קובי פורלייטר סגן ניצב מעיד לגבי תפקידו ב 2012 כראש מחלקת מיצוי ראיות בלהב 433

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 הסתיימו בשעה 11:45

הפרוטוקול תומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

מתומלל

עו"ד ויאאם קבלאוי : בוקר טוב כבודכם, שבוע טוב, אנחנו מגישים בהסכמה את עדויותיהן של עדות התביעה ספיר תירוש עדת תביעה מס' 110, מגישים מוצגים שמסומנים 405-409 ובכך מייתר הצורך בעדותה.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כך גם לגבי עדת התביעה מס' 119 נוי סיני אנחנו מגישים את המוצגים שמסומנים 410-412 ולא יהיה צורך בעדותה.

עו"ד ירום הלוי : אפשר לראות בבקשה את מה שאתה מגיש? את הטבלה אפשר לקבל מעודכנת להיום?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, כפי שציינו בעבר אנחנו מביאים מספר תלמידות או תלמידים כדי להראות לבית המשפט שהתלמידים סותרים אחד את השני, זה שהם לא כל כך מדייקים, אנחנו אמרנו ואנחנו מסתייגים מכך שהדברים מוגשים כדי שתהיה בפניכם תמונה מלאה, אלו תלמידים שנחקרו בעברו וגם העידו בבית המשפט, אנחנו מביאים לבית המשפט את כל התמונה ובסוף כל צד יטען מה שהוא רואה לנכון, כך גם לגבי עדת התביעה 116 אביב אהרונוביץ שעדותה תשמע היום בבית המשפט.

עו"ד ירום הלוי : אני לא מבין למה היא הובאה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרנו לבית המשפט שחברי יבחר עד אחד יביא אותו ויגיד אני מביא את העד הזה.

עו"ד ירום הלוי : אני אבחר על מי שאמין ואני אוותר על מי שלא אמין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אנחנו עושים את השיקולים שלנו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מראים שבית המשפט שתלמידים בני 15-14 לא כל כך מדייקים לא בשעות ולא בזמנים.

עו"ד ירום הלוי : אז למה שי יפרח הבאתם אותה ואמרתם לרומן שי יפרח, תחליט מה אתה רוצה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: הבנתי, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אני בעצם מבין יש לנו היום רק עד ורבע ואני לא מבין למה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, כי זה מה שנשאר.

כב' הש' אשר קולה: ברשותך נעבור על העדים ונראה שזה לא מה שנשאר, זה לא בסדר, מה לגבי עד מס' 107?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 107 איגור מוזמן ליום שלישי.

כב' הש' אשר קולה: או קיי, מה לגבי 116 תבוא היום, 117?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 117 אנחנו שוקלים אם בכלל להעיד.

כב' הש' אשר קולה: 118 נופר בן דוד?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 118 נופר בן דוד ב- 11.

עו"ד ירום הלוי : נופר בן דוד אני מוותר עליה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : או קיי, נכין נגיש בישיבה הבאה.

כב' הש' אשר קולה: 120 יאנה בנט?

עו"ד ויאאם קבלאוי : שוקלים אם להעיד אותה בכלל. 117 ו- 120 אנחנו שוקלים לוותר על שניהם.

כב' הש' אשר קולה: או קיי, 124?

עו"ד ויאאם קבלאוי : יום שלישי.

כב' הש' אשר קולה: יום שלישי הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: אתה צריך את דרור גולדנברג? עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : הנטייה שלי להסכים, אני אפגש עם הפרקליטות.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לגבי העדה אביב אתה צריך?

עו"ד ירום הלוי : אביב, אני אומר עכשיו לגבי אביב בצורה מסודרת.

כב' הש' אשר קולה: אביב תבוא מיד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, אני שואל כי חבל אם הוא הולך לוותר עליה.

עו"ד ירום הלוי : אביב לדעתי עדותה לא אמינה ויש פה סוג של אבסורד, היא הייתה עדת הגנה (משום מה) במשפט הראשון והתביעה עשתה ממנה "קציצות" בחקירה הנגדית, חקירה נגדית מוצדקת לחלוטין! (כל מקרה לגופו) עכשיו התהפכו היוצרות, אני נדהם, מביאים אותה עדת תביעה שהיא באמת לא אמינה ואני תוהה על שום מה ולמה, מבחינתי בטח לוותר.

כב' הש' אשר קולה: אתה רוצה לוותר על חקירה נגדית או לוותר עליה בכלל?

עו"ד ירום הלוי : לוותר עליה בכלל.

כב' הש' אשר קולה: לוותר עליה בכלל זה פררוגטיבה שלהם, אבל חקירה נגדית זה פררוגטיבה שלך.

עו"ד ירום הלוי : לא, אם היא תבוא היא תיחקר נגדית אני לא מוכן להגיש את הממצאים שלה.

