פאתן חסאן – עדת הגנה מס' 24

 

עדת הגנה מס' 24 פאטן חסאן מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש. מסרת הודעה במשטרה. את זוכרת?

ת. כן

ש. כל מה שמסרת שם היה אמת?

ת. כן

ש. באותו יום רביעי, 6/12 מה קרה?

ת. אני מורה למתמטיקה, אני באתי בשעה 14:00 לבית הספר כדי ללמד שתי בנות ששמותיהן מרינה ויבגניה. אנחנו היינו אמורות להיפגש בחדר שנקרא חדר ליבה וזה המקום שהיינו צריכות ללמוד בו וזה המסלול שלנו. החדר היה נעול. הלכתי לאב הבית לשאול שיבוא לפתוח לנו את החדר

ש. מי זה אב הבית?

ת. אינני יודעת את שמו. לא היה לו מפתח. החלטנו לשבת בחדר המורים שממוקם בקומה הראשונה בבית הספר, ישבנו שם ולמדנו שם

ש. מה אב הבית אמר לך?

ת. שאין לו מפתח

ש. מה הוא הציע לך?

ת. לחפש מישהו אחר שיתן לי מפתח

ש. למי בדרך כלל יש מפתח?

ת. אמור להיות לאב הבית. כל שבוע יש לי בעיה

ש. זה התפקיד שלך לתת שיעורי העשרה במתמטיקה לצורך בגרות?

ת. כן

ש. כשאת נותנת שיעורים כאלו, בדרך כלל באיזה חדר זה נעשה?

ת. בחדר ליבה

ש. כשאת נותנת בחדר הזה ממי את לוקחת את המפתח?

ת. החדר היה אמור להיות פתוח. אם לא הייתי מבקשת מאב הבית

ש. כשאת הלכת לאב הבית מה הוא אמר לך?

ת. הוא היה עצבני קצת ואמר שאני יחפש מישהו אחר שיפתח לי

ש. מה קרה? תמשיכי.

ת. כל ההחלטה שלי ללמד בחדר מורים כדי שהמורים יראו שאני בחדר המורים וככה ידאגו לי למפתח. נכנסו עוד מורים באמצע, נכנס עוד בחור שטף ידיים או עשה משהו קטן במטבחון ויצא

ש. מי עוד חוץ מאותו בחור?

ת. עוד שלושה מורים ועוד בחור שאני חושבת שהוא עובד שם

ש. סיפרת על קטע שנכנס מישהו והבנות שלימדת צחקו?

ת. כן זה אדם שהבנות צחקו ושאלתי מי זה אמרו הגנן

ש. הן אמרו לך למה צחקו?

ת. לא

ש. את זוכרת איך הוא היה לבוש?

ת. לא

ש. אנו מדברים על שני אנשים. אחד, הגנן והשני שראית ראית אותו בעבר?

ת. אני חושבת שכן. ראיתי את מבנה הגוף הזה שלו בבית הספר

ש. מה הוא עושה בבית הספר?

ת. הוא לא מורה, הוא עובד

ש. אם את אומרת בהודעה שלך שהיה שם עוד מישהו שעובד שם? את מתכוונת לאותו בחור שני שראית אותו עובד מידי פעם בבית הספר?

ת. לא אבל הוא לא מורה. במבנה גוף הזה ראיתי אותו מסתובב שם

ש. כמה פעמים ראית אותו?

ת. כמה פעמים

ש. את יכולה לתאר אותו?

ת. לא

ש. את הגנן את יכולה לתאר?

ת. שהבנות חושבות שהוא גנן גם לא

ש. את זוכרת באיזו שעה זה היה?

ת. שהבחור נכנס ושטף ידיים זה היה בין 14:00 ל – 14:30

ש. והבחור השני שהבנות צחקו ואמרו שהוא גנן?

