צבי נבו עד תביעה מס' 12

 

 

עד תביעה מס' 12 צבי נבו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:            

ש.אתה תושב רמת מגשימים, מתנדב במד"א כמה זמן

ת.23 שנים בערך

ש.תאר את פעולותיך ביום הרצח, 6/12/06 ככל שזה נוגע לרצח

ת.קיבלנו טלפון על איזה שהוא מקרה, עלינו לאמבולנס ואז גם קיבלנו דרך הקשר לנסוע לכיוון בית ספר נופי גולן, חשד לאסון

ש.מי עלה איתך

ת.הפרמדיק אייל בן משה ואני, חשד לאסון, נסענו לכיוון בית הספר, הגענו לשם תוך דקה, זה קרוב מאוד

ש.באיזה שעה הגעתם לבית הספר

ת.זה היה חושך כבר, בתקופה הזו זה בערך 18:30 – 19:00, לא הסתכלתי על השעון, אבל בערך זה היה 19:00, הגענו לשם ונכנסנו פנימה עם כל הציוד, פגשנו שם שוטר שהוא הכווין אותנו פנימה לכיוון מקום הרצח, בדרך עצר אותנו קצין, אני אפילו לא יודע מי זה, אמר לנו שאסור לנו להיכנס, בעצם נכנסנו פנימה לתוך הבנין, עלינו במדרגות אבל לתוך זירת הרצח אסרו עלינו להיכנס אמר לנו שאחד יכול להיכנס לתוך זירת הרצח עצמו, לתוך השירותים ממש, ואז הפרמדיק אמר שאין דבר כזה וששנינו צריכים להיכנס ביחד, שנינו צוות ואם צריך טיפול שנינו נטפל

ש.כשהגעתם לזירת הרצח עצמה, כמה אנשים היו שם, מי האנשים שהיו שם

ת.היו שם מספר שוטרים שנכנסו ויצאו

ש.מה זה מספר שוטרים

ת.אני לא יכול להגיד במדויק, לא יותר מ – 9-10, אפילו פחות, פחות מ – 9-10, וגם נכנסו ויצאו שוטרים כנראה כדי לשאול מה לעשות

ש.מה ראית כשהגעת לזירה

ת.כשנכנסנו לשירותים הקצין אמר לנו אל תגעו בשום דבר, כמה שפחות לגעת, הרצפה בשירותים, בתוך המסדרון, הפרוזדור היה נקי, זה בלט מאוד, עד כמה שאני זוכר היו שם 4 תאי שירותים, הפרוזדור והכיור היו נקיים מאוד

ש.אני מציגה לך מ – ת/1 צילומים של השירותים תמונות 9 – 10, זה המסדרון אליו אתה מכוון

ת.כן

ש.מה ראית שם

ת.קיבלנו הלם, זעזוע, כל הקירות היו מושפרצים בדם, גם הרצפה, וזה בלט לעומת הנקיון של הפרוזדור עצמו

ש.מה אתה יכול להגיד לגבי המנוחה, איך מצאתם אותה באיזה מצב

ת.מצאנו אותה ישובה על האסלה, ישובה אבל שכובה לאחור על הקיר או על הניאגרה, שכובה לאחור, הראש היה מופנה כלפי ימינה והשיער כיסה את הפנים כך שלא ראיתי את הפנים, ואז הפרמדיק שהיה מאחורי שאל אותי אם אני מזהה משהו, אמרתי לו שאני לא מזהה כלום, ניסיתי קצת להזיז את השיער אבל עדין עוד לא זיהיתי כלום

לשאלת בית המשפט: אתם אנשי הצוות הרפואי הראשונים שהגעתם לזירה

ת.כן, אנחנו היינו הצוות הראשון

ש.אני מראה לך צילומים 11, 12, 13 מ – ת/1, באיזו מידה הם משקפים מה שראית

ת.כך ראיתי בדיוק שעונה על האסלה, השיער מסתיר

ש.אמרת שאתה לא ראית את הפציעה

ת.נכון, הפרמדיק אמר לי צא, אני לא זוכר את סדר הפעולות, אם הוא אמר לי קודם לחבר מוניטור, ואז הוא אמר לי לחבר, התא צר, מדובר במכשיר כבד, אני ממש לא זוכר את הסדר, או שהוא אמר לי קודם לחבר את המוניטור ואז לצאת או להפך