כב' הש' דני צרפתי : בסדר אז היא תבוא, הלאה.

עו"ד ירום הלוי : היא כבר פה, בסדר.

כב' הש' אשר קולה: מאיה פרוינד?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 11 לחודש.

כב' הש' אשר קולה: למה לא ביום רביעי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא תלוי בנו, יש לנו עדים שיש להם אילוצים, הפנסיונרים יש להם כל מיני דברים, לא יכולים להגיע.

עו"ד ירום הלוי : לגבי יום שלישי אני רוצה להעיר משהו.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ירום הלוי : יום שלישי אמור לבוא חוקר המחשב המשטרתי.

כב' הש' דני צרפתי : סגל.

עו"ד שרון הר ציון : אבל למה צריך אותו, אני כבר אגיד, סליחה שאני קופצת, אני הצעתי לחברי.

כב' הש' דני צרפתי : דיברנו על זה בישיבה הקודמת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הצענו לו מסמך מסודר מה אנחנו מסכימים ומה לא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: תשאירו את סגל בצד.

עו"ד ירום הלוי : את סגל אני צריך ליום שלם.

כב' הש' אשר קולה: סגל לא יהיה יום שלם חבל על הזמן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אדוני, אין מחלוקת כמעט לגבי כלום בחוות הדעת מומחה שלו, וויתרנו על כל הטענות שהיו.

כב' הש' דני צרפתי : המומחה שלך זה תיקתק ?

עו"ד ירום הלוי : כן, יואב זילברשטיין.

כב' הש' אשר קולה: שניה, לגבי סגל נדבר על זה אל תדאגו. הלאה, ברונו זה סלמנדר צריך אותו בסוף או לא?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו נבחן את זה ונודיע ביום שלישי.

עו"ד שרון הר ציון : אנחנו הצלחנו בקושי רב לאתר אותו בגרמניה, הוא לא כל כך רוצה לשתף פעולה.

כב' הש' אשר קולה: אנחנו יודעים מה עם הסלמנדר זו לא בכלל השאלה, בגרמניה, ברזיל ועוד מקומות, החלטתם להיתפס לזה מגרמניה?

עו"ד שרון הר ציון : הוא המנכל של החברה.

כב' הש' אשר קולה: בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : על כל שלוחותיה.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, הוא יודע כמה אנשים קנו בחו"ל סלמנדר ובארץ?

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא יודע כמה ייצרו.

עו"ד שרון הר ציון : הוא יודע מתי הפסיקו לייצר.

כב' הש' אשר קולה: זה שהפסיקו לייצר ב- 2001 גם על זה אין וויכוח.

עו"ד שרון הר ציון : אז אין וויכוח אז עדיף.

עו"ד ויאאם קבלאוי : איך אין וויכוח? בוא נגיש בהסכמה את העדות שלו.

עו"ד שרון הר ציון : זה לא עדות זה מכתב של חמש שורות.

כב' הש' אשר קולה: טוב, תעשו מה שטוב לכם.

כב' הש' דני צרפתי : נגיד שאתם מחליטים להביא אותו מתי הוא יבוא?

עו"ד ויאאם קבלאוי : נעיד אותו ב- VC.

כב' הש' דני צרפתי : בסדר, או קיי.

כב' הש' אשר קולה: אני אומר לכם שלדעתי זה מיותר לגמרי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תפנה את זה לחברי.

כב' הש' אשר קולה: לא , לא בטוח, רוני גפני מה אתו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : עדותו תייתר, לא נביא אותו.

כב' הש' אשר קולה: אני מסמן וי עליו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: הלאה, קריספין?

עו"ד ויאאם קבלאוי : קריספין אנחנו בשלב הזה מוותרים.

עו"ד ירום הלוי : מה זה בשלב הזה?

כב' הש' אשר קולה: לא יהיה מקצה שיפורים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא מקצה שיפורים, העדות שלו היא תיאורטית, הוא מדבר באופן תיאורטי מה יכול לקרות שמזיזים גופה נוגעים בגופה, אנחנו בסוף פרשת התביעה, אנחנו בשלב הזה אנחנו לא אומרים שאנחנו מוותרים אבל אנחנו אומרים לכבודכם אנחנו כנראה נוותר עליו, בסוף נראה שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים.

כב' הש' אשר קולה: אז נסמן חצי וי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: ברוס בודולה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה בהזמה.

כב' הש' אשר קולה: טוב.

עו"ד ירום הלוי : מה זה הזמה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : דיברנו על זה כבודכם.