ת. גם. זה ששטף ידיים זה הבחור שהבנות אמרו שהוא גנן. הבחור השני הוא הבחור השני. הוא היה בחדר המורים ואני חושבת שהוא הלך לעשן

ש. איפה פינת העישון בחדר המורים?

ת. יש חדר פנימי לא איפה שמכינים קפה

ש. מי עוד היה בפינת העישון?

ת. יענקלה שהוא מורה למתמטיקה

ש. אותו אדם השני שאמרת שאת מכירה והוא עובד שם, הוא היה בבגדי עבודה?

ת. לא, בגדים רגילים.

ש. בגדי עבודה זאת אומרת סרבל עבודה?

ת. לא, לא סרבל בגדים רגילים

ש. אלו הבגדים הרגילים שאת קוראת להם בגדים רגילים זה אותם בגדים שראית על אותו אדם בבית הספר?

ת. מה שאני זוכרת שאמרתי שאני מכירה אותו על פי מבנה גוף, רוחב כתפיים וגובה. לא לפי הבגדים, גם לא לפי פנים

ש. אני מבקש מהנאשם לעמוד. האם את מכירה אותו?

ת. לא מבית הספר

ש. כשאת אמרת אותו אדם שעובד שם שראית שנכנס יכול להיות שזה הוא?

ת. הבן אדם שנכנס ראיתי רק רגליים. אנחנו ישבנו והוא עבר ליד. אנחנו ישבנו. אני הסתכלתי על הבנות שהיו בצד שמאל שלי

ש. מי שנכנס עם יענקלה לחדר העישון מי זה היה מבין השניים הגנן או השני?

ת. השני

ש. את הגנן את מכירה?

ת. של בית הספר? הכרתי אחרי

ש. אחרי מה?

ת. אחרי הבלאגן שהיה בבית הספר. התחלתי לפתוח עיניים

ש. זה אותו אדם שראית בחדר המורים שהבנות צחקו?

ת. לא, הוא גדול. הבן אדם שראיתי הוא יותר קטן

ש. שעליו הבנות אמרו שהוא הגנן?

ת. לא, זה השני

ש. זה שהבנות חשבו שהוא גנן הוא הגנן שאת הכרת?

ת. לא

ש. אותו אדם שהבנות אמרו שהוא הגנן, הקטן, הבנות צחקו, אמרו לך למה?

ת. לא

ש. האדם הזה, נתחיל בשניהם קודם כל בבחור שהבנות קראו לו גנן ההתנהגות שלו היתה חריגה או מוזרה?

ת. לא שמתי לב

ש. השני?

ת. היה בן אדם רגיל. התנהגות רגילה

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש. האם נכון להגיד שאת לא התמקדת במי שהבנות אמרו שהוא הגנן. את היית עסוקה בשיעור לא הסתכלת מה הוא עושה זה נכון?

ת. נכון לא עניין אותי

ש. בזמן שאת לימדת את הבנות נכנסה עוד אישה שאת לא מכירה וכך גם אמרת במשטרה נכון?

ת. כן

ש. את רות נישרי את מכירה?

ת. לא

 

העדה משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש. אישרת את מה שהתובעת שאלה אותך שלא עניינה אותך הדמות ולכן לא התמקדת אבל כשהבנות צחקו הרמת את הראש לראות על מה הן צוחקות?

ת. הן צחקו והסתכלו

ש. את הסתכלת על מה הן צחקו?

ת. לא הרמתי את הראש

ש. הסתכלת?

ת. לא התעניינתי

ש. שבריר שניה?

