פחות מיממה לאירוע ישנה עדות במשטרה על 'פרטים מוכמנים'

פחות מיממה לרצח
וכבר פרטים של חתך בצוואר , תא נעול מבפנים , קפיצה מעל דלת , מאבק
שיכול להיות שזה בן ויכול להיות בת
ושתאיר הייתה נעולה בתוך השירותים והרוצח קפץ מעל הדלת.


דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3