כב' הש' אשר קולה: לא, הוא לא הסכים

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא לא כבר דיברנו ובית המשפט התחייב ואמר שיש לי שני עדים שאם תבקשו זה יהיה בעדות הזמה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: לא לצעוק בבקשה, ממילא צריך לדבר על השערות ועל קוגל יל אז נגיע לזה גם כן, אנחנו שומרים עלייך, אל תדאג, לא תרצה בהזמה יביאו בראשית, בסדר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני מסביר לכבודכם, גם בדולי וגם רוטשילד הם אמנם עדי תביעה אבל בסוף יש לנו שני עדי הגנה גם קוגל יל וגם חן קוגל שאמורים להכין חוות דעת אנחנו נצטרך להביא חוות דעת .

כב' הש' אשר קולה: קוגל יל לא בדיוק עדת הגנה, בוא נשים דברים על דיוקם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : היא עדת הגנה.

כב' הש' אשר קולה: לא.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ההגנה ביקשה להתייעץ אתה. אני אסביר לכבודכם למה אנחנו מבקשים את מה שאנחנו הולכים לבקש עכשיו שגם רוטשילד וגם בדולה שדיברנו עליו יעידו כעדי הזמה כי כל שההגנה תביא חוות דעת שנצטרך להזים חבל להביא את אותו מומחה פעמיים או לשכור את שירותיו של מומחה נוסף ולכן אנחנו נבקש שבית משפט יאפשר לנו, גם רוטשילד.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, נדבר על זה, רוטשילד זה יותר קל תכף נדבר על זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה: אהרונסון?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו שוקלים לוותר.

כב' הש' אשר קולה: חצי וי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה: אולה אתם לא שוקלים לותר נכון?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא.

כב' הש' אשר קולה: פורלייטר זה אדוני.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה: יופי, מה שאנחנו עושים היום, עודד הררה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : ככל הנראה שלא נצטרך אותו, הוא ראש צוות החקירה החדש אנחנו לא

כב' הש' אשר קולה: לא צריך אותו.

עו"ד שרון הר ציון : זה בעיקר מוצגים ושרשראות.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, מאחר ואין מחלוקות, נכון לעכשיו לא נעיד אותו.

כב' הש' אשר קולה: על דיאז דיברנו, מה עם זייצר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : זייצר 11 לחודש, היה אמור להגיע ב- 4 לחודש.

כב' הש' אשר קולה: ומה קרה?

עו"ד שרון הר ציון : הוא שבר את הרגל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא מסתייע שיגיע ב- 4 יגיע ב- 11.

כב' הש' אשר קולה: מה הוא שבר את הרגל?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הוא בחופשת מחלה.

כב' הש' אשר קולה: מה יהיה ביום שלישי? בעצם כלום, טוב תכף נדבר על סגל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה: בואו נשחרר אותו , נשחרר את אביב ואז נדבר על כל המנהלות, בסדר?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז ככה. אני מגיש לבית המשפט את כל המוצגים שדיברתי עליהם מת/409 עד ת/421 כולל המוצגים שקשורים לעד הזה.

כב' הש' אשר קולה: או קיי. מת/409 עד ת/420 הוגשו וסומנו בהתאמה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן. כבודכם יזהיר את העד.

כב' הש' אשר קולה: כן, אדוני מוזהר קובי פורלייטר לומר את האמת ורק את האמת, בסדר?

העד, מר קובי פורלייטר : ברור.

כב' הש' אשר קולה: מה תפקידו של אדוני היום במשטרה ומה תפקידו של אדוני היה בזמן הרלוונטי לתיק הזה במשטרה?

העד, מר קובי פורלייטר : אני קובי פורלייטר סגן ניצב, היום אני ראש מדור תמיכה טכנולוגית מבצעית במשטרה, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : ובזמנו?

העד, מר קובי פורלייטר : בזמנו הייתי ראש מחלק מיצוי ראיות בלהב 433.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

העד, מר קובי פורלייטר : בזמנו זה 2012.

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון. כבודכם, כפי שאמרתי באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש את המוצגים שסומנו ת/413 עד ת/421, 

כב' הש' אשר קולה: לי יש עד 420.

עו"ד ויאאם קבלאוי : 421 זה התוצרים, יהיה על הכונן הקשיח יוכנס בהמשך.

כב' הש' אשר קולה: או קיי. 

עו"ד ויאאם קבלאוי : מעבר לזה אין לי שאלות לעד.

כב' הש' אשר קולה: זה לא מקביל (לא ברור) הדבר הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא עשה בדיקות אחרות, הוא קשור כמו שאמרנו לכם לפרשה של א. ק. א. ח. הוא תפס את המדיה הדיגיטאלית ועשה את הפריקות.

כב' הש' אשר קולה: בסדר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אולי שניה, תסביר מה בכלל פנו אליכם בתיק הזה.

העד, מר קובי פורלייטר : טוב, מכיוון שאנחנו שימשנו כמעבדה ארצית לכל הנושא של הפקת ראיות ממחשב סייענו בתיק הזה לאותה יחידה ובאמת קיבלנו את המחשב ועשינו בדיקה בהתאם למה שביקשו מאיתנו.

