רפ"ק ראובן ארבל עד תביעה מס' 18

396

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

20/12/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עד תביעה מס' 18 רפ"ק ראובן ארבל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:             

ש.אתה מפקד תחנת גולן

ת.נכון

ש.בזמן הרצח גם היית בתפקיד הזה

ת.כן, מפקד תחנה 3 שנים

ש.ערכת ב – 7/1/07 דו"ח זכ"ד

ת.נכון, אני מאשר את הזכ"ד שלי – מוגש ומסומן ת/314

ש.אתה התבקשת ב – 7/1/07 לערוך דו"ח מדוע

ת.אני מניח שהצח"מ ביקש ממני, לא הייתי מעורב בחקירה

ש.אתה התחלת את הדו"ח עם הדיווח על גילוי הגופה, מה קרה לאחר שהתקבל הדיווח על הנעדרת

ת.אני קיבלתי דיווח על נערה נעדרת מבית הספר, מסרו לי שהיא נעדרת משעות הצהריים, לא חזרה הביתה, נמסר לי שהמשפחה עסוקה בחיפושים וצוות שלנו התחיל לטפל בנושא הזה, איילת אזולאי חוקרת תורנית נסעה לבית המשפחה לבדוק מה הסיפור והסיור יצא לבצע סריקות ראשוניות והמשא"ז תוך כדי גיוס גוייסה כיתת כוננות והתחלנו להפעיל את כל המערכות

ש.זכור לך כמה זמן עבר מהדיווח על הנעדרת ועד שדווח לך על גילוי הגופה

ת.ממש זמן מהיר יחסית, מרגע הדיווח ועד חצי שעה אחרי זה, התקשר אלי רכז המודיעין יוסי ואמר לי להגיע מהר לבית הספר

ש.אתה זוכר באיזה שעה הוא התקשר אליך

ת.בסביבות השעה 19:00, לא זוכר זמן מדויק

ש.מה יוסי אמר לך

ת.אני רוצה לציין שיוסי היה בבית ספר כי קודם לכן נעשה נסיון לאיכון טלפונים, והגיעו לבית הספר על פי האיכון שהצביע על אולם הכדורסל

ש.חוץ מאשר יוסי לוי, היו עוד שוטרים של תחנת גולן שהיו בבית ספר לפני השלב שאתה הגעת

ת.ניידת סיור

ש.כשאתה הגעת לבית הספר, היו איתך שוטרים נוספים

ת.בית הספר נמצא אולי מרחק של 100 מטר מהמשרד שלי, אני רואה את בית הספר, כל השוטרים פרט ליומנאי יצאו למקום, מדובר במשמרת בתחנה אצלנו ב – 5 שוטרים

ש.אתה מציין שהבחנת באנשים רבים מגיעים לאיזור בית הספר ומגיעים לבית הספר

ת.נכון, אני כשיצאתי מהתחנה כבר הייתה תנועה ברחוב לכיוון בית הספר של נערים וכל מיני אנשים

ש.כמה אנשים בסך הכל ראית בדרך לבית הספר ובתוך בית הספר

ת.עשרות בודדות, 20, משהו כזה

ש.אתה מציין בדו"ח שיוסי לוי הכניס אותך לשירותים ושם הבחנת בגופה ובשני חובשים, בשלב שהגעת החובשים היו לפני טיפול, אחרי טיפול

ת.אני כשהגעתי הם היו בשירותים מחוץ לתא, כבר לא היה טיפול, את הטיפול לא ראיתי

ש.אתה עצמך נכנסת לתא

ת.כן, אני נכנסתי לתא

ש.האם ידוע לך עד שהגעת כמה אנשים נכנסו לתוך השירותים

ת.לא

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אתה יודע איפה זה פינת החי בבית הספר

ת.לא

ש.סיפרת כאן שסך הכל ראית בין 10-20 אנשים מסתובבים במתחם של בית הספר, אני רוצה לעשות הפרדה, מעבר לנערים שראית מסתובבים בחצר כפי שציינת בדו"ח, בזירה עצמה למעט אתה ויוסי לוי ואותם שני חובשים שסיפרת שסיימו את עבודתם והיו מחוץ לתא, היה מישהו נוסף בתוך הקומפלקס של השירותים

ת.לא

ש.כשאתה הגעת מתוקף תפקידך ומנסיונך הורית שאף אחד לא יכנס לקומפלקס

ת.כן, נכון, לשירותים

ש.כשהיית בתוך התא, דרכת על האסלה

ת.לא

ש.על הניאגרה

ת.לא

ש.על אדן הקורה שמפרידות בין התאים

ת.לא

ש.הסתובבת בתוך התא

ת.לא

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עד תביעה מס' 19 מאיר אמסלם מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

עו"ד שטרן: על פי הסכמת הסניגור, אני מגישה את ההודעות של העד – מוגשות ומסומנות ת/315 ו – ת/316.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.כשהגעת לתא השירותים בו נמצאה תאיר ז"ל, לא נכנסת לתוך התא

ת.לא

ש.אתה ראית את דלת התא פתוחה לרווחה

ת.כן

ש.הצד הפנימי של הדלת ראית אותו מרוח בדם

ת.היה פתוח לכיוון שלי, כן

ש.בשלב הזה מייד כשראית את זה יצאת מיד מהקומפלקס של השירותים

ת.כן

ש.בהמשך להודעה שלך, אתה מספר כי אמרת לשמואל, אביה של תאיר ז"ל שהתקשרו אליך מסלקום ואמרו לכם שאיכון הפלאפון של תאיר נמצא בפינת החי

ת.כן

ש.ואתה אמרת לו ללכת לשם, אתה לא המצאת את זה, מאיפה בא פינת החי

ת.סתם עלה לי בראש כדי להרחיק את האבא

ש.אבל בפועל לא ידעת על פינת החי או לא אמרו לך על פינת חי

ת.פינת חי זה משהו ידוע בקצרין שכולם מתנקזים לשם

ש.אתה לא נגעת בדלת או במקומות אחרים

ת.כן

ש.אתה היית עם קובי סמברנו בשלב מסויים כשנכנסתם לכיתה ואז מצאתם את התיק של תאיר ז"ל

