פרוטוקול דיון בדבר השלמות חקירה והגשת כתב אישום מתוקן

 

לפני       

כבוד ס. נשיא, השופט, אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי       

כבוד השופטת תמר נסים-שי

 

 

המאשימה

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

הנאשם

 רומן זדורוב (עציר) דרכון  708847

 

     

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד שרון הר-ציון, עו"ד מיטל חן רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו ועו"ד בני משה

בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי

הנאשם – לא הובא [הדיון מתקיים באמצעות היוועדות חזותית)

פרוטוקול

עו"ד הר-ציון ב"כ המאשימה: רוצים להסביר כמה מילים על אותן פעולות חקירה שביקשנו לבצע. המאשימה לא פתחה בחקירה מחדש, בעצם ביקשנו מס' פעולות חקירה במשורה שבעצם נדרשו בעקבות ההתפתחויות בתיק בשינוי חזית ההגנה במהלך השנים. עיקר ההשלמות הן בתחום הפורנזי ומאד ממוקדות ולמעשה הן החלו כאשר אנו כצוות חדש שהגיע לתיק ואינו מכיר אותו ובחן אותו ולמד את התיק, רק אז למעשה יכולנו לבקש את אותן פעולות חקירה מאד מאד ממוקדות. כל פעולה מתבצעת בהתאם להנחיות פ. המדינה ומקבלת אישורים של הגורמים המתאימים ומטרתה לא להשאיר אבן על אבן אבל לא באופן רחב, אלא רק במישור המאד נקודתי שנדרש, הן כאמור בשל שינוי חזית והן בשל התפתחויות טכנולוגיות.

בתיק זה למעשה יש שתי מערכות של ראיות, אחת שהיא הבסיסית והראשונית, הודאה בשלושה שלבים מאד חזקה והראיות שהיו בזירה מהתחלה ונמצאו כראיות מסייעות ומחזקות לאותה הודאה.

במקביל, לאורך ההליך של המשפט החוזר התקיימו בעצם מסכת חדשה של ראיות שמעוררות שאלות שבעקבותיהן ביהמ"ש קבע שבעצם אנו מגיעים לכאן. אותה מסכת צידית לא נבדקה עד תום ואנו מנסים היום לבדוק גם את המערכת הזאת רק במקומות המחייבים בדיקה, לדוגמא לקבל חוו"ד של מומחים בהקשר זה, בניסיון להבין האם יש שינויים המחייבים אותנו בהסתכלות סביב אותה מערכת ראיות חדשה.

אסביר. פנינו למספר מומחים ומחלקם קיבלנו חוות דעת ומאד אחד או שניים נצטרך לקבל השלמות של חוו"ד.

אביא שתי דוגמאות :

דוגמא ראשונה, במהלך המשפט התעוררה שאלת היות הסכין משוננת או לא, אמנם מלצר לא דן בסוגיה אך כאשר אנו דנים בעניין דה נובו, אנו נידרש גם לסוגיה זו.

אחרי שהייתה חוו"ד בבימ"ש זה בסיבוב השני שנשמע והובאה חוו"ד מטעם ההגנה ונקבע בה אשר נקבע, המדינה לא הביאה חוו"ד נגדית שכן לא נדרשה לכך.

חווה"ד נדרשה עיון מחדש, קיבלנו חוו"ד נוספת שבה יש התייחסות להיות הסכין משוננת או לא משוננת לעמדת המאשימה. בשים לב לאותן חוות הדעת.

חווה"ד התקבלה כבר ב2014 אך לא נדרשה באותה עת, כאשר אנו אמרנו היום בואו נבדוק האם…

לשאלה מה קרה היום שהיא נדרשת? ביהמ"ש בהרשעה הראשונה בבימ"ש המחוזי כאן, קבע כי לא מדובר בסכין משוננת. למעשה שאלת הסכין המשוננת עלתה בשולי השוליים אז, לימים הוגש ערעור ושאלת הסכין המשוננת קיבלה מעמד חדש, ביהמ"ש העליון הורה לדון בשאלת הסכין המשוננת פעם נוספת ולצורך כך הובאה חוו"ד מומחית מטעם ההגנה  שעלתה והעידה.

