רפ"ק ירון שור – עד תביעה מס' 25 המשך

509

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

24/02/2008

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   

בשם המאשימה: עו"ד ענבר, עו"ד שטרן ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עד תביעה מס' 25 ירון שור מוזהר כי הוא עדיין תחת אזהרה וממשיך להשיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש: בישיבה הקודמת, העדת כי יתכן שכאשר מרימים את הרגל לא נותרת עקבה וזאת מן הטעם כי הנ"ל טבלה בשלולית דם,ושלולית הדם מוחקת או מעלימה את העקבה.

ת: דומה לדריכה בשלולית מים. כשאני ארים את הרגל בשלולית המים, עדיין תישאר שלולית מים, וזה מה שקורה בכתם דם, ולא תהיה עקבה.

ש: אני מפנה לתמונות 11, 12 ו-13 לת/1.

ת: תצלום 11 נמצא בתיק העבודה שלי.

ש: לאחר שאתה רואה את התמונות האלה, 11, 12 ו-13, אנחנו רואים כפי שאתה רואה, שאין שום שלולית דם בין בסיס האסלה לדלת התא. נכון?

ת: התמונה שנמצאת אצלי, היא תמונה חלקית.

ש: אני מציג בפניך שוב. אתה מסכים איתי שבין בסיס האסלה לבין דלת תא השירותים שבו נמצאה המנוחה, אין זכר לשלוליות דם. נכון?

ת: מה שאתה שואל עכשיו זה לנתח תמונה ולנתח איפה יש שלוליות דם ואיפה אין. זה דברים שאני לא עושה בדרך כלל. וזה לא במומחיות שלי. תמונה מס' 11 ו-12 אני רואה שלוליות דם רבות ליד הגופה ומאחוריה, אני רואה מריחות של דם ליד הרגליים של הגופה, ואני רואה שטח מנוגב בקדמה ליד דלת התא.

ש: בין בסיס האסלה לדלת של התא, האם אתה רואה שלוליות דם?

ת: כן.

ש: אתה רואה שלולית דם מתחת לאסלה.

ת: זה בסיס האסלה? וליד זה שלולית דם. בין בסיס האסלה לבין דלת השירותים יש שלולית דם שמסתימת עד רגליה של המנוחה.

ש: לאור העובדה הזאת, יש לך הסבר אחר אולי למה בכל השטח הזה שאנו מדברים עליו, שאין שלולית דם, בין רגליה של המנוחה לבין דלת התא, אין שום עקבה, נעל שאפשר לקשור אותה לנאשם.

ת: אני יכול לומר שוב, אני מומחה להשוואת עקבות נעליים, וינתן לי עקבת נעל בנעל מתאימה, אני מומחה בהשוואת נעליים, אני לא מומחה בלהסביר מדוע אין עקבות נעל במקום מסוים, או איפה היו צריכים להיות עקבות נעלים. זה תפקיד של המעבדה, אני משווה.

ש: אתה כמומחה לטביעות נעל, וסימנים. אתה ניסית לעשות זום אין הגדלה של רצפת התא באמצעים אופטיים על מנת לבחון האם באמצעים האלה ניתן לראות עקבות נעל על הרצפה? בתיק העבודה יש לך זום אין של רצפת התא?

ת: לא. כל העקבות שאני מקבל, מוגדלות לקנה מידה אחד לאחד, כמו שהסברתי בחקירתי הראשית ומשוות לנעליים שאנחנו מקבלים לבדיקה. התמונה בתמונה מס' 11, 12 ו-13 הן תמונות שמצולמות ללא קנה מידה, לכן התמונות לא הוגדלו על ידי לגודל אחד לאחד.

ש: מה שאתה ועמיתך מהמעבדה הניידת לא עשיתם, אני עשיתי. אני רוצה להציג בפנייך זום אין. הגדלה של תמונה 11, על פניה מהתמונה הזו, לפני שאגש לזום אין של התמונה, אתה רואה עקבות נעל בתמונה הזו?

ת: כן. בתמונה 27 בתיק העבודה שלי, היא תמונה שצולמה ומופיעה בתמונה 11, זה החלק היחיד מהתמונה הזו שצולם עם סרגל בידו, מופיעה בו עקבת נעל שלא ידעתי למי היא שייכת, ויש השערה שהיא שייכת למנוחה.

ש: השערה.

ת: השערה, כשאני עושה השוואת עקבות על סמך תמונה בלבד, בלי שהנעל נמצאת אצלי, אני יכול לקרוא לזה השערה. זאת אומרת כשראיתי את תצלומה של המנוחה שרועה על בטנה, ראיתי לראשונה את צורת סוליות הנעליים שלה, ונראה לי שבתמונה שמופיעה אצלי בתיק העבודה 27 יתכן שמופיעים פרטי נעלה של המנוחה. הדברים לא נבדקו כהשוואת נעליים ולכן יש לי השערה. באחת התמונות שראיתי בתקליטור של המעבדה הניידת, ראיתי את הדגם של הנעליים של המנוחה, לא בזירת העבירה, אלא לאחר שהוציאו אותה מהתא. אבל את הנעליים לא קיבלתי לבדיקה, לכן אני לא יכול לדבר על השוואה אלא על השערה.

ש: מה שאתה אומר כרגע לביהמ"ש, שמה שאתה רואה מהתמונה זום אין של ת/11 וטרם התמקדתי ברצפת התא, אתה מזהה רק עקבה אחת?

ת: אני מזהה בתמונה הזו אזור אחד שצולם עם סרגל לידו, ואותו הגדילו לי לגודל אחד על אחד ואותו בדקתי, שאר החלקים של התמונה לא הגדלתי לגודל אחד לאחד, ולכן לא ביצעתי השוואת עקבות נעליים.

ש: עכשיו, כשאני מראה לך את ההגדלה, ולפני שהראיתי את ההגדלה של הרצפה, בעין בלתי מזוינת, אתה רואה עוד עקבות של נעלים?

ת: בהגדלה של תמונה 11 אני רואה סימנים רבים ליד רגליה של המנוחה, אשר יתכן וחלקם יהיו עקבות נעליים חלקיות, אותן לא בדקתי.

ש: למען הסר ספק, עשיתי גם זום אין, הגדלה, מה שלא עשיתם, לרצפת התא. תעיין בתמונה של רצפת התא בהגדלה, ותגיד לי אם אתה רואה בצורה טובה יותר, ולא קרוב לרגליה של המנוחה, עקבות- התמונות מוגשות ומוסומנות נ/57 ו-נ/58.

ת: בתצלום המוגדל שאני אוחז בידי, נ/57, מתוך תמונה 11, שנאמר לי כי נעשתה הגדלה מתוך תמונה 11, אני רואה סימנים אדומים רבים, שחלקם יכול להיות חלקים של עקבת נעל, מדגם שאינני מזהה.

ש: אני רוצה להציג בפניך, אני מפנה אותך לתמונה 51, בת/1, יש לך אותה בתיק העבודה?

ת: לא.

ש: היא משקפת פחות או יותר במבט מלמעלה את התא.

ת: אני רואה.

ש: אני רוצה להציג בפניך זום אין. אמרת בתשובה הקודמת שאתה רואה עקבות, או מה שאמרת שאתה רואה עקבות חלקיות של נעל שאתה לא מזהה, ואני טרחתי להגדיל בזום אין את תמונה.

טרחתי להגדיל את התמונה, תמונה של נעלי החובש, האם הסימנים תואמים?

