רפ"ק יורם אזולאי – עד התביעה מס' 1 חלק ד

129

בתי המשפט

 

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

12/07/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   
 

בשם המאשימה: עו"ד ענבר ועו"ד שטרן

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

 
   

פרוטוקול

עו"ד ענבר: כאשר חברי הגיש את התמליל נ/9, הסתייגנו כפוף לבדיקה, לבדיקתי יש מספיק הערות, אני מבקשת להגיש את ההסתייגות ועד שבית המשפט יחליט ויקבע.

התמליל נשוא בדיקת התביעה בהסתייגויותיה כפי שגם התרנו בקבלת נ/9 בהחלטה המקורית מוגש ומסומן ת/45.

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

רפ"ק יורם אזולאי מוזהר כי הוא נמצא עדין תחת אזהרה וממשיך להשיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.אני מבקש להשלים איתך חובה שנותרה מהדיון הקודם – באשר לאמרתך בעמ' 7 שורה 8 לפרוטוקול, שם העדת : "אנו מעריכים שזמן הרצח הוא בין 13:35 ל – 14:00"

ת.בערך

ש.אני אעבור איתך על כל הנתונים ואוכיח לך שהשעה המדוייקת עד השניות שבו נראתה תאיר עולה לאחרונה בגרם המדרגות הוא 13:21:30 – שי יפרח מספרת שלאחר השיעור החופשי שהיה לה בהפסקה של השיעור החמישי: "אמרתי לה לתאיר ז"ל שיש לי שיעור חופשי ואז היא אמרה לי שגם לה יש תיאטרון….." – חצי שעה מהרגע של ההפסקה ישבו בצוותא חדא, לכך מן הסתם נצטרך להוסיף שתי דקות מתחילת ההפסקה, זה כנראה הזמן שלקח להיפגש וללכת לפרגולה, במקרה כזה נקבל את השעה 13:22, זו השעה שבה עזבה המנוחה את שי יפרח והלכה לברזיה

ת.אתה יכול לתת דבר כזה רק אם היית שם, אתה מעריך אבל אתה לא יכול להגיד זמן מדויק, נשמע לי לא סביר בעליל

ש.אני מפנה אותך לנאמר בפרוטוקול ישיבה ראשונה, עמ' 12 שורה 25 – שם סיפרת בבית המשפט שמרגע מציאת הגופה ועד השעה שהגעת לזירה בסביבות השעה 21:00, נתת הוראה לסגור את הזירה

ת.להרחיב את הזירה

ש.הזירה הזו למעשה הייתה פרוצה כך שבאופן שעד שהיא נסגרה, לקהל הרב, אזרחים, שוטרים, קרובים, תלמידים, הייתה נגישות לזירה ולסובב אותה נכון

ת.לא נגישות מלאה, היו שם שוטרים שניסו להרחיק

ש.אני רוצה להרחיב את זה מעבר לאותו יום ואני אומר לך שלמחרת היום בית הספר לא נסגר ותלמידים רבים ואזרחים זרמו לבית הספר

ת.אבל האגף שבו היה הרצח נסגר

ש.הזירה – השיחים, מה שסובב מסביב לבית הספר פתוחה לקהל הרחב

ת.לפני שהתלמידים הגיעו, בוצעו סריקות בכל הזירה מסביב ע"י עשרות שוטרים

ש.אני מפנה אותך לתשאול של הקטין קווין בלטר שהוא מתנדב במשא"ז שהיה יחד עם חברו לירן ספחי גם הוא מתנדב במשא"ז, שניהם סגרו את הזירה על פי הנחיה ותדרוך ששמעו על מציאת גופתה של תאיר ז"ל ועמדו בשער בית הספר למנוע כניסה של מי שלא אמור להיכנס והם מספרים שהגיע נער הלומד בבית ספר ברנקו וייס ששמו מ.א. וביקש מלירן להיכנס לבית הספר, הוא אכן נכנס, הלך אל השיחים, לקח שתי מקלות מלופפים באיזולירבנד, הסתיר אותם מתחת לחולצה, עזב את המקום כשהוא נסער ובלחץ וזה לעדותם של שני המתנדבים במשא"ז – אתם מן הסתם ובאופן טבעי איתרתם אותו, זימנתם אותו ותחקרתם אותו

ת.כן

ש.הוא בזמן תחקורו, הכחיש מכל וכל כי הוא לקח שתי מקלות עטופים באיזולירבנד ושם אותם מתחת לחולצה מבית הספר ונעלם מהזירה, הכחיש, האם אתה או צוות החוקרים שלך איתרתם את המקלות הזה

ת.למיטב ידיעתי, לא, לא זוכר

עו"ד ענבר: זה לא נכון מה שחברי טוען, מ.א. לא הכחיש.

העד ממשיך:

ש.מ.א. אמנם אמר שהוא החזיק מקל אך הכחיש שלקח שתי מקלות בעובי של מקל מטאטא מלופפות באיזולירבנד והחביא אותם מתחת לחולצה – אתה איתרת את שני המקלות האלה שעליהם דיברו מתנדבי המשא"ז

ת.לא

ש.אתה יכול לומר לנו בבטחון שעל המקלות האלה לא היה צמוד להב המלופף באיזולירבנד

ת.לא, לא איתרתי אותם

ש.אתה יכול לומר לנו בוודאות או בקרוב לוודאות שבאותם מקלות לא היו אולי כתמי דם

ת.אני לא יכול להגיד אם היו מקלות, אז איך אני יכול להגיד אם היו כתמי דם, לדעתי לא היו מקלות כאלה

ש.האם למ. א. נעשתה בדיקת פוליגרף

ת.לא, למיטב זכרוני לא

ש.אני מפנה אותך לעמ' 17 שורה 6 לפרוטוקול, סיפרת בעדותך שאיתרתם באותו לילה, נער בשם א.ר. שנראה לכם מתנהג בצורה חשודה וסיפרת גם שהנער נחקר, נלקחו ט.א. בגדיו נתפסו ואני שואל האם השוויתם את ט.א. של נער זה עם ט.א. אחרים שנתפסו בזירה

ת.כל הנתונים, כל הט.א. בזירה נעשתה השוואה לט.א. שנלקחו מחשודים

ש.האם נעשתה על אותו בסיס מה שסיפרת עכשיו השוואת ד- נ – א

ת.הלוואי והיה לי למה להשוות, היה ד-נ-א היחידי שנמצא בזירה היה ה- ד-נ-א של המנוחה

ש.האם תפסתם מהנער נעליים ועשיתם השוואה

ת.כן, גם נעליים וגם בגדים

ש.האם אתה בטוח

ת.בגדים אני זוכר בוודאות, נעליים ב – 99%, בשלב הזה אני לא זוכר שקיבלנו דיווח על טביעות נעל כי זה היה השלב שהמעבדה הניידת הייתה בזירה כשהיינו אצלו בבית, בגדים נתפסו, ד-נ-א נתפס, ט.א. אני לא זוכר אם נעליים, האליבי של הנער אומת בצורה ברורה

ש.בעמ' 18 שורה 18 לפרוטוקול, סיפרת בין היתר על שמועות שהתרוצצו בענין כת שטן, משתמשים בסמים, האם בדקתם את השמועות האלה

ת.כן, בדקנו את השמועות האלה

ש.האם התברר בתום החקירה, בתום הבדיקה שעשיתם שכת כזו קיימת ופועלת וחבריה אורחים בבית הספר הזה, שמדי פעם מבקרים בבית הספר, בבדיקה לא העליתם את זה

ת.לא. בבדיקה עלה שאותם נערים שקוראים להם כת שטן ואני אישית שאלתי למה קוראים להם כך, והתבררה לי תופעה מדהימה, שאותם נערים שבקצרין קוראים להם כת שטן, הם נערים נורמטיבים בת"א, ובגלל שבקצרין התלבשו בלבוש מסוים ושמו נזם באוזן וכו', נקראו "כת שטן"

ש.למשל גם מאוד נורמטיבי שחלק מהנערים האלה על פי העדויות שקיבלתם, מסתובבים עם סכינים ונראים משחקים בסכינים בחצר בית הספר

ת.בבית הספר נתפסו נערים שקשורים, היו שם קבוצות שקראו להם ערסים וכל מיני קבוצות, גם אצל אלה וגם אצל אלה, נתפסו סכינים ובכל הקבוצות נתפסו סכינים ולצערי הרב אם תעשה בדיקה בכל בתי הספר בארץ, אתה עלול למצוא סכינים

ש.אני רוצה להפנות אותך בהקשר זה לתשאול של נמרוד פלטה- מזכר ל"ג-אני מבקש כי תקרא אותו – הוא תלמיד בבית הספר בקצרין

ת.הוא אומר שבשעה 13:10 הוא הולך לכיוו הפרגולה

ש.לאחר שעיינת במזכר הזה לגבי אותה חבורה שנמרוד פלטה מספר עליה, אתה מאשר את הדברים האלה שהוא מספר שיש כת שטן בבית הספר, ילדים מאופרים לובשי שחור – בהסכמת חברתי אני מגיש את המזכר – מוגש ומסומן נ/10

ש.אני קורא בפניך מתשאולה של נועה הוט בהקשר הזה – מזכר מ"ב – הנערה הזו מספרת בהקשר לאותה חבורת פריקים מוזרים, מוסרת שמות, 3 שמות היא מוסרת כמי שהיא מכירה כחלק מאותה חבורה והשמות הם: דני, יבגנה ומירי, חוץ ממירי שאותו חקרתם שלגביו הייתה הודעה שהוא משחק עם סכין, אתם חקרתם את שני האחרים

ת.היה צוות שהוקם לצורך חקירת השמועה של כת שטן, הצוות הזה תחקר אנשים, כולל בדיקות פוליגרף למובילים בתוך החבורה הזו, השניים אני לא זוכר את השמות שהוא ציין, ניסיתי לקרוא את המזכר, אני לא יכול לתת כרגע תשובה

ש.אני מפנה אותך לחלק השני של התשאול של אותה נערה, בסוף, והיא מספרת שם שבסביבות השעה 13:00 לבין 13:20 ישבה באמפי בסמוך לשירותים ולידם על המדרגות נראה יושב מנקה רוסי שהסתכל בצורה חדה ומוזרה – האם אתה יודע מי המנקה

ת.לא. יש קבוצה של מנקים בבית הספר, כל המנקים בבית הספר תושאלו ונלקחו ט.א., צריך לבדוק אולי היא התכוונה לנאשם

ש.אני אומר לך שבשעות האלה 13:00 – 13:20 אין אף מנקה בבית הספר ואף מנקה כזה לא מגיע לעבודה בשעות כאלה, מה אתה אומר על זה

ת.בד"כ הם מגיעים יותר מאוחר

ש.אם לא בדקתם, תקן אותי אם אני טועה, לא נעשה אפילו נסיון עם הנערה לעשות קלסתרון לאותו מנקה

ת.לא נעשה קלסתרון, האמת שאני גם לא יודע מי זה דודי כהן, לא זוכר את השם של אותו חוקר שערך את הדו"ח הזה הדו"ח מוגש ומסומן נ/11

ש.אני רוצה להפנות אותך לדו"ח תשאול מיום 11/12/06 של גב' בשם רוחה בן דוד שהיא מזכירת לשכת הרווחה והיא מספרת על חבורת ילדים מברנקו וייס שמתעסקים בסמים ומסתובבים בנופי גולן, האם הדבר הזה נבדק?