כב' הש' אשר קולה: או קיי.

העד, מר קובי פורלייטר : פשוט, אנחנו לא מכירים את התיק החקירה, אני לא מכיר את תיק החקירה, התפקיד שלנו היה בכלל לתת סיוע ליחידות במידה ונדרש בבדיקה של מדיות מגנטיות.

כב' הש' אשר קולה: או קיי. כן עורך דין הלוי.

העד, מר קובי פורלייטר לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : אני מפנה לת/414, יש לי למעשה שאלה אחת, 

כב' הש' אשר קולה: כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה מציין, זה מסמך של שני עמודים, בעמוד השני אתה מדבר כאן כמובן על מכשיר הפלאפון של א. ח. אתה אומר בסעיף יב3 שב- 2 לאפריל א. ח. כתב 

כב' הש' אשר קולה: אדיר חבני.

עו"ד ירום הלוי : אדיר חבני, יקראו לו א. ח. לנצח ולא. ק. גם לנצח.

עו"ד שרון הר ציון : מה לעשות יש להם שמות.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיה.

כב' הש' אשר קולה: מה זה אכפת לך.

עו"ד ירום הלוי : כן, מה אכפת לך, מילא על א. ק. את מגנה ולא נמשיך, אבל מה אכפת לך, נו, כי ברגע שהוא כתב לה אס אם אס ברגע שהיא פסיכית ובלה בלה בלה.

העד, מר קובי פורלייטר : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : אני מתעכב בסוף, אחרי שאתה מביא את תמצית התוכן של אותה הודעה ספציפית אתה אומר מדובר ב- 745 הודעות אס אם אס.

העד, מר קובי פורלייטר : כן.

עו"ד ירום הלוי : אתה יכול להסביר את הארבע מילים האלו כולל המספר? מה זה מדובר ב- 745 הודעות אס אם אס, מי שלח למי 745 הודעות אס אם אס? רק בשביל זה הטרחתי לפה כי זה מעצבן אותי אחרי זה אני ארחיב.

כב' הש' דני צרפתי : באותו יום כאילו?

עו"ד ירום הלוי : למה לשאול שאלות, שאלתי את העד בוא נראה.

העד, מר קובי פורלייטר : אם הייתי רואה את הדוח שהפקתי מהטלפון הייתי יכול להגיב.

עו"ד ירום הלוי : זה לא מעניין, מעניין מה כתבת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : לא להפריע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לא מפריע.

עו"ד ירום הלוי : לא מעניין מה אתה ראית, בתי משפט חיים ממה שאתה כותב, אף אחד לא ב- 8200 ולא בסייבר זה אתה, מה התכוונת? מי כתב למי?

העד, מר קובי פורלייטר : בכפוף לתקליטור שמצוין, אני לא ארשום את כל ההשתלשלות של ההודעות כשאני מצרף תקליטור ובו כל ההודעות.

עו"ד ירום הלוי : עד כאן שמענו והבנו, מה כתבת? מה היה המסר שלך לשופטים שכותבים את זה?

העד, מר קובי פורלייטר : המסר שלי שיש 745 הודעות אס אם אס.

עו"ד ירום הלוי : שמי כתב למי?

העד, מר קובי פורלייטר : בשביל זה יש את התקליטור, בתקליטור יש פירוט שיחות.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא.

כב' הש' אשר קולה: לא, זה לא יכול לעבוד ככה, אנחנו לא נראה 745, מתוך ה – 745 מה חשוב, מה לא חשוב, 

עו"ד ירום הלוי : מי כתב למי, לא מעניין אותי מה חשוב ומה לא חשוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : שניה, תפקידו של העד הזה להפיק, מי שחושב שזה רלוונטי חשוב או לא זה לחקירה.

כב' הש' אשר קולה: עורך דין קבלאוי.

כב' הש' תמר נסים שי : לא נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : את התכנים.

כב' הש' אשר קולה: זו לא תשובה טובה, אדוני ישב, ייתן לעד להעיד, כאשר חלק מההודעות הוא מצטט וחלק לא, מה ב- 2/4/2012 בשעה 03:13:49 כתב כך וכך זה נורא חשוב, נכון? יופי, אז אנחנו צריכים לדעת למה זה חשוב והאחרות לא חשובות, מה יש באחרות שאנחנו צריכים לדעת או לא צריכים לדעת, מי אמר למי, מי כתב למי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל יש לכבודכם את הדוח.

כב' הש' אשר קולה: אדון קבלאוי עם כל הכבוד יש עד שכתב מזכר, 745 הודעות ביום אחד? בשבוע, בחודש, בשנה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : תסתכלו בדיסק ותעיינו.

כב' הש' אשר קולה: בטח, יופי תודה רבה, נו יופי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה אנחנו מגישים את הכל, אנחנו לא חוסכים מכם דבר.