ת: בתיק העבודה שלי, תמונות מס' 33, יש שני תצלומים של עקבות חלקיות שנמצאו על הרצפה בשירותים, כנראה מחוץ לתא השירותים, ליד הדלת, כנראה. בתצלומים האלה ניתן לראות שתי עקבות חלקיות מאוד של נעל כדוגמת הנעל בסעיף בתיק העבודה שלי 32, בסעיף 32 נמצאת הטבעת ניסיון שערכנו מנעלו של החובש, כך נראית הטבעת הניסיון. התבקשתי ע"י הסניגור לבצע השוואת עקבות נעליים על דוכן העדים, בין הטבעת נסיון שמופיעה אצלי בסעיף 32 לבין תצלום שהוגדל לקנה מידה בלתי ידוע, מתוך תמונה 11, למרות שאין באפשרותי לבצע השוואת עקבות נעליים כיוון שהתצלום איננו בקנה מידה אחד לאחד, אנסה לענות על השאלה ביתר פירוט, ולהדגים האם אני יכול למצוא את סימני הנעל הזו, המופיעה פה בתיק העבודה שלי ב-32 האם אצליח למצוא את סימניה, בתצלום המוגדל מתוך תמונה 11, אין לתשובה ערך של השוואת עקבות נעליים, אבל היא אולי יכולה לספק כיוון.

ש: בעין בלתי מזוינת, כפי שאמרת בחוו"ד, בדיקה חזותית. תן לנו הדגמה של בדיקה חזותית.

ת: אני לא מצליח בבדיקה חזותית לגלות סימני השוואה.

ש: אני מפנה אותך לתמונה 64 לת/1. טרחתי ועשיתי זום אין, של התמונה 64, האם זו התמונה שתואמת.

ת: כן, למרות שהזווית לא נראית לי. אני לא רואה את קו האלכסוני, נראה לי שזו זווית אחרת. היינו צריכים לראות קו ישר.

ש: התמונה הגדולה הזו משקפת את תמונה 64?

ת: זאת לא אותה תמונה. תמונה דומה.

ש: אני מציג לך עכשיו תמונה מזירת העבירה, שמשקפת את תצלום 64 ממבט מלמעלה.

ת: התמונה דומה, אך הפרטים בה שונים.

ש: אני רוצה לתת לך הגדלה של זום אין מאותה תמונה, התמונה הזו שייכת לדיסק מס' 161, תמונה 161 בדיסק. אני מראה לך תמונה מוגדלת של הרצפה, ותגיד לי אם בתמונה הזו של הגדלת הרצפה בזום אין, אתה רואה גם כאן את עקבות הנעל המפוזרות על הרצפה? בדיוק כמו בשאר התמונות שראית.

עו"ד שטרן: כל התמונות שמוצגות לעד, כשהמנוחה לא על האסלה, מדובר בתמונות לאחר שהוציאו את המנוחה, לאחר שלא רק המחלצים היו שם, אלא אנשים נוספים.

העד ממשיך:

ת: אני רואה בתצלום המוגדל שנמסר לידי, כתמים רבים של דם, בחלקם לא היו בתמונה 11 שראיתי, כלומר נוספו אחרי תמונה 11, גם בתמונה זו, אינני מצליח לזהות שום דגם של נעל מוכר לי.

תמונת ההגדלה של הרצפה מוגשת ומסומנת נ/59.

ש: אני מפנה אותך לתמונה 51 לת/1. זאת התמונה בזום אין שמשקפת?

ת: כן.

ש: כשאתה מסתכל על התמונה המוגדלת בראיה חזותית, בלי להיכנס להגדלה של התא. אתה מזהה עקבות נעליים?

ת: אני מזהה הרבה כתמי דם, שחלקם לא היו בתמונה 11 שהראית לי. במבט כזה אני לא מצליח לזהות כל עקבות נעליים, חוץ מעקבת הנעל שדיברתי עליה בצד ימין ליד הקיר.

ש: אני מציג בפניך זום אין של רצפת התא. תגיד לי שאתה לא מזהה עקבות נעליים נוספות.

ת: בתצלום המוגדל שאני מחזיק, אני רואה סימנים רבים חלקיים באדום, אשר חלקם יכול ויהיה עקבת נעל חלקית מדגם שאינני מזהה במבט.

התמונות מוגשות ומסומנות נ/60, נ/61, ו-נ/62.

ש: לאחר שראינו את הדברים האלה, ובהגינותך כי רבה, מסרת את אשר ראית במומחיותך ונסיונך ממה שראית, האמירה שלך או הקביעה שלך בפני כב' ביהמ"ש בישיבה הקודמת, בעמ' 501 לפרוטוקול, שורה 25, (מקריא).

עו"ד ענבר: אבקש שחברי יקריא את התשובה הקודמת.

עו"ד שפיגל: השאלה מתייתרת.

העד ממשיך:

ש: אני מפנה אותך לסעיף 9 לת/362 לחוות דעתך מיום 21/6. שם אתה מציין שתי עקבות הנעל, שאפשרי כי שייכות לנעלי החובש נמצאו על רצפת השירותים. אני שואל אותך על רצפת השירותים, אתה מדבר עליה, לא בתוך תא מס' 2, אלא החיצונית.

ת: אני מניח שהעקבות האלה נמצאות במקום שאתה מפנה אליו. בתצלומים בדף 33 כתוב מקום התפיסה, אני קורא מתוך התצלום "בית ספר נופי גולן על הרצפה בשירותים". כלומר, צלם העקבה יכול להעיד על מיקומה, היכן שצילם אותה. אני יודע למה השוויתי, זאת התמונה שנמצאת בעמ'  33 איפה בתוך השירותים אני לא יודע ולא ידעתי כשכתבתי את חוות דעתי.

ש: יש לך בתיק העבודה תמונה כללית כזו?

ת: לא.

ש: אני מפנה אותך בהמשך לאותה חוו"ד ת/362 לסעיף 11, (מקריא).מאיפה העקבות הנוספות. זה רצפת תא השירותים מס' 2 בו נמצאה המנוחה.

ת: כל התצלומים אליהם אני מתייחס בחוו"ד אלו תצלומים שצולמו עם סרגל לידם, והוגדלו לגדול של אחד לאחד. סימנים כאלה נקראים עקבות נעליים, אליהם אני מתייחס.

ש: אנו מדברים על אותו תקליטור מסעיף 3.

ת: כן.

ש: שמתעד את מה?

ת: תקליטור סעיף 3 מתאר ומתעד את כל עקבות הנעליים שצילמה המעבדה הניידת בזירת העבירה והעבירה לי לבדיקה.

ש: אחרי שראינו את רצפת התא ואת העקבות הפזורים שם, אעבור לעקבה L2 .המדובר בנעל ימין. האם נכון?

ת: L2  זו נעל שמאל.

ש: אני רוצה להציג בפניך את L2 בזום אין. תאשר לי שזאת העקבה.

ת: בתצלום שאתה מוסר לי, הוא התצלום הזה, כשאשר צד ימין שלו חסר. הפגם שבL2 קטוע.

ש: זה L2 בזום אין

ת: מה שאתה מציג לי זה L1  ו L2 כאשר L2 קטוע מקום בו נמצא הפגם. נראה משהו אחר.

ש: L1 לא קטוע. נכון?

ת: איננו קטוע.

ש: אתה מוכן בתמונת ההגדלה הזאת לגבי L1 להראות לנו להצביע בפני ביהמ"ש על קווי המתאר של העקבה?

סומן נ/63.

ת: אני מחזיק ביד תצלום מוגדל של תצלום מתיק העבודה שלי, מס' 5, ואני יכול להראות עוד הפעם על גבי התצלום המוקרן כרגע על המסך, או בתצלום הזה (נ/63) את כל הפרטים שניתן להבחין בהם בעקבה L1.

ש: תצביע לנו על קווי המתאר, איפה מתחיל הראש של הנעל, איפה העקב. שיהיה לנו ברור איפה מדובר בעקבה.

