פקד שי פלג עד תביעה מס' 3

עד תביעה מס' 3 פקד שי פלג מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך במשטרה

ת.אני סגן ראש מחלק תשאול בימ"ר גליל והייתי חלק מצח"ם בתיק זה

ש.אתה נטלת חלק בכל החקירה, בקטעים מסוימים, מה הייתה התמקדותך בצח"מ

ת.בגלל ההרכב המיוחד והגדול של הצח"מ הזה הייתה חלוקת תפקידים, התפקיד העיקרי שלי היה אחריות או תיאום לגבי תלמידי בית הספר ואני גם הייתי אחראי על הכנת חומר החקירה והדיונים להארכות המעצר של החשוד

ש.היה לך חלק כלשהו לחקירה של הנאשם עצמו בתיק

ת.לא היה לי חלק בחקירה הפרונטלית שלו ולא השתתפתי בה

ש.בתאריך 7/12/06 אתה הגשת לבית המשפט בקשה למתן צו של פלטי בעלות, שיחות יוצאות ונכנסות לאיכון לפלאפון נייד 44XXXXX-052, תאמר לנו למי שייך המספר

ת.המספר שייך לתאיר ז"ל והוצאת הצו הייתה על מנת דבר ראשון לקבל את האיכונים ליום ההעדרות ובדיעבד הסתבר כיום הרצח, מאחר ובמקרים של העדרות ניתן להוציא בנוהל חירום נתוני איכון למנוי פלאפונים ובהמשך לפי הנוהל אנו מחוייבים להוציא צו על העדרות, כשיש העדרות של אדם מסוים, יש נוהל שקצין במשטרה רשאי לפנות לחברת הסלולר, הבקשה הוגשה ביום המחרת, הצו שהכנתי אותו הוגש ב – 7/12, בקשת החירום הוצאה ב – 6/12, אנו עושים איכון על מנת לנסות לאתר את הנעדר – מוגש ומסומן ת/58

מעבר לאיכון לאותו יום גם ביקשנו בצו פלט שיחות של תאיר ז"ל בתקופה של חודש וחצי אחורה מאחר וכמובן היינו בשלב מאוד ראשוני של החקירה ורצינו דרך נתוני התקשורת לנסות ולאתר אנשים שהייתה קשורה אליהם, מניע אפשרי וכו'

ש.יש סיבה למה דווקא חודש וחצי

ת.אנו בד"ח תוחמים תקופה סבירה באותן נסיבות

ש.ב – 7/2/06 מילאת מסמך של הפנייה של חשוד, אדם בשם רפאל כהן שנשלח לבדיקה קלינית, מה שנקרא "בדיקת חיים" ואני מראה לך את המסמך שערכת

ת.אני ערכתי את המסמך, אני חתום עליו ומאשר את תוכנו – מוגש ומסומן ת/59

ש.תזכיר לנו מי זה רפאל כהן

ת.רפאל כהן זה תושב קצרין שביום הרצח נעצר ע"י תחנת משטרת קצרין וכשאנחנו הגענו לזירה בפעם הראשונה כבר דיווחנו על כך שהוא עצור, המעצר שלו הוארך פעם אחת ובהמשך בעקבות תוצאות בדיקת החיים ותוצאות ביולוגיות נוספות שנערכו, הוברר שאין כל דבר שקושר אותו לרצח ולכן הוא שוחרר

ש.מה הייתה הסיבה לבדיקת חיים ולמה חשדו בו

ת.החשד למיטב זכרוני היה שהוא הגיע לתחנה להגיש תלונה על תיק שנעלם לו ונראו על פניו סימני מכות ושריטות ומאחר שזה היה בסמוך לאירוע החליטו לעצור ולבדוק, בהמשך התברר שסימני הדם שנמצאו היו שלו עצמו וגם לא הייתה שום ראיה שקושרת אותו לאירוע

תוצאות הבדיקה מוגשים ומסומנים ת/60

ש.בהמשך, ב – 10/12/06 אתה גם חתמת על מסמכי השחרור של רפאל כהן ולמעשה זה המועד של שחרורו.

ת. כן

מסמכי השחרור של רפאל כהן מוגשים ומסומנים ת/61 ו – ת/62

ש.נושא חקירת הגנן ישראל נפתלי – אתה בתאריך 9/12/06 ערכת זכ"ד לגבי איזה שהיא פעולת הצבעה, זיהוי שנערכה לעדה בשם רות נשרי, אני מציגה לך את המסמך הזה, את הזכ"ד – מוגש ומסומן ת/63