כב' הש' אשר קולה: אני מדבר על העד, זה לא רציני.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה לא רציני?

כב' הש' אשר קולה: יש עד שמעיד, אנחנו צריכים לפחות להבין את הרציונל, למה זה חשוב.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זו שאלה אחרת.

כב' הש' אשר קולה: זו השאלה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל זה שיש 745

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : אל תפריע לי די לא באתי במצב רוח שתפריע לי היום, בסדר, די.

כב' הש' אשר קולה: אדוני מפריע לו ואדוני לו עונה, סליחה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אז אני יושב.

כב' הש' אשר קולה: אני שואל את העד, 745 למה הוא בחר דווקא את זה, מה הוא התכוון להגיד 745, מה המסר בזה? מה הוא רוצה להגיד לנו, הוא פונה אלינו כביכול, זה דוח שאמור להגיע אלינו לידיעתנו, אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של זה ביחד לאלף הודעות אס אם אס אחרות, העד חשב שיש פה דברים חשובים שאותם הוא הביא לידיעתנו, אז דבר אלמנטי שהוא יגיד בחודש 745, ביום, בשבוע.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה: די, התחלנו שבוע חדש אחרי שהייתם בשבוע חודש באתם כולכם מלאי צעקות? עורך דין קבלאוי לך יש התנגדות אתה צריך לקום להתנגד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרתי תענה לשאלה של בית המשפט, מה אמרתי?

כב' הש' אשר קולה: אל תגיד כלום, תן לו לענות, חבל. כן.

העד, מר קובי פורלייטר : מכיוון שאנחנו לא צוות החקירה אלא אנחנו נותנים סיוע אנחנו לא יכולים לדעת ולא יודעים הרבה פעמים מה רלוונטי ולא רלוונטי, גם בתיק הזה התפקיד שלנו היה להפיק פלטים.

כב' הש' תמר נסים שי : אתה הפקת ממנו משהו נוסף עם כל הכבוד, המשהו הנוסף מה שהבאת אותו בדוח, אם אתה כותב שיש שם 745 היה צריך

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר קובי פורלייטר : גברתי אני יודע שאתם לא מקבלים את זה ברגע שיש מצורף

כב' הש' אשר קולה: אז אל תכתוב כלום, תכתוב יש 745 הודעות תשברו את הראש, טרחת לכתוב שתי הודעות נורא חשובות ב- יא2 וב- יב3 

העד, מר קובי פורלייטר : 745 הודעות אם אני אראה את התקליטור אני מאמין אחרי 10 שנים שבדקתי מאות טלפונים מתייחסים מן הסתם להודעות בינו לבינה.

כב' הש' דני צרפתי : ממן העניין הזה או ענייני שגרה, האם זה משקף את כל ההודעות שהועברו ביניהם או רק מהסוג שנוגע,

העד, מר קובי פורלייטר : לטעמי את כל ההודעות, ותמצתי רק הודעה אחת.

כב' הש' אשר קולה: אם אתה לא צוות חקירה אז תתמצת כלום.

העד, מר קובי פורלייטר : אנחנו לא צוות חקירה נכון.

כב' הש' אשר קולה: אם אדוני לא צוות חקירה אז אדוני לא צריך לתמצת שום דבר, יגיד הנה אני הפקתי, אני עושה פעולות טכניות, אני איש סייבר, הפקתי, תשברו את הראש, מה שחשוב לכם חשוב לכם, אבל אדוני הבין מה חשוב כאן כי כשאדוני הולך לסיפור הרצח של תאיר ראדה אז אדוני הבין.

העד, מר קובי פורלייטר : נכון, אני מבין מה חשוב.

כב' הש' אשר קולה: אז אני שואל את אדוני האם בתוך ה – 745 הודעות היו עוד הודעות שקשורות לרצח של תאיר ראדה?

העד, מר קובי פורלייטר : אני לא יכול לזכור, ברגע שאני מפנה אותם לאס אם אסים אני מבקש שיקראו את כל האס אם אסים זאת הכוונה שלי אדוני.

כב' הש' אשר קולה: אז תכתוב בדוח, יש 745 הודעות תשברו את הראש, אדוני טרח לצרף 2, טוב, מיצינו את עצמו לדעת.

העד, מר קובי פורלייטר : כבודו, אנחנו רושמים תמצית ומבקשים מצוות החקירה.

כב' הש' אשר קולה: תמצית של מה?

העד, מר קובי פורלייטר : תמצית של ההודעות.

כב' הש' אשר קולה: אפשר להסיק מאדוני שהחוט השני בכל ההודעות זה 

העד, מר קובי פורלייטר : אני לא יכול לזכור אחרי 10 שנים.

כב' הש' אשר קולה: אז מה זה תמצית?

העד, מר קובי פורלייטר : בשביל זה יש את הדוח המצורף, כי אנחנו רוצים שצוות החקירה,

כב' הש' אשר קולה: אבל באת פה להעיד לא התרעננת? מה חשבת שלא ישאלו אותך שאלות?

