רומן זדורוב: "אתם אמרתם, תן לנו גרסה, אני נתתי לכם גרסה. אני לא יודע אם ככה רצחו או לא. אני לא יודע"

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

דיסק בשם תשאול חלק ב 2112

דיסק קודם

מתחיל – מונה דיסק 0:00:04 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 03:27:59

אמירת שעת סיום החקירה 12:35 – מונה דיסק 1:10:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:38:30

מסתיימת הקלטה – מונה דיסק 1:11:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:39:27 זה דיסק כנראה של 13.12.06

דיסק נוכחי

מתחיל – מונה דיסק 0:00:13 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 05:09:11

מסתיים – מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

לפי הדיבורים על השחזור וההודאה, התמליל והסרט בקובץ כאן באמת נעשו אחריהם בתאריך 21.12.06

נעשה תזמון לחלק האחרון כאן

חלק 1 מתוך 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

חוקר א' – סשה

חוקר ב' – יורם אזולאי

חוקר ג' – ציון

נחקר – רומן

קובץ ראשון:

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דפיקות ברקע)

סשה כן, כן. תכנס … (לא ברור, רעשים ברקע). כאן, תשב כאן.

דובר: לב, … (לא ברור) שלו, לשים פה?

סשה שים על השולחן. מונה דיסק 0:01:04

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה מה העניינים?

רומן יותר טוב.

סשה יותר טוב? או קי. (הפוגה בדיבור) אתה נמצא ב … אתה ממשיך להיות תחת אותו החשד …

רומן חשד לרצח.

סשה או קי, לרצח. יש לך את הזכות לא לענות על השאלות. החקירה נמשכת. כל מה שתגיד יכול לשמש כראייה נגדך. סירוב לענות על שאלות מחזק את החשדות נגדך. (דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

(הפוגה בדיבור)

סשה לא הדפיסו פה משהו ולא … לא יוצא. שומע.

דובר: כן.

סשה אם מישהו מדפיס פה משהו, לא … לא יוצא. תסתכל, תראה … (לא ברור).

דובר: צודק.

סשה מה זה על הרצפה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה רק שלא יפריעו לנו לדבר. (הפוגה בדיבור) זה לא נסגר הדלת פה.

דובר: מה זה לא נסגר? שים דלת.

סשה אני יודע, זה לא נסגר.

דובר: שים כיסא, שים כיסא.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אני מקשיב לך רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני … (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה או קי.

רומן אני ניחשתי במקום … אני חשבתי שאם אתם תקבלו גרסה, אם אני אספר לכם את הכול, הכול יהיה בסדר ויעזבו אותי בשקט, לא יטרידו אותי.

סשה אה. מה זה אומר נורמאלי, לפי דעתך? כשאתה נמצא תחת חשד בעניין כזה, מה זה אומר נורמאלי?

רומן לא יעשו …

סשה לתת גרסה על כך שאתה ביצעת את הרצח, זה נורמאלי?

רומן לא.

סשה נו, זה מה זה נורמאלי?

רומן נורמאלי זה אני מסביר, אתם אמרתם, תן לנו גרסה, אני נתתי לכם גרסה. אני לא יודע אם ככה רצחו או לא. אני לא יודע.

סשה אה, הבנתי.

רומן אני אמרתי את זה. אני פשוט הייתי במקום והסתכלתי מה אני הייתי עושה, אם הייתי הרוצח.

סשה אה, הבנתי.

רומן איך אני הייתי … אני לא יכול להסביר את זה, איך זה. כלומר … זה שהוא רצח בשירותים, זה ידוע. השירותים שלמעלה זה העתק של השירותים למטה.

סשה אה.

רומן מה שאני אמרתי בשני זה היה לגמרי במקרה.

סשה או ניחשת?

רומן לא, במקרה, למה.

סשה אה.

רומן כי כל הילדים שהולכים, הם אף פעם לא נכנסים לתא הראשון.

סשה הם תמיד נכנסים בתא השני?

רומן לתא השני או השלישי הם כל הזמן נכנסים.

סשה רומה.

רומן הילדים כולם הולכים … כולם …

סשה רומה, אני אכתוב את כל מה שתגיד עכשיו בכל מקרה. אבל, בגלל שלא הכול נראה בדיוק כמו … כמו שאתה רוצה שזה יראה, והאמת האמיתית נמצאת … אפילו אם, אפילו אם …

רומן … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אתה יודע, יש אמירה כזאת, האמת תמיד נמצאת באמצע. או קי. האמת תמיד לא בידיים שלי, לא בידיים שלך, היא באמצע. עכשיו. מה יש במקרה הספציפי שלנו, שהאמת נמצאת באמצע, אני יכול להסביר לך. את האמת הזאת שסיפרת לנו, אנחנו יודעים שהיא לא האמת המלאה, מהסיבה הפשוטה שלא סיפרת את הכול.

רומן אני סיפרתי את הכול.

סשה חכה, אני … אני עכשיו אסביר לך את כל התמונה. אני אכתוב את כל מה שתגיד. עכשיו אנחנו נכתוב … (לא ברור) את כל מה שתגיד, ואני מבין טוב מאוד למה אתה עושה את זה. ואתה לא ראשון ולא האחרון שעושה את זה, במיוחד בעניין כזה. לא אתה המצאת את המהלך הזה. כן? התמונה תינתן לך בכל מקרה. בגלל זה אנחנו קיימים, בשביל לתת לך את חופש הדיבור. אבל אתה הוזהרת שכל מה שאתה תגיד יכול לשמש כראייה. נתחיל, מה זה ראייה נגדך? דבר ראשון כראייה ודבר שני, נגדך. מה אומרת התיאוריה הישראלית על הראיות, אתה יודע שבכל מדינה יש תיאוריית ראיות משלה, כן? אני לא מזיין לך את המוח עכשיו, אני מסביר לך. ככה גם ברוסיה, במשפט הפלילי, ככה גם באוקראינה, במשפט הפלילי, במשפט … (לא ברור) המשפט הפלילי הפרוצדוראלי. ככה גם פה, בכל מדינה יש מערכת משלה שלפיה מתקבלות או לא מתקבלות הראיות. בישראל… במערכת המפשט הישראלית, כן, שקר של החשוד בחקירה …

רומן מוכיח את …

סשה הוא חולייה נוספת בשרשרת הראיות נגדו. אני אמרתי לך את זה, נדמה לי, מתישהו במהלך החקירה שלנו. אני מדגיש לך את זה עוד פעם. אז המשפט הזה … המשפט הזה ספציפית, יכול לשמש כראייה נגדך. הכוונה כאן היא גם לזה שאם אתה משקר, גם זה ישמש כראייה נגדך. אתה מבין? זה למה אני ישר אומר לך את זה . אתה חתמת, כי זה נקרא אזהרה. או קי. אתה … אתה ילד גדול כמו שאומרים. אתה מעל גיל שמונה עשרה, אתה רשאי … אתה רשאי לקבל החלטות על גורלך בעצמך. אף אחד לא יכול לקבל את ההחלטות האלה במקומך.

יורם רומן, מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש?

סשה אני מסביר לו עכשיו, כאן בארץ לפי שיטה של … (לא ברור, רעשים ברקע) זה דברים שלו, אני רוצה … לפי … רגע, אני רוצה להסביר על מה אנחנו מדברים. מסביר לו שלפי פקודת הראיות בישראל, שקרים של נחקר משמשים חיזוק ראיות נגדו במהלך משפט. או קי? הוא הבין, אתה … אז אחרי שאתה מבין את כל זה, אנחנו נמצאים פה בשביל למצוא את כל האמת. אמרתי לו, שכל מה שהוא יגיד יירשם פה, הבמה שלו ואנחנו פה בשביל לתת לו אפשרות לבטא את כל מה שיש לו להגיד. זה מה שלפני שנכנסת, זה מה שנאמר פה.

יורם כן.

סשה כן.

יורם רומן. שוב, מה שלומך?

רומן לא יודע.

סשה אתה אמרת לי עכשיו שיותר טוב.

רומן לא, אני אמרתי יותר טוב … אני לא יודע איך …

יורם אתה רוצה שאני אביא לפי חובש, יבדוק אותך?

רומן לא, לא.

יורם מה?

רומן זה בסדר.

יורם אם צריך תגיד לי, תקבל ותראה. לא באמת, שיביא לך כדור נגד … כדור או משהו? חובש יבוא לפה אם אתה צריך.

רומן לא. לא צריך.

יורם אם תרצה, תגיד לי, בסדר? אל תתבייש להגיד. אין בעיה.

סשה … (לא ברור, מדברים יחד) יש פה רופא שלנו, הוא יבוא.

רומן לא, אני לא צריך רופא. הדבר היחיד, אם יכולים להביא לי מראש פינה מתקן גילוח "מק 3" וקרם שהביא לי …

סשה אה, הוא רוצה שיביאו לו מראש פינה, ממעצר מתקן לגילוח "מק 3" ומברשת גילוח שיש לו שם …

יורם בסדר, אני אדאג לזה. בסדר. רומן, תשמע אותי. אנחנו בפעם הקודמת, אתה באמת היית בסדר וסיפרת הכול ו … ולי חשוב עכשיו, באמת משהו … משהו אישי שאני מבקש ממך, באמת אני מבקש ממך. אנחנו יודעים שעשית את מה שעשית, ואנחנו יודעים, אתה באת וסיפרת הכול ובאת ואמרת לנו איך הלכת ואיך נכנסת והראית הכול בפני שחזור, וזה בסדר גמור ואמרת … סיפרת לנו על ה … על הקטע שהיה לך עם אחיך, שתוקף אותך לפעמים והדברים האלה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר לך?

רומן לא הכול. אני הבנתי ש …

סשה שאתה סיפרת לנו את הכול. סיפרת את הכול נכון, סיפרת לנו על הסיפור עם אחיך. כמו כן.

יורם אתה באמת היית בסדר ועשית את השחזור. הלכת אחר כך ועשית את השחזור.

סשה עשית את השחזור.

יורם ואחר כך גם … באת ומסרת את העדות כמו שצריך ואמרת, שיתפת איתנו פעולה, באמת הכי טוב שרק אפשר. ואני אומר לך על זה, אני יודע, שאתה בתוכך, רומן, מצטער על מה לשקרה ורומן בגדול אני מאמין, אני מאמין שאם היה יכול … אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, היית עושה דברים אחרת או שלא היית עושה את זה.

סשה אתה מבין מה שהוא אומר?

יורם אתה הבנת אותי?

רומן כמעט הכול.

סשה הוא מבין שאתה כמו רומן, בן אדם, מצטער על מה שקרה ואם היית יכול להחזיר את הגלגל הזה אחורה אז אתה היית מתנהג אחרת.

יורם נכון רומן? אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה הרי לא היית הורג אותה. אני רוצה שתבין, אני רוצה שאנחנו … אני מאמין ככה, שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו, יש כמה דברים. ואני הייתי איתך, ואני חושב שהייתי איתך בסדר גמור, נכון הייתי איתך … אני הייתי איתך בסדר? גם אתה היית בסדר ובאמת, בתחושה, נוצר ה …

רומן אתה רוצה אמת? את האמת?

סשה הוא אומר אתה רוצה … הוא אומר לך, אתה רוצה אמת.

רומן כן, אמת.

סשה אמת. אמת.

רומן אני לא יודע את זה. מי עושה את זה. אני לא יודע איך זה לעשות, אבל אני הרבה פעמים מדבר … תעזור לי ותעזור לך. מי עושה את זה, מי עושה את זה, הוא לזרוק כל הדברים שלי. נכון?

יורם מה?

רומן מי שעשה את זה, הוא היה צריך להיפטר מהדברים.

סשה מי שעשה את זה היה אמור להיפטר מהדברים. היה חייב להיפטר מהדברים שלו.

יורם נכון. נו?

רומן אני מדבר הרבה פעמים, צריך לראות איפה הזבל. הוא מאה אחוז זרק לזבל, מאה אחוז …

סשה צריך לראות בזבל. בקצרין. הוא במאה אחוז זרק את זה לזבל.

רומן יהיה שם הכול.

סשה תמצאו שם את הכול.

יורם רומן, רומן תקשיב.

רומן כן.

יורם אנחנו עכשיו מוצאים … (לא ברור) אנחנו אמרנו מספיק, רומן, מספיק.

רומן מה?

יורם רומן, מספיק עם זה, אתה … ואני יודעים שאתה הרגת אותה, ואתה באת ואמרת את זה, מספיק, מספיק אתה אמרת שאתה רוצה להיות … תקשיב רומן, אני עברתי מספיק נחקרים פה במדינה. ואני יודע מתי נחקר יושב מולי ומספר לי כשהוא הורג בן אדם או לא הורג בן אדם ומה הוא זוכר. ובית המשפט יראה את זה. יראה את זה, וישמע את זה. ואתה עכשיו בא ומספר לי סיפורים? מספיק. תיקח את האמת איתך. אתה רוצה להרוג את הבן שלך ואת אשתך אתה? אתה רוצה להרוג אותם?

רומן אני לא רוצה.

יורם אתה אמרת לי …

סשה תיקח איתך את האמת, מה אתה … אתה רוצה להרוג את אשתך ואת הבן שלך?

רומן לא.

יורם רומן … יפה. אני יודע שאתה לא רוצה, וזה מה שדיברנו. אתה אמרת לי … שכשראית אותה אחרי שהיא נפלה ככה על האסלה, על מי חשבת? על מי חשבת?

רומן זאת הייתה ההנחה שלי.

סשה זה הייתה השערה שלי.

יורם מה השערה? אבל מה אמרת לי? על מי חשבת?

רומן מה?

סשה אתה אמרת לו … מה אתה …

יורם על מי חשבת כשראית אותה?

סשה … (לא ברור, מדברים יחד) כשאתה ראית את הילדה הזאת?

יורם על מי חשבת?

סשה מה אתה אמרת לו?

רומן אני אמרתי את זה שזה יהיה יותר משכנע.

סשה אמרתי את זה בשביל שזה יישמע וייראה יותר משכנע.

יורם (מצחקק) זה מה שאתה אומר לנו עכשיו, רומן? חשבתי שאנחנו ביחד באמון. תשמע … כשאתה מאמין בי ואני מאמין בך אחרי ש … תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה משהו רע, למה?

רומן רע מה זה?

יורם לא טוב, לא טוב, למה? כי אתה כבר עשית את כל מה שצריך לעשות. הלכת קדימה. אתה הרגת אותה, זה אנחנו כולנו יודעים. אתה ואני וסשה ובית המשפט יידע. כולנו יודעים. אתה עכשיו, מה אתה עושה? אתה שומע שטויות שמדברים, אני … לא … אני … תהיה גבר. גבר לא מתנהג כמו שאתה מתנהג ואתה צריך להתנהג כמו גבר.

רומן תגיד לו ש … רגע …

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר?

רומן כן, אני הבנתי את זה. אני לא מדבר על זה. אם הוא רוצה שאני אשב בכלא, שיתלה עלי את התיק, שיתלה. רק שלא ישאל אותי איפה הדברים, איפה הסכין, אני לא יודע.

סשה אם אתה רוצה לתלות עליי תיק, תתלה עליי תיק, אבל אל תשאל אותי איפה סכין, איפה דברים כי אני לא יודע.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן אם אני הייתי יודע, אני כבר מזמן הייתי מספר את כל זה בשביל להוריד … (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אם אני הייתי יודע כבר מזמן הייתי מספר לכם בשביל להוריד את העונש מעצמי.

יורם בוא אני אגיד לך משהו.

סשה להקטין את העונש.

יורם תקשיב. אתה ואני יודעים שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו. אתה אמרת דברים, תקשיב טוב. אתה עכשיו חושב שאתה תוכל אולי … אולי איכשהו.

סשה לצאת מזה.

יורם לצאת מזה. אתה לא תצא מזה. אתה יודע למה? כי יש אמת בעולם הזה. יש אמת. יש אמת בשמיים, למעלה, אמת. האמת הזאת אומרת שאתה רומן, הרגת את הילדה שקוראים לה תאיר ראדה. אתה הרגת ילדה. עכשיו למה הרגת אותה, איך הרגת אותה, הרגיזה אותך, לא הרגיזה אותך, כן הרגיזה אותך … זה צריך להיבדק, זה משהו אחר. אבל את האמת הזאת אתה ואני יודעים, אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה. אין משהו אחר. גם בית המשפט ייראה את זה, את הדברים. אתה אמרת דברים. אתה אמרת לנו שנעלת את תא השירותים כדי שלא ימצאו אותה. ואתה צודק, כי ככה חשבת באותו רגע, ככה חשבת באותו רגע.

רומן מה?

סשה אתה סיפרת שאתה סגרת את הדלת ש ל השירותים בשביל שימצאו אותה … בשביל שלא ימצאו אותה, ואתה צודק, ככה אתה חשבת.

רומן כל אחד היה סוגר את הדלת הזאת.

סשה כל אחד היה עושה את זה. כל אחד היה נועל את הדלת.

רומן מי עושה, הוא בכוונה סגר את הדלת.

יורם אני לא הייתי חושב על דבר כזה. מעניין, אבל לא משנה. תגיד לי, אתה זוכר כשהתחלנו לדבר על איך אתה ידעת שהיא מתה.

סשה אתה זוכר איך דיברנו איתך על איך אתה הבנת את זה שהיא מתה. מתי שסיפרת לנו שאתה הרגת אותה.

רומן כן, אמרתי משהו, שהיא הסתכלה שם … אבל אני לא זוכר מה.

סשה כן, אמרתי משהו שהיא הסתכלה שמה, אני לא הבנתי הכול בדיוק. לא זוכר הכול בדיוק.

יורם לא זוכר. איך אתה ידעת, מי אמר לך שהילדה הזאת מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה, באותו רגע?

רומן איזה?

יורם מה אמרת לנו אז? מה אמרת לנו?

סשה אתה סיפרת לנו את כל זה.

יורם איך הילדה הזאת …

סשה איך הבנת, לפי הסיפור שלך, שהיא מתה. ממה שאתה סיפרת.

יורם איך ידעת שהיא מתה?

רומן מה זאת אומרת? איך אני גיליתי שהיא …

סשה כן. כן.

רומן אני לא גיליתי את זה, פשוט כשאני סיפרתי לך שאם חתכו את הגרון אז יש פה משהו כזה.

סשה אני לא אמרתי שום דבר.

רומן לא, אתה אמרת לי שיש איזה … איך קוראים לו, וריד.

סשה זה אתה אמרת לי.

רומן לא.

סשה זה אתה אמרת לי. הוא אומר אתה אמרת לי שיש פה איזשהו משהו. אתה סיפרת לי על העורקים …

יורם אתה אמרת … מי אמר לך?

סשה מה אתה לא זוכר שאתה סיפרת לי את זה?

יורם מי אמר לך את זה?

רומן אני אמרתי שאני הנה, חתכתי, אתה אומר לי, זה לא … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני שאלתי אותך, אתה יודע …

יורם מי אמר לך?

רומן אם יש שם משהו, אני לא יודע מה.

סשה אתה אמרת אחד … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן, רומן, רומן …

רומן אתה אמרת את זה.

סשה רק אל תנפנף לי עם היד.

יורם רומן, רומן.

סשה לא אל תרצה אבל …

יורם תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו יודעים שנינו דבר אחד. שלושתנו פה, שלושה גברים שהם בחדר, ואני אומר לך שלושה גברים מפני שאתה הרגת אותה. בסדר. ושלושה גברים יודעים וגם בית המשפט יידע וכל המדינה הזאת תדע. שאתה הרגת אותה. אבל אתה במקום לנקות את עצמך בנשמה. לנקות את עצמך בנשמה אתה הולך אחורה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם אתה תנקה את רומן. תרגיש קודם כל טוב, תלך עם האמת שלך, אתמול, שלשום הלכת עם האמת, אמרת ואללה אני לא בסדר.

רומן אתה רואה סרטים?

יורם אני רוצה … (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אתה יודע, מתי שם ככה, אוף, עם סכין.

יורם מילא … (לא ברור) כן.

רומן כן. (הפוגה בדיבור) בכל הסרטים אקשן, כל הסרטים אקשן …

יורם איפה עוד ראית סרטים כשאתה באת ואמרת לנו איפה עוד חתכת אותה. תגיד לי אתה חושב שתוכל לצאת מזה?

נ איפה ראיתי סרטים …

סשה איזה סרטים ראית ש … אפשר לעשות את זה.

יורם רומן, אתה לא חכם.

רומן לחתוך את הגרון לבן אדם?

סשה כן. כן.

רומן יש מלא. למשל, עכשיו אני אגיד, הסרט "מקום הטיהור".

סשה לדוגמא … סרט, אני לא יודע איך לתרגם "מקום הטיהור". ששמו "מקום הטיהור". זה …

רומן זה ניקיון.

סשה זה איפה שעושים ניקיון טוטאלי, מקום טיהור, זה כמו גיהינום.

יורם כן, או קי. אבל אתה לנו אמרת. בסדר. זה אתה אומר, נניח, מהסרטים ראית את זה? זה ראית בסרט? בסדר. וכשאמרת לנו שהיה לה גם … איפה עוד הוא אמר לנו? איפה עוד הוא אמר לנו?

סשה במקומות אחרים.

יורם במקומות אחרים בגוף אמרת לנו. זה גם כן סרט רואים?

רומן מה?

סשה המקומות האחרים, שאתה סיפרת לנו שאתה חתכת אותה, זה גם בסרט הזה ראית? בסרטים?

רומן לא.

יורם לא. אז יפה, עכשיו תשמע. אנחנו יודעים משהו. מי שהרג את תאיר יודע משהו. ו … זהו.

סשה רומן, מה שאתה סיפרת יכול היה לדעת רק הבן אדם שעשה את זה.

יורם מה שאנחנו יודעים ואתה יודע, ואתה אמרת דברים, רומן …

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) סשה, תגיד לו, אני אשב בכלא. ישימו אותי בכלא, אני לא יודע מה …

סשה אני אתרגם לך מה הוא אומר.

רומן אני לא יודע כמה זמן ייתנו לי, אני אשב בכלא …

סשה אני אשב, אני לא יודע כמה אני אקבל.

רומן אני לא מפחד משום דבר.

סשה אני לא מפחד משום דבר.

רומן חוץ מנחשים.

יורם אז יפה …

סשה חוץ מבגידה.

יורם יפה.

רומן לא בגידה, נחש, נחש.

סשה אה, חוץ מנחשים. חשבתי בגידה.

רומן לא.

סשה חוץ מנחשים.

יורם נחש?

סשה זה נחש.

יורם אה, או קי.

רומן אבל.

סשה אבל …

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה מה?

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה אבל הוא ירצח עוד.

רומן מי שפעם אחת …

יורם מי ירצח עוד?

סשה יעני זה שעשה את זה. אה, לא הוא, מישהו אחר.

רומן מי שניסה פעם אחת, הוא יעשה …

סשה מי שניסה פעם אחת, ינסה גם פעם שנייה.

רומן לא … אני לא רוצה שהוא יצחק, זה באמת ככה.

סשה שלא תצחק, זה באמת יהיה ככה הוא אומר.

יורם כן.

רומן אני אשב בכלא, אני לא מפחד.

סשה אני אשב, אני לא מפחד.

יורם אתה תשב, אתה יודע למה אתה תשב רומן? כי אתה הרגת אותה.

רומן בסדר.

יורם אתה. אתה, אנחנו יודעים את זה ואתה לא תצא מזה, אבל מה, רק דבר אחד אני אומר, אתה תשב, זה בטוח, אבל לפחות, לפחות תשב כמו גבר. אתה יודע מה … מה הכוונה, כמו גבר? הלכת איתנו, אמרת, סיפרת, אנחנו יודעים … כל העולם ידע, עכשיו כולם, מסכן רומן, אנחנו יודעים, אנחנו לא מדברים. אנחנו עכשיו לא מדברים, אנחנו רק אומרים, מסכן רומן. עוד מעט כשהם יראו וישמעו מה יש לנו במשטרה, כולם יגידו איזה רומן חרא, זה רוצח. בעיתונים, כולם יגידו ככה ואנחנו … מה איכפת לי עיתונים? אני לא קורא עיתונים. רק דבר אחד אני רוצה שתדע. אתה כשאשתך תראה את זה, אולגה תראה את זה, אתה תבין מה עשית. כי לפחות אני מוכן לתת לך הזדמנות אחת. תהיה איתי. לפחות תבקש סליחה מאשתך, תבקש סליחה מאולגה. תסביר לה, לאולגה, שאתה הלכת איתנו, כמו שאמרת לי באותו יום, אמרת לי אני לא רוצה שיקרה בדיוק מה שאני הרגתי את הילדה הזאת, אני לא רוצה שיקרה לי עם אולגה, או עם הבן שלי. עם לאון. אתה אמרת לי את זה. נכון?

רומן כן.

יורם אז לך איתנו. אני רוצה שתפגוש את אולגה ותגיד לה סליחה. ושאתה דואג לה, בגלל זה אתה מעדיף להיות בכלא, ולא איתה בבית.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

רומן לא הכול, אבל הבנתי. תגיד …

סשה שאתה תספר … אני אתרגם לך. שאתה תספר לנו, תיפתח ותלך … ועכשיו אתה עושה משהו אחר, או קי. מינימום, תישאר גבר.

יורם שנייה רק, תהיה …

סשה תתנקה עד הסוף. והוא אומר, אם אתה רוצה, תיפגש עם אשתך ותבקש ממנה סליחה על מה שקרה.

רומן אני כבר מזמן רוצה להיפגש עם אשתי.

סשה בסדר, בינתיים אתה בחקירה.

רומן טוב.

סשה מה טוב?

רומן אני … (הפוגה בדיבור) אני יודע שאני … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה תקשיב.

רומן בכל מקרה לא יתנו לי לא חמש עשרה שנה ולא עשר שנה, ייתנו לי שלושים שנה.

סשה רומן, אני לא בית משפט. אני לא אחראי על בית המשפט.

רומן אני יכול להגיד לך שבכל מקרה הוא ייתן לי שלושים שנה, למה? כי אתם תגידו כן, הוא הודה, כן הוא שם … אבל, איפה, איפה מה שהוא היה לבוש בו, איפה כל זה?

סשה רומן. חכה רגע. אני רוצה שאתה תשמע מה הוא אומר.

יורם מה אתה אומר?

סשה חכה שנייה, אני רוצה שהוא יסיים. (הפוגה בדיבור) סבלנות, אני רוצה שהוא יבין גם את כל מה שאני אומר.

יורם טוב.

סשה רומן, אתה לא שמעת עוד מאיתנו, לא ממני ולא מאף אחד אחר, מה יש לנו נגדך, נכון? הכול היה ברמזים. נכון? אתה מסכים? אתה בונה את הקו שלך על זה … אתה רוצה להשאיר לרגע האחרון, כמו שאומרים, כן, ככה אומרים באוקראינית, למקרה חירום, אתה רוצה להשאיר לעצמך …

רומן אני לא משאיר לי שום דבר למקרה חירום.

סשה תשמע מה אני אומר. אתה לא חייב לענות עכשיו. תקשיב, מידע. אתה שואל אותי … אתם לא אמרתם מה יש לכם וכל זה וכן, אנחנו לא אמרנו לך כי יש דבר כזה טקטיקה של חקירה, כי לא מביאים את האבטיחים ביום הראשון, שוב אני אומר לך … (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אני יודע. עקפתם אותי, שמתם אותי על הרשת, אני יודע את זה.

סשה אני יודע, לחצתם אותי, שמתם לי מדובב, הכול אני יודע. אני אומר לך … רגע, אני אומר לך עכשיו לא על זה. החקירה, גם זאת עבודה ויש לה את הטקטיקות שלה.

רומן נכון מאוד.

סשה או קי. לכל מקצוע יש את הסודות שלו ו … ואת השלבים שלו. אנחנו עושים את העבודה שלנו. או קי. עכשיו. מדובר במשהו אחר, אם אתה רוצה תאמין לי, אם אתה רוצה אל תאמין לי. אתה יודע טוב מאוד בעצמך … (לא ברור, ממלמל) אתה יודע טוב מאוד בעצמך מה קרה בחקירות ואיך התייחסו אליך בחקירה. מישהו הרביץ לך?

רומן אף אחד לא הרביץ לי.

סשה מישהו התעלל בך?

רומן לא התעללו, פטפטו רק …

סשה לא התעללו.

רומן ואמרו שאני רוצח.

סשה או קי, אמרו שאתה רוצח, אני עכשיו אומר שאתה רוצח כי אתה באמת רצחת אותה, או קי. מדובר בצורה שבה אנחנו נסיים את החקירה הזאת. אם נתגלגל כמו ורד או שנתגלגל כמו דובדבן. אתה מבין. יש כזה … אני לא יודע אם באוקראינית או ברוסית … החליפה לא משחקת תפקיד אלא לשחקן עצמו. אתה שמעת משפט כזה? כן? על זה מדובר. על זה אנחנו מדברים. אתה באמת עשית את זה רומן. המהלך הטקטי שאתה עושה עכשיו, בעצת העורך דין או לא בעצת העורך דין, כי אתה בעצמך הגעת לזה. אני אמרתי לך, אתה לא הראשון ואתה לא האחרון שמשתמש בזה. אנחנו מבינים את כל זה. זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני.

רומן אני מבין.

סשה ואנחנו בטח … עכשיו אני אתן לך להגיד. ובטח שאנחנו ציפינו לזה ממך, שזה יקרה, או קי. יותר מזה, לפי החישובים שלנו של הטקטיקה שלך, של ההתנהגות שלך, אנחנו יודעים שאתה יכול להוציא עוד אבטיח אחד, אבל אני, לפני שאתה הוצאת אותו, אני אספר לך מה שאני חושב, או קי. אני אחכה, אעשה טעות, מה שאתה יכול לספר לנו. אנחנו התכוננו גם בעניין הזה, או קי. אתה רוצה לדעת מה יש לנו מהדברים ש … מהדברים שיכלו להיות. אה? לא יכול להיות שאתה לא רוצה לדעת, לא יכול להיות. נו. זה לא יכול להיות כי זה לא יכול להיות, או קי. השאלה היא אחרת, שאתה חושב שאתה יודע שאין לנו שום דבר. אז אנחנו חוזרים שוב לקטע הזה, אני מקשיב לך טוב, לקטע הזה אני חוזר, כל השאר זה שטויות. יש לנו. אבל גם אם לא היה, התיק כבר במצב כזה עכשיו … שכבר לא צריך להגיד כלום, או קי.

רומן אז אני …

סשה עכשיו, רומן. על מה אנחנו מדברים פה עכשיו? למה הוא אומר תהיה גבר? אני מסכים ואני אומר לך, תהיה גבר, תהיה גבר, כזה כמו שאתה התחלת לפתח את המאורעות האלה שסיפרת לנו עליהם. ואיך שאני אומר לך, מה שאתה סיפרת לנו, זאת לא האמת השלמה. זאת האמת, אבל לא שלמה. חסר לה כמה חוליות שאתה לא סיפרת נכון. או קי? על זה אנחנו נדבר. זה צריך לבוא ממך ולא מאיתנו.

יורם מה נאמר?

סשה עכשיו ככה, אני אתרגם לך. אתה רוצה לענות משהו?

רומן אני רוצה להגיד לך. אני הייתי רוצה אז לראות את אשתי, לדבר איתה.

סשה או קי.

רומן אני לא חושב שזה יצא ביחד עם הבן, וזהו.

סשה מה זהו?

רומן זהו, בבקשה, אני שלכם.

סשה אתה לא שלנו. אתה לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו ואתה לא תהיה שלנו אחר כך. אתה תמיד תהיה רק שלך ורק אלוהים, אתה מבין. אתה לא חייב לנו דין וחשבון ולא לבית המשפט, אתה חייב דין וחשבון לעצמך ולאלוהים. אתה חייב להתנקות. לא משנה איפה הבן אדם גר, לא משנה אם הוא יושב בכלא. זה חשוב, כמובן, בשביל תנאי המחייה, אבל בן אדם, כל עוד הוא חי, הוא חייב דין וחשבון רק לעצמו. המשימה שלך, אתה יודע, אתה בן עשרים ושמונה? אחר כך אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, אחר כך אתה תהיה בן שישים ושמונה. אחר כך זה יהיה הרבה יותר חשוב לך, להיות בסדר עם עצמך. להיות בסדר עם עצמך. קרה משהו נורא, תסיים את כל זה ותזיז לצד ואל תחייה עם זה כל החיים. אתה מבין? אנחנו מדברים על זה. ואתה יודע שאני צודק מתי שאני אומר את זה. אתה מסכים?

רומן אני, מה שאני …

סשה שנייה אני אתרגם לך.

רומן רוצה … אם אפשר לראות את אשתי ואת הבן. את הבן … אני לא חושב שייקחו אותי הביתה בשביל ש …

סשה בבית זה בכל מקרה לא יהיה. אם זה יהיה זה לא יהיה בבית.

רומן אני הייתי רוצה פשוט לראות את אשתי ולהיות איתה קצת. איזה חצי שעה.

סשה רומן …

רומן נו, כמה אפשר?

סשה קודם כל אנחנו צריכים לסיים את העבודה שלנו. אני צריך לתרגם לו שהוא יבין. אמרתי לו בגדול … אני כבר, דיברתי הרבה, לא אתרגם לך את הכול. אמרתי לו שכולנו פה, כולם פה יודעים שהדברים נעשו על ידו. שמה שהוא סיפר לנו שאנחנו והוא יודעים, שיש בזה … יש בזה חלק של אמת. לא את כל האמת. אנחנו גם יודעים שהוא צריך להישאר נקי מול עצמו, לא מול בית משפט, לא מול משטרה. הוא אומר תנו לי לפגוש את אשתי ואת הבן. ואחרי זה זהו. אמרתי מה זהו. הוא אומר, אני שלכם. אמרתי, אתה לא שלנו, לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו, אתה גם לא תהיה שלנו, אתה של עצמך ושל האלוהים. אתה תמשיך לחיות, אתה צריך לתת דין לעצמך ולאלוהים. היום אתה בן עשרים ושמונה, עוד עשרים שנה אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, שישים ושמונה. עם זה אתה צריך לחיות. אתה מבין מה אני אומר, נכון? זה מה שאמרתי לו. או קי. הוא אומר, אני רוצה לראות את האישה שלי, אני רוצה לראות את הבן שלי. כמובן אני מבין שזה לא יהיה בבית. ואחרי זה זהו. אבל מה אני … אני אומר, אני מסביר לו שלפני שזה יקרה …

יורם שהוא אומר ככה …

סשה נגמור חקירה.

יורם אתה באמת היית בסדר, אני לא אומר שלא, אתה באמת שיתפת פעולה. אתה מבין אבל, אתה ביום ההוא אמרת לי שאתה ראית את הילדה, ראית את הילד שלך ככה מול העיניים, אמרת, הילד שלך היה יכול להיות שם.

רומן אני כל הזמן …

יורם אני מאמין לך, סליחה, אני מאמין לך. אני מאמין לך. שכואב לך ומפריע לך.

רומן אני כל היום, כל לילה, כל הזמן רואה … (לא ברור, רעשים ברקע) כל הזמן רואה.

סשה אבל … אבל לא תמיד …

יורם אני מאמין לך.

סשה לא תמיד אתה רואה את הבן שלך במקום ילדה שנרצחה.

יורם אבל לא, רומן. תקשיב …

רומן אני רוצה לראות אישה שלי, זהו.

יורם בסדר.

רומן אני מבין מה אני לא יכול לראות בן שלי, הוא קטנצ'יק היא … לא …

יורם אבל רומן, תקשיב. תראה מה אני אומר, תקשיב. אתה הלכת איתנו, באמת, אתה צריך … רומן, נקי הוא רומן. אני יודע שכל הזמן עובר לך הסרט בראש מה עשיתי, איך אני יוצא מזה. אי אפשר לצאת מזה. אתה גם לא כדאי שתצא מזה. אתה צריך לשלם. ואחר כך, אחרי שתשלם אתה תהיה בן אדם לעצמך, כמו רומן. עשיתי, שילמתי את המחיר, המחיר שלי, זה שהייתי בכלא. השתחררת מהכלא אתה אדם נקי. אתה אדם נקי מול עצמך. כשאתה תסתכל על הילד שלך ועל אשתך, אתה תדע שאתה אדם נקי. את זה אני רוצה ממך, את זה. תמשיך ללכת איתנו כמו שהלכת. אתה ראית את אשתך וראית את הילד שלך. ואתה יודע, אתה יודע ואמרת לי, ואתה בכית כשאמרת לי את זה. מה שאני מבקש ממך, דבר פשוט. תמשיך, תהיה איתנו. אני מבין שאתה רוצה לראות את אשתך. אני מבקש ממך, מבקש, תמשיך להיות איתנו.

רומן מה הקשר, מה הקשר?

סשה הוא מבקש ממך שאתה לא … לא תחליק מהדרך, תמשיך לעבוד איתנו.

יורם תקשיב, רומן. אנחנו יודעים את האמת. הכול אנחנו יודעים. את כל האמת, כל מה שקרה. גם אתה סיפרת.

רומן תגיד לי אתה כל ה …

יורם לא, לא, לא. אבל … אבל תקשיב. יש מה שנקרא, רומן, אנחנו יודעים הכול. גם אתה יודע, גם אנחנו יודעים, סיפרת … אתה היית איתנו כבר. תהיה שם והרגשת טוב. אחר כך הרגשת טוב עם רומן. רומן הרגיש טוב עם רומן. כי אתה בן אדם טוב, אתה לא בן אדם רע. ב … בנשמה שלך, בבפנים, רומן לא רע. אבל קרה לך מה שקרה, וקרה. הרגת את תאיר. אבל אתה בפנים לא רע. זה אנחנו כל פעם … רגע, עיניים, לא צריך לדבר הרבה. אתה לא אדם רע בפנים, אין בך רוע. תהיה בסדר.

סשה אתה יודע מה זה רוע? רוע.

יורם אתה לא רע.

סשה רע זה רע, רוע זה רוע.

יורם את זה אנחנו יודעים שאין לרומן. זה קרה לך, זה קרה. אל תשמע לכל מיני שטויות, זה שאתה … זה קרה, אנחנו יודעים ואת כל העולם יבין, יש לנו הכול ביד. אני רוצה שרומן יהיה איתנו. עד הסוף ועד הסוף מה אני מתכוון רומן? שאתה תגיד לי, יורם קום, קום עכשיו, אנחנו הולכים ואני מוציא לך … אתה יודע איזה נעליים, איפה נעליים, איפה מכנסיים, איפה סכין. אתה יודע באמת אתה יודע.

רומן סכין במשטרה, נעליים במשטרה, מכנסיים בזבל, חולצה במשטרה. הכול במשטרה.

יורם רומן …

סשה עזוב, בסדר. בסדר. זה קו שלו.

יורם אתה איתנו? אתה איתנו?

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם תקשיב …

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם לא, רגע, שנייה. סשה. קו, שייקח את הקו, אם תרצה לקחת את הקו הזה תיקח. אני בוא ואומר לך כמו בן אדם, אתה עשית מה שעשית. אתה לא אדם רע. אתה לא אדם רע. עשית. תשלם, אחר כך תרגיש טוב רומן עם רומן. אתה שלם עם עצמך. שילמת את המחיר שעשית. בן אדם יכול להשתגע, כולנו בני אדם. ואנחנו יכולים להתעצבן. אנחנו מתעצבנים לפעמים. אז לפעמים ה … הבורג משתחרר לנו. ואתה יודע שזה מה שקרה לך. שהיא עצבנה אותך. כי היא עצבנה אותך, משהו עיצבן אותך. היית כולך עצבני. אני יודע את זה. אי אפשר, תבין. אי אפשר … דברים במשפטים שאתה צריך להיות רק שתי אפשרויות. או אלוהים או שהרגת את הילדה. אין משהו אחר. אתה מבין מה שאמרתי?

רומן או שהרגתי או …

יורם אלוהים, אלוהים.

סשה שמדובר ב … או, אלוהים יודע מה.

יורם הבנת, ואתה לא. אתה אלוהים? אתה לא. אז אתה הרגת אותה. ולכן זה חומר, בית משפט רואה את רומן, נגמר. אתה הרי יודע את זה. בוא תהיה איתנו. אנחנו בסדר איתך. היינו איתך בסדר מההתחלה.

רומן תגיד. אצלכם יש הכול. יש הכול, אני מבין. זהו, לא צריך מדבר. תן לי במשפט, הוא תן לי בשלושים שנים וזה …

סשה אה, רגע, זה לא תרגמתי לך, שהוא אומר, אני הרי יודע שאני לא אקבל חמש עשרה שנה, שאני אקבל שלושים שנה. אבל אתם אפילו לא אמרתם מה יש לכם.

יורם מה יש לנו? יש לנו את רומן. שהרג את הילדה.

סשה רומן, אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

יורם ואתה יודע … מה עכשיו אמרת לו?

סשה כן, ואמרתי, ואתה רוצה לדעת מה יש לנו? אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

רומן זה פשוט מעניין אותי.

סשה הוא אומר, כן זה מעניין אותו.

רומן לא …

סשה מה ש …

רומן זה מעניין אותי.

סשה בסדר, זה מעניין אותי, אני אמרתי, כן.

יורם אה, מעניין אותך?

סשה זה מעניין אותו לדעת. ברור ש …

יורם מעניין אותך לדעת מה יש לנו? זה מה שמעניין אותך? אתה יודע מה אני אגיד לך רומן? אני מבטיח לך שאתה תדע בסוף מה יש לנו. אבל דבר אחד אני מבקש ממך.

רומן הוא יגיד הכול רק …

סשה הוא אומר שאתה תדע הכול, בכל מקרה … בסופו של דבר אתה תדע הכול. ומתי ש … מתי שיוגש כתב אישום אתה תדע בכלל הכול. או קי. אבל יש לו בקשה אחת. מה … תהיה מה?

יורם תהיה כמו שהיית עם עצמך שלם …

סשה תמשיך להיות בן אדם לא …

יורם בן אדם שלם עם עצמך.

סשה בן אדם ש … בן אדם שהתחיל להיות שלם עם עצמו.

יורם כי אתה אוהב את אשתך, ואתה אוהב את לאון. וכדי להתנקות מהכעס הזה, אתה צריך לשלם בכלא, אתה תשב …

סשה בן אדם בוחר או בדרך השטן או בדרך האלוהים, אין דרך שלישית.

יורם כי אתה … אתה הרגת ילדה. ואני בטוח שבפנים כואב לך שהרגת את הילדה הזאת, כואב לך.

סשה הוא רואה שכואב לך.

יורם כואב לך מאוד. אני בטוח. אני מסתכל, אני רואה בעיניים שלך כואב לך שאתה הרגת. אם היית יכול לחזור …

רומן זה לא זה. הוא פשוט יכול לראות את העייפות, אני כבר עייף.

סשה הוא אומר, אתה לא רואה את זה, אתה פשוט רואה את העייפות בעיניים שלי.

רומן אצלי אין כוח, אני אומר הרבה …

יורם לא כואב לך שהרגת אותה?

רומן אני לא הרגתי ילדה.

יורם מה, לא הרגת אותה?

רומן לא. לא.

יורם אה …

רומן אתה רוצה, בבקשה, אני שים … אם הוא רוצה, בבקשה, אני אקח את זה על עצמי, אני אלך לשבת בכלא כמה שבית המשפט ייתן לי.

סשה אבל הוא אומר, אתה רוצה, בבקשה, אני אקח את התיק על עצמי, אני אקבל מה שבית משפט ייתן לי.

רומן אני רק רוצה לראות אישה שלי ובן שלי.

סשה אני רק רוצה לראות את אשתי ואת הבן.

רומן לא רוצה …

יורם בוא אני אגיד לך משהו רומן. תראה. בן אדם טוב, בן אדם …

רומן בן אדם זה?

סשה בן אדם טוב.

רומן זה בן אדם.

סשה הוא אומר, תקשיב טוב, בן אדם טוב.

יורם שעשה דבר כזה.

סשה שעושה דבר כזה.

יורם דבר כזה … והוא יודע שהוא עשה דבר כזה.

סשה והוא יודע שהוא עשה את זה.

יורם צריך להרגיש לא טוב עם עצמו, כמו שהרגשת באותו יום. אבל אם אתה …

סשה הוא לא יכול להרגיש טוב עם עצמו.

יורם אם באמת אתה עכשיו אומר את הדברים האלה. אולי אתה לא בן אדם טוב. את זה אני לא הבנתי. אני הבנתי שאתה בן אדם טוב. וכואב לך. עכשיו אתה אומר לי, יעני תראה, עייפות.

רומן אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין. אני כבר אמרתי.

סשה אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין.

רומן אני כבר אמרתי, אם …

סשה כבר אמרתי.

רומן אם אתם תהפכו את המזבלה, אתם תמצאו.

יורם איזה פח זרקת את הסכין?

סשה שאם תהפכו את הפח זבל …

יורם רגע, רגע, רגע, בואו נעצור, לא, רגע, רגע, רומן. סכין שהרגת את תהיר, איפה היא?

רומן כל הסכינים אצלי. כל הסכינים. אצלי אין משהו אחר.

יורם בסדר.

רומן כל הסכינים שהיו לי הם …

יורם לא, היו לך הרבה סכינים, רומן, רומן. רומן. אמרת לי, אמרת לי שאתה זרקת סכין, כשעבדת אחר כך, אחרי שהרגת אותה. עבדת. מה עשית עם הסכין שהרגת את תהיר? מה עשית איתה?

רומן אני לא … אצלי לא היה אותו.

יורם מה?

רומן הוא לא היה אצלי.

סשה לא היה לי אותו.

יורם איפה הוא?

רומן אני לא יודע.

יורם מה עשית איתו?

רומן מה עשיתי?

סשה מה עשית איתו?

רומן עם מה?

יורם מה זה …

רומן עם מה, עם מה?

יורם עם הסכין שהרגת את הילדה.

סשה עם הסכין שאיתו הרגו …

רומן לא היה לי אותו בכלל.

סשה לא היה לי סכין.

רומן זה לא היה בכלל.

יורם מה לא היה?

רומן אני לא הרגתי ילדה. לא היה אצלי סכין.

סשה רומן, רומן …

רומן אם הוא רוצה, ש … (לא ברור, מדברים יחד).

יורם העורך דין אמר לך להגיד, אנחנו יודעים. תלך עם העורך דין שלך, תלך עם העורך דין שלך, אנחנו יודעים שהעורך דין אמר לך להגיד.

רומן הוא אומר לא מדבר.

יורם בסדר. אתה לא רוצה לדבר, אז תגיד. אז תגיד שאתה לא רוצה לדבר. לא, אתה לא חייב לדבר. רומן.

סשה אמרתי לך … אמרתי לך, אתה לא חייב …

יורם רומן, אתה לא חייב לדבר. אתה לא חייב לדבר.

רומן אלכס אמר לי את זה.

יורם אה?

רומן אלכס מדבר.

יורם אלכס אמר לך? יפה, יפה. (הפוגה בדיבור) אז אתה לא רוצה לדבר? תגיד שהוא לא רוצה … אתה רוצה לדבר או לא רוצה לדבר?

רומן עכשיו אני … עכשיו אני אחשוב.

סשה עכשיו אני אחשוב קצת.

רומן אפשר לכתוב ש …

יורם אנחנו …

רומן או שאפשר … (לא ברור, מדברים יחד) שאני רוצה לראות את אשתי.

יורם אנחנו, רומן …

סשה אנחנו נכתוב.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות. לאט- לאט נתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות. כל הדברים. מאיפה ידעת את זה, ומאיפה זה. ולמה אמרת שם ככה, ואחר כך אמרת ככה. ואתה מה תגיד? תשתוק. ותלך ככה עם העורך דין. נראה לאן תגיע. אנחנו נראה … אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה אתה מבין את מה שהוא אומר?

רומן כן. ש …

סשה עכשיו אנחנו נשאל אותך שאלות. מאיפה היה לך את המידע הזה, מאיפה היה לך את המידע הזה. זה, מאיפה אתה ידעת את זה, מהדברים שרק בן אדם שהיה שם, שעשה את זה יכול לדעת. את מה שאמרת, וזה נכון …

יורם אבל אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה ואחר כך אם אתה לא תיתן לנו תשובות נורמאליות, תלך בקו של העורך דין שלך ונראה לאן תגיע.

יורם אבל מה שיקרה לו בסוף, סשה, מה שיקרה לרומן בסוף, רומן. מה יקרה לך בסוף? אתה גם תשב בכלא, וגם רומן, רומן עם רומן לא ירגיש טוב.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם שני הדברים האלה יקרו.

רומן ששם בכלא …

סשה שבסוף הדרך הזאת, מה שיהיה, שאתה בכל מקרה תשב בכלא אבל אתה עם עצמך, רומן עם רומן לא תהיה שלם.