תסביר למה ערכתם את ההליך הזה ומה היו הנסיבות

ת.הנסיבות היו שכל המעצר של ישראל נפתלי התבסס בעיקרו על העדות של רות נשרי שהייתה הפסיכולוגית של בית הספר שלטענתה ראתה אותו באותו יום ועל בסיס העדות שלה הוחלט לעצור אותו, כשהוא נעצר הוא בכלל הכחיש נוכחות בקצרין באותו יום ובבית הספר בפרט ועל כן חזרנו לעדה רות נשרי על מנת לבסס בטחון, אני זוכר שבמסגרת העדויות שלה היא דיברה על כך שהיא מתכוונת לגנן של בית הספר שהיא מכירה אותו כבר שנים, היא פשוט לא זכרה את שמו אבל לכאורה ההיכרות שלה איתו הייתה טובה אבל מאחר והוא הכחיש נוכחות שלו בקצרין בכלל, החלטנו לבקשתה או להסכמתה להתבונן בו וכך היא תוכל להגיד לנו באופן ודאי מבחינתה אם זה האדם שהיא התכוונה אליו או לא, בנסיבות האלה ולאור דבריה שמדובר באדם שהיא מכירה אותו מספר שנים החלטנו לנקוט בהליך כפי שהוא מוגדר ב – ת/63 ואכן היא התבוננה בו מבעד לחלון, היא לא הסכימה לראות אותו פנים אל פנים ובהתבוננות הזו שארכה מספר שניות, היא טענה שזה האיש שהיא ראתה

ש.האם זה פתר לכם את הבעיה

ת.זה לא פתר לנו את הבעיה, הייתה הכחשה חד משמעית שלו כשבהמשך הוא נעצר למספר ימים האליבי שלו נבדק ואומת באופן חד משמעי ובסופו של דבר הבנו שגב' נשרי טועה בזיהוי שלה

ש.בהמשך לזה ניסיתם לעשות איזה שהם הליכי זיהוי חשודים נוספים שנעצרו בתיק

ת.לא, מאחר ולאחר ההליך שכבר ננקט, מצאנו שאין בזה טעם ראייתי או חקירתי

ש.אתה בנוסף לזה תחקרת עדים שונים בתיק, בתאריך 13/12/06 תחקרת שני חיילים מדריכי נוער שעבדו בבית הספר, אני מציגה לך את הזכ"ד

ת.כן, זה זכ"ד שאני ערכתי, אני מאשר – מוגש ומסומן ת/64

ש.למה מצאתם לנכון לתשאל את החיילים האלה

ת.זה היה במהלך ההליך של תחקור התלמידים בבית הספר שנעשה בבית הספר עצמו, אני זוכר שראיתי את שני החיילים האלה באחת ההפסקות וניגשתי אליהם וראיתי בהם עוד גורם בבית הספר שאפשר לנסות לדלות מידע, היה לנו מאוד חשוב להבין את האווירה הכללית בבית הספר, כי מאחר ומצד אחד היו דברים ששמענו מהמורים ומהתלמידים ומצד שני היו פרסומים קשים בתקשורת לגבי האווירה בבית הספר, מעשי אלימות וכו', וראיתי בשני החיילים האלה ששימשו מדריכי נוער אנשים שאפשר ללמוד מהם על כך, הרושם שלי מהם היה שהאווירה הכללית בבית הספר היא הרבה יותר טובה ורגועה מאשר מה שהצטייר באותם ימים בתקשורת, אני זוכר שהם סיפרו לי בכאב די גדול על התדמית שנוצרה לבית הספר שלהם ע"י התקשורת, הם סיפרו לי שזה בית ספר שקט, נוער ברמה גבוהה עם צוות מורים טוב והאירו לי זווית על בית הספר שהייתה חשובה לי

ש.באותו תאריך 13/12/06 ערכת דו"ח נוסף של תחקור תלמידים מי"א 5 בבית הספר

ת.נכון, אני מאשר את הזכ"ד – מוגש ומסומן ת/65

ש.בתאריך 17/12/06 ערכת תחקור נוסף של אוxx בוxxxx מכיתה ח/ 3

ת.כן, אני מאשר את הזכ"ד – מוגש ומסומן ת/66

ש.מה הייתה מטרת התחקורים האלה

ת.במסגרת התחקור השיטתי של תלמידי בית הספר שעסקתי בעיקר בתיאום שלו, יצא לי גם לתחקר מספר תלמידים ואני תיעדתי את התשאולים כפי שאני עושה בד"כ

ש.כיצד זה נעשה

ת.התחלנו למיטב זכרוני עם השכבה של תאיר ז"ל ובהמשך עברנו לשכבות גבוהות יותר של י"א, שלומדות, יש את המבנה של החטיבה התחתונה של ז' – ח', ויש את המבנה של החטיבה הגבוהה יותר, שם בוצע הרצח

ש.שזה לא המבנה שבו תאיר למדה

ת.לא

ש.בתאריך 15/12/06 ערכת חיפוש בחדר של תאיר ז"ל בביתה, וערכת דו"ח על זה בהסכמת ההורים