ת: בעקבה הזו שנקראת L1 אנו רואים את היקף הנעל מצד שמאל, קדמת הנעל לא נראית בבירור, בצד שמאל אנו רואים פסים דקים אלכסוניים במקצת שמגיעים עד היקף הנעל. ואנו רואים קטע קטן מעיגול הדריכה של הנעל. ניתן לראות את זה יותר טוב אם אני אעלה את הטבעת הניסיון של הנעל השמאלית, שהיא תצלום 2 לתיק העבודה שלי, הטבעת ניסיון שקופה, אעלה אותה על התצלום שהוא מס' 5 בתיק העבודה, ואז נוכל לראות את מה שאמרתי כרגע, שרואים את היקף הנעל, את הקווים הדקים וחלק מהעיגול שמהווה את עיגול הדריכה הקדמי, זה מה שניתן לראות ב-L1.

ש: כפי שאני רואה, בתמונת הזום אין של עקבת L1 על פניו אני רואה את הפסים שאמורים ליתן לנו אינדיקציה על הרגל, אלכסוניים, או שאתה רואה כאן פסים ישרים?

ת: כשרואים תצלום מוגדל ללא קנה מידה ואין נעל מתאימה להשוואה, ניתן לראות דברים רבים, לכן השוואת עקבות נעליים נעשית כאשר כל החומרים הם באותו קנה מידה. הטבעת הניסיון של הנעל המסומנת 2 בתיק העבודה, ותצלום המסומן 5, שניהם בגודל אחד לאחד, כאשר אני מעלה אותם אחד על השני, הקווים של הטבעת הניסיון והקוים שבתצלום חופפים אחד לשני, כך שהמינוח אלכסוניים או ישרים איננו משמעותי.

ש: נסתכל על תמונה שמוקרנת על המצגת, זה גודל טבעי של אחד לאחד?

ת: היא הוגדלה מתוך צילום אחד לאחד, אולם על המסך היא מוקרנת לא אחד לאחד, היא והתמונה הבאה צולמו באותו קנה מידה ולכן ניתן להשוות אותם. יחסית למיקום הנעל בתמונה, הקווים הם אלכסוניים. אבל הקווים הם ישרים ומקבילים זה לזה.

ש: זאת אומרת מה שאנו רואים בתמונה, או בתמונה המוגדלת את עקבת הנעל שנותרה על המכנס, אנו רואים בניגוד למה שאנו רואים, אתה אומר לנו שאלה קווים ישרים ולא אלכסוניים?

ת: התמונה של הנעל היא תמונה 15.

עו"ד שפיגל: אני מדבר על דוגמת הפסים, אני מציג לביהמ"ש את דוגמת הפסים.

(תמונה 15 בתיק העבודה).

העד ממשיך:

ש: נתרכז בעקבה הזו. איפה בעקבה הזו אתה יכול להצביע בפני ביהמ"ש על עיגולים כלשהם, שנמצאים נעל של הנאשם, עיגולי הדריכה, כפי שבאים לידי ביטוי בתמונה 15.

ת: מה שניתן לראות בתמונה L1  אני מצביע.

ש: מהחלק שאתה מראה, אתה יכול ללמוד על הקוטר של עיגול הדריכה מהקו הזה?

ת: קשה ללמוד על הקוטר, אבל ניתן לראות שהוא מתלבש בדיוק על אותו קטע בעיגול הדריכה שמופיע בהטבעת הניסיון, כאשר אני מניח את הטבעת הניסיון שקף על התצלום של הנעל, אני רואה באותו מקום את עיגול הדריכה. כאשר אני מזיז, אני מציב על הקטע, כאשר אני מצביע על הטבעת הניסיון, רואים שאותו כתם יושב בדיוק באותו מקום שיש עיגול בהטבעת הניסיון, שני המקומות חופפים. כשאני מזיז את העיגול על השחור הוא תואם אותו במלואו. יש חפיפה מסוימת. האורך המדוייק אני יכול להסתכל בקנה מידה של אחד לאחד. זה מכסה בדיוק. הקטע הכתום, שהוא הטבעת הניסיון, מכסה במלואו, את הכתם השחור שהוא חלק של העקבה.

ש: הוא לא רק מכסה במלואו, אלא עקב רוחבו הוא מכסה קטע נוסף מעבר לקו הזה.

ת: אני רואה אחרת, כפי שהראיתי.

ש: אם אני מסתכל בקונטור של העקבה הזו, כלומר בקווי המתאר שלה, ואני מסתכל בתמונה המוגדלת, אני מבחין בסימנים של מפרצים שמבדילים בין קווים בקצה של הנעל, בתפר, יש שם קווים שמלמדים על מפרצים. נכון?

ת: בתצלום L1 רואים את קו המתאר שיוצר את קצה הנעל. אנו רואים אותו בבירור בתמונה, הקו אכן איננו רציף, יש בו הפסקות מסוימות, חלק מההפסקות כמו מה שאני מראה כרגע לביהמ"ש, חלק מההפסקות הן השריטות היחודיות בנעל, עליהן הצבעתי בישיבה הקודמת (העד מצביע על הפגמים בנעל). יש מקומות אחרים שבהם הקונטור אכן איננו רציף.

ש: בתמונה נ/63. דברים שאתה עכשיו דיברת עליהם, בנ/63 הם אכן נראים בצורה ברורה יותר, של אותם קווים שמציירים את קו המתאר שלהם, של פסים שמפרידים את הקצוות, ורואים בבירור את ההמשך שלהם בתמונה המוגדלת, גם למעלה. אתה הצבעת על זה ואת ההמשך אני רואה ב-L1  המוגדל, גם כלפי מעלה.

ת: כל מה שיש נוכל לראות בתמונה. הסניגור מפנה אותי לקווים שנמצאים בתחתית התמונה, ובהם נראה כי הקווים הישרים מגיעים עד לקונטור ונמצאים עליו ואפילו חוצים את הקונטור לצד השני. בתחתית התמונה הראיתי פסים ישירים, אפשר לראות  פסים ישרים עד שמגיעים לקונטור, ומגיעים לקונטור והסניגור אומר שהקווים עוברים את הנעל. בתמונה זה לא נראה כך.

ש: מה לגבי הקווים שבתוך העיגול? כל המפרצים האלה?

ת: אני אראה בהגדלה. קטע מהטבעת הניסיון 2 בתיק העבודה שלי, אנו נראה איך מופיע הקונטור של הנעל, בהטבעת ניסיון. אנו נראה פה את הצד החיצוני של הנעל, ואכן הוא נראה מחורץ מאוד, חלק מהשריטות, הם שריטות או פגמים אקראיים שנוצרו בנעל. חלק מהשריטות מצויות בנעל אבל לא מצאתי אותם על המכנסים, הרצף של כל השריטות והפגמים, יוצר קו מתאר מפורץ, וזה עקב שחיקת הנעליים. (העד מצביע בשקף על הפגמים בנעל).

ש: נחזור לתמונה 15 בתיק העבודה שלך ומסתכלים על נעלי הנאשם, אנו רואים באופן כללי כי כל קו המתאר לכל אורכו ולכל היקפו, שחוק, חלק לחלוטין מכל הצדדים, אני מדבר על קו מתאר של קווים שמגיעים עד הסוף, לכל היקף הנעל. עזוב את השריטות שאתה רואה למעלה. בכל ההיקף.

ת: בהיקף הנעל אין פסים.

ש: מפנה אותך ל-ת/373. L1 אתה אומר שהיא נעל שמאל?

ת: כן. נעל שמאל.

ש: אני נותן לך נעל במידה 42. שמאלית. (כגודל נעלי הנאשם). בעזרתך, אני רוצה להניח, בפני ביהמ"ש, את הנעל הזו, איפה שהיתה העקבה L1  כלומר שהעקב באותו כיוון ואותו מיקום שהיה בו L1.