יורם חבל. אבל אנחנו נחקור אותך ונשאל אותך שאלות. אנחנו נשאל את רומן שאלות. אתה, תעשה מה שאתה רוצה. תענה, לא תענה. ועכשיו אני כבר שואל אותך שאלה. איך, אם אתה אומר שלא הרגת אותה. איך ידעת על ה … איך ידעת שהיא מתה?

רומן אם אני לא הרגתי את הילדה אז …

סשה איך ידעת שהיא מתה?

רומן פשוט זה יוצא ככה לפי היגיון, בשביל שהילדה לא תצעק, צריך לתת מכה בגרון, אז היא לא יכולה לצעוק. ואחר כך פשוט היה יכול לקחת ולהרוג אותה. אני חושב ש … אני חושב שזה רצח מוזמן במטרה לנקום. זה מה שאני חושב.

סשה אני פשוט … השערה הגיונית, כדי שהילדה לא תצעק, צריך לשסף לה את הגרון.

יורם מי אמר … מי דיבר על שיסוף גרון …

סשה ואני חושב שזה רצח מוזמן. על רקע של נקמה.

יורם השערה הגיונית. שאלתי אותו, איך הוא יודע. מי אמר לו שהיא מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה?

רומן הילדה מתה, מי אמר? כל …

סשה כולם מדברים.

יורם מי … מי זה כולם מדברים? איך אתה יודע? מי אמר לך?

רומן בטלוויזיה, בעיתון. הכול.

יורם אתה דיברת, לפני שדיברו בטלוויזיה, אתה אמרת לאולגה, ילדה מתה בשירותים. אולגה מסרה עדות. הוא, רומן אמר לי, בשעה שמונה עוד לא דיברו בטלוויזיה כשדיברת עם ראובן.

רומן שנייה, שנייה, שנייה …

יורם כן.

רומן בתשע וחצי ראובן התקשר אליי.

סשה אבל הוא … הוא אמר לך ש …

יורם יש לנו … (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני אמרתי ש … מה יכול היה לקרות.

יורם לפני.

רומן בגלל שאני יודע שהוא …

יורם לפני.

רומן הוא אמר לי שהיא … ש …

סשה הוא לא אמר לך שהיא מתה. והוא לא אמר לך שזה קרה בשירותים.

רומן הוא אמר לי …

סשה הוא אמר שיש בעיות. אני מקשיב לך.

רומן הוא אמר שכן, שיש איזה בעיות.

סשה איזו בעיה, משהו קרה.

רומן ואני אומר לו …

סשה להזכיר לך מה הוא אמר? משהו קרה … לפי העדות שלך. משהו קרה עם הילדה. אל תבוא מחר לשם, תבוא אליי. משהו קרה עם הילדה, הבת של חבר שלי. בבית ספר. ראובן אומר, אני בכלל לא ידעתי שהיא מתה ולא ידעתי שזה היה בשירותים. אתה סיפרת לאשתך על אסלה ועל בית ספר ו … על שירותים. ועל מוות. מאיפה?

רומן לא, לא, אני פשוט שיערתי.

סשה אה. זאת הייתה השערה.

יורם זאת הייתה השערה שלך?

רומן אבל אני אמרתי …

יורם אבל לא …

רומן לא מתה.

סשה אבל לא אמרתי לאשתי שהיא מתה … (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אבל אתה אמרת לאשתך ככה. אמרת, אשתך אומרת בעדות שלה. אחרי שדיברת עם ראובן, ראובן, נכון. אתה אמרת, נכון? דיברתי עם ראובן, ואמרתי לראובן, ראובן אמר לי שילדה מתה. נכון אמרת לאולגה את זה?

רומן הוא אמר שיש איזו בעיה.

סשה הוא אומר, שאני אומר לאשתי …

רומן איזושהי בעיה, אולי היא נחתכה.

יורם לא. אז … אז אולגה שקרנית?

רומן לא. אישה שלי לא שקרנית.

יורם לא שקרנית. אולגה באה ואמרה אמת. היא אמרה. רומן אמר לנו, רומן אמר לי שילדה מתה בשירותים. נפלה באסלה. זה אמרת לאולגה. ושאלנו אותך, איך אתה יודע. אמרת לנו שראובן אמר לך. נכון? נכון רומן?

סשה לא, הוא גם הסכים שראובן לא אמר.

יורם עזוב. אחר כך נגיע לזה. אמרת לנו ראובן אמר לך, נכון?

סשה אתה הסברת לנו שזה ראובן אמר לך?

רומן נו, אני אמרתי ככה, כן.

סשה אני אמרתי את זה, כן.

יורם אמרת. ראובן לא ידע. אז איך אתה ידעת? עוד לא היה בטלוויזיה. איך אתה ידעת? זה רק אתה, זה משהו קטן, שאלה קטנה. איך אתה ידעת?

סשה רומן, חבל על הזמן.

רומן סשה, להגיד לכם את האמת.

סשה נו.

רומן אני לא יודע איפה הסכין, אני לא יודע איפה הדברים.

סשה מה זה אני לא יודע איפה הדברים? לא יודע … האמת, אני לא יודע איפה סכין ואני לא יודע איפה ה … אתה אמרת לנו שהסכין אצלנו.

יורם בסדר. רומן, רומן, עזוב, אנחנו נגיע לסכין, רומן …

סשה אתה אמרת שהסכין אצלנו.

יורם רומן …

רומן אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, אתה מבין? אפשר לחתוך, לשסף את הגרון אפשר.

סשה אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, לחתוך את הגרון כן, לחתוך כן.

יורם נו?

סשה נו?

רומן ולהרוג אי אפשר.

סשה אתה הרי סיפרת שאתה עשית, שאתה חתכת את הגרון אתה אמרת.

רומן כן, ואמרתי שהרגתי.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן ופה, ופה.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן זה להרוג.

סשה עם מה אי אפשר להרוג … אז למה אתה אמרת …

יורם עם הסכין שלי אי אפשר להרוג …

סשה אבל אני אמרתי גם שהיו דקירות, לפה ולפה. להגיד לך למה סיפרת ככה?

יורם למי אמרת את זה?

סשה כי אתה לא טיפש. כי אתה לא טיפש.

יורם יש הכול, הכול, הכול. ייראו וישמעו. עזוב רומן …

(קטיעה בהקלטה 48:55-47:48)

סשה זה ברור, שאלתי אותו, אתה רוצה לצאת, כן. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? מכניס את עצמך יותר עמוק.

רומן אני מבין.

סשה אז למה? אתה הרי רוצה לצאת?

רומן אז אם אני רוצה לצאת, איך אני צריך …

סשה במצב שלך אתה יכול לצאת רק בדבר אחד.

יורם לצאת ממה רק?

סשה להיות איתנו גלוי לגמרי ועד הסוף. לא לסובב, לא לסובב … העורך דין עושה את העבודה שלו.

רומן אני …

סשה אנחנו עושים את העבודה שלנו.

רומן אני אסביר … אני לא יודע, אני לא יודע.

סשה לא יודע מה? אתה לא יודע מה?

רומן איפה הדברים. אתם רוצים את הנעליים.

סשה איזה נעליים? הוא אומר אני לא יודע איפה … אתם רוצים נעליים, איזה נעליים?

רומן אתם רוצים את המכנסיים. את המכנסיים אני זרקתי, כן, באמת, את המכנסיים אני …

יורם אתה יודע מה אני רוצה עכשיו רומן? אתה יודע מה אני רוצה באמת, אבל כן. אתה לא יודע איפה נעליים? אתה לא יודע איפה סכין, אתה לא יודע?

רומן לא יודע. אם אתם יכולים לעזור לי …

יורם שנייה …

רומן לצאת בשביל שאני …

סשה לעזור … הסכין שאתה עשית …

יורם רומן, רומן …

רומן אין לי את הסכין.

יורם תגיד שאתה לא יודע איפה זה, אבל אני רוצה שני דברים ממך, קודם כל, שאני אדע שאתה איתי, אני אאמין לך, ואז תגיד לי את הדברים האלה. איך אתה חושב, מה אתה חושב שאשתך אולגה, כשאני אגיד לה מה יש לנו, היא לא יודעת עדיין …

רומן מה אני חושב אם …

סשה מה אתה רוצה שאנחנו נגיד לאשתך? היא לא יודעת מה יש לנו עליך.

יורם אולגה, היא תראה מה יש לנו.

סשה היא … היא תראה מה יש לנו.

יורם היא תראה, היא תדע הכול. מה אתה חושב?

רומן אני לא רוצה להגיד לה כלום, אני פשוט רוצה לקחת ולנשק אותה ולהגיד …

סשה אני לא רוצה להגיד לה שום דבר, אני פשוט רוצה לחבק אותה ולנשק אותה.

יורם לא, אבל אני אגיד לה, אני אראה לאולגה.

רומן מה אתה זה של אישה שלי?

יורם מה הוא אמר?

רומן הוא רוצה לנשק את האישה שלי?

סשה הוא אומר מה ,אתה רוצה לנשק את אשתי.

יורם תגיד לי, אתה משוגע?

רומן לא אתה … תגיד לי אני …

סשה אני אגיד לה הוא אומר. אני אגיד לה, הוא אומר.

רומן מה, באמת … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה הוא אומר שיגיד …

רומן לא, אני רוצה לדבר איתה באופן אישי.

סשה לא, אני רוצה לדבר איתה אישית.

יורם לא, לא.

רומן שיהיה …

סשה אתה לא הבנת מה הוא אומר לך בקיצור.

יורם לא, אתה לא מקשיב למה אני אומר. אני אומר משהו כזה. תקשיב רומן, אתה צריך להיות איתנו כמו שהיית אז.

רומן צריך …

סשה אתה צריך להמשיך להיות איתנו, לשתף פעולה עם החוקרים.

רומן כן, כן.

יורם בסדר? בסדר? כן או לא? כן רומן? כי תראה, אתה לא תצא מכל הדברים האלה. אנחנו נשאל אותך שאלות. ואתה יכול … אי אפשר לצאת מזה, זה שאלה קטנה. מה ששאלתי קטן. שאלה קטנה ואתה יודע שזו … אתה חייב ללכת איתנו, אין לך ברירה.

סשה זאת בעיה שלך, אבל זאת אחת הבעיות הקטנות מבין הבעיות שלך.

(רעשים ברקע)

סשה לא, לא, בסדר.

יורם מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו זה בעיה קטנה. מהבעיות, זאת הבעיה הקטנה.

יורם הכי קטנה. ואתה לא יכול לצאת ממנה. אתה לא יכול לצאת מזה רומן. אי אפשר, מה לעשות, יש אמת.

סשה אתה יודע מה זה אלטרנטיבה …

יורם רומן, תקשיב לי, רומן.

סשה אתה יודע מה …

יורם תסתכל, רומן.

סשה בחירה. שנייה, אלטרנטיבה זאת בחירה. או קי. האלטרנטיבה שלך … יש לך שני כיוונים, לאן ללכת. שניהם לא יציאה מהכלא. אבל יש לך שתי דרכים, שני כיוונים, יותר עמוק, או אחרת.

רומן מה זה …

סשה או אחרת. ההבדל ביניהם זה בגלוי או … אני אמרתי לך את זה מההתחלה. אני אומר לך, אין משהו אחר. ואתה מבין שאין כאן משהו אחר. או שאתה מטעה את החוקרים, בגלל סיבות של הגנה עצמית, הכול ברור. נגד החוקרים. זה הגיוני, אתה לא הראשון ולא האחרון. יש את זה לכולם. אני אתרגם לך, מה לעשות.

יורם תתרגם הכול.

סשה או קי, או שאתה ננעל, או שאתה נפתח והולך איתנו. מקצר את תהליכי החקירה ומקצר לעצמך את הכול. את הכול. גם את הדרך למשפט וגם את היחס של השופט אליך. וכמובן, אני אמרתי לך את זה מההתחלה ולאורך כל הדרך, שאנחנו לא צריכים את הפנטזיות, למלא אותנו בגרסאות שגויות גם כן לא צריך. אנחנו דיברנו על זה, נכון? אני אמרתי לך מההתחלה, שחוץ מהאמת אנחנו לא צריכים שום דבר. אתה אמרת לי כמה פעמים, בוא אני אקח את זה על עצמי, אני אספר לך עכשיו הכול. אני אמרתי לך, אנחנו לא צריכים את זה, אני אומר לך את זה גם עכשיו, אנחנו לא צריכים. אנחנו לא צריכים. אנחנו יודעים מה קרה. כמה פרטים חסרים, שבלעדיהם אפשר כבר לערוך משפט. אבל הפרטים האלה נמצאים אצלך, ואם אתה לא תמסור אותם לנו, אתה תראה מניפולאטור. וזה יכניס אותך יותר עמוק.

יורם מה זה מניפולאטור?

סשה אתה עושה מניפולאציות כי …

יורם נכון.

סשה וזה, ורק זה יכניס אותך יותר עמוק. זה שיש לידך עורך דין … כל עורך דין בתיקים פליליים, לפני הכול אומר למרשה שלו, תסגור את הפה, אני אעשה את העבודה הזאת בשבילך. אני לא רוצה לדבר, לעורך דין יש את העבודה שלו, הוא עושה כסף בעבודה שלו. או קי. לפני הכול … איזה עורך דין יתחיל מזה שילך ויודה. אין דבר כזה.

יורם אתה שאלת … מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו שיש לו אלטרנטיבה, שאלתי אותו, מה האם הוא יודע. שאלטרנטיבה זה ברירה, אמרתי לו שיש לו שתי ברירות. אף אחת מהן לא מוציאה אותו מהכלא, אבל יש לו דרך להיכנס עמוק בתור מניפולאטור ויש לו דרך לשתף איתנו פעולה וזה יבוא לידי ידיעה של בית משפט וישפיע על הכול.

יורם נכון.

סשה זה מה שאמרתי לו, וגם אמרתי לו … שנייה, וגם אמרתי לו שהסנגור זה שהוא אומר לו לשתוק זה כל כך הגיוני, ואף סנגור לא יגיד ל … קליינט שלו להתחיל לדבר …

יורם סנגור רוצה כסף.

סשה תעזוב את הכסף, זה ברור. אבל זה מה שהוא אומר לך, תשתוק.

יורם מה אתה רוצה שהוא יגיד לך? תדבר?

סשה אבל העורך דין שלך לא יודע באיזה שלב נמצאת החקירה. והוא לא יודע מה אתה סיפרת, כי הוא לא ראה את החומרים של החקירה.

יורם תגיד לו שהסנגור שלו, לא מעניין אותו רומן. מעניין אותו הכותרת בעיתון.

סשה אני לא רוצה בכלל להיכנס לתחום של סנגור.

יורם זה לא מעניין רומן, רומן זה … לא איכפת לו.

סשה אה?

רומן אני רוצה לראות את אשתי.

סשה אני רוצה לראות את האישה והבן.

יורם ואז מה?

סשה תראה.

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) וזהו.

סשה מה זהו?

יורם זהו מה? וזהו מה? ואתה תספר מה?

רומן אני פשוט רוצה לראות את אשתי ואת הבן וזהו.

סשה רומן, תקשיב לי טוב. בשביל שבשום מקום אף אחד לא יחשוב שאנחנו משתמשים בהבטחות אנחנו נותנים לך, להיפגש עם אשתך ועם הבן, בשביל לשבור אותך, את הרוח שלך. אני אומר לך עכשיו. אתה תראה את אשתך ואת הבן מתי שהחקירה תסתיים. תינתן לך אפשרות

כזאת. אבל לפני זה … אמרתי לו שלא בשום מקום אף אחד לא יגיד וגם שאנחנו משתמשים בנקודה הזאת של מפגש עם אישה והבן כדי לשבור את רוחו או קי, אנחנו כן ניתן לו אחרי שיגמור חקירה. אחרי שיסתיימו הליכי חקירה.

יורם נכון, אנחנו …

סשה לפי ההסדר …

יורם רומן …

סשה נותנים פגישה אחרי שהחקירה מסתיימת.

יורם בכל מקרה, אין לי בעיה לתת לך …

סשה אבל החקירה עוד לא נגמרה.

יורם רומן, תקשיב. אתה, ביום שדיברנו … תרגם אותי קצר … ביום ש … ביום … שם …

סשה … (לא ברור)

יורם אתה בכית, ואמרת אמת. רומן, אני ראיתי בעיניים של רומן אמת.

רומן אם אני מכעיס אותך עם השקרים שלי, אז אל תקראו לי לפה, תסיימו את החקירה, שיהיה …

סשה זה לא קשור לזה, לכל בן אדם יש את הזכות לרגשות שלו. נכון, אני לא מסתיר אותם, נכון. אני לא מסתיר אותם.

רומן לא … בכלל …

סשה אם אני מרגיז אותך עם השקר שלי, תגמור את החקירה.

רומן אתה איזה מבסוט, לא …

יורם אתה רוצה לענות על שאלות?

סשה אתה ראית איפשהו יציאות מוגזמות מידיי עליך? ש …

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? אתה אומר …

סשה אז אנחנו נמשיך … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה הוא אומר? לא רוצה לענות על שאלות?

סשה לא, הוא עוד לא סיים. אה. הוא אמר אם … אם אני מרגיז אותך, אז תסגור וזהו.

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? יש לי שאלות. אתה עונה על השאלות?

סשה יש לו שאלות. אתה מתכוון לענות על השאלות?

רומן בסדר, אני אענה על אלה ש …

סשה אני אענה על כל השאלות שמה?

רומן אלה שאני יודע, אם אני יודע את התשובות עליהן.

סשה אם כל השאלות שהתשובות שלהן יש … שיש לי תשובות.

יורם יש לו תשובות.

סשה אם יש לי תשובות … אם.

יורם אם יש לך תשובות.

רומן אם יש … מה זה תשובות?

סשה זה תשובות.

רומן אם יש.

סשה אם יש לי תשובות.

יורם אם יש לו את התשובות.

(הפוגה בדיבור)

סשה רומן, שנייה לפני שאתה תשאל. רומן, אני אומר לך עוד פעם. מה שאני אמרתי לך עכשיו, אין אמת אחרת, אתה מבין. אתה יכול ללכת … אתה יכול ללכת על כל הקופה, אתה יכול לאמץ קו הגנה משלך, אף אחד לא אומר שאין לך את הזכות הזאת …

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אה?

יורם תהיה קצר, תהיה קצר, צריך להתחיל.

סשה לא, בסדר, מה קצר. אני מסביר לו. אי אפשר להסביר יותר קצר.

יורם לא, עם הרוסית, אני אסביר לך למה … טוב, בסדר.

סשה אני אתרגם לך מה שאתה רוצה. אתה רואה.

יורם תקשיב.

סשה נו.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות, אתה תסתבך עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בשקרים שלך. אתה משקר.

סשה אתה מבין מה הוא אומר לך? אנחנו נשאל אותך שאלות ואתה תסתבך יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק בשקרים.

יורם כי אין לך איך לצאת. אתה יודע למה?

סשה כי אין לך יציאה … דרך יציאה מזה.

יורם כי אתה … הבנת, אתה לא אלוהים.

סשה כי אתה בן אדם ולא אלוהים.

יורם ולכן אני אומר לך, אני אומר לך …

רומן אני אומר לך.

סשה לכן אני אומר לך.

יורם אתה היית איתנו …

סשה אתה היית איתנו וסיפרת …

יורם סיפרת דברים, כמעט את כל האמת.

סשה דברים. כמעט … כמעט …

יורם יש עוד כמה דברים …

סשה כמעט הכול, חוץ מכמה דברים …

יורם יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לסגור אותם … באותו יום שסיפרת לנו הכול.

סשה חוץ מכמה דברים שאין ושאנחנו רוצים לסגור.

יורם בוא תספר לנו אותם רומן עכשיו, באמת. תספר אותם.

סשה תספר לנו אותם.

יורם תרגיש טוב עם עצמך. אל תשמע ל …

סשה תרגיש קרוב יותר לעצמך … אל תקשיב לשטויות שאנשים מדברים.

יורם שאומרים לך דברים שיגרמו לך … אף אחד לא איכפת לו רומן.

סשה שמייעצים לך דברים … שלך …

יורם אף אחד לא איכפת מרומן, אף אחד.

סשה אתה לא מעניין אף אחד מהם, בתור רומן.

יורם אל תחשוב שמישהו איכפת לו רומן? איכפת לו כסף …

סשה אל תחשוב שאתה …

יורם איכפת לו עיתון. רומן לא איכפת לו. מה רומן מרגיש.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

יורם לא איכפת. רק לאשתך איכפת.

סשה אתה חשוב רק לאשתך.

יורם לאשתך איכפת.

סשה אה?

רומן לא רק לאשתי.

סשה לא רק … לא רק לאשתי.

יורם בבקשה, בבקשה. לאשתך, משפחה, כן.

סשה למשפחה שלך.

יורם כן. אבל אנשים מבחוץ שאומרים לך, לא איכפת להם. רומן …

רומן איזה שאלות מעניינות אתכם?

סשה איזה שאלות מעניינות אתכם?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אתה אומר את האמת אבל.

סשה אתה תענה בכנות?

רומן אמת מלאה.

סשה אמץ מלא. מלאה.

יורם מלאה?

סשה כן.

(הפוגה בדיבור)

יורם אחרי שהרגת את הילדה, אתה שמת את הסכין במקום מסוים. את הסכין, את הלהב.

רומן מתי שאני … לפני ש …

סשה לפני ש … אחרי שאתה … אחרי שאתה הרגת את הילדה הזאת, אתה שמת את הלהב במקום מסוים.

יורם איפה זה?

סשה איפה?

רומן אין להב.

סשה אין להב.

יורם איפה הוא?

סשה איפה זה?

רומן אני זרקתי אותו.

סשה זרקתי אותו.

יורם איפה?

סשה איפה?

רומן זרקתי וזהו.

סשה איפה? אני זרקתי. איפה.

יורם לא.

סשה אבל איפה זרקת, יש מקום …

יורם אני רוצה שתגיד לי איפה. חשוב לי. רומן, לך איתי. חשוב לי. אנחנו נצא לשם אם צריך. ניסע לשם ואתה תביא לי את הלהב. אתה ואני ניסע לשם ותגיד לי יורם, עם סשה, הנה הלהב. לך איתנו עד הסוף, אתה תרוויח.

רומן אין לי …

קובץ שני:

סשה אתם לא תמצאו את הלהב.

רומן אני נפטרתי ממנו.

יורם איפה זרקת אותו? אנחנו נחפש אותו.

רומן אני נפטרתי ממנו.

סשה אני התפטרתי ממנו.

יורם איפה?

סשה איפה? תגיד לי.

יורם דבר איתנו, איפה, אנחנו נחפש אותו.

רומן אני שברתי אותו.

סשה שברתי אותו.

רומן וזרקתי.

סשה וזרקתי.

רומן ולפני זה לקחתי ושרטתי אותו.

סשה ולפני זה לקחתי ושרטתי. שרטת מה? מה אתה שרטת?

רומן את הלהב אתה לוקח ו … לאט- לאט ככה.

סשה אה, השחיז אותו. על מה?

רומן על אבן.

סשה השחיז אותו, שרט אותו ככה מלא, השחיז אותו.

יורם איפה?

סשה על אבן.

יורם איזה אבן, איפה?

סשה איפה?

רומן אבן ברחוב, הייתה אבן קטנה כזאת, אני לקחתי שרטתי אותו ככה וזרקתי.

סשה בחוץ, על איזה אבן קטנה. לקח השחיז את כל האבן.

רומן ככה שברתי את הלהב ו …

סשה שבר את ה … וזרק

יורם אבן … את האבן הזאת נוכל למצוא.

סשה את האבן הזאת נוכל למצוא?

יורם את האבן, את האבן.

סשה אתה תוכל להראות איפה …

יורם לא, האבן שעליה עשית ככה עם הלהב, נוכל למצוא?

רומן זה לא רחוק מהבית ספר, הייתה שם האבן הזאת, אני שרטתי וזרקתי לדשא.

סשה לא רחוק מבית הספר אני באמצעותו השחזתי את הלהב וזרקתי אותו לתוך הדשא.

יורם בבית הספר?

רומן לא בבית ספר.

סשה לא רחוק מבית הספר.

רומן בדרך למטה.

סשה ב … בדרך למטה.

יורם אם נצא לשם, אתה חושב … תסביר לנו פלוס מינוס איפה.

סשה אם אנחנו ניסע לשם, אתה תוכל להראות לנו בערך איפה זה?

רומן זה, איך להגיד לך, אתה פונה …

יורם לא, לא, אנחנו נצא לשם רומן.

סשה אתה רוצה לצייר?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה תצייר על זה.

רומן הנה השביל של הבית ספר. הדרך הולכת למטה וכאן חנייה כזאת. על הדרך הזאת בערך עשרים שלושים מטר. ככה לא ליד הזה עצמו, בצד, איך שאני פניתי …

סשה כאן הבית ספר? איפה הבית ספר? כאן הבית ספר. זאת הדרך.

רומן זאת הדרך שהולכת למטה, זאת החנייה, כאן יש חנייה לאוטובוסים.

סשה חנייה אוטובוס.

רומן אני עברתי כמה מטרים.

סשה הלך כמה צעדים.

רומן וזרקתי את האבן על הרצפה.

יורם או קי, תגיד לי …

רומן אני זרקתי אותו … אני זרקתי אותו מאוד חזק.

סשה זרקתי אותו מאוד רחוק.

יורם אתה …

סשה לאיזה כיוון, לפה?

רומן ככה, לכיוון הדשא.

סשה לכיוון הדשא ואני לא יודע איפה היא נחתה האבן.

יורם איך האבן? זרקת?

סשה והלהב?

רומן את הלהב אני שברתי וזרקתי.

יורם עכשיו על האבן … יש סיכוי, יש סיכוי שעל האבן היה דם? נמצא דם כאילו מהסכין? למה? מה?

רומן אני ניגבתי את הלהב.

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם ולא נמצא דם על האבן הזאת?

רומן על הלהב בכלל לא היה דם.

סשה על … על האבן.

רומן איך … אם לא היה על הלהב, אז איך …

סשה אם לא היה דם על הלהב, איך תמצא את זה על אבן?

יורם לא היה דם על הלהב בכלל?

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם איך הוא ניגב? במה הוא ניגב?

סשה עם מה ניגבת?

רומן אני ניגבתי אותו … בהתחלה שטפתי אותו במים ואחר כך ניגבתי אותו על המכנסיים שלי. את המכנסיים אני זרקתי, אני לא יודע יש שם …

סשה אני שטפתי קודם כל מתחת למים ואחר כך ניגבתי עם המכנס ואת המכנס זרקתי.

יורם טוב, בכל זאת, בכל זאת. את המכנס, איפה זרקת? את המכנס לאן …

רומן על המכנסיים אני אמרתי, אני זרקתי אותם בפח.

סשה דיברתי כבר, אמרתי שזרקתי אותם לזבל.

יורם וזה האמת? אמת מלא?

סשה זאת האמת המלאה?

יורם כן, לזבל?

סשה כי … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם על המכנסיים היה סימנים של דם?

סשה כי אם אתה אומר ש …

רומן המכנסיים, המכנסיים.

סשה כן.

רומן אני זרקתי לפח.

סשה את המכנס זרקתי לזבל.

רומן חמותי ראתה את המכנסיים האלה.

סשה וחמותי ראתה את המכנס.

יורם היה דם כש … דם על החולצה שלך, כאילו שאחרי … כן, על החולצה לבשת היה קצת דם?

רומן יכול להיות שיש על החולצה אבל היא אצלכם.

סשה ייתכן ויש על החולצה, אבל החולצה אצלכם.

רומן אני הייתי בחולצה הזאת.

סשה אני הייתי בחולצה הזאת.

יורם איזה חולצה לבשת?

רומן בצבע תכלת, שטראוס. אני …

סשה כחולה עם לוגו של שטראוס.

יורם ומה היה לך מעל?

רומן יותר לא היה לי …

סשה מעל החולצה לא היה לך כלום?

רומן היא היחידה שהייתה לי, הנגן … הנגן … לא על הנגן.

יורם כשהוא עובד, הוא עובד רק עם חולצה?

רומן כן, זה חולצה עם ידיים גדולות והיא חמה.

סשה חולצה חמה עם שרוול ארוך.

רומן מתחת לחולצה לא היה כלום.

סשה ומתחת לחולצה לא היה כלום.

יורם הכת של הסכין, הפלסטיק, פלסטיק של הסכין.

רומן כן.

יורם איך … איך אתה יודע שאין שם דם? אולי יש שם דם? פלסטיק? הפלסטיק של הסכין, איפה הוא? איזה צבע …

רומן … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, שאלה. ככה, אני אשאל שנייה. איזה צבע הסכין שאיתה … יש לך כמה סכינים, נכון? יש הרבה סכינים.

רומן זה שהיה אצלי אני אמרתי.

סשה צהוב שחור?

יורם נכון?

סשה שחור …

יורם באיזה צבע של סכין, רגע, שנייה, איזה צבע של סכין הרגת את תהיר, באיזה צבע?

רומן סכין, מה אצלי היה על החגורה.

יורם איזה צבע? צבע שלו?

רומן צהוב ושחור.

סשה שחור צהוב.

יורם בטוח שזה היה שחור צהוב? כן?

רומן כן.

יורם כי היה לך עוד כמה צבעים שם.

סשה בסכין הזאת אתה זה … אתה הרגת אותה, או עם סכין אחרת?

רומן לא היה לי אחרים, האחרים היו לי בתיקים אחרים.

סשה סכינים אחרים היו לי בתיקים אחרים, זאת הסכין שהייתה עליי. שחור צהוב.

יורם חולצה ארוכה לבש?

סשה כן.

יורם חולצה ארוכה?

סשה זאת החולצה שאצלנו.

יורם החולצה ארוכה? עד לפה? ככה?

סשה בזה הוא … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם חולצה ארוכה? ודם היה לך ביד, נכון?

רומן לא היה. על ה … יד.

סשה על היד.

יורם על היד?

רומן בחולצה אני לא ראיתי.

יורם על החולצה הסתכלת ולא היה דם?

רומן לא היה.

סשה בדקת טוב?

רומן אני אומר בוודאות.

סשה לא נראה לעין. כלומר, בעין לא ראית.

רומן אם אני מותח את היד, השרוולים שלי נמשכים למעלה.

סשה נו?

רומן לא היה שם כלום.

סשה הוא אומר לא ראה את זה ביד.

רומן אולי אתם תמצאו.

יורם לא ראה מה?

סשה לא ראה בעיניים. אולי אתם תמצאו, לא יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן את המכנסיים אני זרקתי.

יורם איזה נעליים היית? אמת אבל, אמת, אמת.

רומן אני הייתי עם הנעליים החומות שלי, אני ניגבתי מהן את הכול.

סשה הייתי בנעליים חומות, פשוט ניגבתי אותם וזהו. מה, את הסוליות?

יורם עם מה … עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי אותן לגמרי.

סשה עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי עם מטלית עם מים.

סשה או קי, איפה המטלית הזאת?

רומן המטלית נשארה שם, בבית ספר, בכיור. עכשיו אני …

סשה ניגבתי עם סמרטוט עם מים והסמרטוט נשאר על כיור בבית ספר, אני לא יודע איפה זה עכשיו.

רומן כיור … כיור ראשי, ראשונה. … (לא ברור) אחד קודם בשירותים, כיור ראשון.

סשה מהכניסה?

רומן כן.

סשה הראשון … הכיור הראשון מכניסה לשירותי בנים.

רומן שם אני זרקתי את המטלית הזאת.

סשה שם הוא זרק את הסמרטוט.

רומן כי אחרי … כי, בסוף העבודה אני ניגבתי איתה את ה… (לא ברור, רעש).

סשה כי בסוף העבודה הוא גם ניגב באמצאות הסמרטוט את הכלים שלו.

רומן אני לא יודע איפה זה.

סשה כבר אמרו … ואני לא יודע איפה הסמרטוט הזה עכשיו.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיור הזה.

רומן היא הייתה צבעונית.

סשה צבעונית? צבעוני. הסמרטוט צבעוני.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיוון הסכין והאבן הזאת. איפה שהוא זרק את הסכין, יש לנו במשטרה אפשרות לנסות למצוא את הסכין, אולי נמצא. בסדר? אנחנו ניסע לשם. תראה לנו?

רומן שיחפשו, אבל הם כנראה לא ימצאו.

סשה תמצאו, אבל לא ימצאו.

רומן כנראה לא ימצאו.

סשה או קי.

יורם מה?

סשה הוא מניח שזה לא.

יורם מניח שזה לא. כן, אבל בכל זאת …

סשה שלא, שלא, שלא ימצאו.

יורם אם אנחנו נלך לחפש, אולי. אולי. אני רוצה שתבוא איתנו, תראה לנו איפה. תראה לנו איפה. אנחנו נביא … איך קוראים לזה, מגמ"ק ברוסית. תסביר לו מגמ"ק של חבלה.

סשה מכשיר לאיתור פצצות.

רומן מה קשור מכשיר לאיתור פצצות?

סשה חיפוש חפצי מתכת.

יורם כזה, הוא מחפש עם זה …

רומן מה אתם רוצים למצוא?

סשה מה אתה רוצה למצוא עם זה?

רומן לחפש אבן עם גלאי מתכות?

סשה האבן לא … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא האבן, הסכין.

רומן אה, אבל אני אמרתי שאני זרקתי אותו וזרקתי לפח.

סשה זה מוצא גם חפצים קטנים מאוד.

רומן פח, פח.

סשה אה, אמרת לפח?

רומן זה את האבן זרקתי. ואת הסכין …

סשה הדשא, מה שנמצא בדשא זאת אבן. הסכין הוא זרק לתך הפח.

יורם הלהב.

סשה לאיזה פח?

רומן שם בדרך.

סשה ביחד עם המכנסיים?

רומן לא. לא עם המכנסיים. לפח אחר.

סשה לפח אחר?

רומן אני הלכתי וזרקתי את זה בדרך לפח אחר.

סשה האם כל השברים של הלהב היו איתך או שאתה זרקת אותם בדרך. חלק מהם. וחלק מהם זרקת …

רומן חלק מהם אני זרקתי בדרך וחלק מהם …

סשה הוא שבר את הלהב, חלקים פיזר ככה בדרך, ומה שנשאר זרק לפח בדרך.

יורם אני רוצה שהוא יצא איתנו, אנחנו נצא איתו הוא יראה לנו איפה החלקים של הלהב ו …

סשה או קי, שאתה תצביע … הוא מבקש שאתה תראה לנו את הדרך שבה הלכת.

יורם בכל זאת ננסה. אולי יש שם …

סשה איפה שאתה היית, ולאן אתה זרקת.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה להראות.

סשה הוא לא רוצה להצביע.

יורם בסדר.

סשה מאיזו סיבה?

רומן אני נפטרתי מכל זה.

סשה בסדר, נפטרת, נפטרת.

רומן אני זרקתי בפח אחד.

יורם שמה?

סשה נו.

רומן הוציאו אותו. אחר כך הלכתי לפח אחר. זרקתי לפחים קטנים בדרך.

סשה הוא אומר, בדרך זרקתי לפחים קטנים, זרקתי לקונטיינר, שהוא … (לא ברור) אחר כך וזרקתי לעוד אחד שפינו אחר כך, אני לא רוצה שהצביע, התפטרתי מהכול.

רומן כי … אני זרקתי את השברים הקטנים האלה, יש שם שקיות עומדות כמו פח כזה, שקית, אני זרקתי לשם. ואותם כל הזמן המנקים מפנים.

סשה הוא אומר, אני זרקתי לתוך פחים קטנים, שקיות. ואני יודע שמנקים מפנים את זה כל הזמן. כל הזמן מחליפים את זה.

רומן פשוט מעניין אותי לדעת מה יש לכם.

סשה אני פשוט מעוניין לדעת מה יש לכם.

רומן פשוט מעניין אותי. נו, העדויות המבולבלות האלה.

סשה פשוט … נו, עדויות שמבולבלות זה בסדר. מה עוד.

יורם בסדר, עדויות מבולבלות זה לא … רומן, עדויות מבולבלות זה טבעי. זה טבעי. אבל אתה צריך עכשיו, כשאתה אומר לנו.

רומן לא רוצה טי וי.

יורם אה?

רומן לא, אני לא רוצה טלוויזיה.

סשה לא טי וי … טבעי זה כאילו, מהמילה טבע, טבעי.

יורם טבעי, טבעי.

סשה טבעי, לא טי וי.

יורם לא טי וי, טבעי …

סשה לא, הוא חשב טי וי , אחר כך …

יורם טלוויזיה.

סשה כן.

רומן אם …

סשה אני לא רוצה טי וי הוא אמר.

רומן לא, פשוט אני … יש לי בקשה.

סשה יש לי בקשה.

רומן אם יש … אם יהיה משפט, אני יודע, יהיה משפט. (הפוגה בדיבור) איך להגיד את זה? הוא בטוח יהיה פתוח.

סשה כמובן. מה אתה רוצה, משפט בדלתיים סגורות?

רומן אני רציתי שהוא יהיה סגור, שאני … (לא ברור, ממלמל).

סשה אני רוצה ש … אני בטוח שיהיה משפט, אני רוצה שהמשפט יהיה סגור, שלא יצלמו אותו.

רומן זאת הבקשה שלי.

סשה זה הבקשה שלי.

יורם אפשר לדבר עם העורך דין שלו.

סשה אם יש לך בקשה, בכל מקרה …

יורם לנסות.

סשה זה יירשם ויימסר.

רומן כי אני לא רוצה … (לא ברור) בבית משפט, לדבר בכלל.

סשה כי אני במפשט פתוח לא יכול לדבר בכלל.

רומן אם …

סשה לא רוצה לדבר בכלל.

רומן אם יגידו לי ש … יהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

סשה אם יגידו לי שיהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

רומן במשפט אני לא אנסה להתחמק, אני אגיד שכן, אני רצחתי את הילדה, אני מצטער על כך.

סשה ובבית משפט אני לא אלך סחור- סחור, אני אגיד שאני הרגתי את הילדה ואני מצטער על זה.

רומן אני לא יודע מה נפל עלי … מונה דיסק 12:041:

סשה אני לא יודע מה נפלי עלי.

רומן וזהו. כן, אני הרגתי אותה.

יורם בסדר, אנחנו … אני …

סשה תראה, אתה רוצה שאנחנו נעשה לך … שנייה, אתה רוצה שאנחנו נגיד לך סתם דברים? לא, נכון? אתה לא רוצה שסתם נזיין לך את המוח, נכון? או קי. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו. תקשיב למה אני מתכוון? אני לא יכול להגיד לך עכשיו כן, המשפט יהיה בדלתיים סגורות, כי זה לא תלוי בי, זה תלוי בהחלטה של השופט.

רומן לא. לא על זה אני מדבר.

סשה כן.

רומן אני שמעתי הרבה … איך להגיד את זה, שמועות שהיה אונס.

סשה אני שמעתי הרבה שמועות שהילדה הייתה … שהילדה נאנסה. נו?

רומן מה, זה נכון?

סשה מה זה אמת? אתה יודע שאתה עשית … (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה, אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת את הילדה.

רומן בטח שלא.

סשה ודאי שלא.

רומן אני פשוט שמעתי על זה.

סשה פשוט שמעתי על זה.

רומן ונראה לי שמישהו צעק לי שאני … שם, איפשהו בעיתון קראתי שאני הרגתי ואנסתי את הילדה.

סשה מישהו צעק … אז אני שואל אותך שתי שאלות. אתה הרגת אותה?

רומן כן.

סשה אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה שאלתי אותו, רצחת אותה, כן. אנסת, לא.

יורם רומן, אחרי … אתה, אם לא אנסת אותה. אז לא נאנסה.

רומן אני לא אנסתי.

יורם אז לא נאנסה. מונה דיסק 1:13:28

רומן אני לא אנסתי אותה.

יורם אם לא אנסת אותה, אז לא נאנסה.

רומן אני יכול לתת את דגימת הזרע שלי, הכול.

סשה אני מוכן למסור זרע, הכול, אני אנסתי אותה.

יורם אני מאמין לך.

רומן מה …

יורם אני מאמין לך.

סשה גם אני מאמין לך.

רומן כי אני לא אנסתי. אני יכול למסור לכם את מה שאתם רוצים. אבל אני לא אנסתי אותה.

סשה אתה צודק. הדבר היחד שאני יכול להגיד לך, הבדיקה בעניין הזה גם נעשתה. ויש לנו את התוצאות.

יורם אנחנו …

רומן אני אתן את הזרע שלי.

סשה רומן, לגביך …

סשה אמרתי לו, שהנושא הזה של אונס נבדק גם בנתיחה. יש לנו את התוצאות. הוא אומר נו, ואני מוכן למסור את הזרע.

יורם לא צריך.

סשה לא צריך.

רומן לא, פשוט … יש לכם תשובה.

סשה יש תשובה.

רומן זה בטוח לא אני.

סשה היא לא נאנסה.

יורם שמעת … מה, מה הוא אמר על השמועות, לא הבנתי, שהיו שמועות?

סשה הוא אומר ששמעתי שמישהו כתב ש … גם … לא רק הרג גם אנס, הוא אומר אני לא אנסתי.

רומן אני לא איזה פדופיל או מישהו כזה.

סשה אני לא פדופיל.

רומן אני … השתחרר לי הבורג, אני לא יודע. השתחרר לי הבורג.

סשה אני פשוט, נפל עלי, התפרצתי. לא יודע.

רומן פשוט לא נעים לי ש … אומרים שם כן, הוא אנס את הילדה. אני לא אנסתי אף אחד.

סשה לא נעים שאומרים שמה, אנסת ילדה. אני לא אנסתי.

יורם אני מאמין לך שלא אנסת ואני אגיד את זה בבית משפט.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

רומן הוא יגיד ש …

סשה שהוא מאמין שאתה לא אנסת והוא יגיד את זה בבית משפט.

רומן לא, אבל צריך להיות רשום שם שאני לא אנסתי.

סשה אבל צריך להיות שם … אז עכשיו אנחנו נכתוב בנושא הזה.

רומן אז היא נאנסה?

סשה צריך להיות הודאה, צריך להיות הודאה שאני לא … לא אנסתי.

יורם אנחנו נוציא …

רומן אז היא נאנסה?

יורם לא, לא, לא. אנחנו, אני מבטיח לך, אומר לך רומן, אנחנו … תהיה הודאה שהיא לא נאנסה או שאתה לא אנסת אותה. בסדר?

סשה ידווח לבית המשפט …

יורם שאתה לא אנסת אותה.

סשה שאתה לא אנסת אותה.

יורם בסדר?

רומן אני לא התכוונתי לאנוס אותה.

סשה אני גם לא התכוונתי לאנוס אותה.

יורם רומן, אנחנו אומרים את כל האמת וזה בסדר.

רומן לא עשיתי, אמת.

סשה לפחות שאתה מתנקה, רומן. (הפוגה בדיבור) לפחות שאתה מתנקה.

רומן רק כשרצחתי אותה אני הבנתי שאני רצחתי אותה.

סשה רק כשרצחתי אותה הבנתי שרצחתי.

רומן אני לא התכוונתי להסתיר ראיות וכל זה.

סשה לא התכוונתי להסתיר ראיות …

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שום דבר.

יורם אני בטוח. עכשיו אנחנו אומרים את האמת של הדברים.

רומן אני לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

סשה לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

יורם רומן עכשיו אני, אני אומר לך שאני מאמין שאתה אומר לי רק אמת. נכון?

רומן כן.

סשה רק?

יורם רק אמת. רק אמת רומן.

סשה מה שהוא אומר …

יורם תסתכל עלי רומן.

סשה … (לא ברור, מדברים יחד) זאת אמת וזה כבר לא.

יורם רומן. אמת. כשרומן … כשאמרת לי … מונה דיסק 1:16:24

רומן שנייה, בבקשה. אתה אמרת משהו על הידית, אני לא הבנתי. זה …

סשה אתה זוכר מתי שאני אמרתי לך, כל הידית זה מאה אחוז.

רומן אה.

סשה חצי מהידית זה חמישים אחוז אמת, וחמישים אחוז אמת זה כבר לא אמת.

רומן הבנתי.

סשה אתה זוכר שאנחנו דיברנו על זה?

(הפוגה בדיבור)

יורם יש לי שאלה. רומן.

רומן כן.

יורם אמרת לי שאתה … פצעת אותה ביד. נכון?

סשה אתה אמרת שאתה פצעת אותה ביד.

יורם אמרת. נכון?

סשה אתה צריך לספר את כל האמת גם על זה.

רומן זה לא נכון.

סשה זה לא נכון. לא.

רומן אני הייתי יכול לשרוט אבל אני לא ראיתי את זה.

סשה יכולתי לחתוך אבל אני לא ראיתי את זה.

יורם את מה?

סשה לא, תן לו להגיד. רומן. לפני שאתה עונה על השאלה הזאת. שנייה, הוא לא הבין את השאלה שלך.

יורם אה.

סשה לפני שאתה עונה על השאלה הזאת, תחשוב על זה שהגופה אצלנו ואנחנו יודעים בדיוק מה נעשה לה. את כל … אולי להראות לך תמונות?

יורם רומן, אמת.

רומן תראה.

סשה הוא רוצה לראות תמונה של הגופה.

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שנייה רגע, הוא עדיין לא מבין, שנייה. שנייה. הוא פשוט נתן את התשובה ש … שיוצאת ממקום של אדם שלא הבין את השאלה.

יורם הבנתי.

סשה הוא רוצה לשאול אותך, אתה טענת בחקירה הקודמת שאתה חתכת אותה ביד. עכשיו אתה אמרת לו, לא זה לא נכון. אבל אנחנו יודעים שזאת האמת.

רומן חתכתי.

סשה אתה יודע שהיא … הוא אומר כן.

יורם עשית. עשית את זה. מתי עשית את זה?

סשה מתי עשית את זה?

יורם מתי עשית את זה?

סשה באיזה …

יורם אמת, אמת אבל …

סשה רק אמת.

יורם מתי. אמת.

סשה אה? לא זוכר.

יורם רומן, זה בטוח.

רומן אני לא ראיתי.

יורם לא …

רומן אני לא זוכר. איך זה … לא …

סשה לא זוכר.

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית לה ביד?

רומן כן.

יורם אתה לא זוכר? (הפוגה בדיבור) אני רוצה שתזכור רגע, נכנסת לשם. עשית את מה שעשית.

רומן אני עשיתי, כן, אבל …

סשה אז תספר איך וזהו.

יורם תזכור … מונה דיסק 1:18:27

סשה כן, עשיתי. תספר איך אתה עשית את זה.

יורם מתי?

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית?

סשה באיזה נסיבות? … (לא ברור, מדברים יחד) מתי שהיא כבר שכבה, מתי שהיא עוד עמדה. איך אתה עשית את זה?

יורם קודם זה, אחר כך זה. תגיד לי, תסדר לנו את הזמנים.

רומן אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שעשיתי את זה אחרי שחתכתי לה את הגרון, היא הרימה את היד בשביל להתגונן או משהו, אני לא זוכר.

סשה נדמה לי שאחרי שהיא … נתתי לה מכה בגרון, והיא הרימה יד בשביל להתגונן.

רומן ו … ואני פגעתי לה ביד. שום מילים, איתה, אימא, אישה, היא לא אמרה.

סשה לא אימא ולא איתה ולא אישה והיא לא … היא לא אמרה את זה.

רומן זה אני המצאתי.

סשה זה אני המצאתי את זה. או קי. אבל אנחנו רוצים לדעת, החתך ביד, איך ובאיזה נסיבות הוא נעשה. ואתה יודע למה אנחנו שואלים את זה. אתה מבין הרי … אתה מבין את השאלה הזאת. אתה מבין את הסיבה שהשאלה נשאלת. אנחנו … או שאנחנו משתפים פעולה, או שאנחנו לא משתפים פעולה. אתה מבין את זה, כן?

רומן אני מבין.

סשה כל צעד הצידה … נו בדרך הלא נכונה …

רומן אני מבין.

סשה זה למה אנחנו … אנחנו מדברים איתך … (לא ברור) ואתה.

רומן אני מבין. תראה, על כמה פרטים אני פשוט לא רוצה לדבר. היא ניסתה …

סשה למה אתה לא רוצה? אני אמרתי לך, חמישים אחוז אמת זה עושה את הכול לא אמת. אז תגיד כבר הכול פעם אחת בשביל לא לחזור עשר פעם.

רומן היא ניסתה לתת לי מכה בעין.

סשה נו?

רומן כאילו לשרוט ו … אני שמתי את היד שלי ונתתי לה מכה ביד.

סשה היא ניסתה או לשרוט אותי או ל … להרביץ אותי בעין ו … אני פשוט נתתי לה מכה ביד. איך אתה עשית את זה? באיזה יד?

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן … מונה דיסק 1:20:08

סשה ביד ימין? ביד ימין שלה? אה?

רומן לא.

