פקד מרי דניאלי עדת תביעה מס' 4

עדת תביעה מס' 4 פקד מרי דניאלי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שרוני:            

ש.מה תפקידך היום במשטרה

ת.אני ראש משרד חקירות בתחנת בית שאן

ש.מה היה תפקידך במשטרה בזמן הרצח

ת.הייתי קצינת נוער חשיפה בימ"ר עמקים

ש.מה היה התפקיד שלך במסגרת הצח"מ

ת.אני והיחידה והשוטרים סופחנו לצורך סיוע במשימה, המשימה הראשונה שלנו הייתה לבדוק מספר נערים ונערות מהישוב מגדל אשר עלתה שמועה כי הם שייכים לכת השטן

ש.לצורך מה זימנתם אותם

ת.זימנו את אותם נערים ונערות מהישוב, תשאלנו אותם בתחנה, חלקם גבינו מהם עדויות ואף חקירה באזהרה בעת הצורך למי שצריך

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מ – 10/12/06

ת.זה דו"ח פעולה שאני ערכתי ואני מאשרת – מוגש ומסומן ת/77 (= נ/22)

ש.תסבירי איזו פעולה בוצעה, מי זו אותה קטינה

ת.במהלך החקירה נחקרה קטינה בשם ל.ר מהישוב מגדל, במהלך החקירה תפסתי את מכשיר הפלאפון שלה וביצעתי בדיקה בהודעות הטקסט שהתקבלו ויצאו ממכשיר הפלאפון שלה ותיעדתי את ההודעות, היו שם מספר הודעות שהיו חשודות מבחינתי, בהמשך כמובן שאלנו אותה לגבי ההודעות, בדקנו את מקור ההודעות והבנו שמדובר בהודעות תמימות

ש.אני גם מפנה אותך ל – ת/48 ו – ת/49, איזה פעולות ביצעתם

ת.מדובר בפלט הודעות אס – אם – אס שנשלחו לנערה ל.ר. בעצם הפעולות האלה אפשר לראות בהודעות את ההודעות שקיבלה לגבי מה שמצאנו אצלה, בסה"כ מדובר בהודעות די תמימות, מדובר בהודעות שנשלחו אליה גם ביום הרצח וגם לאחר מכן, הודעות שקיבלה מבחור באזור המרכז שמסבירות בעצם את מה שמצאנו

ש.אני מציגה לך כתב ערובה מ – 12/12/06 של אבי דיין, מי זה אבי דיין ומדוע נעצר ומה עלה בגורל

כתב הערובה מוגש ומסומן ת/78

ת.במהלך החקירה עלתה טענה לגבי תושב בשם אבי מטבריה אשר היה נוהג ליצור קשר עם המנוחה בטלפון ולאיים עליה שיהרוג אותה, אנו יצרנו קשר עם אחת החברות שלה וממנה בעצם שלפנו את התמונה של אותו אבי דרך האי – סי – קיו, איתרנו את אותו אבי, והוא נעצר ונחקר, בהמשך הוצאנו איכון של הפלאפון שלו כולל שיחות נכנסות ויוצאות כולל שיחות לפלאפון של המנוחה והוחלט בסופו של דבר לשחרר אותו

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.אני מציגה לך זכ"ד מ – 12/12/06

הזכ"ד מוגש ומסומן ת/79

ת.אני חתומה עליו, זה זכ"ד שלי, מאשר את תוכנו, מדובר בשיחה שערכתי עם דוד אמור מימ"ר גליל, הוא מסר לי את הדברים וכך הם נרשמו

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 15/12/06 דו"ח תשאול שנערך על ידך

ת.אני מאשרת את הדו"ח וחתומה עליו – מוגש ומסומן ת/80

מדובר בדו"ח תשאול של הקטינה ח.ל. אשר לומדת בבית הספר ברנקו וייס, מדובר בתשאול לצורך בדיקה איתה, האם הייתה באותו יום הרצח בבית הספר נופי גולן ומה ידוע לה על כך ולא מעבר לכך

ש.אני מציגה לך זכ"ד נוסף מ – 18/12/06

ת.אני ערכתי את הדו"ח וחתומה עליו – מוגש ומסומן ת/81.

