רפ”ק ירון שור – עד תביעה מס’ 25

 

468

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

17/02/2008

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

       
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

     
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

     

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עד תביעה מס' 25 ירון שור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שילה עינבר:

ש. תציג את עצמך. מה התפקיד שלך והדרגה שלך והיכן אתה משרת.

ת. אני רפ"ק ירון שור, במשטרת ישראל משרת במעבדת סימנים וחומרים במחלקה לזיהוי פלילי בתפקידי אני בודק עקבות נעליים, צמיגים, והשוואת קרקעות משנת 1987 עד היום.

ש. אני מציגה לך מסמך קורות חיים ורשימת פרסומים שאתה ערכת בנושא נעליים וצמיגים.

ת. זה שלי  ואני מאשר את האמור.

מוגש ומסומן ת/361.

ש. אצלכם במעבדה, בנושא עקבות הנעליים מה המעמד שלך.

ת. אני ראש תחום השוואת עקבות נעליים בערך משנת 1991, יש עוד שני מומחים להשוואת עקבות נעליים שעובדים איתי במעבדה.

ש. אתה מתייחס כאן בעמוד 1 לקורות חיים ל חברויות שלך בועדות וקבוצות, תסביר את הגופים האלה ובכלל מה הקשר שלך ומה המעמד שלך בקהילת מומחים הבין לאומית.

ת. באירופה קיימת קבוצת עבודה ששייכת לאיגוד הפורנזי האירופאי. קבוצת העבודה הזאת מאגדת בתוכה את רוב המומחים להשוואת עקבות נעליים וסימנים באירופה, ומגיעים לכינוסים שלנו גם נציגים מארה"ב מהאפ.בי.אי. אני משתתף בכינוסים הללו מאז הכינוס הראשון בשנת 1995, אני נותן שם הרצאות ומצגות על התקדמויות במז"פ הישראלי בשטח הזה, תת ועדות שמוקמות לצורך בדיקה של עניינים ספציפיים מכילות מספר מצומצם יותר של חברים, הייתי חבר בועדה כזאת לקביעת סולם ודאויות אירופאי מקובל, עד שועדה זו פרסמה את מסקנותיה, וועדה חדשה שהוקמה ואני גם חבר בה, היא מבחן כשירויות אירופאי,אני חושב שמעמדי בקבוצה איתן.

ש. צירפת רשימה של פרסומים שלך, כתבי עת. הרוב זה לא בשפה העברית.

ת. פרסמתי פרסומים רבים בספרות המדעית הרלוונטית, וגם דוחות פנימיים שמתמצתים את עיקר עבודת המחקר שערכנו ושאנו עורכים במעבדה, ובעקבות כל עבודות המחקר והפרסומים שלנו, אני חושב שאפשר לומר שהמז"פ הישראלי נמצא בהחלט בקדמת המדע הפורנזי לפחות האירופאי.

ש. אתה בנוסף לפרסומים המדעיים אתה ערכת עד היום חוות דעת, העדת בבתי משפט בכלל כמומחה וספציפית בנושא של עקבות נעליים. בכמה חוות דעת מדובר.

ת.ב- 20 השנה האחרונות בהן אני עורך חוות דעת ומעיד, הגשתי להערכתי מאות חוות דעת אולי אלפים של חוות דעת בנושא נעליים וצמיגים.

ש. נחקרת בבתי משפט.

ת. היו לי הופעות רבות בבית משפט וגם נחקרתי על חוות הדעת שלי.

ש. אתה בתיק הזה בדקת מספר רב של מוצגים וערכת חוות דעת מומחה שנוסח המתוקן והסופי שלה הוא נוסח שאני מציגה לך מיום 21.6.07.

ת. אני מאשר זו חוות הדעת הסופית והמתוקנת.

חוות הדעת מוגשת ומסומנת ת/362.

ש. אתה מפנה בעמוד האחרון של חוות הדעת בהערות למאמר בהקשר של סולם רמות הוודאות למאמר שמפרט את סולם הדרגות הוודאות שפורסם בפלילים כרך ג'.

עו"ד ענבר:

מגישה עותקים מהמאמר.

העותקים הוגשו וסומנו ת/363.

העד ממשיך:

ש. כמו כן אתה העברת לעיונינו את תיק העבודה שכולל את התיעוד של המוצגים שאתה בדקת, מהלך הבדיקות שאתה ערכת ועוד מסמכים שהתקבלו ונערכו במעבדת סימנים ואנחנו שוב כדי להקל על החקירה מבקשים להגיש את כל התיק. יש עותק מקורי שהוא עם תמונות צבע ושקפים והעותקים האחרים לא יכולנו להנפיק באותה איכות.

הקלסר מוגש ומסומן על כל המצוי בו במקובץ ת/364. [ההפנייה למוצג זה תהא על פי הציון המספרי כפי המופיע בקלסר].

ש. תבהיר מספר דברים בחוות הדעת עצמה, לגבי הסעיף הראשון המדבר על המוצגים לבדיקה, עמוד 1 – מתייחס בעצם למספר מוצגים רלוונטיים וכמובן שכל שאר המוצגים גם אלה שאנו לא מתייחסים אליהם מתועדים בתיק וכן בחוות הדעת.

אתה מדבר על מעתקי ג'יל בסעיף 1 התיעוד והצילום שלהם זה מה שרואים בעמוד 29 לתיק העבודה. [ת/364].

ת. אני מאשר.

ש. תסביר.

ת. מעתקי ג'יל אלה מעתקים שמניחים אותם על עקבות נעליים ואבק, והם מרימים את העקבה כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה במעבדה. מעבדה ניידת בזירת העבירה שהיתה בזירה תפסה העתיקה באמצעות המעתקים האלה עקבות נעל שראתה.

ש. בנוסף לזה אתם קבלתם ממעבדה ניידת תקליטור שכולל צילומים מהזירה.

עו"ד ענבר:

מבקשת להגיש את התקליטור המקורי.

התקליטור הוגש וסומן ת/365.

העד ממשיך:

ש. תמונות רלוונטיות שמתעדות עקבות נעליים מתוך התקליטור, מה עשיתם איתם.

ת.כל התמונות וכל המוצגים, כל מוצג שקשור בעקבות נעליים אנחנו מגדילים אותו לגודל 1 לאחד, כלומר כל תיק העבודה שלי יופיע בתצלומים בקנה מידה אמיתי, לא חשוב אם יצלמו מוצג, תמיד ההגדלה הוא בגודל טבעי, אחד לאחד. כל התמונות שצילמה מעבדה ניידת בזירת העבודה ויש להם קנה מידה יוגדלו לגודל של אחד לאחד לצורך השוואה. אם יש תמונות כלליות של הזירה, לא נגדיל אותן, אבל כל התמונות הספיציפיות בהן מצולמות עקבות נעליים, יוגדלו לגודל אחד לאחד, וכך הן נשמרות בתיק העבודה.

ש. כאן בעצם מתועד לנו בתיק העבודה, בעמוד 18,21 עד 23, 25,27,28,30,33 וכן 36. אלה תמונות מהתקליטור.

ת. כן.

ש. בסעיף 14 למוצגים אתה מתייחס לתקליטור נוסף מצילומי נעלי הנאשם, אותן נעליים שנמצאות בתקליטור, אתם בדקתם אותן.

ת. כן. קבלנו אותן פיזית.

ש. אני מציגה לך מספר זוגות נעליים שקבלתם פיזית ושאלה בעצם הנעליים שנמצאו עקבות שתואמות לעקבות שנמצאו בזירה. יש נעליים בסעיף 7 שאלה נקראות נעלי החובש. תראה לנו אותן.

ת. אני מציג את נעלי החובש לבית המשפט מתוך המוצגים. הנעליים מסעיף 7 מצולמות וכתוב עליהן נעליים של חובש.

ב"כ המאשימה:לגבי הנעליים האחרות מבקשים להציג ולסמן על ידי בית המשפט, אושחברי יגיד שאין הוא זקוק להם ואפשר להחזירם.

עו"ד שפיגל:

בסיום חקירתו של המומחה אגיע להחלטה.

הנעליים של החובש הוגשו וסומנו ת/366 – ישארו במשמרת הפרקליטות.

העד ממשיך:

ש. אני מציגה לך את הנעליים הנקראות הנעליים של בן צור.  סעיף 15 א'.

ת. אני מאשר אלה הנעליים.

הנעליים מוגשות ומסומנות ת/367 וישארו במשמרת הפרקליטות.

ש. אני מציגה לך זוג נוסף נעליים של רמי דאודי סעיף 15 ב'.

ת. אני מאשר.

הנעליים מוגשות ומסומנות ת/368 וישארו במשמרת הפרקליטות.

ש. לגבי הנעליים המרכזיות, אלה הנעליים המופיעות בסעיף 9 והן מכונות נעלי הסלמנדר של הנאשם, הנעליים נמצאות בשקית מעבדתית סגורה.

ת. הנעליים מוצגות מבלי לפתוח את השקית כדי למנוע פגיעה אפשרית אם תהיה בדיקה נוספת, יצויין כי העד מטפל בכל הנעליים כשהוא עטוי כפפות.

הנעליים הוגשו וסומנו ת/369 וישארו במשמורת הפרקליטות.

עו"ד שפיגל: אני מבקש כי הנעליים האלה ישארו במשמורת בית המשפט על מנת שנוכל להציגים בחקירה נגדית.

עו"ד ענבר: נציגם בכל זמן שירצה הסניגור.

ב"כ המאשימה: לגבי מכנסי הג'ינס של המנוחה [סעיף 11 לחוות הדעת], המכנסים נמצאים בשקית. ה [צילומים  בעמוד 3 ו- 4].

המכנסיים מסומנים ת/370.

העד ממשיך:

ש. אני מפנה אותך לסעיף 9 לחוות הדעת, אתה מתייחס לכך שאת נעלי הסלמנדרה קיבלתם בתאריך 31.12.06, ובהמשך אתה מציין לאחר סעיף 11 – שבתאריך 2.1.07 התקבל שוב מהמכון לרפואה משפטית אותו זוג נעליים חומות שנתקבלו כבר ביום 31.12.06 וסומנו סעיף 9. אתה מתייחס גם לכך שקיבלתם ביום 1.1.07 את המכנסיים. תתיחס בעצם לסדר ולהשתלשלות העניינים של הגעת הנעליים והמכנסיים למעבדה, מפנה למסמכים הרלוונטים בתיק. מתחיל בצילומים המופיעים בסעיף 8 וכן בתיק העבודה מפנה למסמכים 80 וכן 81.

ת. אם נתחיל את התיאור מסעיף 8 דווקא, הרי שבתאריך 27.12.06 או 26.12.06 זוג מכנסי הג'ינס הכחולים של המנוחה היו בבדיקה במעבדת סיבים במטה הארצי, כשראש המעבדה קרא לנו להתייעצות כיוון שהוא חשב שעל המכנסיים הוא מזהה עקבת נעל.

ש. מי זה האדם הזה.

ת. אבנר רוזנגרטן הוא ראש המעבדה.

ירדנו למעבדה שלו וביקשנו שבעוד הוא בודק את המוצג, עקבת הנעל לכאורה שמצא, תצולם על ידי מעבדת הצילום. וביום 27.12.06 קיבלנו תצלומים של חלק מהמכנס ובו לכאורה עקבת נעל. בדקנו את כל הנעליים שהיו לנו באותו רגע מזירת העבירה, כלומר מכול החשודים הפוטנציאלים והבגחי"ם ולא מצאנו אף נעל שיכולה היתה להותיר את העקבות שעל המכנסיים. שאלנו האם יש עוד זוגות נעליים שלא קיבלנו, והמכון לרפואה משפטית שלח לנו תצלום של נעליים המיוחסות לחשוד רומן זדורוב שנמצאות אצלו במכון.

ש.  מפנה למסמך 77 האם זהו התצלום.

ת. כן. זהו התצלום של הנעליים שקבלנו.

ביקשנו לקבל לידינו בדחיפות את הנעליים כי לכאורה היו בתצלום הנעל היו כמה מאפיינים שיכולים היו להתאים לעקבות שראינו על המכנס. אבל בלי מוצג ביד, אנחנו לא משווים. הנעליים הגיעו ביום 31.12.06 למעבדה.

ש. אני מפנה אותך למסמכים 78 וכן 76 לעניין זה.

ת. כן. מאשר.

כיוון שהיה לחץ בחקירה, פתחנו את הנעליים, עשינו הטבעת נסיון מנעל אחת, וכשראינו שאכן קיימת התאמה סוגית, כלומר במאפיינים הסוגיים אותם ניתן לזהות בנעל, קיימת התאמה לכאורה לעקבות שעל המכנס, ביקשנו להחזיר את הנעליים למכון לרפואה משפטית לבדיקה מדוקדקת יותר של ד.נ.א חיצוני לנעל, וד.נ.א. פנימי בנעל כדי לוודא מי החשוד שנעל את הנעליים האלה ברמת ודאות גבוה יותר.

ש.  והנעליים הוחזרו.  מפנה למסמך 75.

ת. כן. הנעליים חזרו למכון לרפואה משפטית. רוני גפני לקח את הנעליים מהמעבדה למכון לרפואה משפטית והנעליים חזרו כפי שמופיע בסעיף 11, ביום 2.1.07 חזרו הנעליים מהרפואה המשפטית אלינו להמשך בדיקות. [מסמכים 74-73 זה המתעדים את העברה מהמכון למעבדה].

מאז הנעליים היו ברשותנו למעט התקופה האחרונה בה נשמרו בכספת אצל ראש מז"פ.

ש.מה לגבי המכנסיים פיזית, איך הגיעו אליך ומתי. מפנה למסמך 81.

ת. ביום 1.1.07 – קבלנו ממעבדת סיבים את זוג המכנסיים הנדון, ומאז זוג המכנסיים הזה היה ברשותנו כאשר הועלה למעבדת הצילום לצורך צילומים, היה איתם אחד המומחים ואח"כ הם ירדו חזרה ונשמרו בתוך שקית פלסטיק בארון המוצגים שבמעבדה.

לשאלת בית המשפט:

האם ממצאי הד.נ.א של הנאשם נמצאו בנעליים האלה.

תשובת העד – לפי הידוע לי הנעליים משוייכת לרומן זדורוב לפי הד.נ.א. וזה לפי מה שנאמר לי.

עו"ד ענבר:

נגיש את חוות הדעת לגבי הד.נ.א.

העד ממשיך:

ש. האם אצלכם באיזה אופן אתם טיפלתם במוצגים האלה ובאיזה מידה אם בכלל היה מגע ביניהם.