ת.נכון, אני מאשר – הדו"ח מוגש ומסומן ת/67

ש.חיפשת משהו ספציפי או שלא מצאת שום דבר

ת.לא חיפשתי משהו ספציפי, עברתי על מחברות שלה, ספרים, בנסיון למצוא איזה שהוא רמז שיכול לשפוך אור על משהו שקשור למעשה הרצח, אך לאחר בדיקה מדוקדקת של כל מה שהיה שם לא מצאתי שום דבר שלהבנתי יכול לתרום

ש.בתאריך הזה הנאשם כבר היה חשוד מרכזי שלכם, האם התמקדת במשהו שקשור אליו

ת.לא, ניסיתי לחפש רישומים, קישורים, אולי בני נוער אחרים שהייתה קשורה אליהם, אני זוכר שנתקלתי שם בדפים שקשורים לחברות טובות של תאיר שכבר הכרתי מהחקירה בשלבים הראשונים

ש.פעולות נוספות שעשית נוגעות לשחזורים והצבעות של מספר תלמידים שבעצם היו לפי עדותם האנשים האחרונים שראו את תאיר בחיים, שחזור אחד נערך ב – 8/12/06 עם העדה שי יפרח – ת/52, ת/53 – מה בעצם המסלול שמתארת שי יפרח בהודעתה שעשתה תאיר בפעם האחרונה שהיא ראתה אותה

ת.שי יפרח בעדות שלה ובשחזור שערכתי איתה, מתארת את הסיטואציה שבה היא ותאיר ישבו יחד בפרגולה שנמצאת בצד האחורי של החטיבה הגבוהה

ש.הפרגולה נמצאת מחוץ למבנה

ת.כן, מחוץ למבנה, מהצד האחורי, הם ישבו שם נדמה לי במהלך השעה השביעית של הלימודים למיטב זכרוני כאשר שי יפרח סיימה כבר את יום הלימודים כפי שאני זוכר, תאיר ז"ל שלמדה בשכבה מתחת יצאה משיעור התיאטרון שהיה לה והן ישבו שם יחד, שי הזכירה מס' שמות של תלמידים נוספים שישבו בסמוך ולמיטב זכרוני היא תיארה שהיא ישבה ותאיר רכנה עליה ושי שיחקה לה בשיער או משהו דומה, בשלב מסוים, תאיר אמרה לשי שהיא ניגשת לשתות ובאמת תאיר נראתה נכנסת אל בנין החטיבה הגבוהה כשהכניסה, יש שם שתי דלתות כששי ציינה שהן היו פתוחות באותה עת, שי לדבריה עקבה אחרי תאיר במבט עד השלב שתאיר נכנסה אל תוך הבנין, המשיכה בו ישר מס' מטרים במסדרון והנקודה האחרונה שבה לדבריההיא ראתה אותה הייתה לאחר שתאיר חלפה על פני פח אשפה ירוק שנמצא שם במסדרון, בהמשך, אותו מסדרון בהמשכו מוביל לרחבה מרכזית של המבנה כשבקצה שלה נמצאת הברזיה, שי אמרה שלאחר מספר דקות כשהיא ראתה שתאיר לא חוזרת, היא נכנסה פנימה, הגיעה אל אותה רחבה ולא ראתה לא את תאיר ולא אף אחד אחר, בשלב מסוים היא פתאום הבחינה באיזה שהוא אדם שהוא צץ לה מאיזה שהוא מקום, היא לא יכלה להגדיר מאיפה, היא מסרה תיאור שלו והיא הבחינה שהוא עולה ונבלע בתוך גרם מדרגות שעולה ומוביל לקומה השניה באותו מבנה, באותו גרם מדרגות מצד שמאל נמצאים שירותי הבנות שם נמצאה גופתה של תאיר ז"ל

ש.אני מציגה לך את התמונות ת/1, אני מציגה לך את התמונות מס' 5 ו – 6 ב – ת/1, מה רואים בתמונות האלה, מאיזה כיוון לדבריה תאיר הגיעה

ת.תאיר נכנסה לא רואים את זה מכאן אבל מכיוון שנמצא ממול לברזיה, רואים ברחבה התחתונה את הברזיה האפורה והמסדרון שממנו תאיר נכנסה אל תוך המבנה נמצא ממול, בערך מהזווית שהצלם מצלם.

ש.אני מראה לך את תמונה 4, איפה נמצא גרם המדרגות(ת/1)

ת.ב – ת/1 רואים את שירותי הבנות וחץ אדום מצביע עליהם, וגרם המדרגות נמצא בצד שמאל, מה שרואים בתמונה 4, בצד ימין יש מין צמח כזה קוצני כזה, רואים את זה במרכז הצילום ובדיוק מתחתיו זה הישורת של סוף גרם המדרגות (הצמח סומן איקס בתצלום מס' 4 ב – ת/1)

ש.אני מראה לך את תמונה 7 ב – ת/1

ת.בתמונה 7 רואים את אותו גרם מדרגות, החלק העליון שלו כשמצד שמאל איפה שמופיע חץ שחור זה הפתח של שירותי הבנות

ש.אותו גרם מדרגות, כשאתה משווה את ההצבעה הזו לשחזור שעשה הנאשם, שתיאר את המסלול שלו, באיזה גרם מדרגות מדובר שם ביחס למה שמספרת שי שראתה את אותו אדם

עו"ד שפיגל: אני מתנגד.