סשה לא, ביד שמאל.

יורם ביד שמאל?

סשה ואיך זה יכול להיות? מה היא שמאלית?

רומן אה?

סשה מה היא שמאלית?

רומן מאיפה אני יודע?

סשה היא … כלומר, איך … תראה. היא רצתה לתת לך מכה, איך אתה עשית את זה?

רומן היא הסתובבה, רצתה לשרוט, ואני פגעתי לה ביד. סשה, אני לא זוכר בדיוק, אבל …

סשה אנחנו מתעסקים בזה …

רומן נו, אתם יודעים את זה.

סשה אנחנו יודעים מה יש עליה. אבל אנחנו יכולים לשמוע רק ממך איך אתה עשית את זה. מה אתה מתעצבן? נו, הנה עכשיו אתה כועס. אנחנו התחשבנו. או קי. אז אנחנו לא נייחס לזה חשיבות …

רומן אני לא מייחס לזה חשיבות.

סשה אבל אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה היית שם, לא אלוהים, לא מלך ולא גיבור.

יורם תתרגם לי. מונה דיסק 1:20:55

סשה אמרתי לו, אתה צריך לספר לנו, אנחנו יודעים ממצאים, אתה צריך לתת מה … מה קרה אז.

יורם אני רוצה, רומן, עוד פעם, שתעשה לי את הסדר, סדר.

סשה תעשה סדר.

יורם זמנים. כאילו מה … מה לפני מה.

סשה מה קרה אחרי מה.

יורם רק תסתכל עלי רומן. … (לא ברור) להסתכל עלי, תסתכל עלי. אני רוצה שתיזכר. באיזה שלב, באיזה שלב הוא חתך אותה ביד. באיזה שלב.

סשה שאתה תעשה לו סדר ותגיד באיזה … באיזה שלב אתה חתכת אותה.

יורם לזכור, לזכור. באמת, יכול להיות תזכור עם עצמך וזה האמת.

סשה תזכור עם עצמך.

יורם רומן, האמת. אמת בבקשה. רק אמת, אני מאמין לך.

רומן אמת זה להגיד את האמת?

סשה את האמת. בבקשה, רק אמת.

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו רואים מתי אתה סוטה לצדדים.

יורם מספיק, מספיק רומן. אמת.

סשה מספיק.

יורם די, רק את הסיפור של האמת, גם אם זה אמת לא … לא נעימה.

סשה גם אם זאת אמת לא נעימה.

יורם גם אם זה לא נעים. תגיד את האמת, אתה תרגיש הרבה יותר נקי. רק את כל האמת. גם אם זה לא נעים לך. אני יודע שקשה לך להגיד את כל האמת כי … (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הוא יודע שקשה לך …

יורם מה, זה נשמע רע. אתה שם היית במצב … עצבני. מונה דיסק 1:22:06

רומן אני לא זוכר … אני לא זוכר בוודאות. או שזה החתך האחרון שחתכתי אותה בכוונה, בכוונה על היד. ככל הנראה זה היה בכוונה בשביל כאילו … לא לסבך את העקבות אלא … בשביל שייראה שכאילו הרביצו לה בכוונה עם הסכין.

סשה אני …

רומן כמו לסבך את העקבות, זה …

סשה רומן, רומן. תשים את הכול בצד. רק המצב הזה עם היד. תגיד את כל האמת עכשיו, בשביל שאנחנו לא נחזור לזה אחר כך.

רומן להטעות אתכם.

סשה או קי, אז איך עשית את זה, תגיד. הוא אומר אני עשיתי את זה בכוונה, אחר כך, בשביל לשבש את הזירה. תגיד איך אתה עשית את זה.

רומן חתכתי עם הסכין ביד. מונה דיסק 1:22:50

סשה איפה היא הייתה באותו זמן? באיזה מצב?

רומן היא … היא … נראה לי שהיא כבר הייתה בלי הכרה.

סשה היא כבר הייתה בלי הכרה.

רומן יכול להיות שהיא עוד רעדה, ו …

סשה יכול להיות שהיא עדיין …

רומן אני לא יודע את זה … אני לא יודע להגיד אם זה היה חרחורים, אני … אני לא יודע.

סשה זה היו חרחורים שלה. אני לא יודע.

יורם ואז?

סשה שנייה, אני רוצה שהוא יארגן את זה.

רומן אני חתכתי אותה בכוונה.

סשה היא כבר … היא עוד עמדה או שהיא כבר ישבה או שהיא כבר שכבה, או מה?

רומן כבר זהו … היא נפלה.

סשה היא כבר הייתה בצניחה.

רומן אני בכוונה חתכתי לה את היד.

סשה אני בכוונה חתכתי לה את היד.

יורם איזה?

סשה יד ימין או יד שמאל? אה?

רומן ימין.

סשה ימין? יד ימין.

יורם זוכר בטוח?

רומן איפשהו פה.

סשה איפשהו פה. מונה דיסק 1:23:44

רומן לא, לא פה. פה.

סשה איפשהו פה.

רומן הנה.

סשה נו?

רומן ככה. כאן … איפשהו פה.

סשה רומן, עוד פעם.

רומן נו?

סשה עוד פעם, שנייה רגע. הגופה אצלנו ואנחנו יודעים איפה …

רומן עוד יותר …

סשה אנחנו יודעים איפה. זה למה אני פונה אליך, אני הרי יודע מה כן ומה לא. זה למה אני שואל אותך עכשיו. איזו יד ובאיזה נסיבות. רומן, את כל האמת.

יורם את כל האמת?

סשה אמת נקי, נקייה.

יורם אמת נקייה. תזכור. תסתכל, תיכנס עכשיו לתא. מונה דיסק 1:24:24

רומן … (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אה? קח כמה דקות, בסדר.

רומן אני ביקשתי ממנו.

יורם תזכור. תזכור יד … (הפוגה בדיבור) ולמה.

סשה תיזכר באיזה יד ולמה … (לא ברור, מדברים יחד).

יורם באמת מה … (לא ברור, מדברים יחד) גם אם זה לא נעים.

סשה גם אם זה לא נעים לך. זה לא יכול להיות נעים, אבל רק את האמת.

רומן את יד שמאל. ביד שמאל היה לה טלפון.

סשה יש שמאל, וביד היה לה טלפון.

יורם ביד היה לה טלפון?

סשה ביד שמאל?

יורם למה ביד שמאל? למה דווקא ביד שמאל?

סשה למה דווקא יד שמאל אתה חתכת.

רומן איפה היה לה טלפון.

סשה ואיפה היה לה טלפון.

יורם לא, למה ביד שמאל הוא חתך.

סשה נו, אז אני שואל. הוא אומר ולמה היה לה טלפון ביד.

יורם אה, כאילו … מונה דיסק 1:25:17

רומן שמה היה פלאפון.

יורם ביד שמאל שלה?

רומן כן.

סשה ומה אתה עשית עם הפלאפון?

רומן זרקתי.

סשה לאן? מה עשית עם הטלפון, זרקתי אותו. לאן?

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה שמת אותו?

(הפוגה בדיבור)

סשה נו, רומן.

רומן אני סיפרתי, אני סיפרתי שיד שמאל …

סשה אתה מתחמק.

רומן אני לא רוצה להגיד.

סשה למה?

רומן כי אני לא רוצה. לא בא לי לדבר על זה, אתה מבין, לא בא לי. להגיד לך את האמת, לא בא לי. אני … אני סיפרתי הכול, אני הודית ברצח.

סשה רומן. מה שאנחנו מסבירים לך פה עכשיו, מה זה נכנס לך באוזן אחת ויוצא בשנייה? (הפוגה בדיבור) מה אתה מחפש?

רומן אני לא מחפש שום דבר, אני רוצה שזה ייגמר, לא לדבר … לא לספר.

סשה זה ברור. אני רוצה שכל זה ייגמר בלי שאני אדבר.

יורם אבל רומן, זה שאתה מדבר זה טוב לרומן … (לא ברור, צלצול ברקע) שנייה, אתה רוצה מים? מים? אתה רוצה עוד קפה? קפה?

רומן קצת. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לספר. אני לא רוצה לספר לכם את כל זה.

סשה למה? תסביר לי למה. מונה דיסק 1:26:36

רומן סשה, להגיד לך את האמת, אני לא רוצה.

סשה נו, תסביר לי למה.

רומן לא רוצה. אני רוצה שלפחות משהו יישאר לי. להשאיר לפחות משהו. משהו שאני לא סיפרתי לכם.

סשה אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה משהו ריטואלי?

רומן לא. זה … אפשר להגיד סוג של … לא ריטואלי אלא פשוט …

סשה נו, תסביר לי.

רומן זה לא משהו כזה … פשוט אני לא רוצה לדבר על היד, אני מסביר.

סשה נו, תסביר לי למה, אני רוצה להבין. למה?

רומן אני לא רוצה לדבר על היד, אני רוצה להשאיר את זה לעצמי בשביל לדעת … אני גם אחר כך אהיה …

סשה בשביל לדעת מה?

רומן בכל מקרה אני אזכור שאני הרגתי את הילדה, אני אבין את כל זה טוב מאוד. אבל, אבל. זה מה שאני לא אספר, אני אדע על זה שאני לא סיפרתי את הכול, אבל אתם גיליתם, בלי המילים שלי, אתם גיליתם את זה.

סשה אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאני יודע על זה?

רומן תגיד מה אתה חושב.

סשה לא, אני יכול להגיד לך את מה שאני יודע על זה. אני יכול לחשוב כל מיני דברים.

רומן מה אתה יודע על זה?

סשה אני אגיד לך ככה שיהיה לך ברור מה אני יודע. אני יודע באיזה רגע בדיוק זה נעשה. עכשיו הבנת מה אני יודע על זה?

רומן (נאנח) סשה, אני לא הבנתי.

סשה אני יודע באיזה רגע של המקרה הזה זה נעשה. בהתחלה, באמצע או בסוף. את זה אני יודע. עכשיו הבנת מה אני יודע?

רומן … (לא ברור)

סשה תסביר לי, תסביר. למה זה קשור. (הפוגה בדיבור) זה לא יהיה טוב לך אם אתה לא תספר את זה. תבין אותי.

רומן אני לא יודע למה זה קשור. זה כמו כת.

סשה איזה כת?

רומן מאיפה אני יודע. זה כמו כת. זאת הכת שלי. כאילו.

סשה ואתה היחיד שנמצא בה?

רומן אני היחיד … (לא ברור).

סשה רומן, תעזוב את זה. תעזוב.

רומן סשה, נו איך …

סשה תוציא את כל זה מעצמך, תוציא, אתה לא חבר בכת. באמת, איזה חבר כת אתה, רומן? נו, באמת, תגיד לי. באמת. נו. בכנות, כן, אני מקשיב.

רומן אני חשבתי שלא תמצאו אותי.

סשה או קי.

רומן וחשבתי …

סשה נו. ומה זה קשור לחתך הזה, זה שאתה חשבת שאנחנו לא נמצא אותך. תסביר, אני רוצה להבין. תן לי לשמוע ממנו כי …

יורם תשמע מה שאתה …

סשה ש … לגבי החתך.

רומן אני אסביר לך למה. אבל …

סשה אבל.

רומן אני לא אחתום על זה. למה אני אסביר לך.

סשה נו, תסביר.

רומן לא צריך, אני לא רוצה לחתום על זה. בכוונה. אני בכוונה לא רוצה לחתום על זה. אני אסביר.

סשה תסביר, נו. אני מחכה להסבר.

רומן … (לא ברור) השאיר כאילו סימנים שלו.

סשה או קי.

רומן … (לא ברור) היה אחד שהרג אנשים ועל המצח שלהם חרט מספרים.

סשה כן.

רומן אני חשבתי, אם אני אוכל להרוג ולשים סימן.

סשה או קי.

רומן אם יוכלו למצוא אותי או לא. אבל האלה, האלה, הם הרגו את כולם ללא הבחנה, לא היה איכפת להם. הם הרגו רק בשביל המספר, בשביל לשים, להעלות את המספר. ואני רציתי לדעת אם יוכלו למצוא אותי או לא.

סשה או קי. אם הייתה לך מחשבה כזאת בראש, סימן הוא … כשזה נמצא על יותר מגופה אחת. אם זאת הגופה היחידה, זאת אומרת שזה לא סימן. זה רק ניסיון, אתה מסכים איתי?

רומן תראה, אני לא כותב לא מספרים ולא שום דבר. פשוט היה לי מעניין, אתה מבין. מאוד. אני ראיתי הרבה סרטים, כל מיני סרטי פעולה, כל זה. אני מכיר את כל הנושאים. אני ראיתי את הסרט "מקום הטיהור" אני לא יודע אם אתה ראית אותו או לא, יצא …

סשה אני שמעתי עליו אבל …

רומן זה סרט מאוד מפחיד, זה … מלחמה בצ'צ'ניה, בצ'צ'ניה, איך שרצחו את החיילים שלנו. למה אני ראיתי איך חתכו את הגרון והאנשים מתו תוך רגע. הם תפסו …

סשה זה עם הבית חולים … עם הבית חולים שלנו בגרוזני שם, כן?

רומן כן, כן.

סשה נדמה לי שאני ראיתי. איפה שטנקים מתפוצצים?

חלק א וחלק ב' קשורים יחד מבחינת תזמון הסרט.

רומן כן, כן, כן.

סשה ראיתי. הראש על …

רומן חתכו כמו … (לא ברור)

סשה וירו בזה … (לא ברור)

רומן כן, כן.

סשה נו, אני מכיר את זה.

רומן סרט טוב מאוד.

סשה אני יודע, יש לי את הקלטת הזאת בבית. הייתה בכל מקרה.

רומן סרט מאוד מפחיד.

סשה נו?

רומן זה למה אני יודע שכאן יש ווריד אחד, כאן יש ווריד שני. אפשר לחתוך כל אחד מהוורידים האלה, המוות בא … (לא ברור). בכלל נכון שצריך לחתוך את הווריד הזה. זה שמימין … משמאל.

סשה למה?

רומן כי בווריד הזה … הדם מגיע למוח יחד עם החמצן. עם החמצן.

סשה הבנתי.

רומן אבל, אם זה ביחד עם החמצן, אז בן אדם סובל הרבה, הוא מת … (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם מה סשה? מה קורה?

סשה שנייה, שנייה, תן לי … אני אמשיך איתו ואני אתרגם לך.

יורם בסדר. מונה דיסק 1:31:54

רומן בן אדם סובל הרבה זמן. אני לא מאחל לאף אחד לסבול הרבה זמן. לאף אחד אני לא מאחל, אני חושב ש אצלי היה … (לא ברור) בגלל שאני … (לא ברור) זה לא קשור לזה בכלל. פשוט, כאן אני הבנתי שכמה שלא רצחת בערמומיות, שאתה לא תישאר … (לא ברור).

סשה במוקדם או במאוחר כן. במוקדם או במאוחר.

רומן במוקדם או במאוחר.

סשה אבל השאלה היא כזאת. איך היית יכול לחשוב שזה יכול להשפיע איכשהו על העובדה שמצאנו אותך, שאתה חותך לה את היד? אני פשוט רוצה להבין את ההיגיון.

רומן מה זאת אומרת?

סשה נו, נגיד שאתה סימנת את הגופה איכשהו. או קי. זה קורה פעם ראשונה בחיים שלך?

רומן כן.

סשה או קי. איך אתה יכול לחשוב שבפעם הראשונה אפשר לקשר את זה דווקא אליך? זאת הפעם הראשונה. לא היו גופות עם חתך כזה בשום מקום. איך אנחנו יכולים לדעת על זה שאתה, דווקא אתה עשית את הסימן הזה מתי ש … קודם לא נתקלנו בזה.

רומן עכשיו אתה מבין?

סשה עכשיו אני מבין, אבל אני רוצה להבין מה אתה חשבת אז.

רומן אתה מבין מי יושב מולך?

סשה לפני?

רומן כן.

סשה אני מנחש.

רומן … (לא ברור) להגיד את זה.

סשה אני מנחש שמולי יושב אדם שבראש שלו יש בלאגן של מחשבות. מולי יושב בן אדם שהתרשם ממספר מסוים של דברים חזותיים שעברו לידו.

רומן אני מאוד התרשמתי. אני מאוד התרשמתי. ועוד יותר אני התרשמתי שהכת הזאת …

סשה תסביר לי על הכת הזאת. תסביר לי, תצא מכול זה.

רומן אתה בעצמך יכול לנחש.

סשה יכול להיות, תסביר.

רומן הכול מצביע עלי. הכול.

סשה נו?

רומן אבל, אני לא הייתי אף פעם בשום כת. ולא היה לי מושג על הסימן הזה, זה. אתה מבין?

סשה כן. אני מבין. אתה מרגיש כאילו קריאה מסוימת.

רומן לא …

סשה שקרא לך לבצע …

רומן סשה. החתך הזה, כן, החתך הזה כן.

סשה ואני מדבר על החתך. לא על עניין הרצח.

רומן לא. אני מדבר על החתך.

סשה לא על רצח, על חיתוך. מונה דיסק 1:34:33

רומן אבל, אם יש שם איזה סימן. לא היה לי מושג מזה. אתה מבין. זה חדשות בשבילי.

יורם סשה … (לא ברור).

רומן אתה מבין.

סשה זה ארוך.

רומן עכשיו אני מסביר ברור.

סשה אני רוצה קודם לקבל ממנו הכול ואז … (לא ברור).

רומן זה מוכיח את זה שאני לא רצחתי, כי אני לא ידעתי איפה הסימן הזה נמצא ומה ראיתם שם על היד. החתך כן. אבל אם יש שם איזה סימן, אין לי מושג מזה. לא היה לי מושג פשוט. ואיך זה יכול להוכיח את אשמתי, אם אני יודע, ואני הולך לשתף פעולה, אני כאילו זהו … ואני לא יודע שיש שם איזה סימן.

סשה אני אמרתי לך שיש שם איזה סימן?

רומן חתך.

סשה אני סיפרתי לך על איזה סימן? זה אתה שמדבר על איזה סמל.

רומן לא, אתה אמרת …

סשה אני אומר לך על החתך.

רומן אני אמרתי חתך.

סשה נו.

רומן אתה אמרת יכול להיות שזה איזה כת, מה היא אומרת.

סשה זה אתה שאמרת על הכת.

רומן בסדר, אני אמרתי על הכת. אבל אתה אומר חתך. כן?

סשה נו?

(קטיעה בהקלטה) מונה 1:35:35- 1:35:44

רומן אני אומר לך …

סשה נו, אתה סיפרת לי על הסרט, אתה סיפרת לי על זה …

רומן החתך הזה יכול להיות עשוי בסכין רגילה.

סשה נו. או קי.

רומן אם אני אומר, כן, חתכתי עם הסכין, אני … לא מתכוון שאני חתכתי באיזשהו אופן.

סשה ואני אמרתי לך משהו?

רומן חתך?

סשה כן.

רומן פשוט חתך?

סשה … (לא ברור, רעשים ברקע) יש חתך אחר?

רומן הנה.

סשה אני אומר לך …

רומן אני עונה לך. פשוט חתך.

סשה אז אתה אומר, אני לא רוצה לדבר איתך, ולפני זה, אני לא רוצה. אני רוצה להשאיר משהו בשביל עצמי.

רומן כן.

סשה בגלל זה אנחנו התחלנו לדבר. אני רוצה שאתה תסביר לי. חתך, חתך, כן. יש חתך.

רומן החתך הוא בשביל לבלבל את החוקרים.

סשה בשביל זה אתה עשית אותו? או קי. אז על זה אנחנו מדברים. איך זה מבלבל את העקבות?

יורם סשה. מונה 1:36:32

סשה אני … תן לי, תו לי שנייה, אני רוצה להבין ממנו משהו, אז אני אסביר לך. איך זה מבלבל את העקבות? כן, זה מבלבל אבל לא עד כדי כך בשביל לבלבל, אתה מבין? זה לא … יותר נכון זה לא מבלבל אלא זה גורם לשאול עוד שאלות. אבל לא מבלבל. גופה, יש גופה. כל מה שנעשה לילדה, כל העקבות עליה. חתך, חתך. המקרה הנפרד של החתך מאלץ לשאול שאלות נוספות. זה למה אני שואל אותם. אני אומר לך עכשיו. כן. אני יודע לגבי החתך הזה מתוך הנתיחה שלאחר המוות. באיזה שלב של האירוע הוא נגרם. זה מה שאני אמרתי לך, כן? שום דבר אחר אני לא אמרתי לך. נכון? או קי. אז לפני שאני אתרגם ליורם אני רוצה להבין ממך לגמרי את הכול. תסביר לי פשוט בברור, תעזוב את הדברים העמוקים. גם על זה אני מוכן לדבר איתך. אם אתה רוצה שאני אקשיב לך.

רומן אני רוצה לדעת.

סשה מה?

רומן באיזה שלב נגרם החתך.

סשה דבר ראשון, קודם אתה תגיד את זה ואחר כך אני אגיד לך האם זה מתאים. נעשה הסכם ג'נטלמנים, אתה תגיד מתי אתה עשית את זה ואני אגיד לך אם זה כך או לא. מתאים? רק בתנאי ששנינו אומרים את האמת. מתאים? שנינו אומרים את האמת. אתה מסכים לזה? את כל האמת. אני לא משקר ואתה לא משקר. אתה מסכים? אתה אומר מתי …

רומן אתה לא תאמין.

סשה אתה אומר לי מתי ואני אומר לך אם זה ככה או לא. רק על המצב הספציפי הזה עם החתך. מתאים? יאללה.

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה אתה חושב שאני לא אאמין לך?

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה חשבת שאני לא אאמין לך?

רומן אני לא יודע. … (לא ברור) לא מאמין בדברים האלה.

סשה תסביר לי למה אתה חושב ככה.

רומן כי מתי שחותכים לבן אדם את היד, הוא בדרך כלל מתחיל לצעוק.

סשה או קי.

רומן בדרך כלל הוא מתחיל לצעוק. נכון?

סשה נו?

רומן זאת אומרת היה אמור להיות שם רעש מאוד חזק.

סשה או קי.

רומן ובגלל מעט מאוד אנשים שמעו את הרעש. זאת אומרת קודם כל, לפי ההיגיון, כמו שאומרים, יוצא שאני דבר ראשון חתכתי לה את הגרון.

סשה או קי.

רומן נכון, כן? החתך הזה נעשה דבר ראשון מתי שהיא ניסתה לקחת לי … (לא ברור, לוחש).

סשה או קי. זאת האמת או שאתה מנסה אותי? מונה דיסק 1:39:20

רומן זאת האמת.

סשה או קי, עכשיו אתה רוצה את התשובה שלי?

רומן כן.

סשה אני לא מאמין לזה.

רומן אתה לא מאמין לי.

סשה אבל אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך. אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך.

יורם סשה, ביחד חושבים יותר טוב.

סשה לא, בסדר, אני אגיד לך למה, תכף תקבל …

רומן לפי הנתיחה זה היה … אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכר בוודאות, אבל זה היה או החתך השני או החתך השלישי.

סשה ואיך אתה יכול לדעת מה היו תוצאות הנתיחה?

רומן אני אומר. אני לא ראיתי את הנתיחה. כלומר, אני לא ראיתי את הדף של הנתיחה.

סשה או קי.

רומן אני לא שומע בוודאות איזה זה היה.

סשה מה אתה חושב שיכולה להגיד הנתיחה לגבי החתך הזה? לא על כל השאר.

רומן אני חושב שהנתיחה יכולה להגיד …

סשה או קי.

רומן הנתיחה …

סשה הנתיחה שלאחר המוות.

רומן כן, כן. היא יכולה להגיד באיזה … (לא ברור) היה החתך.

סשה כן.

רומן באיזה יד, באיזה מצב הייתה היד.

סשה בנוסף לכל השאר, כן, גם זה.

רומן כן.

סשה או קי. אז עכשיו אנחנו מדברים רק על איזה רגע נגרם החתך. אנחנו מדברים על זה, הוא אומר, אני אגיד לך. לגבי חתיכה.

יורם … (לא ברור, רעשים ברקע) אני כבר בא. (הגנה – צ"ל: סליחה אני כבר בא) מונה 1:40:30

סשה רומן, מעניין אותך לדעת מה אני יודע, ואותי מעניינת האמת שלך. בנקודה הזאת ספציפית בשיחה שלנו. אני הבטחתי לך להגיד את האמת. או קי. אולי הנתיחה טועה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה.

רומן בעיקרון, הנתיחה שלאחר המוות אף פעם לא טועה. זאת הבדיקה המדויקת היחידה.

סשה בסדר.

רומן כי אפשר לטעות עם טביעות האצבעות, יכול … (לא ברור, רעשים ברקע) משהו לא היה מספיק. אבל, אבל, הנתיחה שלאחר המוות לא טועה.

סשה אז אני אומר לך. לפי הדוח של הנתיחה שלאחר המוות. אני אענה לך ככה שאתה תבין. לפי הנתיחה, תוצאות הנתיחה … נו …

רומן חכה, חכה. בוא … (לא ברור)

סשה בסדר. אתה רוצה להוריד את זה … (לא ברור). ולמה אתה לא רוצה שאני אגיד לך? בשביל לא להוציא עוד שקר אחד?

רומן לא.

סשה אז מה?

רומן אתה גם ככה תגלה אותו.

סשה אני יודע. אני יודע מה יש לי. אני פשוט רוצה שאתה תספר את האמת. ולא … (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן אני יודע את זה.

סשה שתי דקות אתה מקבל הכול. שנייה.

יורם מה, חמש דקות.

סשה (מצחקק) תיכף, יש פה משהו ש …

רומן אני …

יורם בסדר.

סשה או קי.

רומן אתה יודע את זה, אתה על זה לפי הנתיחה שלאחר המוות.

סשה כן.

רומן אם אני עשיתי את זה.

סשה נו.

רומן אתה צריך לדעת.

סשה אני יודע את זה.

רומן כי הכול מצביע עלי.

סשה אתה יודע את זה. באמת שאתה יודע את זה.

רומן להגיד לך את האמת?

סשה נו.

רומן אין לי מושג איך יצא … (לא ברור, ממלמל)

סשה או קי.

רומן באיזה, בשלב השלישי, הרביעי …

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן חמישי או עשירי.

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן אין לי מושג. אני אגיד לך את האמת.

סשה את זה אני יכול לקבל. את זה אני יכול לקבל, אם כי בקושי. בקושי. אבל אני יכול לקבל. הכול יכול לקרות בחיים. הכול יכול לקרות בחיים.

רומן כמה דקירות היו סך הכול אני לא זוכר.

סשה רומן. אני רוצה, ואתה מבין. אנחנו רוצים, בתור חוקרים …

רומן … (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה שאתה תגיד הכול. כל מה שידוע לך. כל מה שאתה ראית בעיניים שלך, ממה שאתה עשית. ושתסדר את זה לפי סדר. תסדר את זה לפי הסדר. בלי להטעות אותנו, בלי לספר …

רומן סשה, גם אם הכול …

סשה נו יש לי, יש לי. חקירה זאת אינטראקציה. אנחנו ואתה. מה שיש לנו זה יש לנו. מה שיש אצלך, זה יש רק אצלך. זה למה אתה אומר לי אני רוצה להשאיר את זה אצלי. בגלל זה. יש לך איזו מטרה. אני יכול לנחש איזו. אני אף פעם לא יכול לדעת בוודאות כלום. אני אף פעם … לא לך ולא לי, לאף אחד.

רומן הניחוש שלך, לספר את הניחוש שלך, מה הניחוש שלך, למה.

סשה אני יכול להגיד לך.

רומן תגיד.

סשה אתה מחפש בכל האמצעים להשאיר לעצמך דברים שלא סיפרת לנו באופן מלא בשביל שאחרי זה, מתישהו, באיזשהו שלב של המשפט …

רומן לעשות מניפולציה.

סשה לסובב אותם לאיזו מדרגה בשביל לצאת לאיזה חור שאולי ייווצר. טקטיקה ברורה … טקטיקה שמתקבלת …

רומן אתה … אותי …נכון, כלומר, אם הבנתי נכון, אתה רוצה להגיד שאני רוצה דווקא את זה.

סשה לא. יכול להיות דווקא את זה.

רומן או לחלופין …

סשה או זה מכל הדברים האחרים …

רומן לקחת משהו. להשאיר, בכוונה.

סשה כן.

רומן בשביל שאחרי זה, כשיהיה המשפט לקחת ולהוציא את זה.

סשה לחשוב, להחזיר …

רומן כאילו …

סשה ואחר כך לעשות מזה … אתה יודע, אופה.

רומן בבקשה תאריכו לי עוד את התקופה, ואני לא קשור פה ו …

סשה כאילו להשאיר בשבילך משהו שהוא רק שלך ואחר כך לעשות מזה מה שאתה תוכל לעשות. אתה לא מתאר לעצמך בדיוק מה. אבל אתה רוצה להשאיר לעצמך.

רומן אה, בשביל לעשות מניפולציות בבית משפט.

סשה בבית משפט … כן, בבית משפט בסופו של דבר. זה מהלך טקטי. יש לך זכות לעשות אותו.

רומן אה.

סשה יש לך זכות לעשות את זה וזה הוסבר לך. כאן אומרים לך, בשלב של החקירה אומרים לך, תמסור את הכול, תמסור את הכול. תספר את הכול. אני לא יכול להגיד לך. אני … בראש שלי אין רנטגן, אני חי בתור חוקר ממה שאני מוצא בתוצאות של בדיקות ו … ומהשיחה שלנו. אתה מבין? כל השאר … את כל זה, את כל זה אני לוקח לבית המשפט. מה שאתה משאיר לעצמך, שוב, אין לי רנטגן בראש. אבל יש היגיון. יש גם היגיון של החקירה.

רומן תאמין לי, מתי ש …

סשה אנחנו מדברים על זה כבר יותר מידיי.

רומן כן, פשוט אני לא מתכוון …

יורם סשה …

רומן להטעות שום דבר.

סשה דיברנו פה על הקטע של חתך ביד.

יורם כן.

סשה הפרדנו את הסוגיה כסוגיה נפרדת שעניינה את שנינו.

יורם או קי.

סשה הוא אמר לי, תשאיר לי את זה בשבילי את הסוגיה של חתך. זה הדבר היחיד שאני רוצה לא לספר עליו, שזה יהיה שלי.

יורם מה זאת אומרת?

סשה אני לא … על איך עשיתי את זה, לא על מתי עשיתי את זה. תשאיר לי את זה. למה עשיתי את זה. למה עשיתי את זה. אני מתרגם לו ואתה תקשיב.

יורם כל זה אתה מדבר איתו על זה?

סשה עכשיו, רק על הסוגיה הזאת של חתך אני מדבר איתו. הוא אומר, יכול להיות שזה קשור לאיזושהי כת.

יורם מה זה?

סשה זה כת.

יורם או קי.

סשה חכה רגע, יכול להיות שלא. אני רוצה להשאיר את זה לעצמי, אני לא רוצה לספר לך. יכול להיות שעשיתי את זה בשביל לשבש חקירה. אני אתן לך דוגמא, בארצות הברית היה מישהו שהיה מבצע רצח תוך כדי שהוא מסמן על מצח של ה … של הגופה איזה מספרים. ראיתי סרט מסוים, מפחיד, דווקא ראיתי את הסרט, על לוחמה בצ'צ'ניה, ששמה עורפים ראשים ומכניסים אותם על RPG ויורים את הראשים של חיילים סובייטים לתוך ה … מיקום של החיילים. סרט מפחיד מאוד, ראיתי אותו. סרט באמת מפחיד מאוד. שמה … משמה הוא התרשם לגבי עורקים שעולים, הדם עולה, הדם יורד וזה. חזרנו לקטע של חתך. אני אומר, בוא נעשה הסכם ג'נטלמני, אני מתחייב לך להגיד אמת על מה שאני יודע על זה, תוך תמורת התחייבות שלך להגיד אמת מלאה על איך עשית את זה, הראשון תהיה אתה ואז אני אגיד לך האם זה נכון או לא נכון, מבחינת מה שאני יודע. או קי. לכן זה כל כך ארוך ואנחנו נסחפנו ל … אתה יודע. עכשיו הוא אומר, איך אני יכול לדעת איזה דברים מיוחדים יש על היד של הילדה … אם, אם זה קשור לאיזושהי כת או לא כת, אני לא יודע. אני יודע רק לדבר על חתך רגיל. אמרתי לו כן, חתך. אבל אני על החתך הזה יודע דברים, מתוצאות של נתיחה. אני יודע עליו איך ומתי זה נעשה.

יורם כן. מונה: 1:48:00

סשה או קי. עד עכשיו לא קיבלתי תשובה לגבי איך ומתי זה נעשה. עד עכשיו תיארתי לך מה היה, מה היה … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה היה ארוך.

סשה כן, זה היה ארוך אבל זה עניין אותי.

יורם עניין אותך?

סשה אותי זה עניין.

יורם בסדר. תראה. מה שסשה אמר, בגדול מקובל עליי. אנחנו פה … כן, אתה אמרת לנו את כל האמת ואני מאמין שהשיחה הזאת אתה אומר לנו את כל האמת. נכון רומן? את כל האמת?

סשה הוא מאמין שבשיחה הזאת שלנו אתה אומר לנו את כל האמת.

יורם אנחנו נגיע אחר כך לסיפר של החתך.

סשה אחר כך אנחנו נחזור לסיפר הזה של החתך.

יורם הסיפר של החתך, נחזור אליו, בסדר.

רומן בגלל זה אני, תגיד לו, בגלל זה אני לא רוצה לדעת את מה שאתה יודע לפי תוצאות הנתיחה.

סשה בגלל זה אני, הוא אומר, לא רוצה עכשיו לדעת איזה תוצאות של נתיחה …

יורם יפה. יפה. בדיוק. בדיוק ככה, נכון, רומן, אנחנו לא רוצים שתדע. אנחנו רוצים שאתה תגיד לנו, לכן זה חשוב. כשאנחנו מדברים על להיות שלם, זה אתה אומר את האמת שלך ואני יודע …

סשה בלי לשקר.

יורם שלפעמים האמת …

רומן איך אומרים בלי לשקר?

סשה זה אני אמרתי מעצמי. הוא לא אמר את זה.

רומן אה.

יורם אתה אומר לנו אמת. גם אם היא לא נעימה. גם לא נעים אבל אתה שלם, אתה. וזה חשוב, וזה טוב. זה חשוב. לי אמרת בחקירה רומן שאתה נעלת … בהתחלה אמרת לנו נעלת דלת מבחוץ. אחר כך אמרת בשחזור, מבפנים. מה אמת? מה האמת? איפה נעלת?

סשה מה האמת, האם נעלת מבחוץ או מבפנים.

רומן לא יכולתי לנעול מבחוץ.

סשה לא יכולתי לסגור מבחוץ.

(הפוגה בדיבור)

יורם ואת מה שעשית כאילו שם, שיצאת דרך הדלת, זאת האמת?

סשה אתה יצאת ככה, כמו שהראית? מונה – 1:49:58

(הפוגה בדיבור)

רומן כן.

סשה או שבערך ככה?

רומן ככה יכול להיות, אני אז לא תפסתי את הדלת כי … אז אני כמעט נפלתי.

סשה שם אתה הוצאת את הרגליים ושמת אותם ככה על הדלת. מתי שאתה …

רומן אני שמתי על הדלת כי אני כמעט נפלתי, הידיים שלי רעדו. הנה, היה…

סשה אה. כשעשינו שחזור שמתי את הרגליים שלי על הדלת כי כמעט נפלתי והידיים שלי … ידיים שלי רעדו.

רומן אני כמעט נפלתי …

יורם אבל מה שהוא עשה, מה שעשית שם …

סשה באותו יום …

יורם זו האמת? ככה יצאת?

רומן אני קפצתי.

סשה מעל הדלת?

רומן כן.

סשה או שאתה קפצת לתוך התא?

רומן אני קפצתי …

(הפוגה בדיבור)

סשה תגיד מה היה.

רומן לתוך התא.

סשה איזה?

רומן אני קפצתי לתוך התא השכן, נדמה לי שזה היה התא הראשון.

סשה הוא אומר, אני חושב שאני … שאלתי אותו, אתה יצאת מעל הדלת. או שאתה נכנסת לתא כלשהו.

רומן משמאל, משמאל.

סשה הוא אומר אני עברתי לתא סמוך משמאל. אתה איתי?

יורם כן, כן, אני איתך.

סשה נו? ומה אתה עשית שם?

רומן יצאתי.

סשה דרך הדלת?

רומן כן.

סשה או קי.

יורם רגע, עבר …

רומן שטפתי את הידיים ויצאתי.

סשה איפה? במה שטפת אותם?

רומן בניאגרה.

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה.

יורם של תא ראשון שהוא מוסר.

רומן הורדתי את המים, הלכתי זה …

סשה אה, לחצתי עם המרפק על ה … ניאגרה, יד במים.

רומן בשביל שלא יהיה … בשביל שלא יהיו סימני ידיים.

סשה שלא יהיה …

רומן שטפתי את הידיים מתחת למים ו … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה של …

יורם איך. לא. איך … הוא אומר שהוא עבר לתא סמוך.

סשה משמאל.

יורם כאילו יש … תשרטט לי את התאים. לא, ככה. תשרטט לי את התאים.

סשה תצייר לו. (הפוגה בדיבור) כן.

רומן כניסת ביטחון. כאן כל זה קרה. זה היה פה …

סשה זה קרה פה.

יורם או קי.

רומן אני למעלה הולך, הופ. אני … קיבלתי כמעט מכה מהאסלה אבל …

סשה כמעט קיבלתי מכה …מונה דיסק – 1:52:25

רומן אבל נשרטתי קצת מהקרמיקה.

סשה אבל … או קי. אבל נתפסתי על אריח. כמעט ולא הכיתי את עצמי על הניאגרה.

יורם כן, אבל תסתכל ככה, אני רוצה שתסתכל ככה. זאת הכניסה. דלת משמאל? זאת דלת מימין, זה לא דלת משמאל.

רומן דלת ראשונה.

סשה לא, משמאל כשהוא … עם הגב לניאגרה.

רומן אצלי שמאל.

יורם אה. אה.

רומן עם ניאגרה.

יורם הבנתי. אתה היית עם הגב לניאגרה?

סשה כאן, כאן האסלה כאילו?

רומן הנה. זה אסלה.

סשה אה.

רומן אני נפלתי פה לפני האסלה וכמעט קיבלתי מכה בראש מ …

סשה אה, הוא צנח פה וכמעט נתן את המכה עם ראש על האסלה.

רומן על האסלה.

יורם או קי. תגיד לי …

רומן אבל מעבר לקיר … סליחה, על הקיר אני לא ניגבתי את הידיים בשום מקום.

סשה אבל לא ניגבתי את הידיים שלי על הקירות.

יורם מה? לא? כאילו איך עשית … אז איך …

סשה דיברנו בחקירה על זה.

יורם כן. שהוא לא ניגב עם … לא נגעת, לא נגעת ב … לא נגעת …

רומן אם אני לא רוצה להשאיר טביעות אצבעות על הקירות.

סשה אם אני לא רוצה להשאיר … (לא ברור, מדברים יחד) בשביל מה אני אנגב את הידיים שלי.

יורם הבנתי.

סשה או קי. אז מה אתה עושה פה?

יורם תגיד לי אבל, רומן. עדיין …

רומן אז אני הלכתי מפה.

סשה לא, בסדר.

יורם רומן. ידעת …

סשה זה עזר לך …

רומן שטפתי בלחץ של המים את הידיים, הסתכלתי שלא יהיה עליהן דם.

סשה … (לא ברור, רעשים ברקע) הסתכלתי שלא יהיה דם שם.

רומן ניגשתי לדלת של התא, דחפתי עם הרגל. היא נפתחה ואני הלכתי.

סשה הדלת נפתחה והלכתי.

יורם למה …

רומן אני פשוט …

יורם תשאל אותו אם הוא ידע שאפשר … ידעת שאפשר לסגור את הדלת מבחוץ?

סשה אתה ידעת בכלל שאפשר לסגור את הדלת …

יורם כי לנו אמרת את זה.

רומן לא.

סשה לא יודע.

יורם לא ידעת.

רומן מבחוץ … מבחוץ אפשר סגרתי דלתות, אבל רק בשירותים למטה.

יורם רק למטה, כן.

רומן שמה לא … איפה בחורים, יש שירותים. יש שירותים, שמה הכול ככה.

יורם כן.

רומן וחור באמצע.

יורם כן.

סשה חריץ.

רומן חריץ יש. איפה יש כזה, זה אפשר עם בחוץ.

יורם אפשר מבחוץ, כן.

סשה מתי שאתה …

יורם ושם אי אפשר … ושם … יש בשירותים פה, אפשר מבחוץ?

רומן אי אפשר.

יורם אי אפשר מבחוץ, רק מבפנים.

רומן למה אני סגרתי … מבחוץ של התא, אני עשיתי את זה פעם אחת, מתי שאני הגעתי לשירותים. אני עבדתי במקלט הרביעי. אני לא יכולתי להיכנס לשירותים.

סשה איך הוא יודע שאפשר לסגור, כי הוא מספר כי פעם אחת שהגיע בשירותים …

רומן אני לא יכול ללכת בשירותים, שם הכול סגור.

סשה התאים היו נעולים. פתחתי אותם.

רומן אני שים סכין ופתחתי. אסלה ראשונה לראות שמה אין מי … אין כלום. שני אין מישהו. ילדים עושה ככה, הולך בשירותים, סגרתי דלתות עושה שמה פיפי, משהו אחר והלך על הקיר, על הדלת בחוץ. וכל השירותים סגרתי מתי תנסה מהר, מהר.

סשה … (לא ברור, מדברים יחד)

רומן הכול סגרתי.

סשה הכול סגור?

רומן הכול סגור. ו … אני פשוט לקחתי סגרתי את כל התאים ובערב של יום אחד, בשירותי גברים … בשירותים של … אני סגרתי דלתות בשירותים מספר שלוש איפה מקלט שלוש, שמה יש שירותים ושם בכוונה סגרתי. מתי אני הולך היה סגרתי. אני הולך הכול היה … אין מישהו. אני עושה מה אני רוצה. סגרתי קודם בכוונה. סגרתי בכוונה ולך לעבודה. כלומר אני סגרתי בכוונה בגלל שהילדים עושים קטעים מגעילים, אני לא השארתי להם.

יורם רומן. בוא נחזור רגע … לסיפור של החתך. בבקשה תגיד לי … מונה דיסק – 1:56:15

סשה אתה הבנת מה הוא אמר? הוא חוזר לסיפור עם ה …

רומן מתי ש … אם זה חתך, אני חתכתי אחר כך.

סשה אה?

רומן אני חשבתי שחתכתי, חתך.

סשה על החתך.

יורם באמת אבל. כאילו. תחשוב עם עצמך כמו אמת של רומן. למה? גם אם זה לא נעים.

סשה יש לו את האמת.

יורם אני יודע שיש לו. והוא צריך להגיד אותה. כי …

סשה אתה מבין מה הוא אומר?

יורם הוא צריך להגיד אותה.

רומן הוא אומר ש …

סשה את האמת שלך.

רומן אתה אומר. אני מאמין לך. אבל אתה לא אומר למה אתה עשית את זה. בשביל מה אתה עשית את זה.

סשה תחשוב עכשיו על האמת שלך. על האמת של רומן. על כך שזה נעשה …

רומן למה אני עשיתי את זה.

סשה גם אם זאת אמת ממש לא נעימה. אבל תספר לנו.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן לא יודע.

יורם בסדר. זה לא … (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן אני …

יורם בסדר, רומן, בסדר.

סשה לחשוב. אז אל תסביר למה … תגיד מתי.

יורם תגיד לי …

סשה רגע, אז אמרתי לו. אל תגיד למה, תגיד מתי.

יורם לא, הוא אמר לנו מתי.

סשה לא, הוא אמר שני דברים שונים.

יורם לא. מתי, אמרת? תחזור מה שאמרת, תגיד מה אמרת והאמת …

סשה אבל כשיצאת הוא אמר לי משהו אחר.

יורם באמת?

רומן הוא אמר … רק שאני לא הבנתי אחר כך, אני …

סשה באיזה שלב אתה עשית את זה, תסביר פשוט. אל תגיד למה, לגיד מתי.

רומן פעם אחרון.

יורם מה זה פעם, כאילו … תסביר.

רומן בסוף.

יורם בסוף. אחרון. מה הכוונה, איפה היית?

רומן זה הדבר האחרון שעשיתי.

סשה החתך היה … זה הדבר האחרון שעשית לה? אחרי זה לא עשית עוד שום דבר?

רומן לא. אני הלכתי.

סשה אחרי החתך הזה הוא עזב.

יורם כן. אבל, איפה … איך היא הייתה. באיזה מצב היא הייתה כשהוא חתך אותה? מה …

סשה הוא שואל, אבל תגיד באיזה מצב היא הייתה, היא עצמה, מתי שאתה עשית את זה.

רומן אני לא יודע, סשה. לא יודע.

סשה מה זאת אומרת אתה לא יודע?

יורם לא, הוא אמר קודם …

סשה אבל אני לא יודע הוא אומר.

יורם לא, אבל הוא אמר לנו קודם רומן. אמרת קודם שהיא … שהיא פרפרה.

סשה אתה אמרת שהיא עוד רעדה.

יורם נכון?

רומן כן.

יורם בשלב הזה. איפה היא הייתה כש … חתכת אותה ביד. איפה היא הייתה. יושבת, עומדת … על הרצפה, על האסלה, איפה היא היתה? מונה דיסק – 1:58:33

(הפוגה בדיבור)

רומן אני באמת לא יודע.

סשה אני לא יודע את זה.

יורם תנסה לזכור רגע, רומן. תנסה לזכור.

סשה אני לא יודע שעכשיו … (לא ברור, מדברים יחד) לספר את הכול.

יורם רומן, תסתכל עלי בבקשה, אתה … אתה בסדר ואתה אומר את האמת.

רומן אתם הרי יודעים, החתך, יש לכם את תוצאות הנתיחה.

סשה יש, כן, יש. אבל אנחנו צריכים לשמוע ממך איך זה קרה.

רומן אני לא יודע את זה. אני לא יודע את זה. אני באמת לא יודע את זה.

סשה אני לא יודע, אני באמת לא יודע את זה.

יורם כן, אבל הוא אמר קודם. אמרת קודם שהיא פרפרה ואז … ואז אתה חתכת, נכון? פרפרה, תסביר לו.

סשה שהיא רעדה ואז אתה חתכת אותה.

רומן כן.

סשה כן.

יורם כן. איפה היא הייתה? אם זה השירותים.

סשה היא הייתה בפנים … (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם זאת האסלה. מונה דיסק – 1:59:44

רומן אם אצל בן אדם יש … איך אומרים את זה, פרפורים, כן? אז הוא …

סשה אם יש פרפורים לבן אדם.

רומן מתי אצל בן אדם יש פרפורים, זה באמת … בטוח הוא על הרצפה.

יורם אז … אז … זו השאלה שלי. אתה זוכר שהיא הייתה … איפה היא הייתה? יושבת? עומדת?

סשה איך היא הייתה, ישבה, עמדה, באיזה מצב.

רומן היא שכבה. ככה.

קובץ שלישי:

יורם שב על הכיסא … היא הייתה הילדה, איך היא הייתה? (

רומן תביא לפה. (הפוגה בדיבור) הנה, הנה, ככה.

סשה ככה?

רומן ככה. אני לא זוכר, נראה לי שהיד הזאת הייתה ככה. ככה.

יורם או קי. זה כף יד, עכשיו אני, עכשיו אני הילדה, אני, אני הילדה. אני שוכב ככה. אני שוכב. ואיך? איך לקחת? איך עשית?

רומן היד הזאת, אני לא זוכר בוודאות, אני חושב שהיא הייתה פה. אבל ילדה היה ככה.

יורם כן.

רומן והיד … ככה. כמו למעלה, כאילו לעצור ו … (הפוגה בדיבור) כמו, כמו … (לא ברור) כמו ככה. ככה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן. (הפוגה בדיבור) תגיד לי.

רומן שנייה. אני לא יודע.

סשה … (לא ברור) הבעיות האלה.

רומן סשה. אני באמת … באמת, באמת.

סשה אני בעצמי … אתה באמת משאיר את זה … אתה באמת משאיר את זה, מאיזו סיבה לעצמך.

רומן אני לא יודע איך נעשה החתך הזה.

סשה אני באמת לא יודע איך החתך הזה נגרם.

יורם אבל עכשיו הראית לי איך הוא נגרם.

סשה אבל הרגע הראית.

רומן זה אני הראיתי …

סשה לא אמת.

רומן לא אמת.

יורם מה?

סשה הראיתי דבר שהוא לא נכון. אז אמרתי לו, אני אמרתי לו לפני זה. הוא משאיר את זה לעצמך. עמוק, תסביר לי למה.