ת. אולי חשוב להדגיש שבעיקרון אנחנו לא עובדים עם המוצגים עצמם אלא עם תצלומיהם שהוגדלו בגודל אחד לאחד, כלומר אין הגיון וזה גם לא מעשי לנסות ולעבוד על המוצג עצמו, אלא על התמונה שצולמה במעבדת הצילום ובדרך כלל גם עוברת שיפורים אופטיים למיניהם כדי להגביר את הויזואליות של העקבה. גם הנעליים ברגע שעורכים להן הטבעת נסיון, לא משתמשים יותר בנעליים אלא לבדיקה מיקרוסקופית כדי לאפיין האם פגמים הנמצאים בנעל הם פגמים אקראיים או שמא אלו פגמים סוגיים. ז"א המכנסיים נשמרות במקום אחד והנעליים במקום שני ואין מקום להוציאם ולערבבם ביחד.

ש. אין מקום ולא עשיתם את זה.

ת. לא עשינו את זה וזה מנוגד לנהלים. נוהל הבדיקה שעובדים על צילום ולא על המוצג.

ש. ממתי אתם הודעתם לראשונה לצוות החקירה על כך שהתגלו עקבות שהתגלתה התאמה בין נעלי החשוד באותה עת לבין העקבות. מפנה למסמך 17.

ת. ביום 3.1.07 שלחנו דו"ח ראשוני אל צוות החקירה בו דיווחנו לראשונה על הימצאותן של עקבות נעליים המתאימות בדגם לנעליים של החשוד, רומן זדורוב וציינו כי חוות הדעת הסופית תישלח עם תום הבדיקות.

ש. אני עוברת איתך לפרק שנקרא מהלך הבדיקות, מתחיל בעמ' 4 לחוות הדעת, אתה מפרט את כל הבדיקות שאתה עורך. תסביר לנו על הבדיקות. אתה מדבר בסעיף 1 על בדיקה, "בחינה חזותית" מה זאת אומרת? למה עושים אותה? מה אפשר לראות בה בסיטואציה הספציפית שבפנינו, ג'ינס, נעל בדם

ת. כשאנו מקבלים מוצג לבדיקה, אנו עושים את המקסימום כדי שאפשר יהיה להבחין בעקבות הנעליים שנמצאות על המוצג. הדבר הראשון הוא, כמובן, להסתכל בעין עירומה ולנסות לזהות בכתמים או בלכלוך או בטקסטורה שעל המוצג, לנסות לזהות בדגם שיכול להיות עקבת נעל, אחרי שרואיםבעיניים רגילות, מנסים להתסכל באמצעות תאורה, אורכי גל שונים, באמצעות פלטרים שונים, לפעמים מנסים להאיר את העקבה באורות שיעוררו פליטה מוגברת או קליטה מוגברת שיאפשרו להבחין בעקבה על רקע המוצג שיכול לכלול בתוכו חומרים שונים שנגדיר אותם כ"רעש". מכנסי הג'ינס, במקרה שלנו, הם דוגמה טובה להרבה מאוד רעש רקע שעליו מוטבעים מספר סימנים, סיגנלים. הדם שמרכיב את עקבת הנעל, הוא אותו דם שהגיע למכנסיים גם בדרכים אחרות. כדי לנסות ולראות אילו סימנים הם סימנים שנותרו על ידי הנעליים ואילו סימנים יתכן ויתרחשו באופן טבעי, כתוצאה מזרימה או התזה של דם, ניסינו לעשות אמצעי תאורה שונים ובסופו של דבר כשגומרים את האמצעים האופטיים מנסים להעתיק את העקבות מעל המוצג כדי להגיע לראיה טובה יותר.

ש. אתה מציין בסעיף 2 שאתה מצלם את המוצגים, בין אם המעתקים, הנעליים, המכנס כל דבר שיש את העקבות. מה היתרון של לעבוד עם צילום

ת. בצילום ניתן לעשות עבודות הגברה אופטיות כמו לנסות ולהגביר צבע מסוים על פני הצבעים האחרים, כך בתצלום יתכן ונראה את העקבה, ברור יותר מאשר בעין שלא מסוגלת להפריד בין גווני צבע שונים. לכן תמיד אנו עובדים עם הצילום ולא עם המוצג עצמו.

ש. אתה אמרת שאתם מצלמים בגודל אחד לאחד,

ת. בדרך כלל כל התצלומים מוגדלים בגודל אחד לאחד, כשסרגל מופיע בתמונה, ניתן לראותו שהוא בגודל טבעי. לפעמים לצורך המחשה לבית המשפט אנו מגדילים את התמונה ואז יופיע כיתוב ליד התמונה שיצביע על כך שהתמונה לא בגודל טבעי אלא בהגדלה של פי שניים או פי שלושה.

ש.צירפת צילומים של הנעליים, מפנה לעמ' 15 ושני עמודים לאחר מכן, עמודים 15 א ו-עמ' 15ב. צילמת את סוליות הנעלים וחלק ציינת כי הדפסה הפוכה.

ת. עקבת נעליים כשהיא מוטבעת על מוצג, נגדיר אותה כעקבה שנטבעת ישר, הנעל שהותירה את העקבה אם נתבונן בה היא בעצם נותנת תמונת ראי של העקבה. מעתק שילקח מהעקבה המעתק יהיה תמונת ראי, הפוך. כדי לפשט את פעולת ההשוואה, לפעמים נהפוך את הדפסת הנעל ואת הדפסת המעתק, כך שכאשר נתבונן בתצלום נקבל בעצם תמונות המתאימות זו לזו מבחינת הכיוון ולא נצטרך לעשות בעין את עבודת ההיפוך.

ש. בצילומים שצרפת, עמ' 15, יש בחלק מהצילומים, של נעל שמאל, מן סימן שחור שרואים בצילום בתוך העיגול

ת. הצילום שבו רואים רק חלק מהנעל, זה צילום שנערך לאחרונה לקראת המצגת שאותה רצינו להראות ובו צילמנו מחדש רק קטע קטן מהנעל כיוון שהנעל באופן טבעי, יש לה עקמומיות טבעית, שמצלמים אותה לא מקבלים את הגודל האמיתי שלה בתנאי דריכה. לכן כששמנו את הטבעת הנסיון שנערכה מהנעל על תצלום הנעל המקורי, היתה אי התאמה של מספר מילמטרים לכן חזרנו על התצלום הפעם רק על קדמת הנעל, התברר כי במהלך בדיקות נוספות שנערכו לאחר התצלום הראשון של זוג הנעליים, בדיקות שנערכו למציאת כתמי דם סמויים בתוך סולית הנעל, מתוך הנעל נחתך קטע קטן מאוד שאיננו בא לידי ביטוי בהטבעת הנסיון, אך בתצלום ניתן לראות חור שחור בקדמת העיגול הקדמי. זה חור שנעשה בנעל לאחר התצלום המופיע בסעיף 15.

ש. החור הזה לא היה בנעל כשקיבלתם אותה לבדיקה

ת.נכון

ש. על צורת העקבה זה משפיע

ת. לא.

ש. למה

ת. הוא נמצא במקום עמוק יותר בנעל שאניננו בא לידי ביטוי בהטבעת נסיון אבל לא ביצענו הטבעות נסיון נוספות בנעל אחרי הטבעות הנסיון הראשונות שערכנו וזאת כדי לא להמשיך ולזהם את הנעל במידה ותידרש בדיקת DNA או בדיקות אחרות.

ש. כל הבדיקות נעשו לפני החור

ת. כן

ש. אנו מדברים על סעיף 4, שם אתה מדבר על העתקת העקבות שעל המכנס בעזרת חומר יציקה דנטלי אלג'ינייט. מה זה החומר, למה משתמשים בו

ת. האלג'ינייט הוא חומר המשמש את רופאי השיניים, התברר כשהם מורחים אותו על כתם דם יש לו תכונה שהוא מעתיק אותו ולוקח איתו חלק מהדם אותו ניתן להגביר באמצעות תכשירים לפיתוח דם על מעתק האלג'ינייט מתפתחת עקבת דם שאותה ניתן לצלם וכך מקבלים מעתק של עקבת הנעל שהיתה מוטבעת בדם.

ש. אני מפנה לתיק העבודה של הצילום, מעתק האלג'ינייט

ת. אני מראה את המעתקים שנערכו. חומר שרופאי השיניים משתמשים בו כדי לערוך  הטבעות שיניים, מתברר שזה חומר שמרים את עקבות הדם המעתק מצולם במעבדת הצילום ומופיע בתיק העבודה שלנו עליו מצאנו חלק מעקבות הנעליים שקשה היה להבחין בהם בעין רגילה או בתצלומים שערכנו לפני העתקת העקבה בחומר הזה.

ש. מפנה לעמ' 10 בתיק העבודה. אפשר לסמן את המעתקים המקוריים.

מעתקים מוגשים ומסומנים ת/371

ש. למה על המעתקים ההטבעה נראית בצבע כחול ולא אדום, אם מדובר בדם

ת. החומרים שבהם משתמשים לפיתוח הדם, צובעים את העקבה בצבעים אחרים בתצלום הם נראים בשחור לבן.

ש. אתה דיברת כמה פעמים על נושא של הטבעת נסיון, אני מגיעה לסעיף 5 לממצאים. תסביר מה זה הטבעת נסיון, למה מכינים אותה ותראה איך היא נראית

ת. כשאנו מקבלים את הנעליים לבדיקה, אנו אחרי הצילום הראשון, מאבקים את סוליית הנעל באבקת טביעות אצבע כתומה, מקורה ביפן, בן אדם שמידת נעלו דומה למידת הנעל הנבדקת נכנס מוגן פיזית לתוך הנעל ודורך על טפט מעתק דביק שמכוסה בצלולוייד שקוף. הדריכה נעשית על גבי משטח ישר, מרופד במעט עיתונים, בצורה שמבטיחה קבלתה של הטבעת נעל בתנאים אופטימליים, כלומר עקבת נעל כזו מוטבעת במעבדה בתנאי מעבדה, נדיר מאוד שנראה עקבה כזו בזירת עבירה או על מוצגים מזירת עבירה. המעתק שהוא נקרא הטבעת נסיון, ניתן להתבוננות הן ישר והן הפוך.

לשאלת בית המשפט: אין משמעות למשקל של הבודק פיזי

ת. לגבי המשקל, אנו עוסקים בהשוואת עקבות נעליים והענין של גששות, הוא ענין שפחות בא לידי ביטוי. בתנאי שטח יש משמעות למשקל, או צורת דריכה, או קפיצה או הליכה. כשאנו עושים את הטבעת הנסיון אנו עושים אותה בתנאים כמעט סטטיים ואז נושא המשקל כמעט ןלא בא לידי ביטוי

העד ממשיך:

ש. תיק העבודה. אני מבקשת שתראה לנו על המצגת מה רואים בהטבעת הנסיון בנעל הספציפית הזו לעומת הנעל באופן כללי, לפני שנכנס לממצאי העקבות.

בשלב זה מוקרנת המצגת

ת. במצגת אנו יכולים לראות את הצילום של הנעל לידו אנו רואים את הטבעת הנסיון. כבר בתצלום הזה אנו יכולים להבחין במאפיינים של הנעל. בצילום הנעל אנו רואים שני עיגולים אחד ליד השני, פסים דקים הנמצאים מסביב לעיגולים ופסים עבים הנמצאים מתחת לעיגולים, בכל האזור הנמצא מתחת לעיגול רואים חלק, הנעל שחוקה עד כדי כך שהפסים שבעבר חצו מצד לצד לא רואים אותם, בהטבעת הנסיון ניתן לראות את כל מה שאמרתי. בשולי הנעל רואים פס של שחיקה, אין פסים, את הפסים הדקים בקדמת הנעל, שני עיגולים אחד בתוך השני, מתחת לשני העיגולים האלה, רואים משטח גדול חלק ובתוכו אנו יכולים לראות כתמים לבנים, גם בהיקף הנעל אנו נראה כי בתוך המשטח או בתוך השוליים החלקים של הנעל רואים פסים לבנים. עליהם נסביר מאוחר יותר.

ש. סעיף 6 – אתה מדבר על השוואה בין הנעליים וההטבעות לבין עקבות מכל הממצאים שמצאתם. תסביר מה זו ההשוואה, איך אתם משווים

ת. השוואת הנעליים וההטבעות שלהם, נעשות בדרך כלל לפי הפרוצדורה שדיברנו עליה, דבר ראשון מסתכלים חזותית בעין האם המאפיינים של הנעל דומים למאפיינים של העקבה. במידה ואין כלל דמיון מפסיקים – אומרים התשובה שלילית, זוג נעליים כזה לא יכול להותיר עקבה מהסוג הזה ובזאת נגמרה הבדיקה. במידה ויש התאמה, מכינים הטבעת נסיון מהנעליים, לפי התהליך שתארתי קודם, מניחים את הטבעת הנסיון על תצלום העקבה, והיה והגודל לא מתאים או מידת השפשופים לא מתאימה, או קיימים פגמים שונים מהעקבה, אזי מופסקת הבדיקה והמסקנה תהיה "הנעליים האלה לא יכולות היו להותיר את העקבה" אלא אם כן יש הסבר לחוסר ההתאמה, לדוגמה, אם הנעליים נתפסו חצי שנה לאחר ביצוע העבירה, יתכן ומידת השחיקה שלהן תהיה שונה ממידת השחיקה של הנעל שהותירה את העקבה.

ש. במקרה שכאן היה, באיזה שלב גיליתם התאמה ואיך זה התפתח. מתי מצאת לראושנה שיש התאמה ובאיזה אופן

ת. המברק הראשוני שהוצאנו בתאריך 3/1 הוא המברק שבו מצאנו על הכיס השמאלי עקבות חלקיות של נעל שמאלית, ועל הכיס הימני מצאנו מספר עקבות של נעל שבזמנו לא יכולנו להבדיל האם היא נעל שמאלית או ימנית, כיוון שהעקבות היו של עקב הנעל. בנעליים מהסוג שבדקנו העקבים שמאל וימין דומים מאוד, וקדמת הנעל, בגלל הכיוון ניתן להפריד יותר בקלות בין הנעליים, אולם העקב בהתחלה היה קשה להבחין האם זו נעל ימנית או שמאלית. זה המברק הראשוני. אחרי המברק הראשוני, השקענו עבודה רבה, הייתי אומר מאות שעות עבודה, בנסיון להבחין בעקבות ובפרטים של העקבות שנמצאות על המכנס בדרכים לתעד בצורה הטובה ביותר את עקבות הנעל ולזהות האם ניתן להבחין בעקבות הנעל בפגמים ייחודיים עד שבסופו של דבר נכתבה חוות הדעת הסופית ובה המסקנות אליהן הגענו בסיומה של הבדיקה. [ת/362]

ש.אם אתם מנסים למצוא התאמה בין העקבות, האם אתם מנסים לשחזר את הדריכה, מדובר במכנס של הילדה, האם ניסיתם לעלות על המכנס עם נעליים ולראות אם זה דומה או לא

ת. כמו שציינתי את הטבעת הנסייון אנו עורכים בתנאי מעבדה ולא בתנאים נוצרה העקבה. גם מנסיוננו וגם מהספרות הבינלאומית עולה כי שום נסיון לשחזר את התנאים לא יניב בהכרח את אותה עקבה. לכן, אנו אפילו לא מנסים לשחזר תנאים דומים אלא אנו עובדים עם הטבעת הנסיון הטובה ביותר ויכולים לנסות ולשער מה התרחש על המצע שעליו הוטבעה עקבת הנעל.