ת.כן, סומברנו הוא אב הבית

ש.ומאותו שלב לא היית עם קובי סומברנו ביחד

ת.הייתי יותר עם יוסי לוי

ש.בפרק הזמן הקצר שהיית עם קובי ראית אותו פורץ איזו דלת ברזל עם מספרים

ת.כן, יחד איתי במקלט במקום בו ריצפו

עו"ד שטרן: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עד תביעה מס' 20 צבי חוטר מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

עו"ד שטרן: אני מגישה בהסכמה שתי הודעות של העד – מוגשות ומסומנות ת/317 ו – ת/318

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.בהודעה שמסרת  – ת/317, עמ' 1 שורה 27 אתה מספר : "אני מייד טיפסתי….כל השערות שלה הסתירו את פניה" – כשאתה אומר שטיפסת מהשירותים הסמוך הכי קרוב שיכול, לאיזו תא אתה מתכוון

ת.אני רוצה לציין שאני אמרתי שלא נכנסתי דרך השירותים אלא מהצד החיצוני שלו, לא מהתא הראשון אלא מחוץ לדלת, היו 4 תאים מכיוון הכניסה הראשית, והיא הייתה בכניסה השניה, אז אני נכנסתי מלפני הראשונה מבחוץ, טיפסתי על הקיר החיצוני, לא מתוך התא הראשון אלא מחוץ לקירות התאים בכלל

ש.אם הבנתי אותך נכון, בין דלת לדלת של תא יש איזה שהוא קיר של כמה סנטימטרים מפריד

ת.נכון

ש.על אותו חלק של קיר שמפריד בין תא לתא תפסת ועמדת מבחוץ והסתכלת

ת.כן, מבחוץ, מלמעלה

ש.איך טיפסת בדיוק

ת.לא יודע, החזקתי על הקיר, עם הידיים, בשלב הזה טיפסתי עם הידיים

ש.כלומר הנחת את ידך על אדן הקורה

ת.עליתי ממש, עמדתי עם הרגליים שלי על הדופן העליונה של התאים

ש.כלומר הרגליים שלך היו על האדן של הקורה, מאיזה צד, מהצד של התא הראשון

ת.כן

ש.סמוך, צמוד לדלת

ת.הראשית, כן

ש.של הכניסה

ת.כן

ש.כשאתה אומר שראשה היה מורכן לצד שמאל, לאיזה שמאל אתה מתכוון, שמאל שלך

ת.שמאל שלי

ש.בעמ' 2 שורה 11 ב – ת/317 אתה מספר: "ראיתי מישהו שנדמה שהוא אב הבית…..כדי לפתוח את הדלת" ובהודעה השניה ת/318, עמ' 1 שורה 5: "בשירותים יש ארבע תאי שירותים……ללא ידית" – נכון

ת.זה מה שכתוב

ש.למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהידית החיצונית לא הייתה

ת.אני לא בטוח לגבי הידית כיוון שהיא לא הייתה רלוונטית כי לא יכולתי לפתוח את הדלת, כי הדלת הייתה נעולה

ש.כדי לחדד לך את הנקודה הזו שאני שואל, אני קורא בפניך מהתמליל של השחזור – התמליל מוגש ומסומן נ/51

עו"ד שפיגל: אני אגיש עד הישיבה הבאה במצורף לתמליל גם את הדיסק.

העד ממשיך:

ש.אני מחדד לך את זכרונך, אתה אומר בשחזור בעמ' 3: "לא היה מנעול…." – גם בהודעה הראשונה, גם בהודעה השניה וגם בשחזור אתה מדבר על העדר ידית חיצונית

ת.קודם כל צריך לזכור שכל המפגש שלנו במקום הוא מאוד טראומטי ואני בטוח שיש הרבה דברים שלא הצלחתי לראות, זה לא מקום שאתה בא והמחזה הוא כל כך נעים שאתה יושב לראות, אז אתה קולט את הדברים העיקרים, כנראה כשרציתי לפתוח את הדלת וראיתי שהיא נעולה

ש.זה מה שנחרט בזכרונך בהודעותיך ובשחזור

ת.אפשר להסתמך בעיקר על ההודעה הראשונה כי לא התחדשו לי דברים במהלך הזמן

ש.בעמ' 2 שורה 15 – ת/317, אתה מספר: "ילדה הייתה שרועה…..ועל הניאגרה" – כשאתה אומר שרועה על מושב השירותים, אתה אולי זוכר מה היה מצב מכסה האסלה

ת.לא

ש.אתה לא זוכר אם הוא היה סגור או מורם

ת.לא

ש.העובדה שלא הייתה כמות דם גדולה יחסית על הרצפה כמו שאתה אומר, לא שלולית, כך אתה מספר בהודעה, זה משך מייד את תשומת ליבך

ת.לא משך אותי ממשהו אחר

ש.זה מה שראית

ת.אני הסתכלתי על הנרצחת מלמעלה, כשאני מסתכל עליה מלמעלה אני לא יכול לראות מה קורה מתחת לגוף שלה, ברצפה, אני לא יכול לראות מתחת לגוף שלה

ש.כשהגעתם היה אור

ת.היה אור שאנחנו הדלקנו בשירותים

ש.אתה בנסיונך משמש כחובש בצה"ל

ת.כן

ש.יחד עם יואב, גם הוא חובש בצה"ל

ת.נכון

ש.בעמ' 3 שורה 20 ב – ת/317, נשאלת שאלה: "כאשר הדלקתם את האור……לא, היה די נקי….לא היו שלוליות" – זה מדויק מה שאני קורא

ת.כן, מהזווית ראיה שלנו כן

ש.כשאתה אומר שבפרוזדור היה די נקי, אתה מתכוון שהיו פה ושם כתמי דם או שזה היה נקי לחלוטין