ת. שברירית

 

עו"ד שפיגל לשאלת בית המשפט: להיום אלו העדים שהתייצבו. ב- 17/5/2009 היו אמורים להעיד עוד כמה עדים והגענו להסכמה לגביהם. העיד אלכס פלג ושני עדים. כתוצאה מהעדתו יחד עם שניים נוספים והעובדה שהעדתו הצריכה יום שלם של עדות בבית המשפט כל העדים שהיו נדחקו למועד אחר. להיום הוזמנו איריס אורון שהודיעה שהיא לא יכולה להגיע היום משום שיש אזכרה לאחיה והיא ביקשה לא להגיע, בר פזנר שהיה אמור להתייצב היום בבית המשפט הוא בצבא ולא קיבל זימון לדבריו. נועה חסדאי שהעידה היום, טרחנו להקדים את העדתה למרות שהיתה קבועה למועד אחר מהחור שנוצר מעדותו של אלכס פלג, היא היחידה שהיינו יכולים להזיז את העדתה להיום. יש עוד כמה עדים שהיו אמורים להעיד היום ולגביהם הגענו להסכמה להגשת המסמכים.

 

לשאלת בית המשפט: חוץ משני מומחים שיש לי יש לי עוד 20 עדים בערך.

 

עו"ד ענבר: אנחנו קיבלנו ב- 10/5/2009 מעו"ד שפיגל רשימת עדים וביניהם היו עדים שהסכמנו לגביהם ולמרות זאת הם זומנו שוב. למחרת היום ב- 11/5/2009 בדקנו מי העדים ומיד שלחנו מכתב ובו הודענו על מי אנו מוותרים. יש 16 עדים ברשימה, הודענו לגבי 6 שאנחנו מסכימים כבר עכשיו, עוד שניים שהם השוטרים סיידא ואיריס ואמרנו שככל הנראה נסכים אנחנו רק רוצים לדעת אילו מסמכים יוגשו באמצעותם. את הרשימה לגבי סייד דאהר קיבלנו אתמול והסכמנו לכל המסמכים. לגבי השוטרת איריס אורון לא קיבלנו עד היום וחברי עומד על הבאתה בכל מקרה למרות שהודענו לו ללא רשימה שאנו מסכימים להגשת כל מסמך. חלק מהעדים הללו כאמור הוא יודע שאנו מסכימים. ה- 8 שנותרו שניים העידו בישיבה הקודמת, שניים היום ונשארו ארבעה. שניים שהוזמנו להיום ולא הגיעו. מתוך הרשימה נותר עד אחד שאנו רוצים לחקור.  הודענו בנוסף באותו מכתב שאת שאר 8 עדים אנחנו מוכנות לחקור בישיבה אחת ושיעידו בישיבה אחת. אמא של הנאשם הובטח לנו שהיא תגיעה ומאז היא לא הגיעה יש עוד עדים ששמם נזרק לחלל האוויר ולא מופיעים ברשימה. כל עד חוץ מהמומחים אנו מבקשות שייחקרו בישיבה אחת. כל מה שיוגש בהסכמה יוגש. כל מה שערך שוטר אפשר להגיש בהסכמה. יש את המומחית חניתה גרנט ויש בידינו את חוות דעתה ואפשר היה להזמין אותה. אנחנו צריכות 20 יום לחקירת המומחים.

 

עו"ד שפיגל: העובדה שמסכימים להגשת מסמכים או הודעות של עדים איננה אומרת שאני מוותר על העדים הללו לצורך הבהרת עובדות ונקודות נוספות, זה לא פותר. חברתי לא מבינה שיש צדדים אחרים שיש לחקור אותם.

 

החלטה

 

לישיבה הקבועה ליום 31/5/2009 יזמין הסניגור את כל העדים אשר אינם מומחים.

 

עו"ד שפיגל ימציא את הרשימה המלאה של כל העדים המוזמנים לישיבת 31/5/2009 לא יאוחר מיום 25/5/2009.

 

עדים אשר ייבצר מהם להגיע לישיבת 31/5/2009 והנימוק אשר יומצא לנו מהסניגור לעניינם יימצא סביר בעינינו יופיעו בישיבת יום 7/6/2009.

 

במועדים הקבועים 11/6/2009 ו- 14/6/2009, יעידו המומחים מטעם ההגנה.

 

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

 

ניתנה היום כ"ז באייר, תשס"ט (21 במאי 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

000502/07פח 054 פרח

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3