עו"ד ענבר: אני חוזרת בי מהשאלה.

העד ממשיך:

ש.אתה ב – 18/12/06 עשית שני שחזורים נוספים, אחד עם עד בשם דני זולין והשני עם עד בשם עגור אלון

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש את הקלטות.

הקלטת לגבי העד דני זולין מוגשת ומסומנת ת/68.

התמליל מוגש ומסומן ת/69.

ד"ח מ"ט מוגש ומסומן נ/70

עו"ד שפיגל: אני מבקש שהסכמתי לא תתפרש כהסכמה לתוכן.

עו"ד ענבר: לגבי העד אלון עגור, מגישה כנ"ל.

הקלטת מוגשת ומסומנת ת/71

התמליל מוגש ומסומן ת/72

דו"ח מ"ט מוגש ומסומן ת/73

העד ממשיך:

ש.מה הייתה הסיטואציה ששני העדים האלה אמרו, מבחינת סדר האירועים ואז נתייחס למסלול של כל אחד מהם

עו"ד שפיגל: אין לי כל טענה לגבי השחזור ככזה, אין לי טענה לגבי התמליל, יכול להיות שלגבי התוכן החסירו מילה פה ושם, מעבר לכך אין לי טענות.

עו"ד ענבר: יש כאן איזו שהיא סתירה לגבי המסלול שתאיר עברה בין שתי הגרסאות האלה. מי שצופה רק מצפייה קשה להגיד איפה עומד כל אחד.

עו"ד ענבר: מאחר ועד זה נכח בשני השחזורים ושמע את שני העדים, אני מבקשת שיבהיר לגבי המסלול מאחר ויש לכאורה אי התאמה בתיאור ע"י שני העדים.

עו"ד שפיגל: אני מתנגד לאור הערות בית המשפט , העדים האלה יעידו ולבית המשפט יש הכלים כדי להתרשום ולבחון ולראות מה כל עד אמר, העדים יגידו זאת בעצמם והוא לא מוסמך להגיד בשמם למה התכוון כל עד אחר.

החלטה

הצדק עם הסניגור.

אנו מקבלים את ההתנגדות.

העד אינו כאןבמעמד של "פרשן" לשחזורים שנערכו על ידי אחרים, אלה יתכבדו ויעידו.

מעבר לאמור, ההרכב יערוך ביקור במקום באשר למסלול.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.דני זולין – על איזה סיטואציה הוא דיבר כשראה את תאיר

ת.דני זולין תיאר סיטואציה במהלך אותה שעה שביעית של יום הלימודים שבה לדבריו ראה את תאיר ז"ל שהוא הכיר אותה, כשהסיטואציה הייתה בגרם מדרגות שנמצא בסמוך לשתי הדלתות של הכניסה לבנין מכיוון הפרגולה, שתי הדלתות שעליהן דיברתי קודם שאותן הזכירה שי יפרח, שתאיר למיטב זכרוני הגיעה מפנים המבנה לכיוון כללי כלפי חוץ מבלי שתצא מהבנין ולאחר שהיא החליפה איתו דברים, היא פנתה שמאלה מבחינתה ועלתה באותו גרם מדרגות

ש.עם מי היה דני באותו זמן

ת.דני היה עם עגור, עגור תיאר סיטואציה דומה רק שמבחינתו המיקום היה אחר, עגור מתאר את הסיטואציה הזו ליד ספסל שנמצא בתוך המבנה, מספר מטרים בסמוך לגרם המדרגות שמוביל לשירותי הבנות, לטענתו של עגור לאחר שתאיר ז"ל אמרה משהו לדני, היא המשיכה ועלתה באותו גרם מדרגות שאותו ציינתי קודם שמוביל אל שירותי הבנות והוא גם זכר שבדרך כשהיא עלתה או באיזה שלב היא גם זרקה איזה מילה למישהו, אבל לא זכור לו מה

ש. בנוסף לזה, הופעת בחלק מהארכות המעצר של הנאשם בבית המשפט

ת.נכון

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש פרוטוקולים והחלטות.

פרוטוקול והחלטה מיום 21/12/06 מוגשים ומסומנים ת/74

עו"ד שפיגל: אין לי התנגדות שכל הפרוטוקולים וההחלטות נשוא המעצר יוגשו.