ת.נקי, שום דבר שעורר חשד

ש.אתה לא נכנסת בשום שלב לתוך התא

ת.אולי הנחתי רגל אחת קדמית אבל לא מעבר לזה, זאת אומרת לא משהו שממש באתי

ש.על סף הדלת, בחוץ

ת.פותחים את הדלת, משהו כמו 20 ס"מ קדימה, אולי, לא בטוח

ש.אבל את זה עשית, בהנחה שזה היה, לאחר שנפתחה הדלת בעזרת הפלייר – שפיץ, לא לפני

ת.בוודאי

ש.כשעלית על הקורה הצמודה לדלת כדי לראות מה יש בתוך התא, הנעליים שלך לא דרכו באיזה דם

ת.נכון

ש.אתה הלכת על הקורה, טיילת עליה על אותה קורה או שרק עמדת שם והסתכלת מאותה נקודה

ת.אני מניח שעשיתי פה ושם צעדים כיוון שהייתי צריך להאחז במשהו, אולי התכופפתי עם היד כדי לא ליפול אבל לא מעבר לזה

ש.בעמ' 1 שורה 37, ת/318, אתה אומר: "נעמדתי עליו ונשארתי……הקרוב לדלת הכניסה לשירותים" – זה מדוייק

ת.אני חושב שגם עשיתי צעד אחד קדימה, אני שוב רוצה לציין, מאחר ואני צריך להאחז במשהו, אני הנחתי רגל, אם זה הקיר החיצוני קרוב לדלת הראשית, יש סיכוי טוב שהנחתי רגל אחת על הקיר המפריד בין התא הראשון לתא השני, הייתי צריך להאחז במשהו וסביר להניח שנגעתי

ש.הקיר המפריד בין התא הראשון לתא השני, אם אתה צריך לשים את הרגל השניה, אתה יודע מה הרוחב, איך אתה יכול לעשות את זה

ת.בקלות

ש.מה הרוחב של התא

ת.אני מניח שבין 60-70 ס"מ, זה רגל אחת קדימה, בהליכה רגילה אדם צועד כמעט כמטר

ש.בשחזור אתה הראית את זה

ת.אני לא זוכר

ש.יפתיע אותך אם אגיד לך שלא

ת.לא יפתיע אותי, השחזור נעשה חודש אחרי המקרה

ש.והיום כמה זמן זה אחרי המקרה

ת.שנה

ש.אתה מסרת את הנעליים שלך למשטרה לבדיקה

ת.נכון

ש.הם גם החזירו לך את הנעליים לאחר הבדיקות שעשו

ת.נכון

ש.בעמ' 1 שורה 38, ת/318, אתה נשאל: "האם יתכן שעלית…..בטוח שלא עליתי או דרכתי על הקירות האלה….לא זוכר, יכול להיות" – האם זה נכון מה שאני קורא

ת.אמרתי יכול להיות

ש.אתה יחד עם אלה שהיית איתם, היית עם יואב חדד

ת.נכון

ש.ובשלב מסויים גם קובי אב הבית היה שם, הרי הוא הביא את הפלייר שפיץ

ת.נכון

ש.אתה, יואב, קובי, מוטי, רמי, כל אלה שראית אותם, אתם נכנסתם לתוך התא באיזה שהוא שלב, פנימה, לתוך תא השירותים בו הייתה המנוחה

ת.אני יכול לדבר על עצמי

ש.אתה ראית מישהו מהם נכנס לתוך התא

ת.לא ראיתי

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 43, ת/318: "אני לא ראיתי……שרק רצינו לברוח מהמקום" – האם זה מדויק, כך זה היה

ת.כן

ש.את השחזור הזה שהיה ב – 3/1/07

ת.אני לא זוכר את התאריך, זה היה לפני ה – 30

ש.את השחזור לא ביצעת בזירת הרצח איפה שתאיר נמצאה אלא בשירותי הבנים קומה מתחת

ת.נכון

ש.בעמ' 2 לתמליל של השחזור למטה, אתה אומר: "אבל לא ראיתי את השלט הזה" – לאיזה שלט התכוונת

ת.כשעשינו את השחזור, מהרגע הראשון שנכנסתי לבנין הייתי בטראומה, כלומר, אני אפילו לא זוכר בהתחלה איך נכנסתי, אני זוכר איפה התחלתי את המסלול כיוון שאני לא מכיר את הבנין, ניסיתי ככה לשחזר איך הגעתי לאותו מקום והמשפט הזה שהזכרת מתייחס בעצם לדלת הכניסה של השירותים של הבנות כשלמעשה לא הבחנתי בשלט שראיתי אותו אח"כ אני מתכוון שמהקומה הזו יש כמה מדרגות שמובילות לחדר המורים וכשהגעתי לשחזור הבנתי שזה למעלה מצד שמאל ואני לא הבחנתי אז בשלט, לפני הדלת כניסה לשירותים היה שם מין פרגוד כזה עם בריסטול ותמונות של תאיר ועוד כל מיני, לא התבייתי על זה, אני אומר שבגלל שהייתי נסער ולא ידעתי בדיוק, איך אומרים, המקום הזה לא התאים לי, ואחרי זה המשכתי והבנתי שלא ראיתי את השלט שהיה צמוד לדלת, בגלל השלט הזה והבריסטול פספסתי בשחזור את חדר השירותים של הבנות

ש.בעמ' 3 לתמליל השחזור אתה אומר: "אני התכופפתי אחריו" – אחרי יואב

ת.נכון

ש."ומייד חיפשתי מקום……אתה רוצה שאני אטפס?" – כשאתה אומר שפחדת לטפס אתה מתכוון לתא מס' 3

ת.אני מתכוון לתא מס' 1

ש.כשאתה אומר שהחזקת או אחזת במשהו בעת נסיון הטיפוס, למה אתה מתכוון, מה בדיוק אחזת, היה שם איזה חפץ, במה אחזת