ת: אני מדגים את הפוזיציה של הנעל על המכנסיים, כפי שאתה מבקש (העד מניח את הנעל בהדגמה על המכנסיים של המנוחה, בת/373).

ש: כל הקטע של בטן הנעל, כלומר הסיום מהקטע הזה, הוא באוויר, איננו. נכון?

ת: בתצלום כן, כפי שאמרתי בחקירה הראשית.

ש: אם אני מסתכל שוב על L1 בתמונות שהוצגו ובהגדלה שאנחנו עשינו של L1 אנו רואים על מכנסי הג'ינס את כל הקטע של מעבר, כלומר גם אותו בטן, וגם כלפי מטה לכיוון העקב מוטבע על הג'ינס. אתה מסכים איתי?

ת: לא. אני לא גיליתי את החלק הזה של הנעל שאתה מפנה אליו. אני מחזיר אותך לתצלום 7, התמונה מגיעה עד מתחת לתפר בכ-3 ס"מ.

ש: איפה הנעל מסתיימת?

ת: בקטע שמתחת L1 עד מתחת לתפר, לא ראיתי סימנים המתאימים לנעל השמאלית. לא ראיתי סימנים נוספים מתאימים לנעל השמאלית.

ש: אני שואל אותך בתמונה שאני מציג בפניך, נ/63, שהיא מקבילה לת/7 שלך. אנו רואים תמונה עקבה שמוטבעת על המכנס, מעבר לקטע שאותו ציינת בפני ביהמ"ש, כלומר כל זה הוא היקף עקבה.

ת: בת/362 בממצאי הבדיקות בסעיף 1 ד' כתבתי ואני מפנה "עקבות חלקיות נוספות המתאימות לדגם ודומות בגודל לחלקים המקבילים בנעל השמאלית". במקום אליו מפנה אותי הסניגור, מצאתי ואני יכול להראות קטעים שונים של נעליים אשר אינם מהווים את מרכז הנעל, אלא אזורים אחרים בנעל בצורה מאוד קטועה וחלקית, אם דיברתי בחקירה הראשית על מה שקראתי לו "הכתם הכפול", הכתם הכפול הוא דבר שמוצאים אותי גם באל 1 – וכן באל 2. את הכתם הכפול הזה ניתן לזהות, והוא די מנותק מהעקבות אל- 1 [הכתם עליו מצביע העד מסומן בנ/63 ב- X ו- Y]. זהו אחד הסימנים החלקיים המתאימים בדגם לנעל השמאלית, ודומים בגודל כיוון שבאזור הזה שעליו מצביע הסניגור, לא מצאתי עקבות נוספות שניתן לשייך אותם, אלא רק שברי עקבות, עקביות חלקיות נוספות. לכן, כשאומר הסניגור כשמתחת לעקבה המסומנת אל-1 הוא רואה את המשך הנעל, אני אומר, שאני לא רואה פה את המשך הנעל הזו. אני רואה סימנים רבים אחרים, אשר אינם קשורים למרכז הנעל השמאלית.

ש: אתה רוצה לומר לי ולבית המשפט, ששני הכתמים הכפולים האלה, והכתמים האחרים, זהים בהיקפם ובצורתם לכתמים האלה. וזאת אני אומר בעין בלתי מזויינת.

ת: אני אומר שהכתמים האלה דומים.

ש: עד כמה הם דומים, האם הם זהים בהיקפם, בזהותם, מרחקם. מה דומה פה.

ת: צורתם, מרחקם זה מזה, וזה פחות או יותר. [ מדובר על הכתמים השחורים בנ/63].

העד – אני מצביע על הכתמים. כשהנעל תהייה ב- 90 מעלות לאל 1 ואל 2 הכתם הכפול יהיה במקום שאני מצביע עליו ומעליו אפשר לראות קטע של עיגול במנותק.

ש: אתה בעצם אומר שהמרחק בין הכתמים הוא אותו מרחק.

ת: השתמשתי במונח "דומה", כאשר אני בודק עקבות על מכנס ג'ינס, יש מינוח שנקרא "מתאים" ויש מינוח שנקראה "דומה". העקבות האלה שאינן מופיעות בחוות דעתי הראשית, אלא בתור "עקבות נוספות", הן עקבות חלקיות נוספות המתאימות או דומות לחלקים מתאימים בנעל השמאלית.

ש: הקטע הזה שאני מצביע עליו, האם זו עקבת נעל אחרת. [הסניגור מצביע לערך אמצע הנעל עד לקראת השליש האחרון שלה].

ת: זהו תצלום בתיק העבודה, תצלום מס' 7, מול הסנטימטר ה- 9, יש עוד חלק של עקבת הנעל אל/1 ומתחתיו כתמים שאינם שייכים לדעתי לעקבת הנעל השמאלית אל/1.

ש: אבל נמצאת בהמשכם, ממש באופן אקראי ורציף.

ת:  לא, מתחת העקבות אל/1 ואל/2- יש סימנים רבים נוספים, אשר חלקם זוהה על ידי כשייך לעקבת הנעל, חלקם לא זוהה על ידי כשייך לכלום, ומה שהתייחסתי אליו בחוות דעתי, היו שלוש עקבות עיקריות שזכו לשם אל/1 + אל/2 + אל/3.

ש: כמה זמן חלף מיום האירוע 6.12. [יום הרצח] עד למועד שבו קיבלת את נעלי הנאשם לבדיקה. אם זכרוני לא מטעה אותי, זה היה כמה ימים אח"כ, ואחרי זה חזר למעבדה הביולוגית.

ת:  ביום 31.12 שזה יוצא 25 יום לאחר יום הרצח.

ש: הנעליים האלה, למעשה היו במשמורת המשטרה כבר מיום 11.12. – 5 ימים. בנוסף אני אומר לך שיום הרצח אירע ביום רביעי, יום חמישי הנעליים נשארו בבית הספר, ביום שישי הן נלקחו ולא עבדו איתן, ביום ראשון עבדו איתן מספר שעות בביתו של אדם נוסף. אז הן נתפסו על ידי המשטרה. זה אני אומר לך כנתון רקע. כשאתה קיבלת את נעלי הנאשם לבדיקה, הן למעשה היו מלוכלכות כפי שמופיעות בתמונה או במקור ת/369.

ת: אני מאשר כי הנעליים היו מלוכלכות, מפנה לתצלום 15 בתיק העבודה. הנעליים לא היוקרועות הן נקרעו במכון לרפואה משפטית לצורך בדיקה.

ש: הנעליים כך נתפסו יומיים שלושה לאחר מכן והן נשמרו אצל המשטרה. הנעליים האלה, על פניהן כפי שראית אותן, נראה לך שהן עברו איזה שהן נקיון כלשהו.

עו"ד שפיגל:

אני חוזר בי מהשאלה.

העד ממשיך:

ש. האם הבחנת באיזה שהן סימנים של דם עליהן או בסולייתן כאשר קבלת אותן כפי שהן מאובקות ומלוכלכות.

ת: תפקידי אינו כולל בדיקת דם.

ש: ויזואלית.

ת: אני לא מבחין ולא מומחה לכך אני יכול להבחין דם כאשר אני נחתך ולא בצורה שאתה מתאר. חשש לדם אני שולח למעבדה הביולוגית או למכון לרפואה משפטית.

ש: לפני שהתחלת לעבוד עם הנעליים כדי לעשות השוואות, הן עברו לפניך בדיקה לאיתור דם או בדיקות אחרות במעבדה, או שאתה קיבלת אותן לפני הבדיקות של המעבדה.