ש. סעיף 7 של הממצאים. למה חשבת שזה רלבנטי לאסוף את המידע הזה על נעלי הסלמנדרה בישראל?

ת. בתחילת הבדיקה כמו שציינתי מצאנו התאמה סוגית כלומר המאפיינים הסוגיים שאותם מצאנו על המכנס, התאימו למאפיינים הסוגיים על נעל הסלמנדר, הנעל הזו, הדגןם הזה, לא היה מוכר לנו גם לאחר שחיפשנו באוסף עקבות הנעליים וסוליות הנעליים שבמעבדה, גם לאחר שפנינו לעמיתנו מומחי הנעליים בעולם וביקשנו מהם ללמוד האם קיימים דגמים נוספים של נעליים שנראים כמו נעלי סלמנדר. במקביל, רצינו לדעת האם נעלי סלמנדר נמכרו בישראל או עדיין נמכרות כדי שנוכל לקבל מספרי תפוצה, כלומר לדעת האם למרות שהנעל איננה מוכרת לנו האם היא נפוצה או נעל שאיננה נפוצה בישראל, כאשר ההתאמה שנמצאת היא התאמה סוגית בלבד, כלומר כל מה שיכול לומר המומחה הוא שהנעל מתאימה בדגם ובגודל, אזי יש חשיבות לגודל האוכלוסיה שהוא מתייחס אליה, אם מצא התאמה מדגם נייק שוקס שמאות אלפי נעליים כאלו נמכרות בארץ, הרי ברור שהמסקנה של "אפשרי" תהיה חלשה יותר מאשר אותה מסקנה של "אפשרי" כאשר הדגם נמכר במאות ספורות של פרטים בישראל. לצורך כך, וכדי לשלול את האפשרות שיבואן כלשהו הביא משלוח נעליים שלא ידוע לנו ולא עבר דרך היבואיים הרשמיים, ביקשנו לבצע סקר בחנויות הנעליים בצפון הארץ, בסקר הזה לשאול את מוכרי הנעליים האם מוכרת להם נעל מתוצרת סלמנדר.

ש. אתה לא השתתפת בסקר, קיבלת את התוצאות, מרוכזות בעמ' 51 לתיק,

ת. גם מתוך הסקר שמופיע בעמ' 51 עלה כי נעליים מסוג זה, לא נמכרות בישראל באופן רציף למעט חנות "גלי" אחת שמכרה נעליים מסוג סלמנדר בעבר.

ש. בזמן הסקר נבדקו כ-60 חנויות, אתה אומר שרק חנות אחת ציינה שיש לה נעליים של נשים, חנות "גלי". האם ידוע לך, חלק מהעדים העידו כי חלק מאנשי החנויות אמרו כי יש נעליים של סלמנדרה. האם אתה מכיר פרמה כזו והאם יש הבדל בין סלמנדרה לסלמנדר

ת. אני מכיר סלמנדר וסלמנדרה, באירופה פירוש השם הוא לטאה ונמצא בניואנסים שונים לא מצאתי פרמה של סלמנדרה השונה מסלמנדר.

ש. אתה הגעת באמצעות התכתבויות שלך למפעל שמייצר את נעלי סלמנדר. מפנה לתיק העבודה, התכתבויות שלך עם המז"פ הגרמני, עמ' 19 – 20 ועמ' 42 – 45 התכתבויות לאדם בשם סיברט, מסמך 47 גם קיבלת ממנו תשובה רשמית שזה מסמך 48 ובהמשך מסמך רשמי, מסמך 50, התרגום הוגש לבית המשפט וסומן ת/275. מה למדת מתוך הבדיקה הזו אודות הייצור והשיווק של הנעליים

ת. מכתבו של מר סיברט הוצג כמנהל בחברת סלמנדר, אליו הגעתי דרך המז"פ הגרמני שיצר את הקשר ותיווך בהשגת המידע, מהמידע עולה כי דגם הסוליה הספיצי הזה שאנו אומרים סוליה, הכוונה לציור שמופיע במצגת, על קרקעית הנעל, יכולים להיות דגמים רבים של נעליים, חומות, שחורות, גבוהות וחצאיות שלכולן תהיה אותה סוליה. כאשר החנות מקבלת או היבואן מקבל נעליים הוא מציין את מספר הדגם שקיבל, בדרך כלל הוא לא יודע מה הציור שימצא בתחתית הנעל, על זה עונה מר סיברט שהדגם הזה של הסוליה הופסק ייצורו בשנים 2000 – 2001. כלומר נעליים שייצרו אחרי 2001 לא יהיו בעלות סוליה כזו, לפי דברי מר סיברט. בשנת 2004 חברת סלמנדר חדלה להתקיים כחברה לייצור נעליים והפכה להיות חברת אחזקות. כלומר, משנת 2004 היא גם לא מייצרת יותר נעליים. למידע הזה יש חשיבות כי גם מופיע בספרות וגם ממידע שאספתי מייבואני ויצרני נעליים עולה כי אורך החיים של סוליות הנעל על המדף הוא כשנתיים, כלומר נעל שלא נמכרה ועמדה שנתיים על המדף צפויה להתפוררות, כלומר לבלאי מוגבר ברגע שינעלו את הנעל הזו. כלומר אם אדם נועל נעל ומשתמש בה הנעל יכולה להחזיק מעמד עד שתתבלה לחלוטין. נעליים שמשתמשים בהם לא תתפוררנה אבל תתבלנה. מה שבא לומר, כי בשנת 2003 או 2004 לכל המאוחר, לא הייתי מצפה למצוא חנות שמחזיקה ברשותה את דגם הסוליה הזה.

ש.  בכלל?

ת. בכלל. כיוון שסוליה כזו הופסק יצורה ב-2001 לכל המאוחר, הרי שאחרי שנתיים נעליים שלא נמכרו פשוט לא תימכרנה.

ברישומי חברת סלמנדר הופיע לקוח אחד מישראל, בשם "נעלי בלמונדו"שבחקירות שאני ערכתי במשרדי מע"מ ומס הכנסה לא נרשמה כל תנועה עסקית בחשבונה של החברה הזו, לא הצלחתי לאתר לא את החברה ולא את הבעלים שהיה רשום במשרדי מע"מ ומס הכנסה וזה היה מבוי סתום.

ש. מתוך הדיווחים, אני מפנה לעמ' 49 בתיק, מה אתה למד מכך שבעצם הם לא מופיעים לא במע"מ ולא במס הכנס

ת. המסקנה היתה שאולי הם הופיעו במסמכים של חברת סלמנדר אך בפועל לא רכשו, לא הביאו לארץ שום ….

עו"ד שפיגל: אני מתנגד

החלטה

הצדק עם הסניגור, מדובר במסקנה אין להתייחס למסקנה.

ניתנה היום י"א באדר א', תשס"ח (17 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש. מציין מר סיברט במכתבו שלא ידוע לו האם הנעליים בעלות אותה סוליה מיוצרות אצל אחרים באופן לא לגיטימי כחיקוי, האם לך ידוע משהו על חיקויים של סוליות כאלה

ת. אחרי הבדיקות שערכתי, כולל אצל עמיתיי בחו"ל, לא גילינו שום סוליה שנראית כמו סולית סלמנדר, זאת אומרת שאני לא יודע על שום חיקוי של סלמנדר.

ש. עוד פעולה אחת שעשית כדי לנסות לאתר ייבוא נעלי סלמנדר. דיברת על ייבוא בחברת גלי, ועשית פעולה מסוימת של חקירה בחברה שנקראת נעלי בריל, גם תפסת מסמכים ממנהל החברה, מפנה למסמכים שנמצאים בתיק, מסומנים 41 ו-41א ו-46. מה למדת מהחקירה הזו

ת. מר הורוביץ שעוסק בתחום הנעליים עשרות שנים והיום הוא היבואן של….

עו"ד שפיגל: מתנגד. החומר נמצא ברשומות, אין לי התנגדות להגיש את הממצאים של מר הורוביץ בכפוף לחקירתו.

עו"ד ענבר: המסקנות של העד רלבנטיות, הוא מעיד כעד מומחה, מוזמן להעיד עדות סברה להסביר לנו איך כמומחה נעליים הוא מנתח נתונים המתקבלים ממקורות שונים, לרבות המחקר שעשה בחברת נעליים. אני מבקשת שיסביר מה הוא יכול להסיק מהמחקר שעשה. מופיע בחוות הדעת, איסוף הנתונים ובהמשך גם המסקנה לגבי נדירות הנעליים ומתוך נדירות הנעליים, מפנה לסעיפים 4 ו-5 למסקנות.

החלטה

בניגוד להסקת המסקנות הקודמת מדובר כאן במסקנה שהיא חלק מחוות דעתו לאור ההקשר הכולל של עדות עד זה כמומחה, אנו מתירים את השאלה.

ניתנה היום י"א באדר א', תשס"ח (17 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ת. החברה שמר הורוביץ עובד בה אחראית לייבוא של 15% של הנעליים בישראל, אנו נעזרים בו לעיתים בחקירות שונות. כיוון שהחברה הזו הביאה באופן חד פעמי מלאי של נעליים בשנת 2003, שאלנו את מר הורוביץ האם הוא יכול לומר לנו משהו לגבי ייבוא ומכירה של נעלי סלמנדר לארץ, הוא אישר את המידע שהיה ברשותנו שחוץ מאותו משלוח חד פעמי שהביאו לארץ והמשלוח נמכר בחנויות גלי ברחבי הארץ, כלל 15,000 זוגות נעליים מתוך המסמכים שלו, סימנתי את נעלי הגברים בגודל מקורב לגודל הנעליים בסעיף 9, נעליים ממס' 41 עד 43. היו 900 נעליים בגודל הזה, מתוך המשלוח הכללי שמנה 15,000.

ש.אתה יודע שמתוך ה-926 נעלי גברים, כמה היו עם דגם הסוליה הזה

ת. גם לא מר הורוביץ לא יכול היה לדעת לפי מספרי הדגמים שהיו ברשותו לא יכול היה לדעת איזו סוליה היתה לנעליים שיובאו בשנת 2003 לארץ.

ש. מתוך הידע שיש לך בחברת סלמנדר לגבי מועד הפסקת הייצור של הסוליה, אתה יכול לדעת משהו בענין הזה?

ת. כן, המסקנה שלנו היתה שגם אם הביאו חלק מאותן נעליים לארץולמרות שלא מצאנו עדויות לכך, הנעליים שנמכרו בשנת 2003 לא התקיימו יותר בחנויות נעליים בשנת 2006 או 2007.

לשאלת בית המשפט: לא יכולתם לעשות הצלבה לגבי סוג המשלוח שיצא לגלי

ת. החברה הגרמנית התנצלה ואמרה שכיוון שבשנת 2004 היא חדלה מלהיות יצרנית, הרי שאין לה יותר רשומות של מספר הדגם לעומת מספר הסוליה, כדי שיוכלו לומר לי אותם מספרי דגמים איזו סוליה היתה עליהם. במכתבו של מר סיברט שאין להם אפשרות.

העד ממשיך:

ש.כמה נעלים נמכרות בישראל בשנה

ת.אנו מעריכים את שוק הנעליים הישראלי, לא רק הנמכר, בסביבות 50 מיליון זוגות נעליים, מבוסס על כל המידע שאנו מצליחים לאסוף משיחות עם משרד המסחר, יבואנים וכו' בכל עת נתונה יש 50 מיליון זוגות נעליים ונמכרים בשנה כ-25 עד 30 מיליון זוגות נעליים. לפני כ-10 שנים שוחרר הייבוא לארץ וכל אחד יכול לייבא נעלים.

ש.עוד פעולה אחת שעשית, לא מופיעה בתיק העבודה. סקר/משאל שעשית בקרב שוטרים. מה למדת מהסקר הזה?

עו"ד ענבר: מבקשת להגיש.

התקבל וסומן ת/372

העד ממשיך:

ת. במהלך חודש ינואר 2007 הפצנו שאלון בקרב כל השוטרים במשטרת ישראל שיש להם תיבת דואר אלקטרונית. להערכתנו כ-10,000 תיבות דואר. בסקר הזה שאלנו את השוטרים האם הם מכירים את נעלי סלמנדר, האם יש ברשותם, האם מכירים אצל חברים נעליים דומות, וזה מתוך נסיון נוסף לראות האם יש פה איזה מקום בו נעלי סלמנדר תהיינה בישראל ואנו לא נדע עליהם. מתוך כל האנשים שענו, 7 אנשים היו להם בעבר נעליים מסוג סלמנדר, 9 אנשים הכירו אנשים שהיו להם נעלי סלמנסר, מתוך כל האלה, הצלחנו לאתר זוג נעליים אחד של חברת סלמנדר בדגם הזה, הוא היה שייך לעולה ממזרח אירופה, את הנעליים הוא קיבל במתנה ממכר, הוא לא השתמש בנעליים האלה כיוון שהן לא אופנתיות ויופות לטענתו והן נמצאות במחסן של סבו וסבתו בבאר שבע. הוא לא הצליח להמציא את הנעליים לבקשתנו. הנעליים צולמו אך לא הגיעו אלינו. ב-ת/372 בעמ' 3 מופיע הצילום.

ש. האופן שבו ניסחתם את השאלה נמצא גם הוא מצורף למסמך, אתם נתתם רמז או נתתם לאנשים להבין אם זה טוב או רע שיש להם נעליים כאלו

ת. השאלה היתה על נפיצות הנעל בלבד, במסגרת חקירה, קיבלנו 882 תגובות.

ש. איך הסקר התיישב עם מה שלמדת עד כה, בחנויות, חברה וכו'

ת. כיוון שבכל הסקר הזה נמצא אדם אחד שגם הנעליים לא היו בשימוש רציף אצלו, התחזקה המסקנה שלנו שאכן מדובר בנעליים נדירות שאינן נמכרות וכנראה לא נמכרו מעולם בישראל, מצויות עדיין ברשות חלק מעולים ממזרח אירופה ששמרו ברשותם את הנעליים, או מכיוון שהם עדיין משתמשים בהם או כיוון שהן מונחות בקרן זוית לא ניתן לשער כמות נעליים כזו שמסתובבת בישראל עקב נדירותן.