ת.בשחזור, הרי עשינו את זה בקומה אחרת ועל הקיר בקו של הניאגרות היה שם נדמה לי משהו שתלוי שם, במקום של השחזור, אני לא זוכר אם היה לי במה להאחז כדי לתמוך בידיים כדי לטפוס למעלה או שאחזתי בקורה עצמה, בשחזור היה שם איזה משהו על הקיר

ש.מהשחזור עולה, כך הבנתי, שדווקא בזירה עצמה כשטיפסת בזמן שהיית שם, היה שם משהו שיכולת להאחז בו

ת.או שכן או שלא

ש.מה אחזת

ת.אמרתי שיכול להיות שהיה שם משהו, אני לא זוכר

ש.בעמ' 4 בשחזור, אתה נשאל שוב: "שוב אני שואל……לא, לעבור ממש לא כי …….בטוח השארתי עומדת" – למה אתה מתכוון, רגל אחת עמדה ורגל אחת הייתה תלויה באוויר

ת.אמרתי קודם שכנראה בשביל היציבות שלי הנחתי רגל אחת על הקורה השניה וזה בדיוק הענין, אני צעדתי מקורה אחת לקורה השניה

ש.בשחזור אתה אומר: "לעבור ממש לא…."

ת.לעמוד על קורה אחת עם שני הרגליים , בוודאות לא

ש.כלומר על אותה קורה עמדת עם רגל אחת, הרגל השניה הייתה על הקיר השני

ת.עמדתי גם עם שני הרגליים וגם עם רגל אחת

עו"ד שטרן: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש אישור להחזרת מוצג – מוגש ומסומן נ/52

עד תביעה מס' 21 מרדכי בן צור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש את הודעתו של העד – מוגשת ומסומנת ת/319.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

עו"ד שפיגל: אני מגיש בהסכמה יומן שחזור שמתייחס לעד – מוגש ומסומן נ/53

ש.מההודעה שהוגשה לבית המשפט, נמצאתי למד על מספר עובדות, תאשר לי שהן נכונות – כשאתה נכנסת לשירותי הבנות

ת.אני לא יודע איזה שירותים, נכנסתי למקום שבו נמצאה תאיר ז"ל

ש.בשלב זה אף אחד לא נכנס איתך ואף אחד לא היה בתוך שירותי הבנות, אני מפנה לעמ' 3 שורה 17, ת/319

ת.כן

ש.אתה נכנסת לתא הימני, כלומר התא הראשון שהיה פתוח

ת.נכון

ש.ועלית עם שני רגליך על האסלה

ת.נכון

ש.ואז התייצבת על האסלה ובעזרת שני ידיך הנפת את גופך ונשענת עם החזה על אדן הקורה של תא מס' 2 והצצת פנימה, אני מפנה לעמ' 1 שורות 4-8 – ת/319

ת.כן

ש.אתה אישית לא נגעת בדלת מס' 2, לא ניסית לפתוח אותה מבחוץ, עמ' 4 שורה 7, ת/319

ת.לא נגעתי בדלת שבו נמצאה תאיר

ש.אתה ראית את הילדה ישובה במעין חצי שכיבה על האסלה, שערה מכסה את כל פניה, לבושה וראשה מוטה לצד ימין שלה, זה נכון, עמ' 4 שורות 10-25

ת.נכון

ש.אתה לא נגעת או לא התלכלכת בדם כלשהו, בידיך או בבגדיך ולא נגעת בדם כלשהו

ת.נכון

ש.למה מסרת הודעה רק ב – 3/1/07 חודש לאחר האירוע

ת.זה מה שהתבקשתי

ש.פנו אליך רק אז או שביקשו ממך למסור עדות

ת.באותו יום המשטרה ביקשה מצבי חוטר עדות על הרצח, ואנחנו בקשרים ואמרתי לו שאם הוא ניגש לשם שיציין שגם אני הייתי נוכח

ש.זה התאריך שהם פנו אליך למעשה

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 3 לתמליל, נ/53, את השחזור ערכת יום לאחר מסירת ההודעה שלך, ב – 4/1/07

ת.זה היה באותו יום

(התמלול נערך ב – 4/1/07)

ש.בעמ' 3 מהשחזור עולה מדבריך: "אני רואה שכל הדלתות פתוחות…….זה מה שחשבתי" – כלומר מה שראית כשנכנסתם זה שכל שלושת הדלתות למעט תא מס' 2 היו פתוחות

ת.כן

ש.כשנכנסתם לשירותים, הדלקתם את האור

ת.שוב אני אומר, כשנכנסתי לשירותים, נכנסתי לבד, לא נכנסנו, אני נכנסתי לבד

ש.הדלקת את האור, הוא דלק

ת.לא שמתי לב, אני מאמין שכן כי כבר הייתה חשכה, זה היה כבר בסביבות 19:00

ש.ואתה בטוח שגם הדלת שאחרי התא של תאיר הייתה פתוחה

ת.אני מעריך שכן, אני לא בטוח, לא התעמקתי בנושא

עו"ד שטרן: אין חקירה חוזרת.

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמה 4 מסמכים של העד צמח זיו, מוגשים ומסומנים ת/320, ת/321, ת/322, ת/323.

עדותו של העד מתייתרת לאור ההסכמה.

עד תביעה מס' 22 לב ארליכמן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני חוקר בתשאול גליל ואחראי על מעקב טכני בתשאול גליל

ש.השתתפת בצח"מ בחקירת תיק הרצח הזה

ת.כן

ש.אתה דובר עברית ורוסית

ת.כן

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמה מסמכים שהעד ערך – מוגשים ומסומנים ת/324, ת/325, ת/326 ת/327, ת/328, ת/329, ת/330

אני מציינת שקיימים עוד שני דוחות שכבר הוגשו, ת/203 ו – ת/206.

בנוסף אני מבקשת להגיש שני דיסקים של אותם דוחות מ"ט שטרם הוגשו, מוגשים ומסומנים

ת/331, ת/332

עו"ד שפיגל: הסכמתי להגשת הדיסקים איננה מייתרת את הצורך שלי לחקור בהמשך את כל מי שנוגע או מעורב שלא בהיבט הטכני, אם אמצא לכך מקום.

