'על מכות שהכו אותה'

העד ממשיך:

ש.אתה בדו"ח הראשוני הפנית את החוקרים לכך שהגעת לאיזה שהם מספרי אי-סי-קיו, אחת מהן היא שיחה עם ט. וש. על מכות שהכו אותה כנראה ט + ש, מה אתה יכול לומר על זה?

ת.מדובר היה בבדיקה מהירה, כי היא לא יורדת לעומק, כל המילים שפגעתי באלימות ומכות הוצאתי, במזכר הזה רשמתי שתי שמות ט. וש., לאחר כמה ימים התברר שהמנוחה אכן ניהלה שיחה עם ש. בנושא מכה שקיבלה, לגבי ט. התברר אח"כ שכל השיחות היא ניהלה עם חברה נוספת וט. עצמו היה צד שלישי שאותה חברה מספרת למעשה למנוחה על היחסים שלה עם ט. על כל המשתמע מכך

ש.לט. יש קשר לאלימות כלפי המנוחה מהשיחות

ת.לא

עו"ד ענבר: לענין השיחה עם אותו ש. אנו מבקשים להגיש את השיחה, לדעתנו מדובר במשהו שולי – מוגשים ומסומנים
ת/620
ו –
ת/621.

מתוך פורטוקול הדיון:
צחי סגל עד תביעה מס' 53 | 14/09/2008


דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3