בביהמ"ש למעשה, לא נדרשה חוו"ד מטעם המאשימה בשלב ההוא, שכן חווה"ד המומחית שם נקבע כי אינה מעלה כל שאלה ונדחתה. פסה"ד של ביהמ"ש מחוזי כאן קבע כי הסכין לא הייתה משוננת ודחה מכל וכל את חווה"ד המומחית שהובאה מטעם ההגנה.

בערעור ביהמ"ש העלה תמיהות בנוגע לסוגיית הסכין המשוננת והתייחס לקביעת ביהמ"ש המחוזי, אולם, קבע כי אין צורך להעמיק בכך עד תום שכן די היה לו במארג הראיות. היום אנו לא יודעים מה יטריד את ביהמ"ש כאן ואם חברי יעלה שוב את סוגיית הסכין המשוננת אני נדרשת להביא חוו"ד נגדית לאותה חוו"ד שמטעם ההגנה.  לשם כך נדרש מומחה, יש לנו חוו"ד מומחה מלפני מספר שנים.

ב"כ הנאשם טרם ראה את חוות הדעת. שרצינו לברר מה שלומו של אותו מומחה, ואני מאחלת לו בריאות טובה, אך לא משוכנעת שיוכל לבוא ונדרשת חוו"ד נוספת בנושא זה.

אבקש לדייק, לא ביקשנו דחייה לינואר, מראש הגבלנו עצמנו לחודש.

אנו מוכנים ביום ראשון בבוקר להביא את העד הראשון אם ביהמ"ש אומר שאפשר להתחיל עם מי שההשלמות לא נוגעות אליו.

הגענו לתיק והתחלנו ללמוד את החומר ואחד הדברים שגילינו זה שבתיק זה נעשו לא מעט בדיקות פורנזיות לממצאי די.אנ.איי כאלה ואחרים במקומות שונים ומשונים.

אנחנו הבנו וגם מהמכון וגם מהידע שלנו, שיש התפתחויות טכנולוגיות לא מעטות בתחום זה. כלומר אם לפני 15 שנה ממצא כלשהו ביולוגי שנמצא במקום כלשהו הייתה נדרשת כמות הרבה יותר גדולה של חומר ביולוגי על מנת להפיק ממנו שרשראות די.אנ.איי .

יש לנו אפשרות היום לעשות מדברים חדשים שכלל לא נבדקו בעבר ואנו לא לוקחים מהם, אלא לוקחים דגימות מדברים מאד מצומצמים. הגבלנו עצמנו לבדיקות מתא 2 ו-3 לשירותים ולא מכל ביה"ס. הגבלנו עצמנו אך ורק לבגדי המנוחה וגם זה דברים שנבדקו בעבר, אך לא היה מספיק חומר לבדיקה.

לעניין ביצוע ההשלמות, הסמכות שמורה לפרק' בהתאם לפררוגטיבה שלהם ובהתאם לנוהל הסמכויות, אנו לא צריכים כרגע במישור זה לבצע השלמות, כל עוד אנו בודקים ממצאים קיימים ולא דורשים דברים נוספים.  אנו רוצים להביא את התמונה המלאה בפני ביהמ"ש, את האמת.

אם אני אבוא לביהמ"ש ותגיע לכאן מומחית מטעם המכון ואני לא אוכל לעמוד בפני ביהמ"ש ולהגיד שאין ממצא די.אנ.איי.

אפילו הסניגור ביקש כי גם הוא ביקש את אותן השוואות לאנשים ששמם עלה בשנים האחרונות.

אנו לא רוצים להחסיר מידע ואמת מביהמ"ש, הרי לא נוכל להיות שקטים כאשר יש לנו מצב כזה שאנו אומרים שהדברים נבדקו וכי הפכנו אבן על אבן.

אנו לא יכולים להשאיר דבר שמלפני 15 שנה הטכנולוגיה אמרה שאין ואילו היום ימצא ממצא שיהפוך את הקערה על פיה.

לא מדובר בחודש, היום דיברנו עם היועמ"ש של המכון והיא אומרת כי התהליך יקח לא יותר משבועיים.