העד ממשיך:

ש.לגבי מ"ט 124, מה זה ההקלטה הזו ומה נסיבותיה

ת.זה הקלטה בתא מעצר, תא עיקוב יותר נכון שנמצא בתשאול גליל, ההקלטה נעשתה בין החקירות שהנאשם קיבל הפסקה בין החקירות ובהנחיית בוקר נעשתה גם הקלטה שתהיה הקלטה רצופה

ש.איפה בוצעו עבודות המ"ט שאתה התקנת

ת.שאני התקנתי כל עבודות המ"ט בוצעו במשרדי תשאול גליל בלבד, זה נמצא בעכו, בימ"ר גליל, חוץ מזה יש עוד מספר עבודת מ"ט שנעשו מחוץ למשרדי תשאול, זה בתחנת גולן או בתא המעצר שזה לא אני עשיתי

ש.אתה מוסמך מ"ט

ת.כן, אני מוסמך מ"ט, יש לי תעודה

ש.וציינת כאן את קיום תקינות כל ההיבט הטכני

ת.נכון

ש.אתה בנוסף לזה עשית במסגרת עבודתך טבלה של עבודות מ"ט – מוגש ומסומן ת/333 וזה כולל את כל העבודות ולא רק תשאול גליל

ת.כן, למעט 10/07 שגם היא צריכה להיות בטבלה (בהסכמה תהא זו 32 שלא מופיעה ב – ת/333)

עו"ד שפיגל: הטבלה כפופה לכך שאולי יש קלטות נוספות.

עו"ד ענבר: אם יש ושכחנו, אנו נבדוק ונודיע.

העד ממשיך:

ש.אותן עבודות מ"ט שהתקנת בתשאול גליל, המצלמה הייתה סמויה או גלויה

ת.סמויה

ש.באיזה שלב התחלת להפעיל את ההקלטה ביחס לפתיחת החקירה ומתי סיימת

ת.לפני תחילת החקירה מתחילים להקליט ורק אחרי סיום החקירה מפסיקים את ההקלטה

ש.אתה נמצא באופן רציף בחדר הבקרה

ת.בדרך כלל כן, אבל יש מקרים שאני יוצא, אבל תמיד יש מישהו שמחליף אותי ונמצא בחדר הבקרה

ש.אותם שוטרים שיושבים בחדר החקירה וחוקרים את החשוד, יש להם שליטה על ההקלטה

ת.לא

ש.בנוסף לכך, ערכת תמליל של מ"ט 119/06 רק צד ב' של הקלטת

ת.נכון

(בטבלה – מס' 16)

התמליל מוגש ומסומן ת/334

עו"ד שפיגל: אני שומר לעצמי את הזכות לערוך תמליל מטעמי.

העד ממשיך:

ש.את התמליל הזה ערכת מאיזה שפה תמללת

ת.תמללתי מהשפה הרוסית לשפה העברית חוץ מהמשפט האחרון שהיה גם ברוסית וגם בעברית וגם כתבתי

ש.את התמליל עשית מאודיו או וידיאו

ת.מאודיו

ש.איך זיהית את הקולות

ת.אני מכיר את האנשים שדיברו, זיהיתי את הקולות, ובגלל זה רשמתי את השמות

ש.אם היה משהו לא ברור בקלטת וכן עשית מלל, מה רשמת

ת.רשמתי "מל"ב" – מילה לא ברורה

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמת חברי מסמכים שערך העד – מזכר מיום 31/12/06 (צ"ב) – מוגש ומסומן ת/335מזכר מיום 17/12/06 (קס"ז)  – מוגש ומסומן ת/335 א' , מסמך מ – 31/12/06 –  מצוין י' – מסמכים ד' – מוגש ומסומן ת/336,מזכר (קס"ט) מוגש ומסומן ת/337, מזכר כנ"ל (קמ"ה) – מוגש ומסומן ת/338, כנ"ל, מזכר (קמ"ד) – מוגש ומסומן ת/339כנ"ל (קנ"ד) – מוגש ומסומן ת/340מזכר קמ"ג – מוגש ומסומן ת/341מזכר מיום 20/12/06 קע"ב – מוגש ומסומן ת/342לוח צילומים – מוגש ומסומן ת/343מזכר מיום 28/12/06 מוגש ומסומן ת/344, דיסק המתייחס אלי – מוגש ומסומן ת/344 א' מזכר מיום 28/12/06 פ"א – מוגש ומסומן ת/345, דיסק המתייחס אליו – מוגש ומסומן ת/345 א', ספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/346, דו"ח בדיקה ע"י רס"מ איסקוביץ וספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/347, דף יומן חקירה – מוגש ומסומן ת/348

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לדוחות שערכת בענין תחקור ובירור של נהגי הסעות, המסמכים שמסומנים

ת/335 א' ו – ת/337 עד ת/341, למה בעצם עשיתם את הבירור לאתר את נהגי ההסעות שהגיעו לבית הספר באותו יום

ת.כדי לחקור כל אדם שהגיע לבית הספר, שהיה בבית הספר, לחקור את נהגי ההסעות האם ראו מישהו חשוד, אולי עלה לאוטובוס, אולי מישהו מהילדים סיפר, כדי להגיע לכל בן אדם, לכל נהג

ש.ב – ת/335 א' נמסרו לך 4 שמות של חברות הסעות ויצרת קשר עם כולם

ת.כן

ש.איתרת את הנהגים שהסיעו באותו יום ותחקרת אותם

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד שמסומן ת/338, זו שיחה עם חברת מגדל ובהמשך מובילי נטופה

ת.כן

ש.בסעיף ב' לדו"ח רשמת שדיברת עם אדם בשם עלי והוא לאחר בדיקה אמר לך שביום 6/12/06 לבית ספר נטופה הגיעו שני נהגים, למה התכוונת

