת? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני יודעת שהסריטו אותי. 
עו"ד י. הלוי : ידעת בזמן אמת שמסריטים אותך?
העדה, גב' ר. נשרי : כן. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, את זוכרת שנבהלת באיזה קטע מסוים, את זוכרת שנבהלת באמצע חקירה? 
העדה, גב' ר. נשרי : נבהלתי? 
עו"ד י. הלוי : כן, החוקר היה צריך להרגיע אותך? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא זוכרת שנבהלתי. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אפנה, באמצע חקירה את אומרת שומעים אותנו אז החוקר קם ואומר מה לא הבין מה את רוצה את אומרת כי שמעתי אנשים ואת מצביעה לחלון ואז החוקר קם אל החלון הוא אומר לא אנחנו בקומה שנייה, עברו פה כנראה אנשים למטה ואת אומרת סליחה אני מצטערת וכו', אני מזכיר לך? 
העדה, גב' ר. נשרי : יכול להיות. 
עו"ד י. הלוי : את רוצה שאני אראה לך את זה? שניה אחת, אמרתי אובר ריאקטינג,
העדה, גב' ר. נשרי : היו באמת קולות חזקים מבחוץ. 
כב' הש' א. קולה : איפה הייתה החקירה? 
העדה, גב' ר. נשרי : החקירה הייתה במשטרה והיו קולות חזקים מבחוץ, אני רוצה להגיד שכל התקופה הזאת כולם היו נורא במתח כולל אני אז אני אומרת יכול להיות, אני הייתי מאד במתח אחרי הרצח הזה, היה המון חרדה כללית כזו ומתח ופחדים אחרי הרצח אז יכול להיות שכל דבר שהוא כאילו לא, לא רגיל מעורר יותר תגובה. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : החוקר לא שמע קולות חזקים ואני מתאר לעצמי שבהקלטה היו שומעים קולות חזקים, מה את אומרת על זה שלא נשמע כלום בהקלטה? את רוצה להגיב על זה לעומת הקולות החזקים שאת אומרת פה שהיו קולות חזקים, מאיפה זה בא? 
העדה, גב' ר. נשרי : באו קולות מבחוץ כנראה עצרו שם מישהו, היו קולות חזקים מבחוץ וזה גרם לי לחשוב שאם אני שומעת אותם יכולים לשמוע גם את מה שאני אומרת. 
עו"ד י. הלוי : זה לא איזה סוג של פרנואידיות? אני מתנצל מראש אני מכבד אותך. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, אל תתנצל, אני רוצה להגיד שבתקופה הזאת שוב אני אומרת כולנו, בתקופה שאחרי הרצח כולם ואני טיפלתי בהמון ילדים בתקופה הזאת ובהמון מורות באנשי צוות, בהורים, היו לנו מיליון פגישות כולם נהפכו לפרנואידים היה פחד מאיפה יבוא משהו א צפוי זה היה פחד ללכת לשירותים, אנשים הפסיקו ללכת לבד כולל בנים, הלכו רק בזוגות או ביותר מזוגות, היה המון פחד והאווירה הייתה מאד פרנואידית בבית הספר אחרי הרצח, לפני הרצח וגם אחריו אחרי שנרגעים התקופה הזו הייתה טראומתית בצורה שאין לה שיעור וזה השפיע על כל הגולן ואני חושבת שעל כל הארץ והביא לפחדים גדולים, בתקופה הזאת בהחלט היו תופעות גם של המון מתח וחשד וחשש ונקרא לזה פרנויה? 
עו"ד י. הלוי : אני עדיין מתעכב על מה שאמרת, שימי לב מה אמרת היו קולות חזקים, כנראה עצרו מישהו פה אמרת תסתכלי לאיפה הגעת לא קרה כלום, את בקומה שנייה איפה הדמיון שלך מגיע נכון שאת, סליחה כבוד השופט צרפתי. 
כב' הש' ד. צרפתי : אדוני צריך למצות, הבנו. 
עו"ד י. הלוי : אני עובר הלאה, סיפרת לנו שהאיש הזה, אני אגיד כמה פרמטרים לגביו, דיברת על לסת בולטת, את זוכרת את זה? 
העדה, גב' ר. נשרי : תשמע, כל הדברים שניסיתי להגיד היו במאמץ לדייק את התמונה של הגנן.
כב' הש' א. קולה : האם אמרת או לא? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא זוכרת, יכול להיות שאמרתי. 