עו"ד ענבר: אני לא ערוכה לכך היום, אני אגיש אותם בישיבה הבאה.

צו

בישיבה הבאה תגיש עו"ד ענבר את כל הפרוטוקולים וההחלטות נשוא הבקשות להארכות המעצר והארכתם של החשוד ועד להגשת כתב האישום נגדו כנאשם.

ניתן היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

פרוטוקול דיון מיום 21/12/06 בצירוף ההחלטה מוגשים ומסומנים ת/74.

פרוטוקול דיון מיום 29/12/06 והחלטה מוגשים ומסומנים ת/75.

פרוטוקול והחלטה מיום 4/1/07, מוגשים ומסומנים ת/76

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך למה שמסרת בחקירה הראשית בקשר לבדיקה של רפאל כהן של בדיקת חיים -העובדה הזו שעל האיש היו סימנים שמקורם מן הסתם יכול להיות תולדה של אלימות כלשהי שהופעלה על גופו, נובעת למעשה מידיעה שלכם שתאיר ז"ל בזירת האירוע ניהלה מאבק עם תוקפה או תוקפיה

ת.למיטב זכרוני בענין הזה הייתה עדות אחת לפחות שתיארה את הסימנים שהיו על גופו של רפאל כהן עוד לפני אירוע הרצח

ש.האם בדיקת סימני החיים נובעת מן הידיעה והמידע שהיה ברשותכם בשלב הזה שהיה מאבק בין תאיר ז"ל לבין תוקפה או תוקפיה

ת.אני לא יכול להגיד לך שבאותו שלב ידענו לקבוע בוודאות שהיה מאבק של תאיר במי שתקף אותה

ש.למה זה עורר בכם חשד הנושא הזה של שריטה

ת.לקחנו זאת כאפשרות, מדובר באדם שנעצר בסמיכות למועד הרצח, בנסיבות שעוררו חשד כזה או אחר ומן הסתם במסגרת הרצון שלנו לוודא ולבדוק כל חשד, הוא נשלח לבדיקה ויחד עם עדויות שהצטברו ותוצאות הבדיקה גרמו לנו להבין שהוא לא מעורב ברצח הזה

ש.האם האפשרות הזו בשלב הזה שבו הייתם בתאריך הזה לאור מה שראיתם בזירה, מה שגיליתם בזירה לפחות בשלבים האלה, היה לכם יסוד סביר או איתן לחשוב שזה היה חלק מהאירוע

ת.לא מוצק, הייתה איזו שהיא הנחה כללית שצריך לקחת אותה בחשבון והחלטנו לבדוק אותה כמו כל דבר אחר

ש.בהקשר לשיחה שניהלת עם החיילים האלה וכן אלון כהן ודוד לגבי האווירה הכללית הרגועה בבית הספר הנובעת ממזכרים אלה, אותה אווירה רגועה שתיארת במזכר הזה מפיהם של 3-4 אנשים, אתה אישית נתקלת או שמעת או קראת מזכרים אחרים שמתארים אווירה של סכינים, אלימות, סמים בבית הספר הזה או שאתה לא יודע

ת.אני זוכר שהוזכרו דברים מהסוג הזה, אני לא יכול להגיד לך כרגע אם זה היה בדברים שהסתכמו ברמת השמועה או מעבר לכך

ש.אבל ידעת

ת.היו דיבורים על נושאים כאלה, היו אזכורים על דברים כאלה

ש.אני רוצה להציג בפניך זכ"ד מיום 3/1/07, מסומן נ"ח במסמכי המאשימה, תאשר לי שאתה ערכת את הזכ"ד

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/26

ש.בסיום הזכ"ד הזה, אתה מציין: "היום בשעה 11:00….." – אני רוצה להציג בפניך את אותו פקס שמכיל 6 עמודים, תאשר לי אם זה מה שנתקבל

ת.כן, למיטב זכרוני זה הפקס (יוסי לוי הוא רכז המודיעין של תחנת קצרין)

עו"ד ענבר: אני מתנגדת. המסמך הזה הוא מסמך שהעד כל חלקו לגביו שהוא פיזית לקח אותו ביד, המסמך הוא קובץ מסקנות ותיאוריות של איזה שהוא אדם שהחליט על דעת עצמו לחקור או לגלות ענין במקרה, אם האדם הזה יבוא לכאן כעד, אני לא בטוחה שעדותו תהיה קבילה כי זה מסקנות ותיאוריות.

עו"ד שפיגל: אני לא מגיש את המסמך כראיה לאמיתות התוכן. לגבי אמיתות התוכן ומה שיש בדו"ח הזה יעיד האיש כאשר יתייצב מטעם ההגנה.

העובדה שזה חלק מחומר החקירה ושזה נאסף ע"י העד הזה על כך אין מחלוקת. על הפקס הזה העד עשה זכ"ד.

החלטה

הצדק עם עו"ד ענבר.