מדובר בקטין תלמיד בית ספר נופי גולן אשר ראה את התלמידה בשעות הצהריים, התבקש לתאר מה שראה, תיאר ולא עלה שום דבר חריג מהתשאול שלו ובזה זה הסתיים

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד נוסף מ – 18/12/06

ת.כן, זה דו"ח זכ"ד שלי – מוגש ומסומן ת/82

מדובר בתשאול נער בשם שגב מכיתה ט', מתאר את המנוחה במהלך שעות הצהריים, טוען שהוא לא זוכר אם היא ישבה במהלך הצהריים, מעבר לכך לא ראה ולא שמע דבר

ש.אני מציגה לך שני זכ"דים נוספים מ – 19/12/06, האחד – תשאול של יאיר ללום

ת.זה הזכ"ד שנערך על ידי – מוגש ומסומן ת/83

ש.השני – זכ"ד נוסף מ – 19/12/06

ת.אני מאשרת שזה זכ"ד שנערך על ידי – מוגש ומסומן ת/84

ש.אני מציגה לך רשימה עם שמות – תסבירי במה מדובר

ת.מדובר בשמות נערים בגילאי 14-19 תושבי הישוב אביבים, מדובר ברשימה שנשלפה מהמטה הארצי, על פי הרשימה הזו ביצענו מספר פעולות חקירה על מנת לאתר שלושה נערים שנסעו בטרמפ מאזור קצרין לאזור צומת מחניים וצומת כח ביום הרצח – מוגש ומסומן ת/85

ש.תסבירי בעקבות מה בוצעה הפעולה

ת.מדובר בעדותו של אדם בשם אלי גדקר אשר טען בימים הראשונים לחקירה שהוא אסף בטרמפ 3 נערים באזור קצרין בשעות הצהריים, לטענתו ידוע לו שאחד הנערים ממה שסיפר לו הוא תושב אביבים, נעשו פעולות על מנת לאתר את אותם נערים אשר לדבריו היו לחוצים מאוד במהלך הנסיעה, הנערים לא אותרו. בשלב מסוים אני והיחידה שלי נתבקשנו כן לנסות לאתר את אותם נערים לפיכך הוצאנו את אותו חתך שהומצא כאן, איתרנו את  הנערים ותיאמנו איתם להגיע לספריה בישוב, ואני והשוטרים שהיו איתי התפצלנו ותשאלנו והגענו בסופו של דבר לטרמפיסטים

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 28/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי , מדובר בנער בשם א.ב. מהישוב אביבים, כנ"ל שאני תשאלתי, אותו נער סיפר לי במהלך התשאול כי מספר שבועות קודם לכן היו באזור קצרין, ניגשו לבחינות מכינה והם נסעו בטרמפ האמור – הדו"ח מוגש ומסומן ת/86

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 28/12/06 – הדו"ח מוגש ומסומן ת/87

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 29/12/06 – מוגש ומסומן ת/88

ת.אני מאשרת את הדו"ח

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 29/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי, בוצעה הפגשה בין העד אלי גדקר לאחד הנערים שהיו בטרמפ – מוגש ומסומן ת/89

ש.העד גדקר הופגש עם אסרף ומה עלה

ת.הוא אמר שהוא מזהה כי מדובר באחד הבחורים שעלו איתו בטרמפ ביום הרצח וכנ"ל הנער זיהה את העד עצמו

ש.אני מציגה לך דו"ח שנערך ב – 29/12/06

ת.אני מאשרת את הדו"ח, בוצעה למעשה אותה פעולת חקירה עם הנער א.ב., הנער א.ב. טען כי הוא מזהה את הפנים בלבד של האדם שלקח אותו טרמפ – הדו"ח מוגש ומסומן ת/90

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 29/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי, בוצעה אותה פעולה עם הנער השלישי מ.כ. וכנ"ל העד התבקש לבדוק אם הוא מזהה את הנער, הוא לא זיהה אותו, הנער גם לא זיהה את העד, לטענתו למעט העובדה שהוא זכר שהיה כהה בפנים – מוגש ומסומן ת/91

ש.אחרי שאיתרתם את שלושת הטרמפיסטים והם מסרו גרסאות, מה עשיתם

ת.בדקנו את הגרסאות שלהם, ניגשנו למכינה בקצרין ובדקנו אם היו במכינה, עד איזה שעות, שאלנו אנשים אם ראו אותם, את הרב, עד כמה שזכור לי נגבתה עדות מהנהג אשר לקח אותם מהמכינה עד צומת קצרין, מעבר לכך לא עלה שום דבר לגביהם