ת.צוות שחקר את כל נושא ברנקו וייס, כמעט כל התלמידים של ברנקו וייס נחקרו לפחות אלה שלא נכחו בבית הספר באותו יום. הדו"ח הזה רק מראה כמה התייחסנו לכל דבר ודבר, חבורת ברנקו וייס נחקרה לעומק בבית הספר, כל התלמידים בברנקו וויס שהיו בנופי גולן באותו יום נחקרו, צוות שיצא לבית הספר ובדק נוכחות של תלמידי ברנקו וייס שהיו בבית הספר ושלא היו באותו יום נחקרו, הדו"ח הזה גם אומר על מיסטיקן שחזה את האירוע הזה ועוד הרבה דברים – הדו"ח מוגש ומסומן נ/12

ש.אני מציג בפניך את המאמר שתפסתם כדי ללמוד מה זה כת שטן, איזה סמלים יש לה, מה הטקסים שלה, להבין את השמועות האלה, האם אתה מאשר שזה החומר שתפסתם, מזה למדתם על כת השטן

ת.כן, השכלנו המאמר מוגש ומסומן נ/13

ש.אני מפנה אותך לתשאולה של משפחת חן אדרעי מיום 11/12/06 – מסמך י"ג –  והיא אומרת בתשאולה ושם מספרת הגב' או הנערה שהיא עלתה, לדבריה נער ונערה עלו בטרמפ למגדל והנערה הייתה מפוחדת ואמרה: "מה עשינו" – אתה מודע לתשאול הזה

ת.כן, זה תשאול של כל מיני משפחות

ש.ניסיתם לאתר את הנער והנערה הזו

ת.נוער חשיפה עמקים קיבל משימתית את כל מה שקשור בישוב מגדל, כל הנערים שהשתמשו בסמים והיו לנו ידיעות שהשתמשו בסמים ולמדו בבית הספר, לנסות לחפור ולהגיע, אני באיזה שהוא שלב אישרתי לנסות לעבוד על תיק מודיעין בסמים שיוביל אותנו למשהו לרצח

ש.האם נעשה נסיון לאתר את הנער והנערה האלה

ת.אני עונה לך שהצוות שכיסה את מגדל, כיסה את הכל

ש.סיפרת בישיבה הראשונה נדמה לי, כי יש חקירות שגובים הודעה ויש תשאולים, אם יש צורך לאחר תשאולים יש משהו חשוב או מהותי, גובים הודעה, אני אומר לך שההודעה הזו של משפחת אדרי נגמרה בתשאול ללא קלסתרון וכו', מה אתה אומר

ת.אני לא מכיר עדות של משפחת חן אדרעי, יכול להיות שיש עדות אחרת, אני לא זוכר להגיד לך מה עלה בגורל האמירה הספציפית הזו

הדו"ח מוגש ומסומן נ/14

ש.אני מפנה אותך בהמשך לדו"ח התשאול הזה לתשאולה של שיר גדהוקר, באותו תשאול משפחות, לדבריה ביושבה ליד מגרש הספורט בסביבות השעה 15:00, ראתה איש עם מעיל וכובע שרץ לכיוון שער מגרש החנייה כשהיא יושבת ליד מגרש הספורט ואני שואל אותך האם נעשה נסיון לאתר אדם כזה, לבדוק פרטים נוספים משיר לגבי זהות האיש

ת.לגבי שיר, אנחנו ניסינו לבדוק את כל מה שהיה מסביב לבית הספר כולל פועלים שעבדו מחוץ לבית הספר, אנשים ממכלת אוהלו, סטודנטים ממכללת אוהלו, אנשים שיכול היה להיות שעברו מהכיוון הזה, צריך לציין ששיר לא ידעה לתאר לנו דמות, לא ידעה לצייר לנו איזה קלסתרון כמו שאביה עשה ושלח אותנו לכיוון האחר, כשתשאלנו כל כך הרבה שאלות ועשינו מאות תשאולים, אם אתה עובר ברחוב וזה תובנה שאתה חייב וכראש צוות חקירה אני מבין אותה והחוקרים מבינים אותה כשאתה שואל מה נראה לך חשוד אתה מקבל תשובות: שראיתי מישהו מתנהג בצורה מוזרה" ומשפטים כאלה, וגם קיבלנו טוקבקים של אנשים שבהם מי רצח וכו', בדקנו ולא היה בדברים האלה דבר, פנו אלינו אפילו אנשים שעשו סיאנס, אני לא יכול לזכור כל פרט שנבדק, אביה של שיר הסתובב איתנו ימים שלמים כדי לנסות לאתר את הנערים שעלו איתו בטרמפ

ש.סיפרת לנו על מאות תשאולים שעשיתם ואני שואל אותך לגבי אלה, אני שואל אותך מתוך מספר מצומצם, כיווני חקירה עם עדויות ראיה שלא נעשה דבר לבדוק גם אם זה כאשר מדובר במנקה שלא צריך להיות בשעה הזו 13:20 שם, כלום לא נעשה, גם אם זה הנושא של אותם נער ונערה שעלו לטרמפ למגדל ואמרו: "מה עשינו" וגם לגבי שיר גדהוקר, האם ניסיתם לעשות קלסתרון? אני אומר לך שזה הסתיים בתשאול

עו"ד ענבר: אני מתנגדת לשאלה מאחר והיא מטעה. שיר גדהוקר מסרה הודעה ב – 11/12/06 בשעה 17:50, זה היום בו היא תושאלה, היא מסרה הודעה שאת האדם החשוד היא ראתה בסביבות השעה 17:00 שזה כ – 3.5 שעות לאחר הרצח, שבו היא מספרת על אדם שהיא לא מסוגלת לתאר אותו, בנוסף לכך, שיוצא מכיוון בית הספר, מחזיק תיק כמו של מורה ויוצא בריצה מבית הספר עם כובע ומעיל שחור, בנוסף לכך, למחרת היום יצאו חוקרים לבית הספר ולקחו את שיר גדהוקר שעשתה עימם הצבעה על אותו מקום שבו היא ראתה את האדם והמקום הזה נבדק ואני מבקשת להגיש את שני המסמכים האלה.

עו"ד שפיגל: לי בחומר החקירה יש משהו אחר לגבי מה שאמרה שיר גדהוקר, מה שחברתי אמרה אין לי.

עו"ד ענבר: המצאנו את כל המסמכים.

הזכ"ד מוגש ומסומן ת/46.

ההודעה במשטרה מוגשת ומסומנת ת/47.

העד ממשיך:

ש.אני מציג בפניך מסמך מאתר ההנצחה שהוקם לזכרה של תאיר ז"ל באינטרנט ובו כיתוב שאומר : "ברוך שפטרנו, מתחילה עם גדולים וזה מה שקורה" – האם בדקתם מי עומד מאחורי הכיתוב הזה

ת.הגיע מפקד שלוחת הונאות חיפה שהוא מומחה למחשבים, קצין בשם צחי, הוא מבין במחשבים יותר ממני, התמקד בכל מה שקשור באתר האינטרנט, ניסינו להגיע לכל כתובת, הגענו גם לכתובות בעין גב, אינני יודע אם הוא הגיע לכתובת הספציפית הזו, הוא יעיד כאן.

ש.אני מפנה אותך לדוח זכ"ד מיום 10/12/06 של רס"ר וענונו לפיו : "זוג הורים מקצרין התארח בפתח תקווה וסיפרו שבנם הלומד בכיתה ח', סיפר שהוא יודע בודאות מי הרוצחים, שני נערים מכיתות י' + י"ב, הנער איים להתאבד באם ימשיך להישאל לגבי זהותם" – מה עשיתם בענין זה, ניסיתם לאתר את הנער הזה

ת.נשלחה ניידת מתחנת פתח תקווה ברגע שנתקבלה ההודעה מטלפון ציבורי, איתרנו את הטלפון הציבורי, נתפסה שפופרת הטלפון על מנת לאתר טביעות אצבע, תושאלו כל שכבת הגיל של הנער הזה, כדי לבדוק האם הם היו במרכז הארץ, לא הצלחנו לאתר את הנער הזה, הבדיקה המעמיקה שעשינו לא העלתה דבר

הדו"ח מוגש ומסומן נ/15.

ש.אמה של המנוחה, הגב' אילנה ראדה, דיווחה בתאריך 11/12/06 כי נער התקשר למוקד העמותה "לאן" ומסר לקלדנית שהוא יודע מי הרוצח, אתם הגעתם למוסר ההודעה הזו

ת.למיטב זכרוני לא הגענו ספציפית למוסר ההודעה, ניסינו לאתר את מס' הטלפון, נעשו פעולות, למיטב זכרוני לא הגענו אליו

הדו"ח מוגש ומסומן נ/16

ש.אני מפנה אותך לדו"ח זכ"ד של רב סמל בכיר סעד דהאר לפיו התקשר למשרד הצח"מ שוטר לשעבר בשם בלחסן יהושוע ומסר שבבית הספר נופי גולן כל יום בין השעות 14:00 ל – 17:00 מתנהלת עסקת סמים בכמות גדולה, ניסיתם לבדוק מה קורה שם

ת.שרצנו שם, שרצנו בבית הספר, לא ראינו שום עסקת סמים

ש.בין השעות 14:00 ל – 17:00

ת.גם בין 14:00 ל – 17:00, גם לפני וגם אחרי, בעצם הנוכחות שלנו לא הבחנו בשום עסקת סמים שהתבצעה, זאת שמועה כמו הסיפור של כת השטן

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/17

ש.מתשאולה של הנערה נופר בן דוד עלה כי היא ביקרה ב – 13:30 בשירותים, זירת הרצח, ונתקלה לדבריה בבחורה עם שיער מתולתל שאיננה מוכרת לה, עשיתם משהו כדי לאתר את הבחורה המתולתלת הבלתי מוכרת הזו, קלסתרון, משהו

ת.אני יכול להגיד לך שחקירה של כל תלמידי כיתות ט' אשר היו באותו יום בקומפלקס ההוא ומן הסתם גם היו בשירותים, האם בדקנו נערה מתולתלת, יש הרבה תלמידות עם תלתלים, יש הרבה תלמידות שמשתמשות בשירותים

ש.13:30 זה המועד ממש בסמוך לאירוע, בזירת הרצח, יש אדם זר, בלתי מוכר

עו"ד ענבר: השעה המצויינת היא 13:20.