אנו מקבלים את ההתנגדות, אין כל מניעה שמר שדה החתום על הדו"ח הנ"ל יתייצב ויעיד בבוא העת אם הסניגור המלומד יראה לכך מקום.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מודפס מיום 2/1/07 מסומן ל"ז, האם זה הודפס על ידך

ת.כן, זה זכ"ד שלי לרבות החתימה שלי – מוגש ומסומן נ/27

ש.אתה כותב בדו"ח נ/27 כי: "היום בשעה 10:00….בתאריך 27/12/06……." ואני רוצה להציג בפניך את אותה הודעת פקס שנשלחה למפכ"ל ונתקבלה אצלכם.

ת.כן, זו ההודעה – מוגשת ומסומנת נ/28

ש. אתה סיפרת לכב' השופטים על אותו חיפוש שעשית בחדרה של תאיר ז"ל, היית בחדר לבד?

ת. כן, בלי נוכחות של הוריה של תאיר.

ש.כמה זמן עשית את החיפוש?

ת. בערך שלושת רבעי שעה, בהסכמת הוריה של תאיר.

ש. ביקשת הסברים או הבהרות מהוריה של תאיר ז"ל בקשר למסמכים כלשהם?

ת. למיטב זכרוני, בסיום החיפוש נכנסה אימה של תאיר ז"ל והיתה עבודת שורשים שהיא עשתה במסגרת בית הספר, שוחחנו בעניין הזה קצת, ואולי לגבי זהות של אחת החברות שהוזכרה באחד הרישומים, שהוזכרה שם בשם כינוי.

ש. אני רוצה להפנות אותך לאותו זכ"ד שהוגש, ת/65. מה שרשמת בעניינו של דוד, האם האגף של כיתות י"א זה האגף שבו נמצאים השירותים של זירת הרצח?

ת. נדמה לי של כיתות י'. באותו מבנה. אני לא יודע למה אתה קורא אגף? למיטב ידיעתי שירותי הבנות , זירת הרצח, הם נמצאים בחלק המבנה של כיתות י'.

ש. לקחתם מהבחור די.אן.איי, ט"א.

ת. אני רק תשאלתי אותו. אני מניח שלקחו, אני לא יודע.

ש. אני הבנתי מעדותו של רפ"ק יורם אזולאי, כל דוח תשאול שיש איזו בעיה או מידע מעבר לאי רלוונטיות על פניה, עובר לשלב אחר שהוא גביית הודעה או תשאול כתוב.אני שואל אותך האם במקרה הזה של הבחור הזה, אתה העלית את השלב הזה לגביו או שלא ראית שום דבר לעשות.

ת. על פי תוכן הזכ"ד לא נראה שעלה משהו חשוד לגביו, לא זכור לי דבר.

ש. אתה אישית לא יכול לומר לנו אם לקחו די.אן.איי או ט"א.

ת. לא יכול להגיד לך.

ש. מאותו מסמך, הבחור השני, אלון כהן, ט"א או די.אן.איי, נעליים?

ת. לא יכול להגיד לך גם לגבי אלון כהן.

ש. אני מבקש להציג בפניך הודעה שגבית מנעה חסדאי. מבקש להגיש בכפוף להעדת העדה.

עו"ד ענבר: אבקש שחברי יזמין את העדה. לא מדובר בעדת תביעה.

עו"ד שפיגל: אני אזמן אותה כעדת הגנה.

העד ממשיך:

ש. אני מציג בפניך הודעה שגבית מהעד סתו בן חורין.

ת. אני גביתי.

עו"ד ענבר: לא מדובר בעד תביעה.

עו"ד שפיגל: אני אזמן עד זה כעד הגנה.

העד ממשיך:

ש.כל מה שרשמת בהודעה של נעה חסדאי הם מילה מילה מפיה.

ת. כן.

ש. כנ"ל לגבי סתו בן חורין?

ת. נכון.

ש. לגבי חלק מאמרתה של נעה, נעה מספרת בהודעה שגבית ממנה, שהיא היתה בשירותים בזירת הרצח. כל הדלתות היו נעולות. לא החיצוניות, הפנימיות. היא אומרת שהיא גם דפקה על אחת הדלתות שהיתה נעולה. האם ביקשת ממנה להצביע על איזו דלת היא נקשה?

ת.באותה סיטואציה לא ביקשתי, כי בהמשך העדות נקטעה עקב בקשתה, היתה צריכה ללכת הביתה, לא היה המשך לגביית העדות. מתוכן העדות עולה בצורה ברורה למה התכוונה.

ש. למה היא התכוונה?

ת. מבקש לראות את העדות. (העד קורא את העדות) היא מתארת שכל הדלתות הפנימיות היו נעולות, ועל אחת מהן היא נקשה, "דפקתי בחוזקה ולא היתה תשובה". אני לא יכול להבין מכאן על איזה אחת מתוך הארבע היא הקישה.

