עדות תלמידה סתxx שרxx: 'הדלת הזאת אומרים שאם הדלת סגורה ילדים מעשנים שם' | עדות זו לא הוגשה לבית המשפט

*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

סתXX שרXX: מס' ת.זXX שם אב XX, מושב כנף, תאריך לידה: XXX, תאריך עדות: 9/12/6 שעה: 18:30, פלאפון: XXX  רס"ב ציון ארביב. (עדות מסומנת 28).

אני לומדת בנופי גולן וזכור לי שבתאריך 6/12/6 הגעתי לבית הספר בשעה הרגילה ואת תאיר ז"ל ראיתי בפעם הראשונה בשעה עשר בהפסקה הגדולה, היא לבשה מעיל שחור, ג'ינס והיתה עם תיק ועם נגן אם.פי, דברנו ביננו מה קורה מה נשמע וכל אחד הלך לדרכו, תאיר לכיוון החוצה לבניין ט ואני נשארתי בבניין ולאחר מכן חזרתי לכיתה, פעם השניה פגשתי אותה באמצע שיעור של השעה השישית שהיא בין השעות 12:00 ומשהו עד עשרה לאחת, אני יצאתי מהשיעור באישור המורה ואז ראיתי את תאיר מגיעה מכיוון המעבדות, נפגשנו מול החדר של המורה רוחמה שם, ישבנו יחדיו ושאלתי מה קורה תאיר, הייתה חייכנית כהרגלה, היה ברשותה תיק ונגן אם. פי ולבשה ג'ינס ומעיל שחור, יחד איתנו היו התלמידים אני לא בטוחה בשמם אחד מהם אנXX רמXX אבל אני לא בטוחה ואז היא יצאה מהבנין ומאז לא ראיתי אותה.

ש. האם תאיר סיפרה לך שיש לה סיכסוך עם אחת הבנות או הבנים?

ת. לא, היינו חברות אבל לא חברות שמספרות הכל אחת לשניה.

ש. האם ידוע לך על בנות שהיו בשירותים בין השעות השישית לתשיעית?

ת. עם תאיר אני לא יודעת, אבל אני יודעת שבין ההפסקה של שמינית לתשיעית אני יודעת על שתי בנות ששמם סתXX יגXX ומיXX בXX זקXX שהיו בשירותים איפה שהיה המקרה והם סיפרו לי ביום חמישי את זה אחרי המקרה והם טענו שלא ראו כלום ועוד ילדה שהלכה לשירותים ששמה יוXX  נאXX שסיפרה לי אתמול שהיא הלכה לשירותים בשעה השמינית ואז הדלת הראשית היתה סגורה אז היא לא נכנסה והלכה לשירותים הקטנים.

ש. השעה השמינית איזה שעה זו?

ת. משעה שתיים עד שעה שתיים ארבעים וחמש.

ש. היא סיפרה לך באיזה שירותים היא הלכה?

ת. לשירותים שהיה המקרה בו נרצחה תאיר.

ש. האם הדלת של השירותים היתה סגורה והאם היא סיפרה לך אם ניסתה לפתוח אותה?

ת. הדלת הזאת אומרים שאם הדלת סגורה ילדים מעשנים שם, יובל סיפרה שהיא ראתה את הדלת סגורה ולא ניסתה לבדוק אפילו.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3