ת: אני קבלתי את הנעליים ביום 31.12 ממשרד המוצגים כאשר נאמר לי שהם הגיעו מהמכון לרפואה משפטית. לאחר בדיקה ראשונית זריזה ביותר, החזרתי את הנעליים לשקית וביקשתי שיחזרו למכון לרפואה משפטית לבדיקה חוזרת של ד.נ.א בתוך הנעל לשיוך הנועל, ומחוץ לנעל בדיקה מדוקדקת יותר להימצאות דם הקורבן על הנעליים. כעבור יומיים קבלתי את הנעליים בחזרה. זה מה שכתוב בחוות דעתי וזה מה שקרה עם הנעליים.

ש: מתוך כל ששת העקבות, המעוותות והמטושטות שבדקת ומצאת אותן חלקיות, מצאת ולו עקבה אחת שאיננה שווה בדיקה או ראויה לבדיקה.

ת: המינוחים לא ברורים, אם סימן מסוים יכול להיות חלק מנעל, כי אז אני בודק אותו בדיקה השוואתית ומוציא מסקנה. המסקנה יכולה להיות לא ניתן לקבוע כי הסימן הוא עקבת נעל, או לא ניתן לשלול או הסימן הזה איננו חלק מהנעל אותה אני בודק. העקבות שמצאתי והמסומנות 1 עד 6 – הם אותם סימנים שכן הצלחתי להשוות השוואה משמעותית. יש כתמים רבים על המכנס, שאותם לא השוויתי.

ש: לאותה בדיקה השוואתית שעשית, מצאתם שהן עקבות נעל, אבל עקב עיוותן, טישטושן אי אפשר להמשיך ולעשות השוואה.

ת:  לעקבות שלא כללו פרטים רבים, נתנו מידת הערכה נמוכה כאשר למשל בסעיף 1 ז' ציינו, כי "נמצאת עקבה חלקית הדומה בדגם ומתאימה לגודל המסקנה של ההשוואה של עקבה מס' 6 – היא מסקנה נמוכה". כלומר, עקבה מס' 6 קיבלה הערכה נמוכה יותר עקב מיעוט הפרמטרים להשוואה.

ש: אני שאלתי שאלה שונה לחלוטין ומאוד פשוטה וברורה, במקבץ הבדיקות שעשית שסרקת את כל המכנס, נמצאו מעבר ל- 6 האלה איזה שהם סימנים שעל פי מומחיותך וידיעתך ולפחות הסימנים הסיגנלים על פניהם מצביעות שאלה הן עקבות נעל כל נעל.

ת: התשובה היא לא.

ש: אתה ידעת בתאריך הזה שבדקת ושהתחלת לעבוד ולהשוות, האם ידעת שאין משהו אחר בתיק למעט אותה עקבה שאתה צריך לזהות. כלומר, ידעת שאין ראיות בתיק למעט העקבה.

ב"כ המאשימה:

מתנגדת לשאלה.

עו"ד שפיגל:

אני אנסח את השאלה מחדש.

העד ממשיך:

ש. אני מפנה אותך למכתב ששלחת ביום 4.1.07 לעמיתך במז"פ הגרמני, תחת הכותרת "נחוצה  עזרה בדחיפות". אני מפנה אותך ל- 7 שורות מלמעלה למכתב. [מסמך 19 בתיק העבודה]. האם זה מה שידעת בתאריך זה.

ת: כן. בתאריך זה קבלנו את הנעליים, לא ידוע לנו על ראייה אחרת פוזיטיבית מזפית הקושרת.

ש: האם אתה היית בארץ בתקופה הזאת מבין 6.12 עד ליום 4.1..

ת: אני מניח שכן.

ש:  אתה בוודאי קראת עיתונים וראית טלויזיה והאזנת למסיבת העיתונים ביום 19 לחודש ממש כאשר השחזור עדיין לא הסתיים. הפרסום בכלי התקשורת, לא שמעת על זה.

ת: לא ידעתי באותה תקופה על ראייה פוזיטיבית מזפית אחרת, ידעתי שהכל בבדיקות.

ש: מספר העקבות כשגילת על מכנסי המנוחה, 6 עקבות, כאשר לשיטתך שייכות לנעל שמאל. האם זה מה שמצאת.

ת: מצאתי 4 של שמאל, שתיים שהן ארבע של ימין.

ש: כשערכת את ההשוואה בין צורתה החלקית המטושטשת והמעוותת של העקבות על מכנסי המנוחה, כשעשית זאת עם ת/369 הטבעת הנסיון שעשית במעבדה, אני רוצה לשאול אותך שאין לך מידע מדויק שמשקף את גודלה האמיתי של העקבה שהרי היא חלקית, ואם היא חלקית אז מן הסתם היא בחזקת נעלם, כיצד בתנאים שכאלה יכולת לקבוע בחוות הדעת כמשווה מקצועי ברמה של אפשרי בהחלט, כאשר אחד הנתונים המרכזיים של גודל הנעל בחזקת נעלם.

ת: בכל שלושת הסעיפים 1א' עד 1ג' שם נזכרות העקבות שלגביהן הנחנו אפשרי בהחלט, מופיע המשפט המתאימה… לחלקים המקבילים בנעל השמאלית. אפרט – כאשר יש לנו עקבה חלקית של נעל, אנחנו יכולים לבדוק את ההתאמה לחלקים המקבילים בנעל הנבדקת, והיה והם תואמים, אנחנו אומרים שיש התאמה בגודל, אבל בסיוג לחלקים המקבילים, יתכן וגודלה של הנעל הסופי ינוע במספר אחד לכאן ולכאן ככול שהעקבה מלאה יותר, הסיכוי מצמצם אבל, בכול העקבות ציינתי שההתאמה היא לחלקים המקבילים.

ש: עדיין הנתון הזה של גודל הנעל, הוא בחזקת עלום והוא נתון רלוונטי מהותי, הייתי אומר קרדינאלי לקביעה בחוות הדעת בהקשר לרמות שאתה קובע.

ת: התשובה היא לא בל' רבתית. בעקבות נעליים מספיק פגם אחד ברור אשר יש בו כמות אינפורמציה רבה כדי לקבוע באופן חד משמעי את שיוכה של הנעל לעקבה. הגודל לא קובע.

ש: אני מפנה אותך לעמוד 479 לפרוטוקול, שורות 21 עד 29, שאתה מסביר שם לבית המשפט מדוע חשבת שרלוונטי לאסוף מידע על נפיצות נעל הסלמנגרה בישראל. בשורה 25 אתה מעיד כי הדגם הזה של הנעל לא היה מוכר לכם גם לאחר שחיפשתם באוסף עקבות וסוליות במעבדה, ומוסיף שפניתם לעמיתכם בעולם כדי לקבל אף מידע מהם בהקשר זה. כשאתה אומר לעמיתכם בעולם, האם אתה מתכוון למזפ הגרמני.

ת: לא. לכל המזפים המנויים על רשימת "דפי הדרושים" באתר של מומחיי הנעליים שאנסי – האיחוד האירופאי. ישנה רשימה ארוכה מאוד של מיילים.

אם אתה שואל על ארה"ב אז המומחית של האף,בי אי במפקדה הראשית מכותבת גם על דפי המידע האלה אבל לא כל אותם 2000 מומחים שנמצאים בארה"ב.

ש: אני מפנה אותך למכתב המתורגם ת/275 שהתקבל ממר סיבר שהיה מנהל באחד ממפעלי סלמנדרה בגרמניה. מעיון בת/275 אני נמצאתי למד כי לחברה היו מפעלים מפוזרים בכל העולם, האם ידוע לכם כל המקומות של המפעלים האלה הפזורים בעולם.