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 31/12/06

ת.זה דו"ח שלי, מוגש ומסומן ת/92

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 31/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי – הדו"ח מוגש ומסומן ת/93, מדובר בתלמיד בשם מימון ינון, תלמיד במכינה בקצרין אשר מסר פרטים לגבי שלושת הנערים שהיו במקום ביום הרצח בשעות הצהריים ותיאר בדיוק היכן ומתי ראה אותם

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 31/12/06

ת.כן, זה דו"ח שנערך על ידי, הדו"ח מוגש ומסומן ת/94, מדובר במדריך במכינה, יצרנו איתו קשר טלפוני, מדריך אשר הוא זה שאסף את שלושת הנערים מהמכינה לצומת קצרין ביום הרצח וזאת בהמשך לגרסא שהם מסרו, פשוט אימתתי את הדברים מולו, לטענתו במהלך הנסיעה שלהם איתו ברכב היו מאוד קלילים, צחקו

ש.אני מציגה לך מזכר מיום 7/1/07 שאליו מצורפת טבלה, זה מזכר וטבלה שאת ערכת

ת.כן, זה מזכר וטבלה שאני ערכתי, מדובר בטבלה שנערכה על ידי בהמשך לבקשת והנחיית ראש הצח"מ, מדובר בכל האנשים אשר נכנסו לזירת הרצח ביום הרצח, הטבלה נערכה על סמך עדויות וחומר חקירה שהיה בתוך התיק – המזכר יחד עם הטבלה מוגשים ומסומנים ת/95

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.בקשר לאותם נערים שחקרתם עליהם שנסעו בטרמפ, אמרת שהם היו לחוצים או לפחות לפי הודעתו של גדקר הם נראו לו לחוצים ואני שואל אותך מה אחד מהם מלמל לפי אותה עדות.

על פי עדותו, מוסר גדקר שאחד מהם  מלמל : "מה עשיתי, מה עשיתי"? האם זה נכון

ת.ממה שזכור לי, נכון

ש.מסרת לבית המשפט כי לאור שמועות ששמעתם על כת שטן שפועלת באזור, זימנתם מספר נערים ונערות ממגדל שאולי שייכים לאותה כת שטן

ת.נכון

ש.חוץ מל** תלמידה מי עוד ממגדל

ת.ממגדל לא זכור לי

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שחוץ מל**, ממגדל אף אחד

ת.לא יפתיע, לא זכור לי

ש.העדת בחקירה הראשית שנמסר אותו מסמך של פלט שיחות פלאפון שנמסר בזמן החקירה של ל** והוצאת כמה הודעות שנבדקו ואת אמרת שהם התבררו כתמימות, זה לא מופיע בפלט הזה אבל הייתה כתובת או הודעה מסויימת שדיברה על: "אל תדברי מילה"

עו"ד ענבר: זה מופיע בפלט למיטב זכרוני

העדה ממשיכה:

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית מתלמידה בשם אוולין ב – 12/12/06, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.נכון

ש.אני מבין שלפני שתשאלת אותה ב – 12/12/06 את בוודאי עיינת בהודעות הקודמות שהיא מסרה שנגבו על ידי חוקרים אחרים על מנת שתהיי בנבכי החקירה ותוכלי לדעת איך ומה לשאול

ת.נכון

ש.בתאריך 11/12/06 גבתה החוקרת איריס אורון הודעה מהנערה הזו והיא נשאלה בשורה 10: "האם את מכירה בחור בשם אבי אוחיון מטבריה?" והיא השיבה: "אני לא מכירה, אני מכירה אבי דיין מטבריה והוא הבחור היחיד מטבריה ששמו אבי שאני מכירה ואני מתכתבת איתו באי-סי-קיו" – מאיפה צץ השם אבי אוחיון? מי מסר לכם את השם?