ת.זה טעות שלי, התכוונתי לבית ספר נופי גולן, החברה היא מובילי נטופה

ש.אותו עלי ממובילי נטופה מסר לך פה כפי שמצויין בדו"ח שני שמות של נהגים שלדבריו נסעו באותו יום לנופי גולן, עלי מוסטפא ועבד נוג'ידאת ועולה מהדוחות ת/339 ו – ת/340 שאתה התקשרת לנהגים האלה ושוחחת איתם ואתה זימנת את עלי מוסטפא להגיע לתחנת קצרין

ת.נכון

ש.האם עלי מוסטפא הגיע, והאם הנהגים התייצבו לחקירה ונחקרו ומה היה

ת.הנהגים הגיעו, נכון, ונחקרו, רק לציין שיחד הגיע בעל החברה, אני לא זוכר את שמו, בעל החברה הגיע יחד עם הנהג ומסר שהנהג התבלבל ומי שהגיע לבית הספר זה הוא, מנהל החברה ואני חקרתי את מנהל החברה, שמו של מנהל החברה נאסר נוג'ידאת

ש.מי מהם נהג לבית הספר

ת.נאסר נוג'ידאת הוא זה שנהג לבית הספר ביום האירוע

ש.עלה משהו בחקירות

ת.לא עלה שום דבר חשוד

ש.אני מפנה אותך לדו"ח, ת/342, זו שיחה שלך עם הנאשם בתאריך 20/12/06

ת.כן

ש.אתה מציין שהבאת לנאשם אוכל ושוחחת איתו מספר פעמים, באיזה שלב מבחינת רצף החקירה של הנאשם, היה האירוע הזה אם אתה זוכר

ת.יום לפני זה הנאשם הודה ושחזר, זה היה ב – 19 לחודש וב – 20 לחודש הוא פגש את עורך דינו ודיבר איתו בשעות הצהריים במעצר גליל שזה בעכו ולאחר הפגישה, צוות בילוש הביא אותו אלינו לתא העיקוב ואני הגשתי לו ארוחת צהריים כי הכנתי מראש בשעות הצהריים הכנתי את המנה אז כמו שרשום בדו"ח הנאשם לא רצה לאכול, אני יודע בדיעבד שהוא כבר אכל במעצר גליל, ביקש רק תה, אז שאלתי אותו בתור נימוס מה קורה והוא אמר שהוא דיבר עם העו"ד והעו"ד המליץ לו להכחיש הכל והוא בינתיים יבדוק את הענין

ש.מי יבדוק את הענין

ת.העו"ד יבדוק את הענין, הייתה לנו הנחיה לא לדבר על החקירה עם הנאשם לאף אחד חוץ ממי שחוקר אותו פיזית ואישית, ובגלל זה לא רציתי לדבר, ישר יצאתי מהתא וכמו שפה כתבתי, הנאשם אמר שהעו"ד שאל אותו האם הוא רצח את הילדה והוא אמר שלא, ואני כבר סגרתי את הדלת והנאשם אמר בהמשך שאתה אפילו יכול לראות בשחזור שלא ידעתי מה לעשות, אני מייד דיווחתי לממונים, לקצינים, רשמתי דו"ח כמובן, זה הדו"ח

ש.כמה זמן אחרי המקרה הזה רשמת אותו

ת.מייד

ש.ובאיזה מיד הדו"ח משקף מילולית את מה שנאמר

ת.אני רשמתי מילה במילה

ש.אתה פנית אליו, סתם, שאלת אותו מה קורה, למה שאלת אותו מה קורה

ת.בתור נימוס, לא דיברתי איתו על החקירה, הבאתי לו אוכל, מנה

ש.מבחינתך, הוא פנה אליך ואמר לך משהו בענין אם הוא עשה או לא עשה את המעשה

ת.לא, הוא פגש את עורך דינו ומיד עלה אלינו לחקירה, אני הייתי הבן אדם נגיד ראשון שהוא פגש אחרי הפגישה שלו עם העו"ד וזה היה ספונטני, אני הייתי הראשון מהצוות שפגש אותו

ש.אני מפנה אותך ללוח צילומים, ת/343, לנעלי הספורט, אם זכור לך, של מי הנעליים ולמה צילמתם

ת.מעדותה של אשתו של הנאשם עלה שלנאשם היה זוג נעלי ספורט שהוא עבד ושהוא לבש וזה זוג בדיוק כמו שהיה זוג לחמו, והזוג הזה שהוא לבש אותם הם נזרקו לפני האירוע, לא זכור לי בדיוק מתי ואנחנו הבאנו את הזוג מחמו כדי לצלם ולעשות השוואת טביעות נעל בזירה, אז אני חושב שהיינו אמורים להחזיר את זוג הנעליים לחמו ובגלל זה צילמתי את זה, אני לא יודע אם החזירו

ש.לגבי פנקס עבודה, יש כאן דו"ח ת/335, אתה תרגמת מסמך שנקרא פנקס עבודה

ת.כן

ש.מה זה פנקס עבודה

ת.פנקס עבודה, ברוסיה לכל עובד יש פנקס עבודה שבו רושמים את כל התפקידים ואת כל מקומות העבודה שהאדם עובד, כמו שפה כתוב באיזה תאריך התקבל ובאיזה תפקיד, אם הוא התקדם בתפקיד, דרגה

ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, זה הדו"ח שמתייחס לצפייה בדיסקים שצולמו בתא המעצר –

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש בהסכמה את הדיסקים עם המדובב והנאשם בהם צפה העד, רק לצורך הוכחה שזה מה שצפה העד, אם הסניגור ירצה, יוכל לחקור את מי שהקליט את הדיסקים.

הדיסקים 161/06  1 ו – 2 מוגשים ומסומנים ת/349, הדיסקים 163/06 – 1-4 מוגשים ומסומנים ת/350,  23 דיסקים 165/06 מוגשים ומסומנים במקובץ ת/351.