רומן כי אני לא יכול להראות, אני לא יודע איך נעשה החתך הזה. למה אני אמרתי לך את זה …

סשה אני לא יכול להראות.

יורם אה?

רומן זה למה אני אמרתי לך …

סשה אני לא יודע איך החתך הזה נגרם, אז אני לא יכול להראות לך.

רומן כי אני אמרתי לך, אל תגיד לי את זה …

(דיבורים לא ברורים, מדברים יחד)

סשה כי אני אמרתי לך אל תגיד לי תוצאות של נתיחה. אני גם לא אמרתי לך אותן.

רומן לא, אני אמרתי לך, אל תגיד, אני לא רוצה לדעת כי אם אני אגלה, אני אגיד איך זה היה …

סשה אך תגיד, אני לא אומר לך, גם לא אמרתי לו.

יורם לא אמרנו לך.

סשה לא אמרנו לך.

יורם רומן, לא אמרנו לך.

סשה הוא אומר אל תגידו לי תוצאות של נתיחה, כי אם אני אדע אני אגיד לך איך זה היה.

יורם לא אומרים לך.

סשה אנחנו לא אומרים לך.

יורם לא אומרים.

סשה אנחנו לא אומרים לך. אני רק אמרתי לך שאנחנו יודעים.

רומן אתם יודעים.

סשה אבל אני לא אמרתי לך איך.

רומן כמובן.

סשה או קי.

רומן אבל אני לא יודע את זה.

יורם רומן, רומן. מונה דיסק – 2:02:43

רומן אם …

יורם אתה רואה …

סשה הוא אומר אתם יודעים אבל אני לא יודע.

רומן אנחנו עוד פעם חוזרים … אני אוכיח את העובדה שאני חף מפשע, אני לא מתכוון לעשות את זה.

יורם רומן, רומן. תקשיב לי רומן. מונה דיסק – 2:02:55

רומן להגיד לך את האמת סשה …

יורם רומן.

רומן שנייה.

סשה … (לא ברור)

רומן אני רוצה לקחת את העניין הזה על עצמי, אבל תספר לי איך זה היה, אני אספר את הכול. ואני אחתום.

יורם או.

ציון : שלום – שלום.

יורם מה?

סשה אני רוצה לקחת את התיק על עצמי, ספר לי איך זה היה, אני אחתום על הכול.

יורם רומן. (מצחקק) עכשיו אמרת לנו אמת, וזו האמת, אני רק רוצה ממך דבר אחד. אני לא רוצה שאף אחד בעולם, בעולם ייקח תיק על עצמו. ואתה לא לוקח תיק על עצמך. זה ברור לך ולי ואתה בסדר. אז אני לא מבין מה קורה לך. אתה מספר את האמת.

רומן אפשר להוריד, אני לא עושה בעיות.

יורם זה בטוח אפשר. אפשר. איפה המפתח של האזיקים? מפתח לאזיקים.

רומן אני עוד פעם חוזר …

סשה כי אתה, כי אתה … כנראה אתה מחליט ככה בשביל עצמך.

רומן אתה מבין …

(דיבורים לא ברורים ברקע)

רומן לא, אני לא עושה בעיות. רק … לידיים.

יורם … (לא ברור) רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תודה.

רומן אני עוד פעם חוזר לאותו הדבר. לזה ש … (לא ברור, רעשים ברקע) לחזור לזה. אני מבין שיש לכם שם תוצאות של בדיקות.

סשה רומן, אני אגיד לך דבר אחד …

רומן אולי אתם מצאתם משהו משלי.

סשה אותי … אותי מעניין … אנחנו בכלל לא נדון בזה איתך. לא, אני לא דן בזה איתך.

רומן לא, בכלל לא …

סשה אני לא אמרתי לך שום דבר. אני גם לא אומר לך את התוצאות של הנתיחה. אני אומר לך רק את מה שאתה יודע בעצמך. שיש לנו את התוצאות האלה של הנתיחה. ולגבי כל מה שיש על הילדה אנחנו יודעים הכול. זה לא צריך להיות אידיוט בשביל להבין.

רומן אתם יודעים טוב מאוד.

סשה אם יהיה צורך … (לא ברור)

רומן כמובן שאתם …

סשה אז למה זה סוגר אותך. תסביר לי, אני לא הבנתי למה זה סוגר אותך. האם יש לך באמת איזה סוד שקשור בחתך הזה? יש לך, אני מרגיש את זה, החתך הזה מאוד מפריע לך. משהו בולם אותך בו. תסביר לי את זה. העיקר תסביר לי למה. אל תסביר לי כלום. איך ומה. תסביר לי למה. אל תחפור לעצמך בור.

רומן סשה … מונה דיסק – 2:05:25

סשה זה מה שאתה עושה.

רומן אני מבין טוב מאוד. אני … מראיות האלה שאספתם אקבל שלושים שנה בכלא. שנייה …

סשה אני לא דן איתך בתקופת מאסר. אני לא יודע כמה …

רומן אני, אני יודע. אני פשוט רוצה להסביר לך.

סשה נו.

רומן את העמדה שלי. ייתנו לי שלושים שנה בכלא.

סשה אני לא יודע.

רומן שלושים שנה בכלא, זה כבר … השופט … הסבירו לי את הכול טוב מאוד שם. שעבור רצח מקבלים מאסר עולם. במקרה הטוב. במקרה הרע, פלוס עשר, פלוס חמש עשרה, פלוס עשרים.

סשה אבל אנחנו גם לא מנהלים פה …

רומן לא, לא.

סשה נו.

רומן יש ראיות שמצביעות עלי.

סשה נו.

רומן יש.

סשה נו.

רומן אני כבר לא יכול להוכיח שאני חף מפשע. זה נכון, כן?

סשה אבל אתה רוצה להשאיר משהו בשביל עצמך?

רומן לא.

(הפוגה בדיבור)

סשה תסביר את עצמך במדויק פעם אחת, שאני אבין אותך.

רומן אני עייפתי כבר.

יורם בסדר? מונה דיסק – 2:06:24

רומן … (לא ברור, רעשים ברקע)

יורם רומן. שנייה אחת, אני מפריע בכוונה, אני מפריע בכוונה.

סשה נו.

יורם אני מפריע בכוונה היום. אה … יש לי כמה דברים שלא ברורים לי.

סשה נו, תגיד.

יורם לא, באמת לא ברורים.

סשה תגיד.

רומן אבל לא מהר לדבר.

יורם אני מדבר לאט. בסדר רומן, יופי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מדברים רק אמת של רומן. אמת. אמת, אנחנו אומרים אמת. אני אומר אמת. זו מילה שאתה יודע אותה. אמת. רומן. כשאתה יצאת מה … מהתא אחרי שהרגת אותה. איפה הילדה הייתה, אבל אמת. איפה שמת אותה? מה עשית?

רומן מתי …

יורם איפה היא הייתה? איפה הייתה?

סשה מתי שאתה יצאת מתא השירותים, בסוף כבר, אחרי הכול. איפה הייתה הילדה?

רומן ליד האסלה.

סשה קרוב לאסלה.

יורם תדגים לי.

סשה תראה לו.

רומן נו, איך שהוא שכב. אני הרי הראיתי.

סשה אבל הראיתי עכשיו. כמו שאתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם כן.

רומן ככה. ככה. זה היד … מונה דיסק – 2:07:44

יורם איפה. איפה. לא, תקום רגע.

רומן זה אסלה.

יורם כן.

רומן היא ככה. שם אין הרבה מקום.

יורם נכון.

רומן בצד ככה.

יורם כן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם בבקשה. בבקשה. בבקשה רומן, בבקשה. היית בסדר. אנחנו בסדר. אני שואל אותך עוד פעם. את האמת. רומן, את האמת. כן. אמת, כן, כאילו … אנחנו הולכים פה, אומרים אמת. רק אמת של גברים אנחנו אומרים, של גברים. תעזוב את כל השטויות מסביב.

רומן שנייה, דקה, אני עכשיו מדבר של אלכס רוסית, הוא עכשיו מדבר בעברית. אני לא מדבר מהר, בסדר? אני מבין שעל רצח נותנים מאסר עולם.

סשה אני מבין שעל הרצח נותנים מאסר עולם.

רומן אני יודע ש … אני יודע ש … איך להגיד את זה, לא ראיות אלא, הודאה באשמה נחשבת כנסיבות מקלות בבית משפט.

סשה אני יודע שהודאה בא' זה נסיבה מקלה במהלך משפט.

רומן אני יודע שיש לכם הרבה ראיות לכך שאני עשיתי את זה.

סשה אני יודע שיש לכם הרבה ראיות שאני עשיתי את זה.

רומן הרבה ראיות. אבל.

סשה אבל.

רומן אני לא יכול … איך להגיד את זה. אם אני הולך איתכם לעסקת טיעון בשביל לקצר לי את תקופת המאסר.

סשה אם אני הולך לעשות איתכם עסקה בשביל להוריד לעצמי עונש, מהעונש.

רומן מה שיחשב בבית משפט כ … נו, יחשב כעזרה לחקירה. מונה דיסק – 09:252:

סשה דברים שייראו כמהלך משפט כעזרה בחקירה, שיתוף פעולה עם החקירה.

רומן אני לא יכול לספר במדויק כי אני לא יודע את זה.

סשה אני לא יכול לספר לכם בדיוק כי אני לא יודע את זה.

רומן אני לא ראיתי איך הילדה שכבה, אתה מבין?

סשה אני לא ראיתי איך הילדה שכבה. אני לא יודע את זה.

יורם למה אתה לא יודע?

רומן אני לא ראיתי. כלומר, אנחנו חוזרים שוב שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי את העונש. אני לא רוצה …

סשה אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי מהעונש.

רומן אני לא רוצה לשבת בכלא שלושים שנה.

סשה אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

רומן אבל …

יורם אף אחד לא רוצה לשבת שלושים שנה, רומן.

סשה ואנחנו גם לא אמרנו לך כמה תשב.

רומן תראה, אני לא יכול להוריד לעצמי את תקופת המאסר כי אני לא יודע בדיוק. בשביל לעזור לחוקרים, שזה יהיה כמו הודאה.

סשה אני לא יודע איך לעזור לכם כדי שזה ייראה כהודאה מכל הלב.

יורם רומן.

רומן אני מבין ש … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם כן, כן, עכשיו אתה רומן … תקשיב …

סשה אני מבין שבעיניים שלו אני אידיוט. מונה דיסק – 2:10:40

יורם ממש לא. עכשיו, תראה. ברגע זה, ברגע זה אתה מדבר עוד פעם שטויות. אבל, בסדר. לא, רומן אתה … תן … תן לי רגע לדבר. תן לי רגע לדבר.

רומן למה התא הראשון …

יורם תגיד לי, אתה. שנייה. אתה מסביר לנו, תקשיב. אתה אומר לנו דברים, דברים, אמרתי לך, תבין את זה, כל מה שאמרת לנו עכשיו, כל מה שאמרת לנו עכשיו, זה דברים, רומן. אתה הולך קצת קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. אתה בסדר, פתאום אתה נשמה, רומן, טוב. אומר אמת, אחר כך רומן עוד פעם רע. למה? אל תהיה רע. תהיה הטוב. אתה טוב. תהיה עד הסוף בטוב. די, די, רומן.

רומן אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

סשה אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

רומן אבל אני ראיתי בשירותים, בתא הראשון ויש ניירות דבוקים.

סשה אבל ראיתי בשירותים שיש ניירות דבוקות לקיר. באיזה … באיזה שלב אתה ראית את זה? מתי?

רומן מתי שהיה מצלמת וידיאו.

סשה אה. כשעשיתי שחזור עם מצלמה.

יורם כן רומן. ואני אפיפיור.

רומן מה זה אפיפיור?

סשה והוא … והוא כומר.

יורם אני הכול. רומן, אתה הלכת איתנו עכשיו יפה. יפה, באמת הלכת איתנו. לא, רומן, תן לי, תן לי שנייה. רומן, מספיק.

רומן אני אקח על עצמי את הרצח הזה.

סשה לא צריך. לא צריך.

רומן תספרו לי. אני …

סשה אני אקח את זה על עצמי, תספרו לי איך זה קרה.

רומן תספרו לי, אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

יורם לא, לא, לא, לא, לא. אל תעשה לנו, אל תהיה … (לא ברור) אתה מדבר כמו … כמו … תסלח לי, מספיק. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה? אתה עושה רע לרומן. אתה עושה רע לרומן. אתה אמרת לנו, תקשיב טוב רומן, מספיק עם השטויות. אתה עכשיו היית באמת של הדברים. הלכת עם הדברים. אמרת הכול. אמרת את האמת. אבל פתאום, פתאום, אתה חוזר אחורה. פתאום רומן רע. היית בטוב. תהיה בטוב, אבל עד הסוף. מספיק. אתה כל פעם הולך איתנו קדימה, חוזר אחורה. הולך קדימה … אתה לא יכול לצאת מזה, אתה לא מבין. אתה עשית לא … אתה לא אוכל תיק של מישהו, אתה עשית ואתה יודע ואני יודע ואלוהים יודע והילדה יודעת. מספיק. תסתכל לה בעיניים. על הילדה שעשית, תסתכל בעיניים אבל תלך עם האמת שלך. הילדה הזאת, אתה הרגת אותה. ואתה יודע את זה רומן. אתה ואני וסשה והחקירה פה יודעים את זה וגם בית משפט ידע את זה. אבל מספיק עם זה. אתה כל פעם מספר לי סיפור כזה וסיפור כזה. די. לך עם האמת שלך. הכול. הכול, הכול, אמת. רק אמת. מספיק רומן. אתה חושב שעורך דין איכפת לו מרומן? לא מעניין אותו רומן, עורך דין … כסף. זה מה רוצה עורך דין מרומן. שום דבר אחר לא. אני רוצה את האמת. ואתה תרגיש טוב עם האמת שלך. אתה תרצה לחפש סליחה. מאימא של הילדה. ואתה צריך לבקש סליחה ואתה יודע את זה. אבל איך לבקש סליחה אם אתה כל פעם הולך קדימה, אחורה, אתה חושב איך לצאת, אתה לא תצא. כי אתה עשית. אבל לך עם האמת כבר רומן, מספיק. מספיק. לך עם האמת שלך. אמת של רומן. ש … תסתכל בעיניים שלי רומן. תסתכל. אני ראיתי את האמת בעיניים שלך, אני ראיתי אותה. והאמת של העיניים שלך, אתה סיפרת את האמת. יש עוד כל מיני דברים ככה … (לא ברור) אתה הולך רע. רומן, כן, יו, ואו, מה עשיתי? מספיק. עשית.

רומן אני אשב שלושים שנה.

סשה הוא אומר שאני אשב שלושים שנה.

רומן כי אתם בעצמכם …

יורם אני לא אומר … רומן, תבין דבר …

רומן כי אתם בעצמכם …

יורם אני לא נכנס איתך, אני …

סשה אתם לא תספרו לי.

יורם לא. אני לא נכנס איתך … אתה יודע את זה, תקשיב, אני לא נכנס איתך לכמה … כמה תשב. עזוב, עכשיו גם … עכשיו אתה עושה … עכשיו אנחנו עושים ביזנס, כמה רומן ישב, אני בית משפט? לא. אבל, אבל רומן דבר אחד אני יודע. אתה לא תשמע ממני כלום ולא שמעת ממני כלום. אתה, אתה, תספר לי את כל האמת, אבל את האמת. אני הרי יודע את האמת. ואני יודע שאתה עשית. ואתה יודע שאתה עשית. אז תספר לי את האמת. כי אתה מתחיל לספר אמת ואז עוד פעם אתה לא בסדר. מספר אמת, רומן לא בסדר. די. אל … יש מלחמה, רומן טוב, רומן טוב, רומן לא טוב, מלחמה, כל הזמן, כל הזמן. ככה אני מרגיש. כל הזמן, רומן, רומן, בום, בום. טוב, רע, טוב … מספיק, תן לטוב לנצח. לך עם טוב. תן לטוב של רומן לנצח במלחמה הזאת. תהיה נקי, תתנקה רומן. עשית משהו לא טוב. הרגת ילדה. ואני ראיתי את זה בעיניים שלך. ואתה יודע שראיתי את זה בעיניים שלך. אל תלך, אנחנו יודעים הכול. אתה מתרחק כל הזמן, אומר כן, כן. לא, כן, כן, כן, אתה פתאום טוב, מנצח רע. מה, מספיק. טוב מנצח. תהיה טוב, תלך עם הטוב, אתה תנצח גם. תהיה טוב. רומן, טוב. עיניים טוב. יש גם רומן רע, אבל יש גם רומן טוב. זה רומן טוב.

רומן אני מבין. מונה דיסק – 2:16:33

יורם תנצח טוב. תן לטוב לנצח רומן.

רומן היה לה פלאפון ביד.

סשה היה לה פלאפון ביד.

יורם רומן. תראה לי שרומן טוב מנצח. כשיצאת, כשיצאת, איפה היא הייתה?

רומן עכשיו מה …

סשה מתי שאתה יצאת …

יורם יצאת אחרי שהרגת אותה. איפה היא הייתה?

סשה איפה היא הייתה מתי שאתה יצאת?

יורם באמת רומן טוב, עכשיו רומן טוב מדבר. רומן טוב. איפה היא הייתה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני משחק חתול ועכבר, סשה.

סשה נו, אז לא צריך.

רומן אני לא יכול …

סשה אני משחק חתול עכבר, אני …

רומן כן, אני …

יורם נכון. מספיק, מספיק …

סשה … (לא ברור, מדברים יחד) לא צריך לנחש.

יורם הוא יודע בדיוק מה ש … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו יודעים, אבל אתה צריך לספר.

יורם רומן טוב, איפה רומן טוב? בוא, בוא, איפה רומן טוב?

רומן אין רומן.

יורם יש רומן. יש רומן.

סשה אתה רומן.

יורם רומן, אתה רומן ויש רומן טוב ויש רומן רע. כל פעם מלחמה. לך עם רומן טוב. רומן טוב.

רומן בסדר, אני ביצעתי את הרצח הזה. אני מוכן לחתום על זה. אבל אני לא רוצה לשבת שלושים שנה. מונה דיסק 2:17:36

סשה אנחנו לא מדברים כמה תשב. אנחנו לא בית משפט.

רומן אני יודע …

סשה אנחנו לא בית משפט.

יורם רומן, לפני … עזוב, בוא …

רומן אני יודע שהודאה, אם אתם עכשיו …

יורם תקשיב, רומן. בית משפט רואה אתה עושה מניפולציות. כל המדינה רואה, אתה עושה מניפולציות. לא טוב לך, לא טוב לך, רומן.

רומן נו, אני אומר מה אני.

יורם אז יפה. אני יודע אתה אומר. אז תגיד, נשמה, תגיד, רומן בבקשה…. מונה דיסק 2:18:08

סשה … (לא ברור, מדברים יחד) נכון.

יורם אבל תגיד הכול … למה?

רומן כן.

סשה כי אם אומרים אמת, אומרים אמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אתה רוצה בית משפט מתרשם שאתה באמת מצטער? אתה מצטער שהרגת אותה?

רומן מצטער.

סשה אתה מצטער שהרגת אותה?

יורם אתה מצטער? באמת? או שאתה שמח שהרגת אותה?

סשה או שאתה שמח שהרגת אותה?

רומן לא.

סשה אתה מצטער?

רומן אני מצטער, כן.

סשה כן, מצטער.

יורם אז תצטער, תראה שאתה … בית משפט רוצה לראות שאתה מצטער. אם אתה עושה מניפולציות, אז יש רומן רע. לך עם אמת. אין מניפולציות יותר. יש רק אמת. אמת זה אם רומן באמת מצטער. אז תצטער, תראה לנו שאתה מצטער.

סשה אם אתה באמת מצטער …

יורם תראה לי שאתה …

סשה אתה צריך לספר את כול האמת.

יורם תראה שאתה באמת כואב לך שהילדה מתה. ואני ראיתי את זה, כשאני דיברתי איתך, ריאתי כואב לך שהילדה מתה.

סשה מתי שהוא דיבר איתך, הוא ראה שכואב לך בגלל מה שקרה. שהיא מתה.

יורם רומן. תן לרומן טוב לנצח. מונה דיסק 2:19:03

סשה תן לחלק הטוב שבך לנצח את החלק הרע שבך.

יורם זה רומן טוב, תן לו לנצח. ואל תעשה לי משא ומתן, אל תעשה איתי …

סשה אל תעשה איתנו משא ומתן, אין לנו את הסמכות לנהל אותו.

יורם אני יודע דבר אחד, אבל באמת אבל אני יודע. שאתה תהיה שלם עם עצמך. תסביר את זה.

סשה שיש לך רק אמת אחת, שאתה צריך להיות שלם עם עצמך. להסכים עם עצמך.

רומן כן. כן.

סשה זה יקרה רק מתי ש …

רומן מתי שאני אספר את הכול.

סשה מתי שאתה תספר את כול האמת, בצורה שלמה, בלי להתחמק, בלי לשנות, בלי לעוות לא בשביל שום מטרות טקטיות.

יורם עכשיו, בוא אני אגיד לך. אתה רוצה שרומן טוב מנצח רומן רע? אתה רוצה?

סשה אתה רוצה …

רומן שאחד מבין השניים ינצח?

סשה כן.

יורם אתה רוצה …

סשה שהטוב ינצח את הרע.

יורם אתה רוצה?

רומן בטח. מונה דיסק 2:19:56

יורם בטח. אני אגיד לך איך תעשה את זה. אתה עכשיו, אתה בטוב, עכשיו ברגע הזה אתה רומן טוב. אתה עכשיו אומר הכול. את כול האמת, מה קרה. לוקח אותנו, אומר לנו בואו, אתם רוצים? עכשיו. ואחר כך אתה ככה תנצח את רומן רע. כי אם אתה כל פעם תלך לי בקדימה, תחזור אחורה, רע, אתה נותן לרע, לא טוב.

סשה אחרי זה כבר לא יישאר שום דבר.

יורם עכשיו תן דחיפה, הכול, אמת. כל מה שהיה באמת, תגיד לנו איפה סכין, תגיד לנו איפה מכנסיים, איזה נעליים, כל מה שקרה. וזהו, ואתה מנצח את הרע. ככה. רומן טוב מנצח. לך איתנו. לך עם רומן.

רומן נעליים אני עושה ניקיון. זה … זה אני להוריד. איך זה? מכנסיים אני להוריד בזבל.

יורם לא, נעליים היה הרבה דם? לא היה הרבה דם בנעליים?

רומן לא היה הרבה דם. אני עושה ניקיון בסמרטוט.

יורם איפה יש, איפה … איפה, כשאתה יצאת, איפה הילדה הייתה? באמת אבל רומן.

רומן אני לא יודע. אני לא יודע איך … איך טיפות הדם הגיעו לשירותים אני לא יודע את זה.

סשה לאיזה שירותים?

רומן לשירותי גברים.

סשה אני לא יודע איך טיפות של הדם הגיעו לשירותי בנים.

רומן אני לא יודע …

סשה הוא שואל אותך שאלה.

יורם לא, לא, לא, לא. מונה דיסק – 2:21:20

סשה באיזה מצב הילדה הייתה?

יורם סליחה. מה עשה עם הילדה?

רומן עשה, עשה … אני לא רואה.

סשה אה?

רומן אני לא הסתכלתי.

סשה לא הסתכלתי.

יורם אתה לא זוכר? לא? אבל אמרת לנו רומן שאחרי שהיא פרפרה חתכת אותה, נכון? אחרי ש…

סשה אתה אמרת שמתי שהיא פרפרה אתה חתכת אותה. מונה דיסק 2:21:37

יורם אמרת את זה.

רומן כן.

יורם איפה היא הייתה? באיזה מקום?

סשה באיזה מקום בשירותים ובאיזה תנוחה היא הייתה. אבל את האמת. (הפוגה בדיבור) באיזה מקום של שירותים ובאיזה פוזה היא הייתה, רק האמת.

יורם בבקשה, אמת. רומן טוב שינצח. די רומן. לך עד הסוף. לך תשחרר את עצמך. תשתחרר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני רע.

יורם אתה לא. בכל בן אדם יש טוב ורע רומן. בכל אחד מאיתנו יש גם טוב וגם רע. יש טוב גם בי, יש טוב ויש רע. אבל צריך לדעת לתת לטוב לנצח. ככה מנצחים את הרע. הולכים עם הטוב. בכל אחד יש גם את זה. סשה יש טוב רע. כולנו ככה.

סשה לכולם יש את זה.

רומן מה, חתיכת להב קפצה?

סשה רומן, אני לא אספר לך את זה. אתה הרי מבין. הוא אומר מה, חתיכת להב קפצה מאצלי לאיזשהו כיוון. אמרתי רומן, אני לא אספר לך את זה.

רומן זאת אומרת הוא בשירותים.

יורם רומן.

סשה אז כנראה שהוא נשאר בשירותים.

יורם רומן.

סשה רומן, השאלה היא קונקרטית. תבין, אנחנו לא נספר לך שום דבר ממה שיש לנו.

רומן אני מבין.

סשה צריך להיות אידיוט גמור בשביל … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, עכשיו שני דברים, החולצה שהיית איתה, איפה היא?

רומן במשטרה.

(קטיעה בהקלטה) מונה דיסק 2:23:19 – 2:23:25

רומן יכול להיות יש קצת.

יורם יכול להיות יש קצת?

רומן יכול להיות.

סשה על השרוול?

רומן כן. ימין.

סשה בשרוול ההוא … בשרוול ימין.

רומן יכול להיות.

סשה אנחנו יודעים את כל זה.

יורם רומן. איפה היא היתה? איפה היא הייתה?

סשה איפה הילדה הייתה מתי שאתה … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה עשית איתה? תספר לי מה עשית איתה?

סשה אל תיסגר, תספר את זה.

רומן אני סיפרתי.

סשה מתי שאתה יצאת כבר לגמרי מהשירותים … איפה היא נשארה, המקום האחרון שלה, התנוחה האחרונה שלה. על זה אנחנו מדברים.

יורם רומן.

רומן אני לא חושב שהיא זחלה.

סשה אני לא חושב שהיא זחלה לאיזה מקום.

יורם לא. יש שירותים. יש שירותים. (מונה דיסק 2:27:07)

רומן מה שירותים? פה אני.

יורם כן.

רומן פה אני. פה דלת. אני לא יכול על הדלת.

יורם לא, אתה לא הבנת את השאלה.

סשה אתה לא הבנת. אתה לא הבנת את מה שהוא אמר.

יורם אתה לא הבנת את השאלה. הילדה. עכשיו אתה. אמרת שנעלת את הדלת. ואיפה נעלת את הדלת?

רומן סגרתי?

סשה כן. מאיפה סגרת אותה?

רומן מבפנים.

סשה מבפנים.

יורם מבפנים. יופי. עכשיו אתה מסתובב, אתה רוצה לצאת. נכון?

רומן לא, הנה.

יורם אתה מבפנים. בסדר, זה דלת.

רומן אני סגור. ילדה היה פה.

יורם כן.

רומן היא לא יכול ישר שמה אסלה. היא היה פה אסלה ככה.

יורם מה? תראה לי איך, תראה לי איך.

סשה הנה, זאת האסלה. הכיסא הזה, נגיד, זאת האסלה.

יורם כן, אתה פה. נגיד פה קצת.

רומן קצת, קצת רגליים. קצת. כן, ככה היא הייתה, אבל היא. זאת היא …

יורם זה אסלה? זה אסלה?

סשה זאת האסלה?

רומן כן, זאת האסלה.

יורם או קי.

רומן כשהיא קפצה לתוך התא, היא הסתובבה לסגור את הדלת, היא … הנה …

סשה כשהיא קפצה לתוך התא ככה היא הייתה ורצתה לסגור את הדלת.

רומן היא הייתה תוך כדי סיבוב.

סשה ו … בחצי סיבוב של הגוף.

יורם ו, לא, או קי, הבנתי. אבל, כשהיא מתה, ש … הרגת …

סשה מתי שהיא כבר נפלה אחרי הרצח, מתי שאת הרגת אותה …

יורם איך היא הייתה?

סשה באיזו תנוחה היא הייתה?

יורם תראה לי. מונה דיסק – 2:25:35

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן טוב.

סשה הוא לא רוצה.

יורם אתה לא רוצה.

סשה למה? למה רומן?

יורם רומן.

רומן יש לכם את זה סשה. אצלכם יש …

סשה יש לכם הכול. זה נכון, זה נכון …

יורם כן, כן, אבל אתה …

סשה אבל זה צריך לצאת ממך.

יורם רגע, רגע, רומן, רומן.

סשה יש לי הכול, אתה צודק.

רומן בטח יש.

יורם אבל רגע, לא … אבל עדיין, עדיין, תשמע …

רומן אצלכם יש.

יורם אבל אתה רוצה, תגיד לי מה אתה רוצה ש … שכולם יסתכלו, שיגידו שאתה מניפולאטור? או שאתה אומר אמת. אתה …

סשה אבל זה מה שקורה.

יורם זה מה שקורה עכשיו, אתה עושה … רומן עושה מניפולציות. כל המדינה תדע את זה, בית משפט רואה את זה. לך עד הסוף עם האמת שלך. לך.

סשה אתה נותן לו חתיכה, לא את זה אני אשאיר לעצמי. נותן לו …

יורם זה לא … זה מניפולציה … (לא ברור, מדברים יחד) לא, זה מניפולאטור גדול.

סשה נו, אז תפסיק.

יורם ענה לי על השאלה. קום רגע רומן. קום.

סשה תקום.

יורם רומן, קום.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי רומן, בבקשה רומן, תסתכל עלי. תשמע. תגיד לי, אני שואל שאלה. למה אתה לא עונה לי עליה? לך עם ה … לך עד הסוף אמת, לך אמת. די, אמת, אמת. רומן, בבקשה. (הערת הגנה – יורם מתחנן לפח"מ)

רומן אצלך יש הכול, אצלכם יש הכול.

סשה זה נכון.

רומן אני יודע מה אתה, אתה סשה עוד מישהו, הוא. לא מדבר … (לא ברור) אני מבין זה, אני מבין אתה רוצה ואלכס רוצה ומה אני אומר הכול. איך היה, זה היה, אני יכול לדבר.

סשה נכון, זה נכון.

יורם מה עוצר אותך מלספר, מלהגיע …

סשה מה עוצר אותך?

יורם מה הפחד שלך … (לא ברור, מדברים יחד) פחד של רומן, פחד … אני אגיד לך …

רומן אני יכול להגיד לכם ככה, אם אתם תרשמו. אני יכול מדבר ככה. אתם … תרשום הכול, הכול כמו אני הכול מדבר, הכול. איך היה אני תעזור …

יורם רומן, אנחנו לא קג"ב. אנחנו משטרה ישראל. משטרה ישראל לא עושים זה. בית משפט יודע מה זה משטרה ישראל. משטרה ישראל ככה, תסתכל רומן. ככה. זה משטרה ישראל.

רומן זה טוב ,כן? מונה דיסק – 2:27:53

יורם כן. ישראל משטרה ישר. ישר.

רומן עבודה …

יורם לא עקום. לא ככה. אין ישראל משטרה ככה. אנחנו לא קג"ב.

סשה תן לו, תן לו להגיד.

יורם אנחנו משטרה דוגרי, ישר. אתה יודע את זה רומן.

רומן תגיד לי בבקשה, מתי בחור הוא איך אומרים משקר? משקר.

סשה משקר.

רומן משקר הרבה. כן.

יורם כן.

רומן הוא עוד כמה זמן מבין מה הוא … (לא ברור).

סשה מה? תגיד ברוסית, אני אתרגם.

רומן מתי שבן אדם משקר ואחרי זה הוא מבין שהוא בצרות, והוא מנסה למצוא לעצמו את הדרך. הוא מבין שהוא הביא את עצמו למקום שבכלל לא צריך היה להגיע, כשהוא מנסה למצוא את הדרך לצאת.

סשה כן.

רומן אבל הוא לא יודע איך.

סשה נו?

רומן תתרגם לו את זה.

סשה הוא אומר כשהבחור משקר הרבה והכניס את עצמו עמוק לתחת ומבין באיזה מצב הוא נמצא ומנסה לצאת מהמצב הזה אבל לא יודע איך. אבל אנחנו אומרים לך איך?

יורם אני אומר לך איך.

רומן הוא רוצה לך. הוא … הוא רוצה בחור הזה רוצה לך. אבל יש שניים אופציה. הוא עושה חתימות הכול איפה אתה רוצה, הכול, כן.

סשה תגיד, תגיד ברוסית כי אני לא מבין לגמרי.

רומן הוא … מתי שבן אדם רוצה לחתום על הכול, אבל רק שיחשיבו אותו בתור …

סשה אדם מוכן לחתום על הכול, אבל שהדבר הזה ייחשב לו.

רומן כמו ריכוך העונש שיהיה.

סשה שיהיה … שהעונש יהיה רך יותר.

רומן אבל הוא לא יודע את האמת.

סשה אבל הוא לא יודע את האמת.

יורם מה זה? לא יודע את האמת?

רומן בסדר, אני אספר …

סשה רומן.

רומן סשה.

סשה אתה יודע את האמת, וכאן קבור הכלב.

יורם עוד פעם צעד קדימה, שניים אחורה.

סשה זה עוד פעם … (לא ברור, מדברים יחד) אתה עושה, זה נכון, תפסיק לעשות … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מספיק עם זה. מספיק עם זה. אתה לא מבין.

סשה פשוט תפסיק. תקבל החלטה, קח את היד שלי, קח את היד שלי, קח.

יורם אתה לא מבין רומן …

סשה תלחץ.

יורם די עם המניפולציות.

סשה תסתכל לי בעיניים ותגיד, עכשיו אני, רומן הפסקתי לשקר לכם. תעשה את זה כבר, תהיה גבר.

רומן אני לא יכול.

סשה למה? מה מפריע לך?

רומן אני לא יכול לעשות את זה סשה.

סשה אני לא יכול לעשות את זה. למה? אתה יכול ללחוץ לי יד?

רומן אני לא יכול.

סשה אתה יכול ללחוץ לי את היד? אתה יכול לעשות את זה.

יורם רומן, תנצח את הרע. רומן, אתה יכול. תעשה את זה.

סשה למה? מה מפריע לך?

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מספיק, מה?

יורם בוא תקשיב. אני אגיד לך מה רומן מפריע לו.

רומן אבל אתם לא תאמינו לי.

יורם מה?

סשה לא. אם אתה תספר את האמת אנחנו נאמין לך. ואתה יודע למה? כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם תגיד את האמת. אתה הולך …

סשה אתם לא תאמינו לי. אמרתי לו, כשאנחנו נדע שאתה אומר אמת, בגלל שאנחנו יודעים מה אמת ומה לא אמת, נאמין לך רק … בגלל זה אנחנו לא מאמינים לך חלקית, כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם אתה מספר אמת, אמת, אמת. לך עם זה עד הסוף. רומן, מספיק פעם אחת תגיד יורם, סשה, אני הולך איתכם. אמת.

סשה רומן, תקשיב לי טוב.

יורם ואתה עוצר את עצמך, מניפולציה.

סשה רגע, שנייה, אני אגיד לו. היה שלב בחקירה שבו אנחנו לא ידענו הכול. עכשיו זה כבר שלב אחר לגמרי של החקירה. ואתה מבין את זה. אנחנו יודעים את כל מה שאפשר לדעת עכשיו, או קי. זה עוד לא אומר שאתה לא צריך לספר את זה. החקירה מתנהלת לגביך, איתך… בינך ובינינו. או קי. אם אתה רוצה להגיד לנו …

יורם הוא יקום עכשיו …

סשה לכו תקפצו לי. לכו תקפצו לי. אני שותק. יש לזה סוף משלו. אבל אם אתה משתף פעולה איתנו, לזה יש סוף אחר.

יורם לקחת אמת, צד של אמת, ביקשת, אמרת, אנחנו איתך ואתה איתנו. לך עם האמת של רומן. אמת של רומן.

(דיבורים לא קשורים ברקע)

סשה אה? מה אמרת? רומן, מה אמרת?

יורם רומן, תקשיב, תקשיב … מונה דיסק – 2:31:52

סשה תשחרר את זה כבר. תשחרר. תוציא את זה מהבטן.

רומן אני אמרתי, שלושים שנה.

סשה רומן … אמרתי שלושים שנה. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא נותנים עונש.

רומן אבל אני יודע מה יהיה. אני יודע.

סשה יכול להיות.

רומן לא יכול להיות, אני יודע.

סשה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. הוא אומר זה לא יתכן, אני יודע שזה יהיה שלושים שנה. אני לא יודע. לא נשקר לך.

יורם אני לא יודע כמה. אף אחד לא יודע. מי שאומר לך, שקרן. אף אחד לא יודע.

סשה מי שיגיד לך …

יורם אבל דבר אחד אני יודע. דבר אחד אני יודע רומן, אחד אני יודע. שכאשר בן אדם באמת מצטער, באמת מצטער.

סשה זה משפיע.

יורם הוא אומר את האמת. קודם כל. מבקש סליחה. אתה לא יכול לבקש סליחה ולשקר. אי אפשר. בן אדם מבקש סליחה, אומר אמת. ככה היה קודם. התחלת להגיד אמת. ביקשת סליחה. ביקשת סליחה. תבקש סליחה. אמרת לי קודם, מצטער שהרגתי אותה. אז תקום ותספר לנו את האמת רומן. את כל האמת. והאמת היא שאתה יודע בדיוק שיש עוד דברים שאתה יכול לתת וככה, ככה מבטיח לך רומן, אחרי …

רומן תעזור לי, תעזור לי …

סשה אני עוזר לך, תגיד …

יורם לא …

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) לא אומר איך זה היה. רק תגיד לי, תעזור לי.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם אתה יודע.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם רומן, די, אתה יודע טוב מאוד. אתה בוכה. אתה בוכה. אתה עשית טעות. יש בכל אחד רע וטוב, רומן, זה קורה. לך עם האמת הזאת. תצטער באמת מהלב. תגיד … אני אומר לכם אמת.

רומן קל מאוד לשבור את הפסיכולוגיה שלי. מונה דיסק – 2:33:44

סשה אפשר בקלות לשבור את הפסיכולוגיה שלי.

רומן היא שבורה.

סשה והיא שבורה.

רומן מתי שאני הלכתי לשם, להראות איך כל זה קרה.

סשה כשהלכתי לשחזר.

רומן אם לומר לכם את האמת, לא היה לי מושג.

סשה אני, את האמת, לא ידעתי בכלל.

רומן אני עשיתי ככה, אני שמתי את עצמי במקומו של הרוצח.

סשה אני כל הזמן שחזרתי … שמתי את עצמי במקום הרוצח.

רומן אבל שם היה טוב –טוב. אתם הקשבתם טוב.

סשה נו?

רומן אני פעלתי כמו שאני הייתי פועל, אני שמתי את עצמי במקום של הרוצח.

סשה אני חשבתי איך הייתי פועל במקום הרוצח. שמתי אותו במקומו.

יורם אתה יודע רומן, אתה, אתה, הרגת את הילדה. אתה … אתה לא מבקש סליחה אפילו. אתה לא רוצה לבקש סליחה שאתה הרגת ילדה, ילדה בת שלוש עשרה, הרגת אותה ואתה עכשיו עוד פעם נותן לרומן רע, רע יוצא ממך. עוד פעם רומן רע.

רומן אתם לא שמעתם אותי עד הסוף … מונה דיסק – 2:34:48

סשה לא שומע מה אני רוצה להגיד. נו?

יורם לא, כי אתה עוד פעם חוזר לרומן רע.

סשה נכון.

רומן לא. אני פשוט רציתי להגיד. אני אקח את התיק הזה על עצמי.

סשה לא צריך.

יורם מה לא צריך?

סשה אני אקח על עצמי. לא צריך לקחת. אתה צריך לספר מה עשית.

יורם תספר מה עשית רומן. די. אתה מספר …

סשה אין פה מלפפונים ועגבניות, פה זה לא שוק.

יורם אתה יודע מה … אתה יודע מה בית משפט יבין עכשיו, שאתה מניפולאטור. ואתה רוצח כי אתה משקר. הולך אומר קצת אמת, חוזר אחורה. אומר אמת, חוזר אחורה. אתה מניפולאטור. זה בית משפט מבין. בית משפט ככה יבין. אם אתה רוצה להשאיר את זה ככה. אתה תקבל …

סשה אתה רוצה שזה יישאר ככה?

יורם אתה רוצה להשאיר את זה ככה? שאתה מניפולאטור? בבקשה. תשאיר אבל לא …

רומן לא רוצה.

סשה תספר את האמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אם אתה לא מניפולאטור, תספר את האמת מההתחלה עד הסוף.

רומן אתם לא תאמינו לי, לא תאמינו.

סשה למה?

רומן למה?

סשה אתם לא תאמינו לי. למה אני שואל. למה?

רומן כי אתם לא תאמינו.

סשה למה? למה אנחנו לא נאמין לך?

יורם אנחנו נאמין.

רומן הכול הולך נגדי. סשה …

סשה עוד פעם, עוד פעם …

רומן שנייה.

סשה תיכף אני אתן לך להגיד. עוד פעם. עוד פעם. יש לנו את מה שיש לנו. יש לנו את מה שיש לנו. לא נספר לך מה שיש לנו. אנחנו לא נספר לך מה שיש לנו. או קי? זה אצלנו. זה בית משפט ייראה מה שיש לנו.

יורם יש …

סשה אבל אתה צריך לספר מה שיש לך לספר.

יורם תקשיב רומן …

סשה זה כל האמת של המצב שלנו.

יורם אתה, בעיניי הבית משפט, אני אומר לך, בית משפט רואה מול העיניים, עכשיו, במצב של עכשיו, איזה מניפולאטור, ואו, ואו. יש הבדל כשבית משפט רואה מניפולאטור או בית משפט רואה בן אדם שעשה טעות ומצטער.

סשה כבר סיפרנו את זה עשר פעמים.

יורם ואתה עכשיו עוד פעם, אתה מתנדנד בין הטוב לרע. לך עם הטוב כי אחרת אתה תהיה מניפולאטור, אתה תאכל אותה.

סשה ותפסיד.

יורם אתה תפסיד. לך עם האמת, מספיק עם מניפולאטור. מספיק. רומן רע, רומן טוב מלחמה. מספיק. אמת. אמת, בלי מניפולציות, בלי מניפולאטור. זו מילה רוסית גם?

סשה כן.

יורם בלי מניפולאטור. מספיק. אתה תיראה מניפולאטור כי אתה אומר את האמת, אומר דברים …

סשה רומן, בית המשפט ישפוט אותך ויחליט גם כן בית המשפט אבל התוצאות של התיק שלך … (לא ברור, מדברים יחד) מההתחלה.

יורם העורך דין שלך, תזכור מה אני אומר לך …

רומן למה קשור עורך דין?

יורם אתה … כי הוא אמר לך מה שהוא אמר לך, מה שאמרת פעם, אתמול ללב.

רומן מה חשוב עורך דין?

יורם אתה פתאום נתפסת. אתה אתמול היית בסדר. עמדת שלשום, היית הכול מאה אחוז, היית בסדר.

רומן אני יודע …

יורם היית בן אדם.

רומן אני יודע …

יורם אתה ביקשת סליחה. אתה, אתה … אם אתה יודע אז בוא תגיד את האמת. אתה ביקשת סליחה, ואני ראיתי את הסליחה בעיניים שלך.

סשה והאמנו לך.

יורם והאמנתי לכל מילה שלך. אז לך עם זה. זה קשור העורך דין שאומר לך תכחיש.

סשה הוא לא יודע מה זה תכחיש.

יורם תכחיש זה …

סשה זה כאילו סירוב.

יורם כן, אז לך איתו. ונראה מה יהיה.

סשה לך תלך איתו … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם הוא יקבל בעיתון, הוא יקבל כסף.

רומן אני יודע את זה ככה …

סשה יציאה.

רומן יציאה. אצלי יש שתיים יציאות.

סשה נו.

רומן יש. אחת זה כמו אומר עורך דין.

סשה נו. כן.

רומן זה העונד הכי גבוה.

סשה אם אני אתנהג כמו שעורך דין אומר לי, אני אקבל הכי גבוה.

יורם יכול להיות. כן.

רומן שני. אני עכשיו לא מבין כלום. קצת הנה קח. קצת אין, קצת קח, קצת אין.

סשה כן, נו. זה מה שאתה עושה.

יורם זה הכי גרוע. לך עד הסוף.

סשה זה מה שאתה עושה. נכון.

יורם זה הכי גרוע.

סשה וזה נכון. אתה צודק.

רומן ודבר שלישי.

סשה נו.

רומן מתי שאני לא יודע שום דבר.

סשה שאני לא יודע כלום.

רומן אבל אני שותק.

סשה שלישית. ושותק. נו?

יורם זה גם גרוע.

רומן אתם תעזרו לי, תעזרו לי בשביל שבחקירה … בבית המשפט זה ייראה כאילו שאני הודיתי, כאילו שאני עזרתי לכם בכל, סיפרתי.

סשה ואתם תעזרו לי שהדברים ייראו במשפט כאילו נתתי לכם הודאה. רומן, תקשיב לי, אני הבנתי אותך.

רומן זה יהיה חמש עשרה שנה. מונה דיסק – 2:39:05

סשה וזה יהיה חמש עשרה שנה. רומן. תשמע. אין לנו את הסמכות לדון איתך על העונש, זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. אין לנו סמכות לדסקס איתך את ה … תקופה של מאסר זה בית משפט מחליט. כל האמת היא בכך ורק בכך שאתה צריך לספר את כל האמת וזה נגמר בזה. וזה נגמר בזה. זאת צורת התנהגות רביעית בשבילך שאותה אתה יכול לאמץ אם אתה רוצה או לא לאמץ אם אתה רוצה, ואתה יודע טוב מאוד מה תהיה התוצאה שלה. אולי אתה לא יודע, אבל אתה מנחש.

רומן אני לא יודע.

סשה ואנחנו שעה שלמה פה מנסים להסביר לך את זה. אתה מסכים?

יורם אתה כמו שאתה עושה עכשיו, הרי אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה במיליון אחוז. אנחנו יודעים. אתה עכשיו תיראה בבית משפט, גם בית משפט מבין את זה. הוא יראה מה יש הוא יגיד … ואז אתה מניפולציה. לא אז לא, לא עזוב, אל תגיד. תגיד, תגיד …

סשה רגע, רגע, שנייה.

יורם מניפולציות, אתה רוצה להמשיך מניפולציות?

רומן אפשר לעשות כמו … אני שחור, אני …

סשה רומן, בוא … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מניפולציה.

סשה שנייה.

יורם לא זה …

סשה שנייה רגע. אנחנו לא עושים שום מניפולציות.

יורם סשה, תן לי. אתה עוד פעם הולך למניפולציה.

סשה אל תלך למניפולציה.

יורם אתה הולך איתי קצת, הולך איתי קצת, חוזר למניפולציה. הולך קצת, חוזר מניפולציה.

סשה אני שואל אותך שתי שאלות.

יורם מספיק …

סשה שתי שאלות. שתי שאלות.

יורם אם אנחנו נלך מפה עכשיו אנחנו … אל תגיד כלום יותר בחקירה, ונותן לבית משפט מה יש, הוא אומר עליך אתה מניפולאטור. אתה רצחת ואתה אדם רע. כי אתה אפילו סליחה לא מבקש. אתה יודע למה אתה לא מבקש סליחה? באמת?

רומן מה? לא מבין סליחה?

סשה שאתה אפילו לא מבקש סליחה על המעשים שלך.

יורם אתה אפילו לא מבקש … אתה יודע למה אתה לא מבקש.

סשה כי אתה עושה מניפולציות.

יורם כי אתה לא אומר את האמת. בן אדם שרוצה לבקש סליחה, כשהוא הולך לכומר, תסביר לו, הולך ל …

סשה לא מאמין בזה.

יורם לא משנה. אתה בן אדם הולך …

סשה לכומר.

יורם הולך לכומר. אומר אמת. לא משנה מה. מבקש סליחה באמת, אומר אמת. ככה מבקשים סליחה … מונה דיסק – 2:41:15

סשה רומן.

יורם כשאומרים … שנייה רגע סשה. שנייה.

סשה ממשיך.

יורם כשבן אדם מבקש סליחה, הוא צריך להגיד את האמת. עכשיו, אם אתה אמרת לי שאתה מבקש סליחה על שהרגת, אבל אתה צריך לבקש סליחה מאימא של ילדה, אימא שלה. נכון? אימא זה יותר חזק מאבא, נכון? אימא זה הכי חזק. אז אני אומר, מאימא של ילדה אתה צריך לבקש סליחה. איך תבקש סליחה, כשאתה משקר. כשאתה מניפולציה?

סשה שתי אמיתות. שתי חשדות. הוא מבין את העניין. אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה רצחת אותה?