ת.אני לא יודעת

ש.את אישית, בדיקה לגבי בחור בשם אבי אוחיון מטבריה לא עשית כפי שעשית לגבי אבי דיין

ת.אני אישית לא עשיתי

ש.בהודעה שגבית מאוולין, אני מפנה אותך לעמ' 2 בשורה 17 אוולין מכחישה בפניך כי אויימה ע"י אותו אבי מטבריה בכך שאמר לה: "מה שעשינו לחברה שלך זה עוד כלום לעומת מה שנעשה לך"

ת.נכון

ש.בהודעה שנגבתה ממנה ע"י החוקרת איילת אזולאי ב – 10/12/06 היא מספרת בעמ' 1 שורה 2, אוולין מספרת שחברה שלה בשם לנה אמרה לה כי שמעה שהיא, אוולין, מאויימת ואוולין מספרת לאותה חוקרת שגם בפניה היא הכחישה, בפני אותה חברה, שהיא בכלל מאויימת והיא מוסיפה שבתאריך 9/12/06 היא שוחחה עם חברה מנתניה שלא לומדת בבית הספר בשם דניאל ששאלה אותה האם זה נכון שקיבלה איומים וגם לה היא הכחישה שהיא קיבלה איומים, האם שאלתם את דניאל

ת.אני באופן אישי לא שאלתי

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שאף אחד מעמיתיך לא שאל

ת.יפתיע אותי מאוד

ש.בעמ' 1 שורה 11 להודעה של אוולין מיום 11/12/06, גבתה איילת אזולאי ואוולין מספרת שהיועצת תמר שאלה אותה גם כן אם קיבלה איומים ואמרה לה שזה נודע לה מהבן שלה, כך אמרה תמר לאוולין, האם הבן של היועצת תושאל

ת.לא על ידי, אני יכולה לענות לך על דברים שאני עשיתי

ש.אותה ל.ס. שתושאלה בתאריך 10/12/06 לא על ידך, היא תושאלה ולגרסתה בעמ' 2 שורה 25 היא אומרת שהיא שמעה מאוולין שהיא סיפרה לנערה בשם נ.א. על האיומים הללו

עו"ד ענבר: זה לא נכון

העדה ממשיכה:

ש.למה נ.א. לא נחקרה אם אוולין סיפרה לה או לא סיפרה לה

ת.זה לא היה מתפקידי לחקור את נ.א.

ש.אני מפנה אותך ל – ת/95, את נתבקשת למצות את כל הרשימה של הנכנסים לזירת הרצח ולבדוק במיוחד ב"אם קיים אדם שנכנס לתא השירותים בו נמצאה המנוחה וטיפס ……" – התא הסמוך זה תא מס' 3 ולא תא מס' 1

ת.אני לא זוכרת את מספרי התאים אבל זה נכון שזה מה שהתבקשתי לבדוק

ש.הטבלה שהוצגה בפני בית המשפט והמספרים שאספת מאשרים שאף אחד מאלה שהיו בזירה לא טיפס לא על התא ולא על האסלה או הניאגרה

את מכירה את זירת הרצח

ת.נכון

ש.התא הראשון שאנו מדברים עליו בטבלה זה התא הראשון מצד ימין

ת.כן

ש.אני רוצה להציג בפניך מזכר שערכת 

ת.אני מאשרת שזה מזכר שלי – מוגש ומסומן נ/30

ש.לגבי נ/30 – האם איתרתם וחקרתם את אותו אדם שדווח כפצוע ומדמם מידו, פציעה שהוכחשה על ידי אותו אלמוני בפני העדה שהיא אחות במקצועה כפי שכתבת במזכר

ת.צר לי להגיד לך אבל אתה שואל אותי שאלות לגבי פעולות חקירה שלא ביצעתי, הגיעה אלי האישה היא רצתה למסור מידע, תשאלתי אותה ומעבר לכך בענין הזה לא עשיתי דבר נוסף

ש.אני מציג בפניך את אותו דו"ח תשאול של א.ב. – האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.נכון

ש.אני מקריא בפניך מהדו"ח, 6 שורות מלמעלה: "הגיע לשם (למכינה) בהסעה מטעם הישיבה עם עוד כ – 5 תלמידי ישיבה", ובהמשך, 5 שורות מלמטה: "הגיע כפי שנאמר בהסעה ממירון בשעה 9:20 לערך ויצא ב – 14:50 עם ההסעה של הישיבה עם כל מי שהיה איתו באותו יום…….." – נכון מה שציטטתי