כב' הש' א. קולה : הוא לא שאל למה אמרת הוא שאל האם אמרת. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן, יכול להיות. 
עו"ד י. הלוי : זה לא מזכיר לך שאני אומר לך שמעת שהחוקר ניסה, אז אמרת אני חושבת שיש לו לסת בולטת. 
העדה, גב' ר. נשרי : לסת בולטת אני מתכוונת לקו הלסת שהוא לא מטושטש, הוא היה חד.
עו"ד י. הלוי : אבל אמרת שיש לו לסת בולטת נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא יודעת איך התנסחתי, אני מתארת לעצמי שהתכוונתי לזה שיש קו לסת חד. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא רוצים פרשנויות. 
העדה, גב' ר. נשרי : אין לי מושג מה בדיוק אמרתי 
כב' הש' א. קולה : הוא שואל האם אמרת. 
העדה, גב' ר. נשרי : קודם כל זה לא נשמע לי מתאים הביטויים שאני משתמשת בהם להגיד לסת בולטת אבל יכול להיות שאתה מקריא משהו שאמרתי, אתה בטח יודע יותר טוב. 
כב' הש' א. קולה : אז תקריא לה. 
עו"ד י. הלוי : את אומרת אפשר לראות ב- 29 
כב' הש' א. קולה : עזוב תקריא לה. 
עו"ד י. הלוי : טוב, את אומרת בריענון בשנייה שראיתי אותו אז כמובן מיד יש משהו בלסת שלו קצת, את אומרת יש לו לסת קצת ככה ואת מדגימה אבל זה לא הזיכרון שלי של הרגע הזה אני אומר בדיוק את יכולה להתייחס לזה? 
כב' הש' א. קולה : אז היא לא אמרה לסת בולטת. 
עו"ד י. הלוי : למה, היא אמרה הלסת שלו הלסת שלו ככה, 
כב' הש' א. קולה : המילה בולטת אדוני לא הקריא לנו עכשיו. 
עו"ד י. הלוי : לא הקראתי. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, אז תתמודד עם מה שהיא אמרה. 
עו"ד י. הלוי : מה בלסת? 
כב' הש' א. קולה : אז היא הסבירה לך. 
העדה, גב' ר. נשרי : שקו הלסת ברור. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי, אזל המלאי, אנחנו קוצבים לאדוני 15 דקות לסיים את החקירה הנגדית. השעה כעת 09:50 
עו"ד י. הלוי : האיש הזה חיים סלאמה קוראים לו והוא גנן, הוא היה גנן, היו שני גננים, היה ישראל נפתלי שנגיע לזה שאמרת שאת בטוחה שזה הוא והיה את האיש הזה שהוא יותר מבוגר, אני מראה לך את התמונה שלו תסכימי אתי,
כב' הש' ד. צרפתי : ככה היה המראה שלו לזמן הרלוונטי או שזה היום? 
עו"ד י. הלוי : לא, לא, אז. 
כב' הש' ד. צרפתי : בסדר. 
עו"ד י. הלוי : את מסכימה אתי שלאיש הזה שרואים יש קו לסת שהוא באמת קו לסת ברור. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, אני לא מתכוונת לזה, קודם כל מעולם לא ראיתי את האיש הזה וקו לסת אני מתכוונת לקו לסת שרואים בבירור את חיתוך הפנים, את הקו של הלסת לזה אני מתכוונת. 
עו"ד י. הלוי : אז לא התכוונת ללסת כזאת. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, האם פה אולי זה מתאים לקו הלסת הברור? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : נראה תמונה של רומן, יש קו לסת ברור. זה ישראל נפתלי צד ימין זה רומן זדורוב. האם את רואה אצל מישהו מהם קו לסת ברור? 
העדה, גב' ר. נשרי : קודם כל כשבן אדם בפרופיל אז אפשר הרבה יותר לראות את קו הלסת שלו למה שאני מתכוונת אני חושבת שלא היה לו זקן אז, אני חושבת שהוא היה בלי זקן. 
כב' הש' א. קולה : הדמות שראית אז. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא חותמת על שום דבר עכשיו בצורה מוחלטת או נחרצת, נדמה לי שהוא היה בלי זקן אז. 
עו"ד ש. הר ציון : אתה מגיש את התמונה הזו? 
עו"ד י. הלוי : לא יודע. 
עו"ד ש. הר ציון : את שתי התמונות האלו אני חושבת שזה מאד חשוב. 