עו"ד ענבר: יש כאן דיסקים שמוסמנים מספור פנימי הוא 5-28 למעט שני דיסקים שסומנו 25-26 אשר הם כבר הוגשו לבית המשפט ומסומנים ת/6 ו – ת/7 בנפרד.

העד ממשיך:

ש.במה אתה צפית מתוך כל הדיסקים האלה, כולם, חלק

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים חוץ מדיסק אחד שהיה בזמן הזה בתמלול, נראה לי שזה דיסק מס' 25

ש.אתה התבקשת לבדוק אם הוא ישן ואוכל בתא המעצר, למה היית צריך לבדוק את זה

ת.בגלל שהנאשם טען שהיו לחצים והוא לא אכל ולא שתה ולא ישן ולכן הוא הודה

ש.כשאתה צפית, אתה צפית ממש ברצף, כל דקה מהדיסק, או בקטעים

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים, היו קטעים מתים, כלומר בלילה כשישנים, אין אורות, אז אני הרצתי תוך כדי צפיה

ש.אתה רשמת כאן את השעות שבהן קרו האירועים לפי מה שראית

ת.כן

ש.באותם מקומות שאתה מציין שהנאשם ישן, איך אתה מסיק שהוא ישן, מה אתה רואה או שומע

ת.קודם כל לפעמים רואים, נגיד ככה, שהשליטה על האורות בתא היו בשליטת העצורים, הם היו יכולים להדליק או לכבות אורות ללא שליטת הסוהרים ולפעמים רואים בצילומים שהנאשם ישן או אפילו שאין אורות, פשוט נחירות או נשימות עמוקות, או לפעמים שהמדובב התעורר מוקדם ראשון ומדליק אור והוא מעיר את הנאשם ורואים את הנאשם מפהק, עושה תנועות של אדם שרק מתעורר עכשיו

ש.כשהאור היה כבוי בתא, אתה האזנת האם יש דיבורים בתא למרות שאין אורות

ת.כן, לפעמים בחלק מהדיסקים היו דיבורים למרות שלא היה אור כי הנאשם דיבר עם המדובב, לפעמים הנאשם ישן במשך היום, לפעמים בלילה הוא לא ישן ודיבר עם המדובב, איפה שרשמתי שהוא ישן, הוא ישן, איפה שלא, אז לא

ש.היה מצב שהוא לא ישן בכלל כל הלילה

ת.לא, היו לפעמים שבשעות 23:00 – 24:00 הוא דיבר עם המדובב ואח"כ הוא ישן

ש. אתה משתמש בשני מונחים, לפעמים אתה כותב :"קיבל ארוחת בוקר" ובמקומות אחרים אתה כותב: "אוכל" למה אתה מתכוון

ת.כשרשמתי "קיבל ארוחת בוקר" רשמתי בדיוק מה הוא עשה, כלומר קיבל את ארוחת הבוקר מהשוטר, באותו רגע שכתבתי שהוא קיבל, אז הוא קיבל, כשכתבתי שהוא אכל, הוא אכל

ש.הנאשם טוען כאן במסגרת טענות הזוטא בנושא האוכל והשינה – הוא טוען שבנוסף ובמצטבר למכבש הלחצים הפסיכולוגים וכו' שהופעלו עליו, הוא לא אכל דבר מלבד מספר תפוחי עץ וכמעט ולא עצם עין עובר לחקירותיו הארוכות והדורסניות, עייפותו הפיזית והנפשית במצטבר, שברו את רוחו והפכו אותו לחומר ביד היוצר ובאופן שמוכן ונכון היה לרצות את חוקריו בכל אשר יתבקש או יכוון אליו ובלבד שיעזבוהו כבר לנפשו ויאפשרו לו מנוחה נפשית ופיזית – בהתאם למה שראית בתא, מה אתה יכול לומר על הטענה הזו ותתייחס במיוחס ליום האחרון שלפני שהוא הודה, ל – 17/12/06

ת.אני לא זוכר את מספר הדיסק, אבל ביום הזה הוא כל היום היה בתא, בכלל לא הוציאו אותו לחקירות, הוא קיבל את כל הארוחות, הוא גם ישן, גם אכל, ישן, גם במשך היום, לא גם בלילה, הוא אכל, בשר, שניצל אם אני לא טועה, הוא ישן ואכל ויום לפני שהוא הודה, בלילה שלפני שהודה הוא ישן 12 שעות רצופות

באופן כללי לגבי מה שאני ראיתי הנאשם אכל וישן, היו לו מספיק שעות מנוחה לישון, הוא אכל ולא רק תפוחי עץ, הוא גם שתה

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, כשאתה אומר שאתה ראית את הנאשם ישן, אתה לא בדקת פיזית אם הוא ישן

ת.לא

ש.האור היה כבוי

ת.לפעמים כבוי ולפעמים לא, את זה אמרתי שהעצורים יכולים לשלוט על האור, לפעמים האור היה יכול להיות דלוק בתא

ש.אתה מסיק שהוא ישן כי לא שמעת קולות משוחחים

ת.כי שמעתי נשימות עמוקות ולא שמעתי או ראיתי מישהו מסתובב בתא, הולך

ש.נשימות עמוקות בתא, מהמקום שאתה צופה בסרט, אתה יכול לדעת של מי הן

ת.כמובן שלא, אבל מספר אנשים ישנים ולא אחד, כי אתה שומע אחד נוחר, אחד נושם עמוק, הוא שכב במיטה

ש.אתה לא יכול לשלול בוודאות שאדם שוכב במיטה ולא ישן, אלא פשוט מהורהר, חושב

ת.יכול להיות

ש.אתה מציין שראית שמגישים לו אוכל, אתה ראית גם את מגש האוכל יוצא

ת.לפעמים כן

ש.אתה ראית מה יש על מגש האוכל כשהוא יוצא, ריק או שהוא יוצא כמו שהוא

ת.לא

ש.במסגרת הארוחות שהוגשו, שהגשתם לעצורים, זה כלל מן הסתם גם תפוחי עץ

ת.יכול להיות שכן, לפעמים כן

ש.כשאתה כותב בדו"ח שלך שראית אותו אוכל, אתה לא מציין בדו"ח מה

ת.כן, כי אני לא רואה מה הוא בדיוק אוכל, לפעמים רואים שהוא עושה סנדוויץ'