רק למצוא מוצגים בתיק זה ולאסוף אותם מכל מקום שהיו ולהבין מה היה אחרי 15 שנה, התיק הזה נלעס על ידי המערכות רק כדי לאסוף את התיק הזה.

הייתה לנו משימה ללכת עם התיק כלשהו ואם היה לנו ספק שיש ראייה שיכולה להיות מזכה, היינו מבקשים עוד חודש.

אין לנו פוטנציאל שמחייב את הבדיקה, למדנו את כל התיק וגילינו כי יש בדיקות די.אנ.איי שלא מוצו בגלל יכולות הטכנולוגיה.

צמצמנו את הבקשות במשורה עבדנו, כל פעם ב"כ הנאשם מבקש מאיתנו עוד חומרים ואנו מעבירם לו את החומרים שאנו יכולים כדי שלא ימצא זמן מבוזבז על ידי התביעה ונוכל להיות יעילים ככל שאפשר.

בנו להביא את האמת וכדי שלא להשאיר אבן הפוכה בתיק זה.

עמדת המאשימה נכון לעכשיו, כולל יום שישי האחרון בעליון, היא, שלהשקפתנו האיש מסוכן ולכן דעתנו לא תהיה נוחה במישור זה. בעליון נקבע כי הוא עצור באיזוק ולא נקבע שהוא הולך הביתה בלי כלום.

אנו מצמצמים כל בקשה, נשקול את הצעת ביהמ"ש. ההחלטה מהיום לא משרתת את האינטרס של המדינה ואנו מרכינים את ראשנו ומקבלים את זה.

ב"כ הנאשם: אצעד בטיעון שלי הקצר, כרונולוגית. מצאתי לנכון שזה הכי יעיל.

אני מתחיל בראיות המדעיות שהובילו למשפט חוזר .

אני כאן וגאוותי היא על שתי נקודות בהן אני מודה שאינני אדם צנוע. מלבד שתי נקודות אלה שעליהן גאוותי, הראשונה היא שאני ישר ואני כורך את זה לזה שאני אופיס אוף רקורד והשנייה קשורה אולי לראשונה, המילה שלי. שניה כשאני מבטיח משהו ואני עומד על משהו שקרה בעבר.

הראיות המדעיות הן בהסכמת המומחים ב99% ואני אומר שהראיות האלה הן ראיות זיכוי.

חרף העובדה שזה המצב בראיות המדעיות החדשות, הפרקליטות עשתה בשלהי ההליך, לפני מתן ההחלטה של כב' השופט מלצר, עשתה פניית פרסה וכב' השופט מלצר גם את זה ציין סעיפים 153 עד 155 להחלטתו.

אומר במשפט אחד, כי הכל קשור להכל. היה לנו ויכוח במשך דיון ארוך של יום שלם ב-10.11.20,האם גופת המנוחה יכלה לדמם 5 שעות אחרי האירוע או לא? בנסיבות המקרה. כמובן הכל קשור במחלץ האלמוני.  המדינה התעקשה שהגופה יכולה לדמם אחרי 5 שעות, אם הפרמדיקים יזיזו וכו'.

בסוף, בא המומחה של הפרקליטות רוטשילד ואמר גם בנקודה הזאת את מה שמומחיי ההגנה אמרו.

עו"ד הר ציון: זו דעתו של חברי, זו לא דעתינו ולא עמדתינו.

ב"כ הנאשם: אני ממשיך. השופט מלצר התייחס לזה ואמר כי בשלהי ההליך, התביעה עשתה פרסה, פתאום המומחה שלהם אומר כן, הגופה הגירה את הדם ברצח ומיד לאחריו, אבל כתם הדם הסתתר לו 5 שעות בדש של הגלימה של תאיר. השופט אמר כי זו אחת הסיבות למשפט חוזר. 

למה אני מזכיר זאת? כי הפרק' היה להן ראיות של זיכוי אך אמרו לא ועשו פניית פרסה וחיפשו ראיות מרשיעות (לשם הקיצור, היו תפניות פרסה וספינים יותר קודמים ואני לא פותח את זה , למשל המחלץ האלמוני).