העד, מר קובי פורלייטר : ברור שחשבתי שישאלו אותי שאלות, העדתי הרבה פעמים, אני גם רואה את התוצרים שהפקתי, אני מקבל את הדיסק של התוצרים, אני יכול להתייחס לתוצרים, לא לדוח טכני גנרי שאנחנו מצרפים לכל תקליטור.

כב' הש' אשר קולה: אבל אתה לא יכול להתייחס לתוצרים עכשיו.

העד, מר קובי פורלייטר : למה לא?

כב' הש' אשר קולה: כי הוא שואל אותך,

העד, מר קובי פורלייטר : אבל זה דוח שהפקתי אני יכול להתייחס לדוח.

כב' הש' אשר קולה: טוב.

העד, מר קובי פורלייטר : אני יכול להראות לאדוני מי דיבר עם מי.

כב' הש' אשר קולה: איפה הדוח?

עו"ד ויאאם קבלאוי : נשים על הכונן הקשיח את כל הבדיקה.

כב' הש' אשר קולה: זה דוח שהוא חתום עליו?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, זה התוצר, הרי הוא אומר הפקתי דוח והוא מסמן ב- יד' מסומן סי די די וי די.

כב' הש' אשר קולה: טוב, עורך דין הלוי קיבל את הדוח הזה?

עו"ד ויאאם קבלאוי : ברור שכן.

כב' הש' אשר קולה: עוד שאלות?

עו"ד ירום הלוי : או קיי, שאלתי שאלה פשוטה כל כך ולא ענית לי.

כב' הש' אשר קולה: טוב.

עו"ד ירום הלוי : שאלתי אותך.

כב' הש' אשר קולה: בסדר, בוא נתקדם.

עו"ד ירום הלוי : לא, הוא לא ענה.

כב' הש' אשר קולה: נכון.

עו"ד ירום הלוי : אז אני רוצה לעשות עוד ניסיון, אתה כתבת בסוף יב3 מדובר ב- 745 הודעות אס אם אס, שאלתי אותך מה הכוונה במשפט הזה, האם התכוונת שאדיר שלח 745 הודעות אס אם אס לא. ק. ? 

העד, מר קובי פורלייטר : אני מאמין שאם ציינתי את זה מדובר ב- 745 הודעות אס אם אס שזה ההתכתבות ביניהם.

עו"ד ירום הלוי : כלומר,

העד, מר קובי פורלייטר : אני מאמין כי אני לא רואה את הדוח.

עו"ד ירום הלוי : לא מעניין הדוח.

העד, מר קובי פורלייטר : אותך זה לא מעניין אבל זה לא נכון להפריד בין הדברים, זה לא נכון.

עו"ד ירום הלוי : אם לא הצלחת להבין עד עכשיו לאיפה אני חותר אתה ניצלת את העובדה שהשופטים אין להם את כל הפלט ואת כל ההודעות וכתבת מסר מטעה 

העד, מר קובי פורלייטר : ממש לא.

עו"ד ירום הלוי : שממנו אפשר להבין.

העד, מר קובי פורלייטר : אתה טוען משהו שהוא לא נכון ואני לא מוכן לקבל אותו.

עו"ד ירום הלוי : אתה כתבת מסר מטעה.

העד, מר קובי פורלייטר : זה מה שאתה אומר.

עו"ד ירום הלוי : לבית המשפט שאדיר שלח 745 הודעות לא. ק. 

העד, מר קובי פורלייטר : זה מה שאתה אומר.

עו"ד ירום הלוי : תאשר לי את זה.

העד, מר קובי פורלייטר : לא, זה מה שאתה רוצה להבין מהטקסט וזה לא נכון כי אתה לא יכול לנתק את הטקסט מהתקליטור ואם אתה רוצה לטעון דברים כאלו חבל מאד אבל זה לא נכון.

עו"ד ירום הלוי : אתה מיתמם.

העד, מר קובי פורלייטר : אני לא מיתמם.

עו"ד ירום הלוי : כין אין תקליטור.

העד, מר קובי פורלייטר : מה זאת אומרת אין תקליטור, מצוין פה שיש תקליטור, אני הפקתי תקליטור כמו בכל התיקים שאני עובד.

עו"ד ירום הלוי : תקשיב, אל תעשה מאתנו טיפשים.

העד, מר קובי פורלייטר : כבוד השופט אני לא מוכן שהסניגור ידבר אלי בצורה כזאת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : חבורה של שרלתנים.

כב' הש' אשר קולה: עורך דין דין הלוי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : חבורה של תחמנים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : די, די, אדוני שמע מה שהוא אמר.

עו"ד ירום הלוי : אתה וצחי סגל וירון שור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא מוכן שהוא יגיד לעד שהוא תחמן, אני לא מוכן לזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ירום הלוי : כולם תפרו תיק לרומן בושה וחרפה.