ש. נעבור לממצאים שלך בס' 1 לחוות הדעת שלך, אתה מציין שמצאתם עקבות נעליים על המכנסיים, אנו מציגים כאן צילום של המכנסיים בגודל טבעי, תמונה של המכנסיים נמצאת בתיק העבודה בעמ' 3 ואנו מפנים את בית המשפט לתמונות בהן נראות המכנסיים כפי שהן על גוף המנוחה ב – ת/1 תמונות 11-13 בחוות הדעת של המעבדה הניידת, זה נותן אינדיקציה של איך נראתה המנוחה, תתייחס לחומרים שבהם מדובר כאן, הג'ינס בתור משטח והדם בתור החומר שיוצר את העקבות, מה המאפיינים של החומרים האלה כשמחפשים עקבות נעליים ומה ההשפעה של זה על הממצאים

ת.עקבות נעליים המוטבעות בדם הן העקבות הקשות ביותר להשוואה וזאת עקב הטבע של הדם, הצמיגות שלו והעובדה שרק אותו קטע בנעל שמתלכלך בדם יותיר את העקבה בדם, כלומר יכול אדם לדרוך בקצה נעלו בכתם דם וכל העקבות שיותיר הן העקבות של קצה הנעל המוכתם בדם, לא רק זאת, אלא כיוון שהדם הוא מאוד צמיג, העקבות הראשונות אותן הוא יותיר, יכולות להיות כתם דם ללא פרטים ואילו בעקבה השניה, השלישית או הרביעית שיותיר כאשר חלק מהדם כבר ישאר על המצע הקודם, רק החל מהעקבה השלישית או הרביעית נתחיל לראות פגמים או את הדגם בכלל של הנעל, משטח חלק שאיננו סופג כמו רצפת שיש כמו לוח זכוכית, יכול לקלוט עליו פרטים דקים מאוד, משטח כמו בד או כמו מכנסי ג'ינס יש לו טקסטורה עצמית, יש לו בליעה של חומר ויש לו צבע שיכול להקשות מאוד על הקלטת הפרטים בעקבה בנעל עם הדם שמותירה את העקבה. אם אנחנו רואים הליכה של אדם בנעליים מוכתמות בדם, אנו יכולים לראות אם העקבה היא ימנית או שמאלית לראות את פרטי הדגם בכל עקבה עד שהעקבות לא נראות יותר כיוון שלא נותר מספיק דם על הנעל להותיר את העקבה, במידה ואדם דורך כמה פעמים על אותו משטח, יתכן ובטביעה הראשונה הוא מותיר חלק מהדם על המכנס, אבל מאוד יתכן ובדריכה הבאה, הוא ידרוך עם חלק אחר של הנעל על אותו חלק של המכנס שהוכתם קודם לכן בדם ולכן העקבה הבאה שלו יתכן שתהיה אזור אחר של הנעל ולא האזור הראשון, העקבה השלישית שיותיר על אותו מקום יתכן וכבר לא תהיה קיימת כיוון שהדם שהיה על הנעל בעקבות הראשונה והשניה כבר לא קיים, במקרה שלפנינו, כל התנאים המקשים האלה מתקיימים ביחד, החומר שממנו הוטבעו העקבות הוא דם, המשטח עליו הוטבעו העקבות הוא מכנסי ג'ינס שלהזכירכם לא היו על שולחן במעבדה אלא היו על גוף אדם, ושלוש – העקבות נוצרו זו על גבי זו וזו על יד זו בערבוביה שננסה לפרק אותה עוד מעט בהצגת הממצאים

ש.מה המשמעות של זה שזה על גוף אדם, מבחינת המכנסיים ,למה זה עוד יכול לגרום

ת.כאשר העקבות הוטבעו על המכנסיים יתכן והמכנסיים היו מקופלות באזור מסוים, אם אדגים, כשאני מרים את הרגל באזור הכיס שלי, אנו יכולים לראות קפלים במכנס, כשאני איישר את הרגל, המכנס חלק, ברור שהעקבה שתוטל על המכנס בעודו מקופל, לא תראה על המכנס אותו דבר בעודו שוכב ישר במעבדה, גם ההטבעת נסיון שקראנו לה קודם האולטימטיבית הטובה ביותר נעשית על משטח ישר, כאשר אנו דורכים על משטח גלילי יתכנו עיוותים והכפלות או תזוזות בנעל שתקשינה עלינו לקשר את הנעל לעקבה

ש.אני מציגה לך את המכנסיים בגודל טבעי בתמונה, אמרת שכבר בהסתכלות ראשונית גיליתם משהו שהסב את תשומת ליבכם, מה ראיתם שבולט לעין

ת.נדמה לי שכל אחד יכול להבחין, מתחת לכיס השמאלי, ניתן לראות את התמונה בשחור לבן של אותו מכנס עליו אני מצביע כאן, זו תמונה מוגדל של הכיס השמאלי שאני מדגים כעת, מתחת לכיס השמאלי בדיוק, אנו יכולים לראות בעין בלתי מזוינת ומאוד ברור את הקווים הדקים שנמצאים פה, רואים את ההיקף של הנעל ובמרחק קטן מהעקבה, יש שני עיגולים שהם חלק מהעקבה השניה אבל את העקבה הזו קל היה מאוד לראות כבר בהתחלה והיא נמצאת מתחת לכיס השמאלי

ש.את השאר ראיתם בממצאים נוספים שעליהם העדת קודם

ת.כן, אנו נראה גם את התמונות של המכנס וגם את המעתקים שנערכו בעקבות הדם שנמצא על המכנס

ש.אני רוצה שתתייחס לסולם דרגות הוודאות שאתה קובע, מה זה הסולם הזה ואיך הוא עובד כפי שמפורט במאמר שלך

ת.כאשר אנו מוצאים התאמה בין הדגם והגודל של הנעל, אנו מגיעים לתחום האפשרי שנקרא אפשרי מהתחלה, כלומר אפשרי שנעל כזו בדגם זה ובגודל כזה תותיר עקבה כזו, כלומר כל נעל כזו תותיר עקבה כזו, אם יש הסתייגויות נוספות כמו מידת השפשופים שבנעל, עדין תישאר הדרגה אפשרי עד שנמצא פגם מסוים שהתרחש בנעל באקראי, פגם שמתרחש בנעל באקראי מייחד את הנעל הזו על פני כל אחיותיה, פגם יכול להיות שריטה בנעל, כוויה, חתך, חומר זר כמו בורג או מסמר תקוע בנעל, כל פגם כזה שנוצר באקראי, לפי התיאוריה, לא יכול לחזור במדויק פעם נוספת, כלומר פגם אחד ברור ושיש בו מספיק אינפורמציה יכול לקבוע חד משמעית את שיוכה של הנעל לעקבה, זה בעולם אידיאלי, בעולם המעשי נתקלים לפעמים בפגמים אקראים, יחודיים, שאו שאינם ברורים מספיק או שאינם גדולים מספיק, או שכמות האינפורמציה שבהם איננה מספיקה כדי לקבוע באופן חד משמעי, או אז מטפסים למדרגת אפשרי בהחלט שמשמעותה, אוכלוסיית הנעליים שיכולה הייתה להותיר עקבה כזו הצטמצמה במאוד, הסולם הזה, יש להדגיש, איננו סולם מספרי, אלא סולם סודר, סדרתי, כל דרגה נבדלת מהמדרגה שלידה בסדר גודל ולא במספרים, זה לא סולם אחוזים שבו המרחק בין דרגה לדרגה קבוע, כלומר המרחק בין 1.89 מ' ל 1.90 מ' הוא אותו מרחק בין מטר למטר אפס אחד, מה שאין כן בסולם האורדינלי, הסודר שלנו, שבו המרחק בין דרגה לדרגה איננו קבוע והוא מעיד על צמצום משמעותי באוכלוסיה בין דרגה לדרגה, לאחר הדרגה של אפשרי בהחלט שמשמעותה צמצום ניכר של האוכלוסיה שיכולה הייתה להותיר את העקבה, הדרגה הבאה היא דרגת הסבירות גבוהה, בדרגת הסבירות הגבוהה, רואה המומחה יותר פגמים או ברמת בהירות גבוהה יותר שמשמעותו יש לו יותר אינפורמציה כדי לצמצם את אוכלוסיית הנעליים אולם עדין לא הגיע לכמות כזו של אינפורמציה שתותיר את הנעל הנבדקת לבדה באוכלוסיית הנעליים שיכולות היו להותיר את העקבה. כאשר מתקבלת עוד אינפורמציה נוספת או כאשר שוכנע המומחה כי לא תיתכן עוד נעל אחרת באוכלוסיה שתותיר עקבה כזו, יכול הוא לומר זאת הנעל , כלומר, לאחר שצמצם את האוכלוסיה צמצומים ניכרים, מגיע ואומר שלפי מיטב ידיעתו, מבחינה מעשית, יש רק נעל אחת בעולם שיכולה להותיר את העקבה הזו והיא הנעל שבנדון, והיה ועדין יש לקויות מסוימות בעקבה או שהצמצום לא יכול להגיע למסקנה חד משמעית, כי אז יש דרגה שנקראת סבירות גבוהה מאוד ומשמעה, הספק שנותר הוא ספק תיאורטי בלבד.

ש.נתייחס עכשיו לעקבות עצמן, נתחיל עם העקבות עצמן ונדבר על העקבה הראשונה שהיא אצלך בסעיף 1 א., מתאימה…. ואני מבקשת שתראה לנו קודם כל אני מפנה גם בתיק העבודה לעמודים מעמ' 5 עד עמ' 9 שבהם רואים את התצלומים כשכל פעם זו העקבה שמסומנת "אל 1", אנו פה במצגת מראים את הדבר הזה בצורה יותר ברורה, תראה לנו איפה נמצאת העקבה מבחינת המכנס

ת.כך נראית העקבה המסומנת "אל 1" על המכנס, אני מסמן את ההטבעה המודגמת כפי שהיא מונחת על המכנס ובצילום מדובר בעקבה "אל 1" (הגדלה אם 2), אם נחזור להצגה כמו שאני מציג את תיק העבודה ואני רק מראה את זה במצגת כדי שאפשר יהיה להראות בבת אחת לכולם, ראינו קודם את צילום הנעל השמאלית, אנו הבחנו שיש בנעל הזו איזורים שחוקים, איזורים שעדין רואים בהם את הדגם וגם ראינו את הטבעת הנסיון שנערכה מתוך הנעליים ואמרתי שאם תשימו לב בקצה השמאלי העליון של הנעל רואים פסים לבנים שנמצאים בקצה סולית הנעל, בקצה הטבעת הנסיון (תיק העבודה מס' 2), כשאנחנו מלבישים את הטבעת הנסיון  על תצלום הנעל ואנו רואים שבמקומות שבהם יש עיגול אנו רואים את העיגול, במקומות שיש קווים רואים את הקווים אם הם דקים או עבים ובמקומות האלה שמתחת לפסים הלבנים שבהטבעת הנסיון ישנם חתכים בנעל, ואנו נרצה להתמקד בקטע הזה של הנעל, בקצה השמאלי העליון, אם תשימו לב זה הקטע שמופיע פה בדיוק מתחת לכיס, זה הקטע הזה שמופיע בבירור, אם נסתכל בהגדלה בקטע שהראיתי כרגע, זה הקטע מתוך הטבעת הנסיון שמולבשת על הטבעת הנעל, כשנסיר לרגע את הטבעת הנסיון, נראה לי שזה ברור מאוד, אנו יכולים לראות שכל החתכים שאנו רואים בנעל, אלה שריטות שנוצרו בנעל תוך כדי השימוש בה, גם בעין בלתי מזוינת קל להבחין שהדברים האלה, לא יתכן שיהיו איזה שהם חתכים שנוצרו בבית החרושת שיצר את הנעלים האלה, כלומר כל שריטה כזו היא פגם אקראי שבעצם מייחד את הנעל הזו על פני כל הנעלים האחרות מהדגם הזה ובגודל הזה שנוצרו מעולם (15, 15 א' בתיק העבודה) הטבעה מס' 2 מונחת על הנעליים בסעיף 15, וכאן אנו רואים תצלום מוגדל של האזור קצה הקדמה השמאלי למעלה, נעל שמאל.

אחרי שראינו את הנעל ואת הפגמים המייחדים אותה וראינו שבהטבעת הנסיון ניתן לראות מאוד ברור את אותן שריטות שהראיתי הרגע, נשאלת השאלה איך אנו נראה את זה על העקבה, אני מציג את העקבה המצולמת בשחור לבן בהפרדה טובה יותר ברזולוציה טובה יותר, כך נראית העקבה שעליה עבדנו, רואים את העקבה הראשונה שציינתי, עקבה שניה וגם עקבה שלישית, אני אראה את הסעיפים א' – ג' שמדברים על שלושת העקבות האלה על הכיס השמאלי. \

דבר ראשון כשאנו מניחים את הטבעת הנסיון על תצלום המכנס, אנו יכולים לראות שבחלק העליון יש התאמה בכל מקום שיש פסים דקיים בנעל יש גם פסים דקים בעקבה ולאורך היקף הנעל יש קטע שהוא יותר חלק, יותר משופשף והוא מופיע גם בעקבה, בנוסף ניתן לראות אם כי זה קצת יותר קשה, בהתחלה העיגול השמאלי החיצוני שהוא בחלקו הקטן יש לציין נמצא במקום של הטבעת הנסיון, כשנסיר את הטבעת הנסיון דבר ראשון ננסה להתקרב להטבעת הנעל שלנו עד שנראה את הטבעת הנסיון מונחת על תצלום העקבה, אני יכול להראות למשל בצילום המוגדל הזה אנו  יכולים לראות אולי עוד יותר בבירור את הפסים הדקים שבהטבעת הנסיון ומתחתם את הפסים הדקים של הנעל, אנו יכולים לראות פה את הקו היוצר את קצה הנעל ואם נתאמץ נוכל לראות ליד הקו הכתום הזה את השרידים של עיגול הדריכה שהיה בנעל, אחרי שראינו פה את הפסים הישרים אנו נסתכל על הדבר הזה, בקצה השמאלי של הנעל, עכשיו נרחיק את הטבעת הנסיון בנעל, אם אתם שמים לב למיקומה של השריטה פה, באותו מקום שבו יש שריטה בהטבעת הנסיון, יש חלל לבן בעקבה שמשמעותו במקום הזה לא נוצרה עקבה, העקבה לא נוצרה כיוון שבנעל יש חוסר, יש שריטה, לא זו אף זו, במקום הזה אני מצביע על מקום שבו בהטבעת הנסיון קיימים שני פגמים קרובים זה לזה שיוצרים צורה של עיגול, כשאני מעלה את הטבעת הנסיון רואים שבאותו מקום שבהטבעת הנסיון יש עיגול לבן שמשמעותו שתי שריטות שנמצאות קרוב אחת לשניה ויוצרות צורה של עיגול, באותו מקום אנו נראה בנעל עיגול לבן שמשמעו במקום הזה לא היה בנעל סימן כדי להותיר עקבה, ואם אני מעלים או מרחיק את הטבעת הנסיון על העקבה אפשר לשים לב איך כל פרטי הדגם הולכים יחד איתנו (תואמים), אני מראה את הקו הישר שנראה מתפתל פה למטה, אם אני מעלה את הטבעת הנסיון עליו, הוא לא סתם עושה את זה אלא הוא חלק מהעיגול שנמצא פה על הנעל, כלומר העיגול, הפסים, ההיקף הם שייכים לסוג הנעל, השריטות, הפגמים, הם כבר הדברים הייחודים לנעל הזו שניתן לראות אותם בעקבה, אם כי יש להודות, ההופעה שלהם איננה כה ברורה, אם כי יש פגם שבו ניתן לראות שריטה ברורה בנעל, אם אנו נעלה בחזרה את הטבעת הנסיון על הפגמים וננסה לראות על איזה פגמים דיברתי, אנו דיברנו על השריטה הארוכה הזו והשריטה הארוכה הזו, כאן המקום להזהיר שגם אם אני מדבר על הטבעת הנסיון בצורה ברורה, אין מכאן כדי להשליך על המופע של הפגם הזה בעקבה שיכול להיות יותר קלוש ולכן התמקדתי במספר פגמים שניתן היה לראות בעקבה ובהטבעת הנסיון (15 א' בתיק העבודה), את הסימונים האלה אנו נראה עכשיו כשהם מושלכים על העקבה, כלומר במקומות האלה אנו נצפה לראות שריטות ואני חושב שאפשר לראות את השריטות האלה בצורה הזו, אני מעלה ומוריד אותם ואפשר לשים לב שבמקום הזה יש כתמים לבנים, והיה ושלושת הפגמים האלה היו מופיעים ביחד בעקבת נעליים אחת טובה, כמות האינפורמציה הגלומה בהם מספיקה לומר באופן חד משמעי שזאת הנעל, אבל לא זה המצב במקרה שלנו, יש הרבה רעשי רקע, יש פה הרבה כתמים של דם, הפגמים לא מופיעים במלוא אורכם אלא מופיעים בחלקם, כמות האינפורמציה שניתן לחלץ מהעקבה הזו היא כמות רבה אבל לא מספיקה לצמצום חד משמעי של האוכלוסיה ולכן קבעתי חד משמעית שהנעל השמאלית בסעיף 9 הותירה את העקבה המסומנת "אל 1" ולא בדרגה גבוהה יותר, זו הדרגה שקבעתי לבסס את הקשר בין הנעל לבין העקבות, עקבה "אל 1"