רומן כן.

סשה שאלתי. אנסת, לא. רצחת, כן. מה מפריע לך לספר את כל האמת על זה.

יורם רגע, סשה. קום רגע. קום עכשיו, כשאתה מבין את העניין, תקום. תקום רגע רומן. כשאתה הרגת אותה ויצאת, כמו גבר תסתכל לי בעיניים. פה זה השירותים. איפה היא הייתה?

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה מה? מה אתה אמרת? אני לא שמעתי.

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה נו, איפה, תגיד.

יורם קום, קום תראה לי.

סשה תראה וזהו, תראה.

יורם בוא הנה, דבר אלי, נו דבר.

סשה כבר פעם רביעית.

יורם תזכור שהאמת שלך זה הסליחה מאימא שלה. כשאתה אומר לי אמת, אני יודע שאתה מבקש סליחה מאימא של תהיר. ככה אני רוצה שתדע. שהיא תדע אמת.

סשה תשכנע אותנו …

יורם אתה ביקשת סליחה. מונה דיסק – 2:42:50

סשה במה שאתה אומר.

יורם סליחה מאימא של ילדה. רק עם האמת אומרים סליחה. כשעושים מניפולציה לא באמת אומרים סליחה.

(הפוגה בדיבור)

רומן אתם רימיתם אותי.

סשה במה אנחנו רימינו אותך? אתם שיקרתם לי.

יורם במה?

סשה לא יודע.

רומן היא נאנסה. מונה דיסק – 2:43:05

סשה הילדה הייתה … היה … ביצעו בה אונס. ממה אתה מסיק מסקנות כאלה?

רומן אתם הרגע אמרתם.

סשה אני שאלתי אותך שאלה, מה אתה עשית באופן קונקרטי, אתה.

(הפוגה בדיבור)

רומן רצחתי.

סשה שאלתי אותך ,אתם אמרתם לי, אמרתי לא, אני שאלתי אותך מה אתה עשית.

רומן הרגתי.

יורם אתה אנסת?

רומן לא.

יורם הרגת?

רומן לא. אני יכול לתת לכם זרע רק להוכיח לכם …

סשה לא. אני יכול לתת לכם זרע שלי.

יורם לא אנסת?

רומן לא.

יורם אנחנו יודעים. אני אמרתי לך שאני מאמין לך.

רומן אני יכול לתת זרע …

יורם אמרתי שאני מאמין.

רומן כן.

סשה הוא מאמין, אנחנו מאמינים לך שאתה לא … אנחנו יודעים מה היה שם.

יורם אני …

סשה אנחנו מאמינים שאתה לא אנסת.

יורם אני מאמין לך, רומן, אני מאמין לך, אתה יודע מה זה? אני אגיד בבית משפט, אני מאמין לרומן שהוא לא אנס. זה אני אגיד גם לאימא של הילדה. שרומן לא אנס את הילדה. אבל רומן הרג אותה. ורומן צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה. אימא. זה חזק. אימא זה חזק. יותר מאבא. אני אבא. יש אימא. אימא זה הכי חזק. נכון רומן? (הפוגה בדיבור) איך תבקש ממנה סליחה אם אתה מניפולאטור? אם אתה עושה מניפולציות, איך? איך תבקש סליחה באמת מאימא? עם מניפולציות? קדימה אחורה, קדימה אחורה. איך אני יוצא? חמש עשרה שנה. אל תדבר איתי על שנים. אבל תן לי, ואחר כך לבית משפט להגיד … להבין דבר אחד. שרומן באמת מצטער. תסביר את מה שאמרתי, שיהיה לו ברור במאה אחוז.

רומן אני מבין.

יורם מבין?

רומן לא מאה אחוז, אבל מבין.

יורם מבין. אז תן לי לדעת שאתה מצטער. תן לבית משפט אחר כך לדעת שרומן מצטער. והכי חשוב, הכי חשוב, תן לאימא של הילדה להבין שאתה מצטער. ואת זה היא תבין רק אם היא תדע שסיפרת את כל האמת.

סשה רק מתי שאתה תפסיק ללכת מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם …

יורם אימא של הילדה …

סשה זה ייראה … זה גם ישכנע אותנו, כמו הודאה. ותבין עוד פעם דבר אחד. אני יודע מה הבעיה אצלך בראש. מה מפריע לך. אני מבין את הראש שלו. הוא חושב שבמעמד הזה אפשר לסגור דברים כלשהם. זה מה … אתה חושב, שלא בצדק, אני אומר לך ישר, אתה חושב שבפורום הזה שלנו אפשר לסגור דברים מסוימים בינינו. זה לא ככה, רומן. זה לא ככה.

רומן לא, אני לא חושב.

סשה אתה צריך להוציא את כל האמת שלך, לספר אותה וזהו זה. ורק זה יכול לעזור לך.

יורם רומן …

סשה זה מה שאנחנו מדברים עליו.

יורם אני רוצה …

רומן הילדה באמת נאנסה? מונה דיסק – 102:46:

סשה לא, רומן.

רומן לא. סשה, בבקשה, אל תשחק משחקים.

סשה אני לא משחק איתך.

רומן תגיד לי את האמת.

סשה הילדה באמת הייתה אנוסה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי את האמת.

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אז היא לא נאנסה.

יורם אז זהו. אתה לא אנסת אותה. אני יודע שרומן לא אנס אותה.

רומן זה אתה יודע, הכול זה …

סשה גם אני יודע.

יורם אני מבטיח לך רומן, כשאתה … כשאתה תספר את כל האמת, כל בית ישראל, כל ישראל ידעו שרומן לא אנס אותה.

סשה בכל אותו זמן שאתה משחק איתנו בחתול ועכבר, שעליו אותה מדבר שאתה משחק איתנו. אתה משאיר מקום לדמיון לכל ישראל. אתה מבין את זה?

יורם כל ישראל עם הפנטזיות …

סשה תספר סוף- סוף את כל האמת שאותה אתה עקפת בעיגול, מה שנעשה ככה ומה שלא נעשה.

יורם כולם מדברים אבל אין, אנחנו יודעים אמת. אנחנו יודעים אמת וכולם ידעו גם. אבל רומן, לך עם זה, אתה מבקש סליחה מאימא שלה, תגיד אמת.

רומן שנייה בבקשה. סשה.

סשה כן.

רומן אני עכשיו קצת …

יורם תביא את המאפרה.

רומן אני לא חושב טוב עכשיו.

סשה אז תחשוב.

רומן לא, אני לא חושב טוב. אני פשוט … אתה, אני שאלתי אותך אם היא נאנסה, אתה אמרת, אתה אנסת אותה, אני אמרתי שלא, זה אומר שלא. זה … אני באמת צריך לדעת.

סשה אני מסביר לך. היא לא נאנסה, תירגע בקטע הזה כבר.

רומן באמת?

סשה באמת.

רומן היא לא נאנסה.

סשה לא היה אונס. תירגע. ואתה יודע על זה שהוא לא היה.

יורם מה?

סשה אתה יודע שהוא לא היה. הוא אומר תספר לי את האמת, הוא אומר לי. הילדה עברה אונס או לא. אמרתי לו אתה יודע שלא. אתה יודע בדיוק מה היה שם ושלא היה שם שום אונס.

יורם רומן, אתה אנסת אותה?

רומן לא. אני לא עושה את זה כבר יותר מחודשיים.

סשה כבר יותר מחודשיים אני לא עשיתי את זה. מה? אונס?

רומן סקס.

סשה אה, סקס.

רומן עם אשתי.

סשה או קי.

רומן עם אישה שלי.

סשה כי היא ילדה.

יורם לא עשית?

רומן היא היה חודש תשע ו …

יורם אה, בסדר …

רומן ואחד וחצי.

יורם בסדר.

רומן ואני פה. בחודש התשיעי עוד אפשר, הרופאים הרשו, אבל אחר כך …

סשה בחודש תשיעי עדיין רופאים אפשרו סקס עם אישה אבל כבר חודשיים הוא לא ביצע סקס עם אישה.

רומן חודש וחצי לבן שלי, ושבועיים …

סשה בסדר, אנחנו יודעים את זה. (הפוגה בדיבור) בסדר.

יורם רומן.

סשה רק תפסיק לשחק איתנו בחתול ועכבר.

יורם אני מאמין לך. אבל לך עם … עד הסוף, כדאי לך. זה לא לטובתך המניפולציות. אבל עזוב בית משפט, ותעזוב אותי. יש אימא של ילדה, תבקש … עכשיו תבקש סליחה, תגיד אמת. אי אפשר להיות מניפולאטור, לבקש סליחה.

רומן את האמת? מונה דיסק – 2:49:14

יורם כן.

סשה כן, אמת.

רומן אני רצחתי.

סשה אה?

רומן אני רצחתי.

יורם רצחתי.

סשה אמת?

רומן אמת, זאת אמת.

סשה אה?

רומן זאת האמת. אומר …

סשה הוא חשב שבגלל שאמת אומר אמת, אז הוא חשב שאמת זה הרג.

רומן להגיד … הוא אמר, תגיד לאישה … לאימא של הילדה ש … את האמת, או זה שרצחתי?

סשה הוא … תגיד את האמת לנו.

רומן אה.

סשה תספר לנו את האמת. את האמת תספר לנו. זה שאתה צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה …

יורם תגיד את זה ברוסית.

סשה זה שאתה צריך … אני כבר … אני כבר מתבלבל עם מי אני מדבר איזה שפה.

יורם אי אפשר להגיד אמת כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד …

יורם אי אפשר לבקש סליחה כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד אמת כשאתה משקר. ואתה לא יכול לבקש סליחה מתי שאתה לא אומר את האמת.

יורם מניפולאטור זה לא באמת סליחה. זה לא סליחה מניפולאטור. אם אני עושה לך משהו ואני עושה אה … זה סליחה?

סשה זה לא סליחה אמיתית.

יורם זה לא אמיתי.

סשה זה לא באמת סליחה.

יורם זה בן אדם רע. סליחה זה כשבן אדם אומר אמת.

רומן תודה לאל שהילדה לא נאנסה.

יורם מה?

סשה תודה לאל שהילדה לא אנוסה. אבל אתה יודע את זה טוב מאוד. בעצמך.

רומן מי יודע סשה.

סשה תפסיק לשחק איתנו משחקים. תפסיק לשחק איתנו.

רומן אז אנסתי אותה.

סשה אז אנסתי אותה. תפסיק לשחק איתנו . אני לא מדבר איתך על זה. אתה שחקן טוב. אבל אתה מבלבל את עצמך. אתה שחקן טוב אבל אתה מבלבל את עצמך.

יורם נכון.

רומן פשוט העיתונים כתבו ש …

סשה בעיתון כתבו.

רומן רצח ואנס.

סשה שאני הרגתי ו … ו … ואנסתי. אז מה מזה נכון?

רומן זה שהיא נאנסה זאת אמת.

סשה אז … אז הוא אומר … על סמך מה אתה אומר … אז הוא אומר שאנסו אותה וזה נכון.

רומן נו, בעיתון …

סשה רומן!

רומן אני, זה …

יורם אה, הבנתי את הטקטיקה שלו. רומן …

סשה עכשיו רק הבנת? אני מבין את זה כבר לפני … לפני יומיים.

יורם אתה חושב שאחרי שהרגת אותה, אנסו אותה?

סשה אתה חושב שאחרי שאתה הרגת אותה מישהו אחר אנס אותה?

רומן לא.

סשה אז מה אתה חושב?

רומן עכשיו אני מבין … אני רצחתי אותה ואנסתי, ככה זה יוצא.

סשה יוצא ככה שאני הרגתי אותה וגם אנסתי.

רומן ואנסתי.

יורם לא, אני אמרתי לך שלא.

סשה והוא אמר לך, אני אמרתי לך, לא. אתה שמעת ממישהו.

יורם אתה לא נחשד אם היית, אם היית אונס אז היינו אומרים לך.

סשה אם היינו חושדים בך באונס במשך כל ה … זאת כבר החקירה השמינית, נכון? במשך כל האזהרות האלה אתה לא ראית פה אף פעם חשד באונס. אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי?

יורם רומן. אנחנו לא … תסתכל, איפה כתוב אונס?

סשה תראה, אני רב סרן … (לא ברור) הולך לחקור אותך בחשד לרצח של תהיר ראדה. איפה אתה רואה פה את המילה אונס?

רומן אה.

סשה אם היינו חושדים בך באונס, אני לא הייתי משמיט את המשפט הזה מפה.

יורם אין, זה … לא אומרים עליך.

סשה כי אונס זה פשע חמור לא פחות מרצח.

יורם רומן. אין …

רומן זה יותר גרוע מרצח.

סשה אמרתי לו שהאונס לא פחות עבירה קשה מרצח. הוא אומר זה יותר קשה.

יורם יותר קשה. נכון.

סשה נכון.ל

יורם לבן אדם יותר קשה, לבן אדם. אני מסכים איתך.

סשה רק אל תשחק איתנו חתול ועכבר, כי אתה יודע טוב מאוד מה היה שם ואתה …

יורם … (לא ברור, מדברים יחד) שלו.

לסשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אתה מבין שלא. עכשיו אתה מבין.

רומן עכשיו אני יודע שלא היה אונס.

סשה עכשיו אני יודע שלא היה אונס. לא, לא עכשיו אתה יודע. אתה יודע את זה מההתחלה.

רומן כן, מההתחלה.

סשה לא עכשיו.

רומן מההתחלה אני יודע מה לא עשה.

סשה ואתה יודע למה אתה יודע מההתחלה?

רומן למה?

סשה כי אתה יודע מה היה שם ומה לא היה שם.

יורם בגלל זה … בגלל זה עשית מניפולציה?

רומן כן. אני פחדתי ש … אני לא יודע, אולי איזה טיפש לקח ועשה שם משהו, מאיפה אני יודע.

סשה אחרי שאתה הלכת משם?

רומן לעשות עם היד או אני לא יודע מה עוד וישר עוד אונס קושרים לי.

סשה מאיפה אני יודע, אולי איזה אידיוט נכנס שמה ו … אולי אונן לה ביד ואחר כך גם ישימו לי אונס בתור זה. עונש נוסף.

יורם כאילו, יש מילה כזאת, יש מילה בעברית. איך קוראים לאחד שמתעסק … נקרופיל.

סשה נקרופיל, אתה יודע?

רומן נקרופיל.

יורם כן.

סשה כזה שבא ועושה עם הגופה …

יורם לא, אבל אנחנו …

רומן פשוט, אני מדבר על זה ש … רצח … רצח זה פשע חמור, זה פשע חמור מאוד. ואונס זה עוד יותר גרוע. מה גם שמדובר בילדה קטנה.

סשה רצח זה דבר מאוד קשה אבל אונס, במיוחד של ילדה קטנה …

רומן קטנה בהרבה.

סשה בייחוד של ילדה קטנה מתה.

יורם הבנתי. עכשיו אני … עכשיו בסדר.

סשה אז אני אומר ובמיוחד ילדה קטנה מתה. אז הוא מסכים.

רומן כאילו אני רצחתי אותה, אנסתי …

סשה כאילו אני הרגתי אותה וגם אנסתי אותה.

יורם בסדר.

סשה רומן.

יורם רומן.

סשה תפסיק לשחק איתנו.

יורם עכשיו הבנתי וגם בית המשפט יבין.

רומן לא, סשה, באמת. תבין אותי נכון. אני באמת חשבתי שמדובר גם באונס.

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס.

רומן לא, באמת, אני … אני ניסיתי …

סשה של מי? שלך?

רומן כן.

סשה ואיך יכול להיות אונס שלך אם הוא לא היה שם.

רומן ואולי יגידו פתאום … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס, אמרתי מה, שלך הוא אומר כן. איך יכול להיות שלא אנסת אותה. ואולי יגידו ש … עשה את זה עם …

רומן מה שאני עשיתי, דרך קונדום לקחתי ואנסתי, מי יודע.

סשה מי יודע.

יורם בסדר, עכשיו אתה …

רומן אני באמת מפחד זה. אני שים כמה זה … אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא …

סשה אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא אונס. לא רציך כמה. ולא צריך לקחת על עצמך. לא צריך לקחת על עצמך.

יורם בסדר, עכשיו הבנתי למה עשית מניפולציה. כי פחדת מהקטע של בן אדם, אתה הרגת אותה וחשבת שאחרי שהרגת אותה, תסביר את זה, מישהו בא, נכנס. בגלל זה עשית מניפולציה.

סשה כלומר, אתה חשבת ש … אחרי שהרגת אותה מישהו אחר נכנס ו … הוסיף עוד משהו מיני?

רומן כן.

סשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אני …

רומן זה מה שאני מפחד ממנו, שמישהו הוסיף וכל זה יהיה עלי.

סשה וזה בדיוק מה שאני מפחד, שמישהו הוסיף משהו מין שמה וזה ייפול עלי.

יורם רומן. הוכחתי לך את זה. עכשיו אני מבין.

סשה אתה ראית פה חשד לאונס?

רומן לא, אני …

סשה ובמשך כל שאר החקירות גם לא.

יורם בישראל, אונס ורצח אני חייב לחקור אותך אונס ורצח.

סשה אם היית רוצח ואונס, זה היה כתוב פה שאתה חשוד ברצח ובאונס.

יורם וזה ההוכחה שלך. מונה דיסק – 2:56:12

סשה וזאת ההוכחה שאין לשד לאונס.

יורם רומן.

רומן אני לא מבין הכול בניירות. אני לא הכול מבין ב …

סשה אבל זה כתוב ברוסית.

רומן כן, בטח אבל …

יורם אתה מאמין לי אבל?

רומן מה אני עושה כמו … אני, איך אומרים את זה, חשוד.

סשה אני מבין שאני חשוד. ברצח.

רומן ברצח.

סשה נכון.

רומן כן. וזהו.

יורם כן. רומן, כשיצאת מהתא שירותים …

רומן אני יכול לצאת לשירותים ו … מונה דיסק – 2:56:41

סשה הוא מבקש לצאת לשירותים.

רומן ולדבר מחר על העניין הזה.

יורם או קי, בסדר.

רומן אם …

סשה מחר אנחנו גם נדבר על העניין הזה אבל אנחנו נמשיך היום, אנחנו עוד לא אמרנו את הכול אחד לשני.

יורם רומן.

סשה רומן. תסלח לנו.

יורם מה הוא רוצה רק תגיד לי.

סשה אה? הוא רוצה, אני רוצה לצאת לשירותים ולהמשיך לדבר מחר כי … אמרתי לא, אתה תצא לשירותים אבל אנחנו נמשיך היום.

יורם בסדר.

סשה אין ברירה רומן.

יורם קודם כל, קודם כל, בוא תצא, תאכל משהו.

רומן אני לא רוצה.

יורם לא, תאכל.

סשה אתה חייב לאכול, אתה חייב להחזיק את עצמך. מונה דיסק – 2:57:10

רומן אני לא רוצה, אכלת. אני לא רוצה לאכול. אני שותה לעיתים רחוקות, אני אוכל … תפוח ביום, אני …

סשה אני אוכל תפוח ביום אני לא יכול לאכול … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן. עכשיו אני מאמין לך שאתה בסדר ואין מניפולציות יותר. נכון?

סשה המניפולציות נגמרו?

רומן אצלי בעניין הזה יש פשוט משהו שאני לא הייתי רוצה בכלל לספר. אני …

סשה יש לי בתיק הזה משהו שאני לא הייתי יכול … לא הייתי רוצה בכלל לספר.

רומן כי, אני מבין שזה נראה כמו מניפולציה.

סשה ואני מבין שזה נראה כמניפולציה. נו?

רומן אני לא הייתי רוצה. אני הייתי רוצה פשוט לקחת את הדברים האלה, לקחת … אני ככה, אני … (לא ברור) אבל אני רוצה להעלים אותם. הם לא בדיוק קשורים לעניין, אני …

סשה יש לי דברים האלה אבל אני רציתי להרחיק את זה פשוט. לא רוצה להודות בדברים האלה. או קי, תספר לנו מה זה.

יורם או קי, לא. יכול להיות שהוא יודע שזה יפגע. בסדר, יש דברים שאתה לא רוצה להגיד, כי זה אתה מבין שזה עלול לפגוע בך.

סשה כי אתה מבין שזה יכול להרע את המצב שלך, אם אתה תספר.

יורם זה, זה בסדר. רק לא מניפולציה. אם אתה אומר לי לא זה …

סשה אה, כן. זה בגלל זה.

יורם בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה אני מקבל. מונה דיסק 2:58:34

רומן זה למה אני לא רוצה …

יורם אבל יש דברים …

רומן אני לא רוצה להגיד על איך היה, מה ואיך. זה יעשה את זה יותר גרוע, בגלל זה …

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר איך, מה, כי אני יודע שזה …

רומן כן, אני רצחתי.

סשה כן, אני הרגתי.

רומן אני כן, אני לזרוק, איך להגיד את זה, לא הוכחות … איך קוראים לזה?

סשה אתה השמדת ראיות?

רומן כן.

סשה כן, אני השמדתי ראיות.

רומן אני מבין את זה.

סשה אני מבין את זה.

יורם בסדר, בוא. אתה רוצה שירותים רומן?

רומן אני …

סשה שנייה, תן לו לסיים.

רומן אבל יש את זה … איך להגיד את זה … יש את הגבול. אני יכול להגיע עד אליו …

סשה קו, אני יכול להתקרב אליו.

רומן אבל אני לא יכול ללכת הלאה.

סשה אבל אני לא יכול לעבור הלאה.

רומן לא יכול.

סשה אתה מוכן לספר לי את זה בארבע עיניים? אתה יכול לספר לי את זה? שאני אבין מה … על מה בדיוק אתה מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה, תודה.

ציון : אני אשים לך אוכל. רומן, תאכל. אם תרצה …

רומן תודה.

ציון : בסדר. רוצה כוס תה?

סשה תכין לו תה. אתה רוצה תה?

ציון : הנה בבקשה, יש לך גם סופגנייה פה אם אתה רוצה, זה טעים. או קי, זה פה.

יורם רומן, אתה יודע מה זה חנוכה?

רומן לא.

יורם חנוכה זה חג, חג, יהודי, שפעם הייתה מלחמה, פעם הייתה מלחמה.

רומן מלחמה, מה זה?

סשה חנוכה זה חג יהודי שמבוסס על אירוע היסטורי.

רומן מה …

סשה פעם אחת הייתה מלחמה.

יורם מלחמה.

קובץ רביעי:

סשה עם היוונים.

רומן מלחמה זה מלחמה.

סשה עם היוונים.

יורם ובמלחמה הרבה –הרבה אויבים, הרבה אויבים.

סשה הרבה אויבים.

יורם נגד קצת יהודים.

סשה נגד מספר קטן של יהודים.

יורם ואנחנו ניצחנו.

סשה ואנחנו ניצחנו.

רומן אנחנו ניצחנו.

יורם ולכן בחנוכה זה חג …

רומן וזה חג …

סשה והניצחון הזה הפך לחג היסטורי.

יורם בחנוכה … (לא ברור).

סשה המלחמה הייתה נגד יוון העתיקה.

יורם סופגניות, זה סופגנייה זו לחג.

רומן תודה.

סשה תאכל, תאכל.

יורם תאכל. לא אתה אוכל עכשיו. רומן, תאכל. אתה רצית שירותים?

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) בשירותים.

יורם כן, בוא. איפה … ציון?

ציון : מה?

יורם בוא רגע. איפה? מי עוד פה? קחו אותו לשירותים. מי עוד איתך?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם איפה הוא? קרא לאיזה חוקר שיהיה פה. איפה כל החוקרים?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם בוא.

רומן אפשר פה?

ציון : כן, איך שאתה רק רוצה, בטח שאפשר. איזה שאלה. הנה, אני הרתחתי מים. טוב? אה … (לא ברור).

חוקר ד': כן.

ציון : בוא רגע.

רומן אני לא עושה בעיות.

ציון : מה? מי אמר אתה עושה בעיות.

רומן אני אומר, ככה צריך.

ציון : ככה צריך וככה זה יהיה. אתה רוצה לעשן? אה … אני הדלקתי את הקומקום בשביל לעשות לו כוס תה.

חוקר ד': אתה רוצה תה?

ציון : תעשה לו כוס תה עם כפית סוכר. כן?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סוף הקלטה

מסתיים – מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

תשאול 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

נחקר – רומן

חוקר א' – סשה

חוקר ב' – יורם

חוקר ג' – ציון

חוקר ד' –

קובץ ראשון:

חלק ב' הסתיים עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חלק ג' מתחיל עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 0:00:06 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:15:03

רומן אצלי קשה. זה בטוח קשה אצלי.

ציון קשה לך ל… להסכים עם כל מה שעשית?

רומן כן.

ציון אתה לא מסכים עם מה שעשית?

רומן אבל אני לא רוצה מדבר על ה… זה. לא יודע.

ציון דבר, דבר חופשי, תוציא את מה שיש לך. אתה יודע זה טוב לפעמים להוציא את מה שיש בלב.

רומן אני לא טוב מדבר…

ציון לאט – לאט. אנחנו גם מבינים…

רומן אבל… אבל… אצל אנשים, אתה לא משהו עושה. והוא עושה לא בסדר. זה באמת. מה אני עושה, ולא מסתדר זה לא בסדר, זה קשה, קשה, מה אני עושה. אבל… זה אני עושה. אני. זה בפנים שלי. וזה כמו… כמו… איך זה, מתי פה עושים עם סכין, ככה קשה, בטח, סכין איך זה. זה. קשור בזה, קשה, על הגב. איך זה?

ציון כמו שק.

רומן לא שק אבל…

ציון קר לי.

רומן אה, בסדר. (הפוגה בדיבור) זה משהו קשה. והוא זה… הולך אצלו עם קשה הזה. אני יודע מה אני עושה, יודע זה… סכין. אני לא עושה זה. כי זה צריך בפנים. זה כול ה… הכול ככה אני חיים… אני לא יודע. עשר, שלוש עשרה, מאה חמש… אלפיים שנים אני חי… אני לא יודע, אבל זה כל שאר, זה אצלי בפנים.

ציון כן.

רומן אבל תשמע, אני רוצה ככה. למה? אני רוצה ככה. למה עכשיו… מתי אני עושה מה שהוא עושה…

ציון לא זה מה שהוא עושה, מה שעשית עם…

רומן לא, מה שעושה… אני עושה איך זה?

ציון מכות.

רומן מכות. אני עושה מכות של האח שלי. זה יהיה, זה בפנים, מזה יהיה עד הסוף, ואני יודע מה אפשר לעשות. אי אפשר, אי אפשר. אפשר. אי אפשר. אי אפשר, בישראל אי אפשר? או אפשר?

ציון אי אפשר לעשות.

רומן אי אפשר. ואני יודע זה אי אפשר לעשות, ואני פה בישראל לא עם מישהו לעשות מכות. זה אצלי בפנים כמו סימן. אי אפשר. אני רצחתי אותה, כן. זה באמת קשה, חס וחלילה אם מישהו לעשות כזה… אבל זה שלי. אי אפשר לעשות ככה.

ציון אתה, אני אגיד לך למה, תסתכל עליי רומן. תראה. זה אוכל, נכון?

רומן כן. מונה דיסק 0:03:11

ציון עכשיו אתה אומר לי, ציון, אני לא רוצה לאכול. ציון, אני ציון, בסדר?

רומן ציון, ציון.

ציון ציון. ציון.

רומן כן.

ציון אני לא רוצה לאכול. למה… מילאתי הכול. נכון? עכשיו. מחר בבוקר, בא מישהו אומר, ציון לא היה בסדר עם רומן. וציון, תשמע. ציון לא נתן כוס תה ואוכל לרומן.

רומן מי אומר?

ציון ככה אומרים. מה, הבית משפט, עורך דין.

רומן מה פתאום, אתה נותן לי הכול.

ציון יפה, עכשיו. עכשיו למה אני אומר…

רומן אמרתי לך שזה מרגיז, אני לא רוצה אכלתי, אצלי אין תאבון, תה… הוא…

ציון אני נתתי דוגמא.

רומן אה.

ציון הבנת? עכשיו. נכון רומן אומר אני עשיתי. אני הרגתי ילדה, נכון? יפה. אבל כדי שאני אדע רומן באמת מדבר אמת, וזה לא… אה, אלכס וזה לא יורי וזה לא ציון, אתה צריך… אתה צריך להגיד לי באמת מה היה. למה, כי אחר כך, שזה לא יהיה, יגידו, משטרה עשתה … רומן סתם אמר. אני… נכון שפה קשה ואתה אומר אני… יש לי פה עם הגב אני לוקח. אבל כדי שבאמת, באמת אני אדע שרומן לא משקר לי, לא בשביל ללכת להגיד לאנשים הנה רומן אמר. הנה זה אמר, לא. כדי שאני פה, לב שלי יהיה נקי. שאני הולך… אני לא שמתי רומן בבית סוהר, שרומן לא בבית סוהר בגלל שאני טעיתי.

רומן לא.

ציון אני לא רוצה לטעות. אתה מבין אותי?

רומן כן.

ציון הבנת אותי? למה אנחנו רוצים את כל האמת? למה… אתה אומר לי קשה, אני לא רוצה להשאיר קצת. אני רוצה שתגיד לי באמת כל מה שהיה.

רומן טוב.

ציון למה, שלא יהיה לי בעיה אחר כך, אני אלך לישון בלילה ואחשוב, אה, אוי ואבוי, רומן יושב בכלא ואני לא בסדר.

רומן תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה.

ציון כן.

רומן אני עכשיו לא מבין כלום, סתם דוגמא.

ציון כן.

רומן לא מבין ש… (לא ברור, רעשים ברקע) לא מבין כלום. היא… לא נכון, אני לא נכון אמרתי. אני עכשיו אומר, מדבר, לא אני, זה לא אני. זה לא… אני יודע מה יש הרבה חלקים, זה אני עושה. אני יודע. יש הרבה. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, להגיד זה, כן, זה הכול אצלו זה הוא, אני זה יודע.

חוקר ד': ציון! ציון! מונה דיסק 0:06:06

ציון מה? כן.

חוקר ד': בוקר טוב. (צ"ל –"בוקר קורא לך")

ציון גם לך. (הערת ההגנה – ציון לא אומר דבר הוא פשוט יוצא לבוקר)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

חוקר ד': עוד הרבה קטנות עכשיו?

רומן אני לא רוצה, תודה. אתה רוצה, בבקשה.

חוקר ד': לא, אני לא רוצה זה… בשבילך. אבל אתה לא רוצה לאכול? אתה לא רעב?

חוקר: סשה בסדר.

חוקר ד': רוצה לשתות משהו?

רומן יש לי תודה. צריך קצת פתחתי.

חוקר ד': סליחה?

רומן צריך קצת פתחתי דלת.

חוקר ד': לא, לא, זה בסדר ככה.

רומן לא, לא, אני לעשן.

חוקר ד': תעשן, תעשן. זה בסדר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה?

חוקר ד': כן.

רומן אפשר אני קצת, אני לא הולך בפנים.

חוקר ד': מה אתה רוצה?

רומן אני ככה. אני ככה, אפשר?

חוקר ד': מה לעמוד?

רומן ככה. כן.

חוקר ד': אתה רוצה להסתובב כאילו?

רומן לא, לא. ככה, ככה. כאילו ככה, רק ככה, וזהו.

חוקר ד': סתם? אתה רוצה לעמוד.

רומן כן. זה לא הרבה זמן. קצת זמן, בסדר?

חוקר ד': תעמוד. אבל פה.

רומן לא, אני לא הולך שם. רק, רק פה.

חוקר ד': בסדר.

רומן רק פה.

חוקר ד': אז תעמוד, תעמוד… (לא ברור). (הפוגה בדיבור) מה? מה אתה עושה? מה אתה מודד?

רומן שלוש… מונה דיסק 0:10:21

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע) יורם נכנס לחדר החקירות

יורם רומן, תאכל. מונה דיסק 0:10:50

חוקר ד': הוא לא רוצה לאכול.

רומן אני לא רוצה, תודה.

יורם למה? תאכל. תאכל משהו, זה בסדר, תאכל, תרגיש יותר טוב. לפחות אחד תאכל את זה, זה מתוק וטוב, זה, רק זה.

רומן תודה.

יורם יש לך תה,זה הולך טוב עם תה, רומן.

רומן תודה. הנה סיגריות שלך.

יורם בסדר, אתה גם יכול לעשן אם אתה רוצה. תאכל.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי משהו שאני לא יודע, רומן.X מונה דיסק 0:11:30

רומן מה?

יורם תספר לי משהו…

רומן לספר?

יורם תגיד לי משהו.

רומן כן, תגיד.

יורם שעוד לא אמרת לי.

רומן מה אני לא מדבר?

יורם כן, תגיד לי משהו.

רומן תשמע, אני אידיוט. אני יודע את זה בדיוק מה אתה יודע הכול מה אני עושה אתה יודע הכול. רומן אם זה… זה שמה סוף, זה מה זה?

יורם קצה.

רומן קצה. אתה יודע אם קצה… מקצה עד הסוף.

יורם הקצה, נכון.

רומן עד הסוף.

יורם עד הסוף.

רומן לא יש קצה וסוף, אתה יודע מקצה עד הסוף.

יורם או קי.

רומן אני מדבר כמו… אמר לי אלכס, אני מדבר, מדבר, מדבר. שמונים אחוז. זה היה … איך זה, זה לא נכון, זה… זה באמת, לא באמת, זה נכון, נכון, לא נכון. איך זה לעברית? מה אני אומר, אתה יודע, כן זה ככה היה. איך זה?

יורם אמת.

רומן אמת.

יורם אמת?

רומן כן.

יורם אמת.

רומן אתה יודע מה זה אמת. אני אומר את זה, אבל עשרים אחוז אני לא מדבר.

יורם אתה לא רוצה להגיד. או קי. עכשיו, בסדר, אני מבין. למה? למה?

רומן סתם לעשות על הראש. משהו אחר, סתם, מדבר אני לא… אני… איך זה אמרתי… אני לא רוצה לדבר… בעברית…

יורם אתה לא רוצה לדבר? מונה דיסק 0:13:44

רומן אני לא רוצה לדבר. אני יודע מה אתה יודע זה. כי אתה יודע זה בדיוק. אני זה יודע. לא אתה, כולם, אנשים יודע. אבל אני לא רוצה לדבר.

יורם למה? למה?

רומן אני לא רוצה… למה.

יורם כן, למה? לא, תסביר לי רק שאני אבין למה.

רומן אני עכשיו אגיד למה. אני לא מדבר הכול…

יורם כן, אתה לא אומר הכול אמת.

רומן לא. כן…

יורם למה?

רומן אני עושה איך זה… צעד… איך להגיד, קצת שטחי. איך אני אגיד.

סשה תגיד לי את הכול ואני אתרגם לו.

יורם לא…

סשה תגיד לי הכול ואני אתרגם לו.

רומן לא… אני פשוט אומר שאני לא רוצה להגיד לו למה. אני לא רוצה…

סשה אני לא רוצה להגיד למה.

רומן כלומר, אני רוצה לתאר לו באופן שטחי.

סשה אני רוצה רק בדרך נגיעות לתאר לו.

רומן לא בשביל לעשות איזה קטעים מסריחים או…

סשה לא בשביל לברוח לבית משפט.

רומן בבית משפט. לא בשביל זה.

סשה נו, תסביר.

יורם אז מה, אז בשביל מה?

סשה כמו שאמרתי, אז תסביר.

רומן בגלל זה אני לא רוצה, אני יכול לתאר לו למה… כאילו…

סשה נו, תתאר.

רומן לתאר לו, אבל אני לא רוצה להגיד לו למה.

סשה אני רוצה… הוא אומר, אני יכול לעשות כאילו סימנים, אבל לא רוצה להסביר לעומק. נו , תתחיל. תתחיל מסימנים. מהתיאור הכללי.

יורם רומן, דיברנו…

רומן אני יודע ש…

יורם סליחה, לא הכול אמת. כן, אבל אני רוצה הכול אמת. למה הכול אמת, רומן?

רומן לא יודע.

יורם אני אגיד לך למה. כי בן אדם, גם בשביל רומן זה טוב. וזה אתה מבין, רומן, טוב לרומן להגיד הכול אמת. כי בית משפט מבין, רומן אומר הכול אמת, אומר הכול אמת. ורומן מבקש סליחה. רומן מבקש סליחה. הוא אומר הכול אמת, זה בסדר. רומן מבקש סליחה. לא אומר הכול אמת…

רומן זה הוא… מונה דיסק 0:15:52

סשה מבקש… רומן שאומר את כל האמת, ויחד עם זה גם מצטער, זה יעזור לך מאוד.

רומן אה.

סשה רומן ש… מבקש… זה מבקש. רומן שלא אומר את כל האמת, ומבקש סליחה, הסליחה שלו לא תתקבל.

יורם לא מקבל…

רומן היא לא תתקבל אם…

סשה כמובן.

יורם בדיוק.

סשה אתה מבין בעצמך, בצורה אנושית…

יורם אז בשביל רומן, רומן… זה טוב. ולכן קצה, אמרת שמונים אחוז אמת? לך מאה אחוז אמת.

סשה אתה אמרת שמונים אחוז אמת תספר עכשיו את כל המאה.

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) עוד עשרים.

סשה פשוט תעשה את זה וזהו.

יורם לך עם זה רומן.

רומן שלא יחשבו שאני איזה סוטה.

סשה אני לא רוצה שיחשבו שאני איזשהו סוטה. במה זה קשור?

יורם אם אתה לא אומר הכול…

סשה מה זה אומר סוטה?

יורם מה קורה רומן? הכול אמת, תקשיב. יש מצב, אתה אמרת שלא עשית סקס עם אשתך חודשיים, זה אמת. אמת, רומן. וזה משהו סודי של רומן, זה כאילו משהו אישי , רומן יודע. אני אמרתי לך… אני אמרתי לך…

רומן זה הסוד של אשתי.

יורם אני אמרתי לך…

סשה זה הסוד שלכם.

יורם אני אמרתי לך שאני לא חושד בך שעשית אונס. לא חושד בך.

סשה אין חשדות נגדך שאתה עשית משהו לילדה, אנסת אותה או משהו.

יורם לא חושד בך. אבל…

סשה ואתה עם העשרים אחוז האלה של סטייה, שאתה חושב שלא יחשבו אתה חייב לספר בכל מקרה.

יורם אבל כדי שבית משפט, בית משפט ידע שרומן אומר סליחה אימא. מונה דיסק 0:17:24

סשה בשביל שבית המשפט יבין שאתה מצטער בפני אימא, מצטער.

יורם אתה… (לא ברור) רומן, צריך להגיד הכול.

סשה אתה צריך לספר הכול.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני מבין.

סשה נו?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני… כמה דקות.

יורם בסדר.

רומן לא יודע מה יהיה… אחרי כמה דקות, אני לא יודע מה אני אמרתי לך ואצל אלכס, לא יודע מה אני מדבר. אני פשוט צריך לחשוב כמה דקות.

סשה הוא מבקש לחשוב כמה דקות. מונה דיסק 0:18:18

רומן לחשוב.

יורם אתה רוצה שנצא?

רומן איך אתה…

יורם אתה מעדיף שנצא, לחשוב? אני מוכן. אם אתה רוצה לחשוב שאנחנו פה, קח כמה דקות תחשוב.

סשה רק אל תכניס את עצמך בחזרה…

רומן אני הבנתי.

סשה למצב ש… אתה רוצה שאנחנו נצא ואתה תישאר כאן לחשוב לבד? אין לך בעיה עם זה?

יורם רומן. אני ואלכס יוצאים עכשיו. בסדר? תחשוב כמה דקות. כדי שזה יהיה הוגן, פאר. אתה יודע מה זה פאר? פאר?

סשה הוגן.

יורם הוגן.

סשה בשביל שזה יהיה הוגן.

יורם אני רוצה להיות איתך הוגן.

סשה אנחנו רוצים להיות הוגנים איתך.

רומן אני הבנתי.

סשה הוא הבין.

יורם הבין?

סשה כן.

רומן אני הבנתי.

יורם אנחנו יוצאים החוצה. יכנס לפה בן אדם…

רומן זה… אנחנו נצא…

סשה אנחנו נצא מפה, בן אדם אחר יכנס לפה. תחשוב בעצמך.

רומן לא, לא, אני פשוט… אני לא מדבר על זה, אני…

סשה אז למה אתה מתכוון?

רומן אני מתכוון…

סשה לא לזה אני מתכוון. לא מתכוון לזה.

רומן זה לא משנה לי אם תצאו או לא תצאו.

סשה זה לא חשוב תצאו או לא תצאו.

רומן אני פשוט צריך לחשוב. אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

סשה רומן…

רומן סשה…

סשה אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

יורם אז לא?

סשה לא, חכה רגע. הוא אומר זה לא חשוב נצא או לא נצא.

יורם אז תחשוב. אז רגע.

סשה תחשוב.

יורם תחשוב. (הפוגה בדיבור) רק תראה לך בבקשה, בבקשה. כשאתה חושב רק, אם סליחה אז זה תחשוב. לבית משפט סליחה, על זה תחשוב. זהו. סשה, תן לו זמן.

רומן לא חייבים לצאת.

יורם לא, אני הולך לשירותים, טוב, תן לו זמן.

סשה אני לא מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה שאני, פשוט… (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה מה?

רומן תסלח לי שאני התכופפתי ככה, פשוט, אני צריך… (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אין בעיה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה מה לוחץ עליך?

רומן … (לא ברור) אחד. אני לא יודע אם אתה תרשה או… ירשה.

סשה איזו בקשה?

רומן אפשר מהטלפון שלך, דרך הדיבורית, לשאול משהו את אשתי? אני רוצה לשאול אותה אם היא תחכה לי או לא. לא קשור איך היא בכלל… (לא ברור) על העניין הזה. אני מבין שאסור לי להתקשר.

סשה רומן… מונה דיסק 0:23:01

רומן דרך הדיבורית, שלא יחשבו שאני… מסתיר משהו או איזה מידע.

סשה אני עונה לך ישר על הבקשה שלך. בשלב מסוים אתה תקבל את זה. אתה תקבל את זה, אחרי המשפט. לא, לפני, לפני המשפט. אני מבטיח לך שאתה תקבל את זה. בלי שום קשר, אתה מקשיב לי טוב? בלי שום קשר אם אתה תספר מאה אחוז או שמונים. אם זה מעניין אותך. אני לא מתמקח איתך, אני אתן לך את האפשרות הזאת. או קי? מילה שלי. בלי שום קשר אם אתה תספר לנו הכול, מאה אחוז, או שתספר את השמונים אחוז שלך או כמה שם… שמונים ושלוש. זה, מה שאתה ביקשת עכשיו, אין לזה שום קשר לסיפור שלך. זה קשור ליחסים בין בני אדם.

רומן אני פשוט רוצה לדעת.

סשה מה? מונה דיסק 0:24:05

רומן לשאול את אשתי, אם היא תחכה לי או לא. זה חשוב לי.

סשה נו, אני הבנתי את הבקשה הזאת שלך. אני הבנתי. אתה אוהב אותה. אתה אוהב את אשתך? רומן? זה המקום שבו אפשר להוציא את הכול. אני רואה שאתה אוהב אותה. אני רואה. אני רואה שאתה אוהב אותה.

רומן (בוכה) אל תלחץ.

סשה אני לא לוחץ.

רומן (בוכה) זאת נקודה כואבת.

סשה אני מבין.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה)

סשה תספר, אם יש לך מה לספר. אני מוכן לשמוע אותך. מה לוחץ עליך? אה? (הפוגה בדיבור) מה לוחץ עליך?

רומן (בוכה)… (לא ברור) יש לה או לא.

סשה יש רק דרך אחת לגלות את זה. לספר את מה שאתה רוצה לספר.

רומן (בוכה) זה השקר לוחץ.

סשה השקר לוחץ על כל אחד. זה המאפיין שלו.

רומן לא, סשה.

סשה זה המאפיין של השקר.

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) מטרה, זה לוחץ עלי. אני מוכרח לשקר. לא משנה אם זה שקר גדול או קטן.

סשה למה אתה מוכרח לשקר?

רומן אני לא יודע.

סשה יש לך איזה התחייבות לשקר?

רומן לא, זה… אתה יודע, יש אנשים ש… הם קלפטומנים.

סשה נו. מונה דיסק 0:25:58

רומן ואצלי זאת קלפטומניה…

סשה שקרנים פתולוגיים?

רומן כן, שקרנים פתולוגיים.

סשה נו?

רומן והשקר הזה מוביל אותי לפעמים למקומות שאליהם שום דבר אחר לא מביא אנשים נורמאליים.

סשה למה אתה מתכוון? מונה דיסק 0:26:16

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אומר, אני אוהב את המשפחה שלי מאוד, אני מאמין בהם, אני אוהב אותם מאוד…

סשה אני מבין שזאת האמת. פה אתה לא משקר, כפי שאני מבין. (הפוגה בדיבור) נו? מה רע בזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אפשר לקבוע את המשפט כמה ימים לפני?

סשה לפני מה?

רומן לפני מה שנקבע בדין. אני… אם אני הבנתי נכון, אז השופט אמר שיש משפט בעשרים ותשע, זה ביום שישי…

סשה זה עוד לא יהיה המשפט שייתן את גזר הדין.

רומן אה. מונה דיסק 0:27:18

סשה זה רק משפט להארכת מעצר. את גזר בדין ייתן בית המשפט שיראה את כל התיק הזה. בינתיים רק משפט בעניין הארכת מעצר, זה מה שקורה.

רומן הבנתי.

סשה ומה אתה היית רוצה? (הפוגה בדיבור) אה? תסביר את עצמך, אולי אני… אני לא מבין.

רומן כל מה שאתה חושב נכון. כל מה שאתה חושב נכון. זה משחק שח. או שאתה מקבל… (לא ברור) או שאתה מקבל מט. כלומר, או שאתה שם או ששמים לך. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לשים לכם… אני לא רוצה.

סשה שזה לא יטריד אותך.

רומן זה בזבוז זמן, סשה.

סשה אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם. אני רוצה…

רומן איך להסביר לך, זה קשה לי להסביר את זה.

סשה נו, תנסה.

רומן זה או מאה אחוז אמת, או שום אמת בכלל.

סשה כן, שמונים אחוז אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז אמת, אני מסכים איתך.

סשה אני מבין ששמונים אחוז של אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז זה לא…

יורם זה לא אומר, נכון.

רומן זה נכון, זה לא אומר. ואת העשרים אחוז האלה אני באמת לא רוצה להגיד. אני לא רוצה. סשה, אני אומר את האמת…

סשה תסביר לי רק למה.

רומן לא רוצה.

סשה לא רוצה לספר על העשרים אחוז האלה. אמרתי לו, תסביר לי למה.

רומן אני לא רוצה. מונה דיסק 0:29:11

סשה תסביר לנו למה.

יורם בוא, בוא נעשה ככה…

רומן אבל…

יורם תשמע, יש לנו… (לא ברור, לוחש) רומן, כי אני… (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני יודע. אני יודע.

יורם יש אצלנו.

רומן ופשוט… אני רוצה… (לא ברור, רעשים ברקע) אמרתי ככה. שום דבר, איך יהיה.

יורם בוא אני אגיד לך משהו, אתה לא חייב לספר, אם אתה…

רומן אני יודע. יש הכול זה… מונה דיסק 0:29:32

יורם כן, לא, אבל, אבל רומן, אבל בוא תשמע. אתה, בגדול לא טוב לרומן. כי בית משפט מסתכל על רומן. עכשיו אני אומר ככה. יש דברים שלא טוב לרומן לספר, אל תספר. אבל יש דברים, אבל יש דברים…

רומן לפני הרבה זמן…

יורם כן, אבל…

רומן אחד סיפור הזה…

יורם אז בוא נזיז, מה מפריע, מה מפריע. מה מפריע לא נדבר. זה… נדבר רק דברים אחרים.

רומן זה… נדבר… כמו אני לא רוצה, מבין שאי אפשר, שכאילו ילדות הזה, סליחה, אני לא בכוונה.

יורם אז בוא נעשה ככה רומן. איפה רומן יכול להגיד אמת שלא רע לרומן, תגיד. איפה רומן… (הפוגה בדיבור) איפה רומן… לא יכול להגיד. לא…

רומן … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בדיוק. עכשיו בוא תשמע. יש שמונים אחוז של אמת. מה אני אומר? תשאיר עשר רומן לא יכול להגיד. עשר רומן לא יכול להגיד, בסדר. אבל תשעים אחוז אמת כן, הוא יכול. וזה בסדר. תשעים אחוז אמת. תשעים. אם אתה נתת שמונים, תלך עוד עשר, תשעים אחוז אמת.

רומן זה משהו…

יורם מה?

רומן זה משהו אחר.

יורם מה?

רומן אני לא… כלום לא מדבר. במשפט תביא לי עורך דין, אני לא אדבר.