ניתן משפט חוזר. פתחתי בהליך יוזמה שלי שיחזרו מכתב אישום, לא הסתייע ואני מכבד את פ. המדינה, ואז הפרקליטות התייצבה ואמרה כי יש בכוחנו להביא להרשעה נוספת, הראיות טובות.

והנה פתאום הפרק' פותחת בחקירה חדשה שאין לזה אח ורע בתולדות המדינה ואני קצת מבין במשפטים חוזרים. הם פותחים בחקירה כאילו אנו במעצר ימים. אני התקוממתי ומתקומם ולפעמים בטח לא בבימ"ש אני קצת יותר מתלהם ופה אני פחות מתלהם וזה ברור. אתם תשמעו אותי עם הביקורת המנומסת והיא שמדובר בהליך לא ראוי שמשדר פניקה בעיניי ואובדן עשתונות ומהווה סתירה להצהרת הפרקליטות בדבר חוזק הראיות.

 אתם קראתם את ההחלטה למשפט חוזר שמחזיקה 99 עמודים ויכולתם להבין כי הפרק' בתגובתה למשפט חוזר, כללה 6 חוו"ד מומחים חדשות. מומחים שונים. כשקיבלתי את זה אמרתי ואוו מדהים, זו הייתה ההרשעה במחוזי ובעליון? שבתגובה למשפט חוזר, לא מפנה לראיות, אלא נזקקת ל6 מומחים נוספים. היו להם כבר 6 , בתקופה של משפט חוזר לא אמרו שאין חדש וכי הראיות אין בהן כדי לזכות, לא , הם פרצו דרך, הביאו 6 מומחים חדשים. כדי לחדד מקל וחומר את המשמעות הרעה והשלילית של פתיחה בחקירה פורנזית ב12.8.21, אחרי כל השלבים שעברנו, זאת אומרת, שאתם ב וודאי תכתירו את החקירה הפורנזית שנפתחה כעת אחרי כל מה שהקראתי לעיל, כהתפתחות פנטסטית?

אני לא רציתי את החקירה הזאת. אני לא נביא. כתבתי לבימ"ש זה ב20.7 שהבנתי שעד סוף אוגוסט לפחות לא אקבל כתב אישום וביקשתי דחייה, אבל מחיתי, ראיתי מה הולך להיות , הייתה לי תחושת רדיפה, אז התקוממתי.

פניתי אל המשיבה אחרי שנפל דבר, נפל הפור וזו כבר עובדה שהם טוענים ומבצעים חקירה פורנזית. אם הם מבצעים חקירה פורנזית שישוו גם לא"ק וגם לא"ח ולא רק לרומן, שלא יעשו כאן איפה ואיפה. א"ק לא נוקתה בהחלטת השופט מלצר וכתבתי לפרק' במכתב האחרון "אם אשכחיה" את א"ק, כל עוד רומן לא זוכה, תישכח ימיני, כי אני יודע את האמת. למה נזכרתי בא"ק כי ביקשתי והיא לא נוקתה אצל השופט מ לצר, סיפא סעיף 183, שם השופט מלצר אמר וגם בהמשך אמר כי המומחים בענין המיטוכונדריאלי במשפט החוזר, יתכבדו  ויעידו בביהמ"ש. ביהמ"ש יתכבד וידון ואולי יתברר כי א"ח נתן פרט מוכמן על א"ק שאמר שהיא רצחה עם המכנסיים שלו ועם הסריג שלו, כך בהודעה הראשונה (ההודעה הראשונה שלו מולידה 5-6 פרטים מוכמנים שאין ולא יהיו כאלה וזה ממרום ניסיוני).

ביקשתי שתשוו ולא כי אני מסכים לפעולות החקירה. אחרי שנפל דבר אמרתי אוקיי.

באותה הזדמנות שאתם תשמעו אותי בין אם אצרוב את תודעת ביהמ"ש ובין אם לאו, אני פונה לפרק' תחטטו מתחת לגזירת הציפורניים של תאיר, אני קונה כל תוצאה ולא מנהל משפט, אין סיכוי שרומן, יהיה לכם א"ק, תהפכו את הציפורנים. באמצע הדיון של המשפט הראשון, זרקו את החומר שנמצא מתחת לציפורנים וזה היה ב2008, פנטזתי על הגזרים של הציפורנים והייתי בתהליך עם המעבדה הביולוגית והתברר לי כי השמידו את המבחנות עם החומר מתחת לציפורניים. חברתי מדברת על די.אנ.איי. חדש, למה הם זרקו את המבחנות?