ת:  במיילים עלו שמות של שלושה מקומות שבהם היו נעלי סלמנדרה מיוצרות. שהם אוקריינה ברזיל ועוד מקום באירופה איני זוכר.

ש: האם אתה הגעתם לאותם מקומות ואותם אנשים שניהלו את המקומות כדי לקבל מהם מידע, האם האוקראינים ועוד.

ת: אנחנו הגענו למנהל בחברת סלמנדר שידע ואמר שהוא אחראי היה על ייצורן של סוליות הנעליים בחברה ולא למפעלים ולא לחנויות.

ש: אחראי על סוליות הנעליים בסדר, אבל מידע לאיפה המפעל האוקריאני סיפק אותם ובכמה ולמי ולאיזה לקוחות, זה אתם לא יודעים.

ת: מה שאמרו בחברה שההפצה של הנעלייים נעשתה דרך המוקד בגרמנייה, לא כל מפעל היה משגר ללקוחות, לכן הם אמרו שברשימות שלהם מופיעים כל הלקוחות שרכשו נעלי סלמנדר ישירות מחברת סלמנדר. אבל כפי שהוא מציין לא כל הרשומות נשמרו כיוון שהחברה הפסיקה להיות פעילה. אבל היה רק לקוח אחד ברשימה, שהיה בישראל ושקנה את הנעליים מחברת סלמנדר.

ש: והלקוח הזה.

ת: חברת בלמונדו, שלא נמצאה כפי שהעדתי בחקירתי הראשית.

ש: נמצאתי גם למד מת/275 כי בעולם זה של ייצור נעליים קיימת תמיד אפשרות שסולייה מסוימת מיוצרת על ידי יצרנים אחרים, באופן לא מורשה וללא אישור, כך שהנעל או שנמכרת כחיקוי לנעל הסלמנדר. האם זו אפשרות.

ת: קיימים חיקויים לנעליים בעולם, גם מבחינת הסולייה וגם מבחינת הגפה, מה שציינו זה שלא נתקלנו בחיקוי של נעל סלמנדר, וגם החברה הגרמנית אמרה שלא מוכר לה חיקוי זיוף שכזה.

ש: האם אתם ניסיתם לבדוק בקצרין עצמה בעיר שבה ממוקם בית הספר, בדיקה בקרב האוכלוסיה או החנויות, הרי מן הסתם יש שם הרבה תלמידים בבית הספר הזה שהם ילדים של הורים מחבר העמים אולי, גם בנופי גולן, ישנה אוכלוסיה רחבה מאוד של קהילה מחבר העמים.

ת: ביקשנו לעשות סקר לא רק בקצרין אלא בכל חנויות הנעליים בצפון כדי למצוא האם מישהו מוכר נעלי סלמנדר שאיננו יודעים על מקורם, והסקר נמצא בתיק העבודה. התשובה היתה לא.

ש: בקצרין אני אומר.

ב"כ המאשימה:

אני אומרת כי נעשה סקר בעיר קצרין. יש בתיק סקר חנויות ויש דוחות של שוטרים.

העד ממשיך:

ת: בתיק העבודה שלי מסמך 51 שורות 25 עד 28 – 4 חנויות נעליים בקצרין.

ש: ציינת את הדברים האלה כשאתה מפנה גם לגלי, אני מפנה אותך למספר סידורי 30 שם, בהערות שמופיעות שם נמצאתי למד כי חנויות גלי אשדוד, ירושלים, באר שבע, חיפה, מוכרות עודפים של נעלים מסוג סלמנדר, אתם ביקרתם שם.

ת: בחנות בירושלים אני הייתי, כיוון שאני קונה שם נעליים, דיברתי עם מנהל חנויות גלי מר שמעון הורביץ שהוא אחראי על נעלי גלי ועל כל המכירות שלהם, והחקירה שלו מצויה בתיק העבודה במסמך 52.

ש: מופיע בהערות שבחנויות האלה מוכרים נעליים מסוג סלמנדר. אני שואל האם אתם בדקתם פיזית את הנושא הזה או נעליים אולי שהם חיקוי של סלמנדר או אולי נעליים עם שם אחר.

ת: התשובה שלא, לא בדקנו חוץ מאשר בירושלים.

ש: האם ישנו מזכר שכתבת ובדקת בחנות ושאלת האם מוכרים שם את הנעליים.

ת: לא. זה היה ביקור פרטי. אך ביום 18.3.07 כפי שמופיע במסמך 52 בתיק החקירה, שאלנו אותו על מכירות נעלי סלמנדר ברשת גלי. הנתונים שסיפק לנו, מצויים בתיק העבודה שלי.

ש: אתה כשלעצמך בטוח שהנעליים של הנאשם הם מסוג סלמנדר.

ת: אני יודע שעל סוליות הנעליים מופיעות חלק מהאותיות המרכיבות את השם "סלמנדר".

ש: אני מפנה אותך לסעיף 9 לת/369 בחוות דעתך. שם אתה מציין כי במעבדה נתקבלו זוג נעליים מס' 42 חומות שעל סולייתם האותיות אמנדר, כנראה של חברת סלמנדר. אתה לא סתם אמרת אמנדר, מפני שאתה ראית את הכתובת אמנדר.

ת: נכון.

ש: אני מפנה אותך לת/372, תמונה מס' 3 – [תמונת הנעל ששלח לכם השוטר ממחסן סבו בבאר שבע]. אנחנו רואים שם את הכתובת "סלמנדר". ולא סלאמנדר" אין E לפני ה- M.  מה יש לך לומר על כך. יכול להיות שבאמת יש סוג נעליים מסוג אמנדר.

ת: בהטבעת הנסיון המסומנת 1 בתיק העבודה שלי, רואים בבירור אכן את האותיות MA ולפניהם מה שנחזה להיות חלק מה- A שאמרתי שרואים אותו, קשה לי לומר כשאני משווה את תמונה מס' 3 שאינה מוגדלת לתמונה אחד לאחד, קשה לי לומר, אינני יוכל לומר, האם הכיתוב מתאים לכיתוב שבתמונה מס' 3. נראה לי שאכן ישנה בעייה והאות A איננה מצויה בתמונה מס' 3.

ש: אחרי שעברנו את מה שאתה ראית כאמנדר, ואת זה ציינת בחוות דעתך, ומה שאז יכולת לראות בבירור, נעבור איתך לעמוד 490 לפרוטוקול בית המשפט, שורה 21. שם אתה מעיד ואני מצטט מהאמור שם. אתה עומד מאחורי הצהרה זו.

ת: הדם יכול לזרום ומצטבר בצורה של כתמים, הוא לא יכול לדעתי לזרום וליצור עיגולים או פסים או פגמים יחודיים שיתאימו לנעל מסוימת.

ש: האם צורת הצטברות הדם שזורם על משטח, איננה קשורה כלל לצורת המשטח. אם יש במשטח חריצים או חריצים עמוקים יותר, או עיגולים, הוא לא יצטבר שם.

ת: הניסיון שלי בדם, מתמצא בעיקר בבחינת עקבות נעליים שהוטבעו בדם על רקע זה או אחר, בין ליד או בתוך כתמי דם. אני לא מומחה לזרימת דם, ומה שאני מעיד זה מתוך נסיוני על עקבות נעליים שנוצרו בדם לעומת דגמי דם ליד הנעליים.

ש: כל נוזל שהוא, יותר צמיג או פחות, נוזל בכלל, הצורה שהוא מצטבר לא קשורה למשטח.

ת: הצורה שהוא מצטבר קשורה לטיב המשטח עליו הוא דורך.