עו"ד י. הלוי : ברור שזה חיים סלאמה, שלושה עדים אומרים לך חיים סלאמה ואת רוצה שזה רומן זה בושה התיק הזה. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : את רוצה רומן. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי, 
עו"ד י. הלוי : תראי כמה דברים את אומרת ואני רוצה להציג לך את הפרשנות שלי, קודם כל תאשרי לי לא עשו לך מסדר תמונות לגבי אף בן אדם נכון? 1
העדה, גב' ר. נשרי : נכון. 
עו"ד י. הלוי : כל מה שביקשו ממך ואני אגיש את זה זה אחרי שאמרת שזה ישראל נפתלי הגנן הראו לך את ישראל נפתלי בלי שהוא ראה אותך ואת אמרת שזה מאה אחוז הוא נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : לענות לך על משהו 
כב' הש' א. קולה : כן. 
עו"ד י. הלוי : כן תעני. 
העדה, גב' ר. נשרי : זה היה הרגע שהרגשתי נורא מבוכה, הרגשתי שזה לא בדיוק האיש שראיתי אבל הרגשתי, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
העדה, גב' ר. נשרי : הצלחתי לראות את הגובה שלו קודם כל, 
כב' הש' א. קולה : גברתי מדברת על רגשות, האם ברגע הזה אמרת כן זה האיש שראיתי? 
העדה, גב' ר. נשרי : לדעתי לא אמרתי זה האיש שראיתי אלא אמרתי זה הגנן ואני זוכרת שאמרתי את זה בהיסוס מפני שפתאום היה פער, 
עו"ד י. הלוי : אמרת את זה בהיסוס. 
העדה, גב' ר. נשרי : כן, זה הגנן אפילו לא אמרתי זה האיש שראיתי אמרתי זה הגנן. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : הוא שואל אם זה האיש שראית. 
העדה, גב' ר. נשרי : אבל באמת הייתה סתירה בין מי שאני ראיתי לבין מה שראיתי כשהוא יצא מהחדר. 
עו"ד י. הלוי : תראי מה את אומרת, אני אגיד אחר כך, יום לאחר מסירת ההודעה הראשונה שלך יש מזכר שאומר כך, שאלתי את רותי אם היא תהיה מוכנה להביט בגנן ששמו ישראל שנמצא בחקירה בתחנה ולומר האם זה האדם שראתה, לציין כי בקשתי זו נבעה מטענתה של רות כי מכירה את ישראל בפנים מזה מספר שנים ואם היא תראה אותו תוכל לומר בוודאות אם זה האדם שמסרה, רות השיבה שמוכנה, יניב אכן יצא עם ישראל ושוחח אתו במסדרון רות הביאה בישראל דרך החלון במרחק של 5 מטר ומיד אמרה כי זה הוא האדם אותו ראתה ב- 6/12 בחדר המורים כשהוא נסער, שאלתי את רות אם היא בטוחה רות שוב הביטה.
עו"ד ש. הר ציון : חברי מקריא מעד שכותב סיכום לגבי, מזכר. 
עו"ד י. הלוי : מה המצאתי את זה? אני לא מבין הבאתם את כל המוצגים. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה מזכר שהשוטר מצטט במזכר את מה שהיא אמרה. 
עו"ד ש. הר ציון : אני חשבתי שחברי הקריא מהודעתה. 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר מזכר. 
עו"ד ש. הר ציון : סליחה כבודכם. 
עו"ד י. הלוי : על סמל זה האריכו מעצר, היא הסתכלה שוב על אותו בן אדם, רות שוב הביטה בישראל והשיבה כי היא בטוחה כך זה מסתיים, איך את מסביר שאין היסוס. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה היה רק במזכר? 
עו"ד ש. הר ציון : לא, יש הודעה, היא לא תועדה בווידאו אבל יש הודעה. 
כב' הש' א. קולה : הודעה ביחס למזכר זה? 
עו"ד ש. הר ציון : כן. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : איך את מגיבה על זה שפה את מספרת לנו היה לי היסוס אבל פה אין היסוס, פה פעמיים את בטוחה ומצביעה. 
כב' הש' א. קולה : פעמיים שוטר שאת היית בטוחה. 
עו"ד ש. הר ציון : היא לא אמרה. 
כב' הש' א. קולה : עורכת הדין הר ציון. 
עו"ד ש. הר ציון : סליחה. 
עו"ד י. הלוי : היא לא אמרה, הוא אמר שהוא בטוח לא היא, אני ציני כמובן למתמלל. 