ש. נעה מספרת …

לשאלת בית המשפט, מדוע לא זומנה נעה להמשך חקירה לאחר שעדותה נקטעה, משיב העד: לאחר מכן נחקרו תלמידות נוספות שהיו בשירותים ובמכלול לא ראינו צורך לחקור אותה. העדות נקטעה בשלב בו לדעתי הסתיימה החקירה פחות או יותר לדעתי.

לאור המכלול, אני גם לא רואה חשיבות על איזו דלת היא דפקה.

העד ממשיך:

ש. נועה מספרת בעמ' 1 שורה 23-28 ובעמ' 2 שורה 1 ו-2, כי כחצי שעה או רבע שעה לפני תום השיעור השביעי יצאה לשירותים באישור המורה לתאטרון שלה ועלתה לשירותים שהם זירת הרצח. נכון?

ת. כן.

ש. כשאנחנו מדברים על השעה שהיא מדברת אנחנו מדברים על ?

ת.אני לא זוכר מתי מסתיימת השעה השביעית.

ש.אני מניח בפניך כי השעה השביעית מסתיימת בשעה 13:50.

ת. בין 13:20 עד 13:35.

ש. בעמ' 2 שורה 23 להודעה שגבית מנועה, היא מספרת, או יותר נכון לא רוצה לספר, לא רוצה למסור את השם של החברה שסיפרה לה כי שמעה שמי שרצח את תאיר זה נער ונערה. אני רוצה לשאול אותך, מעבר למה שהיא מספרת לך פה, כי אותה נערה סיפרה שכל השכבה שלה הוזהרה שיקרה להם משהו רע באם ידברו, האם נעשה נסיון כלשהו לאתר את אותה חברה שנועה דיברה עליה, לחץ על ההורים שלה, לחץ על המחנכת, פניה למי שצריך, האם נעשה נסיון ולו ראשוני למצוא את אותה חברה?

ת. קודם כל נעשה גם מול נועה עצמה וגם בהקשר רחב יותר.

לגבי נועה, אני בסיום אותה עדות מסרתי לה את הפלאפון שלי וביקשתי ממנה שאם היא תשמע פרטים נוספים או תזכר בפרטים נוספים שתודיע לי. אני זוכר שהסיטואציה של העדות היא לא רצתה שאבא שלה יהיה נוכח שם והנושא של ההורים שלה הכביד עליה, אני זוכר שאני חזרתי אליה בטלפון יום למחרת או יומיים למחרת בנסיון נוסף כן לקבל ממנה פרטים נוספים, אבל היא לא היתה מוכנה למסור לי. מעבר לזה לא היו לה פרטים נוספים. בהקשר הרחב יותר, זה בכך שהיו שמועות בבית ספר מפי נערים ותלמידים, ונעשו מאמצים רבים לבדוק את השמועות האלה, האם יש להם ביסוס כלשהוא, חלק מהדברים הסתכמו בכך שזה נותר בגדר שמועות, ושהתקבלו פרטים ספציפייים לגבי זהות של תלמידים ספציפיים הדברים נבדקו באופן חקירתי.

ש.אתה כתבת מזכר לכך שפנית לנועה שוב בהקשר לאותו עניין.

ת. יכול להיות מאוד שלא רשמתי. אני יכול להגיד לך בוודאות שמה שתיארתי באמת היה. יכול להיות לא ערכתי מזכר. כי לא עלה שום דבר.

ש. ראש הצוות שלך יודע מזה.

ת. ראש הצוות שלי ידע בזמן אמת על כל ההתפתחויות.

ש. איזה הנחיות קיבלת מראש הצוות כדי לקבל תשובה מנועה. מה נעשה בכיוון הזה.

ת.לא קיבלתי הנחיה. מה שעשיתי תיארתי. מובן שבנוסף נחקרו גם האחרות שהוזכרו בעדות שלה.

ש.האם נכון שאתה גבית עדות מנועה שלא בנוכחות הוריה מאחר ולא הסכימה

ת.נכון, היה רק האבא שהמתין מחוץ לחדר, אני רוצה להשלים, נועה טענה שאחת החברות שלה מהשכבות הגבוהות קיבלה את אותה אזהרה יחד עם כל השכבה, חקרנו גם את תלמידי השכבות הגבוהות, כשהחוקרים היו מודעים לאמירה הזו של נועה והונחו גם לבדוק בחקירות שלהם ובתשאולים האם היה דבר כזה, וככל שזכרוני לא בוגד בי, לא נמצא שום דבר בענין זה

ש.אתה מספר לשופטים על אזהרה שקיבלו נערים ונערות מהשכבה הגבוהה ואני מדבר איתך על זהות של מי שלפחות מה שנועה מספרת, של מי שעשה את זה, לא סתם אזהרה שמי שידבר יהיה לו רע

עו"ד ענבר: אין בהודעה אזכור של זהות, מה שנאמר בהקשר הזה היה שאותה נערה אמרה לה שלפי מה שהיא שומעת ולפי מה שהזהירו את החברות שלה מהשכבה, מי שרצח את תאיר זה נער ונערה שלא מתלמידי בית ספר שעסקו בסמים או במשהו אחר.