העד ממשיך:

ת.לא נעשה קלסתרון כי לא היה צורך בקלסתרון

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש זכ"ד מיום 12/12/06 – לגבי התשאול של נופר- מוגש ומסומן נ/18

ההודעה עצמה מוגשת ומסומנת נ/19.

העד ממשיך:

ש.מתשאולה של נופר בן דוד עולה כי לא היא ראתה את הבחורה המתולתלת אלא מורה של נופר בן דוד ואני שואל האם תשאלתם את המורה הזו

ת.תשאלנו את כל המורים, כינסנו אותם, פניתי אליהם וביקשתי שכל שביב מידע שיש להם, שיבואו וימסרו

ש.לגבי הבחורה המתולתלת הזו – תשאלת את המורה הזו, שאלת מי ראה בחורה מתולתלת

ת.אני לא יודע מי המורה, פנינו לכל המורים, המורה מכיתה ח' 1 היא המורה של המנוחה והיא בוודאי תושאלה ונחקרה

ש.אני מבקש להפנות אותך לדו"ח הובלה והצבעה שלווה עם סקיצה של התלמידה רשל קדוש – אני מציג בפניך את הדו"ח עם הסקיצה, אתה מודע לדו"ח הזה

ת.כן, אני מכיר את הדו"ח והסקיצה – מוגשים ומסומנים יחד נ/20

ש.אני מפנה אותך לדו"ח זכ"ד נוסף מיום 14/12/06 של רס"ל גולדשטיין ורכז מודיעין רפי ביטון בעניינו של ס.ק., בהתאם לזכ"ד זה כולל של רכז המודיעין רפי ביטון, הובא לידיעתכם כי הנער הזה הוא נער אלים, עושה שימוש בסמים, מוכר למחלק הנוער והנער הזה היה ביום הרצח בקצרין, בתשאול שלו היכן היה בשעות הרלוונטיות לרצח, מסר לכם אליבי, האליבי נבדק והופרך, מדוע חקירתו ובדיקת מעשיו הופסקו ולא נעשה דבר בהמשך בהקשר לכך

ת.אם אתה אומר שהאליבי הופרך, אם אני מקבל ידיעה מרכז מודיעין על שני נערים מצפת שנוהגים להגיע לקצרין והאליבי שלהם אומת, אני מתחיל להיזכר, היו הרבה כיוונים, היו מאות, אני זוכר שהוא עבד אצל סימה, עבד עם מישהו נוסף ואז זה נבדק

ש.אני אומר לך שנכון שזה נבדק אבל האליבי מופרך

ת.אתה מקבל ידיעה על שני נערים שנוהגים להיות בקצרין, האם הם חשודים במשהו?

בד"כ וזה צריך לציין, כל אחד כזה שנודע לנו שהוא נוהג להיות בקצרין, עשינו בדיקת איכון של הפלאפון שלו ביום הרצח, אני לא זוכר כאן ספציפית, אבל זה מה שעשינו בד"כ, בדקנו האם ביום הרצח היה בקצרין

עו"ד ענבר: בניגוד לדברי חברי ששאל כאילו היה מידע שביום הרצח הנער היה בקצרין, הדבר איננו נכון, המידע היה שהם נוהגים מדי פעם להיות בקצרין.

העד ממשיך:

ש.זה נכון שאותה עדה שלגביה נמסר ע"י אותו נער שהוא עבד אצלה באותו יום, אותו יום, יום הרצח הוא מסר שהוא עבד אצלה ואותה גב' אמרה שלא היו דברים מעולם, מה אתה אומר

ת.התקבל מידע כמו על עוד מאות כאלה שנוהגים להגיע, כל מיני כאלה ואחרים, שנוהגים להגיע לקצרין, כשאתה יושב מול ילדים, מול נערים שנוהגים להגיע לקצרין ומתשאל אותם והיו לנו מקרים כאלה שניסו להיזכר אם היו באותו יום או לא, וחשבו שעבדו במקום כלשהו, היו עשרות מקרים כאלה, ומה שהסתמכת קודם, זה מה שאותו נער זוכר שהוא היה ב – 6/12/06, זה לא אומר שהוא היה בקצרין, הוא אומר שהוא היה בצפת

ש.זה נכון שעל פי הזכ"ד הזה הגברת הזו שאותו נער אומר שהוא עבד אצלה, בהנחה שאתה אומר שיכול להיות שהוא עבד ביום זה או אחר ואותה גברת אומרת שהיא לא מכירה אותו בכלל ושלא היו דברים מעולם, מה אתה אומר על זה

עו"ד ענבר: חברי מטעה. אני מציגה את הזכ"ד, הנער הזה מסר שם של אישה, הוא לא ידע למסור פרטים, הגיעו לסימה כהן כלשהי שאין שום וודאות שזו האישה שאמר שעבד אצלה.

החלטה

אנו מתרים בסניגור, הפעם בכתב לפרוטוקול לאחר מספר הערות בעל פה קודם לכן באשר לנוסח הצגת השאלות אשר יש בו משום הטעיית העד.

בזכ"ד שהוצג עתה נשוא השאלות האחרונות, מצויין במפורש שהגיעו לגברת בשם סימה לאחר חיוג ל – 144, מ דובר בשם משפחה אחר ואכן הצדק עם ב"כ המאשימה, אין שום ודאות שמדובר באותה סימה שעליה דיבר הנער וכי פנו בכלל לסימה הנכונה, הסניגור היה צריך להציג זאת כך ולציין את העובדה שמספר הטלפון הושג באמצעות המודיעין ולא אחרת.

המזכר עצמו מוגש ומסומן כמבוקש נ/21.

ניתנה היום כ"ו בתמוז, תשס"ז (12 ביולי 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אני קורא בפניך מזכר שערך דודי כהן ב – 10/12/06 לפיו נראתה הקטינה ל.ר יושבת בבית הספר עם חלק מאותם חבורת נערים מוזרים כפי שהגדרת אותם, במראם ובלבושם כשאחד מהם מחזיק סכין, זה כמידע, בהקשר לאותה ל.ר. אתם הגשתם בקשה לצו מבית משפט השלום בעכו כדי לתפוס פלאפון של אותה ל.ר. ובנימוקים לבקשה מיום 10/12/06 אתם כותבים שאותה חבורת נערים שמסתובבת עם ל.ר. בבית הספר חמושים בסכינים ועל הודעות אס-אם-אס שקיבלה ל.ר. שמורים לה לא לדבר ואתם בהתאם לכך מזמנים אותה לחקירה ואז מדו"ח פעולה בזמן שהיא מוזמנת לחקירה, היא כבר בחקירה, בזמן החקירה כותבת פקד דניאלי דו"ח פעולה מיום 10/12/06 והיא מציינת שם שהיא תפסה את הפלאפון של ל.ר. ובבדיקה היא חשפה כי ל.ר. קיבלה ביום הרצח, 6/12/06 בשעה 13:44 הודעת אס-אם-אס ובה כתוב: "תחזיקי מעמד ביבי, אני ממש לא דואג, תצאי לשתות משהו" ואז כותבת פקד דניאלי בהמשך כי היא מגלה אס-אם-אס נוסף שנמחק וכן אס-אם-אס שנשלח במהלך חקירתה ומורה לה לא לדבר – אתם יודעים מי שלח את ההודעה הזו ואמר לה לא לדבר במהלך ההודעה

ת.הפלאפון שנשלח אליה אוכן באזור המרכז, היא מסבירה

ש.אני שאלתי אותך לגבי שני דברים נוספים, ביום הרצח היא מקבלת את ההודעה שהקראתי לך

ת.נכון, זה מה שנרשם בזכ"ד

דו"ח הפעולה מוגש ומסומן נ/22.

המזכר מוגש ומסומן נ/23.

העד ממשיך:

ש.האם הגעתם לשולחי ההודעה "אל תדברי" בזמן שהיא נחקרה, האם נעשה נסיון לאתר מי שלח את ההודעה הזו בשעה 13:44 והאם הוא נחקר

עו"ד ענבר: אני מבקשת שתוצג הראיה המקורית, יש פלט רלוונטי, העד לא יכול לזכור אלפי המסמכים פלטים רבים.

עו"ד שפיגל: אני מסכים שהפלט יומצא ויוגש.

הפלט מיום 13/12/06 מודפס מוגש ומסומן ת/48, שיחות נכנסות ויוצאות.

פלט פלאפון בכתב יד מיום 6/12 מוגש ומסומן ת/49.