העדה, גב' ר. נשרי : ההיסוס היה פנימי, אני הרגשתי היסוס. 
כב' הש' א. קולה : היסוס פנימי לא חשוב לנו, 
העדה, גב' ר. נשרי : בסדר. 
כב' הש' א. קולה : האם היה משהו עובדתי שמישהו אובייקטיבי היה יכול להגיד שאת מהססת או שזה נשאר בגדר נימוק הקול הפנימי של הלב שלך. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני מבינה, בגלל שהייתי נעולה על זה שזה הגנן אז כל דבר התאמתי לזה שזה הגנן, כל דבר. 
כב' הש' א. קולה : בן אדם שראה אותך בזמן אמת לא יכול היה להתרשם שאת מהססת. 
העדה, גב' ר. נשרי : נכון. 
כב' הש' א. קולה : יפה, זה מה שרצה עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : תשמעי, אני מפנה להודעה השנייה שלך, מה- 12/9 ,אמרת שראית אותו כמהשנים, עמוד 1 שורות 21-20 ,את אומרת "אני יכולה להגיד לאחר שהחוקר אסרף מרדכי עמד אמרתי יותר גבוה, החוקר אסרף מרדכי בגובה 1.70 מטר, מבנה גוף רזה". 
העדה, גב' ר. נשרי : מי אמר שהוא 1.70 מטרים ,זה השוטרים מעידים שהוא 1.70 מטרים או אני אומרת שהוא 1.70 מטר? 
עו"ד י. הלוי : זו התשובה שלך, אני מצטט, "אני יכולה להגיד לאחר שהחוקר אסרף מרדכי עמד אמרתי הוא יותר גבוה". 
כב' הש' א. קולה : מי זה הוא? 
עו"ד י. הלוי : לא יודע, הוא יותר גבוה, החוקר אסרף מרדכי בגובה 1.70 מטר. 
כב' הש' א. קולה : זאת אומרת היא התייחסה לגובה של החוקר. 
עו"ד י. הלוי : נעצור שנייה, 
כב' הש' א. קולה : השוטר הדגים לה, אז היא אמרה השוטר 1.70 מטר והוא קצת גבוה ממך. 
עו"ד י. הלוי : ככה זה היה? 
העדה, גב' ר. נשרי : שוב, אני צריכה להסביר טיפה את הפסיכולוגיה נקרא לזה, השוטר שעמד מולי היה מקסימום 1.65 מטר, אפשר להזמין אותו ולראות זו בערך ההערכה שלי שהוא בגובה יחסית נמוך לגבר, ואמרתי שהוא קצת יותר גבוה זה היה בפעםהראשונה שהעמידו אותו מולי אמרי הוא קצת יותר גבוה. 
כב' הש' א. קולה : מי יותר גבוה? 
העדה, גב' ר. נשרי : האיש שראיתי החשוד שראיתי שהוא קצת יותר גבוה וחשבתי שהאיש שראיתי היה בערך בגובה 1.70 מטר זה מה שחשבתי ולאחר מעשה כשהבנתי שהגנן הרבה יותר גבוה כבר התחלתי לכווץ את הדברים שאני אומרת לכיוון שזה יותר יתאים לתיאור של הגנן ואני אומרת זו באמת פשלה רצינית מאד מה שקרה לי, הטעות וזה שהייתי נעולה וזה שניסיתי להתאים לתיאור של הגנן ולא להגיד יש איזה אי התאמה עם הדמות שראיתי. 
כב' הש' א. קולה : הוא אומר או קיי מבינים שעשית פשלה, כולנו בני אדם, הוא מנסה להבין האם חלק מהפשלה לא הייתה התייחסות מוגזמת לתנועות שבעצם זה תנועות של אדם אבל אולי איפה בפשלה הזאת בתודעה הזאת ובדיעבד וכמו שחשבתי שזה מישהו אחר אולי (לא ברור) בתנועות שלו.  
(קיים קושי רב בשמיעת ותמלול הנאמר, כבוד השופטי מרוחק מאד מהמיקרופון)
כב' הש' א. קולה : מה את אומרת על התזה הזאת? 
העדה, גב' ר. נשרי : אני חושבת שזה פשוט לא נכון. 
עו"ד י. הלוי : אני ממשיך, מבנה גוף רזה, עכשיו התקדמנו לתיאור בהודעה, תיאור האיש, מבנה גוף רזה ואם אני זוכרת נכון יש לו גב קצת כפוף, נכון שאלה הדברים שאת אמרת? 