יורם אתה… אתה, חשוב לך שאימא של ילדה תראה אותך אומר סליחה? חשוב לך? כן? מה רומן? חשוב לך? אז תגיד, תן לנו עוד עשר אחוז.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן טוב, אני יודע מה… סשה… מונה דיסק 0:32:04

סשה מה?

רומן … (לא ברור) אני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני יודע שאני אצטער על זה.

רומן אני יודע את זה. אבל הוא אמר לי…

סשה על העשרים אחוז האלה שאתה רוצה לספר?

רומן אני אומר שאני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני אצטער על זה.

רומן אני מבין טוב מאוד מה…

סשה אני מבין את זה מצוין.

רומן אבל לא.

סשה אבל לא.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה.

סשה רומן, אני יכול לשאול אותך שאלה?

רומן כן, סשה.

סשה אני יכול לשאול אותך שאלה אני שואל אותו. העשרים אחוז האלה, שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים הפרטיים שלך? (הפוגה בדיבור) העשרים אחוז האלה שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים האישיים שלך? (מתרגם) אני יודע את זה. אני מבין את זה. אני מבין את זה. רומן, תקשיב. רומן, תסתכל עלי. פשוט תספר.

רומן לא. (מונה דיסק 0:33:11)

סשה פשוט תספר.

רומן אני לא יכול, אני הרי הסברתי. הנה קו הגבול, הנה, אני הגעתי. אני מבין שלא לספר…

סשה רומן, תקשיב לי…

רומן אני מבין ש… (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אני מבין ש… אם אני לא עובר את הקו עכשיו, זה לא יראה אמת, לא, זה לא יראה… שאני מביע חרטה.

יורם כן. (מונה דיסק 0:33:29)

סשה אנחנו לא עוסקים בספורט עכשיו רומן, תסתכל עליי, תקשיב לי. אני רוצה להסביר לך בשביל שאתה תבין.

רומן אני מבין.

סשה תבין. עכשיו אני מדבר איתך בלי שום קשר לאם עשית או לא עשית. אני לא מדבר על זה עכשיו. אחרי שעשית, עכשיו יושבים פה שלושה אנשים, שלושה ראשים, שלושה לבבות. או קי? יש דברים… יושבים פה שלושה אנשים, שלוש ראשים, שלושה לבבות. או קי? (מתרגם) אם יש לך משהו שחוסם אותך. או קי. תוציא את זה, תשים את זה על השולחן וזה ילך.

רומן לא.

סשה תוציא, תשים על השולחן וזה יעזוב אותך.

רומן וזה הלך, אבל אני…

סשה למה? זה משהו מפחיד? זה משהו מפחיד? או שזה משהו מביש? אה? תסביר לנו רומן, יהיה לך הרבה יותר טוב אחר כך. אני אפילו לא מדבר על בית המשפט עכשיו. תוציא את זה, תרגיש יותר טוב, אני אפילו לא מדבר עכשיו על המשפט. (מתרגם) מה זה?

רומן (בוכה) לא. לא. איך יהיה… שיהיה, רק ש… אני לא יכול סשה. (מונה דיסק 0:34:37)

סשה למה, תסביר, אולי… תסביר. תנסה להסביר למה אתה לא יכול. רומן, תנסה להסביר למה אתה לא יכול. הוא אומר אני לא יכול.

יורם אתה מוכן לתת לי לעזור לך, לשחרר את זה?

סשה אתה רוצה שאנחנו נעזור לך להשתחרר מזה? להוציא את זה?

רומן (בוכה)

יורם זה קשור ב… אה, במשפחה שלך, באישה שלך?

סשה זה קשור לאשתך?

רומן (בוכה) לא. זה קשור לחיים הפרטיים שלי.

סשה זה קשור לחיים האישיים שלי.

רומן לפני…

סשה לפני החתונה?

רומן לפני החתונה.

סשה לפני חתונה.

רומן עד חתונה.

סשה עד לפני חתונה. (הפוגה בדיבור) אם אתה חושב, רומן, שדברים מסוימים, שנכללים בעשרים אחוז האלה שאתה לא יכול לספר. שמשהו יכול להפתיע אותנו או להגעיל אותנו או משהו כזה, או משהו, אתה טועה. אנחנו ראינו הרבה דברים בחיים שלנו.

רומן אני יודע. מונה דיסק 0:35:53

סשה מה אנחנו גבר לא ראינו.

רומן זה עוד יותר גרוע מ…

סשה (רוסית) יכול להיות, אני לא יודע מה בדיוק אתה רוצה לספר אבל, יכול להיות. כי אנחנו ראינו כל מיני דברים. (מתרגם לעברית) הוא אומר אני יודע שאתם ראיתם דברים יותר גרועים מאשר אני מתכוון אליהם בעשרים אחוז האלה. אמרתי לו, אם אתה חושב שמה שיש לך בתוך העשרים אחוז, יכול להבהיל אותנו או להגעיל אותנו, שזה לא יעצור אותך.

רומן … (לא ברור) זה… קשור לחיים שלי, עם הפחדים שלי ועם הבושה שלי. אתה מבין, ועם הבושה שלי.

סשה זה קשור לבושה שלי ולפחדים שלי. רומן…

רומן זה דברים…

סשה קרה לך משהו מתישהו?

רומן אצלי, אצלי זה סיפור הרבה… איך זה… הוא אצלי כאן כבר הרבה זמן.

סשה זה יושב אצלי כבר הרבה זמן. מהילדות שלך?

רומן כן.

סשה מהילדות שלו. רומן.

רומן ההורים לא היו קשורים לזה… (לא ברור, מדברים יחד)

סשה ההורים שלי בכלל לא קשורים, הם גם לא ידעו. קרה לך משהו? מישהו עשה לך משהו? אל תתבייש. גם את זה אנחנו לא פוגשים בפעם הראשונה.

רומן אתה מבין, בושה וכלימה.

סשה בושה וחרפה.

רומן … (לא ברור)

סשה במה… במה שיש לך לספר? או קי, אני מבין את זה.

יורם ההרגשה הזאת כאילו משהו מפחד איתו, זה מה שגרם לו…

סשה זה מילדות.

יורם זה מה שגרם לו להרוג את הילדה? מונה דיסק 0:37:20

סשה השאלה היא כזאת. הדבר הזה… מה שנכלל בעשרים אחוז האלה, זה מה שהיה הסיבה לכך שאתה הרגת את הילדה הזאת?

רומן לא.

סשה לא. (הפוגה בדיבור) אז איך זה קשור לזה?

רומן פשוט… איך להסביר לך…

סשה שאלתי אז איך זה קשור לזה.

רומן אפילו… קשה לי להסביר, לא בעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה.

סשה תנסה, תנסה. אני אבין הכול. הוא אומר, לא שבעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה. אמרתי תשתדל, אני אבין.

יורם לא, אבל אם, זה דבר שקשור… זאת אומרת זה מה שאתה אומר עכשיו שמה שאתה סוחב איתך, תרגם אותי…

סשה זה יוצא ככה שמה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה סוחב איתך במשך החיים.

יורם השפיע עליך.

סשה השפיע עליך.

רומן מאוד חזק.

סשה חזק מאוד.

רומן וקצת ממה שהיה שם בשירותים…

סשה וקצת ממה שקרה בשירותים.

רומן יצא ממני.

סשה זה יצא ממני… מונה דיסק 0:38:24

רומן מאצלי… איך?

סשה יצא ממך?

רומן יצא ממני.

(הפוגה בדיבור)

סשה בגלל זה? בגלל זה. אז תגיד מה זה. רומן.

רומן סשה, כבר מאה אחוז יש…

סשה לא תשעים.

רומן לא, לא, לא. סשה.

יורם מה? לא הבנתי.

סשה הוא אומר יש לכם כבר תשעים אחוז. לא. כאילו לא, הוא לא רוצה לספר. רומן…

רומן שיהיה כמו שזה עכשיו.

סשה אתה רוצה להגיד לי באוזן?

רומן לא.

סשה אני לא אספר את זה לאף אחד.

רומן אתה רוצה… עכשיו… כמו עכשיו יהיה.

יורם נכון.

רומן לא יכול הכול. יהיה עכשיו, יהיה ככה.

(הפוגה בדיבור)

יורם בסדר, אני יודע שאתה אומר אמת רומן. אני יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אם אתם… (לא ברור)

סשה מה? מה? אם מה?

רומן (בוכה) אם אשתי עם הבן שלי תעזוב אותי, אין לי סיבה לחיות.

סשה אם אשתי והילד יעזבו אותי, אין לי בשביל למה לחיות. מונה דיסק 0:39:45

רומן זה למה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה. כי זה בכל מקרה יעלה אחר כך. אפילו אם עכשיו זה… (לא ברור) את זה, זה יעלה אחר כך.

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה כי זה יצוץ אחר כך. גם אם זה עכשיו בינינו, שלושתנו לבד.

רומן ואז אשתי תעזוב אותי, ביחד עם הבן.

סשה ואז אשתי תעזוב, ותיקח את הילד.

רומן אני לא רוצה לאבד אותה.

סשה ואני לא רוצה לאבד אותם.

רומן סליחה אבל…

יורם בסדר.

רומן … (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, בסדר, רומן. בסדר, אני לא רוצה עכשיו לדבר על העשרים אחוז, לא על התשעים אחוז… לא על העשרה אחוז. על התשעים. אני רוצה לדבר על התשעים שנתת לנו, בסדר? אפשר?

רומן הוא רוצה לדבר על התשעים אחוז האלה?

סשה על התשעים אחוז האלה, כן.

יורם בסדר? זה בסדר רומן?

רומן כן, אבל יותר טוב עם שמונים.

יורם בסדר. (הפוגה בדיבור) רומן זה שמשיהו, תקשיב, אתה תראה את זה, זה מצב שאתה… בן אדם רואה, אומר רומן מבקש סליחה. כשיצאת משירותים, זה השירותים. תגיד לי איך היה?

רומן אני לא אגיד לו. מונה דיסק 0:41:11

יורם מה?

סשה אני לא אגיד לו.

יורם אה, הוא אומר לי שהוא לא יגיד לי? אה, או קי, זה לא? זה בעשרים אחוז?

רומן יש עוד משהו בעשרים אחוז. אה ב… יש עוד משהו עם עשרים אחוז.

יורם איזה?

רומן אני לא רוצה לדבר בכלל, אתה מבין, אני לא רוצה לדבר…

יורם אתה לא…

סשה אני לא…

יורם לדבר.

רומן לא רוצה. אני לא רוצה. אני לא רוצה.

יורם בסדר. בסדר, אתה לא רוצה לדבר…

רומן אני יודע מה אני עושה. בעיה. נותן לך בעיה, אי אפשר לעשות ככה, אני יודע זה. אני יודע. אבל…

סשה אתה מדבר על הרצח שלך, על הרצח הזה או על מה שקרה אחר כך?

רומן לא. אני אומר שאני ביצעתי באמת פשע חמור ו…

סשה אני יודע שביצעתי עבירה קשה מאוד.

רומן אני לא יכול, איך להגיד את זה, אני לא יכול לתת מאה אחוז.

סשה ואני לא יכול לתת מאה אחוז. מונה דיסק 0:42:08

רומן זה מאה אחוז, ואם אני לא אומר משהו קטן, זה כבר לא מאה.

סשה נכון, נכון. אתה מבין את זה.

רומן זה כבר לא נחשב. זה למה… עדיף שיהיה מה שיהיה. כמו שזה עכשיו.

סשה אתה בעצמך אמרת לי שזה מאה אחוז וזה… שמונים אחוז לא יודע זה, זה לא מתקבל…

רומן זה, יש מאה אחוז, אז זה… תשמע, זה קצת, מה אני לא מדבר, זה מאה אחוז. מזה, זה לא יהיה… איך להגיד, כלומר, הקצת שאני לא מספר, זה לא נחשב כמו הודאה גלויה…

סשה אני מבין שבגלל הקצת הזה שאני לא מספר, זה לא ייחשב כהודאה…

רומן בגלל זה…

יורם לא, לא.

רומן בגלל זה אני…

יורם רומן, לא. רומן, לא.

סשה אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו. לא, רומן.

יורם יש דברים, אני מקבל, אתה לא רוצה לדבר עליהם, זה בסדר. אבל אם אתה אומר על כל השמונים אחוז שזה אמת, תשעים אחוז אמת, זה בסדר. בוא נלך על זה. ובוא נדבר על זה. תגיד, אמת אחת, אחת. אחד אמיתית.

רומן אבל אני עושה זה.

יורם למה?

רומן מה למה אני עושה זה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן זה… אצלי בפנים היה. זאת הבושה שלי. בפנים כאילו… לא, לא… זה לא מה אני עכשיו אומר, זה לא לפרוטוקול.

סשה נו, בסדר.

רומן זה… לא בשביל הפרוטוקול, לא בשביל השופטים, לא בשביל אף אחד. זה מה שבינינו שלושתנו, שזה גם יישאר.

סשה הוא רוצה שזה יישאר בינינו.

רומן זה כמו… אני אפילו הלכתי להוכיח את הכוח שלי, למרות שאני יודע טוב מאוד שאני… יותר חזק מהילדים בבית ספר הזה, אבל… אני לא יודע, אם זה המילה והכוח, כאילו הנה, תקבלו.

סשה זה משהו כמו, אני יודע שאני יותר חזק מהילדים האלה בבית ספר, אבל אני מתרגם את זה כ… קנאה, והכעס כדי להוכיח ל-קחו… תקבלו.

רומן זה קשה.

סשה זה קשה. מונה דיסק 0:44:57

רומן זה מאוד קשה.

סשה זה קשה מאוד.

רומן קשה מאוד. זה… תתרגם אותי,… (לא ברור) לדעת למה, כי זה באמת…

סשה … (לא ברור, מדברים יחד)

רומן זאת אותה הבושה שמוסיפה הכול וכאילו… מתי שאני שוחה במים, זה כמו מטען על הצוואר ואני… כאילו, זה כמו שאני במים, זה מטען שלוחץ עלי ככה.

סשה זה… (לא ברור, מדברים יחד) כאילו שאני נמצא במים, קשור אלי איזשהו משקל שמושך אותי למטה. נו? תספר לנו על זה.

רומן עם מי אני התחלתי להשוות את עצמי? עם ילדות?

סשה עם מי התחלתי להשוות את עצמי? עם הילדה?

רומן הילדה, היא… היא… (לא ברור, ממלמל).

יורם רגע, רגע.

סשה פה משהו… נו, דבר.

רומן אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה אז מה אתה אומר?

רומן כלומר, זה בסדר, אתה יודע, להשוות את עצמי עם מישהו ששווה לי. וזה…

סשה ניחא הייתי משווה את עצמי עם מישהו שהוא…

רומן מישהו שהוא מבוגר יותר מי ש…

סשה מישהו גדול יותר ממני בגיל, או שהוא שווה לי בכוח.

רומן זה קרה כבר הרבה פעמים מתי שאני… עם שווים לי, או עם אנשים שיותר חזקים ממני.

סשה היה הרבה פעם שאני השוויתי את עצמי מול אנשים גדולים… גדולים ממני או חזקים ממני. או ששווים לי בכוח גם.

רומן וכאן…

סשה ופה הילדה. מונה דיסק 0:47:09

רומן ופה הילדה, ופה הילדה שבכלל לא יכלה… להתנגד לי בשום דרך.

סשה ופה ילדה שבכלל לא הייתה יכולה… ממש לא הייתה יכולה להתנגד לי.

יורם רומן, בעיתון היה כתוב שבהתחלה דיברנו על סיגריה…

רומן בעיתון אומרים שאני מעשן?

סשה בעיתון היה כתוב שהיא ביקשה ממך סיגריה.

יורם הילדה הקטנה.

רומן לא.

סשה מה?

רומן לא. זה לא יכול להיות. אני לא אמרתי לעיתון בכלל לא דיברתי עם העיתון.

סשה לא יכול להיות דבר כזה, בכלל לא דיברתי עם עיתונאים.

יורם משיהו אמר לעיתונאים, ביקשה ממך סיגריה הילדה.

רומן ילדה אצלי כלום מדבר.

יורם לא אמרה לו כלום?

רומן היא… להעליב, להעליב העליבו אותי. עוד משהו, כן, היה. אבל הילדה לא ביקשה ממני סיגריות.

סשה הילדה לא ביקשה ממני סיגריה, לקלל אותי, קיללו אותי.

רומן למה, אני אומר…

סשה אבל הילדה לא ביקשה סיגריה.

יורם רגע, רומן, להבין משהו, חשוב, שנייה…

רומן אני אומר, למה, בגלל ש… על הסיגריה, מתי שהיה הוידיאו, מתי… סליחה אני…

יורם בסדר,בסדר.

רומן אני, מתי שהתחיל השחזור הזה, אני… שאלו אותי, מה היא אמרה לך, אני אומר, או שהיא ביקשה ממני סיגריה, או שהיא…

סשה כשהיה שחזור, פנו אליי, שאלו איך… היא פנתה אלי, אני אומר, אולי ביקשה ממני סיגריה.

רומן היו שם… אני אחרי זה אמרתי שהיא קיללה אותי.

סשה אמרתי אחר כך שהיא קיללה אותי.

רומן זה שכל זה הטריף אותי. אני…

סשה רומן, אפשר לשאול שאלה? מה היא עוד… (לא ברור) היא באמת קיללה אותך?

רומן כן. מונה דיסק 0:48:43

סשה היא באמת קיללה אותך.

יורם מה הוא אומר?

סשה כן.

רומן לא.

סשה לא.

יורם נו?

סשה את מי?

רומן את אשתי.

סשה את אשתי. ולמה? למה אני שואל.

רומן למה, מה זה למה?

סשה אני שואל אותך, אתה היית שם, לא אני.

רומן הייתה לי טבעת, טבעת נישואין. והיא הייתה על היד הלא נכונה.

סשה הייתה לי טבעת. ואני נושא אותה על האצבע, על יד לא נכונה.

רומן את הטבעת, איך שהגעתי הביתה, ישר החבאתי, שטפתי.

סשה את הטבעת, כשהגעתי הביתה, ישר החבאתי אותו ולפני זה שטפתי אותו. אז זאת הטבעת, טבעת זה טבעת.

יורם מה שטפת? היה עליה דם?

רומן היה קצת דם.

סשה כן, היה קצת דם.

רומן אני שטפתי אותה במים כשאני הלכתי להתקלח.

סשה כשהלכתי לשטוף את עצמי.

רומן אני ראיתי על הטבעת קצת דם.

סשה ראיתי קצת דם עם הטבעת.

רומן אני צחצחתי אותה עם מברשת שיניים.

סשה אני צחצחתי אותו עם מברשת שיניים.

יורם איפה שמת את הטבעת?

רומן בבית.

יורם איפה בבית? אני מחפש.

רומן היא אצלי בבית בתוך קופסת התכשיטים. אני…

סשה בקופסת תכשיטים.

רומן אני גלגלתי אותה בכיס ו…

סשה אני שפשפתי אותה בכיס וזרקתי לשם.

רומן כאילו היא הייתה שם מזמן.

סשה כאילו שהיא מזמן, הטבעת שמה.

יורם עם מה ניקית את הטבעת?

רומן מה?

סשה מה?

יורם איך הוא ניקה את הטבעת?

סשה מברשת שיניים הוא אמר.

יורם איך ניקית את הטבעת?

סשה איך ניקית אותה? את הטבעת, איך ניקית?

רומן עם מברשת שיניים.

סשה עם מברשת שיניים.

רומן וזה… סבון. אה… סבון, סבון.

יורם סבון?

רומן כן.

יורם כן. תגיד לי, איפה זה, בבית הטבעת?

רומן כן.

יורם יכול להיות שנמצא עליה עוד דם?

רומן אני… את הדברים שלי לא צחצחתי ככה, כמו שצחצחתי את הטבעת.

סשה אני לא צחצחתי את הדברים שלי כמו שצחצחתי את הטבעת. בטוח שלא תמצאו שם שום דבר.

רומן בשבילי, כל מה שקשור עם החתונה שלנו, זה קדוש.

סשה כל מה שקשור לחתונה שלי, זה קדוש בשבילי.

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה הוא התחתן?

סשה איפה התחתנת?

רומן אנחנו התחתנו ב… מונה דיסק 0:51:11 – מונה דיסק 0:51:14

יורם איפה? איך יש, רבנות? מה?

רומן שנייה, שנייה, שנייה. אבל אנחנו, אני לא נוסע, אישה שלי היא הייתה, נוסע… בסרביה ושמה עושה לא חוזה, אה, כמו חוזה.

סשה חוזה נישואים.

רומן נישואים. מה היא ואני ביחד, כל זה…

סשה חתמתם על חוזה נישואים?

רומן כן, כתבנו חוזה נישואים, אחר כך חתמו על זה עם חותמת ו…

סשה זה חתונה אזרחית.

יורם חתונה אזרחית, בסדר.

רומן היא הולך בחזרה ו…

יורם זה כמו חתונה, בישראל זה חתונה. החוק אומר חתונה.

רומן כן. זה היה ב… איך קוראים לזה? זה היה…

יורם איפה? בבלגרד?

רומן לא, בסרביה, איפה בסרביה.

יורם זאגרב?

רומן סרביה…

סשה קרואטיה זאגרב.

יורם קרואטיה.

רומן איך… סובוטיצה.

יורם סובוטיצה.

רומן זה היה שם. שלוש שנים עם אשתי היה לי. זה היה בשבע עשרה בדצמבר.

סשה שלוש שנים עם אשתי. זה היה בשבע עשרה… מונה דיסק 0:52:21

רומן בשבע עשרה בדצמבר היה שלוש שנים.

סשה בשבע עשרה בדצמבר היו שלוש שנים מאז שאנחנו ביחד.

רומן ובחמש עשרה באפריל אנחנו חגגנו את החתונה.

סשה ובחמש עשרה באפריל, הייתה לנו חתונה.

רומן ב… (לא ברור).

סשה … (לא ברור)

רומן בעולם. (הפוגה בדיבור) בגלל זה אשתי…

סשה בגלל זה אשתי.

רומן זה דבר מאוד קדוש.

סשה זה קדוש בשבילי.

רומן אני… אני מוכן לתת בשבילה את החיים שלי. זה אני…

סשה ואני… (לא ברור, מדברים יחד) בשבילה וגם בשביל הילד.

יורם רואים, אוהב אותה.

סשה כן. אנחנו רואים שאתה אוהב אותה. רואים.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אני לא רציתי להרוג אותה, את הילדה הזאת.

סשה לא רציתי להרוג את הילדה. מונה דיסק 0:53:13

רומן מה אני עשיתי… מה שאני עשיתי, אני צריך לחיות עם זה.

סשה אבל מה שאני עשיתי, עלי לחיות עם זה.

רומן כלומר, מה שאני אומר עכשיו, זה אני פשוט מוציא. אבל בכל זאת, זה שאני הרגתי… (לא ברור, מדברים יחד).

סשה מה שאני עכשיו מדבר אני פשוט מוציא את זה. אבל העובדה שהרגתי, זה בכל מקרה יישאר בתוכי.

יורם עכשיו… כל החיים הלכת… הלך עם טבעת, סשה?

סשה אתה כל החיים הלכת עם הטבעת?

רומן רק אחרי החתונה.

סשה רק אחרי החתונה.

יורם לא, אחרי החתונה, היית כל הזמן עם טבעת?

סשה אתה כל הזמן היית עם הטבעת, אחרי החתונה, ועבדת עם הטבעת?

רומן כן.

סשה כן, גם עבד עם הטבעת.

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן… הוא הוריד אותה אחרי הזה? זהו? לא שם אותה יותר?

סשה מאז שאתה הורדת את הטבעת, אתה לא שמת אותה יותר? מאז שניקית, הורדת, החבאת בקופסת תכשיטים? אתה לא שמת אותה יותר?

רומן כמה פעמים שמתי.

סשה אה, פעמיים שמתי.

רומן כי… כי זה לקחו. עצרו אותי.

סשה כי אחר כך עצרו אותי.

רומן אני ואשתי יצאנו לטייל, עם הילד.

סשה יצאנו לפני זה עם אשתי לטייל. אז בגלל זה שמת את הטבעת? אז שמתי את הטבעת.

יורם אה, אז הוא שם את הטבעת בצד?

סשה לא, הוא שם את הטבעת על היד.

יורם אה. כשהוא יצא לטייל. אבל ככה הוא הוריד אותה, הוריד אותה?

סשה הוא אומר אחרי שהורדתי את זה, פעמיים שמתי על עצמי את הטבעת, פעם פעמיים.

יורם ומתי הוא השאיר אותה שם? כאילו למה…

סשה ובפעם האחרונה שאתה הורדת ושמת בקופסת התכשיטים, מתי זה היה?

רומן זה היה… יום ראשון.

סשה ביום ראשון. מונה דיסק 0:55:09

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, אנחנו מדברים עכשיו על שמונים אחוז. ולא על התשעים, או קי. אנחנו צריכים לדבר על זה עכשיו. אני רוצה שרומן עכשיו יבוא יגיד לי, יורם, בוא אנחנו עושים, אנחנו מביאים…

רומן הוא רוצה…

יורם שנייה.

רומן הוא רוצה שאני…

סשה שאתה תגיד לנו עכשיו, בואו, אני אראה לכם את הכול.

יורם ורומן מביא אותנו… לא, לא ייסע, בלי לנסוע.

סשה בלי נסיעה.

יורם אנחנו נשלח… אנחנו נישאר פה ונשלח אנשים.

סשה אנחנו נשב פה ואנחנו נשלח לשם אנשים, רק למקום הנכון.

רומן בשביל מה?

סשה הוא שואל למה אתה מתכוון.

יורם לתת לנו עוד משהו.

סשה בשביל לתת לנו עוד משהו.

יורם שנדע שרומן…

סשה שאנחנו נדע שאתה מדבר אמת.

רומן מה אתם רוצים?

סשה מה אתם רוצים לדעת. מונה דיסק 0:56:09

יורם אני רוצה לדעת באמת, אם אתה יכול להגיד לי, איפה המכנסיים. זה שמונים אחוז. לא על התא שירותים.

(הפוגה בדיבור)

רומן אין. אני אומר, אני… (לא ברור). אתם יודע מה אני הרבה פעמים הלך… לא רק לך, אני, גם לך אבל…

סשה אתה לא הבנת.

רומן אני צריך בקשה. מצאתי שלי מכנסיים.

סשה איך? איך? לא הבנתי.

רומן אני ביקשתי הרבה פעמים למצוא את המכנסיים שלי.

סשה אני כבר הרבה פעמים ביקשתי למצוא את המכנסיים שלי.

רומן ואני ידעתי טוב מאוד שאף אחד לא הולך לחפש אותם. מונה דיסק 0:57:01

סשה אבל אני ידעתי שאף אחד לא יחפש אותם.

רומן את הנעליים אני גם זרקתי לשקית האלה…

סשה גם את הנעליים זרקתי, לאן? לשקית?

רומן לשקית.

סשה לשקית, אבל בשקית נפרדת.

רומן אצלי היה שקית איפה המכנסיים, זה לבד, איפה נעליים זה לבד. קשור… עשיתי קשר.

סשה קשרתי את זה.

רומן ידיים לעשות ככה. וזרקתי את זה לפח אחר.

סשה וזרקתי לפח אחר.

יורם איזה נעל זאת הייתה?

סשה איזה נעליים זה היה?

(הפוגה בדיבור)

רומן זה היה חצי נעל ספורט.

סשה זה היה נעל ספורט, חצי.

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט.

סשה כמו ספורט אבל לא ספורט. לא נעל ספורט.

רומן לנעל ספורט יש ציור אחר על הסוליה.

סשה בסוליה של נעל ספורט ציור אחר.

יורם זה לא ספורט?

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט. זה נעלי ספורט, אבל זה לא נעלי ספורט.

סשה זה כמו נעל ספורט, אבל זה לא נעל ספורט.

רומן אני חשבתי שאף אחד לא יחפש.

סשה ידעתי שאף אחד לא יחפש.

רומן זה למה אני זרקתי לקונטיינר.

סשה בגלל זה זרקתי לתוך פח זבל, הכחולה. מונה דיסק 0:58:18

רומן אם… כי ממקום אחד לוקחים דבר אחד, וממקום אחר לוקחים משהו אחר.

סשה בגלל שממקום אחד רכב אחד לוקח, ממקום אחר רכב אחר לוקח.

רומן מתי הולך ל… איפה זבל, אחד באוטו נוסעים, בשני אוטו פה. כלומר, הרכבים…

סשה שרכב אחד בשפיכה.

רומן אין דבר כזה שהם שופכים הכול ביחד. אם אתם תלכו…

סשה איפה שזורקים את כל זה.

רומן כן, אז אתם ישר תמצאו את זה מאה אחוז.

סשה אם תלכו למזבלה, תמצאו את זה שם במאה אחוז.

רומן פשוט עכשיו…

יורם באיזה צבע שקית?

רומן לבן.

יורם לבן? שתיהן?

רומן אה… כן, שתיים. לבן שחור.

יורם מה לבן?

רומן לבן זה מכנסיים שם, שחור נעליים.

יורם שחור נעליים. צבע של הנעליים, איזה צבע?

רומן חום… התה הזה.

יורם כמו תה, כמו התה?

סשה כן. כל אלה זמש.

יורם מה זה, איזה צבע היית מגדיר את זה?

סשה זה חום כהה.

רומן איך אומרים עור?

סשה שחור… חום כהה.

רומן חום כהה, זה… לא עור אמיתי.

סשה עור הפוך?

רומן לא, לא זמש, זה מלאכותי.

סשה זה עור מלאכותי, זה כמו סקי, לא, לא עור אמיתי.

רומן לא… הנה, יש לי נעליים, אלה שעלי, זה עור אמיתי. וזה לא. כלומר…

סשה הנעליים שלי פה זה עור אמיתי, וזה היה עור לא אמיתי.

(הפוגה בדיבור)

רומן וזה ייחשב לי כ…

יורם על הנעליים היה דם?

רומן מה?

יורם על הנעליים היה דם?

סשה על ה… על הנעליים היה דם? מונה דיסק 1:00:01

רומן כן.

סשה על איזה…

קובץ שני:

סשה על איזה מהנעליים האלה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן היה קצת דם כאן.

סשה נעליים קצת… (לא ברור).

רומן יש שם ככה, קצת יותר, עד האמצע זה הגיע, לא הרבה.

סשה לא היה הרבה אבל הכיסוי שלי בדם היה קצת יותר מנעל.

רומן ועל זה היה פחות.

סשה וכאן היה קצת פחות. טיפות בודדות או התזה?

רומן גם ככה וגם ככה.

סשה התזה או טיפות נפרדות, הוא אומר גם וגם.

יורם זה נעל שאתה הולך איתה הביתה?

סשה עם הנעליים האלה הלכת הביתה?

רומן לא.

סשה לא.

יורם רק בעבודה?

רומן רק.

יורם בעבודה?

סשה במה הבאת את הנעליים האלה הביתה?

רומן בשקית.

סשה במה הבאת את זה הביתה.

רומן בשקית אבל אני לא הבאתי הביתה.

סשה אה, או קי. בשקית… (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני זרקתי אותם באותו היום.

סשה באותו יום זרקתי.

יורם בדרך?

רומן כן.

סשה מתי שהלכת או…

רומן כן, בדרך הביתה. כי אני ידעתי שאני אזרוק את המכנסיים בבית, אני בכלל לא חשבתי, האמת, שאתם תוכלו לקחת… פשוט, מתי שאני ראיתי שאתם נגעתם בדברים שלי, אני הייתי מופתע. אני בהתחלה, כשעשיתי את זה, אני אפילו לא חשבתי שאני השארתי את המכנסיים, את זה… אני אפילו לא חשבתי על זה.

סשה כשראיתי… כשאתם לא נגעתם בדברים שלי אני ממש הופתעתי.

רומן ומתי שאני הבאתי וראיתי שהכול במקום, אני הייתי…

סשה אתה הגעת, מתי למחרת?

רומן כן. לא… ביום שישי אני הגעתי.

סשה כשהגעתי ביום שישי, ראיתי שהכול במקום.

רומן כי ביום חמישי הייתה משטרה ולא נתנו לי להיכנס, אני הייתי צריך…

סשה כי ביום חמישי ראיתי שם משטרה ולא נתנה לי להיכנס. נו?

רומן אני הייתי בשוק ו ..

סשה אני הייתי בשוק.

רומן אני חשבתי שלקחו לי כבר הכול שם.

סשה הוא חשב שכבר מזמן החרימו את הדברים.

רומן ואני כבר יכול ללכת ישר עם הידיים…

סשה ואפשר כבר לתת את הידיים שלי.

יורם אבל הדברים שלו היה… הוא אמר הוא לקח אותם.

רומן הוא אמר.

יורם לא אבל… מתי, מתי זרקת את הדברים.

רומן את הנעליים אני… את הנעליים אני זרקתי…

סשה אתה עכשיו אמרת שאתה זרקת אותם…

רומן את הנעליים אני זרקתי ביום רביעי. מתי שאני…

סשה את הנעליים זרקתי… ביום רביעי או ביום חמישי?

רומן ביום רביעי. מתי שזה קרה.

סשה הנעליים זרקתי ביום רביעי. כשזה קרה.

רומן ואת המכנסיים אני זרקתי ביום שישי.

סשה ומכנסיים ביום שישי. גם יום שישי זה היה שם. מונה דיסק 1:02:30

רומן ואת זה… את זה גם שברתי.

סשה באיזה יום?

רומן רביעי.

סשה וגם להב הוא שבר ביום רביעי.

רומן את הלהב אני יודע שאתם לא תמצאו. למה? בגלל שלא צריך לעשות חזק. אני יודע מה אתם… אתם לא. אתם…

סשה אתם.

רומן אתם לא מצאתי סכין כזה. למה?

סשה אתם לא תמצאו.

רומן למה? אני עושה ככה זה מהר. שם לא צריך הרבה. ולחתוך. כלומר, זה קל מאוד לשבור אותו, הוא מאוד קל, זה בכוונה, הוא נשבר בקלות.

סשה הלהב הזאת נשבר בקלות ו… אתה… אתה שברת אותו או ש…

רומן כמובן ששברתי, סשה, מי… (לא ברור, מדברים יחד).

סשה כמובן שאני זרקתי… שברתי אותו לפני שזרקתי.

יורם עכשיו בוא אמת אבל, רומן. חולצה. מה עם חולצה?

רומן עם מי… מכנסיים.

יורם חולצה הייתה עם מכנסיים? זרקת אותה?

רומן כן.

יורם זה לא אצלנו?

סשה מה שיש לנו זה לא החולצה הזאת?

רומן לא. שם אתם תמצאו אותה.

סשה יחד עם החולצה תמצאו את ה…

רומן הצבע…

סשה יחד עם המכנסיים.

רומן הצבע קצת יותר בהיר שם.

סשה הצבע קצת יותר בהיר מהמכנס.

יורם … (לא ברור, רעשים ברקע) עבדת עד איזו שעה?

רומן עד חמש וחצי.

יורם ואז, אשתך, מה היה עם אשתך? מה קרה… מה אמרת לה? דיברת איתה, לא? דיברת עם אישה?

רומן מה?

סשה דיברת עם אשתך?

רומן לגבי זה…

סשה אה? לא?

רומן אני לא מביא כלום בכלל עם מישהו, לא… אני לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

סשה לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

יורם לא, לא. הוא לא הבין אותי. באותו יום, אישה באה לקחת אותך. אישה באה לקחת אותך כל הזמן מהעבודה?

סשה בדרך כלל אשתך באה לקחת אותך?

רומן או אשתי או חמי.

סשה בדרך כלל או אשתי או חמי לוקחים אותי.

יורם אז למה, מה הבדל?

רומן חמי לא יכול, הוא היה בחנות. ולקנות בשר והוא הולך בחזרה בארבע בערב. אצלו צריך ישן. כלומר, הוא היה צריך לישון. ו…

סשה הוא צריך לישון.

רומן ו… ואני החלטתי לא להעיר אותו. ואשתי לא יכולה לבוא בגלל הילד.

סשה אשתו לא יכלה לבוא בגלל הילד.

יורם ואם היא הייתה באה, איפה היית… (לא ברור, רעשים ברקע) את הדברים.

סשה ואם… מה, מה שאלת? אם היא הייתה באה, אז איך הוא היה זורק את הדברים? אם היא הייתה באה, איך היית זורק את הדברים?

רומן אני הייתי חוזר ביום למחרת.

סשה הייתי חוזר למחרת.

רומן ויכול להיות שהייתי לוקח אותם איתי.

סשה ואולי הייתי לוקח עם עצמי גם.

רומן כלומר, אני לא יודע מה הייתי עושה.

סשה אשתך לא מחטטת לך בדברים?

רומן לא, בדרך כלל…

סשה אשתי לא מחטטת בדברים.

רומן מתי שאני מגיע מהעבודה עם התיק, הוא יכול לעמוד סגור שלושה או ארבעה ימים, חמישה ימים, ואף אחד לא יפתח אותו עד שאני בעצמי לא אוציא…

סשה כאני חוזר מהעבודה עם התיק… זה התיק האדום כחול?

רומן כן.

סשה היא יכולה להיות סגורה … התיק יכול להיות סגור חמישה, שלושה, ארבעה ימים, אף אחד לא פותח.

יורם כשאמרת לאשתך, כשסיפרת לאולגה שהילדה… שילדה מתה בשירותים…

רומן אני אמרתי לאשתי ש…

סשה מתי שאתה אמרת לאשתך שילדה מתה בשירותים.

רומן נו, נכון.

יורם וזה, כאילו אולגה לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

סשה היא לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

יורם לא שאלה אותך? כאילו, זה לא היה לה מוזר?

רומן אני לא יודע מוזר זה או לא, אבל… אני לא ככה אומר לו. אני אומר, ראובן התקשר ו… מדבר איזה בעיה היה בשירותים של ה… הילדה הזאת, אני לא יודע. היא… (לא ברור) ובעיות, או נפל, אני לא יודע.

יורם יושב על האסלה.

רומן כן. יושב לאסלה. ולמה… אשתי שאלה למה זה מדאיג אותי, אני אומר, אם במקרה זה על הקרמיקה.

סשה היא שאלה למה זה כל כך מטריד אותך.

רומן כלומר, אם… פתאום, איפה אני… איפה אני עובד. אצל…

סשה יהיה פתאום במקום שעבדתי שם.

רומן יהיו לי בעיות. אחר כך אני…

סשה יהיו לי בעיות…

רומן אשלם פיצויים.

סשה שאני אצטרך לשלם פיצויים. זה במקום ששמתי קרמיקה.

רומן ואשתי לא שמה לב.

סשה ואשתי לא שמה לב על הדברים האלה.

(הפוגה בדיבור)

יורם תגיד לי רומן, אם אני אחפש, איפה שעשית קרמיקה.

רומן אין שם כלום. (מונה דיסק 1:07:20)

סשה אין שם כלום.

רומן הם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שם כלום.

סשה אתם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שמה שום דבר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אפילו לא חשבתי להחביא מתחת לקרמיקה.

סשה אני אפילו לא חשבתי להחביא את זה מתחת לקרמיקה. (הפוגה בדיבור) אחרי ש… אחרי שאתה עשית את כל זה, כמה עוד מטרים נשאר לך לשים?

רומן מטר… מטר.

סשה מטר? מטר וחצי?

רומן תראה, אצלי…

סשה שאלתי, אחרי שביצעת את זה, כמה שמת עוד.

רומן אני…

סשה הוא אומר, מטר, מטר וחצי.

רומן נשארו לי השירותים האחרונים, הרבעיים, לשים שם… ככה הולכות תשע קרמיקות, אבל שתיים מהן נחתכות. אחת אני שמתי. את זאת, נשאר לי רק לעשות מסביב.

סשה נשאר רק שירותים…

רומן וגם לשייף את זה עם הדיסק.

סשה יש תשע אריחים של קרמיקה לשים, ולחתוך קצת עם דיסק. (הפוגה בדיבור) רומן, מכל מה שסיפרת עכשיו. מה שעוד לא כיסינו, אמת? מה לא אמת? (הפוגה בדיבור) מכל מה שסיפרת עד עכשיו, מה לא נכון?

רומן ו… יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אתם יכולים למדוד את זה לפי זמן, לא, לא יודע. אולי נשאר לי שם קצת קרמיקה, כלומר… לא, אולי עשיתי חצי מהשירותים, סיימתי, אני לא יודע.

סשה אולי נשאר קצת קרמיקה לחצי שירותים, אני לא זוכר, לא יודע.

רומן אני לא יודע, אפשר להוכיח את זה או לא.

סשה אני לא שואל אותך על זה.

רומן כל השאר אמת.

סשה אני לא שואל אותך על הקרמיקה.

רומן כל השאר אמת.

סשה כל השאר אמת.

רומן את המכנסיים ואת הנעליים אתם לא תמצאו. אני זרקתי אותם לפח. אם אתם…

סשה נעליים, מכנסיים אתם לא תמצאו, זרקתי אותם לזבל.

רומן רק אם אתם תהפכו את כל המזבלה… (לא ברור, רעשים ברקע) מונה דיסק 1:09:33

סשה רק אם לא תפתחו… כלומר, לא תפתחו את כל המזבלה.

רומן כלומר, ככה שורה…כלומר, אנשים מסודרים בשורה, ככה פותחים שקית אחר שקית ככה, לפתוח ולהסתכל.

סשה רק אם אתם תפרשו שורה של אנשים שיפתחו את כל המזבלה, של שק, שק, שק, שק, תפתחו ותבדקו, רק ככה אפשר… אפשר יהיה למצוא.

רומן גם את הלהב, בגלל ש… הוא היה שבור להרבה חתיכות ו…

סשה גם להב, כי הוא היה שבור להרבה חתיכות.

יורם תגיד רק איפה הלהב, אולי נמצא אותו. איפה זרקת אותו? איפה זרקת אותו? (הפוגה בדיבור) כן, בבקשה.

רומן זה אנחנו דיברנו. זה בית לחם, כן?

סשה כן. (מונה דיסק 1:10:29)

רומן זה בית לחם. זה הכביש, הולך למטה. פה יש חנייה. פה תחנת אוטובוס.

יורם כן.

רומן פה יש ככה.

יורם איפה משטרה?

רומן משטרה פה.

יורם או קי.

(הפוגה בדיבור)

סשה בוא נעשה את זה אחרת, בשביל… פשוט תכתוב, תכתוב ליד זה שמות, כמו שעשינו את זה בחקירות. אתה זוכר, כן? אתה כותב, כאן משטרה, כאן זה, כאן זה, כאן זה. כאן זרקתי. אני אתן לך דף נורמאלי, חכה.

יורם אתה עכשיו…

סשה ביקשתי ממנו שהוא יעשה סקיצה, בשביל זה אני אומר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם זה גם… איפה שזרק, הפחים, הפח, איפה זרק נעליים, איפה זרקת זה גם.

סשה ותכתוב ליד זה מה קשור למה. תכתוב את המקומות ומה שעשית שם, תכתוב, עם חץ.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן … (לא ברור)

סשה תכתוב ברוסית. אנחנו… אני אתרגם את כל זה. אתה יודע אנגלית? (מונה דיסק 1:13:20)

רומן לא טוב. אם היה לי אנגלית טובה, אני הייתי גולש קצת באינטרנט, וככה… אני לא זוכר איך קוראים לרחוב הזה. כאן יש תחנת אוטובוס.

סשה תכתוב, תחנת אוטובוס.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה או קי. (מונה דיסק 1:13:52)

רומן זאת כניסה ל… (לא ברור).

(הפוגה בדיבור)

רומן כאן המשטרה, ו… (לא ברור, ממלמל).

(הפוגה בדיבור)

סשה תכתוב כאן שאתה באת משם לרחוב הזה.

רומן ברחוב הזה אני הולך, יש כאן כזה מעבר. יש שם פח בדיוק.

סשה תכתוב שזה בזה… בשם.

רומן בשביל מה כל זה?

סשה צריך, בשביל התרשים.

רומן בשביל מה כל זה, אני לא יכול להבין.

יורם אה?

סשה בשביל מה אתם צריכים את זה, אני לא מבין.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה?

רומן נעליים.

סשה אה, נעליים.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה? מכנסים?

רומן זאת לא חולצת כפתורים זה…

סשה גופייה?

רומן חולצה, חולצה, זה כמו החולצה שלי של "שטראוס" רק חולצה.

סשה באותו סגנון? עם שרוול ארוך?

רומן חולצה ארוכה.

יורם מה זה פה?

סשה מכנס ו…

יורם חולצה.

רומן חולצה. את הלהב נדמה לי שזרקתי איפשהו פה, בתחנה.

סשה תכתוב. תעשה חץ ותכתוב. (הפוגה בדיבור) הכיוון, כן.

רומן הכיוון כאן, איפשהו בסוף התחנה אני זרקתי את… (לא ברור) רק זה.

סשה פה הוא זרק את הידית.

יורם איפה זה? זה בית ספר זה? (מונה דיסק 1:16:13)

רומן כן, זה בית ספר, פה יש חנייה על המוטות.

יורם כן.

רומן אני אלך אבל לא עד הסוף, איפה…

סשה מכאן אתה זרקת?

רומן כלומר, הגעתי כמעט עד הסוף, אני… (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הגיע כמעט עד הסוף, ובכיוון הזה זרק.

רומן זרקתי אותו בזווית.

סשה ואיפה שברת את הלהב.

רומן את הלהב אני שברתי וחזרתי…

סשה אז איפה, איפה שברת את הלהב?

רומן בדרך.

סשה בדרך מאיפה לאיפה?

רומן אני הלכתי, אני הקהתי אותו,… (לא ברור) בידיים.

סשה את זה אני הבנתי.

רומן הלכתי מפה.

סשה מכאן הלך לפה אחרי זה.

רומן כן, ובידיים אני שברתי וזרקתי.

סשה כל שבירות הלהב היו בדרך או ליד הפח?

רומן לא, אני הלכתי ושברתי בדרך.

סשה כלומר כל השבירות האלה התרחשו בדרך לפה.

רומן כן, אבל אני לא זרקתי אותם.

סשה אבל לא… הוא לא זרק.

רומן אני הלכתי ושברתי.

סשה תוך כדי שהוא הלך הוא זרק חתיכה- חתיכה, אבל לא זרק.

רומן אני הולך… לא על הרצפה אני…

סשה והכול זרקת לפה?

רומן לזרוק… ויש שם פח, הוא אפילו היה פתוח, או שמישהו זרק שם משהו, או אני לא יודע מה. היו שם עלים בשקיות. אני זרקתי ככה חופן וזהו.

יורם איפה לפח?

רומן לפח.

סשה או קי. בסדר.

רומן הנה, כתבתי הכול.

סשה רק תכתוב שפה זה הלהב…. (לא ברור).

יורם כמה?… (לא ברור)

סשה … (לא ברור)

יורם כן. או קי.

רומן אני לא יכול להבין בשביל מה זה?

סשה כי, מתי שחוקרים פשעים בדרגת חומרה כזאת, כל פרט צריך להסביר ולתאר ולצרף לתיק.

רומן אתם הייתם יכולים לכתוב שאני זרקתי את הסכין, זהו. זרקתי וזהו.

סשה נו, בסדר.

רומן אני נפטרתי מהראיות.

סשה בסדר, זה יירשם בפרוטוקול.

רומן … (לא ברור) אפשר? אפשר?

יורם כן, בטח. (מונה דיסק 1:18:16)

סשה תכתוב תאריך של היום ותשים חתימה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה אתה עושה?

סשה תאריך וחתימה.

(הפוגה בדיבור)

יורם מה?

סשה שזה היה היום.

יורם סתם. עושה לך סקיצה.

סשה סקיצה זה סקיצה.

יורם … (לא ברור) מי צריך את זה. לא צריך לא תאריך ולא חתימה לא צריך, מה זה השטויות האלה? תגיד לי, אתה לא נורמאלי? אנחנו נלך, נחפש את זה שם. בגלל זה ציירתי את זה. מה אנחנו צריכים…

רומן אני לא הבנתי.

סשה תחתום פה.

רומן מה לא צריך חתימה ולא כלום.

סשה זאת שיחה מקצועית שלנו.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן ככה כן?

סשה לא בסדר. שנייה אני בא.

רומן אתם לא תמצאו את זה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי בדיוק, הכול מה אני אומר. כן, אני לא עושה… זה יהיה כמו במשפט?

יורם לא, לא הבנתי. במשפט…

רומן במשפט.

יורם במשפט, אנחנו… כל מה אתה אומר, ויש דברים ש…

רומן אבל… אתה לא מצאתי זה, ההוא. איפה ה… כן, כן, הוא שם, שם, אבל אני לא מצאתי. אם משפט זה… אה, זה שטויות, הנה, קח עד הסוף.