העד ממשיך:

ש.אני רוצה להרחיב ולהבהיר את השאלה – האם איתרתם וחקרתם את שולח ההודעה ב –13:44

ת.נחקרו מייק וסטאס למיטב זכרוני, הסיפור הזה של ל.ר. לווה בצורה יסודית ביותר ע"י פקד דניאלי והיא באה ודיווחה לי על השאלות והתשובות, אותו אס-אם-אס נמצא באיכון, כל הסיפור הזה של ליה רוזנשטיין נבדק, האיכון היה במרכז, הכל נבדק בצורה יסודית, אבל פקד מרי דניאלי דיווחה לי שהנושא, שאני כמובן נכנסתי לחקירה בשלב מסוים, שכל הנושא נבדק בצורה יסודית ונמצא הגיוני ונמצא רצף הגיוני

ש.האם ל.ר אמרה מי אמר לה לא לדבר ומדוע

ת.בתכתובת של ל.ר, היא מדברת על נושא סמים, היא חששה שמא יתגלה נושא הסמים להוריה

ש.האם עליתם על אותה הודעת אס-אם-אס שנמחקה, יכולתם לאתר את תוכנה

ת.אמרתי שמספרי הפלאפון שהצלחנו להגיע אליהם, אוכנו ליום הרצח, היה אחד שחשדנו בו, שהיה תמוה, היה במרכז, את כל האס-אם-אסים בדקנו לעומק, לגבי האס-אם-אס שנמחק אני לא זוכר

ש.בעמ' 26 שורה 3 אתה מעיד שמשעה 14:00 יש לכם דיווח שדלת כניסה ראשית של השירותים הייתה סגורה, אני גם אומר לך עכשיו שמחומר החקירה עולה שדלת הכניסה הראשית הייתה פתוחה סמוך לשעה 15:00 ואני מפנה באותו הקשר לאותו מזכר עם סקיצה והודעה של רשל קדוש שהוגשה, מה אתה אומר על כך

ת.מה שרשל קדוש מסרה לנו, לדעתי היא טועה וזו הנחת העבודה שלנו, היא אומרת שהיא הגיעה בשעה התשיעית שזה הרבה אחרי שעת הרצח וראתה את תא השירותים נקי, מה שעלה מהעדויות שאספנו שאחרי השעה 14:00 ראו את הדלת סגורה ולכן הסתייגנו מדברי רשל

ש.באותו ענין לגבי הדלת הראשית, אני רוצה להפנות אותך להודעות של הנערות עידית גוטמן ויאנה בנט שגם לגרסתן דלת הכניסה הראשית לא הייתה סגורה בסביבות השעה 14:00 כי הן ביקרו בזירת השירותים לאחר השעה 14:00, מה אתה אומר על זה

ת.אני אומר שאני לא זוכר בדיוק את העדויות שלהן, היו עדויות לכאן ולכאן, ממה שאנחנו ביררנו, לרבות מעדויות של מורים, לאחר השעה 14:00 דלת השירותים הראשית הייתה סגורה.

עו"ד ענבר: יאנה בנט לא התייחסה כלל לדלת הכניסה הראשית לשירותים וגם לא עידית גוטמן, הן לא התייחסו כלל לנושא הזה.

הודעתה של יאנה בנט מוגשת ומסומנת ת/50.

ההודעה של עידית גוטמן מוגשת ומסומנת ת/51.

עו"ד שפיגל: אני מקבל את הערת בית המשפט לענין נוסח הצגת השאלות גם לענין זה ואני מתנצל.

העד ממשיך:

ש.בעמ' 26 שורה 14 לפ' עד עמ' 27 שורה 18 לפ', אתה מעיד על הסיפור של אבי מטבריה ואתה אומר שאותו אבי מטבריה עבור תאיר היה ערטילאי  והיא לא פגשה בו מעולם

ת.הוא היה ערטילאי לגבינו, אבל בסוף הגענו לאבי מטבריה שלא היה לו כל קשר לאירוע

ש.בעמ' 26 לפ' בשורה 20, אתה מעיד שאותו אבי שהיה ערטילאי עבורכם, התחיל את התקשורת עם תאיר כחודש לפני הרצח על פי המידע שקיבלתם, אתם למעשה בדקתם את המידע התקשורתי של תאיר ז"ל כחודש וחצ אחורה ולא מעבר לכך

ת.נכון

ש.ואם נניח מסרו לכם, בהנחה של טעות בחודש – חצי חודש, והתקשורת הזו הייתה נניח חודשיים לפני זה, יוצא מכך שאם היו דברים בגו, בכלל לא נגעתם בזה, אם היו מסרים כאלה

ת.לפי המידע שנמסר לגבי אותו אבי מטבריה, הייתה תקשורת במהלך החודש וגם שבוע לפני הרצח, אם אתה בודק אחורה חודש וחצי אתה תעלה על שיחה כלשהי, בדקנו חודש וחצי אחורה ובחודש וחצי אחורה לא מצאנו שום דבר חשוד

ש.אני מפנה אותך לעמ' 29 שורה 8, שם אתה מעיד שפעם ראשונה שראית את רומן זה היה יום לאחר הרצח, 7/12/06 ואז הוא היה עם זקן בן מספר ימים וכשהגיע לחקירה כבר היה מגולח, עובדה שלכשעצמה עוררה בך תמיהה

ת.כן

ש.ועובדה ששאלת אותו ספציפית לגבי זה כי זה עורר את תמיהתך, אתה בטוח שכאשר ראית לראשונה את רומן יום לאחר הרצח, הוא היה עם זקן

ת.זה מה שאני זוכר ולכן שאלתי אותו, אם לא הייתי זוכר כך, לא הייתי שואל אותו

ש.אני מציג בפניך תמונה של הנאשם מ- 5/12/06 יום לפני הרצח, האם אתה רואה פה זקן בן מספר ימים, אני מציג זאת בפניך בהנחה שזה ביום 5/12/06

ת.אני ראיתי אותו ב – 7 או ב – 8/12/06 עם סימני זקן ופה כבר רואים סימנים קלים של זקן.

התמונה מוגשת ומסומנת נ/24

ש.אני רוצה להפנות אותך לעמ' 37, שורות 13-16, אתה מעיד שפעם אמר לכם שאין סיכוי שהבגדים התלכלכו בדם ופעם אמר לכם שיש סיכוי שהבגדים התלכלכו בדם

ת.לנו זה לא סיפק תשובה וכאשר אני אומר לנו, אני מתייחס גם לדברים שאמר למדובב

ש.אני אומר לך שכשהצגת לו את הענין של הימצאות הדם כעובדה קיימת, הוא שלל אפשרות זאת מכל וכל אבל כשהצגת לו את זה כאפשרות במידה וימצאו, רק אז הוא סיפק לך אפשרות ערטילאית כשלעצמה והסבר אם ימצא

ת.מה השאלה?

ש.אתה אמרת שפעם אמר שיש סיכוי שהבגדים שלו התלכלכו בדם, האם זה נכון שאת שני הוריאציות האלה שפעם אמר כן ופעם אמר לא, הן מתייחסות לעובדה, כאשר שאלתם אותו כעובדה האם יש סיכוי שימצא דם על בגדיך הוא אמר לא יכול להיות ורק כאשר הצגתם לו את זה כאפשרות ערטילאית אם ימצא דם, יש לך איזה שהוא הסבר, אז הוא נתן לכם הסבר איך זה יכול להיות, דרך שם, היה שם דם בשירותי הבנים

עו"ד ענבר: מעצם הצגת השאלה יש סתירה פנימית, אם חברי טוען ששמו לו כעובדה והשאלה שהוא מציג האם יש סיכוי שימצא דם במכנסיים, אז כבר הוא סותר את הקביעה שלו, אם הוא טוען שנאמר לו כעובדה שנמצא דם על המכנסיים שלך, אני מבקשת שיפנה אותי לחומר.

העד ממשיך:

ש. יש שתי אמירות בהקשר לאותו ענין, פעם אחת האיש נשאל האם יכול להיות שנמצא דם, שהתלכלכת בדם בבגדים שלך והוא אמר בשום פנים ואופן לא.

אני מפנה למ"ט 160/06, קלטת מס' 2 עמ' 12 ובקלטת מס' 3 בעמ' 6 שורה 18 ואח"כ קטע שלם שזה שורה 3 מהסוף בעמ' 6 וכן מ"ט 164/06 דיסק מס' 2 משורה 9 ואילך, דף שלם של הסברים. ועכשיו אני מפנה אותך לעמ' 38 לפ', שורות 12-19, באיזה שעה ראובן ג'נאח התקשר לנאשם

ת.לפי מחקר תקשורת זה היה בסביבות 21:00, לפי העדות של אשתו לפני 20:30

עו"ד שטרן: אבקש כי אשתו של הנאשם תצא מהאולם, השאלות נוגעות אליה ואנו חוזרים ומבקשים שחברי יעשה כן ויודיע לנו בטרם שאלות שנוגעות אליה. אנחנו הסכמנו לפנים משורת הדין שהיא תשב באולם.

העד ממשיך:

ש.מר ג'נאח התקשר לנאשם לאחר שכבר היה דיווח בתקשורת על הרצח ועל כך שנמצאה נערה ללא רוח חיים בשירותי בית הספר

ת.אני לא זוכר שהיה דיווח בחדשות שנמצאה נערה בשירותי בית הספר, אני לא זוכר שהיה משהו כזה, אני זוכר שהיה דיווח כללי על בית הספר ודבר נוסף, לנאשם היו מספר רב של הזדמנויות להגיד ששמע את מה שאמר למעביד בתקשורת והוא לא אמר את זה

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את העתק קלטת החדשות של ערוץ 2 מאותו יום – מוגשת ומסומנת נ/25.

העד ממשיך:

ש.לגרסתך, הנאשם אמר לרעייתו כי ילדה של ראובן קרה לה משהו, היא נפלה בשירותים, באסלה

ת.לא לגרסתי, זו עדותה של אשת הנאשם וגרסתה

ש.כלומר הנאשם לא אמר בגרסא הזו כפי שהובאה בפניכם, לא השתמש או לא אמר במילים "מוות" "מתה" או "איבוד חיים" אלא אמר נפלה

ת.מה שאני זוכר שהוא אמר נפלה באסלה ומתה, כי עובדה, ראובן ג'נאח אמר לו ילדה של חברים מתה, לאשתו הוא אומר שילדה מתה, אשתו אומרת את זה בכמה הקשרים שהיא מבינה ממנו שילדה מתה ושהיא נפלה בשירותים באסלה, יש עדות שלה

ש.אתה אומר שיש עדות של אשתו של הנאשם או הנאשם עצמו הזכירו את המילה "מתה" או שהשתמשו במילה זו

ת.נפלה בשירותים באסלה וראובן אמר שהיא מתה, הנאשם סיפר על האופן בו היא נפלה

ש.אם כך, ראובן אמר לנאשם

ת.ראובן אמר לנאשם אל תבוא לעבוד אצלי כי קרה אסון, ילדה של חברים מתה

ש.במהלך התקופה שהנאשם שהה עם המדובבים, אתם בוודאי יצאתם מדי פעם, אתה או מי מצוותך לתשאל את המדובבים, חקרתם אותם והנחיתם אותם

ת.נכון, ברור

ש.אתה יכול להסביר לנו מדוע אין בחומר החקירה ולו תשאול אחד ולא זכ"ד אחד לגבי נושא כזה

ת.יש עדויות של המדובבים, עדות של המדובב בשלב שהוא בכלל לא מודה

ש.מדוע אין בחומר החקירה כל זכר ושמץ למה מסרו המדובבים

ת.יש הודעות של המדובבים

ש.יש חומר לפני גביית ההודעה הזו, אתם יצאתם במהלך השבוע הזה לתחנת ראש פינה בה שהו המדובבים

ת.נכון

ש.בה שהו שניים ולאחר מכן אחד

ת.נכון

ש.ואני שואל אותך לגבי התקופה הזו ובטרם גביתם את ההודעה של המדובבים בסוף, האם תשאלתם את המדובבים, העלתם את זה על הכתב ויש מסמך של מה הם אמרו לכם ומה אתם אמרתם

ת.יש עדויות של המדובבים במהלך התקופה שהוא נמצא איתם שגבינו מהם, שהוצאנו אותם ששאלנו אותם מה היה ואיך היה

ש.לפני שגביתם את ההודעה, אתם יצאתם אל המדובבים כדי לתשאל אותם

ת.ברור

ש.ובזמן הזה גביתם את ההודעה

ת.כן

ש.ההודעות הללו משקפות את התחקור של המדובבים והתשאול שלהם בזמן שאתם יצאתם בתאריכים שאצלי רשומים אל המדובבים.