אני מגיע ל31.5.21, היינו כאן לגבי א"ק, לפני כ3 חודשים.

אב בית הדין נתפס לכלל טעות והיא כשהוא אומר "אנחנו סיכמנו". אני מדבר בשם עצמי, אני משתדל לנהוג בחוכמה, אבל אבקש מבימ"ש זה להיכנס לנעליי, עוד לא התחיל משפט חוזר והפרקליטות לא אמרה מה היא עוד מחליטה. אני קיוויתי שלא  יהיה משפט חוזר.

אני אמרתי לביהמ"ש שאני רציני ולא משחק בבימ"ש ואני רוצה לקצר ולא חוזר בי, אבל רוצה להדגיש שני דברים מאותו דיון, האחד שלא ידעתי שאני עומד בפני שוקת שבורה של חומרי חקירה חסרים ואני מדבר על הישנים.

יש לי שתי תשובות:

א. לבקשה לצורך הכנת הבקשה למשפט חוזר, למרות שהייתה ארוכה, לא נזקקתי מן הסתם לכל הסוגיות הרבות שהיו בתיק, רק היכן שיש ראיות חדשות, או שהישנות הבולטות תומכות בחדשות.

לכן לא נזקקתי לסכין המשוננת ועוד כל מיני עניינים. לכן, מן הסתם לא עברתי על כל התיק, למשל לא עברתי על כל השיחות של הנאשם עם המדובב. אני שומע את הערות ביהמ"ש ואני אומר שעברתי אבל לא עברתי ברמה של מסרקות ברזל כמו שאני הולך להוכחות. בחיים לא אייצג מישהו שפגע בילדים, זקנים ובע"ח עם 100 אחוז של אשמה בלב שלי. זה עוד לפני יצחק.

קודם כל הייתי צריך לפתור לעצמי אם אני מייצג או לא.

ב. ההחלטה של כב' השופט מלצר ניתנה ב11.5, היינו  לאחר 20 יום באותה התדיינות. בואו לא נשכח את הקרבה.

יש חומרי חקירה חסרים, חברתי בעניין חומרי החקירה, אין לי דבר וחצי דבר להלין עליה לחברתי עו"ד הר ציון שפועלת בשקידה ואני מזכיר זאת, כי גם אין לי את האפשרות שאני מקווה שלא אזדקק לה לפנות בבקשה לשופט תורן לפי סעיף 74.

לגבי השלושה דיונים בשבוע, לא אוכל לעמוד ב3 ישיבות בשבוע. מה שהייתי רוצה והכי נוח, זה ישיבה בשבוע, אך לכל היותר שתי ישיבות בשבוע. אבקש כעיקרון שלא תהיינה 3 ישיבות בשבוע.

המשפט צריך להיות יעיל, אני חוזר על דברי מהישיבה הראשונה, אני בעד שהוא יהיה יעיל.

אני שומע את הערות ביהמ"ש ואומר, ראה זאת כטעות שלי שאני הייתי צריך לקום בדיון אז ואני אומר שטעיתי.

עוד נושא שבו לא ארחיב, תזכרו ואני מדגיש, אני יודע שזכויות הנאשם לנגד עיני מותב זה, אין לי ספק בכך ואני אומר, שימו לב, שחלילה שהיעילות לא תכרסם ולו כזית בזכויות הנאשם.

אינני רוצה להתחיל את המשפט לפני שא ני מקבל את כל חומר החקירה הישן ובוודאי החדש ואני מדבר על כל תוצריי החקירה הפורנזית , כל החקירה. אני כבר מקבל תוצרים.

אני רוצה לקבל את הכל ואני מזכיר היינו אמורים אחרי 31.5 לדבר, היו לנו שלושה חודשים לכאורה לדבר, לראות כ"א מתוקן כדי שאראה איזה עדים הוספו ולאן אני הולך, כל צד יבחן את הראיות ונשב ביחד, אבל אז הבנתי שזה לא יקרה.

