עד תביעה אשר וענונו בעל חנות נעלים

ע.ת. אשר וענונו, מוזהר כחוק
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת. 
העד מר. י. זמואלסון*: רק את האמת. 
העד משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד ש. הר – ציון :
עו"ד ש. הר – ציון : בשנת 2007 ,מה היה העיסוק שלך?
העד מר. א. וענונו: .. חנות נעליים, נעלי נוחות וספורט. 
עו"ד ש. הר – ציון : איפה? 
העד מר. א. וענונו: בראש פינה. בסופר.. יש שם חנות בריאות. 
עו"ד ש. הר – ציון : כמה זמן עסקת עד אז בתחום הנעליים? 
העד מר. א. וענונו: שנתיים.. 
עו"ד ש. הר – ציון : ומאז? אתה עדיין בתחום הזה? 
העד מר. א. וענונו: לא. 
עו"ד ש. הר – ציון : למה היתה ההכרות שלך אז עם נעליים מסוג סלמנדר? האם ייבאת, מכרת, שיווקת נעלים מהסוג הזה? 
העד מר. א. וענונו: לא. (לא נקלט). 
עו"ד ש. הר – ציון : בעת החקירה הציגו לך תמונות של נעליים מרופטות מהסוג הזה. אני מפנה ל – ת/229 א'. ראית פעם, תדמיין אותן כחדשות, האם זה מסוג הנעליים שאתה ראית? 
העד מר. א. וענונו: לא, לא ראיתי , אבל זה דומה לקו שלי, כי זה קו של נעלי נוחות שמתאימות לעמידה ממושכת, לעבודה. 
עו"ד ש. הר – ציון : אבל את אלה ספציפית לא היו.. 
העד מר. א. וענונו: לא, לא. 
העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד י. הלוי 
עו"ד י. הלוי : אתה, בהודעה שלך במשטרה, לא אמרת שלא מייבאים, נכון שבהודעה שלך, 
העד מר. א. וענונו: לא, לא אמרתי. 
עו"ד י. הלוי : נכון שלא אמרת? 
העד מר. א. וענונו: לא אמרתי. לא היה לי את הידע הזה אז. 
עו"ד י. הלוי : זאת – אומרת, בוא תאשר לי בבקשה שאפשר להגיד שלפחות עשר שנים אתה לא בתחום של הנעליים. 
העד מר. א. וענונו: שבע שנים. שש שנים. 
עו"ד י. הלוי : מה אתה עושה בשש השנים האחרונות? 
העד מר. א. וענונו: אני פקח ברשות החניה בקרית שמונה. 
עו"ד י. הלוי : אז התנתקת מהנעליים, נכון? בשבע השנים האחרונות, נכון? 
העד מר. א. וענונו: התנתקתי מתחם המכירה. 
עו"ד ש. הר – ציון : הוא עדיין נועל נעליים. 
העד מר. א. וענונו: עדיין נועל נעליים.
עו"ד י. הלוי : וחוץ מזה שאתה נועל נעלים, איזה תחביבים יש לך, 
עו"ד ש. הר – ציון : סליחה, 
עו"ד י. הלוי : סליחה, אני רוצה לשאול. אני סנגור חובב נעליים. 
העד מר. א. וענונו: …הליכה. 
עו"ד י. הלוי : הליכה. זה הקשר שלך. 
העד מר. א. וענונו: כן. 
עו"ד י. הלוי : עכשיו בוא תגיד לי, אני מת מסקרנות, איך הגעת לידיעה הזאת שפתאום הגעת שלא מייבאים סלמנדה, איך הגעת לזה בשבע שנים האחרונות ? אחרי שהתנתקת מנעליים, ולא מסרת את זה למשטרה, 
כב' הש' ד. צרפתי: הוא אמר שזה בשבע השנים האחרונות? זה משהו כנראה אחרי ההודעה במשטרה, אבל אני לא יודע אם זה בשבע השנים האחרונות. 
עו"ד ש. הר – ציון : הוא כן אמר בהודעה (מדברים יחד). 
כב' הש' ד. צרפתי: הוא יסביר לנו. 
עו"ד י. הלוי : מה שאמרת היום זה בגלל שמישהו אמר לך, נכון? 
העד מר. א. וענונו: בגלל שקראתי. בזמנו אני התייעצתי, 
עו"ד י. הלוי : סליחה, מישהו אמר לך משהו, נכון? 
העד מר. א. וענונו: אף אחד לא אמר לי את זה. 
עו"ד י. הלוי : מה זה התייעצת? בן אדם דיבר איתך. 
העד מר. א. וענונו: לא, בזמנו, כשהמשטרה, נפגשתי עם השוטרים, אז אני התייעצתי עם שני חבר'ה, שהיו ספקים שלי לגבי, 
עו"ד י. הלוי : לא מעניין אותי מה הם אמרו לך, תעצור, אתה אזרח, אתה לא משפטן, 
עו"ד ש. הר – ציון : למה זה לא מעניין אותך, 
עו"ד י. הלוי : כי זו עדות שמיעה. אני לא רוצה לשמוע מה הם אמרו לך. למה זה לא מעניין אותי? 