יורם לא רומן, תקשיב. פעם מישהו הרג מישהו, הרג. אין גופה. בן אדם אין. אתה הרגת את הילדה, הילדה הייתה בשירותים, נכון? פעם היה, אין גופה. הרגו מישהי ב… בדרום, בשדרות, אתה יודע איפה זה שדרות? נתיבות.

רומן נו.

יורם ליד אשקלון, ליד אשדוד.

רומן אה, כן.

יורם שם בדרום. אין גופה. לא צריך גופה. אפילו גופה… מת, בן אדם מת, זרקו אותו בפח, זה אדם לא מצאו גופה, לא מצאו עד היום. אבל אנשים יושבים בכלא. הבנת? אתה מבין מה אני אומר? לא. תשמע, לבית המשפט, בית המשפט, הוא מסתכל על הרבה דברים, הוא מסתכל איך רומן מתנהג, הוא מסתכל…

רומן אבל, הנה ככה, פה אני לזרוק זה, זה… אבל לך, אין שמה. בטח אין. כל ה… אני לא יודע בדיוק שלושה ימים, זה לזרוק, זה בטוח לא יהיה שמה. אם משפט אומר, לא, הוא אומר בכוונה ככה ומשטרה…

יורם לא, לא.

רומן לראות אין כלום, אין שום דבר.

יורם אתה אומר אמת רומן, נכון רומן, רק אמת אתה אומר, רק אמת עכשיו.

רומן לא יודע.

יורם אני מאמין לך.

רומן אתה רוצה זה?

יורם לא. לא רוצה. לא רוצה, הנה פה, לא רוצה חתימה ולא רוצה כלום, אני מאמין לך. אני מאמין לך. אני מאמין לך.

(הפוגה בדיבור) (מונה דיסק 1:21:31)

(רעשי רקע)

יורם לא רוצה חתימה. אומר אמת, זה אני מאמין אתה אומר אמת, זה אני לא צריך חתימה. שתחתום לי על הנייר הזה? לא צריך. רומן אומר אמת, זה מספיק.

רומן אני רצחתי את הילדה, אני לא יכול להחזיר את זה בחזרה בשום חתימה.

יורם מה?

סשה הרגתי את הילדה ושום חתימה שלי לא תחזיר אותה חזרה.

יורם נכון.

רומן מתי היה זה… איך זה? בחזרה.

יורם זה נכון.

סשה מה לעשות, אני פשוט אוהב פרוטוקולים. זה הרגל מקצועי, מה לעשות. אבל אם אתה לא רוצה, לא צריך.

רומן אוהב פרוטוקולים. אני אף פעם לא שמעתי כזה…

סשה יש פרוטוקול ויש אוהב פרוטוקולים.

רומן אני שמעתי, אופרה, אני שמעתי…

סשה לא, זה לא, זה לא מה שאוהב פרוטוקולים, זה אני בעצמי קיללתי את עצמי ככה פשוט.

רומן אתה מתוסבך עם סמכות.

יורם רומן, הנעליים שהיו לך, מאיפה קנית אותם?

רומן אני לא קניתי.

יורם מאיפה הן?

רומן היה בפח. אני לשים, הכול בסדר, על הרגליים שלי. זה מישהו היה… הוא קצר אמר, הוא לשים על הפח, יש על הפח שם… לא בפח, על הפח.

סשה לא בפח עצמו, ליד. מישהו שם ואתה פשוט…

יורם מתי זה היה, לפני כמה זמן?

רומן כמה זמן? אולי שבוע, יכול להיות, שבועיים. (מונה דיסק 1:23:15)

סשה אולי שבוע שבועיים.

רומן אני לקחתי אותן לעבודה, התחלתי ללכת בהן, הן מאוד נוחות. והנעליים שלי כמעט התפרקו.

סשה זה נעליים נוחות והתחלתי לקחת אותם לעבודה כי שלי כבר התפרקו.

רומן אלה כבר כמעט התפרקו, הנעליים שלי. המדרס נפל, התחילו להופיע חורים. אני רציתי לזרוק את אלה. ו… יצא ככה שלכלכתי את שתי הנעליים בדם והייתי צריך לזרוק אותם.

יורם המכנסיים שזרקת, מאיפה הם?

רומן אה,… (לא ברור, ממלמל)

סשה לא. מאיפה בכלל המכנסיים האלה, אלה שזרקת?

רומן אלה המכנסיים שלי, אני כבר אמרתי.

סשה מה שתיארת?

רומן כן.

סשה מכנסי עבודה מרוסייה? כן? מכנס עבודה…

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, הם בכלל לא דומים לג'ינס.

סשה אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא מתקרב אפילו לג'ינס…

רומן הם דומים רק בצבע לג'ינס.

סשה אולי רק בצבע הם מתאימים לג'ינס. (הפוגה בדיבור) ופה התפר הוא עבה, זה שם… התפר כאילו.

רומן כאן התפר עבה, הוא הולך ככה, וגם הכיס מחובר ככה.

סשה גם הכיס תפור. (מונה דיסק 1:24:31)

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא היה ג'ינס.

סשה זה לא היה ג'ינס.

רומן אני לא יודע איך לא מצאו את החולצה שהייתה אצלי בבית. אני ראיתי אותה בעצמי. אני לא יודע איך לא מצאו אותה.

יורם מי היה מכבס אצלך בבית? מי היה עושה לו כביסות בבית?

רומן אצלי בבית היה חולצה על המכנסיים הזאת, זה כמו חליפה. מכנסיים לבד, חולצה לבד, אבל על החולצה פה… כמו חגורה. יש שם רקמה כמו חגורה.

יורם כמו אוברול, כמו אוברול?

סשה כמו אוברול?

רומן לא, זה לא אוברול. זה לא… אוברול, זה… חולצה, אבל לא כזאת.

סשה בסדר, שני חלקים.

רומן ככה. ככה היה. פה… פה… פה זה. אבל לא ככה.

יורם רגע, ומכנסיים זה… מי היה מכבס? אולגה עושה כביסות בבית או אתה כביסות?

סשה מי עשה כביסה בבית?

רומן אני. אני. (מונה דיסק 1:25:29)

סשה כל הזמן, או רק בפעם הזאת.

רומן לא. בפעם הזאת.

סשה פעם אחרונה אני עשיתי ותמיד…

רומן אבא שלה נסע.

סשה חומו היה נוסע…

רומן ביחד עם אימא…

סשה חומו…

רומן ביחד עם אימא לנתניה.

סשה חומו עזב יחד עם אימא לנתניה, אז הוא עשה את הכביסה.

רומן אישה שלי היה עם ילד, אני עושה מכונת כביסה.

יורם אתה וחמך ביחד, בסדר? אתה ואבא של אולגה בסדר?

רומן אני עם אולגה…

סשה יש לך יחסים טובים עם אביך החורג?

רומן כן. לא, לא, חכה הוא אומר, אתה…

סשה אתה ואביך החורג.

רומן אבי החורג?

סשה לא. לא אב חורג, אבא של אשתך.

רומן אה. בטח. בסדר.

יורם בסדר?

רומן טוב, טוב, עם… אבא ואימא של אשתי אני מסתדר איתם טוב מאוד.

סשה גם חם וגם חמה. גם חמותו.

יורם יש לך תמונות בבית? אתה מצטלם בעבודה וכאלה?

סשה יש לך תמונות עם הבגדים האלה?

רומן איזה?

סשה בבגדי העבודה האלה.

יורם עם המכנסיים.

רומן אין תמונות. אין. יש לי תמונות… אצלי תמונות עבודה שלי, מה אני עושה שם, קרמיקה או משהו אחר. זה יש.

יורם טוב, אבל כולם מכירים אותך עם המכנסיים הזה בבית? מכירים את המכנסיים הזה. זה מכנס מיוחד שהבאת מרוסיה. הוא עבה? הוא עבה?

סשה כולם יודעים על ה…

יורם הוא עבה?

סשה הוא עשוי מבד גס?

רומן לא, זה מבד רך.

סשה לא.

רומן זה לקיץ… זה אוברול קיץ… זה, לא אוברול, זאת חליפת קיץ.

סשה זה חליפת עבודה לפועל בניין ברוסיה, חליפת קיץ.

יורם מה? ואיפה החולצה של זה?

רומן הייתה… היה בבית.

סשה הוא אומר היה בבית אבל לא מצאו את זה. היה בבית?

רומן כן, אני ראיתי בארון בבית שמה חולצה זאת. אבל אני לא יודע איפה היא, איך אומרים את זה… איך הם הסתכלו שהם לא מצאו אותה.

סשה הוא לא יודע איך חיפשנו את זה שלא מצאנו את זה.

רומן כי אני ראיתי ממש יום לפני יום רביעי, יום לפני יום רביעי אני ראיתי אותה במו עיניי, היא הייתה מונחת…

סשה יום לפני יום רביעי אני ראיתי את זה בעצמי. זה היה בארון.

רומן חולצה.

יורם אז אולי זה עוד בארון. (הפוגה בדיבור) יכול להיות שזה בארון.

רומן היא צריכה להיות. (מונה דיסק 1:27:50)

סשה אני לא יודע, הייתה צריכה להיות שם. אולי אולגה החביאה אותה, במחשבה לעזור לך, אולי, אני לא יודע.

רומן היא רק עשתה לי רע. נו, אם היא…

סשה אולגה הרימה את זה כי רצתה לעזור לך איכשהו, משהו במקום מחשבה שלה. הוא אומר לא, היא רק הזיקה לי.

רומן פשוט…

סשה היא הזיקה אם היא עשתה את זה, אתה מתכוון.

רומן גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא בן אדם כזה. היא לא יכולה לשקר. היא…

סשה גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא הבן אדם, היא לא יודעת לשקר.

רומן היא לא יכולה סתם ככה…

יורם אשתו אומרת, אישה, שאמרה אמת.

סשה אשתך באמת נראית כמו בן אדם שאומר אמת…

יורם אישה, אישה אצילית, איך אומרים את זה אצילית?

סשה היא נראית אישה אריסטוקרטית.

יורם כן.

סשה כלומר, אישה עם מובנים של כבוד ועל…

יורם איפה אתה?

רומן ואני מנוול כזה.

סשה ואני מנוול כזה. (מונה דיסק 1:28:45)

(הפוגה בדיבור)

רומן כזה מנוול. היא, מתי שכל החקירה תסתיים, הכול, המשפט. כמובן שזה לא ילך שם ככה ששם יש מסך שחור, כל זה שטויות. איך זה יכול להשתקף בחקירות?

סשה מה?

רומן כלומר, ההודאה הזאת שלי.

סשה הוא אומר שאלה כזאת, שהמשפט הזה יסתיים ברור לי שכל הטענות האלה של מסך שחור שירד, כל זה לא ילך, כל זה שטויות. איך זה יכול להשפיע על תוצאות המשפט. מה בדיוק? ההודאה? הכוונה שלו איך ההודאה והבעת חרטה יכולים להשפיע על תוצאות המשפט.

יורם תחשוב שאתה שופט, אתה, רומן. (מונה דיסק 1:30:09)

סשה תאר לעצמך שאתה שופט.

יורם רומן, רומן שופט.

רומן בסדר, אני לא יכול … אני לא יכול לעשות זה.

יורם לא, תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב על עצמך…

סשה אתה שופט את עצמך עכשיו, תאר את עצמך בתור שופט.

רומן לא. עדיף שהוא יתאר לעצמו.

סשה לא. אז יותר טוב שאתה תתאר לעצמך.

יורם או קי. אני שופט.

רומן פשוט זה קשה לי.

סשה פשוט לי קשה לעשות את זה.

יורם אני אגיד לך, אני שופט, בסדר. אני אפילו עכשיו, במקום שלי, כשאני רואה שאומר אמת, אתה אומר אמת. אני אומר, כואב לי עליך, אתה מבין, עכשיו אני… אני מסתכל…

סשה עכשיו…

יורם כואב לי עליך.

סשה הוא שם את עצמו במקומו של השופט ומסתכל עליך, כואב לו עליך.

יורם אתה, אני רואה אותך במניפולציות, זה מעצבן.

סשה מתי שהוא רואה שאתה עושה מניפולציות, זה מכעיס.

יורם זה מעצבן, זה רואים, רואים בעין. רומן, רואים. מניפולציות רואים בעין. מסתכלים רואים. אבל כשאתה באמת, כאוב לי, אני איתך, אני אומר… מסכן, קרה לו. אבל כשרומן מניפולציות, לא… זה מעצבן. תהיה אתה במקומי, תהיה אתה במקום השופט. עכשיו אני השופט. אני רואה מניפולציות, ואי, איזה מניפולאטור, בואנה. אבל אני רואה בן אדם אומר… אומר שהוא בהתחלה היה ככה, אבל עכשיו אני רוצה הכול רק אמת, רק אמת. מסתכל, אומר, אני מבקש סליחה. הנה אמת. השופט אחרת נותן עונש. אחרת.

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר? (מונה דיסק 1:31:47)

רומן אני הבנתי. (הפוגה בדיבור) שזה יהיה משפט פתוח זה יהיה בטוח, כן?

סשה זה ש… זה שזה יהיה בית משפט פתוח זה לא… זה, זה סגור?

יורם בדרך כלל, בדרך כלל, בית המשפט בישראל, בית משפט בישראל, פתוח. בדרך כלל. אני לא יודע. תאמין לי…

סשה בדרך כלל בישראל המשפטים הם פתוחים.

יורם יכול להיות שיהיו דברים שאם אתה אומר שאתה תבקש, תגיד, כבודו, אני רוצה בית משפט, אני רוצה לדבר עם בית משפט ככה, כמו עכשיו. (הפוגה בדיבור) יכול להיות בית משפט יסכים. יגיד לכולם, טוב תישארו, רומן, עורך דין, משטרה, פרקליטות, תישארו פה. כולם החוצה. רומן, תדבר, אם אתה מבקש מבית משפט, אולי. אני לא יודע מה… יכול להיות.

סשה אז… אז רואים. אתה הבנת מה הוא אמר לך?

רומן יכול להיות…

סשה אם אתה מבקש, אבל אין לנו זכות לתת לך הבטחות לגבי בית המשפט. הוא אמר לך שאם אתה תפנה לבית המשפט ותבקש לערוך את המשפט בדלתיים סגורות, עם הסברים לזה כמובן, אתה תהיה חייב להסביר למה. אז יכול להיות שבית המשפט יתחשב בבקשה שלך. יכול להיות שזה מה שהוא יחליט. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לך את זה, כי אנחנו לא בית המשפט.

רומן אני צריך לפנות עכשיו בנוגע לזה?

סשה לא זה אתה תצטרך לפנות מתי שהמשפט יתחיל. עכשיו עוד לא מתנהל התיק שלך בבית המשפט. עכשיו רק מאריכים את המעצר, אנחנו עוד בשלב החקירה, היא עוד לא הסתיימה.

רומן מה עוד חסר לכם?

סשה אמרתי לו שאנחנו עדיין בקטע של חקירה, עוד לא הסתיים. הוא אומר מה עוד חסר לכם.

יורם הרבה. בישראל, יש מושג שקוראים לו כלל הראייה הטובה ביותר. זאת אומרת, תמיד צריך לחקור עוד. עכשיו התיק…

רומן שנייה, בישראל… (מונה דיסק 1:34:00)

סשה במערכת המשפט בישראל ישנו עיקרון שהשופט צריך… צריך להביא לבית המשפט כמה שיותר ראיות, ואת הראיות הכי טובות. זה למה אנחנו עושים את החקירה איתך.

יורם לחקור. עכשיו. תיק נמצא כבר היום בפרקליטות.

סשה כבר היום התיק שלך נמצא בפרקליטות.

יורם היום, תיק פרקליטות, קיבלו, רואים. עשרה ימים…

סשה שוקלים כבר את העניין.

יורם כתב אישום.

סשה כבר מכינים את כתב האישום.

יורם בערך. חמש עשרה יום. לא יודע בערך. תלוי…

סשה זה ייקח בערך עשרה או חמישה עשר ימים. בשביל ההכנה.

יורם עושים עוד כל מיני דברים. הזה והזה… (לא ברור, מדברים יחד)

סשה התיק שלך זה כבר כמה קלסרים עבים.

יורם דברים טכניים בעיקר.

סשה אתה יודע מה זה קלסר?

רומן תיקייה.

סשה עבה כזאת. שמכילה בתוכה הרבה…

יורם תגיד לו שזה בעיקר דברים טכניים. זה לא…

סשה אין פה קלסר, אני הייתי מראה לך.

יורם לא משנה. תגיד לו שהשלמות כל מיני כאלה ואחרות, בעיקר טכניות.

סשה כלומר, מה שנשאר לנו בחקירה הזאת, זה בעיקר דברים טכניים.

רומן מה שאני נפטרתי ממנו.

סשה הדברים שאני התפטרתי מהם. (מונה דיסק 1:35:09)

יורם נו?

סשה הדברים הטכניים, אמרתי. אז, הוא מבין את זה כי זה דברים שהוא התפטר מהם.

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה זה חלק. זה חלק מזה.

יורם אם אתה באמת תיתן לנו משהו ממך. מרומן. זה ישכנע את בית המשפט. משהו שיכול לשכנע באמת של רומן, באמת שלך. זה חשוב.

רומן אני אמרתי שזה בזבל. אני אומר מה בזבל.

סשה מה שהיה בזבל…

רומן הכול שם.

סשה אתה לא הבנת את מה שהוא אמר. הוא אמר ש…

יורם אם תחשוב…

סשה אם תשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מה שיכול לשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מעבר לכל זה שאנחנו…

רומן מה שאני אתן.

סשה שזה שלך… זה אמת… משהו שקשור לעניין הזה. זה צריך לבוא ממך.

יורם זה חשוב.

סשה לא מאיתנו.

יורם ובית… גם בית משפט מסתכל. גם אני, כחוקר שלך, אני מתרשם, אני רואה אתה אומר אמת. אני רואה רומן מבקש סליחה. הנה, הוא רוצה סליחה.

סשה אנחנו מתעסקים בתיאום של מה שאתה אומר עם מה שיש לנו ואנחנו יודעים מה אמת ומה לא. ובית המשפט מתעסק בתיק כולו. ועל בית המשפט מונח כל כובד ההחלטה לגביך. אנחנו לא מקבלים החלטות לגביך.

רומן זה ברור.

סשה כלומר… אמרתי לו שעל בית משפט… עלינו לאסוף ראיות, על בית משפט לאמוד את הראיות ויש עליו כובד של החלטה לגביו.

יורם בדיוק.

רומן אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפש את זה.

סשה אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפור את הדברים האלה, למצוא אותם.

רומן כי סתם ככה, לשעת צרה, אני לא שמרתי כלום.

סשה כי אני לא שמתי שום דבר ככה לסוף המשפט.

רומן לא.

סשה שום דבר מה…

רומן יום שחור.

סשה שמעת את זה. יום שחור, אתה לא יודע.

יורם אין משהו שאתה יכול כאילו… עכשיו אנחנו עושים ואתה אומר לנו. יורם בואו, אתה מראה, שתבין, אנחנו כמו בשחזור, מצלמים, הנה שחזור מקצרין… (לא ברור) וזה חשוב גם לך. והנה פה, הנה הנעליים. ואז בית משפט אומר לא, אני… (לא ברור) לא יהיה…

רומן דוגמא, דוגמא, אני יכול הולך על הזבל, פה יש הכול. כן. אבל… (קטיעה בהקלטה) נגדי, מה שאני זרקתי, כן. אה… צריך למצוא את זה.

סשה אני יכול להוביל אתכם לזבל ולהגיד הכול פה, רק שצריך למצוא את זה.

יורם אנחנו נעשה את זה רומן. בסדר. (מונה דיסק 1:37:43)

סשה רומן ..

יורם נמצא את זה.

סשה אנחנו לא חושבים שאתה קוסם ושאתה עושה הכול מכלום. לא מדברים על זה.

יורם רומן, רומן…

רומן מה זאת אומרת הכול מכלום?

סשה לא, אנחנו אין לנו טענות, הוא לא קוסם, נכון. אנחנו לא מצפים באמת שהוא יוציא דברים מכלום.

יורם בסדר, רומן, אנחנו נחפש את זה וזה בסדר, אתה לא צריך. בוא נחזור שנייה רומן, שנייה אחת, לתא שירותים. בסדר? קצת?

רומן כן.

יורם לא הרבה, קצת.

סשה רק אמת.

יורם כשיצאת מה… תתאר לי באיזה מצב הייתה הילדה?

סשה מתי שאתה יצאת משם, לפני שאתה יצאת משם. איזה… תסביר אבל בדיוק איך זה היה, באיזה מצב אתה השארת את הילדה הזאת.

יורם זה גם… זה גם התרשמות מהאמת.

רומן באיזה מצב?

סשה באיזה מצב נשארה הילדה. באיזה תנוחה, באיזה מקום.

יורם אני רוצה לדעת שאתה אומר… זה בית משפט גם יראה.

סשה שבית משפט גם יתרשם ממך כבן אדם שאומר אמת.

(הפוגה בדיבור)

רומן לכם… אני יודע בוודאות שיש לכם דוח של הנתיחה שלאחר המוות.

סשה אני יודע שיש לכם… אני יודע בדיוק, בוודאות שיש לכם תוצאות של נתיחה.

יורם נכון. (מונה דיסק 1:39:01)

סשה נכון. ברור שיש.

יורם לא רק תוצאות, גם איך מצאנו אותה.

סשה לא רק הזמן והתאריך, אלא גם תמונות של איך מצאנו אותה. באיזה תנוחה ואיזה…

יורם רק שנייה, אני רוצה שאתה תגיד לי עכשיו.

סשה אבל אנחנו צריכים שאתה תגיד.

יורם אין מניפולציות, אין מניפולציות.

רומן וגם זה שהיא מתה מייד, כמובן.

סשה וגם על זה שהיא מתה מייד כמובן.

יורם כן, אבל בכל זאת חשוב לי. היא מתה מייד. ומה קרה? מה קרה, תסביר לנוף, תסביר. עכשיו אל תדבר עם יורם, רומן, תדבר עם בית המשפט, תחשוב עכשיו, רומן מדבר אנחנו סשה, יורם, בית משפט.

רומן ואת כל זה אני חייב להגיד בבית משפט?

סשה מה?

רומן את כל זה אני אצטרך להגיד בבית משפט?

סשה מתי שיתנהל המשפט, כמובן.

יורם מה? מה הוא אמר?

סשה את כל זה אני אצטרך לספר בבית משפט.

יורם רומן, תחשוב. סשה ויורם עכשיו בית משפט. והם רוצים לראות רומן אומר אמת.

רומן אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

סשה אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

יורם אני מאמין לך. זה לא קשור. אני מאמין לך שלא רצית.

סשה אבל על השאלה ששאלו אותך אתה לא ענית. באיזה מצב אתה השארת אותה, כשיצאת מהשירותים. באיזה תנוחה.

יורם עדיין בית המשפט רוצה לשמוע אותך. (מונה דיסק 1:40:24)

סשה רגע, שאלתי שהוא עדיין לא ענה לנו לשאלה. באיזה מצב, באיזה תנוחה הוא השאיר אותה בתוך תא השירותים. עוד לא שמענו תשובה.

יורם לא, אבל זה אמרתי לו שיגיד לנו כי בית משפט…

רומן באיזה תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אגיד לכם.

סשה לגבי תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אדבר איתכם.

יורם עוד פעם?

רומן אנחנו דיברנו על העשרים אחוז האלה. אני…

יורם לא, זה ה… זה ה…

רומן אני לא רוצה לגעת בהם.

יורם רומן, זה אני התקדמתי איתך, עזוב, עוד חמש אחוז, עוד חמש אחוז, רוצה אמת.

רומן אתה פה יש… (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בינתיים אנחנו, בינתיים אנחנו, אתה אומר, שמונים…

רומן גם ככה… (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה בתוך השמונה…

רומן … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מה אתה חושב?

יורם אבל רגע, אנחנו באמת. יש דברים שאמרת שלא שמרת ליום שחור, אז תן לנו. את זה. תן לנו את זה. תן לנו את זה. לא רוצה שתדגים לי בדיוק איך היא הייתה. תן את זה עכשיו בית משפט מסתכל עליך.

רומן אני בבית משפט בכלל…

יורם אתה אומר אמת או שאתה…

רומן אני בכלל לא התכוונתי לדבר.

סשה אני בכלל לא התכוונתי לדבר בבית משפט.

יורם לא, תחשוב שאנחנו בית משפט. אנחנו בית משפט…

סשה יש לך… (לא ברור, מדברים יחד) אתה יכול לעשות… (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה רוצה שבית משפט יתרשם שאתה אומר אמת, שאתה כל הזמן באמת ואתה מבקש סליחה, מהאימא, אתה מבקש סליחה. תדבר עכשיו, תראה לבית משפט שאתה מצטער על זה שהרגת אותה, תראה את זה לבית משפט שאתה מבקש סליחה ואתה… תזרוק, תזרוק… שאתה מצטער. הנה במה, יש לך במה, אתה רואה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אל תחשוב על מניפולציה, רומן.

רומן אני פשוט חשבתי… אני לא עשיתי מניפולציות, אני פשוט חשבתי שאם אני אודה, זה פשוט יירשם, אני אחתום על זה שאני הרגתי את הילדה ואני לא אגיד כלום בבית משפט. ואני קיוויתי שיהיה משפט בדלתיים סגורות.

סשה אני חשבתי…

רומן סשה.

סשה שנייה רגע. שנייה רגע. אני פשוט חשבתי שאני לא אצטרך להעיד בבית משפט.

רומן ואמרתי שמה במשפט לא… לא מדבר.

יורם לא, עדיין לא. אם אתה תרצה לדבר. רומן, בבית משפט, בבית משפט, אם אתה רוצה, אתה מדבר. אני נותן לך עכשיו במה כאילו אתה מדבר.

רומן תשמע, אצלי יש עורך דין, עורך דין, אני יכול מדבר שזה עורך דין.

יורם כן.

רומן אני אעשה זה. וצריך אישה. (מונה דיסק 1:43:04)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה?

רומן אני הסתבכתי, אני לא ראיתי… ככה, לא ישר, ישר פה שמאלה, ככה. ככה. מה ככה הכול.

יורם בסדר. אתה רוצה לנוח רומן?

רומן לנוח, לישון.

יורם או שאתה רוצה שנישאר לדבר קצת?

רומן לכו לישון.

יורם אז מה… (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן שמה.

יורם איפה יותר טוב, פה או בראש פינה?

רומן יותר טוב בראש פינה, שמה… (לא ברור) יש.

יורם מה?

רומן בראש פינה, שמה יש… (לא ברור) שמה לא צריך כמו פה.

יורם רומן, אני מבקש.

רומן זה קשה, זה קשה שם. (מונה דיסק :44:241)

יורם אני יודע, אני יודע. אבל לא, אני לא מבקש. יש כמה דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אני לא מגיע איתך למה היה, מה כשהיית ילד. לא מדברים על זה. לא.

רומן למה? מה…

יורם אני לא מדבר על מה שהיה פעם כילד.

סשה הוא לא מדבר על מה שהיה מתישהו, מתי שאתה היית ילד.

יורם זה אני משאיר בצד.

סשה את זה הוא משאיר בצד.

רומן אני אצטרך לספר את כל זה לבית משפט שאני… מה שעשיתי… ובית המשפט יודע מאה אחוז שאני עשיתי. אני אצטרך לספר לבית המשפט, שהילדה… אצלי בילדות היה ככה וככה.

סשה בכל מקרה, בחקירה של תיקים כאלה מתבצע בירור של כל הנסיבות. אם אתה משאיר צד כלשהו חשוך, זה לא עובד לטובתך. שוב פעם, זה מצביע על כך שאתה לא נותן לא לבית המשפט ולא למשטרה. אתה משאיר את זה לעצמך, תעשו מה שאתם רוצים. אתה מבין על מה אני מדבר?

רומן זה כאילו אני לא מספר כלום.

סשה תראה, לגבי מה שקרה וכל זה, כן, אתה שיתפת פעולה, כן, אתה סיפרת. אבל אתה צריך להסביר את הכול. רק זה יכול באמת לנקות אותך. עד כמה שזה אפשרי, לנקות לגמרי, כלומר… להביא אותך לבית המשפט…

רומן אני מבין אותך סשה. אני צריך כאילו לבוא לבית המשפט ולהגיד, הנה, היו לי בעיות בילדות. הפשיטו אותי שם פעם אחת לפני בנות.

סשה אתה חושב שאני לא מבין את זה בעצמי שקרה לך משהו כזה?

רומן בכלל, בכלל, קרה משהו יותר גרוע.

סשה אני… אני מנחש. קרה משהו יותר גרוע.

רומן אני פשוט לא מספר את הכול.

סשה תספר, טיפשון.

רומן אני לא רוצה לספר את זה בבית המשפט.

סשה אתה מפחד שזה יגיע לאשתך, בזה מדובר?

רומן זה יגיע גם לאשתי וגם לכולם… אז אני הייתי בכלל כמו חתול חסר ישע, אני לא יכולתי לעשות שום דבר.

סשה בן כמה היית?

רומן הייתי בן שמונה.

סשה איפה זה, באוקראינה?

רומן כן. זה היה בבית ספר.

סשה אנסו אותך?

רומן לא.

סשה אז מה עשו?

רומן הפשיטו לפני הבנות, אחר כך התחילו לגעת לי עם הידיים בתחת.

סשה מי?

רומן הבנות. אצלי אחרי זה בכלל… אני…

סשה בן כמה היית? בן שמונה?

רומן בן שמונה. אני הייתי התלמיד הכי גרוע בכיתה שלהם. עד כיתה ג' היו לי רק נכשלים, אחרי זה שלחו אותי לבית ספר מיוחד כי אני בכלל לא יכולתי לבטא חצי מהאותיות של הא' ב'. ואחרי המקרה הזה אני התחלתי לדבר עוד פחות. אני לא סיפרתי להורים שלי כלום, איך שהבנות עמדו והכו אותי עם מקל כזה על התחת.

סשה כלומר אתה… את המקרה הזה שאתה עכשיו מספר לי, אתה לא סיפרת את זה לאף אחד?

רומן אף אחד לא יודע את זה. זה נמצא אצלי בפנים כבר עשרים שנה.

סשה אתה מבין שמתישהו זה צריך לקרות, שאתה מוציא את זה וזורק את זה לפח. את כל הסיפור הזה שלך. אתה מבין. תעשה את זה עכשיו.

רומן ההשפלה הייתה אחר כך. אני ככה… (לא ברור) טוב. אחר כך חזרתי לבית הספר הזה ללמוד, מהבית ספר המיוחד הזה. התחלתי לבטא פחות או יותר לבטא את האותיות. אפילו את האות "ג" אני התחלתי לבטא, אני לא ידעתי לבטא אותה בכלל. וכל הבנות

מהכיתות הגבוהות הסתובבו ואמרו, הרביצו לו עם מקל על התחת, האשכים שלו היו תלויים, הוא יהודי, אבא שלו יהודי. היו כאלה שמועות. כולם קיבלו מכות.

סשה ממך?

רומן ממני. כי, עם זאת שאני…

סשה מתי שאתה חזרת לבית הספר?

רומן כי אני אומנם לא הייתי גבוה אבל היה לי מספיק כוח. אני לא יכול לספר לא על זה…

סשה נו, תספר לי, שאנחנו נבין מה קרה, מה הביא אותך לדבר הזה, אתה מבין. כי אתה מבין שהרצח הזה, זה מצב יוצא דופן. אתה מסכים איתי?

רומן כן, אני הרגתי ילדה.

סשה המצב הפסיכולוגי שלך, שהביא אותך לזה, צריך להסביר אותו. זה לא שקר. שזה ייראה מציאותי.

רומן אני לא רציתי להסביר את זה, אתה מבין, אני חשבתי שיותר טוב אם אני אודה, הכול יהיה בסדר, כן, חתמתי, הכול.

סשה תבין, ההבדל הוא… ההבדל הוא שאנחנו לא עושים חצי חקירה. ולא… (לא ברור). אנחנו צריכים להבין הכול עליך, ומתי שאני אומר הכול עליך, זה כולל גם את הרקע הפסיכולוגי שלך. ויכול להיות, יכול להיות שזה יקל עליך במידה מסוימת, אתה מבין. כי מה שיושב אצלך בפנים, אתה לא אשם בזה. אתה מסכים איתי? זה לא אתה שהרבצת לעצמך עם מקל על התחת. הרביצו לך עם מקל על התחת. (מונה דיסק 1:48:44)

רומן אני מסכים. אבל תאר לעצמך… כל זה יצא החוצה. זה יהיה משפט בדלתיים פתוחות ויגידו השפילו אותו אז ועכשיו הוא הרג ילדה בת שלוש עשרה.

סשה או קי.

רומן האם יכול להיות הצדקה לדבר כזה? סשה, יכול להיות…

סשה אנחנו לא מדברים עכשיו על הצדקה, אנחנו לא מדברים על הצדקה, על זה בכלל לא מדובר. נכון? אנחנו לא מדברים על הצדקה, אנחנו מדברים איתך, תסתכל עלי, על הבנה. אתה מבין? יש הבדל? להבין, אפילו במידה מסוימת, להבין ולהתייחס לעובדות. לבין לא לדעת את העובדות האלה, ולא לקבל אותם לתשומת ליבך ולא לקבל כלום. להחליט לפי המקרה בלבד. אתה מבין את ההבדל? זה למה, זה למה… זאת הסיבה שבגללה אנחנו מדברים על זה. גם אנחנו צריכים להבין.

רומן זה למה אני לא רציתי להוציא את כל זה.

סשה בסדר, תסביר לי עכשיו, אתה אמרת, המצב הזה… תסביר לי עכשיו, איך הסיפור הזה שלך עלה והשפיע על זה שהרגת את הילדה הזאת? איך היא הוציאה ממך את… מאיזו סיבה היית יכול להרוג אותה?

רומן הייתה… (לא ברור) אחת מאלה שהרביצו לי עם המקל, הגיעה לזה… לתחת, נגיד ככה.

סשה תקעה לך את זה בפנים?

רומן כן. (מונה דיסק 1:50:44)

סשה זה קרע לך שם משהו בפנים?

רומן אני לא יודע אם קרע או לא קרע, היה לי מאוד לא נעים. כולם הסתובבו שם וצחקקו, לכל הבנים היה… (לא ברור) ואותי הענישו בתור תלמיד גרוע, כאליו שאני אלמד טוב. חינכו אותי ככה. זה אפילו יותר גרוע מאונס.

סשה אני מסכים איתך.

רומן אתה יודע, אם היו אונסים, זה מילא, אפשר היה לשבור את הראש לאותו ילד ואחר כך ללכת. אבל בנות? אחר כך יש שמועות וסיפורים. וזה עובר מאוד לאט. והילדה הזאת הייתה דומה.

סשה איך אתה החלטת שהיא דומה, מתי שאתה פגשת אותה או שעוד קודם שמת לב שהיא דומה לה?

רומן … (לא ברור)

סשה מה?

רומן לפני זה שמתי לב.

סשה מתי?

רומן אני הסתובבתי בבית ספר, אני לא זוכר, אני עבדתי הרבה, אני עבדתי במקלט השלישי והרביעי, אני ראיתי את הילדה הזאת. היא ישבה על הספסל.

סשה באותו יום? (מונה דיסק 1:51:48)

רומן לא. זה היה… זה היה שבוע לפני זה… אני הגעתי הביתה ולא יכולתי להיזכר מאיפה אני מכיר אותה.

סשה אה.

רומן אחר כך נזכרתי.

סשה ו? חשבת על הנושא הזה? (הפוגה בדיבור) נו, תגיד.

רומן סשה, אני… (לא ברור) את הרצח הזה. אני…

סשה אתה חשבת שאם תעשה את זה, זה יקל את המצב שלך במידה מסוימת?

רומן לא. אני אומר לך את האמת, אני לא חשבתי על זה. אני חשבתי עם מוח של ילד בן שש, אני לא חשבתי כמו בן עשרים ושמונה, אני חשבתי כמו ילד בן שש. לקחת את הילדה הזאת ולעשות את מה שעשו לי. רק שלא היה לי מקל.

סשה כלומר… נו, תגיד, שאני אבין.

רומן לא היה לי מקל. אני רציתי לעשות לה…

סשה נו, מה תכננת? (מונה דיסק 1:53:02)

רומן להרביץ לה עד שיהיו לה סימנים כחולים.

סשה זה למה הלכת אחריה לשירותים?

רומן כן.

סשה בדרך דיברת איתה? כלומר, היא ראתה אותך פעם ראשונה מתי שאתה נכנסת לשירותים?

רומן לא. היא לא ראתה אותי בפעם הראשונה. היא ראתה אותי בשירותים.

סשה בתא עצמו.

רומן לא. היא נכנסה לתא, אני אחריה. כלומר, להגיד שכאן איבדתי את השפיות כן, אבל לא היה מסך שחור. אין דבר כזה מסך שחור. מצב של איש שפיות זמנית…

סשה אני לא מסכים איתך.

רומן מצב של איש שפיות זמנית זה מתי שאתה עושה, אבל אחר כך, יותר מאוחר, כעבור כמה זמן, אתה זוכר הכול מצוין וחושב, איך אני עשיתי את זה.

סשה אתה לא היית במצב הזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן איך להגיד, לא היה… כלומר, אני לא קלטתי עד הסוף מה אני עושה. אני לא הבנתי עד הסוף הכול. אבל אני הבנתי… (לא ברור). התברר שזאת הבת של החבר של ראובן.

סשה אני יודע, אתה סיפרת. (הפוגה בדיבור) כמה זמן ישבת עם זה בבית, עם המחשבה הזאת? כלומר, לפני ש…

רומן עם המחשבה איך לתכנן את הרצח?

סשה כן. (מונה דיסק 1:54:33)

רומן לא הייתי צריך הרבה זמן. אולי בגלל זה יצאו כל הבעיות ש… אני לא חשבתי עד הסוף. נכנס, אני עובד בבית ספר כל הזמן. אני כל הזמן עובד בבית ספר, כולם ראו אותי. עליתי לקומה השנייה זה… (הפוגה בדיבור) סוגר את התא, ישר עושה לה ככה וככה.

סשה אתה ידעת שזה הולך לקרות דווקא ביום הזה?

רומן לא, אני לא ידעתי שביום הזה. אני חשבתי שזה יהיה ביום חמישי. חשבתי ביום חמישי.

סשה כלומר, יום למחרת?

רומן כן. אבל זה יצא ביום רביעי. כי כל הילדים כמעט עזבו את הבית ספר. ונשארו רק מספר כיתות.

סשה אני מקשיב לך.

רומן נשארו רק כמה כיתות. אני החלפתי בגדים והלכתי…

(הפוגה בדיבור)

סשה אני מקשיב. קודם כל תתנקה.

רומן את האמת… את האמת…

סשה תתנקה.

רומן האמת, סשה… אני לא אתנקה.

סשה דבר ראשון, ההתנקות שלך צריכה להיות בשלבים, קודם כל לספר את הכול. דבר שני… דבר שני, לקבל…

רומן אני אמרתי, יש לי גבול. להגיע עד אליו אני יכול. ולעבור אותו אני לא יכול.

סשה אנחנו נעזור לך. אני יושב פה איתך ומדבר בגלל זה.

רומן סשה, אני לא רוצה להוציא את זה החוצה.

סשה תאר לעצמך, כל החיים אתה…

רומן שזה יענה אותי כל החיים. אבל אני אהיה כל השלושים שנה בכלא. חמישים שנה בכלא, אבל רק לא. אתה מבין, לא. אתה מבין, אם אשתי תגלה, זה בושה. סשה, זאת בושה.

סשה אני מבין אותך. אני מבין אותך. (מונה דיסק 1:56:41)

רומן היא תעזוב אותי עם הבן (בוכה). (הפוגה בדיבור) אני אעשה דבר יותר פשוט, אני אשאיר את זה בתוכי ואני לא אחתום על שום דבר. לא אחתום. שייתנו לי שלושים, ארבעים שנה. אבל אני אשאיר את זה לעצמי. כי אם אשתי תעזוב, אם הבן שלי יעזוב, אני לא רציתי את זה, אתה מבין. אני לא רוצה לאבד אותם.

סשה אני מבין.

רומן אני לא רוצה לשבת הרבה, אבל בשביל לא לשבת הרבה, צריך לשלם ככה. אני לא רוצה לשלם לעצמי.

סשה אתה יודע מה יכול לעזור לך ושהמשפחה שלך תישאר? אתה יודע? אתה חושב שבן אדם נורמאלי…

רומן אתה… (לא ברור).

סשה תקשיב לי, תקשיב לי, רומן. רומן. תקשיב לי. לכל בן אדם יש איזה סיפור משלו ואיזה תסבוך משלו. לכל אחד. יש אנשים שאונסים אותם בילדות, וזה משפיע עליהם, יש אנשים שקורה להם מה שאתה מספר לי עכשיו. ויש אנשים שרואים דברים נוראיים אחרים וזה משאיר עליהם חותם ואז זה מתבטא בצורה מסוימת. כן. אני לא מספר לך עכשיו משהו חדש. לכל האנשים קורה משהו, לכל אחד משהו אחר. אתה חושב, שאשתך צריכה בן אדם, בעל, שמחזיק בתוכו משהו נורא, או שהיא צריכה בעל שמצא בעצמו מספיק כוח להוציא את העכביש הזה מהנפש ולשים אותו על השולחן. ולהתנקות.

רומן העכביש הזה מאוד חזק. זה לא שטויות.

סשה אני יודע. אני יודע. (מונה דיסק 1:58:32)

רומן אני לא…

סשה רק אתה יכול לעזור לעצמך.

רומן אני אף פעם לא אמרתי לאף אחד…

סשה מה אני הבן אדם הראשון ששומע את זה?

רומן אפילו ההורים שלי לא יודעים על זה. ההורים שלי. ההורים שלי לא יודעים על זה.

סשה אני מבין. אני מבין. אבל יכול להיות שהגיע הזמן בחיים שלך לספר את זה. הגיע הזמן. אתה הגעת לרגע הזה כבר.

רומן סשה, עדיף לי לשבת בכלא מאסר עולם אבל לא להגיד מילה לאף אחד. אני לא אגיד שום דבר לאף אחד. לא לאשתי… (מונה דיסק 1:59:05)

סשה רק תסביר לי, רק תסביר לי, מה קרה בתא. מה קרה שם? אני הבנתי את המצב הנורא הזה שלך, הבנתי אותה.

רומן אני הייתי רוצה לעשות את מה שקרה, מה שהיה איתי.

סשה להרביץ לה בתחת? (הפוגה בדיבור) לאנוס אותה?

רומן חשבתי לאנוס אבל… אני חשבתי על זה.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:59:44)

רומן אפילו הייתה לי מחשבה… חשבתי לאנוס אבל… צריך לעשות את מה שהיה איתי, להרביץ לה. ולהכניס לה ככה כמו ש…

סשה אז למה להרוג?

רומן סשה… (לא ברור) אם הייתי אומר את זה שם, לא רק כל הבית ספר היה צוחק עלי…

קובץ שלישי:

רומן ברית המועצות. כאילו ילד ו… או…

סשה מה אתה אומר?

רומן בנות הרביצו לבן עם מקל. איזה… (לא ברור, רעשים ברקע). לתחת שלו הכניסו מקל.

סשה נו. (מונה דיסק 0:212:0)

רומן היו צוחקים שם. פה… (לא ברור, רעשים ברקע) את הילדה… (לא ברור, רעשים ברקע) ישמו אותי בכלא להרבה זמן. כי בית המשפט… (לא ברור) ילדה, איך להגיד חלש, תמיד, אפילו…

סשה ילד או ילדה זה אותם חיים.

רומן תמיד.

סשה אותם חיים של בני אדם.

רומן תמיד בצד של הנשים, זה תמיד ככה. אני יודע את זה בוודאות. אם אני הייתי שוכב עם ילדה, ככה… (לא ברור) תשכבי איתי והייתי נותן לה ללכת, אני הייתי מקבל גם כן מאסר עולם. כי אני התעללתי בילדה והרסתי לה את כל החיים.

סשה אבל אתה הרי לא עשית את מה שאתה רצית לעשות.

רומן אני עשיתי משהו יותר גרוע.

סשה מה עשית?

רומן אני הרגתי אותה.

סשה לא. אתה לא הבנת אותי. אתה לא הבנת את השאלה.

רומן לא, אני… אני לא הכנסתי לה לא מקל ולא סכין ולא שום דבר.

סשה נו. אני יודע, יש לנו את הראיות.

רומן אני לא הכנסתי שום דבר. אבל… (מונה דיסק 2:01:35)

סשה אתה ניסית?

רומן אני רציתי להכניס.

סשה אני יודע.

רומן אבל אני לא…

סשה ומה אתה רצית להכניס?

רומן את הסכין אני רציתי…

סשה סכין, אני יודע. (מונה דיסק 2:01:40)

רומן אני אפילו לא ניסיתי לחטט לה איתו, אני שמתי ואז חשבתי למה. (הפוגה בדיבור) כי אני… הייתי הורס לה את כל ה…

סשה למה היא לא צעקה?

רומן אני לא יודע. אני לא יודע למה היא לא צעקה.

סשה כלומר, מה שאתה ניסית, זה היה לפני שאתה הרגת אותה? או שזה היה אחרי?

רומן לפני. (מונה דיסק 2:02:16)

סשה אז למה היא לא צעקה? כל ילדה נורמאלית הייתה צורחת שכל בית הספר ישמע.

רומן אני לא יודע למה.

סשה איך החזקת אותה, בשיער?

רומן ב… מפרק ככה. (רומן מצביע על מפרקתו) (מונה דיסק 2:02:34)

סשה והיא לא צעקה?

רומן אני פחדתי לחתוך לה שם, אני פחדתי.

סשה כלומר… (לא ברור).

רומן … (לא ברור) פשוט הוא הבין שגם אם אני אשאיר אותה עכשיו, שום התנצלות, שום… שום דבר לא יעזור, לא התנצלות, לא במקרה, כל זה לא ילך. הילדה ישר תלך למשטרה ותתלונן עלי.

סשה נו, זה הגיוני.

רומן אני… (לא ברור, לוחש).

סשה היא הספיקה לראות איך אתה נראה?

רומן אני לא חושב. (הפוגה בדיבור) זה למה אני לא אגיד שום דבר ולא אחתום על שום דבר. אני חייב… (לא ברור, לוחש). עכשיו אני… (לא ברור, לוחש). יש לכם ראיות נגדי. עכשיו אתה יודע את מה שאני ידעתי.

סשה שגם… (לא ברור). בסדר, אז למה כל הסיפור הזה מפריע לך לספר. לענות על השאלה הזאת שיורם שאל אותך. באיזה תנוחה אתה השארת אותה מתי שאתה הלכת. במה זה קשור לזה. זה דבר ראשון, ודבר שני לגבי היד. מה הקשר של זה לסיפור. ואם יש, אז תסביר.

רומן זה (מונה דיסק 2:04:17)… היד אני בכלל לא יודע למה, איך ומה. אני לא יודע, למה בכלל חתכתי אותה ביד. אני לא יודע. אני השארתי אותה איך שהיא הייתה. ב… (לא ברור,

לוחש) שהיא נפלה… (לא ברור, לוחש) אני, מתי שאני עשיתי את זה, הרגתי אז אני הבנתי שבכל מקרה אני אקבל מאסר עולם בלי קשר ל… (לא ברור) או שאני אהרוג אותה. אז אם אני אשאיר, אז אני אחשב כבן אדם שרצה לאנוס ילדה, התעלל בה, כלומר…

סשה כלומר, שהיא תספר את הדברים האלה וזה… או קי.

רומן כלומר זה איך אומרים את זה בכלא, זה הורס לי את השם הטוב.

סשה אז מה אתה רצית לעשות…

רומן אני פשוט פחדתי.

סשה לעשות בזה שאתה חותך לה את היד.

רומן שום דבר. זה אני עשיתי מתוך טירוף. פשוט אני פחדתי, אני פחדתי שאם כל זה יצא החוצה, וזה יצא כי שום ילדה לא…

סשה אם היא תישאר בחיים. (מונה דיסק 2:05:25)

רומן כמובן. היא ישר… הכול יעבור למשטרה. ואז כל הסיפור שלי יצא שאני סיפרתי לך. (הפוגה בדיבור) אני לקחתי והרגתי אותה. אני לא רציתי. אני לא רציתי להרוג אותה אבל לא הייתה לי ברירה. כלומר, הייתה לי ברירה. או לבקש סליחה מהקטינה וכמובן, תחת ההאשמה של ניסיון לאונס, או בתור רוצח. אני רצחתי אותה.