ש.אנו רואים כמו שציינת הרבה רעשי רקע וכתמים שלא קשורים לעקבה, איך בעצם ניתן לדעת שאותם פסים, אותם חלקי עיגול, אותם סימנים חוסרים שהצבעת עליהם על המכנסיים הם דווקא אלה הסימנים שבאמת משקפים את הטבעת הנעל ולא רעשי הרקע האחרים שהתקבלו מטביעה אחרת של הנעל, לפי מה בעצם אתה אומר אלה עקבות הנעליים, תגיד לנו באופן כללי

ת.כשאנו מסתכלים באופן כללי על המכנסיים, אנחנו רואים הרבה מאוד סימנים, סימני דם, סימנים בצבעים שונים, אנחנו רואים הרבה מאוד רעש שבתוכו כך אנו מאמינים מסתתרים האותות, הסיגנלים, כשאנו מקבלים נעל להשוואה, לנעל הזו, הנעל הזו משדרת אותות מסוימים אנו מחפשים האם ניתן לראות את האותות האלה על המכנס מופרד מרעש הרקע, המומחה מבחין באותות על רקע הרעש ומשהבחין באותות וציין אותם בבית המשפט, בית המשפט רואה את הסיגנל על פני הרעש ויכול להחליט האם אכן אנו רואים פה עקבת נעל שדומה לנעל שבדקנו או האם עדין מדובר ברעשי רקע, גם המומחה שניגש לנעל ורואה כתם דם גדול כזה, יתכן ויש נעל כלשהי בעולם שכשהיא דורכת על מכנס מותירה עקבה כזו, מראש אני לא יכול לדעת איזה סימן הוא אות ואיזה סימן הוא רעש, עד לאחר שאני מקבל את הנעליים ואני רואה את צורת האותות שהנעל הזו מותירה ואז אני יכול לאפיין חלק מהסימנים על המכנס כסיגנל ולא כרעש, לא יתכן מצב, זה גם תיאוריה וגם הבנה, שדם יזרום במשטח מסוים ויבחר להצטבר בצורה של עיגולים או בצורה של פסים דקים ועדינים או בצורה של פגמים, לא יתכן, יתכן שדם יזרום ויצטבר בצורה של כתמים, אחרי בדיקה ארוכה ומדוקדקת של המכנסיים, התברר לי ואבהיר זאת לבית המשפט, שחלק גדול מהסימנים שאנו רואים כאן, מקורם בנעליים בדגם הזה של החשוד, חלקם משויכים לעקבות ברמה גבוהה, זאת אומרת, האותות במקרה הזה היו הרבה יותר חזקים מהרעש, ובמקרים מסוימים כאשר הרעש חזק והאות לא כל כך חזק, המסקנה לא יכולה להיות חזקה

ש.אני מפנה אותך להערה שמופיעה בס' 12 לחוות הדעת, שהפגמים שמסומנים באדום על ידך, תסביר לנו מה הכוונה וכיצד אתה קובע שפגם מסוים בנעל נוצר באופן אקראי ולא פגם יצור וכ'

ת.בדף מס' 5 בתיק העבודה מסומנים באדום אותן שריטות שאני מצביע עליהן כרגע על המצגת, השריטות המסומנות 1, 2,, השריטות 3 ו – 4 והן אלה שיוצרות את העיגול עליו אני מדבר כל הזמן, אני מראה את הצילום של הנעל (15, 15 א') שקע כזה, ורואים פה שריטה אחת ושריטה שניה שמאוד סמוכות אחת לשניה, אלה הפגמים שאותן ציינתי שסומנו באדום על ידי בס' 12, אלה הפגמים שנבדקו על ידי גם במיקרוסקופ וגם בזכוכית מגדלת אבל לדעתי ניתן לראותן גם בעין בלתי מזוינת כשריטות שנוצרו בנעל תוך כדי השימוש בה ולא כפגמים אשר נוצרו בנעל תוך כדי תהליך היצור שלה לדוגמא

ש.אם מסתכלים על נעל דומה עם אותה סוליה שמופיעה לנו ב ת/372, התמונה של הנעל של השוטר שהוצאה מהמחסן, שם יש את הפגמים האלה, איך נראית הנעל ההיא לעומת הנעל הזו

ת.בתצלום שמופיע בדו"ח שלנו, רואים נעל חדשה, כמעט ולא שחוקה, כל הפסים הדקים בה נראים בבירור משני צידי עיגול הדריכה העליון, כל הפסים העבים בה באים לידי ביטוי, היקף הנעל נראה כמו שיצא מבית החרושת פחות או יותר, כמובן שלא נוכל לראות בנעל ההיא, אף לא אחת מהשריטות היחודיות המופיעות בנעליים שבדקנו

ש.נעבור למה שאתה מכנה עקבה מס' 2, שאתה מתייחס אליך בסעיף 1.ב', תתייחס לעקבה הזו, תראה לנו אותה על המכנסיים

ת.העקבה השניה מוקמה על המכנסיים, היא מאוד סמוכה לעקבה הראשונה ואפילו עליה, בהתחלה לא היה ברור האם זו עקבה אחת כפולה או שתי עקבות זו ליד זו, לצורך הענין אין חשיבות מרובה, אנו נתייחס אליה כאל עקבה נוספת, חלקית, המוטבעת ליד עקבה "אל 1" ונקרא לה עקבה "אל 2", נתחיל במצגת בעמ' 7-10 בתיק העבודה, מדברים על עקבה "אל 2", עקבה "אל 2" מה שנראה בה זה את החלקים שלא ראינו בעקבה הראשונה, בעקבה הראשונה ראינו את הפסים הדקים עם חלק מהפסים העבים ואת החלק הישר השחוק שמתחת לעיגול הדריכה, מילת אזהרה, חלק שחוק לא מותיר סימני דגם שהרי בקטע הזה, אנו לא נראה פסים, לא נראה עיגולים, הוא יכול, הוא עלול להותיר כתם דם חלק ללא דגם, אם נראה עקבה נוכל להסיק שהאזור ההוא שחוק.

אנו נעלה את הטבעת הנסיון על העקבה ואני מפנה את בית המשפט לאותה שריטה גדולה שנמצאת מתחת לעיגול הדריכה בליבו של השטח השחוק, בתמונה הזו אנו רואים עוד פעם את הטבעת הנסיון (ראה צילום בשחור לבן ב – 15, 15א' בזוויות הפוכות, החתך מתחת לעיגול הדריכה) אנו יכולים לראות פה שבמקום שבו בנעל רואים שריטה של ס"מ 1 שזו שריטה ענקית במונחים של נעליים, לשריטה הזו יש סימנים, היא מרחבית, נראית כמו בומרנג, יש לה התפצלויות, ניתן לראות גם בעין בלתי מזוינת שהחתך הזה נוצר כתוצאה מדריכה על חפץ חד ואנו יכולים לראות את הצורה שלו וזה לא מזכיר שום דבר שהגיע מבית החרושת, ככה נראית השריטה בהטבעת הנסיון, אנו רואים את הצורה של הבומרנג, יכולים לראות באמצע איזה כתם שנותר כי השריטה אינה אחידה בגובהה, עכשיו אנו מגיעים לתמונה קצת מורכבת, כיוון שמהכיס השמאלי אנו ביצענו העתקה בעזרת מעתק אלגי'נט, כיוון שחלק מהפגמים נראה על תצלום המכנס טוב יותר וחלק נראה על המעתק שנלקח מהמכנס באופן טוב יותר, הצגתי אותם פה זה ליד זה וננסה להראות מה ניתן לראות בעקבה "אל 2" על המכנס. אפנה את בית המשפט לקטע הזה, נראה לי שניתן לראות פה עיגול גדול ובתוכו עיגול קטן, בנוסף, מתחת לעיגול הזה יש פה כתם אחד ולידו עוד כתם, אני קורא לו הכתם הכפול, אותו כתם כפול נמצא פה בצד שמאל בעקבה שניה באותו מקום יחסית לעיגול הדריכה וזה הביא אותנו גם למסקנה כי המדובר הוא אכן בשתי עקבות, זו ליד זו

ש.הכתם הזה הוא חלק מהנעל

ת.הצד הימני של הכתם הכפול מתאים במיקומו ובגודלו לאחד האלמנטים שבנעל, הוא חלק מהדגם של הנעל, בעוד שהכתם השמאלי נמצא בין שני אלמנטים בנעל ויתכן והוא משקף לכלוך או טיפת דם שנותרה במקום בלי קשר לדגם הספציפי של הנעל במקום הזה אבל בעזרת הכתם הכפול, נוח מאוד למקם את הטבעת הנסיון בשני המופעים "אל 1" ו "אל 2". מתחת במעתק האלג'ינט, גם אנו  יכולים לראות את העיגולים מתחת לכתם העליון ומתחת ניתן לראות כתם שחור שעליו אני מצביע, שנראה כמו יתד ובקצה של היתד יש כתם לבן, הכתם הלבן שנמצא בסוף היתד הזו מופיע פה במעתק האלג'ינט (ת/371) בצורה קצת יותר ברורה ולכן ננסה לראות מה משמעותו. אם נעלה את הטבעת הנסיון על המכנס נוכל לראות שהכתם הכפול כפי שהסברתי הוא חלק מהדגם של הנעל ועוד משולש קטן שנמצא מעליו, ואילו החלק השני של הכתם הכפול נמצא באמצע בין שני אלמנטים, ומתחת לעיגול הדריכה בהטבעת הנסיון אנו רואים את הפגם הגדול, הבומרנג, אבל כדי לראות את הפגם במקום על המכנס, עלינו להזיז, להסית את העקבה במשהו כמו 15 – 20 מעלות הצידה, כלומר אם אחזור לחוות דעתי, כתוב שם שהעקבה הזו היא עקבה חלקית, קלושה ומעוותת, כדי לראות את "אל 2" לא מספיק להניח את הטבעת הנסיון פעם אחת על המכנס, בפעם אחת מזיזים טיפה את המעתק ואז מגלים שמתחת לעיגול הדריכה הכפול מופיע בבירור אותו פגם המסומן "אל 2" הבומרנג, אם נתמקד במעתק בצד ימין האלג'ינט, אני מקרב טיפה כדי שנוכל לראות בהגדלה ניכרת הבומרנג מונח בדיוק במקום שבו על המכנס יש חלל לבן בצורת בומרנג חופף בדיוק במימדיו לפגם שמופיע בהטבעת הנסיון, אני מחזיר את הטבעת הנסיון על המכנס כדי לראות את המיקום, כך להזכירכם נראית הטבעת הנסיון של הפגם, אנו נעשה לה ציור שלה בירוק כדי שהיא תהיה ברורה יותר ונשליך את הצורה הזו על תצלום המכנסיים, נוריד את הטבעת הנסיון ונותרנו עם צורת הפגם בדיוק על המכנס, עוד פעם, פגם כזה שמכיל כמות אינפורמציה מאוד גדולה, יכול היה לקבוע באופן חד משמעי שיוכה של נעל לעקבה, במידה והיה נראה בבירור, אולם כיוון שהעקבה היא עקבה חלקית, קלושה ומעוותת, בחרתי גם פה לתת לקשר שבין הנעל והעקבה את הדרגה של אפשרי בהחלט שמשמעותו להזכיר, היא שיש סימנים יחודיים בנעל אבל לא ברמה מאוד ברורה, אנו יכולים לראות אחרי שמורידים את הסימון של פגם הבומרנג, ניתן לראות בנקל את הצורה המיוחדת על המכנסיים

ש.אתה יכול לחזור לסימון של העיגול ולהראות גם שם איך מחזירים ומסירים, עם השקף להוריד ולהחזיר

ת.בתמונה הזו שרואים גם את הצילום וגם את המעתק, אנו סימנו בירוק את אותם חלקים מהנעל שניתן לראות על העקבה, בצילום המקורי, מופיע גם כמו שאמרתי בלוחות 9 ו – 10