אם יש בחומר החקירה מזכר מסוים שאומר שבתאריך זה וזה יצאנו אל המדובבים, מעבר לתאריך שיש הודעות של המדובבים, האם יש מצב שאתם הייתם אצל המדובבים, הדרכתם אותם, תשאלתם אותם ואין הודעות על כך

ת.המדובב המדובר היינו צריכים לבקר אותו יום יום, לא למטרת תשאול ולא למטרת תדרוך, הייתה סיבה אחרת שאני מנוע מלהזכיר אותה בגלל החסיון לגבי זהות המדובב, אבל לגבי החקירה, כאשר רצינו להבין על נושא החקירה, יש הודעות

ש.אני מפנה אותך לעמ' 44 שורה 22, אתה מעיד כי הנאשם היה מיוצג ע"י עו"ד וכי אפשרו לו להפגש עם עו"ד בכל פעם שהעו"ד ביקש להיפגש, האם העו"ד ביקש בכלל להיפגש איתו למעט מספר דקות באולם המעצרים שהוא הועלה להארכת המעצר בפעם הראשונה

ת.אני באמת לא זוכר כמה הוא נפגש איתו ומתי אבל ברור לכל אחד שהמדיניות שלי שמתי שהוא רוצה עו"ד, יכול להיפגש עם לקוחו

ש.ואז יש מזכר

ת.לא בהכרח

לשאלת בית המשפט:האם אתה יודע שכשנאשם נמצא בבית המעצר ומבקר אותו עו"ד יש תיעוד

ת.נכון

ש.אני אומר לך שלא היה מפגש שלו עם עו"ד בבית המעצר ובאף מקום אחר למעט אותה פגישה שהוא ראה אותו מספר דקות באולם המעצרים וגם זאת ללא מתורגמן שהיה יכול לתקשר איתו

ת.אני לא יודע, אני רק יודע שהעו"ד שלו פנה אלי ואני אמרתי לו שהוא יכול להיפגש איתו מתי שהוא רוצה

ש.אני אומר לך שבאף אחת מההודעות שגביתם ממנו מהיום הראשון שהוא נחקר תחת אזהרה ועד בכלל, לא מצאתם לנכון ליידע אותו כי יש לו זכות ליצור קשר עם עו"ד ולהיוועץ עמו, האיש לא יודע שיש לו זכות כזו ולכן הוא גם לא התקשר

ת.בראיון הקצין עוד ביום המעצר שלו, הוא אמר לו והבהרנו לו שיש לו זכות להיוועץ עם עו"ד, יום למחרת בעת הארכת המעצר היה לו עו"ד שיצג אותו, למדובב הוא אמר בכמה הזדמנויות שהעו"ד אמר לו כך וכך וכך, כלומר הוא מודע לכל הנושא של היעוץ המשפטי, הוא קיבל יעוץ משפטי וזה עולה גם מהקלטות

ש.אני אומר לך שלא רק שלא הודעתם לו על זכות זו באף מקום, אני גם אומר לך עובדתית שהאיש לא נפגש עם עו"ד למעט אותה פגישה שאמרתי לך

ת.אני כבר עניתי לך

עו"ד שפיגל: אני מפנה לעמ' 49 שורות 15-24 לפ', הוגשה הסכמה שלי לתמליל מ"ט – ת/6 ו – ת/7 שנמחקו וכמובן הסכמתי לאור העובדה שלא ניתן למחוק, למען ההגינות ולמען האיזון ושלא יובן שממצאי הפוליגרף אומרים משהו אחר, כי מה שהוצג לנאשם, נאמר לו שהוא משקר בפוליגרף, זה מה שנאמר לו ע"י החוקרים וזה לא נכון, יש שם שתי שאלות.

עו"ד ענבר: כדי שלא יהיה ספק לחברי, לא תהיה לנו כל טענה להסתמך על ממצא של פוליגרף.

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לעמ' 46 שורה 26 לפ' וכן לעמ' 47 שורות 1-6 שם אתה מעיד שרומן אמר: "אני אודה ברצח ולא באונס" – האם זה נכון שההסבר שרומן נתן לאמירה זו מתייחסת לעובדה שרומן שמע שמועות עובר למעצרו כמובן כי הילדה המנוחה נאנסה

ת.זה מה שהוא אומר

ש.אני מפנה אותך לצורך כך למ"ט 160/06 קלטת מס' 1 בעמ' 35, מיום 12/12/06, זה יום לאחר מעצרו: "חוקר – ש. איך רצחו הילדה אתה יודע. רומן: שמעתי מספר גרסאות……ובעמ'

36: "שמעתי גם שאנסו אותה".

אני מפנה אותך לעמ' 50 לפ', שורות 1-8, זה הסיפור עם הריב עם אחיו שלא זכר ושהוריו סיפרו לו על כך, האם הוריו נחקרו ותושאלו בהקשר לכך

ת.כן

ש.האם זה נכון שהם הכחישו מכל וכל כי היה סיפור כזה וכי הם בכלל לא זוכרים

ת.אמרתי שהוריו לא זכרו, אחיו זכר

ש.האם זה נכון שאחיו מספר למעשה על איזה שהוא אירוע זניח ותוצאה זניחה בין אחים שגרתית מבלי שנגרמו תוצאות חריגות או חבלות חמורות

ת.למיטב זכרוני, האח מספר שהוא קיבל מכות עם אלה, זה מה שאני זוכר מהעדות של האח, אם אתה קורא לזה אירוע זניח, אני לא

ש.אתם ניסיתם לברר את עברו הרפואי של הנאשם, אם יש בכלל אינדיקציה

ת.ברור, ניסינו באוקראינה ולא הגענו למשהו מיוחד או חריג

ש.מישהו ממכריו, משפחתו, מעבידיו או כל עדים אחרים שתושאלו בנושא זה, סיפרו כי ראו אי פעם את האיש הזה מתנהג בצורה מוזרה, נסער, שלא בנוח

ת.היו כמה נערים, שכנים שתיארו אותו כטיפוס מאוד עצבני, זה מה שאני זוכר, לא בא מישהו שבא ואמר שראה אותו מכה למעט מה שאמר אחיו

ש.למשל אתה מתכוון לאותו שכן שעשה שיפוצים בבית והנאשם אמר לו שהוא מבקש לא לעשות רעש בצהריים והיה איזה שהוא ויכוח

ת.אינני זוכר

ש.תלמידים, מורים, צוות עובדים, ראה אותו פעם מתנהג בצורה חריגה, לא בנועם הליכות, עצבני, לא רגוע, כל מי שתשאלתם מסר לכם משהו על התנהגות חריגה

ת.אם אני מחבר את עדותה של הפסיכולוגית, אז ההתנהגות נסערת

ש.מה היא ראתה

ת.אני לא זוכר אם יש מישהו שאמר שראה דבר חריג, גם לא אמרתי זאת בחקירה הראשית

ש.בעמ' 51 שורה 1 אתה מעיד כי הנאשם נבדק ע"י פסיכיטאר בבית החולים "זיו" בצפת, תסכים איתי שהבדיקה הזו נועדה אך ורק לקבוע את כשרותו למעצר

ת.בגדול, זו המטרה

ש.בעמ' 50 שורה 22, העדת שהנאשם לא אמר בשום מקרה שהוא רוצה לפגוע בעצמו, אלא מי שאמר את זה, זה המדובב

ת.נכון, זה מה שאמרתי

ש.מדוע אם כך היה נחוץ בכלל להוציא אותו לבדיקה שכל מטרתה הייתה בדיקת כשרות למעצר אם הנאשם לא אמר לכם דבר כזה

ת.אם מגיע איש משטרה כלשהו, אם מצוות החקירה ואם יומנאי בתחנה, על אפשרות כלשהי גם אם היא נכונה או לא נכונה, שהאיש מתנהג בצורה נסערת ונראה לאותו איש שנמצא איתו בתא שהוא עומד להתאבד, יש חובה לבדוק בגלל החשש

ש.מגליון חדר המיון מיום 18/12/06 באבחנה נכתב: "לפי דיווחי המשטרה נכתב היה במצב אי שקט ואיים לפגוע בעצמו" אבל אתם לא שמעתם את זה, זה דיווח שלא בא ממנו

ת.אני לא יכול להגיד לך על סמך מה ומה כתבו בחדר המיון

ש.אני אומר לך שהרופא שחתום על הגליון הוא רופא במחלקה פנימית ולא פסיכיאטר

ת.אני לא יודע. אני ידעתי שהוא פסיכיאטר

ש.אני מפנה אותך באותו הקשר ליומן היחידה שערכתם מיום 6/12/06 וליומן מיום 14/12/06 מול המספר הסידורי 6, נכתב : "ב – 13:25 פסיכולוגית של ימ"ר חבלה ישבה עם החשוד רומן" האם המפגש הזה הוסרט או הוקלט

ת.לא. היא ישבה איתו בדשא, עצם ההבאה של הפסיכולוגית הייתה לבחון כל מיני דברים, הפסיכולוגית הייתה יחד איתנו גם בבית משפחת ראדה, לא הובאה כדי לבדוק את הנאשם, היא שאלה, היא סתם ניהלה איתו שיחה כדי לדעת במי מדובר

ש.האיש הוצא מחדר המעצר אל הדשא

ת.אני לא זוכר מהיכן הוצא אבל הם ישבו בחוץ בדשא

ש.הפסיכולוגית הזו דוברת רוסית

ת.למיטב ידיעתי לא

ש.אני מפנה אותך לעמ' 51 שורה 13, הנאשם או החשוד כתוארו דאז, חוזר מבית החולים בשעות הערב המאוחרות, כל המצב שבגינו נלקח לצורך בדיקה לאחר שמן הסתם חש ברע ואתם מכניסים אותו לחקירה בשעת לילה כשמדובר בחקירה של שעות

ת.משהו כמו שעתיים בערך

ש.בעמ' 53 שורה 23 אתה מעיד שרומן עם המדובב דיבר על שני עורקים בצוואר, האורטה והאוטריה, טרחת לבקש הבהרה מהפתולוג ד"ר זייצב שלדבריך אישר כי אלה שני העורקים שנפגעו והם שגרמו למות המנוחה

ת.ד"ר זייצב אישר לגבי האוטריה, לגבי האורטה הוא הסביר משהו אחר, שזה מתפצל לכמה עורקים

ש.האמירה הזו של רומן למדובב על אותם שני עורקים היא אמירה שהעלתה מן הסתם איזה שהיא רמת חשד לגבי רומן

ת.רומן בשלב הזה כבר מודה בפני המדובב

ש.אני אומר לך – האורטה זה שם נרדף לכל עורק ולאו דווקא עורק בצוואר.