ש.אמרת שהתא צר

ת.כן, התא לא יכול להכיל שניים ואז חיברתי מוניטור, שתי מדבקות באזור הכתפיים ושתיים באזור האגן והוא הפעיל את המוניטור ושם ראינו קו ישר, אני גם הרגשתי תוך כדי החיבור שיש לה קשיון איברים וגם הגוף קר ואז יצאתי החוצה, הוא הוציא סרט שמראה את הקו הישר ואז יצאתי החוצה והוא נכנס פנימה ובדק, הרבה יותר יסודי ממני והוא אמר לי שיש לה חתך פעור בצוואר, חתך גדול בצוואר, פעור, גדול, אלה המילים שאני זוכר

ש.חוץ מהבדיקה במוניטור, ביצעת עוד פעולות, חתכת בגדים או משהו אחר

ת.לא

ש.האם אתה זוכר מה היה מצב הדלתות בתאי השירותים כשאתה הגעת לשם

ת.עד כמה שאני זוכר היו 4 תאים, עד כמה שאני זוכר התא הרביעי היה נעול וסגור, כשאני נכנס במסדרון, זה צד ימין שלי, כל התאים זה רק בצד ימין, מרוחק מהכניסה, היה סגור, וכששוחחנו עם השוטרים על התא האחרון, כל אחד הפעיל את הדמיון שלו, אז הפרמדיק טיפס על הדלת של התא הסגור ותפס את הדלת מבחוץ  כדי להסתכל אם יש משהו ואחד השוטרים עד כמה שאני זוכר דרך התא השלישי עלה בכדי להציץ פנימה גם כדי לראות אם יש משהו או מישהו מסתתר ואז אחרי זה הוציאו אותנו החוצה, סגרו את הזירה לגמרי, ולמרות שקראנו לרופא לקבוע את המוות, אסרו עליו להיכנס, הוא הגיע אחרי זמן רב

ש.אתה מסרת את הנעליים שלך לבדיקה

ת.ביקשו שאמסור, מסרתי

ש.אני מראה לך צילום של הנעליים, זה צילום של הנעליים שלך

ת.לפי הסוליה קשה לי להגיד

 

עו"ד שפיגל: אינני מתנגד להגשה.

 

 

העד ממשיך:

ת.לפי הצילום המקורי זה נראה שלי

מוגש ומסומן ת/215

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אתה מסרת בחקירה הראשית שלך שבזירה היו מספר שוטרים שנכנסו ויצאו, אמרת פחות מ – 9-10

ת.אני לא זוכר כמה היו שם, פחות מ – 9-10

ש.יכול להיות שבהודעה שלך אמרת שהיו 3

ת.סך הכל היו איתנו 3 בפנים שנכנסו ויצאו, יכול להיות שהיו עוד בחוץ, סך הכל היו איתנו 3 שוטרים בפנים

ש.אני מפנה אותך להודעה שלך, שם אמרת שהיו 3 שוטרים

 

עו"ד שטרן: אבקש שחברי יפנה אותי. אני מתנגדת, זה לא מה שמופיע בהודעה.

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש.

 

העד ממשיך:

ש.כל מה שמסרת בהודעה היה אמת

ת.כן

ש.האם קראת

ת.אני מניח שכן

מוגש ומסומן נ/41

 

עו"ד שפיגל: אני מפנה לשורה 11 המילה השניה שהיא השנויה במחלוקת.

 

 

 

העד ממשיך:

ש.כשאתה נכנסת לחבר את המוניטור, אתה נכנסת לבד וחיברת

ת.נכון

ש.הפרדמיק עמד בחוץ

ת.נכון, בפתח התא,  מאחור

ש.לא היה מצב ששניכם הייתם ביחד בתא

ת.לא, אי אפשר, הוא היה בפתח ואני הייתי שם בפנים

ש.אתה לצורך חיבור המוניטור, אתה אישית, לא עלית על האסלה או הניאגרה

ת.לא

ש.הפרמדיק לצורך הבדיקה, מה יש, מה הוא רואה, לא עלה על האסלה והניאגרה

ת.לא

ש.כשאתה חיברת את המוניטור, סיפרת שחיברת לאגן ולכתפיים, עמדת על רגליך או שרכנת על ברכיך