ש: אריג הג'ינס מעבר למה שאנחנו רואים בתמונה או בגודל טבעי או במקור, בתמונה המוגדלת שהצגתי בפניך, נ/63 – רואים את הטקסטורה של אריג הג'ינס הזה שהוא מחורץ, מלא חריצים לאורכו, עם כל מיני צורות שונו. באריג כזה יכול דם או נוזל כלשהו [לאו דווקא דם], להתנקז בזליגה איטית לא מדובר בזרימה רצינית להצטבר באותם חריצים לאורכם או לרוחבם של אותו אריג. זה אפשרי?

ת: אני נמצא כאן בגלל מומחיותי ולא כלודיקן ויתכן ודם יזרום על מכנסיים ויותיר צורות שונות כשאראה אותן אוכל להשוות.

ש: צריך להיות מומחה ברמה או בידע שלך כדי להסיק שעל אריג ג'ינס כמו על נעל או צמיג או כל דבר דומה שאתה מטפל, יכולים להיווצר פגמים יחודיים אם זה חריצים עמוקים יותר ישרים או מעוגלים בצורות שונות תולדה של בלאי שימוש ואפילו בעיבוד בבית החורשת שכך הוא נעשה. בד גס יכול להיות כזה דבר?

ת: לא נתקלתי בצורות מהסוג שאתה מתאר על מכנסי ג'ינס, אני מתייחס למכנסי הג'ינס כמו כל משטח אחר שאני מוצא.

ש: סיפרת לנו על הסולם והדרגות שבנית ואף הוגש בת/363. סיפרת לנו שאתה חבר במעמד איתן בקבוצת עבודה השייכת לאיגוד האירופי.

ת: נכון.

ש: כמו כן, כשהיית חבר בוועדה לקביעת סולם ודאיות אירופאי מקובל.

ת: נכון.

ש: האם סולם זה שפרסמת שכתבת שהוגש כת/363 התקבל באיגוד הפורנזי האירופי שבה אתה חבר.

ת: באופן כללי כן, למעט חריגים מסוימים שנותרו מהצורך להתאים את הסולם למדינות שונות, לדוגמא – השם של הרמה שנקראת אצלינו "אפשרי" קבלה את השם "אינקוקלוסיב" והדרגה של סבירות גבוה מאוד לא מוזכרת בפירוש בסולם.

ש: אלה שתי הנקודות היחידות.

ת: אינני עוסק כרגע בהשוואה ספרותית, אבל לפי מיטב ידיעתי אלה הן הנקודות השינוי העיקריות.

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד עינבר:

ש. אתה נשאלת והסברת בעניין שלוליות דם, ומיקום שלולית דם. אני מציגה לכם תמונה מתוך דיסק. לעניין כתם הדם שרואים בצילום, זה מתייחס לשלולית הדם מצד ימין של התמונה, תתיחס למה שאתה רואה למצב צבירה של השלולית הזאת.

עו"ד שפיגל:

אני מתנגד לשאלה, העד כבר העיד כי הוא אינו מומחה לכתמי דם.

החלטה

אנו מקבלים את ההתנגדות.

ניתנה היום י"ח ב אדר א, תשס"ח (24 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש. מבחינת המיקום, ביחס לעקבות שאתה ראית עקבה מס' 1 ושאר העקבות על המכנס השמאלי ביחס לכתם הדם.

ת: העקבות של אל/1 ואל/2 ואל/3 נמצאות על המכנס השמאלי, נמצאות מעל הכתם האדום הגדול למטה.

ש: מה קורה מנסיונך כשאדם דורך בתוך כתם כזה מבחינת מה שיראו במקום הדריכה [מבחינת עקבה].

ת: כאשר אדם דורך על כתם דם, אולי ארחיב טיפה מנסיוני על כתמי דם ולא באופן כללי על כתמי דם, כאשר הדם הוא קרוש, יתכן והנעל תסיר חלק מהדם ובמקום תשאר עקבה שלילית, כלומר חוסר דם במקום שבו דרכה הנעל. אם הדם הוא עדיין ברמת צמיגות נוזליות כזו שכאשר ארים את הנעל הדם ישוב ויכסה את הכתמים הריקים, הרי שתיכף לאחר הרמת הנעל, הדם יחזור למקומו, אולם הנעל תהייה מוכתמת בדם, ובעקבות הבאות שהיא תתדרוך על משטח נקי, היא תותיר עקבה חיובית.

ש: אתה אמרת בחקירתך הנגדית שבצד ימין של האסלה, שזה גם נראה בתמונה הזאת, אתה רואה משהו שאתה משער שזה דומה לנעלי המנוחה. אני מציגה לך את התמונה של נעלי המנוחה מתוך ת/1. שאלתי, אני מציגה לך את תמונה 39 בת/1 שבה נראית סוליית נעלה של המנוחה, תאמר לנו על מה אתה מבסס את ההשערה. גם חברי התייחס בחקירתו לנעלי החובש. 

עו"ד שפיגל:

העד העיד על כך והעיד ברחל ביתך הקטנה שהדברים לא נבדקו על ידו. מדובר בהשערה. התמונה שאת מדברת עליה נמצאת בתיק בית המשפט. מה ההבדל בין מה שהשופטים רואים לבין מה שהעד רואה.

החלטה

מדובר בעד מומחה.

צודק הסניגור כי עניין לנו "בהשערה" אלא שאין עסקינן בהשערת הדיוט אלא בקביעת דרגה על ידי המומחה כפי שהעיד בפנינו וגם הסניגור שאל והתרנו בדרגה זו.

עניין המשקל, יקבע כמובן בהכרעת הדין.

העד ישיב לשאלה.

ניתנה היום י"ח ב אדר א, תשס"ח (24 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש. אני מציגה את התמונה בפניך.

ת: בתצלום מס' 39 – מופיעה נעל, כנראה של חברת פומה אשר המאפיינים הסוגיים שלה כפי שהם נראים בתמונה, מתאימים לחלק מהמאפיינים שאני מצליח להבחין בתמונה מס' 27 בתיק העבודה שלי. כלומר, אני מניח או משער שניתן לבצע השוואה בין נעלי המנוחה לבין העקבה שנראית דומה בפרטי הדגם בתצלום 27 בתיק העבודה שלי.

ש: לגבי תמונה מחוץ לתא המופיעה בת/1 תצלום 40 – [מקרינים אותה על גבי המסך] מסומנת בקובץ שנקרא "עקבות נעליים" קובץ 48. אני מבקשת שאתה תראה לנו היכן נמצאות בתמונה זו אותן עקבות שאתה זיהית כנעליו של החובש שזה מופיע בסעיף 9.

ת: הגדלנו את הצילום מס' 48 – אנחנו יכולים לראות בכמה מקומות עקבות חלקיות, וזה מימין לבור הניקוז הסמוך למראות, וכן טיפה למעלה בצד שמאל. [מרצפת שלישית וכן אלה שמעליה מהקיר בו מצויות הקערות].

ש: ישנה עקבה נוספת שמצולמת אצלך בתיק העבודה בעמוד 25 ואותה לא הצלחת לשייך לזוג נעליים.

עו"ד שפיגל:

אינני חולק שישנן עקבות מחוץ לתא שאינן של החובש.

העד ממשיך:

ש. החומר הזה באמיגו שחור, מה המשמעות של זה.

ת: בד"כ אנחנו מקבלים כעובדה שמה שמגיב לאמידו שחור, הוא בין היתר דם. כלומר, דם מגיב לאמיגו שחור, יש עוד חומרים נוספים שמגיבים לאמיגו שחור ואינני יודע מה הם, חלבונים למשל.