אין לי התנגדות שההודעה תוגש.

ההסכמה היא לצורך הציטוט ובהנחה שהעדה תתייצב. אם העדה לא תתייצב, לא ניתן יהיה לסמוך על שום דבר מדבריה.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/29

העד ממשיך:

ש.אני רוצה לעבור איתך לתמליל של השחזור של דני זולין, אתה היית בשחזור נכון

ת.כן

ש.עיינת בתמליל

ת.כן

ש.הוא משקף נאמנה לפחות מה שאתה זוכר שהיה שם

ת.כן

ש.בעמ' 1 (ת/69), 4 שורות מלמעלה אומר דני זולין: "בדיוק בשעה השביעית……" ספיר תירוש ואותה טלי היו אמורות לראות את תאיר עוברת שם גם כן

ת.הוא מתאר את המפגש שלו עם תאיר בהמשך

ש.אבל הוא נשאר מול אותו מקום מול הספסל, האם ספיר תירוש וטלי היו אמורות לפי מה שדני אומר לראות את תאיר

ת.אני לא יכול להשיב לשאלה, מה שאני יכול להשיב זה שבשחזור שדני מתאר, אין שום ספסל

ש.השחזור עם עגור אלון שביצעת ב – 18/12/06 – אני מבין שבטרם ערכת את השחזור ב – 18/12/06 בוודאי עיינת בהודעות שנגבו ממנו לפני כן ע"י חוקרים אחרים כדי לדעת איך לשחזר, לשאול אותו, לאמת אותו עם מה שהוא מסר

ת.כן

ש.ושלטת במה שהוא אמר

ת.באופן כללי

ש.בשחזור בעמ' 1 שורה 3 (ת/72) אומר עגור: "זה היה אחרי תחילת השביעית….." הבנת מזה מתי הוא הלך עם חבריו להתיישב שם, בתחילה, באמצע בסוף

ת.לפי התשובה שהקראת כרגע, אפשר להבין שהוא בעצמו לא ידע להגיד

ש.למה לא שאלת אותו

ת.התשובה הזו מלמדת שהוא בעצמו לא יודע, אני לא יודע באיזה הקשר דברים זה נאמר על ידו

ש.אם לפני כן סיפרת שעיינת בהודעות שלו ושלטת בתוכן ההודעות שלו, אני רוצה לקרוא בפניך את ההודעה של אותו עגור מיום 12/12/06 שהוא עונה בעמ' 4 שורה 3 ואילך על שאלה שנשאל: "אם אנחנו מסתכלים על לוח הצלצולים……" – מהקטע הזה שאתה יודע עליו, מהעדות הזו, בחישוב פשוט, שתי דקות מהצלצול, אם הצלצול כנתון שהוא מסר, 13:07 הם ישבו על הספסלים, 5 או 10 דקות זה לכל היותר 13:15 או 13:17 דקות, הוא ראה את אותה תלמידה עוברת

ת.זה מה שעולה מהעדות

ש.בעמ' 3 בשורה 13, כשאתה שואל את עגור באיזה רמת וודאות הוא עגור יכול לומר שהילדה שראה אותה עוברת ואומרת שלום לדני היא תאיר ז"ל ועגור אומר שבדיעבד הוא שאל את דני אח"כ, הוא שאל אותו האם הילדה שראה ועברה, האם היא תאיר ז"ל ודני אישר לו שכן, האם שאלת את דני האם אכן היו דברים כאלה, האם באמת עגור פנה אליו ושאל אותו

ת.לא שאלתי את דני כי השחזור עם דני נעשה קודם, ודני שהכיר אותה באופן אישי אישר את הסיטואציה.

מאחר ועגור לא הכיר אותה, מצאתי לנכון לשאול את עגור אך לא את דני שהכיר אותה באופן אישי

ש. בעמ' 3 אתה שואל את עגור אם הוא מכיר את שי יפרח והוא משיב לך בחיוב, ואתה שואל אותו האם ראה אותה בשלב כלשהו בסיטואציה שסיפר לך עליה והוא משיב לך בשלילה שלא ראה אותה, אם עגור מספר שהם המשיכו לשבת שם 10 דקות והוא לא ראה את שי יפרח, זה מתיישב למעשה עם גרסת שי יפרח בהקשר הזה שהיא 15 דקות לאחר שתאיר קמה והלכה לכיוון הברזיה קמה והלכה לחפש אותה ולכן עגור לא ראה אותה

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה לאור הערות בית המשפט.

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3