בית המשפט מעיר כי האורטה הוא למעשה אב העורקים.

ת.הנאשם מדגים למדובב, הוא לא רק אומר אורטה, הוא מדגים לו על הצוואר ולא על מקום אחר

ש.אני רוצה להפנות אותך לעמ' 70 שורה 12-27 בענין אותו חוקר בוריס, נשאלת האם באיזה שהוא אופן רמזתם או אמרתם לו שהחוקר הזה קשור או מסמל או דומה למישהו מהק-ג-ב או מאפיונר

ת.אני אישרתי לך גם.

ב"כ המאשימה: לא מדובר בהקשר הקודם ברופא פנימי כפי שאמר חברי, מדובר במתמחה לפסיכיאטריה מחדר המיון.

הסניגור: מדובר ברופא פנימאי מבי"ח צפת.

העד ממשיך:

ש. בעניין הקלטת 172, נמצאנו למדים מעדותך כי התרשמותך מתיאור הנעליים שהנאשם מסר לכם, לפיהם המנוחה נעלה נעלי ספורט בצבעים לא שגרתיים לנערה. ראשית, אומר לך שרוב נעלי הספורט הן קומבינציה של אפור/לבן/שחור, אלה צבעים שהם קומיבנציה של נעלי ספורט שכל נער ונערה הולכים איתם. אתה מעיד בעמ' 72 שורה 16 שהצבעים שנתן הם לא אופיינים לילדה מפני שבנות בד"כ ילכו בצבעי אדום/לבן. אקרא בפניך מחוו"ד הפתלוגית מיום 19.12.06 עמ' 2 פסקה 1, המתאר את לבושה של המנוחה. בפסקה ח' נכתב, זוג נעלי ספורט חצאיות מג'מז בצבע אפור ואדום מסוג פומה.

ת. יש צילומים.

ש. בעמ' 103 לתמליל 172/06 מתאריך 19.12.06 הנאשם נשאל לגבי צבע חלק עליון של הביגוד שלבשה המנוחה, מעילה, והוא משיב, הגוון אולי בהיר יותר, הוא נשאל, זה היה באותו גוון של הג'ינס, קצת יותר, למרות שהוא נשאל את השאלה הזו, הנאשם משיב, ירוק יותר בהיר. אשאל אותך, המעיל שלבשה המנוחה, הוא היה מעיל שחור.

ת. כן.

ש. בעמ' 73 שורה 10 אתה מעיד שהנאשם העמיד אתכם בזוית שהיתה בה המנוחה בהתחלה הוא טעה, אבל כשמראים לו זאת ביחס לדלת, הוא מעמיד אותי בכיוון הנכון, זה מה שאמרת.

ת. נכון, אותי ואת סשה, רואים זאת.

ש. אתה רוצה לומר לי כי בהתחלה, שהוא טעה, הוא משחזר לכם ולעצמו את הזוית מנקודת עמידתה של המנוחה ולא שלו.

ת. בכל מקרה, הוא מעמיד אותנו בצד השני, אבל באותה זוית. תמיד באותה זוית, אבל רק הכיוון שונה. כאשר הראנו לו ביחס לדלת הוא הראה לנו בדיוק את הכיוון הנכון.

ש. אני אומר לך, שבעצם זה שלא הסתפקתם בתשובה זו שהוא אמר לכם בזמן שטעה, בפעם הראשונה והמשכתם לשאול אותו בנקודה זו, תוך שאתם מעמידים אותו לצורך הדגמה, סיפקתם לו מידע שהוא טועה ולכן הוא משנה לך את הדברים וכך זה קורה בכל מהלך החקירה.

ת. לא נכון.

ש. אני אומר לך, שבאף מקום, באף הודאה, או בשחזור הוא לא יודע כלל שהמנוחה היתה, למעשה, ישובה על האסלה, להיפך, הוא אומר לכם כי היא נפלה ושכבה על הרצפה.

ת. באחת ההודאות, הוא מתאר את התנוחה של המנוחה וגם רואים זאת בשחזור, איך הוא עושה תנועה בדיוק המתארת את האופן בו הונחה המנוחה, אף אחד לא שוכב בזוית הזו, אבל הוא מתאר את הנפילה שלה לדופן השמאלית של השירותים.

ש. אני אומר לך גם בהודאות שלו, הנאשם לא אומר בהודאות, כי היא היתה ישובה על האסלה וגם בסקיצה.

ת. הסקיצה הזו צוירה בהודאה השניה שלו שאמרתי לגביה שהיתה לא ספונטנית, הוכנסו בה פרטים מטעים על ידי הנאשם, (ת/23)

ש. אני אומר לך שבניגוד למה שמסרת בעדותך בפני בית המשפט, הנאשם מספר כי הילדה שראה היתה בצמה לא קלועה, עם צמה.

ת. הוא מדבר על שער אסוף, מגולגל, אך לא עם גומיה. הוא אומר לא עם צמה, לא סגור, אסוף ומגולגל.

ש. בעמ' 73 לפרוט' שורה 6 אתה מעיד, שהבנתם שהשער אסוף ללא גומיה, מגולגל, זה מה שהבנתם.

ת. נכון.

ש. איך הוא היה אסוף בדיוק.

ת. לא יודע, לא ראיתי אותה, לא יכול לתאר את זה.

ש. על כף ידה, נמצאה גומיה.

ת. כן.

ש. המנוחה נמצאה עם שער פזור.

ת. לא שער אסוף, לא קורא לזה פזור, אבל לא אסוף.

ש. מפנה את בית המשפט לתמונות 11 ו- 12 לת/1. מציג לך את התמונות. אלה תמונות המתעדות את מצבה של המנוחה בזמן מציאתה.

ת. כן.

ש. כאשר ראשה כלפי מטה וראשה מכסה, לא רואים את פניה, ראשה גם כלפי מטה וגם ראשה מכסה על הכל.

ת. כן.

ש. על פי הודאתו של הנאשם מיום 19.12.06 בעמ' 3 שורה 61 הוא אומר לכם כי ראה את עיניה של הילדה פקוחות לרווחה. זה מתיישב עם מצב מציאת הגופה, זה יכול להיות.

ת. אם הוא ראה אותה, איני יכול להגיד מה היה שם, אני לא יודע באיזה שלב הוא ראה אותה, הוא לא אומר שהוא ראה אותה. אנו יודעים מה המצב בו  היא היתה כשהוא יצא, אבל לא לפני כן. לשיטתי, איני יודע מה עשה הנאשם באותו תא קטן ואם ראה את עיניה פקוחות, דבר אחד בטוח, הוא ראה את הפחד בעיניה בזמן הרצח, לגבי זה אמרתי שזו אמירה משמעותית.

ש. אני אומר לך, שאתה וצוות חקירתך שאלתם שאלות חוזרות ונשנות את הנאשם תוך כדי זה שאתם חוזרים על אותה שאלה מספר פעמים כאשר לא קיבלתם שאלה שסיפקה אתכם, באופן שהנאשם הבין מתגובתם כי זו התשובה הרצויה לכם וכך ענה בהתאם בכל פעם שחזרתם על השאלה עד שקיבלתם תשובה.

ת. אבקשך להפנותי.

ש. אתן לך מספר דוגמאות, אעבור איתך למספר הפגיעות בגופה של המנוחה ומיקומן. הנאשם עונה לך תשובות רבות ומשונות ורק כשקיבלתם את התשובה הרצויה הפסקתם לשאול אותו את השאלה שחזרה על עצמה. למשל, אבקש התייחסותך לדוגמא זו, חקירה מיום 19.12.06, בשלב מסוים נשאל הנאשם, כמה פעמים דקר את המנוחה, והוא ענה, פעמיים בגרון. בחקירה הזו, לאחר שהוא משיב לך פעמיים בגרון, לאחר שיחה של דקה על שתי הפגיעות האלה, אתם ממשיכים לשאול אותו, ואיפה עוד פגעת בה

ת.כשאני אסביר, יסתבר שהתמונה בדיוק הפוכה, לגבי השאלה הזו, ביום השחזור, ביום ההודאה הראשונה, אני שואל את הנאשם היכן במקומות נוספים בגוף, ואני אומר לו ידיים, רגליים ולפני כן אני אומר לו ראש, אוזניים, ואני מתאר לו את כל איברי הגוף, אני שואל אותו היכן עוד חתכת אותה ואז הוא מראה לי חתך על גב היד, יד ימין, על פצעי הגנה עליהם דיברתי בחקירה הראשית, זה היה ממש לפני השחזור בהודאה הראשונה, אילו הייתי הולך לפי מה שאתה אומר, הייתי צריך להגיד לו, האם אתה בטוח באיזה יד?

אני זוכר שכן, ככה זה היה. 