ש: לגבי עקבה אל/1 – [עקבה של הכיס השמאלי] – אתה נשאלת בעצם קודם על ידי הסניגור על ההמשך, הסניגור אומר לך כי לשיטתו מדובר בהמשך של העקבה שמראה בעצם גם חלק צר יותר והוא צר ולא תואם את העקבה את נעלו של הנאשם ולשיטתו מעיד על כך שהנעל היא לא מידה 42 לשיטתו. אתה אמרת שיתכן שמדובר בעקבה אחרת ולא כפי שאמר הסניגור. תסביר בעצם למה ואיך אתה יכול לקבוע ולמה בעצם שבית המשפט יעדיף את קביעתך שאתה אומר לו שהעקבה מסתיימת איפה שהוא פה וזה איננו חלק ממנה ולא את התאוריה החילופית שמדובר בעקבה אחת עם מותן צרה.

ת: כדי שאנחנו נחשוב שחלקים מסוימים בעקבה או בסימנים שנותרו על הנעל שאותם סימנים שייכים לנעל, אנחנו מצפים לראות אותם באיזה שהוא יחס לקטעים המזוהים, כלומר, אם פה זיהיתי קווים ישרים ועיגול, הייתי מצפה לראות המשך של נעל דומה או לחילופין יש נעל אחרת שבקדימתה יש פסים עם עיגולים שיהיו לה את אותם אלמנטים בלתי מוסברים על ידי הנעל של החשוד, ויהיו מוסברים על ידי הנעל השנייה שבה נמצאים אותם אלמנטים. לא מצאנו נעל כזו, והנעל שיש ברשותנו ומתאימה לא רק בפרטי הדגם אלא גם במספר פגמים, איננה ממשיכה לאזורים שמתחת אל/1 לפחות לא בצורה שהצלחתי למצוא.

ש: בעצם הטענה של הסניגור, שההמשך של הפסים נראה עד הסוף של קונטור, מה אתה יכול לומר לעניין הפסים האלה.

ת: לצורך העניין, אני אבקש לחזור בתמציתיות על חלק מעדותי בחקירה הראשית, שניסיתי להסביר את ההבדל בין דריכה על משטח שאיננו ישר, הדגמתי את זה על המכנס שלי, לבין אותו משטח כאשר אנו פורסים אותו ומיישרים אותו. אמרתי שיתכנו עיוותים שיגרמו לפעמים לתופעות כמו, דיברנו על המיקום של אל/2 ליד אל/1 כאשר אמרנו שחלק מהעקבה של אל/2 – יכול והוא נמצא על אל/1. אותו הדבר כאשר אנחנו מסתכלים על הקווים הישרים באל/1, אנחנו רואים פה קו שנחזה להיות הקונטור של הנעל, אבל הוא לא נמצא במקום שהיינו מצפים לו, אלא הוא נכנס קצת יותר פנימה לתוך הנעל. במקום הזה, של הטבעת הנסיון, אנחנו אכן רואים את הפסים מגיעים, אבל הקו העבה יותר שנמצא מלמטה, הוא בורח מהקונטור של הנעל. לכן מקבלים בו זמנית שני קווים, קו אחד הוא קו הקונטור שזז ממקומו החזוי, והדבר השני, הם אותם פסים ישרים שנמצאים במקום. כאשר הסברתי שעקבה יכולה להיות מעוותת, אנחנו מדברים על עקבה כפולה במקום מסוים שבה רואים פסים מצד אחד והקונטור רוכב עליה.

ש: כל התזוזות האלה נלקחו בחשבון על ידך כאשר נתת את דעתך לגבי רמת הוודאות.

ת: כן.

ש: לגבי נושא האותיות על הנעליים – יש את הנעל של הנאשם ויש את התמונה של הנעל של אותו שוטר. האם לך יש איזה שהוא נתון מהחברה או ממקור מוסמך כלשהו, האם נעליי סלמנדר שמיוצרות בחברת סלמנדר כן כותבים או לא כותבים עם A  לפני ה- M.

ת: בכל התכתובות והמסמכים והתמונות שקבלתי השם של החברה מופיע עם האות A אחרי ה- L. למעט בתצלום מס' 3 למכתב שלי ששם אין את האות A  אחרי ה- L.

ש: אתה מהסתכלות נוספת בנעל, האם אתה יכול לקבל יותר אינפורמציה ממה שכתבת בחוות דעתך.

ת: לא.

ש: האם אתה יכול לראות גם בהטבעת הנסיון, האם אותה M שקשה לראות אם יש לפניה היא האות הראשונה.

ת: אנחנו יכולים לראות בהטבעת הנסיון, אמנם זה הפוך, אבל יכולים לראות את ה- M ולפניו משהו מחוק משהו שנראה כמו אות מחוקה. ישנן אותיות שהן מחוקות בגלל שחיקת הנעל, לא מצליחים לראותן בבירור.

ש: נחקרת על העניין של ההצטברות והצורות השונות שבהם יכולים להצטבר דם, הציג לך הסניגור תזה שהדם בגלל חריצים ופסים וכדומה, אתה סברת שזה חלק ממבנה הנעל. האם הפסים שאתה זיהית כחלק מהעקבה הם נמצאים באותו כיוון או בכיוון אחר מהפסים של הג'ינס.

ת: אני מראה את הכיס הימני, בחלק גדול מהעקבות שבדקתי, כיוון הפסים שונה מכיוון הפסים על הג'ינס. 8 עקבות, אבל כאשר דיברנו על רעש לעומת סיגנל, הפסים שעל הג'ינס כאשר הם מלוכלכים הם עיקר הרעש, ורק אם הסימן גובר על הרעש, ניתן להבחין בו.

ש: נשאלת בחקירה נגדית בהקשר מסוים, אם מעבר ל- 6 העקבות המצויינות בחוות הדעת 1 עד 6 – יש עוד סימנים ועקבות של נעל כלשהי. השבת בשלילה. תסביר איך עומדת התשובה הזאת אל מול ההתיחסות שלך גם בחוות הדעת שיש עוד כל מיני שברי עקבות חלקיות שאתה לא נתת להם מספרים שמופיעות למשל בסעיף 1 ד'.

ת: כמדומני שהציטוט לתשובתי לא היה מדויק. אמרתי עקבות השונות בדגם מהנעליים שנבדקו. להיפך בסעיף 1 ד' – אני מציין עקבות נוספות, כלומר מעבר ל- 6 שהן 8 שאותן פרטתי אני מציין עקבות חלקיות נוספות, כלומר כל הלוחות ושברי לוחות, נמצאים ביחד בארון. העקבות החלקיות מאוד, והעקבויות המזוהות, נמצאות ביחד על המכנס וחלקן ציינו בפירוש וחלקן רק צויינו בכלליות, אבל לא היתה אף עקבה שלא התאימה לנעליים האלה ולעומת זאת התאימה לנעליים אחרות שבדקתי. כל מה שבדקתי והתאים, התאים לנעליו של הנאשם.

ש: העניין הזה עם הנעל הנוספת שיש סלמנדר בלי A. האם העובדה  שקיימת נעל כזו שבה כתוב סלמנדר בלי A – משפיעה במשהו על רמת הוודאות שהתייחסת אליה בחוות דעתך.

ת: לא.

עו"ד שפיגל:

ברשות בית המשפט מבקש לשאול שאלה.

ברשות בית המשפט העד משיב בחקירה לעו"ד שפיגל:

ש: לגבי נפיצות נעלי הפומה של המנוחה, עד כמה נפוצה, והאם אתה יכול לומר כמה דגמים דומים כאלה קיימים אם אתה יכול לומר.

ת: לא בדקתי זאת.

ב"כ המאשימה:

אני מבקשת להציג את הדיסק ששאלתי עליו את העד בחקירה חוזרת.

הדיסק הוגש וסומן ת/375.

החלטה

להמשך שמיעה בתאריך שנקבע מראש.

ניתנה היום י"ח ב אדר א, תשס"ח (24 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

פח000502/07 – נאווה+מירב

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3