העדה, גב' ר. נשרי : אמרתי כי כבר התייחסתי לגנן, כי כבר תיארתי את הגנן. 
כב' הש' א. קולה : שוב, אנחנו לא רוצים פרשנות. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא, ידעתי שאני מתארת עכשיו את הגנן שיש לו גב כפוף. 
כב' הש' א. קולה : האיש שהיא ראתה (לא ברור) 
העדה, גב' ר. נשרי : ועשיתי כל הזמן הטיה של, הטיה לכיוון הגנן בגלל שהייתי נעולה. 
עו"ד י. הלוי : את פסיכולוגית, האם מתיישם פה הפתגם הסנדלר הולך יחף? 
עו"ד ש. הר ציון : מה ? 
עו"ד י. הלוי : הרי את פסיכולוגית אז מצופה ממך בתור אחת שחוקרת ילדים ונוער 
כב' הש' א. קולה : מה השאלה? 
עו"ד י. הלוי : שימי לב, תעני לי לאיש שראית היה מבנה גוף רזה וגב קצת כפוף נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : לגנן באמת יש מבנה גוף רזה וגב קצת כפוף ואני אומר שוב שיש מקום לחקור מה קורה לבן אדם שמצד אחד נעול ובאי התאמה לדברים אחרים. 
כב' הש' א. קולה : בוא נתקדם, היא אומרת אני עשיתי סוויץ' בראש (לא ברור)
עו"ד י. הלוי : שניה, שניה, האם את מסכימה אתי שהאיש שאנחנו רואים פה הוא ממש לא רזה ואף שמנמן? 
העדה, גב' ר. נשרי : האיש בתמונה לא רזה. 
עו"ד י. הלוי : את מזהה בתמונה את רומן זה יפה אבל האיש בתמונה ולא אכפת לי מי הוא לא משנה זה רומן אבל האיש בתמונה נכון שאפשר להגיד שהוא שמנמן? 
העדה, גב' ר. נשרי : באיזה תאריך זה? 
עו"ד י. הלוי : עזבי תאריך, זה לא עניין שלך, שאלתי נכון שהאיש הזה שמנמן? 
העדה, גב' ר. נשרי : האיש הזה מלא. ?
עו"ד י. הלוי : 13/12 זה שהוא צולם למכנסיים הוא אמר אני השמנתי אז זה בשבילכם אחת מהשליפות. 
כב' הש' א. קולה : זה בזמן אמת. 
עו"ד י. הלוי : זמן אמת, האיש שאת ראית הוא לא הכין לעצמו כוס קפה נכון?
העדה, גב' ר. נשרי : נכון. בזמן שאני ראיתי אותו, אני לא ראיתי אותו מכין קפה. 
עו"ד י. הלוי : בוודאי, כמה פעמים בסרט שלך את אומרת האיש הזה שראיתי פעם לפני כמה שנים זו הפעם היחידה שדיברתי אתו הוא כעס שהעציצים לא מספיק משקה. 
עו"ד ש. הר ציון : חברי מטעה, פה היא אומרת הגנן שדיברתי אתו לפני כמה שנים אמר לי שהעציצים לא מושקים. 
עו"ד י. הלוי : לא נכון, אני אקרין. 
כב' הש' א. קולה : תקרין, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : די, נגמר, יש פה עדה, הוא צריך להתמודד אתה הוא מתמודד זה סדר. אפשר להקריא לה את זה. 
עו"ד י. הלוי : אין לי את זה בציטוט אז אני צריך מה לעשות מאתגרים אותי בשטויות, לא רואה את הסרט עכשיו הוא חמק לי. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שכמה פעמים כשאת מדברת על האדם לא על הגנן, הרי כל החקירה מי האיש שראית, הפנים שלו, לא מדברים על הגנן, מדברים על האיש, רוצים לדעת מי האיש, אז כשאת אומרת על האיש אני אומר לך שאתה כמה פעמים מדברת על הקשר שלו לעציצים, את אומרת במונה 27:21 שראית אותו מקרוב משקה את העציצים בשירותי המורות את האיש הזה זה נכון? 
כב' הש' א. קולה : היא נתנה תשובה, אני את הכל השלכתי לגנן, זה הכל, מה המשמעות מה הפרשנות מה המשקל של כל הסיפור הזה לא יודע נגיע לגשר נחצה אותו. 
עו"ד י. הלוי : את אמרת שהאיש הזה הולך עם כובע זה נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא זוכרת. 