ש.נעבור לעקבה השלישית, איפה היא נמצאת על המכנס

ת.העקבה השלישית היא עקבה חלקית ביותר וקלושה

ש.אני מפנה בתיק העבודה לעמ' 11

ת.כן, כל שלוש התמונות כולל הגדלה לפי 3, בחלק התחתון של עמ' 11 הוא הגדלה לפי 3, החלק העליון הוא הגדלה לפי 2, מה שנראה בצורה חלקית ביותר, שוב נתחיל כדי להראות את מיקומה של הטבעת הנסיון על הנעל, אנו נתמקד עכשיו בחלק התחתון של עיגול הדריכה המרכזי בנעל, העליון, החלק התחתון של עיגול הדריכה הזה שאני מצביעה עליו באליפסה שחורה, כשמתקרבים כרגע רואים בהגדלה את הטבעת הנסיון מונחת על תצלום הנעל, אנו כבר יכולים לזהות שהנעל הזו נראית שחוקה מאוד, קרועה מאוד, גם באיזור שעליו אנו מתמקדים כרגע, כלומר כל השריטות והחתכים האלה שנמצאים בעיגול, מותירים בסופו של דבר את רישומם, גם על היקף הקווים, כלומר אם הקו הזה היוצר את העיגול צריך היה בצאתו מבית החרושת להיראות ישר וחלק, הרי שלאחר שהנעל עברה שריטות ושחיקות רבות, העיגול הזה כבר לא יופיע בצורה המקורית שלו ואם אנו מסתכלים בתמונה של הנעל, רואים שהיא מלאה שריטות וחתכים, ככה הם באים לידי ביטוי בהטבעת הנסיון של הנעל, הקו הזה הוא קו שיש בו עליות ומורדות, יש כניסות ויציאות, זהו קו של קריעה, קונטור קריעה שאומר שיש מידה רבה של יחודיות בקו הזה. זה החלק של העקבה כפי שהוא בא לידי ביטוי על המכנס, העקבה הזו כמו שאפשר לראות בתצלום הכללי, העקבה הזו בתצלום הכללי נמצאת בקצה של המכנס, אם נסתכל, ממש נגיעה בקצה המכנס, האזור הזה הוא אזור התפר, כך שגם אם החלקים התחתונים יותר של העקבה לא הוטבעו בגודל הנכון, כיוון שהתפר הוא פחות רגיש לתזוזות, הרי שתפר המכנס הוקלט סימן ברור של הקונטור של עיגול הדריכה ואנו נזיז אותו כרגע למעלה ולמטה כדי שניתן יהיה להתרשם שהצורה היחודית שלו עם הצורות והזיזים מתאימה בדיוק לצורה של הקונטור הזה, כשאני מתקרב, כל הכתום מונח על השחור, לא לשכוח שמדובר במכנסים שהרזולוציה שלהם היא לא גבוהה, במקרה הזה על הנעל הייתה כמות דם מספקת כדי להותיר בדיוק את צורתו של הקונטור השחור והקרוע, במקרה הזה הדריכה הייתה על התפר, אנו יכולים לראות על תצלום העקבה שעל המכנס את קווי המתאר של הקו שלא נראה ישר בכלל, כלומר בקו מפותל יש הרבה יותר אינפורמציה מאשר בקו ישר ובקו המפותל הזה, קו הקריעה הזה כמו שבא לידי ביטוי, יש כמות אינפורמציה המספיקה כדי להעלות את העקבה הזו למרות קלישותה ועיוותה, להעלות אותה מדרגת האפשרי לדרגת האפשרי בהחלט, וזאת המסקנה המתאימה לעקבה הזו

ש.אנו רואים את כל העקבות שדיברנו עד עכשיו הן של נעל שמאל על הכיס השמאלי, ציינת בסעיף 1.ד. שיש עקבות חלקיות נוספות, תראה לנו למה הכוונה, תראה לנו את המיקום של עקבה 4 איפה היא נמצאת

ת.העקבה הרביעית שאנו עדין מדברים על המכנס השמאלי, העקבה הרביעית נמצאת בניצב, היא לא במיקום של שלוש העקבות האחרות אלא היא בניצב והיא פונה לכיוון המשך הנעליים, אם נקרא לזה לפי המצב בשטח, העקבה הזו פונה בעצם לכיוון הדלת, אם המכנסים היו ממוקמות על האסלה, העקבה הזו מצביעה על כיוון הדלת,

לשאלת בית המשפט: אני לא יכול להגיד מה קדם למה, לפי כמות הדם שנשארה על הנעל, ניתן לשער השערות, אני אציג את העקבה אבל בהשערות האלה בית המשפט ואני עומדים באותה מדרגה

העד ממשיך:

ת.בצד השמאלי אנו רואים את הכיס השמאלי, אני מלביש את אותה הטבעת נסיון (עמ' 12 לתיק העבודה), אני מראה את קדמת הנעל מתאימה לאותו כתם דם קלוש שנמצא על המכנסים באזור הירך השמאלית ויותר מזה, אם אנו רואים, זה המיקום של העקבה של הטבעת הנסיון על העקבה, אתם רואים התאמה בדגם, כלומר ההיקף של הנעל ואם נסתכל עוד יותר מזה, בחלק התחתון של העקבה, רואים חלק מעיגול הדריכה התחתון, לא ראינו אותו עד עכשיו, הוא לא בא לידי ביטוי, באזור של החץ אפשר לראות פה חלק מעיגול שמתאים לנעל בהפרש של 3 מ"מ, כלומר החלק העליון והעיגול לא נמצאים ביחד אלא יש הפרש של 3 מ"מ שבהתחשב בנסיבות הוא הפרש זניח

ש.בעצם למה לעקבה הזו אתה נותן רמת אפשרי לעומת אפשרי בהחלט, מה לא מצאת כאן שכן מצאת בעקבות האחרות

ת.בעקבה הזו ראינו רק מאפינים סוגיים כלליים של הנעל כמו חלק מהדגם וגודל מקורב וזה מתאים לרמה של אפשרי, לא לרמה מאוד גבוהה שלו

ש.אני מציגה לך תצלום של הכיס הימני עקבות של נעל ימנית

ת.כן, (בתיק העבודה 13)

ש.תסביר בעמ' 1 על הטבעת הנסיון עשית סימנים עם המספרים של העקבות

ת.עקבה מס' 5 מורכבת בעצם מ – 3 עקבות חלקיות של עקב הנעל הימנית ואראה את זה קודם על המסך ואח"כ תראו איך אפשר לקחת את הטבעת הנסיון, ס' 1 ולמקם אותה 3 פעמים שונות על הכיס הימני כשכל פעם רואים עקבה אחרת, נתחיל בהצגה של הטבעת הנסיון מונחת על הנעל, אנו נוכל לראות פה בחלק התחתון את חלק מהאותיות המהוות את השם "סלמנדר" שנותרו עדין על הנעל, כמו האות R והאות  E שלפניה, ככה נראה הכיס הימני שעליו מוטבעות העקבות, זו על גבי זו בחלקן, ככה נמצאת העקבה הראשונה, אם תסתכלו על צילום המכנס בגדול, רואים כבר את שלוש העקבות מונחות אחת על השניה על השלישית, כשמדרך כף הרגל איננו יציב, יתכן ובן אדם יוריד ויעלה את הרגל, את אותה עקבה, ואנו רואים פה עקבה ראשונה, עקבה שניה ועקבה שלישית בחלקן זו על גבי זו, כולן על הכיס הימני כשבכל אחת מהעקבות, רואים חלק קטן של פרטי הדגם, בכל הכיס הימני לא מצאתי פגמים יחודיים שנוצרו בנעל באקראי שיוכלו לתת לנו רמת וודאות גבוהה יותר מאפשרי.

נעבור לעקבה הראשונה, עקבה 5.1 – אני מעלה ומוריד על המסך את הטבעת הנסיון, אנו יכולים לראות את החלקים האלה בנעל, כלומר אנו רואים חלק מהעיגולים, רואים את הקו שיוצר את עקב הנעל ולמען האמת, באזור הזה של האותיות יש קטע מעבר בין לבן ושחור שבתנאי תאורה מסוימים ניתן היה לחשוב ולראות שאולי מופיעות שם אותיות, למרות שאי אפשר היה למקם את האצבע על אחת האותיות במפורש ולהגיד שרואים אותה, בכל אופן, פה באזור הזה יש מקום לחשוב אולי, אבל הקטעים האחרים שאני מראה, כמו העיגול הזה והקו היוצר פה, אלה קטעים שאפשר לראות בעקבה 5.1, ואני שוב מראה את עקבה 5.2 באזור הזה של העיגול, הפעם זה בכחול, רואים את הקטעים של עיגול הדריכה, רואים את קו היוצר של הנעל ואולי קווים נוספים שנמצאים בעקבה, זה נמצא בהטבעת הנסיון בדף מס' 1, היא מסומנת בשלושה צבעים, ירוק, כחול ואדום, כאשר כל צבע מתאים לאחת העקבות שנמצאת על המכנסיים, כלומר ניתן לקחת את הטבעת הנסיון ולמקם אותה בעזרת האורגנים המצויים האלה לפי הטבעת העקבות, בסופו של דבר כאשר אנו מסתכלים על הרכבה של כל שלושת העקבות ביחד, זה מה שאנו מקבלים, אנו מקבלים סימנים של עיגול הדריכה, מקבלים את הקונתור של הקו ומקבלים את סימני הדריכה והמסקנה של כולם יחד היא מסקנה שהנעל הימנית בס' 9 הותירה את העקבות המסומנות 5

ש.איפה נמצאת הנעל הימנית מבחינת המיקום שלה ולמה היא מתאימה לגבי המכנס הימני

ת.העקבה השישית פונה אף היא בכיוון הדלת כאשר היא נמצאת עוד יותר למטה מעקבה מס' 4 ואם נראה שעקבה מס' 6 מכוונת לכיוון הדלת וגם עקבה מס' 4 מכוונת לאותו כיוון ונראה בצד ימין אנו רואים את הטבעת הנסיון שלנו, ליד המכנס באזור הכיס הימני מלמטה, אנו מלבישים אותו, אנו רואים שבמקרה רואים גם את קדמת הנעל וגם את עקב הנעל בבת אחת, כלומר מאוד קלוש, רואים רק חלקים מהעקבה, אבל עקבה מס' 6 נמצאת על המכנס באזור הירך עד קרוב לברך וכיוון שהיא גם כן לא מציגה יותר מדי פרטים, רשמנו לה גם כן את המסקנה של אפשרי

ש.כשאתה קבעת את זה, כשגילית את הממצאים האלה, צפית בשחזור של הרצח על ידי הנאשם

ת.לא, אנו לא ראינו את השחזור אף פעם

ש.אף פעם עד היום

ת.אף פעם עד היום

ש.אתה הסברת לנו את כל רמות הוודאות הספציפיות לגבי כל עקבה, אני עוברת איתך לגבי המסקנות שלך מסעיפים 2-5 אתה מתייחס למסקנות הכוללות שלך לגבי כל העקבות, בס' 2 אתה מציין שבהנחה שכל העקבות שראינו נוצרו…..קיימת הנחה שכל העקבות נוצרו על ידי זוג נעליים אחד, על מה מבוססת ההנחה הזו

ת.ההנחה מבוססת על האמור בסוגריים, בהתבסס על כך שכל העקבות נמצאו סמוכות על אותו פריט לבוש, הרי שההגיון אומר שבהינתן עקבה של נעל שמאלית ולידה עקבה של נעל ימנית ובהינתן 3 דריכות של נעל שמאלית אחת ליד השניה על אותו פריט לבוש, הרי יהיה זה הגיוני להניח שנעל אחת הותירה את כל העקבות השמאליות ונעל אחרת הותירה את כל העקבות הימניות ולא להניח שמדובר בשלושה אנשים שונים שלכולם נעל אחת שהותירה את כל העקבות הנדירות, מדובר בזוג נעליים שהותירו עקבת שמאל ועקבת ימין

ש.תסביר לנו למה המסקנה שיש לנו סבירות גבוהה ולא הסתפקת בקביעת וודאות הכי חזקה שקבעת לגבי עקבה מס' 1

ת.כמו שהראיתי למשל בצירוף עקבות מס' 5, בניתי עקבה מלאכותית המורכבת משלוש העקבות שמצאתי על הכיס הימני, הבה ניקח את שלוש העקבות של הנעל השמאלית אשר בכל אחת מהן יש אינפורמציה רבה שהביאה אותי למסקנה אפשרי בהחלט, 3 פעמים, הבה נניח שיש לנו עקבה אחת שבה יבואו לידי ביטוי כל הפגמים בעקבות "אל 1" "אל 2" ו"אל 3" ביחד, מה אז תהיה מסקנתו של המומחה? – אז תהיה לי כזו כמות של אינפורמציה ביחד שאוכל בלי חשש לומר כי קיימת סבירות גבוהה, עליתי בדרגה אחת בלבד מרמת האפשרי בהחלט בכל אחת מהעקבות לרמה של סבירות גבוהה לאותה עקבה מלאכותית שמורכבת מכל האינפורמציה שצברתי עד כה

ש.ולמה מותר לך לשיטתך לעשות עקבה מלאכותית כזו

ת.אם הנחנו ששלוש העקבות השמאליות נוצרו על ידי זוג נעליים אחד וכיוון שבתצלום הנעליים ובהטבעת הנסיון של הנעליים, אנו רואים את כל הפגמים האלה ביחד, הרי שמותר לנו להניח שצירוף שלוש העקבות ביחד יהיה לכל הפחות ברמה של סבירות גבוהה

ש.שהמשמעות המעשית שלה מהי

ת.משמעותה המעשית היא אוכלוסיית הנעליים שיכולה הייתה להותיר את העקבות האלה, או את העקבה המלאכותית הזו, האוכלוסיה הצטמצמה בעוד סדר גודל אחד לפחות, כלומר צמצום משמעותי ביותר מהדרגה שקדמה לה, המשמעות היא שלא יתכנו עוד נעליים רבות בעולם שיכולות להותיר עקבה כזו ולמעשה ניתן לומר בצורה פוזיטיבית אם בכלל יהיה מספר קטן ביותר של נעליים בעולם שיכול להותיר עקבה כזו

ש.אתה מכניס בסעיפים 3 ו – 4 עוד נתון שלא נובע מבדיקת הנעליים האלה אלא ממחקר חיצוני שערכת, בס' 3 אתה מתייחס לבדיקה של אוסף הנעליים מהמעבדה ואתה מציין…..כשאתה אומר דוגמת אלה, אתה מתייחס לדגם עצמו

ת.לדגם, כרגע אנו מדברים על אוסף דגמי הנעליים

ש.כמה נעליים יש באוסף, לכמה נעליים השווית ואיך השווית

ת.במעבדת סימנים וחומרים, קיים אוסף של סוליות נעליים שהצטבר במעבדה הן מרכישה של אוסף יחד עם התוכנה מאנגליה, הן מתצלומי נעלי חשודים שהתקבלו במעבדה בשנים האחרונות והן מתצלומי סוליות נעליים שהתקבלו מיצרנים שונים או ממקומות שונים, באוסף קיימים מעל ל – 5,000 דגמי סוליות נעליים ועוד כמה אלפי עקבות נעליים שתועדו בזירות עבירה שונות, בנוסף קיבלנו בעקבות הפניה באינטרנט לעמיתנו שבחו"ל, קיבלנו עוד כמה דגמים של נעליים שענו לקריטריונים שביקשנו, כלומר אנחנו הוצאנו מהאוסף את כל סוליות הנעליים שיש בהם עיגולים ופסים בצורה שאולי יכולה להותיר עקבות כמו העקבות שמותירה נעל הסלמנדר ולא מצאנו לא באוסף שלנו ולא בחומר שקיבלנו, לא מצאנו אף לא דגם אחד שיכול להותיר את העקבות האלה