כב' הש' אשר קולה: מספיק כבר, עד שלב הצעקות הוא דיבר בסדר.

העד, מר קובי פורלייטר : אני לא מוכן שהוא יקרא לי בכאלו כינויים, אני לא מכיר את התיק, לא עבדתי בתיק, נתתי סיוע בתיק ויש תקליטור מצורף

כב' הש' אשר קולה: זה בשלב השני, כשהוא צעק עכשיו לא בסדר, אסור לקרוא לעדים תחמנים, אסור להעליב עדים, הוויכוח היה קודם שאדוני אמר לו אל דבר אלי ככה, הוא לא דיבר האופן שחצה את גבול הטעם הטוב, אדוני לא נולד אתמול, אדוני בעל תפקיד בכיר במשטרה, אדוני כבר נחשף למילים כאלו ואחרות, לא סוף העולם, בואו לא נעשה דרמה, הוא רוצה בכוונה להרגיז אותך אל תתרגז תענה בניחותא נגמור את העניין הזה, זה באמת לא שווה את כל העצבים האלו, כן עורך דין הלוי.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שהמסר הוא יש הודעה של אדיר לאולה שאתה כותב ואז יש מדובר ב- 745 הודעות אס אם אס, המסר הוא שאדיר שלח לגברת א. ק. אולה 745 הודעות נכון שזה המסר שהעברת?

העד, מר קובי פורלייטר : זה מה שאתה רוצה להעביר, אני מבקש לראות את התקליטור יש תקליטור עם פלט שהפקתי אני אשמח לראות אותו, אני אשמח להסביר מי מדבר עם מי.

כב' הש' דני צרפתי : הוא לא מדבר על התקליטור, הוא אומר שכשבן אדם רגיל קורא את יב3 כך אני הבנתי שסך הכל יש 745 הודעות ששולח אותו אדיר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' דני צרפתי : לא רק זה מבינים זה מאותו סוג של ההודעה שצוטטה, הרי שאלתי אותך בתום לב כדי להבין, אין לנו טענה למה אתה לא יודע לצטט כל הודעה, האם בן אדם רגיל שקורא מבין את זה ככה אם כן או לא.

העד, מר קובי פורלייטר : אני מבין כי אני כתבתי את הדוח שיש 745 הודעות ביניהם, זה מה שאני מבין.

כב' הש' דני צרפתי : ויכול להיות שעוסקות במזג אוויר חלקן.

העד, מר קובי פורלייטר : לא יודע, לא קראתי, אני לא יכול לזכור אותן, אני אשמח לראות.

כב' הש' דני צרפתי : לא, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל תבינו מה שאתם רוצים, אני רוצה להסביר לכבודכם.

כב' הש' אשר קולה: כולנו הסתכלנו על זה עכשיו בעיניים של שופט מקצועי ולכולנו יש הרגשת אי נוחות בבית.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל הבנו את זה.

כב' הש' אשר קולה: רק שניה, למה אדוני נסער כל כך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אתם מבזבזים זמן על כלום.

כב' הש' אשר קולה: לא על כלום.

עו"ד ויאאם קבלאוי : על כלום.

כב' הש' אשר קולה: זה נורא פשוט, יש פה סבטקסט והסבטקסט הוא כאילו אדיר חבני לא ריני 745 הוא כותב לה אותו דבר, זה המסר שעולה מהמסמך הזה, כך אנחנו הבנו את זה אולי בטעות אבל שלושתנו בלי שדיברנו בינינו ולכן עורך דין הלוי כועס ושואל, אתם 5 פרקליטים בכירים מאד יודעים גם כן להבין דבר וחצי דבר ואתם הייתם צריכים לדעת שתגיעו לפה לא נהיה מרוצים מזה ולכן היה מצופה 

עו"ד ויאאם קבלאוי : ולכן אנחנו מגישים את הכל.

כב' הש' תמר נסים שי : אתה אומר שאתה מגיש הכל אבל את הדיסק הזה לא הבאת נו היום.

עו"ד ויאאם קבלאוי : צודקת.

כב' הש' אשר קולה: אתה לא יכול לאמת אותו עם הדיסק הזה.

כב' הש' דני צרפתי : ואתה מצפה שנעבור על 745 הודעות?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אם אני חושב שיש 10 הודעות רלוונטיות אני אפנה אתכם, אם הוא חושב שכלום לא רלוונטי,

כב' הש' אשר קולה: אותי מעניין למה הוא כתב ולמה צוות החקירה התייחס לזה כך ולמה הגשתם את זה כך, אני הייתי מצפה מצוות החקירה, לא ממנו, צוות החקירה יגיד רגע אחד ראש הצחמ שקיבל את זה אומר רגע אחד מה המסר מה אתם רוצים להגיד לבית המשפט שאי אפשר לסמוך על תיק חבני? זה מה שאתה רוצה להגיד לבית המשפט?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל מי אמר את זה?