ש.דיברת על הדוגמא הזו שדיברת עליה עכשיו, לאחר שרומן משיב שלדעתו באף מקום אחר הוא לא פגע, אתה כמובן שואל אותו במקום נוסף בגוף שלה, ורומן מבין שהתשובה שלו כמובן לא נכונה ואז הוא עונה לך תשובה נוספת, הוא אומר לך: באיזור הבטן וקצת מתחת למותן, האם זה זכור לך

ת.זכור לי כשאנו חוקרים אותו הוא מודה, ושאלנו אותו היכן עוד והוא ידע לציין מקומות מדויקים של הפגיעה במנוחה, הוא מתאר מקומות ואנחנו שואלים אותו כדי להגיע לחקר האמת, אנחנו לא עושים מצגות לתקשורת, אנו רוצים להגיע לחקר האמת ושאלנו אותו איפה עוד

ש.אתה מספר כאן שהוא הראה את המקום המדויק של הפגיעה

ת.לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא הראה את גב יד ימין למרות שאני יודע שהוא טועה וזה יד שמאל ואני לא לחצתי אותו בנקודה הזו

ש.אני אומר לך שהוא הראה לך על זרוע ימין כאשר הפגיעות ביד ימין הן בקצה האצבעות, נכון

ת.לא נכון

ש.אני אומר לך שהנאשם בנה לעצמו זיכרון חדש של דברים שלא אירעו בכלל וכל זאת בעזרתכם האדיבה תוך שהוא נעזר בפרטים אמיתיים שהוטמעו בזכרונו עוד קודם לאירוע, מה אתה אומר על זה

ת.לא נכון

ש.האם הרוצח שרצח את תאיר יצא ונעל את הדלת של תא השירותים שבו נמצאת תאיר

ת.כן

ש.מבחוץ הוא נעל אותה, עם סכין, או שנעל את הדלת מבפנים וקפץ החוצה מעבר למחיצה

ת.ממה שעולה מהחקירה שנעל אותה בסופו של דבר מבפנים

ש.זה נכון שבחקירה הוא אמר שהוא נעל מבחוץ עם סכין שתקע

ת.בהודאה הראשונה הוא מסר שהוא נעל את הדלת מבחוץ, אך בשחזור הוא אומר שהוא נעל את הדלת מבפנים, לאחר מכן, אנחנו בעצם מבררים את הענין מאיפה ניתן לנעול את הדלת אם מבחוץ או מבפנים והוא נשאל שאלות בענין זה שלאחר מכן הראו שהוא שיקר, כשהוא חוזר בו מהודאתו אנחנו שאלנו אותו למה בשחזור הוא אמר שנעל מבפנים ובהודאה שנעל מבחוץ ואז התחיל להגיד שהוא ראה דרך המראה שניתן לנעול את הדלת רק מבפנים והוכחנו שלא ניתן לעשות זאת – אמרתי זאת גם בחקירה הראשית

ש.וזה נכון שאת הענין הזה שאת הדלת אי אפשר לנעול מבחוץ, בשחזור הוא כבר ראה את זה

ת.הוכחנו שהוא לא יכל לראות זאת בשחזור, לא ניתן היה לראות זאת בשחזור וכעובדה הוא גם שיקר, הוא אמר שהוא ראה במראה את הדלת הראשונה ומכאן הסיק לדלת השניה ואנחנו הראינו שבדלת הראשונה כן ניתן ובדלת השניה לא ולכן הוא שיקר בנקודה זו ואמר כביכול שראה את הדברים דרך המראה

ש.כמה התחייבתם לשלם למדובב עבור כל יום עבודה

ת.בד"כ זה משהו כמו 250 ₪ ליום אבל זה תלוי גם מי המדובב, יש הסכם מדובב וכמה הוא קיבל. מי שאחראי על ההסכמים עם המדובבים הוא קצין המודיעין

ש.האם יש הבדל כאשר הוא מביא גילוי

ת.כל מדובב שעובד עם משטרת ישראל, כתוב בהסכם כמה הוא יקבל ליום עבודה וכמה יקבל גמול אם יביא לתוצאה

ש.לגבי עמ' 55 לתמליל 172/06 לקלטת מס' 1, שם אתה נשמע אומר: "רומן, עכשיו אתה לא יודע, אז עכשיו אנחנו נתחיל לזכור ביחד……אני הולך איתך, אני הולך איתך, אני איתך, תהיה איתי, אתה תרוויח, לא תפסיד, אני איתך, תהיה איתי……אם אני עכשיו אפסיק להאמין לך אז לא כדאי לך…….אתה הבנת מה אני אומר לך" זה מדויק מה שאני אומר לך

ת.כן. ברעיון הכללי, אני לא זוכר מילה במילה

ש.מה פירוש אם אני אפסיק להאמין לך אז לא כדאי לך

ת.הוא עלול להפסיד, כי אם אני בא ואומר לרוצח כביכול, זה כמו שאמרתי לו אתה תאכל אותה אם לא תגיד את האמת, כי אם בית המשפט יתרשם שהוא גם רוצח וגם שקרן זה לא לטובתו בבית המשפט

ש.אתה ממשיך בעמ' 65 לתמליל ואומר: "אתה נכנס לרגע של הבלאק…….הילדה הזו הולכת,  מה היה לך תזכור, זה אתה צריך לזכור…….מה היה בינך ובין הילדה………..מה היא ביקשה ממך, מה היא רצתה ממך, מה היא קיללה אותך…….." – האם כשאתה אומר על אותו חוקר, אתה מתכוון לבוריס

ת.בגדול כן, אני מתכוון לבוריס ואמרתי לו שעם בוריס כדאי

ש.אני מקריא לך מעמ' 97 לתמליל למטה: "אני מדבר, הוא יגיע איתך למצב שהבלאק שלך אתה תזכור…….זה חוקר מהסגנון של הק-ג-ב……..בן אדם עם שכל, הוא נראה, איך נראה כמו איזה מאפיונר רוסי……..תסביר לו, תסביר ל" – זה מדויק מה שקראתי בפניך

ת.זה נאמר הוא נראה כמו מאפיונר אבל זה נאמר לו על הרוסים החכמים האינטיליגנטים, ששלחו לווין לירח, זה נאמר באווירה טובה

ש.ובהמשך, אתה מכניס לו פה פרטים שהוא לא אמר ולא היה אמור לדעת עליהם, השעה 13:30, שהיא ביקשה ממנו משהו, שהיא קיללה אותו, פרטים שלראשונה רומן שמע ממך

ת.זה לא נכון. הוא הודה בפני המדובב, הוא אמר לו שהיא קיללה אותו, הוא אמר לו שהיא ביקשה ממנו, ראיתי את העדות של המדובב לילה קודם

ש.כך בעמ' 71 לתמליל הזה  ובו אתה אומר: "בשלב הזה החזקת משהו ביד, היה לך משהו ביד, היה לך משהו בידיים"

ת.אני שואל וזה בהמשך לעדותה של שי יפרח, שאתה הצגת אותה כאילו היא ראתה את הנאשם עולה למעלה, אני שאלתי אותו האם היה לו משהו ביד, רציתי לנסות לקשור את עדותה של שי יפרח לנאשם

ש.אני מפנה אותך לעמ' 78 לתמליל, אתה אומר: "אתה הולך אחריה……רומן: כן. יורם: זוכר שנכנסת אחריה……הלכת אחריה ונכנסת" – מדויק מה שאמרתי

ת.אתה מקריא קטעים שהוא כבר אומר, הוא כבר מתאר את הדברים והוא כל הזמן בבלאק, הוא אומר את זה ואני חוזר על הדברים שלו

הערה: יש לראות את התמליל מעמ' 77 ולא מעמ' 78 שם התחיל הסניגור

ש.אני מפנה אותך לעמ' 111 לתמליל: "רומן: ימין שמאל. יורם: אוקי, תזכור עכשיו, אתה עומד ככה……..מסמן תנועת שיסוף בגרון מאחורה……..תסתכל….דוקר לה בחזה, מה אתה עושה"

ת.ואז הוא עונה לי, אני לא יכול לדקור עם הסכין הזו. דרך אגב אני חייב להגיד משהו, אני לא ידעתי שיש פציעה כלשהי בחזה בשלב הזה, לא זכרתי שיש פציעה בחזה, בשלב הזה, וכל הדברים האלה נאמרו דווקא שיראה שאנחנו לא שותלים דברים ולא כמו שאתה אומר וכשאני אומר לו בחזה, הוא אומר לא יכול להיות כי הסכין הזו לא דוקרת

ש.וכך בהמשך, כשאתה שואל אותו: "אתה זוכר, ככה מאחורה ומה אז….רומן: איפה ככה, אני לא יודע איפה ככה……"

ת.רואים זאת בקלטת

ש.אני מפנה אותך לעמ' 94 לתמליל: "יורם: אתה אכלת. רומן: לא. יורם: למה לא אכלת……..סשה: אמרת שרק תפוחים……..רומן:…….אין בכלל תיאבון, אין לי שינה, יש לי התפרצות עצבים, זה לא סתם, זה מדויק" – זכור לך

ת.הטקסט מדויק, רק מה שהנאשם לא ידע זה שאני ראיתי שהנאשם אכל יום לפני כן בתא וראיתי אותו אוכל וישן טוב. חשוב לציין שיש מזכר של שוטר שמתעד את כל הזמנים שבהם הנאשם נצפה אוכל או ישן בתא

ש.אותו תא מתועד

ת.כן

ש.ואתה אומר שזה אותו תא מתועד ויזואלית

ת.נכון

ש.ואתה אישית ראית את התמונה שלו בוידיאו רואה אותו אוכל

ת.יש תמונות שאני ראיתי אותו אוכל, לא רואים מה הוא אוכל אבל רואים שהוא אוכל

ש.כשרוצים ללכת לישון בתא, סוגרים את האור שם

ת.כן

ש.כשהאור סגור, אתה יכול לראות מי ישן ומי לא

ת.אדם יכול לעצום עיניים ואני לא אדע אם הוא ישן או לא, אבל כל אדם סביר יכול להתרשם ממה שרואים כשהוא ישן, שקט, דממה וכו'

ש.המיקרופון שהיה על המדובב, אתה שומע את הנחירות של המדובב

עו"ד ענבר: מדובר במיקום מיקרופון חסוי ואיני יודעת על מה חברי מתבסס.

העד ממשיך:

ש.בעמ' 35 שורה 14 לפ', אתה מעיד שרומן נחקר בשפתו למעט מקרים שבהם נכנס חוקר דובר עברית ואז היה מתורגמן

ת.כן, זה היה בד"כ סשה המתורגמן שנטל חלק פעיל

ש.אני מפנה אותך ל – ת/28, בקלטת זו אתה נצפה בתא המעצר עם רומן כשאתה משוחח איתו לבד, ללא נוכחות מתורגמן בשפה העברית במשך 58 דקות

ת.העדתי על הענין הזה, אמרתי שהמטרה הייתה למנוע טענות זוטא עתידיות, השאלות היו על היחס שהוא מקבל ותקשרנו לא רע בשפה העברית.

עו"ד שפיגל: יש דוגמאות נוספות, אני אפנה לדוגמאות בסיכומים.