סשה אבל במחשבות, מתי שאתה תכננת את כל זה, עוד לפני שאתה ביצעת את זה. אתה רצית דווקא לאנוס אותה, או פשוט להעניש אותה באותה דרך שעשו לך אז…

רומן להעניש. סשה, אני רציתי להעניש. מתי שאני עליתי לעשות קפה היא עלתה והסתכלה עלי ככה מלמעלה, במבט כזה של דחייה. כאילו היא… כאילו היא אחת הבנות האלה שהייתה… שעשתה לי כואב. זה… בוז כזה, הנה… (הפוגה בדיבור) אני התעצבנתי.

סשה כלומר, אתם נפגשתם בחדר מדרגות במקרה ואתה פשוט הלכת אחריה. (מונה דיסק 2:06:42)

רומן נפגשנו במקרה. אנחנו נפגשנו במקרה. אני ראיתי אותה כמה פעמים בבית הספר, כמה פעמים ראיתי. המפגש היה מקרי. היא אפילו הייתה גורלית. אם אני לא הייתי הולך…

סשה פשוט אתה אמרת שאתה תכננת לעשות את זה… (לא ברור, מדברים יחד).

רומן תכננתי. אני תכננתי. זה לא שאני התכוננתי, שם תוכנית…

סשה הבנתי.

רומן ככה, עבר לי בראש וזהו. אם אני הייתי מתכנן תכניות, אני כנראה בכלל לא הייתי עושה את הרצח הזה מתי שאני עובד שם. אני הייתי יכול להגיע לבית הספר בכל דרך אחרת בכל יום אחר ולעשות לעצמי אליבי. איפה אני הייתי, אני הייתי בעבודה אחרת, אצל בן אדם אחר. את האופניים שלי סתם הבאתם לפה. אין עליו שום דבר זה אני אומר לך ישר.

סשה אני כבר יודע את זה. (הפוגה בדיבור) או קי. (מונה דיסק 2:07:36)

רומן ואלה… כאילו אנס. אני אפילו לא חשבתי לאנוס אותה. ככה יצא. אתה יודע, איך להגיד את זה, ישבת על אונס, מה אני טיפש או מה. אני אעשה את מה שהיה איתי.

סשה תספר לי את המחשבות שלך מתי שהיו לך. נו, המחשבות שלך לפני זה בקשר לעניין הזה.

רומן מתי שכל זה קרה היא עמדה על הברכיים ועם מכנסיים מופשלים. אני עמדתי… אני רציתי להכות אותה, אני שמתי את הסכין למטה… (לא ברור) פשוט כמו… שמתי, לא חתכתי, שום דבר, אני פשוט החזקתי את הסכין.

סשה היא עמדה אליך עם הגב? (מונה דיסק 2:08:30)

רומן היא עמדה עם הגב אלי והיא לא צעקה.

סשה אה.

רומן זה כנראה מתוך בהלה.

סשה יכול להיות.

רומן יכול להיות. אני לא יודע. כי אני לא חושב ש… מישהי בת שמונה עשרה היא הייתה חושבת שעכשיו יתחיל משהו. הילדה ככל הנראה הייתה מבוהלת. אני נזכרתי בכאב שלי, איך אני הרגשתי. אבל אני החלטתי לעשות את זה. אבל ישר עברה בי המחשבה, אני לא אעשה את זה עכשיו, יהיה לי יותר קל, אני… זהו, זה יוצא כאילו שנקמתי את נקמתי. יהיה לי יותר קל. אם עכשיו אני… אלך. הילדה ראתה אותי. יכול להיות שעוד מישהו ראה, יכול להיות שלא. (הפוגה בדיבור) סביר להניח שאף אחד לא ראה אותי. ככה אני חשבתי אז. אני לא יודע ראו או לא ראו, אני… לא סביר שמישהו ראה אותי. לא. אם אני אשאיר אותה, זה יהיה ניסיון אונס בצורה סוטה. זה… מאסר עולם. זה מאסר עולם, ואפילו יוסיפו שני מאסרי עולם. ורצח זה מאסר עולם. כמו שאומרים, אם יתפסו, אפשר. אבל אני לא רוצה לספר כי אם תתגלה העובדה של מה שקרה לי. כן, אני מבין, זה יקל לי את העונש. זה יוריד לי את המאסר לחמש עשרה שנה, לעשרים שנה. אני מבין את זה. בית המשפט ייקח את זה בחשבון. אבל צריך לדבר על זה קודם. אני לא רוצה שאשתי תדע. אני רוצה להשאיר את הכול כמו שהוא, במקום שלו. אני גם אקבל מאסר עולם, אותו מאסר עולם, אם אני אנסה להוכיח שאני לא עשיתי את זה. עדיף שאני אקבל מאסר עולם, אבל באשמת רצח מאשר באשמת ניסיון לאונס בצורה סוטה. אתה מבין.

סשה תגיד לי, איך אתה… איך אתה העברת אותה ממצב של להיות עם מכנסיים מופשלים בזה, מאחורה ש… שאתה סובבת אותה.

רומן מה הכוונה? (מונה דיסק 2:10:49)

סשה נו, מתי שאתה התחלת לחתוך אותה.

רומן אני אמרתי לה, תסתובבי.

סשה בעברית?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אמרתי, תעשה סיבוב. (מונה דיסק 2:11:03)

סשה והיא הסתובבה?

רומן והיא הסתובבה ובעיניים שלה היה פחד וזה… לא משהו אלא ציפייה למשהו. זה היה פחד. אני ראיתי את אותו הפחד שהיה לי. אצלי בעיניים היה אותו הפחד אחרי כל מה שקרה. אני עשיתי משהו שאי אפשר לתקן. אני לא יודע למה ומה היה לי בראש. משהו שבר אותי, המבט הזה. אני נזכרתי בבית הספר. אני לא חשבתי. נו, אני רציתי לעשות את זה. רציתי. אבל אני עצרתי. אבל אחר כך אני הבנתי…

סשה מה אתה רצית? (מונה דיסק 2:11:41)

רומן לעשות את זה עם הסכין, לסובב. אבל אחר כך אני הבנתי שזה יותר גרוע מכל השאר. זה לא יעזור. ויש לי מה להפסיד. אבל אני כבר עשיתי את הצעד הראשון. אני כבר… אני כבר בכלא, אני כבר כאן עם הילדה הזאת.

סשה כלומר, אין כבר דרך חזרה.

רומן או רצח או ניסיון לאונס בצורה סוטה. אני לא אגיד… אני לא יודע. נראה לי שככה קוראים לזה. ברוסית זה נקרא ככה.

סשה בערך כן.

רומן או לחלופין, אף אחד לא יודע שום דבר. שלוש דרכים. איזה מהם… אני ידעתי שייתפסו אותי, אני ידעתי. איזה, מה…

סשה אני מקווה שלא שומעים אותנו. (סשה קם לסגור את הדלת) (מונה דיסק 2:12:37)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני מבין טוב מאוד שלעשות את זה… (לא ברור) אני לא רציתי לעשות את זה. אבל הילדה בכל מקרה… היא ישבה… (לא ברור) כי היא ראתה הכול, היא תספר הכול. כלומר…

סשה מתי שאתה אמרת לה תסתובבי?

רומן זה עבר במוח, שאני לא אשקר לך, חמש שניות, מקסימום, כלומר זה עבר מהר. זה כמו… אני לא יודע איך זה, מהר, ככה, ככה, ככה. אני הבנתי את הכול. כלומר. אני נזכרתי בילדות שלי של השפלה, אני נזכרתי ש… אני הבנתי מה יכול להיות ומה שאני כמעט עשיתי. מה שאני כמעט עשיתי. אני הבנתי שאני… אין לי כבר דרך חזרה. אבל אני לא רוצה שאשתי תדע מזה. אני לא רוצה. כי אם היא תדע היא תלך. ואני לא רוצה לאבד את אשתי ואת הבן שלי. זה למה אני אשאיר את הכול כמו שהוא, אני אגיד עד הסוף שאני חף מפשע, אני יודע שיש לכם את הכול. הראיות, יש לכם הכול, אתם תוכיחו את חפותי אפילו אם מחר יהיה המשפט.

סשה את חפותך? (מונה דיסק 2:14:01)

רומן כן. אה… סליחה, את אשמתי. שאני עשיתי את זה, אני רצחתי את הילדה. אבל אתם לא תגידו שום דבר ממה שאני אמרתי לך כי אתם לא תוכלו להגיד את זה. אני לא אחתום על זה. אחרי זה אני אשאיר, אני ביצעתי את הרצח, ועל זה מקבלים מאסר עולם. כן, אני צריך לבחור בין לרכך את הנסיבות לבין לאבד את אשתי. אני מעדיף להשאיר על עצמי, לא קשה לי להשאיר. אני צריך להיענש ואני איענש. (הפוגה בדיבור) זה למה תסלח לי בבקשה, אבל אני אשאיר את הכול כמו שהוא.

סשה רק תסביר לי את המצב עם החתך ביד. כי זה לא מסתדר לי קצת. תסביר, תסביר כבר אמרת הכול.

רומן אני לא חשבתי, סשה, לא חשבתי על היד הזאת. (מונה דיסק 2:15:03)

סשה נו בסדר, חשבת, לא חשבת, אתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

רומן זה סתם.

סשה מה אתה סיפרת לי פה על כתות.

רומן לא, זה הכול שטויות. (מונה דיסק 2:15:17)

סשה אז למה בכלל דיברת על זה?

רומן היה מעניין אותי לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על הכתות וכל זה.

סשה יכול להיות לנו… (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כן, בגלל זה…

סשה כי יש לי איזשהו מידע על איך מתנהגות כתות כאלה ואיך מתנהגות כתות כאלה.

רומן אני, אין לי מושג איך מתנהגות כתות. להגיד לך את האמת, אין לי מושג. כן, היה שם רצח של ילד… (לא ברור, רעשים ברקע) זה למה… (לא ברור, רעשים ברקע) אתה יודע את הסיבה. עכשיו איך אומרים, אני אלך מתחת למסכה. למרות שאני יודע טוב מאוד שאתם תוכיחו אתה אשמתי.

סשה אני רוצה שאתה תסביר לי, באור כל מה שסיפרת לי עכשיו, את סדר הפעולות שלך. כלומר, מה היה אחרי מה. מבחינה טכנית.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני הלכתי לשירותים אחריה. (מונה דיסק 2:16:34)

סשה או קי. היא פשוט נכנסה להשתין?

רומן לא.

סשה אתה מצאת אותה במכנסיים מופשלים, כפי שאני הבנתי.

רומן היא הורידה אותם. היא… היא שכחה לסגור.

סשה היא שכחה לנעול.

רומן כן. לנעול.

סשה אבל הדלת הייתה סגורה.

רומן סגורה אבל לא נעולה.

סשה אה.

רומן כי אני ראיתי איך היא סוגרת את הדלת. אבל אני לא שמעתי את הקליק.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:17:02)

רומן אני נכנסתי והיא התיישבה על האסלה והייתה בשוק.

סשה היא כבר ישבה על האסלה.

רומן כן. ואני סובבתי אותה.

סשה מה אתה?

רומן אני סובבתי אותה.

סשה כלומר היא ישבה ככה ואתה כאילו הרמת אותה?

רומן סובבתי.

סשה על האסלה עצמה?

רומן לא על האסלה עצמה. היא ישבה ואני כאילו משכתי אותה אלי וסובבתי עם הפנים לשם.

סשה כלומר הורדת אותה מהאסלה וסובבת אותה עם הפנים, או קי.

רומן ותפסתי את הסכין ושמתי לה.

סשה הכנסת את הסכין עם להב גלויה?

רומן כן. (מונה דיסק 2:17:39)

סשה או קי, אבל לא נגעת?

רומן איך… לא עם הלהב.

סשה אה.

רומן … (לא ברור) הפחד.

סשה או קי.

רומן נראה לי שככה היה.

סשה אבל המעבר הזה, מהתנוחה הזאת להתחלה של זה שאתה הרגת אותה, איך אתה עשית את זה?

רומן זה לא משנה איך אני עשיתי את זה, מה שמשנה זה שהרגתי אותה.

סשה זה חשוב לנו כי אנחנו עושים את העבודה שלנו. תבין את זה.

רומן אני מבין את זה.

סשה נו, מדובר רק בזה.

יורם יש לי שאלה. רומן. אתה אמרת שאתה נעלת את הדלת כדי שלא ימצאו אותה. נכון?

רומן האם אני אמרתי ש… (מונה דיסק 2:18:34)

סשה שאתה סגרת את הדלת בשביל שלא ימצאו אותה.

רומן כן.

יורם מה עשית? מה עשית? מה עשית עוד כדי שלא ימצאו אותה?

רומן למה בפנים?

סשה בשביל שלא ימצאו אותה, מה אתה עשית עוד בשביל זה?

רומן אני סגרתי את הדלת וזהו.

סשה רק נעלתי את הדלת.

יורם בסדר, לא. באיזה… באיזה תנוחה היא הייתה? למה חשבת שלא ימצאו אותה?

רומן כלומר…

סשה למה אתה חשבת שלא ימצאו אותה, באיזה תנוחה אתה השארת אותה?

רומן שם… איזה תנוחה. כי כשמושכים את הדלת, רואים שהיא סגורה, אם היא סגורה אז יש שם מישהו.

סשה זה לא חשוב באיזה תנוחה, אם מושכים דלת, דלת נעולה, אם דלת נעולה אז מישהו יש בפנים.

יורם בסדר, אבל נכון… מישהו, מישהו יש בפנים אבל אם… רגליים יוצאות החוצה, אז יכולים לראות.

סשה אם הרגליים יוצאות החוצה אז יכולים לראות.

רומן הרגליים לא יצאו. (מונה דיסק 2:19:30)

סשה זה למה אנחנו שואלים באיזה תנוחה אתה השארת אותה.

רומן אני קיפלתי את הרגליים וכאילו השענתי אותם על הקיר. כאילו הצמדתי אותם לקיר קצת.

סשה אני קיפלתי לה את הרגליים ואיכשהו תקעתי אותם בקיר.

רומן אני לא יודע, אני לא בדקתי. לא הסתכלתי ככה מלמטה, אני לא יודע.

סשה מדובר באיזה תנוחה היא נשארה שם כשאתה הלכת, זאת שאלה מאוד פשוטה וברורה. למה אתה לא רוצה לענות עליה? מה גם שהיא לא קשורה בכלל למה שאתה סיפרת לי עכשיו. זאת שאלה טכנית לחלוטין.

יורם רומן. אנחנו אמרנו, אמרתי לך. בית משפט מתרשם כשאתה אומר אמת. כשאתה אומר כל הזמן את האמת.

רומן בכוונה. עושה זה, רצחתי אותה.

יורם בית משפט…

סשה מדובר בזה שבית המשפט צריך להיווכח בכך שאתה מספר לנו את האמת בכל שאלה שאנחנו שואלים אותך.

יורם כשאתה אומר את האמת. בבקשה, אמת. אני לא מדבר עכשיו, עזוב בכוונה, עזוב. אני שואל אותך דברים טכניים, תשמע, טכניים. רגע, רומן, (מונה דיסק 2:20:42) שנייה, שנייה. טכניים.

רומן אני עכשיו אומר אתה מבין הכול. של אלכס, של אלכס אני אמרתי למה. מה זה מספיק. מה אני רוצה לעשות ולא עשית. מה אני רוצה אבל לא רצית. מה אני אומר לו מה היה אצלי, זה אני… (לא ברור) יודעת רק הוא. אצלי זה היה בעיה כזאת, מתי אצלי יש … (לא ברור). היא בילדה הזאת אני לראות בחורה מי עושה זה. אצלי… אני רוצה לעשות אותו דבר כמו היה אצלי.

יורם מה כאילו רצית לשכב איתה? רצית סקס איתה?

רומן לא.

יורם לא סקס? (מונה דיסק 2:21:43)

רומן לא סקס. אלכס יודע.

יורם הוא…

רומן אני ראשונה, בחור, הוא שני מי… (לא ברור) זה, זה לא יודע, זה… מה אצלי היה זה לא יודעת אבא שלי. לא יודעת. אני גר כל יום ביחד. ואני… מפחד לתת אישה שלי יודעת סיפור הזה. היא הלך. אצלי זה, יותר חשוב משהו אחר, יותר חשוב.

יורם זה בסדר רומן.

רומן תשמע. אני רוצה… (לא ברור) עד הסוף ואני אומרת של אלכס מה צריך על המשפט. הכול זה מדבר, הכול מה היה אצלי עשרים שנים לפני, עשרים ואחד שנים לפני. מה אצלי היה. למה אני לעשות ככה, ככה וככה. למה אני עושה. ומשפט רואה, כן. הוא באמת, נכון, טוב, הוא.

יורם בית משפט רואה זה, מה אתה אומר עכשיו, אם אתה הולך מאה אחוז איך שהלכת. תשמע, עכשיו אחרי שאמרת מה שאמרת, לך מאה אחוז. אתה יודע למה רומן? מאה אחוז. תשמע, לשנייה… עכשיו אין מה להסתיר…

רומן סליחה, בבקשה, שנייה…

יורם כן.

רומן אבל זה יודעת אישה שלי. היא… אה… לא מבין.

יורם למה? מה פתאום? לא…

רומן אני לא מבין זה אם מישהו…

יורם אשתך יודעת את זה היא לא הולכת… (מונה דיסק 2:23:31)

רומן אתה אצלי, אלכס רוצה שים זה בחוץ.

יורם אבל אישה עכשיו יודעת, היא יודעת, לא… אם נניח אישה תדע. למה תעזוב? לא, היא לא תעזוב אותך. לא.

רומן אבל…

יורם היא לא… היא לא תעזוב את רומן.

רומן אני רוצה לעשות זה. אני רוצה לעשות… (לא ברור) זה בדיוק ילדה היה כמו… לפני הרבה- הרבה זמן, לפני הרבה זמן. אני אומר של אלכס, אלכס, סליחה. סליחה אלכס, אני יודע, אבל אני יודע משטרה יודעת הכל אבל אני לא רוצה מדבר הסיפור הזה עד המשפט, אני מפחד. אני לא מבין כלום, אני לא אומר.

יורם (בטלפון) דחוף, מרה? באי.

רומן אני אומר רק, אני לא רצחתי ילדה, אני אומר זה סתם ו… מה אני רוצה לעשות שמה בשירותים, זה היה מינימום של חמישים שישים שנים מינימום. אבל אני רצחתי ילדה זאת.

(קטיעה בהקלטה)

רומן אני רוצה לעשות משהו. זה לא קשה, זה קשה. אבל לא… איך אני רצח… רוצה לעשות אבל אני לא עושה זה. לא.

יורם … (לא ברור) אתה רצית לעשות משהו הרבה יותר?

רומן כן. אבל אני לא עושה.

יורם לא עשית?

רומן לא עושה. ורצחתי ילדה זאת, וילדה…

יורם תראה רומן. אחרי… תקשיב, בית משפט ידע כל מה שאמרת פה.

רומן: לא. לא. אני אומר של אלכס מה… אני… (פונה לסשה ברוסית) איך אומרים את זה? אני אמרתי שאני לא מתכוון לכתוב שום דבר.

סשה הוא אמר שהוא לא מתכוון לחתום על שום דבר (מתרגם לעברית).

רומן כלומר…

יורם זה ייכתב.

רומן מה שבית משפט ייתן לי.

סשה מה שבית משפט ייתן לו.

רומן זה היה צריך להיות אותו העונש על מה שאני עשיתי.

סשה זה היה צריך להיות העונש על מה שהוא באמת עשה.

רומן אבל יש לי שתי ברירות. שניים…

יורם בית משפט ייתן לו עונש… בית משפט לא נותן עונש על מה רצית. רק על מה עשית. הבנת? תסביר לו.

סשה לא נותנים פה עונש על הכוונה, נותנים פה עונש רק על מה שנעשה.

יורם הבנת את זה? (מונה דיסק 2:26:31)

סשה על מה שרק תכננת לא נותנים עונש.

יורם עכשיו… (לא ברור, מדברים יחד)

סשה העונש… (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן…

רומן מה שהיה איתי. אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא רוצה.

סשה אתה אומר.

יורם רומן…

רומן אני אמרתי לך. לו אמרתי שאני רציתי לעשות משהו אבל אני לא אמרתי מה.

יורם רומן, רומן. לא, לא… רומן, אני רוצה להבין משהו. לא לפרוטוקול, רומן, בסדר, אל תכתוב. לא כותבים את זה.

רומן אני, תתרגם לו…

יורם למה…

רומן תגיד שאני יודע שבכל מקרה יש ראיות נגדי. אני יודע את זה. אני יודע שיכניסו אותי לכלא. אני אקבל את העונש הזה. עונש צודק על מה שאני עוללתי. עשיתי. אבל אשתי תאמין עד הסוף שאני לא…

סשה הוא יודע שיש לנו ראיות נגדו, הוא יודע שהוא יקבל עונש צודק על מה שהוא עשה. אבל הוא גם יודע שאשתו לא… לא תדע על הדברים הנוראיים שהוא מספר לנו.

יורם אבל למה לא… (מונה דיסק 2:27:30)

סשה והיא… הוא לא רוצה שהיא תדע.

יורם אתה לא רוצה רומן?

סשה שאשתו תדע.

יורם רומן… אתה לא רוצה שאשתך תדע? אבל למה? אולי לפחות זה יעזור לה.

רומן זה קשה, אבל עדיף ש… בכלל לא לצאת מהכלא מאשר לצאת מתי שהיא לא תהיה.

יורם רומן, תגיד לי…

רומן עדיף לא לצאת בכלל…

יורם לא לכתוב.

רומן מאשר לצאת אחרי כמה זמן ושהיא תלך.

סשה יותר טוב בכלל לא לצאת מבית סוהר מלצאת אחרי זמן מה ואשתו תעזוב אותו.

רומן ואני אעשה את הכול…

יורם שנייה רגע, לא לפרוטוקול רומן.

רומן אני עשיתי את זה, סיבכתי את עצמי ככה שאין לי דרך לצאת.

סשה הוא כל כך בלבל את עצמו, כל כך סיבך את עצמו שאין לו יציאה מהמצב הזה.

יורם רומן, שאלה. לא לפרוטוקול. אמרת קודם ש… חתכת אותה ביד. למה?

סשה בדיוק הנושא שדיברתי איתו לפני שנכנסת.

יורם כן, למה הוא עשה את החתך הזה ביד?

סשה הוא לא הספיק לספר לי.

יורם לא? ככה בינינו. (מונה דיסק 2:28:44)

סשה אתה הבנת, כן, מה שהוא שואל אותך.

רומן למה אני חתכתי…

יורם רומן, רומן, תסתכל עלי. בינינו עכשיו, אנחנו יושבים, שלושה גברים.

סשה למה אתה עשית את זה.

יורם יושבים פה שלושה גברים. אבל גברים שלושתנו.

רומן אני לא יודע למה אני עשיתי את זה. אני לא יודע למה אני עושה. כאילו… אני לא יודע. מה…

יורם מקודם דיברת עם…

רומן מה שאני רציתי לעשות אני ידעתי שאני רציתי לעשות. אבל אני לא עשיתי את זה. למה אני חתכתי את היד. אני לא…

סשה מה שהוא רצה לעשות הוא יודע, אבל הוא לא עשה את זה. חתך לה את היד…

יורם לא, היד זה לא קשור למה שהוא רצה לעשות. זה משהו אחר. למה הוא, למה הוא עשה את זה? כאילו… בכל זאת, למה.

רומן לא יודע.

סשה בסדר, תתחיל מזה שתספר איך אתה עשית את זה.

יורם רומן…

סשה אמרתי לו, חכה, אמרתי לו, טוב, בסדר תתחיל מזה שתספר איך עשית את זה.

יורם איפה היא הייתה כשהוא עשה את זה?

סשה איך זה היה שחתכת לה את היד, איך היא…

יורם רומן…

רומן מה זה משנה סשה?

סשה אנחנו עושים חקירה, תבין. אין לך…

יורם דיברת הכול כבר רומן.

רומן יש לכם פרוטוקולים, יש לכם תוצאות של הנתיחה שלאחר המוות, יש, סשה. אבל בשביל מה, בשביל מה…

סשה כי אתה צריך להסביר את כל מה שעשית.

רומן אני בכל מקרה לא אגיד את זה בבית משפט.

סשה עכשיו אתה מדבר איתנו. אתה מדבר איתנו עכשיו. תסביר איך עשית את זה. באיזו תנוחה היא הייתה. ואם אפשר, תסביר למה אתה עשית את זה. (הפוגה בדיבור) אתה הרי מבין טוב מאוד שזה נחוץ לנו.

רומן למה?

סשה בתור אנשים שעושים חקירה בתיק הזה. באותו אופן אתה יכול להגיד למה אתם הייתם צריכים את כל השאר. אתה מבין? זה מאוד פשוט. תסביר איך התבצעה שרשרת האירועים הזאת. זה אחד החוליות של שרשרת הדברים שבוצעו שם. תסביר את השרשרת הזאת. את החוליה הזאת, יותר נכון. (הפוגה בדיבור) אני מקשיב.

רומן אני לא אספר שום דבר.

סשה למה, תסביר לי.

רומן אני לא רוצה לספר שום דבר. להגיד את האמת. עם יד על הלב. אני לא רוצה לספר שום דבר.

סשה אני מבין שאתה לא רוצה. זה אני מבין טוב מאוד דווקא.

רומן לא רוצה.

סשה זה אני מאמין לך. לא רוצה לספר. (הפוגה בדיבור) עם הפעולה הספציפית הזאת קשור משהו ספציפי.

יורם אל תספר את זה אם אתה לא רוצה.

רומן אני…

יורם בשבילי, בשבילי פשוט רומן, אל תספר, לא, אל תספר לי. אבל אני שואל משהו אחר. תקום עכשיו. תקום עכשיו.

רומן אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.

יורם למה הוא לא עושה את זה?

סשה תקום, תקום, הוא מבקש…

יורם רומן…

רומן … (לא ברור, מדברים יחד) נו, נו.

יורם תראה לי באיזה פוזיציה עזבת אותה.

רומן אני אמרתי שאני לא רוצה לספר.

סשה הוא אומר הרי אמרתי… (לא ברור, רעשים ברקע).

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, עייף? רומן. עייף? אתה נראה לי עייף. אה?

רומן מה זה עייף?

סשה אתה עייף?

רומן אני עייף ו… אני מפחד.

סשה אני גם עייף וגם מפחד. ממה?

יורם רומן…

רומן אני לא רוצה להגיד שום דבר, שום דבר…

סשה ממה אתה מפחד?

יורם רומן…

רומן אם משהו מזה יצא החוצה. החוצה. כלומר, לא בבית משפט אלא פשוט יצא.

סשה הוא אומר, אם משהו מזה יצא החוצה, לא לבית משפט, בכלל החוצה משהו יצא מזה. נו?

רומן אז תעלה כל השרשרת של כל האירועים.

סשה אז כל השרשרת של אירועים שגרמה לי ככה…

רומן הכול יצא. וככה, וככה אף אחד לא יידע את זה.

סשה וככה אף אחד לא יידע את זה.

רומן כלומר זה יישאר איתי.

סשה אבל איך התנוחה שבה היא נשארה…

יורם מה זה קשור? מה זה קשור? רומן, מה זה קשור?

סשה אם היא ישבה או עמדה או שכבה.

יורם אתה… אתה… (לא ברור, מדברים יחד) אתה אומר אמת. כאילו מה זה קשור רומן?… (לא ברור) מה זה קשור רומן?

סשה לא החתך, אנחנו לא מדברים על החתך.

יורם למה אתה לא אומר? מה זה קשור? מה זה קשור, רומן? זה לא קשור.

סשה למה דווקא פה אתה נסגר?

יורם זה לא קשור. מה אתה משאיר לעצמך משהו? זה לא קשור.

רומן אני לא זוכר איך היא נשארה.

סשה אני לא זוכר איך היא נשארה.

(הפוגה בדיבור)

יורם נדמה לי שאתה זוכר רומן.

רומן סשה, אתה לא מבין…

סשה לא, אני מבין.

רומן אתה לא מבין. אני סיפרתי…

סשה אני לא מבין את הכול. אני לא מבין איזה קשר יש לפוזה שהיא נשארה בה…

יורם רומן. הוא יודע טוב מאוד באיזה פוזה. אתה זוכר טוב מאוד באיזה פוזה רומן.

רומן אני יודע.

יורם אתה יודע, אני יודע.

רומן אבל אני שכחתי.

יורם לא. אתה לא שכחת. אתה זוכר. עזוב, למה? אתה מספר פה הכול. אתה מדבר איתנו הכול אמת, הכול פתוח. כמו חברים אנחנו מדברים. אז… אני שואל אותך כמה שאלות, תענה לי. אז אתה לא רוצה, בסדר. למה? בסדר, אני מבין למה לא. למה חתכת אותה, בסדר. אני מבין. אל תספר לי. לא רוצים… אתה לא רוצה. אבל זה, מה זה קשור? זה פרט זה… שתי… (לא ברור) בית המשפט ישאל אותך. אתה רוצה שבית המשפט ישאל אותך?

רומן מה אני רוצה בבית משפט?

סשה בית המשפט ישאל אותך את השאלות האלה.

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אם זה לא ייסגר כאן, יעשו לך את זה בבית משפט.

יורם מה? כאילו מה אתה… זה כאילו נראה, רומן, זה נראה כמו מניפולציה. נראה כמו מניפולציה שאתה לא רוצה להגיד מה…

סשה אם זה לא יתברר בחקירה ויוגש… (לא ברור, מדברים יחד)

יורם … (לא ברור, מדברים יחד)

סשה בית המשפט יחקור את זה שם.

יורם הוא אומר הכול. אתה… איפה זה, איפה פה, איפה… זה כאילו, מה זה חשוב? מה זה משנה?

רומן אני אגיד שאני לא רצחתי, זה למה לכל השאלות…

סשה ובבית משפט אני אגיד שאני לא הרגתי בגלל זה אני לא…

רומן אני…

סשה אני לא אצטרך לענות על שאלות.

רומן אני אומר…

סשה למה תגיד בבית משפט שלא הרגת?

רומן לא. אני… הוא… משפט רוצה לדעת למה ככה, למה ככה. והוא רוצה לדעת מתי אני… מתי שאני אומר הודאה, אם אני… אני מסביר. כלומר, כאילו… כאילו אני מודה באשמה שלי ו… גילוי, זה…

סשה הודאה.

רומן הודאה מלאה.

סשה נו?

רומן אבל אם אני אגיד אותו אז הכול יצא.

סשה זה למה אתה לא מתכוון להודות?

רומן זה למה בבית משפט אני אגיד שאני לא רצחתי. אני יודע שייתנו לי מאסר עולם, אני אהיה בן אדם מניפולטיבי.

סשה אם אני… אם אני מודה בבית משפט, אני אצטרך להגיד את כל היתר. ואם אני לא אודה בבית משפט, אז אני יודע שאני אקבל את המקסימום אבל אני לא אצטרך לספר את הכול. אתה מבין? ואני מוכן לזה שאני אראה מניפולאטור בבית משפט.

יורם אתה בבית משפט…

רומן אז אני אהיה בטוח שזה לא יצא.

יורם רומן, אבל…

סשה ואני אהיה בטוח שהסיפור לא יצא לאור.

יורם רומן, אני אשאל אותך שאלה אחרונה להיום. מספיק, זהו. מספיק להיום? מספיק להיום? רק הדבר הזה. אתה… מה… אתה חושב שבבית משפט. אתה רוצה סליחה. אתה לא תגיד. בבית משפט מה תגיד? מה בבית משפט תגיד?

רומן אני מדבר מה אני לא עשיתי.

יורם אה?

רומן מה אני לא עושה זה. לא עשית. שאני לא עשיתי את זה.

סשה הוא אומר אני… אני אגיד שאני לא עשיתי את זה.

יורם למה תגיד ככה?

רומן בגלל שאז אני לא אצטרך להסביר את כל ה…

סשה כי אז אני לא אצטרך להסביר את כל ה…

רומן למה מה…

סשה כל הלמה ואיך ומה.

רומן אני יודע. אני יודע מה משפט תן לך. עד הסוף, פול. אני יודע. אבל אז שום דבר לא יצא.

יורם אבל יש לך אישה וילד.

רומן יש.

יורם יש אישה וילד.

רומן ומה, יותר טוב לך בחוץ אין… מתי לך חמש עשרה שנים והאישה וילד הלך? זה יותר טוב? אני לא יכול גר בלי אישה. וילד שלי…

יורם רומן… טוב. עזוב, אנחנו נמשיך מחר. רומן, מחר אנחנו נמשיך. אתה עייף, עזוב. בסדר, אתה עייף, גם אנחנו עייפים. זהו, מספיק להיום. תאכל אבל. תאכל משהו קטן. רומן, תאכל.

רומן לא רוצה, תודה.

יורם אתה רוצה לשתות?

רומן לא רוצה. (הפוגה בדיבור) אפשר מים… מים. זה. קרים.

יורם מים קרים?

רומן אפשר את האזיקים סשה?

יורם סשה. קפל את הזה.

סשה לא קיבלתי תשובות לשאלות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אז זה לא יצא. אז זה יצא וזה יהיה… אבל אני אקבל עונש צודק על מה שאני עשיתי.

סשה אני לא מבין רק דבר אחד. אני מבין הרבה דברים, אבל אני לא מבין דבר אחד. אין הסיפור הזה עם התנוחה משפיע על כל מה שאתה סיפרת לי עכשיו? אנחנו הרי יודעים איך אנחנו מצאנו אותה. אנחנו יודעים הרי איך…

רומן יש מים רגיל? קרים.

יורם אתה לא אוהב קולה?

רומן אני אוהב אבל מים רגיל יש?

יורם לא קרים.

רומן אה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם טוב.

רומן אני יודע באיזה תנוחה אתם מצאתם אותה.

סשה נו, וגם אנחנו יודעים באיזה תנוחה מצאנו אותה.

רומן אני יודע באיזו תנוחה היא נשארה.

סשה נו. ברור שאתה יודע, אם אתה עשית את זה.

יורם אנחנו…

סשה רגע, אני יודע שאתם יודעים באיזה פוזה היא נשארה וגם אני יודע באיזה פוזה היא נשארה. אז למה אתה… מה מפריע לך לספר לנו את כל זה?

יורם רומן, ככה אני מבקש ממך, כבן אדם. בסדר? תעשה את זה בשבילי כי אני מבקש ממך.

רומן אני לא זוכר. אני שכחתי.

יורם אבל אני מבקש ממך רומן. (הפוגה בדיבור) מה זה משנה הפוזה לבית משפט? מה זה משנה? לא לפרוטוקול. תעשה את זה כי אני מבקש ממך, בסדר? לא לפרוטוקול.

רומן שכח… (לא ברור) לא ראיתי.

יורם מה?

רומן לא ראיתי שום דבר.

סשה אה?

רומן רציתי להסתכל איך אצל הילדות שם… מה איך, לא היה לי זמן להסתכל אצל אשתי, אני הסתכלתי אצל הילדה, כאילו סוטה.

יורם טוב, נו ,הוא לא רוצה.

סשה הנה זה עכשיו, לא רגע… אתה לא יודע מה הוא אמר לי.

יורם לא. מה הוא אמר לך?

סשה רציתי לראות איך הכול בנוי אצל בנות, אצל אשתי לא הספקתי להסתכל. אבל חשבתי שזה ישפיע עלי ויוציא אותי… יציג אותי כאיזה סוטה.

רומן משהו כזה.

סשה זה למה זה מפריע לך? אבל אתה יודע מה אתה עשית אחרי זה, שאנחנו לא נבין את זה. נכון?

רומן זה לא… אני לא הסתכלתי על שום דבר.

סשה אני יודע.

רומן אני פשוט אמרתי… בלי לחשוב. אני חשבתי שתגידו כן… ואני כמו מטומטם, שיהיה.

סשה להגיד את האמת… (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן מטומטם, כן?

סשה לא, אני לא אומר, אתה לא טיפש. אתה רחוק מזה. אתה רחוק מלהיות טיפש. אבל אתה מסבך לעצמך את החיים יותר מידיי.

רומן אני יודע סשה.

סשה בשביל מה? בשביל מה?

רומן סשה…

סשה בשביל מה? תסביר את עצמך.

רומן אני יודע.

יורם … (לא ברור).

סשה אני יודע. אמרתי לו, אתה לא טיפש ואתה מסבך לעצמך את החיים, יאללה… (לא ברור).

יורם תאכל משהו רומן. תאכל.

סשה תן לי… (לא ברור) בבקשה.

רומן תגיד לי בבקשה, איפה אני לישון?

יורם מה אתה?

סשה לעשן?

יורם לישון?

רומן לישון.

יורם פה.

סשה פה.

רומן פה? ואם אני על מה…

יורם איפה, איפה ישנת אתמול.

רומן אה? פה… בכלא.

סשה כן.

רומן לא, כי אני חשבתי פה… לא איפה שכולם.

סשה לא, לא, לא. הכול צריך להיות לך שם.

יורם לא, לא. איפה ישנת אתמול.

סשה יש לך שם הכול?

יורם למה בסדר שמה רומן, לא?

רומן בסדר. אז למה לקחתם את הדברים שלי אני לא מבין.

סשה אנחנו רוצים לבדוק משהו. בסדר?

רומן … (לא ברור, רעשים ברקע) מישהו נוסע שם למטה.

סשה איך? לא הבנתי מה אתה רוצה.

רומן אסור לי עכשיו לא… (לא ברור) לא לדבר.

סשה עכשיו חקירה. אתה יכול להיות קשור עם אנשים…

רומן כן, כן, כן, אני שכחתי. אני שכחתי. אני…

סשה מה שאני הבטחתי לך עם אשתך, אני לא שכחתי את זה. אני אתן לך את זה.

רומן לא, פשוט הייתי רוצה תמונה.

סשה של מי?

רומן של הבן שלי ושל אשתי.

סשה תקבל. אני מבטיח לך, תקבל. ושיחת טלפון אני גם אתן לך. מתי שנסיים את החקירה. אני לא שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן (בוכה)

סשה מה אתה רוצה להגיד?

רומן (בוכה) שום דבר.

סשה עשית את העניין. זה למה אני אומר לך, תתנקה. עד כמה שזה אפשרי. כמובן, אף אחד לא יכול למחוק את מה שקרה. אבל אפשר להקטין את החטא. לשפר. מתי שאתה תודה. אתה יודע את זה בעצמך.

רומן (בוכה) אני…

סשה מה?

רומן אתמול מתי שישבתי בתא.

סשה נו?

רומן היה בחור.

סשה נו?

רומן איך הוא עיצבן אותי.

סשה נו.

רומן צועק רומן, אם… (לא ברור) בטוח שאתה לא עשית את זה,… (לא ברור) לאסוף כסף בשביל עורך דין. אני לא רציתי עורך דין בתשלום.

סשה רוסי? (הפוגה בדיבור) אה.

רומן אני לא יודע. ככל הנראה עורך הדין יוכל להוכיח את זה שאני לא קשור לעניין, שאני חף מפשע. זה בערך תשעים ותשעה אחוז שהוא יוכיח את זה. אחוז אחד אני משאיר לא לעורך דין, אני משאיר לבן אדם אחר.

סשה לאשתך?

רומן לא.

סשה למי?

רומן בעניין הזה… (לא ברור) בן אדם אני עוד עורך דין. אני לא יודע איך הוא יתנהג. אני לא יכול לענות עם זה…

סשה איזה בן אדם?

רומן עם הזמן, כל מה שאני אמרתי לפני זה, עם הזמן, הכול יעלה על פני השטח סשה. אני אומר לך את האמת, הכול יעלה על פני השטח.

סשה למה אתה מתכוון…

רומן או שלא יעלה על פני השטח…

סשה מה זאת אומרת מה שאתה אמרת לפני זה. מה שאתה אמרת לי עכשיו?

רומן לא, לא, לא, לא. זה שאני חף מפשע וזה… מה שאמרתי בתחילת החקירה.

סשה נו.

רומן הכול יצא.

סשה למה אתה מתכוון?

(הפוגה בדיבור)

רומן מתי שהאחוז הזה יתחיל לעבוד. אחוז אחד. או מאית של האחוז הזה. אתה תקבל את התשובות לכל השאלות סשה, לכולם. תאמין לי. מה שאני אמרתי לרצוח את עצמי, לא. אני לא הולך לרצוח את עצמי. זה… אני פשוט אומר ש… בשביל שאני אהרוג את עצמי אני לא צריך חבל אני לא צריך שום דבר. אני בונה מקצועי. אני יודע איך עובדים מים וחשמל. כאן בתא מים וחשמל יש בשפע. אתה מבין…

סשה אין לך כוונה כזאת.

רומן כמובן שלא. אני לא טיפש להרוג את עצמי. בשביל מה?

סשה נו, אני יודע שאתה לא טיפש…

רומן כי על האלפית או המאית של האחוז אני תמיד בונה. אני תמיד בונה. ומתי שזה… יצא. אני לא יודע. זה שעורך הדין לא יוכיח את… איך להגיד, חוסר הקשר שלי לעניין, את חפותי. בזה אני בטוח בתשעים ותשע אחוז שהוא לא יוכל לעשות את זה, כי כל הראיות נגדי. הראיות שיש לכם הן ראיות חזקות. הראיות שיש לכם, אין לכם אותן.

סשה מה זאת אומרת?

רומן אלה שאני נפטרתי מהם. אין לכם אותם. אני אמרתי, זרקתי אותם.

סשה למי אתה מתכוון בתור בן אדם שלישי אני לא הבנתי.

רומן עם הזמן.

סשה מה עם הזמן?

רומן סשה, עם הזמן.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה, אני יכול לעשן קצת?

סשה תעשן.

רומן פשוט העצבים שלי לא מחזיקים. שיחת הטלפון לאשתי, לאשתי, זה לא חובה…

סשה אני מבין.

רומן אני פשוט, אני פשוט ביקשתי…

סשה אם אנחנו… (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני מבין טוב מאוד שאין לך את הזכות, לאף אחד אחר אין את הזכות… זה באינטרס של החקירה.

סשה רומן, אני אמרתי לך, מתי שהחקירה תגמר, אתה תקבל את שיחת הטלפון.

רומן אני יודע, זה…

סשה … (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כמו שאומרים את זה… מתי שהחקירה נגמרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.

סשה נו, לא מה שאתה רוצה…

רומן לא, אבל אפשר להתקשר הביתה, יש לך את הזכות למפגש.

סשה אחרי… אחרי הגשת כתב האישום.

רומן יש לי את הזכות להיפגש…

סשה יש לך מעמד אחר.

רומן אה.

סשה יהיה לך מעמד אחר. עכשיו אתה נחקר.

רומן אה, בסדר.

סשה אחרי כתב האישום אתה נאשם.

רומן הבנתי.

סשה זה כבר מצב אחר.

רומן הבנתי. אתה יכול להגיד לי… יש לי שאלה, אני לא יודע…

סשה נו.

רומן את תשובה עליה. מתי שיש אישום ובית המשפט פסק עונש של מאסר, לאיזה בתי כלא לוקחים?

סשה זה תלוי באיזה…

רומן נו, אבל מחלקים את כולם פה.

סשה מקומות פניים. באיזה בית כלא יש מקומות פנויים. באיזה מחלקות יש מקומות פנויים.

רומן תקשיב.

סשה אין בתי כלא מסוימים לפושעים מסוימים. כלומר, אתה יכול לשבת בכל בית כלא. אין פה מחנות. לא יושבים במחנות, יושבים בבתי כלא. (הפוגה בדיבור) רומן. כל זה כבר שאלות טכניות. אתה תקבל עליהן את כל התשובות.

רומן ואחרי כמה זמן מרשים מפגשים. אני שמעתי שכאילו האישה יכולה לבוא כאן לפגישה עם בעלה, ישר אחרי ש… (לא ברור)

סשה מתי שאתה… שנייה. (בטלפון) אה, כן, כן. טוב. זה מתי שאתה כבר נמצא במצב מסוים שנותן לך את הזכות, אז אתה מקבל את המפגש. כשאתה יושב כבר בגלל אישום מסוים, יש לך כבר את הזכות. בסדר? טוב, רומן…

רומן בסדר.

סשה אני רואה שאתה באמת עייף. אתה צריך לנוח.

רומן השאירו פה… (לא ברור).

סשה עכשיו בוא נבדוק את הדברים שלך.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה ננקה את השולחן הזה. (הפוגה בדיבור) יאללה. תוציא את הדברים שלך…. (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן בשביל מה?

סשה נו, תניח, אני רוצה לבדוק משהו. אחרי זה תיקח את זה חזרה.

רומן הנה… (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה אתה מסכים שאנחנו ניקח את זה לבדיקה.

רומן בבקשה.

סשה או קי, תודה. תודה רבה. (הפוגה בדיבור) או קי. עם החולצה הזאת אתה היית בעבודה?

רומן כן. בחולצה הזאת אני הלכתי לעבודה.

סשה אתה הלכת.

רומן כן.

סשה זה הג'ינס. אני רוצה לראות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אה, זה רק שחור?

רומן כן, זה גם בבקשה.

סשה או קי. בג'ינס הזה אתה, כמו שאני הבנתי, הלכת הביתה אחר כך, כן? (הפוגה בדיבור) הגרביים שיש לך פה? משהו מבין אלה היה באותו יום עליך?

רומן לא. אלה גרביים נקיות.

סשה אני מבין.

רומן מסרו לי.

סשה אה, מהבית.

רומן זה מהבית.

סשה והגרביים שבהם אתה היית אז בעבודה? זה אחד מאלה? אחרי הכביסה?

רומן לא. אחרי הכביסה יש לי גרביים… אתה רואה, גומי הדוק.

סשה נו.

רומן אלה בכלל גרביים חדשות.

סשה אה.

רומן הנה, זה ספורט. כל הספורט זה אני הולך לעבודה.

סשה אה.

רומן ו…

סשה אולי היית בגרביים האלה? זה יכול להיות?

רומן ככל הנראה אני הייתי בגרביים האלה.

סשה אני יכול לקחת אותם?

רומן כן, בטח.

סשה תודה.

רומן למה אני יכול לתת אפילו את אלה. כי ספורט… לא, אני הייתי בכחולות אדומות ואצלי בבית יש נראה לי עוד זוג או שניים של גרביים כלאה. יש לי גרביים עם גומיות חלשות. אבל אלה גרביים שבהן אני הולך לעבודה. לא הגרביים שאני עובד בהן. איפה שיש גומיות חלשות, מתפרקות, בגרביים האלה אני עובד. אם אתה רוצה לקחת ממני…

סשה אני רוצה לקבל את הגרביים שבהן אתה עבדת. שבהן אתה עשית את כל זה.

רומן טוב. אלה שבהן אני עבדתי הן בבית. יש להם גומייה חלשה.

סשה הגרביים שבהן היית ברגע שאתה עשית…

רומן גומייה חלשה, גומייה חלשה יש להם.

סשה ואיפה הן? אצלך בבית?

רומן בבית.

סשה או קי. כלומר, אתה לא היית בגרביים האלה?

רומן לא. המכנסיים האלה והחולצה הזאת זה מה שאני הלכתי איתו לעבודה.

סשה אחרי שאתה הגעת, אתה כיבסת את המכנסיים האלה?

רומן לא.

סשה וגם לא את החולצה. ואיפה הגולף השחור שלך?

רומן במשטרה. אתם הרי…

סשה גולף שחור.

רומן אתם החרמתם אותו.

סשה אה. הוא בבדיקה. או קי.

רומן זה… (לא ברור, רעשים ברקע) צריך עוד משהו?

סשה זהו. תשים את כל זה כאן. מה יש לך פה?

רומן זה בגדים מלוכלכים, זה צריך לכבס.

סשה אה, זה מהתא?

רומן כן. זה מה שאני החלפתי. יש לי שאלה כזאת. יש לי שאלה כזאת. נותנים פה בכלל סבון או לא?

סשה אני חושב שכן, אבל תבקש מהם שהם ייתנו לך. אני חושב שהם ייתנו לך.

רומן פשוט אתמול אני כיבסתי את… (לא ברור, רעשים ברקע) אני לא יודע איך… (הפוגה בדיבור) אתה צריך לכבס הכול… (לא ברור) אפשר להרשות את זה. (הפוגה בדיבור) אני… זאת לא העבודה שלך, פשוט כאן… מתי שעבד הוא לא, לא ככה…

סשה מה? מה?

רומן אני אחזיר עכשיו.

סשה נו. למה אתה מתכוון ככה עשו תמיד? נו זה אני יודע שזה היה ככה.

רומן הם… אני שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה קח את התיק. מחר נדבר עוד פעם. (הפוגה בדיבור) בבקשה אל… (לא ברור) את הנשק שאין לו שום קשר לעניין.

רומן אני לא אדבר. אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה בסדר.

סוף הקלטה

מ.ט. 120/06 חקירת רומן זדורוב עם השוטרים/חוקרים סשה, יורם אזולאי וציון מיום 21/12/06 (קובץ 2 חלקים 1/2 מוצגים ת/094 ת/096 ת/029)
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3