כב' הש' אשר קולה: ככה אנחנו מבינים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אז אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים זה האיש הטכני שעשה את הפעולה, מה המשמעות של התוצרים אנחנו נפנה אתכם.

כב' הש' אשר קולה: עזוב את הפעולה הוא כתב את זה כך וכך אנחנו רואים את זה. העדות 20 דקות לא על הטקסט על הסבטקסט ושום דבר, אדוני הרי לא נולד אתמול, כשבא עד מומחה בטח ברמתו של העד הזה שאנחנו מצפים שלפני שהוא מגיע לדיון היום הוא יתרענן טיפה, ירענן את עצמו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה זה היה עוזר, אז מה, ייתן לכם תירוצים? הוא אומר לכם אני לא זוכר, זה מה שכתבתי זה מה שעשיתי אתם תחליטו מה שאתם רוצים, תגידו הבן אדם לא עשה עבודה כמו שצריך אז תגידו.

כב' הש' אשר קולה: אנחנו אומרים שאתם עושים עבודה לא כמו שצריך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר, אנחנו סופגים הכל.

כב' הש' אשר קולה: נתקדם.

עו"ד ירום הלוי : עזוב, מיציתי, תשמע חידוד יפה, תראה איך הפרקליטות.

כב' הש' אשר קולה: למה אתם היסטריים היום?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא באנו היסטריים, לא משנה, אמרתי את מה שאני חושב.

עו"ד ירום הלוי : בוא תראה איך הפרקליטות הבינה באמת או במירכאות את מה שכתבת, בתגובה לבקשה למשפט חוזר שרומן הגיש ב- 23/10/2019 המדינה הגישה תגובה ב- 5/4/2020 וכתבה בסעיף 419 ככה "ביום 28/4/2012 בוא נעצרה לראשונה א. ק. ונחקרה באזהרה נתפסו ונבדקו הטלפונים הניידים של א. ק. וא. ח. הבדיקה העלתה כי אכן כפי שמסרה א. ק. בחקירתה א. ח. שלח אליה למעלה מ-700 מסרונים בהם מסרונים רבים הנושאים גידופים ואיומים" בוא נתעכב על הבדיקה היתה כי אכן כפי שמסרה א. ק. בחקירתה א. ח. שלח אליה למעלה מ- 700 מסרונים, הפרקליטות הביאה את זה על סמך 4 המילים שלה.

כב' הש' אשר קולה: לא רק אנחנו הבנו כך שאכן א. ח. כתב לא. ק. 

עו"ד ירום הלוי : כך היא כתבה לבית משפט עליון על א. ח. לכבוד השופט מלצר.

העד, מר קובי פורלייטר : אני אחזור שוב, מסומן פה שמצורף סי די עם תקליטורים, באף תיק חקירה תמיד ההתייחסות הייתה לדוח הנלווה מעבר למה שכתוב פה ולכן גם צוות החקירה וגם הפרקליטות בכל תיק שעבדתי אתו קראו את הדוח הנלווה כולל התקליטור המצורף שמציין בדיוק מי דיבר עם מי ומה התוכן וזה מה שהם אמורים לעשות וכך הם אמורים להתייחס, בכל תיק שעבדתי בו מצורף תוכן, פה זה לא התוכן, זה תמצית בלבד.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שבמציאות על פני תקופה של קצת יותר משבועיים מה- 29/3/2012 ועד ה – 14/4/2012 א. ח. שלח לא. ק. 54 הודעות, היא גם ענתה לו, גם היא שלחה לו מספיק הודעות, מה אתה אומר על זה ביחס למה כתבת?

העד, מר קובי פורלייטר : עוד פעם אתה רוצה לעמת אותי מול מוצגים מול פלט שלא קיים.

כב' הש' אשר קולה: אני חושב שמיצינו את הנושא הזה עורך דין הלוי, תשובה לשאלה אחת וזה כן מצופה ובזה אנחנו נועלים את הדיון, כן מצופה שיכתוב לנו שאדיר חבני שלח לא. ק. 745 הודעות זה הכל, לא מה כתוב ולא מה לא כתוב, זה הכל, רק שנדע ממה שכתוב בדוח הזה מי שלח למי, כל כך פשוט, אבל מיצינו את זה בואו נתקדם יותר מזה לא נוציא מהעד הזה וזהו.

עו"ד ירום הלוי : סיימתי.

כב' הש' אשר קולה: תודה רבה אדוני יום טוב

העד, מר קובי פורלייטר : תודה רבה.

כב' הש' דני צרפתי : חוזרת?

עו"ד ויאאם קבלאוי : אין חקירה חוזרת.

כב' הש' אשר קולה: כן, העדה הבאה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3