עו"ד י. הלוי : את אומרת יכול להיות שראיתי אותו ביום רביעי אחר, זה נכון שאת אמרת שגם זה יכול להיות שאפילו הזמן זה לא יום הרצח בכלל אלא שבוע קודם זה נכון או שיכול להיות שגם את התאריך פספסת וזה בכלל לא יום הרצח מי שראית?
העדה, גב' ר. נשרי : לא, לא, את זה אני יכולה להגיד בביטחון שאת האיש שראיתי לא משנה מי זה היה ביום הרצח כי בערב נודע לי שהיה רצח ולמחרת נפגשנו עם הצוות הבכיר. 3
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי טוען שבמשטרה את אמרת יכול להיות היה יום רביעי אחר. 
העדה, גב' ר. נשרי : את מי? 
כב' הש' א. קולה : את מי שראית. 
עו"ד י. הלוי : אני חייב למצוא את הסרט. 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא זוכרת שאמרתי כזה דבר. 
עו"ד ש. הר ציון : אפשר להגיש את ההודעות שלה, את הסרט, את ההודעות שלה בבית המשפט, חברי בסיכומים יפנה חבל על הזמן. 
עו"ד י. הלוי : אה באמת אבל אני בחקירה נגדית מה לעשות. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי הזמן עבר. 
עו"ד י. הלוי : את מאמצת את מה שהשופט אומר אל תחקור, בסיכומים נכון? אתם תביאו בראשיות את השטויות שלכם ואני לא אחקור נגדית ובסיכומים. 
עו"ד ש. הר ציון : די, לא מתנהגים ככה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אף אחד לא מדבר עכשיו רק אני מדבר עכשיו, אנחנו לא רוצים להגיד לצעדים דרסטיים, מבקשים מאדוני שיתנהג בנימוס ולא לצעוק זה מפריע לנו. אבל למה שלא תגיש לנו את זה כדי שנוכל להתרשם מקרוב. 
עו"ד י. הלוי : אתם תתרשמו בבקשה מקרוב מהעדים קודם כל אחרי זה תלכו הביתה מראה צחצוח שיניים רומן ופירקו לו את התיק בעזרת השם שזה מה שתחשבו לעצמכם בעזרת השם. 
כב' הש' א. קולה : אפשר לקבל את זה? 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות את זה. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו לא שומעים כלום עורך הדין הלוי. 
עו"ד י. הלוי : אז תגבירו. 
כב' הש' א. קולה : זה הקול, זה בבסיס היה ככה. 
עו"ד י. הלוי : יכול להיות שזה היה יום רביעי אחר. 
עו"ד ש. הר ציון : זה מוצא מהקשרו כבודכם. 
עו"ד י. הלוי : מוצא מהקשרו, שבי, אני רוצה שתשבי, איך אתם לא רוצים לשמוע את זה. 
כב' הש' א. קולה : החלטה, ככל שעורך הדין הלוי מבקש שנסתמך על חקירותיה של העדה במשטרה ועל מנת למנוע טענות של דברים שיצאו מהקשרם ימציא לעיוננו כמוצג הגנה עורך הדין הלוי כמקשה אחת את כל חקירותיה של העדה ואת כל הפרוטוקולים. 
עו"ד י. הלוי : אני אמציא, אני רוצה לשאול אותה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אנחנו נעבור לשיטת הכרטיסים הצהובים והאדומים, אדוני קצת לא רגוע. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה לסיים, 10:31 ,יכול להיות שראיתי יום רביעי אחר את האיש. 
כב' הש' א. קולה : טוב הלאה. 
עו"ד י. הלוי : שמעת את עצמך אומרת יכול להיות שראיתי יום רביעי אחר? 
העדה, גב' ר. נשרי : מה היה המשפט שקדם לזה? 
עו"ד י. הלוי : אני אשמיע לך, תקשיבי, 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי די, החקירה הסתיימה ברגע זה, התשתית הונחה, העדה ענתה אנחנו נקבל את זה אם תשובותיה של העדה לא תואמות את האמת אז אנחנו נראה את זה. 
עו"ד י. הלוי : אני מבקש להשמיע את זה בשקט בלי הפרעות של חברתי, אני מבקש. 
(בשלב זה מוקרן סרטון קולי באולם בית המשפט)
כב' הש' א. קולה : הבנו, ראינו, שמענו הלאה. 
עו"ד י. הלוי : שמענו אותך אומרת יכול להיות שראיתי את האיש הזה ביום רביעי אחר. 