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.אני מפנה לפרוטוקול לעמ' 103-104 נשאלת בנושא שק הדבק שהנאשם קיבל מהמעביד שלו ועל העובדה שלפי מה שחברי הציג לך הנאשם הגיע עם הדבק בשעה שחברי שם לך אותה ולטענתו תואמת את השעה שבה נראה אדם על ידי שי יפרח עולה במדרגות, האם בגרסאותיו של הנאשם קיימת גרסה כלשהי בין בהודיות ובין בהכחשות, קיימת גרסה כלשהי שבה הנאשם העיד שהוא חזר עם הדבק ועלה במדרגות עם דבק בידו לאן שהוא

ת.לא, אין גרסה כזו

ש.גם בהודיות וגם בהכחשות

ת.נכון

ש.מהשער שזה המקום שבו הנאשם קיבל מאלי דעי את הדבק ועד לכניסה לבית הספר, עד למקום שבו, למקלט, כמה זמן לוקח ללכת, מה המרחק

ת.דקה וחצי – שתיים, תלוי, יש אפשרות להגיע מסביב ויש אפשרות להגיע מהחצר, דקה וחצי – שתיים זה הזמן

ש.אתה ענית בעמ' 104 לסניגור, אמרת שרצית להוכיח שמי שנראה ע"י שי יפרח בעליה במדרגות היה הנאשם מכיוון שהנאשם טען בעדותו שהוא בכלל לא היה ביום הרצח בקומה השניה ולמעשה לפי גרסתו באותם גרסאות בהם הוא לא מודה, הוא מסר שהיה בקומה השניה רק פעם אחת, שבוע קודם ולא ביום הרצח, ואז הסניגור אומר לך בחקירה הנגדית שלמעשה היה לך בטחון שאותם מדרגות עליהם דיברה שי יפרח אלה אותם מדרגות ויתכן שהיא ראתה אותו עולה במדרגות אחרות לשירותי הבנים, ערכתם שחזור לגבי אותו גרם מדרגות מדויק שבו היא ראתה את אותו אדם, מבקשת להגיש מ"ט 173/06 – מוגש ומסומן ת/52, התמליל מוגש ומסומן ת/53.

אני מפנה לדיסק למקום שבו שי יפרח עצמה מצביעה איפה היא עצמה עמדה שזה ברחבת הברזיה בעת שראתה את האדם וזה במוניטור של הדיסק באיזור 5 דקות לאחת תחילת הדיסק, אני מקרינה עכשיו את הקטע שבו היא מתבקשת להראות איפה עמד אותו אדם.

ש.אתה נשאלת אם אתם מצאתם שרידים של דבק הן בזירת הרצח בשירותי הבנות והן בשירותי הבנים שהנאשם טען שהוא שטף את הידיים לאחר הרצח, בהודעות שהנאשם שבהן לא הודה ותיאר את אורח חייו ועבודתו, איפה הוא תמיד ציין שהוא שטף את הכלים והידיים

ת.בשירותי הבנים ואנחנו לא מצאנו לא ביום הרצח ולא בכלל שום ממצא של דבק וכו', למרות שהוא טוען שהוא שטף שם ידיים

ש.אתה נשאלת בנושא טביעות הנעל בעמ' 113 לפ' ונשאלת שאלה בנושא טביעה שנמצאה על האסלה והסניגור אומר לך שאדם בוגר לא צריך כזה מסלול לנסיגה ואתה עונה תשובה שלא ברורה, נרשם: אדם גם  יכול לנסות ולאחר מכן אתה מדגים וכו', אני מבקשת שתבהיר, אתה היית בתא, דופנות התא גובהן 1.40 מ'

ת.לא, הן יותר גבוהות, אני מעריך 1.70 – 1.80 מ'

ש.בהדגמה, באותו שחזור שהשתתפת בו בתא לגבי מסלול יציאה, אדם מבוגר יכול לצאת מהתא ללא טיפוס

ת.אדם מבוגר וכל אדם סביר לא יוכל לצאת בלי לטפס, אולי בן 18 אתלטי, אולי יוכל לעשות זאת

ש.כשאתה נשאלת בהמשך אותו נושא על כך שניסיתם לאתר טביעות נעליים, אמרת שלקחתם טביעות נעליים מאותם מחלצים ושוטרים, ככל שידיעתך מגעת, הצלחתם לאתר את כל טביעות הנעליים שהיו בזירה

ת.הייתה המולה בזירה, לא הגענו לכל אלה שהיו בזירה אבל כל אלה שידענו בוודאות שהיו בזירה אליהם הגענו וביקשנו את הנעליים ובדקנו, היו אנשים נוספים בזירה שאליהם לא הגענו, זאת להבנתי

ש.באותו הקשר, נשאלת בעמ' 115 אם אתם בדקתם או ניסיתם לקחת טביעות נעליים של כלל התלמידים ששהו באותו יום בבית הספר ואמרת שלא, מדוע לא

ת.הרצח התגלה ואנחנו מדברים בבית ספר בו כ – 1,200 תלמידים, גם אם הייתי מבקש מכל התלמידים נעליים, הרי לא יכול להיות לי ביטחון שהם יביאו לי את הנעליים שהם היו איתם בזירה, אם הם היו בזירה

ש.נשאלת אם לקחת ט.א. מכל התלמידים בבית הספר, וענית שלא, מדוע

ת.כי מרבית התלמידים, נניח הייתי מוצא ט.א. של נערה בשירותים, כל החשודים כן לקחנו מהם ט.א. גם מהמורים לקחנו ט.א. וגם מתלמידים רבים, נניח והייתי מוצא איזה שהיא ט.א. של נערה שהייתה שם, או תלמיד, אנו יודעים שתלמידים מרביתם יש כאלה שנוטים להיכנס, מציקים, עם זאת, הוטבעו מאות אנשים בט.א. במערכת שמחוברת ישירות למאגר

ש.אותם ט.א. שנמצאו בתא שירותי הבנות בכלל, איזה ט.א. מצאתם שם, מה הם היו, האם היו ט.א. בדם בזירה

ת. לא

ש.הוצגו לך דוחות תשאול שמתייחסים לכל מיני סיטואציות, על נער שדיבר על כת שטן, עסקאות סמים וכו', אותם אנשים ואותם דוחות שעיינת בהם, את אותו מידע שהם מעבירים אליכם, מאיפה הם שאבו אותם

ת.שמועות

ש.איך בכלל הגעתם לכל האנשים האלה ולמה הגעתם אליהם

ת.בגדול, שמועות על כת שטן למשל הופצה שמועה על כת שטן

ש.איך הגעתם למשל לנמרוד

ת.תשאול הוליד תשאול נוסף, הגענו למשל, עשינו תשאול משפחות, שכנים, ורצינו לבחון האם הם ראו משהו

ש.רשל קדוש נשאלת על תלמידה שעשתה סקיצה שנכנסה לתא בו המנוחה הייתה, אני מגישה את ההודעה של רשל קדו – מוגשת ומסומנת ת/54.

ש.מה אתה לומד מעדות כזו כמו של רשל קדוש, על הזמנים, מה המסקנה שהגעת אליה לגבי לוחות זמנים

ת.לגבי לוחות זמנים היו לנו מספר עדויות, לא ניתן לקבוע בצורה בטוחה שעה מוגדרת לרצח על פי העדויות, היו אנשים שסתרו אחד את השני, שאמרו דברים שונים ורשל קדוש הייתה שונה מכל שאר העדים שלמעשה תחמו לנו את זמן הרצח, הסטיה שלה הייתה רצינית ביותר

ש.העדת כאן לענין זה שבדקתם שיחות של המנוחה על מנת לבדוק במשך חודש וחצי כדי לנסות לאתר האם הייתה שיחה כלשהי מאיזה שהוא אבי כלשהו שלא הגעתם אליו, אני מציגה לך את הפלט של הפלאפון של המנוחה

ת.כן

פלט השיחות מוגש ומסומן ת/55.

עו"ד ענבר: כפי שחברי יצביע על דוגמאות לענין התמלילים וכו', אף אני אעשה כך בסיכומים.

העד ממשיך:

ש.בענין נעילת דלת התא שאמרת בחקירה נגדית שבחקירה אצלכם הנאשם אמר שנעל מבחוץ ובשחזור אמר שנעל מבפנים, האם אתם המשכתם לשאול אותו כדי להגיע למסקנה אחרת או שידעתם שזה לא נכון

ת.ידענו זאת רק לאחר השחזור לאחר שאותו מומחה בדק את הדלתות

ש.כשאתה אומר בעמ' 65 שהציג לך את הקטע הזה חברי לגבי הקטע שהנאשם ראה את המנוחה והחוקר אמר  לו את זה אתה צריך לזכור, מה זאת אומרת שהוא צריך לזכור

ת.הטקטיקה בחקירה הזו, הייתה כזו שאני כל הזמן אמרתי לו אני מאמין לך, אתה בבלאק אתה לא זוכר והחזרתי אותו לאירוע של אחיו ושאלתי אותו אם בארוע של אחיו הוא זכר מה הלהיט אותו ואז הוא תיאר את זה ואני אמרתי לו שכאשר אנו מבינים ששם הוא זוכר, גם פה, אם היה משהו, בשלב הזה הוא אומר שיכול להיות שהרג אותה, הוא לא יודע, ולא זוכר, ואז אמרתי לו את זה אתה צריך לזכור, זה שלב שבו אתה זוכר

ש.נטען בפניך שהנאשם לא ידע שהוא יכול לדבר עם עו"ד, ולא דיבר עם עו"ד מלבד הארכות המעצר, אני מגישה תמליל של מ"ט 165/06 שזו קלטת של הנאשם עם מדובבים בתא בתאריך 17/12/06 שזה יומיים לפני ההודיה ואני מפנה לעמ' 30, הנאשם הוא קול ב', מה עולה מעמ' 30 לקלטת

ת.הוא מתאר את הפגישה עם העו"ד

התמליל מוגש ומסומן ת/56

ש.אתה העדת כאן שהנאשם נראה אוכל בתא

ת.כן

ש.ואני מפנה אותך בענין זה ל – ת/9 לעמ' 5, אם אתה יכול להסתכל ולומר לנו מה נראה ומה עולה מהשיחה ומה הנאשם אוכל

ת.כן, המדובב מדבר שם עם הנאשם, מדברים על אוכל שהוא אוכל, יש שם שניצל וכו', יש זכ"ד לגבי זה שהוא אכל וישן.

החלטה

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים בתיק זה.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום כ"ו בתמוז, תשס"ז (12 ביולי 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3