מה חסר בחומר הישן שמונע ממני להתחיל? אתן דוגמאות:

בחומרים, כמעט כל הדוגמאות, אני רואה שהחומר חסר מתוך עיון בחומרי חקירה. נגדי בחומרי חקירה א', כתוב כי צולמו 6 תצלומים ואין לטי את אותם תצלומים, או שיש לי תמונות שחור-לבן לא טובות ואני רוצה את הצבעוניות. שלחתי מכתבים לחברתי.

עו"ד הר ציון: אתמול הגיע מכתב בו 10 עמודים, רק דבר זה יכול לקחת יומיים שלושה, כי אנו מחפשים את הדברים האלה שנמצאים בשוליים של השוליים לפעמים.

בדל סיגריה שנתפס 5 ימים אחרי הרצח, מאחורי הברזייה, יש מזכר שצולם, אבל איפה התמונה, ואנו מחפשים. מה יועיל בדל סיגריה שנתפס 5 ימים אחרי הרצח?

אנחנו מוכנים להתחיל. מתוך 8 מכתבים הכל הועבר. היום הוא אומר כי הוא לא מוצא את זה.

כל החומר הישן הועבר, אין מחלוקת.

חברי רוצה לחקור את המדובב? שיחקור את המדובב.

 

ב"כ הנאשם: אני סבור כי מדובר בפגיעה מהותית בהגנת הנאשם, אם המשפט יחליט בעוד הפרקליטות מנהלת חקירה פורנזית שאינני יודע את כל פשרה וכיווניה.  אני אומר, לא רק שהיא נוקטת בצעד לא ראוי, על סף הלא חוקי, אלא שלדרוש ממני להתחיל את המשפט במצב כזה, זו דרישה שפוגעת קשות בהליך הפלילי.

בקשה נוספת. שתי סוגיות. האם בישיבות לכשתגענה, האם נהיה עם הקלטה? אם כן אני מבקש שהעתק ההקלטות יועברו גם לצדדים באופן מיידי.

דעתי לא נוחה מהעובדה שהמשפט החוזר הוא אותו מספר תיק של התיק הישן וזאת משום שכל המוצגים הישנים נמצאים באותו תיק של המשפט החוזר ואני מתנגד לכך. הבנתי מביהמ"ש שכרגע אין מוצגים בתיק.

אני חותם ומבקש, הואיל והחקירה הפורנזית של הפרק', היא כאמור עובדה שמתנהלת, אני מבקש כי ביהמ"ש יאפשר לחקירה זו להסתיים לפחות בהתאם לבקשה של המדינה חודש נוסף, שהתבקשה הדחייה לגביו ושבהתאם לבקשת הפרק' הדיון הקרוב ידחה מ12.9 לכל תאריך שהוא בסוף ספטמבר או תחילת אוקטובר, בתקווה שעד אז אוכל להיוועץ עם הפרק', אני רוצה לקצר כמה שיותר, אני רוצה לקבל כ"א מתוקן, את התוצרים ולשבת איתם, אני רוצה לעזור לביהמ"ש.

<#3#>

החלטה

לאחר דיון ארוך שקיימנו הגענו לכלל מסקנה, כי על המאשימה להגיש כתב אישום מתוקן עד ולא יאוחר מיום 5.9.21. כמו כן, עליה להשלים חומר חקירה ישן ככל שחסר כזה, עד ולא יאוחר מיום 1.9.21.

הישיבה הקבועה ליום 12.9.21 תתקיים במועדה, כאשר במהלכה וככל שיהיה צורך בבקשות נוספות, הרי שהדבר ידון במועד הדיון.

נכון למועד זה, דיוני ההוכחות יתחילו ביום 12.10.21, כאשר במועד הקבוע ליום 12.9.21 יקבעו מועדים נוספים ובהתאם ליומנם של הצדדים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המזכירות תזמן שירותי הקלטה ליום 12.9.21 וליום 12.10.21.

 

#4#>

ניתנה והודעה היום י"ח אלול תשפ"א, 26/08/2021 במעמד הנוכחים.

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

             

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3