עו"ד ש. הר ציון : לא זה לא מה שהיא אמרה. 
כב' הש' א. קולה : היא הוסיפה אחרי זה אבל. 
עו"ד י. הלוי : אבל, אין בעיה, חמישה אבל. 
כב' הש' א. קולה : מה השאלה. 1
עו"ד י. הלוי : נכון שאת עם עצמך ביוזמתך הבעת פקפוק גם בשאלה באיזה יום ראית את אותו איש? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
כב' הש' א. קולה : הלאה. 
עו"ד י. הלוי : ב- 40:45 את כמעט מסכמת ואומרת "עכשיו אני כבר לא בטוחה בכלום" אני מציע לך שפשוטו כמשמעו את כבר לא היית בטוחה בכלום מהעדות שלך, לא נסערת לא באיזה יום זה היה. 
כב' הש' א. קולה : החלטה, החקירה הסתיימה ברגע זה, השאלות חוזרות על עצמן, העדה ענתה על השאלה הזאת לפחות 4 פעמים לפני כן ומשכך עורך הדין הלוי יישב ונתחיל כעת את החקירה החוזרת ככל שיש כזו, תוכל להגיש אחר כך את כל החקירות של העדה הזו במשטרה. 
עו"ד י. הלוי : את הכל אני רוצה. 
כב' הש' א. קולה : הכל יוגש. 
עו"ד י. הלוי : בבקשה אני רוצה להגיש אם חבריי מוכנים אני רוצה להגיש. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
עו"ד י. הלוי : יש לי עוד משהו כבודכם, אני מצטער שכחתי משהו, גם כן מעשה חמור, מה קרה שלפי שראית את רומן בטלוויזיה את רומן ואמרת לנו פה היום כשראיתי אותו בטלוויזיה אז חשבתי זה כנראה הוא, מה קרה, איזה פעולות עשו לך, מי דיבר אתך על רומן, מי הראה לך אולי תמונות של רומן? 
העדה, גב' ר. נשרי : אף אחד לא דיבר אתי על רומן, אף אחד, אף אחד לא דיבר אתי על רומן ואף אחד לא הראה לי תמונות של רומן, הייתי עסוקה בכל הסיפור הזה כל הזמן אבל כשראיתי אותו בטלוויזיה,
עו"ד י. הלוי : מתי ראית אותו בטלוויזיה מתי? 
העדה, גב' ר. נשרי : כשעצרו אותו כנראה. 
עו"ד י. הלוי : את פנית למשטרה כשעצרו אותו וראית אותו בטלוויזיה ואז את אמרת לעצמך אה זה כנראה רומן כשעצרו אותו? 
העדה, גב' ר. נשרי : ראיתי אותו בטלוויזיה האמת כשבאתי להעיד במשפט ב- 2008 וראיתי אותו פנים אל פנים, 
עו"ד י. הלוי : אחרי שנה וחצי בערך מהמקרה. 
העדה, גב' ר. נשרי : הזמינו אותי להעיד במשפט הקודם ב- 2008 וראיתי אותו פנים אל פנים כן הייתה לי הרגשה חזקה שזה האיש שראיתי. 
עו"ד י. הלוי : הבנתי, אבל תסכימי אתי שראית אותו בטלוויזיה כל הזמן מאז שהוא נעצר נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
עו"ד י. הלוי : זאת אומרת את רומן לא ראית בטלוויזיה שנה וחצי מיום, 
העדה, גב' ר. נשרי : אני לא הייתי בארץ. 
עו"ד י. הלוי : את רוצה להגיד לנו שאת רומן מיום הרצח ועד שהעדת ב- 2008 מעולם לא ראית בטלוויזיה? 
כב' הש' א. קולה : לא זה מה שהיא אמרה, היא אמרה שפעם אחת היא כאן ראתה אחרי שהוא נעצר, בטלוויזיה, אז היא חשבה שזה רומן ואז הפעם הבאה שהיא ראתה אותו זה בלייב בבית המשפט זה מה שהיא אומרת. 
עו"ד י. הלוי : או קיי. כשראית אותו בטלוויזיה וחשבת שזה כנראה רומן את לא הלכת למישהו מהחוקרים להגיד ראיתי את רומן בטלוויזיה זה כנראה הוא. לא הלכת למשטרה נכון? 
העדה, גב' ר. נשרי : מה שקרה זה שלגנן היה אליבי 
כב' הש' א. קולה : גברתי לא עונה לשאלות ששואלים אותה, האם הלכת למשטרה אחרי שראית את רומן בטלוויזיה? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא הלכתי. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
העדה, גב' ר. נשרי : כי הבנתי שהאשמה הוסרה מהגנן. 