ש.אני מפנה אותך לעמ' 39-40 לתיק העבודה, אלה הדגמים שהשווית אליהם, יש כאן 12 דגמים

ת.כן

ש.מה עשיתם עם השקפים האלה

ת.אנחנו הגדלנו את תצלומי סוליות הנעליים לגודל של נעל מס' 42 כדי לדעת איזו עקבה תותיר הטבעת נסיון נאמר של נעל כזו בגודל של הנעליים שנבדקו, כל הצילומים השקופים שבדף 39, מותאמים לגודל של נעל מס' 42 ולא מצאנו שנעליים כזה יכולות להותיר עקבות כמו נעלי סלמנדר

ש.בס' 4 אתה מציין שלפי המידע שמצוי ברשותכם נעליים מהדגם של ס' 9, נעלי הסלמנדר נדירות מאוד בארץ וציינת קודם את הנתונים עליהם הסתמכת

ת.כן, אם נשקלל את כל האינפורמציה שהצלחנו לאסוף לגבי נעלי סלמנדר בשנים האחרונות בהתחשב בעובדה שהופסק יצורן, שלא היה יבוא מסודר לארץ ושלא נמצא שום גוף שהביא נעליים כאלה חוץ מ"גלי", אנחנו מניחים שהנעליים האלה נדירות מאוד בארץ, ניתן למצוא עשרות בודדות עד מאות בודדות של נעליים כאלה בכל רחבי הארץ, חלקן הגדול לדעתנו בלתי פעילות אבל המספר הזה יחסי לכמות הנעליים שנמצאת בארץ אומר שנעליים  מסוג זה הן נדירות ביותר

ש.בס' 5 אתה מציין את המסקנה הסופית שלך לגבי הנעליים והעקבות האלה, שהיא שקיימת סבירות גבוהה מאוד שזוג הנעליים בס' 9 הותיר את העקבות שראינו, תסביר לנו למה הנתונים לגבי נדירות הנעל ולגבי אי ההתאמה של דגמים אחרים לעקבה, מביאים אותך להעלאת רמת הוודאות בדרגה נוספת וגם את המשמעות של הדרגה הנוספת, תסביר לנו את זה על פי עקרון הצמצום, למה זה מצמצם עוד את הוודאות שכבר הגעת אליה בהתחשב בסימנים היחודיים

ת.כמו שהסברתי קודם במפורט מאוד את סולם הוודאות, הסולם הסודר שלנו עוסק בצמצום אוכלוסיה, אנו ניגשים לבדיקה מתוך הנחה שכל הנעליים בעולם יכולות היו להותיר עקבות נעל ואז אנו מגלים דגם מסוים ומאליו קופצת האוכלוסיה ומצטמצמת רק לאותה אוכלוסיה שיש לה את הדגם, לאחר מכן המידה, הגודל, השחיקה, לאחר מכן הפגמים, אח"כ נמצא פגם קטן שיצמצם עוד בהרבה את האוכלוסיה ונמצא עוד אינפורמציה שתצמצמם עוד את האוכלוסיה הזו ובס' 5 אנו אומרים שעם כל פעולת הצמצום שעשינו מתבצעת לא על נעלי "נייק" שנפוצות בארץ , אלא כל מערך הצמצום הזה מופעל על נעל נדירה מלכתחילה, הסיכוי שנעל אחרת באותו דגם ובאותו גודל ובאותו הרכב פגמים תהיה נוכחת בכלל בישראל אם תהיה אחת כזו, הופכת להיות אפשרות קלושה ביותר ברמה תיאורטית, מה שקרוי בוודאות מדעית שאיננה יכולה להגיע למדרגה של זו הנעל, אפשר לתת דוגמא לבעיית צמצום האוכלוסיה, זו דוגמא שלא שייכת לנעליים, אם אני נכנס לחדר ומגלה על המחשב שלי את האות "א" ואומרים לי שתינוק עבר במסדרון והקליד אות אחת על המסך ויצא "א" זה אפשרי, אם אגלה על המקלדת את האותיות "אבא" ויגידו לי שהוא עמד והקליד 3 אותיות ויצא אבא, עדין זה אפשרי אבל בסבירות יותר נמוכה, אבל אם אכנס לחדר ואגלה שכתוב "יצאתי להפסקת צהריים, אחזור בעוד שעה" ויגידו לי שתינוק ישב והקליד לתומו את האותיות למרות שניתן לחשב באופן מתימטי מה ההסתברות להקליד כל כך הרבה פעמים את האותיות הנכונות, ברור לדעתי שהמסקנה הסבירה תהיה כי מישהו הקליד את האותיות ולא נוצרו באקראי, דבר דומה הוא בצמצום אוכלוסיית הנעליים שיכולה הייתה להותיר את העקבות

ש.אני חוזרת איתך למסמך המסומן 17 שהתייחסת אליו קודם, זו חוות הדעת הראשונית שלך, שנכתבה ב – 3/1/07, בדו"ח הראשוני אתה בעצם לא נותן את כל המסקנות ששמענו עכשיו אלא אתה מתייחס פה בעצם לשלוש עקבות, עקבה חלקית וכפולה, אבל אתה קובע ביחס לכיס הימני והשמאלי רמת אפשרי בלבד, אתה לא קובע בוודאות אם מדובר ביחס לכיס הימני או השמאלי, ואתה נמנע מצירוף העקבות שעשית כאן, האם אתה יכול לומר לנו מהיכן הפער בין הדו"ח הראשוני לבין חוות הדעת

ת.שעות ספורות של בדיקה בדו"ח הראשוני מול מאות שעות של בדיקה שהביאו לידי חוות הדעת מסבירים את ההבדל בנוסף לכל מה שהעדתי היום

עו"ד ענבר: אנו נעבור לעקבות הנוספות שעברת עליהן בחוות הדעת – אנו כמובן מבקשים לקבל את חוות הדעת וכדי לחסוך בזמן נשאיר זאת לחקירת הסניגור, אנו מפנים לחוות הדעת ולתיק העבודה ובמפתח לתיק העבודה מופיעים המספרים של המסמכים של הנעליים שנמצאו, נעלי העד מרדכי בן צור במסמך 31, נעלי החובש, המסמך שרואים בו את העקבות נמצא בעמ' 33 והן מופיעות על צילום 40 ל – ת/1, מופיעות אותן עקבות על רצפת השירותים ומסמך 34 זה צילום הנעליים, הנעליים של העד רמי דאודי העקבות נמצאות על לוח 36 בתיק העבודה, הנעל על לוח 35 ושאר העקבות כפי שמופיעים בתיק העבודה.

עו"ד ענבר: אבקש שהלוח המציג את המכנסיים בגודל טבעי עליו, יסומן כמוצג – מסומן ת/373, ישאר במשמורת הפרקליטות.

אבקש שדיסק המצגת יסומן כמוצג – מוגש ומסומן ת/374

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.מי זה נדב לוין

ת.ראש מעבדת סימנים

ש.הוא הממונה עליך

ת.הוא הממונה האישי

ש.בתאריך 7/12/06, יום לאחר אירוע הרצח, מוציא ראש מעבדת סימנים, נדב לוין מכתב שמופנה לצח"מ שחוקר את התיק ובו הוא מפנה את תשומת ליבם כי מהתמונות שנתקבלו במעבדה מזירת הרצח, תמונות שהמעבדה צילמה אותם ביום הרצח

ת.מעבדה ניידת

ש.והוא מפנה את תשומת ליבם ואומר שהתמונות שנתקבלו, מופיעים עקבות של מספר דגמי נעליים שלא הצלחנו לזהותם בבדיקה ראשונית ועל מנת לסייע לכם למצוא נעליים מתאימות אני שולח לכם תמונות של עקבות נעל המייצגות את הדגמים שנמצאו בזירה ומפנה את תשומת ליבם במיוחד לאיזה שהוא דגם של סוליה שדומה לאחת העקבות, אתה מכיר את המסמך הזה

ת.כן, הוא מסומן בתיק העבודה שלנו 18

ש.אני רוצה להפנות את תשומת ליבך לתמונות מס' 3 ו – 6 בתמונות ששלח ראש מעבדת סימנים לנוחיות הצח"מ, הדגם הזה הספציפי של הזיגזג 3 ו – 6, זוהי תמונה שלפחות מראיה ראשונית, ניתן להבחין כי מדובר בעקבות שצולמו בזירה בדגם שפחות או יותר מסתדר מבחינה חזותית עם הדגם הזה שהוא שלח, תמונות מס' 3 ו – 6 ולכן הוא ביקש מהם לשים לב במיוחד לאותו דגם

ת.הוא ביקש לחפש, כן, את הנעליים שהדגם שלהם בסעיף 3

ש.עקבת נעל מוטבעת בדם נמצאה על מכסה האסלה, על הניאגרה, על הקורה העליונה שמפרידה בין תא מס' 2 התא שבו נמצאה המנוחה לתא מס' 3 וכן על מתקן הוצאת הנייר שקבוע בקיר בתוך התא וכן על הרצפה בתא השירותים, מספר עקבות, כל העקבות הללו שעכשיו ציינתי בפניך ואני מפנה אותך לס' 7 לחוות דעתך, ת/362, שם אתה אומר ומציין שכל העקבות הללו הן כנראה של אותה נעל

עו"ד ענבר: זה לא מה שנאמר בסעיף 7 לממצאים.

עו"ד שפיגל: אפריד את השאלה

העד ממשיך:

ש.על האסלה, על הניאגרה, על הקורה המפרידה בין תא מס' 2 לתא מס' 3 נמצאו עקבות מוטבעות בדם

ת.נמצאו מספר עקבות נעליים בדם, בחלקים שונים של תא השירותים במקום בו נמצאה הגופה ומחוצה לו, חלק מאותן עקבות בדם הוסברו על ידינו בעזרת נעלי בעלי גישה חוקית למקום וחלק מאותן עקבות לא מצאנו את הנעליים המתאימות שהותירו את העקבות, בסעיפים 6 – 7 לחוות דעתי מופיעות 3 עקבות כנ"ל על מושב האסלה, על מיכל המים ועל הקיר המפריד, נמצאות 3 עקבות חלקיות של נעליים שהוטבעו בדם ואשר לגביהן לא מצאנו נעל מתאימה לא בקרב הנעליים שנבדקו בתיק זה ולא באוסף המעבדה. לגבי העקבה המופיעה בעמוד השלישי במכתבו של נדב לוין, גם שם מופיעה עקבת נעל זיגזג שלא מצאנו לה נעל תואמת

ש.על רצפת השירותים שבו אתה טענת קודם שחלק מהעקבות בדקתם ונמצאו שהם בג"חים, אנו יודעים שעל רצפת השירותים בתא בו נמצאה המנוחה נמצאו מספר עקבות, אחד מהם זוהה כחובש

ת.העקבות לא היו בתא בו נמצאה המנוחה אלא בין תאי השירותים לבין הכיור לפי צילום שנמצא בתקליטור

ש.כלומר מה שאתה אומר שבתוך תא השירותים לא היו עקבות נעל

ת.יש בדף מס' 27 בתיק העבודה שלי, מופיעה תצלום של רצפת תא השירותים בו נמצאה המנוחה, בתצלום הזה שמסומן 27, מופיעים סימנים על הרצפה, לא זוהו על ידינו כסימנים השייכים לעקבות נעליים, זה התצלום היחיד שרשום אצלי כמופיע בתוך תא השירותים חוץ ממה שאמרתי בס' 6-7, כל יתר העקבות בדם נמצאו מחוץ לתא בו נמצאה המנוחה, בחוץ

ש.במילים אחרות, בתוך תא השירותים בו נמצאה המנוחה, לא נמצאו עקבות נעל

ת.לא מצאתי על הרצפה

ש.אותן עקבות על האסלה, על הניאגרה ועל הקורה, מבדיקה שלכם איננה תואמת או נשללת האפשרות שהן שייכות לנאשם או לכל אחד אחר מהאוסף של אותן נעליים שתפסתם ובדקתם, אני לא מדבר על האוסף הכללי

ת.אכן

ש.אני רוצה להציג בפניך צילומים מתיק העבודה שלך ומבקש את התייחסותך, תסביר לנו כל תמונה ותמונה, היכן נתפסה, מהיכן התמונה, מה מספרה

ת.התמונה שאתה מציג לי היא התמונה שמופיעה בדף מס' 25 בתיק העבודה שלי, כתוב שם תצלומים שצולמו על ידי מעבדה ניידת, איני יודע איפה היא נמצאה

ש.אני מציג לך תמונה של עקבה נוספת המוטבעת בדם, איננה ממוספרת

ת.היא גם מופיעה בדף מס' 25 בחלק השני, 25 ו – 25 א', התמונות האלה שהרגע אמרתי תמונות 25, זיהיתי אותן בתוך התקליטור שנמסר לי ע"י מעבדה ניידת לזירת העבירה, זיהיתי אותן בתוך אחד התצלומים הכלליים של אחד השירותים כעקבות שנמצאות מחוץ לדלת תא השירותים אבל כיוון שלא מצוין ליד העקבה המיקום שבה היא צולמה, ניתן וכל אחד יכול, להסתכל בצילום הכללי של הזירה ולזהות באיזה מקום נמצאות העקבות האלה שצולמו גם בצילום אלכסוני של הזירה כולה

ש.ואיפה הם נמצאים לעניות דעתך מהיכרותך את הזירה בתמונות ובתקליטורים

ת.בתיק העבודה שלי אין תצלומים כללים של הזירה, אם אקרין על המסך את אותו תצלום כללי של הזירה אוכל להראות לך היכן מונחות העקבות האלה מחוץ לתא השירותים בזירה, וזה מתוך דפים שהציגו בפני, דפים שהוגדלו מתוך התקליטור

ש.תקליטור מס' 3

ת.כן

ש.תקליטור מס' 3 התמונות שמאוחסנות בו נלקחו חלקן מתוך תא השירותים שבו נמצאה המנוחה

ת.אני סבור שכן, לפחות העקבות של האסלה

ש.הדוגמאות האלה שהראיתי לך, בינתיים, שתי התמונות האלה, הדגם הזה כפי שמופיע בתמונה, דומה לדגם הנעל של הנאשם מס' 9

ת.לא

ש.כלומר פה יש אפשרות לומר שזו לא הנעל

ת.בפירוש זו לא הנעל

ש.אני רוצה להציג בפניך תצלום נוסף גם איננו ממוספר אצלי, יש לך פה איזה שהן אינדקציות על התמונה כדי לזהות