ת.נכון, זה מה שנאמר

ש.אז נמצאנו למדים שלא מדובר בטרמפ אלא בהסעה מאורגנת הלוך ושוב, והיו יותר מ – 3 אנשים, 5 אנשים ואולי יותר, זה לא הדליק איזה משהו אצלך

ת.מעבר לזכ"ד הזה שכתבתי, כתבתי זכ"ד נוסף כי זה מה שהוא טען בהתחלה, אח"כ הוא נזכר שהוא חזר בטרמפ ולא בהסעה

הזכ"ד של א.ב. מסומן ק' כמסמך תביעה ללא תאריך – מוגש ומסומן נ/31

לשאלת בית המשפט: בספריה באביבים היינו יום אחד בלבד (זאת כדי לאתר את התאריך נשוא נ/31)

ש.את כתבת 3 דוחות פעולה בקשר להליך הזיהוי בין אלי גדקר לשלושת הנערים האלה

ת.נכון

ש.בטרם הכנסת את מי שהכנסת לחדר בו ישב אלי גדקר את הסברת להם ולעד מה הם מתבקשים לעשות

ת.לא, ובכוונה

ש.כלומר הכנסת אותם לחדר ובאופן ספונטני הם מתבקשים

ת.כן

ש.מה אמרת להם, לכל השלושה לפני שהם נכנסו לחדר

ת.שאנו עומדים לבצע פעולת חקירה, ישאלו שאלות כנ"ל גם נהג המכונית גדקר

ש.אני רואה מהבדיקה הזו שרק נער אחד. י.א. זוהה ע"י גדקר ואת השניים האחרים גדקר לא זיהה ולהפך, רק י.א. זיהה את גדקר והשניים האחרים לא יכלו לזהות את גדקר בוודאות

ת.נכון

ש.האם נכון שי.א. שמע את גדקר מזהה אותו ואז הוא אמר שהוא מזהה את גדקר

ת.אני לא בטוחה, צריך להסתכל בדוחות הפעולה. זה לא קרה כמו שאתה מתאר, אני הייתי שם, עד כמה שזכור לי אלי גדקר הוכנס לחדר, בחדר היה רק י.א. אלי התבקש להביט בו ולא להגיב, לאחר מכן הוצא מהחדר ועכשיו אני זוכרת את זה בצורה מאוד ברורה ושם נשאל האם הוא מכיר את הנער שראה, לא באוזני הנער ואז הוא אמר שהוא מזהה אותו שלא באוזני הנער כמו שאתה ניסית להגיד

ש.למה לא היה כל ההליך הזה של זיהוי מאחורי מראה חד כיוונית, למה זה לא נעשה בדרך הזו

ת.אני תיארתי מה שהיה וזה לא היה באוזניו של הנער, אני חוזרת ואומרת זאת, אני הייתי שם

ש.אני מציג לך מסמך שערכת, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

מוגש ומסומן נ/32

עו"ד שפיגל: בהסכמת חברותיי אני מבקש להגיש הודעת עד א.נ. מיום 15/12/06 כפוף לכך שהוא יעיד.

מוגש ומסומן נ/33

העדה ממשיכה:

ש.את שואלת את העד האם מוכר לך אבי מטבריה, למה לא נקבת בשם משפחה, איך אדם יכול להגיד לך אם הוא מכיר מישהו מעיר בשם אבי, איזה אבי? איך ציפית שהוא יענה

ת.אולי בכוונה  השאלה הופנתה בצורה כזו

ש.אני מפנה לעמ' 1 שורה 28, למה לא להיות יותר ספציפיים, אולי יש לזה איזו שהיא סיבה

ת.אני לא זוכרת מדוע שאלתי שאלה באופן כללי כזו

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עו"ד ענבר: אבקש שחברי יודיע מתי הוא מסיים את בדיקת הנעליים מאחר שהזמן שהוקצב לו עבר.

עו"ד שפיגל: אני מבקש 60 יום נוספים מהיום.

החלטה

בנסיבות אנו נעתרים.

עו"ד שפיגל יסיים את בדיקת הנעליים ללא כל אורכה נוספת וזאת תוך 60 יום מהיום.

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים הבאים.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת


חיים גלפז

שופט


יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3