כב' הש' א. קולה : לא הלכת למשטרה. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא לא. 
כב' הש' א. קולה : להגיד האיש שראיתי בטלוויזיה עכשיו הוא האיש שאני חושבת שראיתי בחדר המורים. 
העדה, גב' ר. נשרי : לא. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
עו"ד י. הלוי : או כנראה שזה האיש. 
כב' הש' א. קולה : כנראה. 10
עו"ד י. הלוי : עוד משהו, נכון שכשישראל נפתלי שוחרר למרות עדותך למרות גרסתך נאמר לך על ידי אחד השוטרים שיש לו אליבי מוצק, נאמר לך נכון 
העדה, גב' ר. נשרי : הבנתי את זה גם הם אמרו לי כשקראו לי לחקירה הם אמרו תשמעי הוא אומר שהוא לא היה ביום רביעי בבית הספר בכלל ואז הבנתי שהיה לו באמת אליבי טוב למזלו ולמזלי גם והיה יכול להיות אסון גדול אם לא היה לו את האליבי ואני הייתי נשארת משוכנעת שזה הוא 
עו"ד ש. הר ציון : יכולים להגיש תיק מוצגים בעניין הזה בהסכמה. 
כב' הש' א. קולה : טוב, עורך הדין הלוי מספיק, חקירה חוזרת, אתה רוצה להגיש תגיש. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה את הכל להגיש. 
כב' הש' א. קולה : תגיש, לא עכשיו. מוסכם על הצדדים והדבר יקבל גושפנקה בהחלטה בבית המשפט לאחר מכן שכל הודעותיה של הגברת נשרי במשטרה יוגשו ויסומנו כמוצגי הגנה, כל הודעותיה במשטרה ובפרקליטות וכולל דיסק החקירה הכל יוגש ויסומן בהתאם, יש חקירה חוזרת? 
עו"ד י. הלוי : על כך נאמר פני התיק כפני העדות הזאת. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי תרשה לי לא להגיב עכשיו. 
עו"ד י. הלוי : לא מבקש.. 
כב' הש' א. קולה : די, די, מספיק, אדוני היום עובר כל גבול, עורכת הדין הר ציון חקירה חוזרת יש, אין? 

עו"ד ש. הר ציון : רק בגלל שהיה פה בלבול חשוב לי רק שתגידי לנו את התיאור של הדמות שראית, עזבי את הזיהוי, עזבי את הגנן, עזבי את הכל, למיטב זיכרונך תתארי לי את הדמות שאת רואה שם. 
כב' הש' א. קולה : מה לא היה ברור בחקירה, זה ליבת העדות, אי אפשר לחזור על זה עוד פעם. 
עו"ד ש. הר ציון : כבודכם, מאחר והעדה פה אמרה אני פה תיארתי, 
כב' הש' א. קולה : מאה אחוז זה מה שהיא אמרה. 
עו"ד ש. הר ציון : אני רק רוצה בכל זאת. 
כב' הש' א. קולה : לא, לא. 
עו"ד ש. הר ציון : שהגברת תדייק. 
כב' הש' א. קולה : לא גברתי, יש לגברתי עוד שאלה? 
עו"ד ש. הר ציון : אין לי עוד שאלות. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, גברתי הגיעה מרחוק היום? 
העדה, גב' ר. נשרי : לא נורא. 
עו"ד ש. הר ציון : מראש פינה. 
כב' הש' א. קולה : טוב, אנחנו פוסקים את שכרה של גברתי בהתאם לתקנות המומחים כולל, תקנות עדים מומחים כולל הוצאות נסיעה מראש פינה לבית המשפט, השעה כעת 30:10 באי כוח המאשימה יביאו לפרקליטות את פרטיה של העדה על מנת שיסדירו את התשלום לעדה, יתנו לך כמה שקלים על העדות של היום, בבקשה גברתי יום טוב, העד הבא. 

החלטה
אנחנו פוסקים את שכרה של גברתי בהתאם לתקנות המומחים כולל, תקנות עדים מומחים כולל הוצאות נסיעה מראש פינה לבית המשפט.
הפרקליטות תמציא את פרטי העדה למזכירות. 
ניתנה והודעה היום כ"ב חשוון תשפ"ב, 2021/10/28 במעמד הנוכחים. 
אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3