עדות: שמרית ביטון עבדה בחנות נעליים בחצור

עו"ד ש. הר ציון :    שמרית ביטון.

כב' הש' א. קולה :    כן, עדת תביעה מס'?

עו"ד ו. קבלאוי :    שמרית 145.

כב' הש' א. קולה :    שלום גברתי, בוקר טוב, מה שמך המלא בבקשה?

העדה, גב' ש. ביטון :    שמרית ביטון.

כב' הש' א. קולה :    את מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, תעני בבקשה לעורכת הדין הר ציון, היא מסרה הודעה במשטרה?

עו"ד ש. הר ציון :    היא מסרה הודעה במשטרה, אין לי בעיה להגיש אותה חלף

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי?

עו"ד י. הלוי :    שניה בבקשה, אפשר להגיש את ההודעה.

כב' הש' א. קולה :    אפשר.

עו"ד ו. קבלאוי :    ת/308.

כב' הש' א. קולה :    כן, הודעה במשטרה מיום?

עו"ד ש. הר ציון :    מיום 8/1/2007.

כב' הש' א. קולה :    הוגשה וסומנה ת/308.

עו"ד ש. הר ציון :    מצוין, רק אני אגיש שמרית את עבדת בחנות נעליים בחצור?

העדה, גב' ש. ביטון :    נכון.

עו"ד ש. הר ציון :    באו לשאול אותך בינואר לגבי סוג נעליים מסוים אמרת שאת לא מכירה.

העדה, גב' ש. ביטון :    כן.

כב' הש' א. קולה :    מה שאמרת אז היה אמת נכון?

העדה, גב' ש. ביטון :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה, עורך הדין הלוי בבקשה.

 

העדה, גב' ש. ביטון לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

 

עו"ד י. הלוי :    החנות הייתה חנות של נעלי נשים נכון?

העדה, גב' ש. ביטון :    נכון.

ש :    מן הסתם הייתה ידועה ככזאת בסביבה נכון?

ת :    כן.

עו"ד י. הלוי :    אין לי יותר שאלות.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה, בשביל זה הבאנו אותה?

עו"ד ו. קבלאוי :    כך הולך להיות עם כל,

עו"ד ש. הר ציון :    לא רק נעלי נשים גם נעלי גברים.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה מה שהיא אמרה, אל תדברי בשמה.

עו"ד ש. הר ציון :    לא חלילה.

כב' הש' א. קולה :    אל תעני בשמה.

כב' הש' ד. צרפתי :    יש את זה בהודעה כנראה בסדר.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי.

עו"ד י. הלוי :    אני לא אמשיך.

כב' הש' א. קולה :    אני מציע לאדוני, אני לא מחייב, לגבי מוכרי הנעליים הבאים אולי מראש תשאל שאילתה שאלות לפרקליטות שיאשרו את השאלות שאדוני רוצה לשאול ונחסוך את הדבר הזה, זה נראה לי מיותר להביא אותה מחצור עד כאן, היא במתח היא צריכה להעיד.

עו"ד ש. הר ציון :    ילדים, כבודכם זה לא פשוט.

כב' הש' א. קולה :    טוב, אמרנו מה שאמרנו, מתקדמים, תודה רבה לגברתי, שכרך ישולם בהתאם לפרטים שיימסרו למזכירות על ידי באי כוח המאשימה, העד הבא בבקשה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3