כב' הש' א. קולה : תמשיך הלאה, עו"ד הלוי. 
עו"ד י. הלוי : אבל עם המחלץ האלמוני, זה כן מעניין אותי. 
כב' הש' א. קולה : עו"ד הלוי, מספיק כבר. 
עו"ד י. הלוי : תאמר לי בבקשה, אז התייעצת? כשעבדת שנתיים בתחום הנעליים? 
העד מר. א. וענונו: מה, לגבי המידע שאמרתי עכשיו? 
עו"ד י. הלוי : כן. 
העד מר. א. וענונו: אני התייעצתי אז לגבי אם נמכרת נעל כזאת בארץ. 
עו"ד י. הלוי : אתה, לא מעניין אותי, אל תגיד על מה התייעצת. התייעצת אז, כשעבדת? 
העד מר. א. וענונו: ..שני ספקים שלי לאירוע שהיה, לטובת השוטרים, ששאלו על הנעל הזאת.
עו"ד י. הלוי : מתי התייעצת? בזמן שהם חקרו אותך, הרמת טלפון, ואמרת – איציק, יעקב, לספקים? 
העד מר. א. וענונו: כן, כן. 
עו"ד י. הלוי : מי? אתה התייעצת? 
העד מר. א. וענונו: אני התקשרתי לשני ספקים – נעלי מורן,
עו"ד י. הלוי : ליד החוקרים? 
העד מר. א. וענונו: ליד החוקרים. 
עו"ד י. הלוי : והם ביקשו ממך את השמות של ספקים? 
העד מר. א. וענונו: אני אמרתי להם. 
עו"ד י. הלוי : אמרת להם את השמות של הספקים? 
העד מר. א. וענונו: יחיאל ונעלי מורן, ונעלי מורן היתה זהבה, 
עו"ד ש. הר – ציון : השמות כתובים בהודעה. 
עו"ד י. הלוי : והם רשמו את הטלפונים? נתת את הטלפונים? 
העד מר. א. וענונו: ..אם נתתי לו את הטלפון . 
כב' הש' א. קולה : עו"ד הלוי, בוא נתקדם באמת. 
עו"ד י. הלוי : אתה קראת, אמרת לנו היום – 'אני קראתי'. מתי קראת ? 
העד מר. א. וענונו: לאחרונה. 
עו"ד י. הלוי : אבל אמרנו שהתנתקת מהנעליים. 
העד מר. א. וענונו: אז יכול להיות ש.. 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר שהוא חובב נעליים, מה זה רלוונטי עכשיו? אפשר לומר שמיצינו אתה חקירה עם העד הזה? 
עו"ד י. הלוי : כן, אני קרוב. 
כב' הש' א. קולה : לא, מצינו. באמת, נו. 
עו"ד י. הלוי : אתה סיפרת לתובע או לתובעת, שראיינו אותך, לפני שבאת היום, סיפרת להם מה קראת? סיפרת לתובעים, או שהם לא שמעו את זה? אל תסתכל עליהם. סיפרת לתובעים שקראת ? 
העד מר. א. וענונו: סיפרתי פה. 
עו"ד י. הלוי : מה זה – פה? באותו יום שבאת לבית המשפט? מתי סיפרת ולמי שקראת, 
העד מר. א. וענונו: בחוץ, כשדיברנו. 
כב' הש' א. קולה : היום בחוץ. היום בחוץ? 
העד מר. א. וענונו: כן. 
כב' הש' א. קולה : היום בחוץ.
עו"ד י. הלוי : היום רק היום דיברת עם התובע או התובעת, רק היום בחוץ? או פגשת תובע במשרד? 
העד מר. א. וענונו: לא, לא פגשתי. 
עו"ד י. הלוי : רק פה היום פגשת תובע? 
העד מר. א. וענונו: כן. 
עו"ד י. הלוי : וכשקראת מייבאים או לא מייבאים, קראת רק על הסלמנדרה? 
העד מר. א. וענונו: על זה. 
עו"ד י. הלוי : שאלתי שאלה. 
העד מר. א. וענונו: אני קורא הרבה דברים. 
עו"ד י. הלוי : גם אני קורא הרבה דברים. 
כב' הש' א. קולה : עו"ד הלוי, נו, באמת, מישהו חושב שעל סמך זה אנחנו נקבע שלא מייבאים סלמנדרה לארץ? באמת, צריך להיות גבול. באמת. 
עו"ד י. הלוי : בסדר כבודו – I REST MY CASE .
כב' הש' א. קולה : אין חקירה חוזרת, נכון? צריך לקצוב את שכרך? מאיפה הגעת? מחצור? 
העד מר. א. וענונו: מחצור. 
כב' הש' א. קולה : אנחנו קוצבים את שכרך בהתאם לתקנות. תעביר את הפרטים, ישלמו לך. 
עו"ד י. הלוי : כבודכם, האם אני רשאי, באופן אישי לפרוטוקול לאחל המשך קריאה נעימה על נעלי סלמנדרה? 
כב' הש' א. קולה : כן,כן, אתה יכול לאחל לו מה שאתה רוצה. שלום אדוני. 
עו"ד הלוי, חשבתי שיש לאדוני חקירות רציניות. כך אדוני אמר, יש לאדוני חקירות בלב העניין.

(ה פ ס ק ה)

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3