ת.דף מס' 22 בתיק העבודה שלי

ש.היכן נמצאה עקבה מוטבעת בדם בזירה זאת בזירת העבירה

ת.בס' 7 לממצאים בחוות הדעת אני אומר שעל גבי מיכל המים ועל הקיר המפריד בין שני התאים, תצלום שנמצא מצד ימין של דף מס' 22 בתיק העבודה שלי נמצאות שתי עקבות חלקיות ביותר

ש.שעל פיהם תסכים איתי או תחלוק עלי שגם טביעה זו על הניאגרה, אותה טביעה מוכתמת בדם על הניאגרה בשירותים, אפשר לקבוע חד משמעית בדרוג שאתה קבעת שזו לא הנעל

ת.שתי העקבות האלה לא נוצרו ככל הנראה על ידי זוג הנעליים מס' 9

ש.אני מציג לך תמונה נוספת מתיק העבודה

ת.זו תמונה מס' 21

ש.זו תמונה שמשקפת את העקבה המוטבעת בדם על מתקן הניאגרה

ת.זה דף 23

ש.אני מציג לך תמונות מדפים 23-24

ת.כן

ש.והתמונה שאני מציג לך כעת, מאיפה היא נלקחה ומה זה

ת.היא המשכו של דף 24

ש.ותמונה אחרונה מהמתקן להוצאת הנייר

ת.התמונה הזו היא דף 26

ש.כל התמונות הללו שהצגתי בפניך, הדפים האלה, עקבות הנעל שנמצאו ונבדקו אפשר לומר על פי הדגם והסימנים שהם הטביעו בעין בלתי מזוינת, בדרגות שאתה קבעת, זאת לא הנעל

ת.בדף עבודה מס' 26 מצולמים עקבות על מתקני נייר טואלט, לא מצאנו שהסימנים האלה הם יכולים להיות עקבת נעל בכלל, נוריד אותם מהתשובה, דף 26 זה אולי לא עקבת נעל בכלל, לא מצאנו ולו רמז של עקבת נעל, בדף 26 אין עקבות נעל, בדפים 24 מצולמים סימנים רבים אשר איני יודע את מקורם וביניהם גם הסימן שהופיע קודם לכן בדף עבודה 22, כל יתר הסימנים למעט הסימן המופיע על הקיר המפריד בין שני התאים, לא זוהו על ידי כשייכים לעקבות נעל, לגבי הסימן על הקיר דיברנו

ש.יש לך הסבר הגיוני איך יתכן שלא על רצפת השירותים בתוך התא שבו הייתה המנוחה, לא על רצפת השירותים מחוץ לתא שהייתה המנוחה ולא במסלול ההימלטות לכאורה כפי שמצוין, מכסה האסלה, ניאגרה, קורה, אין שום עקבה על הרצפה ובמקום אחר של נעליו של הנאשם בהנחה שאנו יוצאים מנקודת הנחה מוסכמת שהאיש לא ניחן ביכולת על טבעית לרחף, יש לך הסבר הגיוני

ת.התחום שבו אני עוסק הוא תחום השוואת עקבות נעליים, כאשר נמצאת עקבת נעליים אני יכול להשוות אותה לנעליים מסוימות שנמצאו ולעשות השוואת עקבות נעליים, במידה ולא נמצאות נעליים מתאימות, אני יכול לנסות לפי האוספים שברשותי, לנסות ולשער איזו נעל יכולה להותיר עקבה מסויימת, אני לא יכול לשער למה עקבה מסויימת לא תימצא במקום מסויים ואני מתייחס למה שכן מצאתי, לגבי השאלה של תא השירותים, כיוון שדיברתי קודם על עקבות בדם, אנו יודעים מזירות קודמות שיכול אדם לדרוך בתוך שלולית דם וכשירים את רגלו מהדם, הדם לא יותיר עקבה ברורה אלא ישאר כתם דם על הרצפה, כלומר, הסבר חלקי למה לא היו עקבות נעליים בזירה, לא מצאתי דרך אגב אף עקבת נעליים ברורה בתוך תא השירותים בו נמצאה המנוחה, לגבי החלק השני של שאלתך מדוע לא היו עקבות נעליים מחוץ לתא השירותים, אני לא יודע

ש.שמענו את הסבריך בחקירה הראשית לפיה העקבה הראשונה לפעמים לא תותיר איזו שהיא הטבעה עקב מצב כזה כפי שתיארת עכשיו ובהמשך עקבה שניה, שלישית, רביעית, מן הסתם הייתה שם איזו תנועתיות בתוך התא על רצפת התא במקום הרצח, עקבה כזו שבה אם היא חמישית, שישית או רביעית, יכולה עקבה כזו להותיר באיזה שהוא מקום סימן מוטבע בדם, נכון

ת.לא. העקבה הראשונה יכולה להותיר עקבה שתהיה עם כמות גדולה של דם, עד שלא נראה פרטים בעקבה, לא שלא נראה עקבה, נראה גם נראה, רק הפרטים לא יהיו ברורים, דיברתי על מצב שיש לנו רצף של עקבות המוליכות מכתם דם כלשהו ומוליכות בקו ישר כאשר כמות הדם פוחתת מעקבה לעקבה

ש.איך אתה יכול להסביר את עצם העובדה מבחינה לוגית שלשיטתך הנעל הספציפית הזו של הנאשם ישנה אפשרות, אפשרות בהחלט, אפשרות סבירה, שהנעל הספציפית הזו של הנאשם הותירה עקבה טבועה בדם על מכנסיה של המנוחה ומאידך היא לא טבלה בכלל בדם על פי הממצאים בזירה

ת.לא ברור לי אילו ממצאים מובילים למסקנה שהנעל לא טבלה בדם

ש.אני אומר לך, ואני נותן לך את זה כנתון בתוך התא, כפי שראית מחלק מהנתונים שכן מצאת על עקבות נעל נוספות שכן מצויות בדם, לא נמצא בתוך התא הזה שום טביעת נעל שהותירו נעלי הנאשם, לכן מהנתון העובדתי הזה, מעצם העובדה שלא נמצאו שום טביעות נעל, יכול להיות שהנעל הזו שהותירה עקבות לא טבלה כלל בדם

ת.הנעל שהותירה את העקבות על מכנסי המנוחה, הנעל הזו טבלה בדם לפני שהותירה את העקבות בדם, זו מסקנה אחת הגיונית שאני יכול להוציא מהעקבות בדם על המכנסיים, כל יתר הדברים שאמרת, לא מצאתי, ואני לא יכול להסביר למה לא מצאתי, העובדה היחידה היא שלא מצאתי עקבות נעליים המתאימות לנעלי החשוד, לא מצאתי לא על רצפת תא השירותים ולא מחוצה לה וזו העובדה היחידה

ש.מהעובדות שציינו כאן בפניך, ההטבעה על האסלה, ההטבעה על הניאגרה, ההטבעה על הקורה, שאלה טביעות נעל לא שנויות במחלוקת, זוהו כטביעות נעל, הטביעות הללו שאינן זהות על פניהן עם טביעות הנעל של הנאשם מובילות למסקנה אם נאמץ את חוות דעתך המלומדת, כי היה עוד אדם בתוך התא

ת.המסקנה שאני יכול להסיק מכל מה שהזכרת, חלקן אני יכול לקרוא להן העקבות הבלתי מוסברות, כלומר שאיני יודע באיזה נעליים נעשו, האם הנעלים עם הזיגזג, הנעליים על מכסה האסלה, על הניאגרה, כל הנעליים האלה שהיו בזירה והותירו את רישומן במקומות שונים בזירה, הנעליים הללו אינן ברשותי, ברור שלתוך תא השירותים נכנסו אנשים רבים, חלקם אנחנו יודעים, החובש, בן צור, כל מיני אנשים שאת נעליהם קיבלנו לבדיקה וחלק מהעקבות בדם לא מצאנו על ידי מי הוטבעו, אין לי ספק שחלק מאותם אנשים היה בתוך תא השירותים ורגליו, נעליו טבלו בדם שהיה על הרצפה. בכל זאת מצאנו עקבות חלקיות ביותר מחוץ לתא השירותים, עקבות חלקיות ביותר על הקורה, עקביות חלקיות נוספות שברור שמעידות על כך כי אלו שדרכו בתוך המקומות האלה לא נתפסו על ידינו או נעליהם

ש.אנו מדברים ככלל גם על העקבות שאתה טרחת להציג בפני בית המשפט בצורה נהדרת מבחינת הצגתן, בצורה מלומדת, גם הן כולן טביעות חלקיות, הטביעות החלקיות הללו, הספציפיות שאני מדבר עליהן

ת.הלא משוייכות

ש.הטביעות האלה על האסלה, הניאגרה, הקורה, יש לך איזו אפשרות לאור נסיונך הרב ולאור ידיעתך בנושא הספציפי הזה, יש לך אפשרות להעריך באיזה גודל של נעל עסקינן, נעל של נער, נערה, בוגר

ת.הנעל היחידה שיכולה לתת לנו איזו שהיא אינדיקציה היא העקבה שמופיעה בדף 21, על מכסה האסלה, זו עקבה חלקית, ההסבר שלה מופיע בס' 6, ניסינו לשער את גודלה ולא הצלחנו, למעט העובדה שאני יכול לשלול את האפשרות שמדובר בנעל בגודל קטן מ – 40, אם אתה שואל אם זה יכול להיות עקבה של ילד או נער שמידת נעלו היא עד מספר 40, קרוב לוודאי שלא זה המצב, אני משער ומעריך בהערכה גסה שהמספר איננו קטן מ – 40, אם כי בהעדר גבולות קרובים לעקבה זו השערה שלא הייתי בונה עליה

ש.לאור 3 העקבות החלקיות הללו על האסלה, הניאגרה ועל הקורה, יש אפשרות לבדוק בטביעות החלקיות הללו ממצאים לגבי פגמים יחודיים

ת.כמו שהסברתי קודם, בהינתן עקבה מסויימת, בהינתן סימנים מסויימים, אנו יכולים לנסות ולשער מהו הדגם, מהו האות שהותיר את הסימן בזירה, והיה ויש לי נעליים להשוואה, נוכל לראות האם האות הזה הוא דגם, האם הוא פגם בתוך הדגם או איזה סוג של פגם הוא, אבל אנו צריכים את הנעל להשוות אותה לסימן ואז נוכל לדעת מהו הסימן שאנו רואים, יתכן שמדובר בדגימת נעל ואז אולי נמצא בה פגמים, ויתכן שאין פה בכלל עקבת נעל והכל השערות באויר ועד שלא תהיה נעל מתאימה לא נוכל להשוות

ש.הדגם הזה שאנו מדברים עליו, דגם הזיגזג שהוטבע באסלה

ת.הזיגזג לא באסלה, הוא מחוץ לתא השירותים, על הניאגרה יש עקבה חלקית שיכול להיות שהוטבעה שיכולה להיות דומה לעקבה שהייתה על מכסה האסלה, גם העקבה החלקית על הקורה, יתכן שנוצרה על ידי נעל בדגם שהותיר את העקבה על מכסה האסלה

ש.בעיקרון, אפשרי לאור נסיונך והידע שלך, אפשרי לקחת מעתק ג'ל או מעתק אחר מאותה עקבה, נניח לצורך הדוגמא על מכסה האסלה ואת המעתק הזה להתאים למכנסי המנוחה, יש אפשרות לעשות מן הצלבה כזו, לנסות לראות אולי יש התאמה

ת.יש אפשרות לחפש בכל סימן דגם מסוים, חייב לציין שהעבודה הזו נעשתה, חיפשנו בהתחלה אחרי שמצאנו על המכנסיים דגם אחד, המשכנו לחפש האם בין כל האותות או הרעשים שמוצאים על המכנסיים, האם יש סימנים שאינם מוסברים על ידי הנעליים של הנאשם ויוכלו להיות מוסברים על ידי נעליים אחרות שדגמיהן נמצאים בידינו ולא מצאנו, על מכסה האסלה לא היו לנו נעליים, יש לנו השערה שאלו נעליים בדגם מסוים, התשובה היא גם לא מצאנו סימנים לא מוסברים על המכנסיים שיכולים היו לכאורה להיות מוטבעים על ידי אותם נעליים מסתוריות

ש.לקחת את המעתק הזה ועשית התאמה למכנסיים

ת.לא את המעתק אבל הסתכלתי על הצורה, אי אפשר לעשות מעתק

ש.אז לא עשית מעתק של ג'ל

ת.לא

ש.בדקת חזותית

ת.כן, חזותית

ש.גם פה על המכנסים קודם בדקת חזותית ואח"כ לקחת מעתקים

ת.נכון. יש לנו צילומים טובים מאוד הן של מכסה האסלה, הן של הניאגרה והן על הקיר המפריד, אם היו לנו נעליים מתאימות היינו יכולים לעשות השוואה

ש.לקחת את כל הנקודות הייחודיות על המכנסיים בחשבון, את הקפלים, את הנקודות היחודיות

ת.לא מצאנו, לקחנו בחשבון רק את מה שמצאנו

ש.סקרת בפני בית המשפט את היחודיות ואת הקושי המיוחד שהיה נעוץ בסיטואציה הספציפית הזו של התאמת עקבות הנעל עקב המשטחים, קראת לזה רעשי רקע

ת.אכן

ש.בהילקח בחשבון כל הממצאים האלה שסקרת בפני בית המשפט, אתה יכול בעין בלתי מזוינת לומר שבהתייחס לכל רעשי הרקע האלה אני מראש קובע שהעקבה הזו על מכסה האסלה לא מתאימה לעקבה הזו

ת.מראש אני לא קובע כלום, רק לאחר בדיקה חזותית, אחרי שאני מסתכל על דגם הנעליים המבוקש, לאחר מכן אני יכול להסתכל על אותו משטח עם סימנים ולחפש על אותו משטח עם סימנים האם רואים את הדגם של הנעל ולצורך הענין זו יכולה להיות הנעל מהאסלה או הנעל מס' 9, הבחינה הראשונה והעיקרית היא בחינה חזותית שתאשר לנו שאכן בתוך הסימן וסימן כולל בתוכו גם את רעש הרקע וגם את האותות, בתוך הסימן הזה ניתן לאפיין דגם, הבדיקה הזו נעשתה על המכנסיים, לא זיהינו עוד דגם של נעל, חוץ מזה שמצאנו, לא מצאנו עוד דגם שלגביו נחפש הסבר בנעליים שקיבלנו או בנעליים שחיפשנו (גם אלה הנעליים שהיו על האסלה וכו' שחיפשנו)

עו"ד שפיגל: אני מבקש להפסיק פה את החקירה לפני שאתחיל נושא חדש, אני לא יכול להתחיל נושא חדש ולהפסיק אותו.

עו"ד ענבר: מסכימה לאור השעה המאוחרת.

החלטה

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים.

במועד הקרוב יסיים עו"ד שפיגל את חקירתו של העד שור.

העד סשה ימשיך ויעיד ביום 9/3/08.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום י"א באדר א', תשס"ח (17 בפברואר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3