ת.עמדתי על הרגליים

ש.לצורך חיבור המדבקות של המוניטור למקומות שחיברת, לא היית צריך להיכנס מסביב לתא, כלומר בצד הימני של התא או בצד השמאלי של התא, אלא היית ממש אחרי הסף של הדלת כדי לחבר

ת.לא

ש.ספר לבית המשפט איפה עמדת

ת.עמדתי קצת בצד ימין בגלל שהרגליים שלה היו מופנות קדימה, כל גופה היה שעון אחורה מצד ימין כך שלא יכולתי לבוא מצד שמאל אלא מצד ימין שלי, כלומר צד שמאלה שלה

ש.כשאתה נכנסת לזירה מן הסתם היית חבוש כפפות

ת.נכון

ש.כנ"ל הפרמדיק

ת.נכון

ש.זה חלק מהנהלים

ת.נכון

ש.כך שאין ספק שכשהגעתם כבר לזירה כבר הייתם עם כפפות

ת.כן, בתוך התא היינו עם כפפות

ש.חיבור המוניטור, אותם מדבקות זה הליך של שניות ספורות

ת.תלוי בסיטואציה

ש.כמה זמן זה לקח

ת.בסיטואציה הזו זה לקח 20 שניות בערך

ש.ולא עשית עוד משהו בתא ויצאת

ת.אני חיברתי את המוניטור, הפרמדיק מאחורי הפעיל אותו ואחרי שהוציא את הסטריפ אני יצאתי, אז אמר לי לנתק, ניתקתי את החוטים ואז יצאתי

ש.בהודעה שמסרת ב – 3/1/07, אני מפנה לשורה 13, אתה מספר שהפרמדיק נכנס ראשון ובדק סימני חיים עם הידיים שלו ולאחר מכן חיברתם מוניטור שלא הראה סימני חיים

ת.כן

ש.כלומר מי שנכנס ראשון זה הפרמדיק

ת.יכול להיות

ש.כשהוא בדק סימני חיים איפה הוא בדק, בשורש כף היד או בצוואר, האם ראית

ת.לא

ש.כשהפרמדיק בדק את סימני החיים הוא עמד על רגליו או רכן על ברכיו

ת.עמד על רגליו, אף אחד מאיתנו לא רכן על ברכיו

ש.אתה מספר גם בהודעתך מיום 6/12/06, אני מפנה לשורה 14, אתה מספר: "הראש מצד ימין מוטה לאחור….על הרצפה אני זיהיתי קווצת שיער על הרצפה".

ת.נכון

ש.איזה כמות זיהית

ת.קווצת שיער, לא רעמה, אני זוכר מעיל קרוע, עד כמה שאני זוכר, והיה נראה לי אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון שעל הקפוצ'ון של המעיל היה מן פרווה כזו, לא ידעתי האם הקווצת שיער שראיתי זה היה מהשיער של הנרצחת או מהקפוצ'ון של המעיל. אני לא יודע אם זה שיער או פרווה מהקפוצ'ון

ש.אז אני רוצה להבין, איפה על הרצפה המיקום, ראית את קווצת השיער הזו

ת.לא זוכר, ממש לא זוכר

ש.מהמקום שבו עמדת, לא טיילת בתוך התא

ת.נכון

ש.יכול להיות שזה היה מאחוריך

ת.לא

ש.אז איפה זה היה

ת.לא זוכר איפוא

ש.לכיוון הדלת

ת.לא, הרבה יותר קרוב למנוחה

ש.מתחת לראשה

ת.אני אומר לך שאני לא זוכר

ש.קווצת השיער שאתה מדבר עליה, היו ביחד או מפוזרים

ת.די ביחד

ש.איזה שיער, ארוך, קצר

ת.אורך (העד מסמן כ – 3 ס"מ בערך) צבע שחור, ועובי של ס"מ או פחות בצבע שחור

ש.המנוחה הייתה לבושה

ת.כן

ש.גם בבגדיה העליונים, כלומר מעיל וגם מכנס

ת.מכנס אני יודע שהייתה לבושה, כאשר אני ניסיתי להזיז את השיער, ראיתי אדום, אני לא יודע בדיוק אם זה הדם או שזה פריט לבוש אדום של המנוחה, היא הייתה עם מעיל ומכנסי ג'ינס כחולים עד כמה שאני זוכר

 

עו"ד שטרן: אין שאלות בחוזרת.

 

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3