ש.הדיסק הזה שדיברת עליו, שראית אותו באותו יום שהוא לא יצא מהתא

ת.לפני ההודאה

ש.ביום של ההודאה, ב – 18 לחודש

ת.אני חושב שכן

ש.אתה יודע שב – 18 לחודש הוא היה החל מסביבות השעה 16:30 – 17:00 בבית החולים

ת.עכשיו אני יודע

עו"ד ענבר: הוא לא היה בסביבות 16:30 – 17:00, אלא הוא היה בשעה 19:00, הוא הוצא מהתא בסביבות השעה 18:00 לבית החולים, ונחקר עד 22:00 לאחר בית החולים, אפשר לראות בתעודה הרפואית מתי הוא שוחרר ואז הוחזר לתאו, לכל המאוחר בשעה 22:00 ושהה בתא עד הבוקר.

ההודאה בפני המדובב הייתה ביום 18 לחודש לאחר שחזר לתא בשעה 22:25 ואז הוא אכל בשעה 22:37 ואז הוא הודה בפני המדובב.

העד ממשיך:

ש.מתי הוא לא יצא כל היום מהתא

ת.זה היה ב – 17 לחודש

ש.בדיסק שאתה צופה, אתה רואה בדיסק מה הוא אוכל, כשאתה מניח שהוא אוכל

ת.אמרתי שקשה לראות כי זה מרחק, אתה לא רואה מה בדיוק הוא אוכל אבל לפעמים אתה רואה שהוא עושה סנדוויץ'

ש.אני מפנה אותך ל – ת/342, אמרת שבדיעבד אתה יודע שהוא אכל במעצר גליל, אתה ראית אותו אוכל במעצר גליל

ת.כמובן שלא, לא ראיתי ולא הייתי בזמן האוכל אבל מתיק החקירה אני יודע שהוא פגש אותך באותו יום והוא אכל ארוחת צהריים וזה מבית המעצר או אני לא זוכר מאיפה זה ידוע, אני הכנתי לו מנה כי לא ידעתי אם הוא יאכל שם או לא, אני יודע מתיק החקירה כי הוא אכל, אני פשוט לא זוכר בדיוק מאיפה, אם אני לא טועה, זה היה מהמזכר של אלכסנדר.ס, אצלי הוא ביקש רק תה ואני רשמתי

ש.סיפרת שרשמת את ת/342 מילה במילה

ת.כן

ש.רשמת את המזכר הזה בזמן אמת

ת.מייד לאחר מכן, דקות ספורות לאחר מכן, אני דיווחתי לממונים ומייד רשמתי את זה, זאת אומרת זה היה מספר דקות ספורות לאחר מכן

ש.אתה בטוח שזו מילה במילה

ת.אני בטוח לגמרי

ש.זה היה ברוסית

ת.כן

ש.ואתה תרגמת את זה לעברית לאחר שיצאת ותרגמת מילה במילה

ת.אני תרגמתי כמו שאני מבין מילה במילה

ש.אתה מספר שאתה הראשון שפגשת אותו אחרי שהוא שוחח עם העו"ד ושאלת אותו מה קורה באופן מקרי ואז הוא אמר לך מה שרשמת במזכר

ת.נכון

ש.מי אלה הצוות בילוש שהביאו אותו, שפגשו אותו לפניך

ת.אם תשים לב, אני אמרתי שהוא האדם הראשון שהוא פגש מצוות החקירה, בלשים זה לא בצוות החקירה, הם הביאו אותו ממעצר גליל אלינו ואני הראשון מצוות החקירה שפגשתי אותו אחרי שהוא דיבר איתך

ש.גבית ממנו פעם הודעה

ת.לא

ש.היית נוכח במהלך חקירות, הוא ראה אותך במהלך החקירות

ת.כן, אני נכנסתי, יצאתי, הייתי נוכח באיזה מקרים, אני חושב שאפשר לראות את זה בהקלטות, מספר דקות, לא הייתי נוכח כל הזמן ולא חקרתי אותו

ש.מעבר לפנייה הזו שהוא דיבר איתך כמו שהעלית ב – ת/342, הוא אי פעם דיבר איתך

ת.אני לא זוכר שהוא דיבר איתי כי הייתה לנו הנחייה מראש צח"מ לא לדבר

ש.אני שואל אם הוא פנה אליך או דיבר איתך

ת.לא זכור לי, אם לא כתבתי אז זאת אומרת שהוא לא פנה

ש.כשאתה רושם במזכר הזה, ת/342, 5 שורות מלמטה: "כשיצאתי מתא המעצר…." – אלה המילים

ת.כן

ש.במדויק

ת.כן, רק אני חייב להוסיף, אחרי שהוא אמר לך לא שהוא לא רצח אותה ושהוא בשחזור לא ידע מה לעשות, זה היה מופנה אלי ולא אליך

ש.אני אומר לך שזה מה שהוא אמר לעו"ד

ת.מה שעניתי זה מה שהיה

ש.אתה אומר שכך הבנת את זה

ת.אני דיברתי איתו ברוסית, זו שפת אם שלי ואני מבין רוסית טוב, מה ששמעתי זה מה שכתבתי, אין פה משהו אחר

ש.אני אומר לך שהנאשם אמר לך שהעו"ד שאל אותו אם הוא הרוצח, אם הוא רצח, והוא אמר שלא, הוא לא הרוצח ואפילו רואים בשחזור שאני לא יודע מה לעשות, שזה מופנה לעו"ד, מה אתה אומר על זה

ת.אני עניתי

ש.יש הודעה שגבית מנערה בשם ק.א., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, אני מאשר זה כתב ידי וחתימתי

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/54

עו"ד ענבר: אין לי שאלות בחוזרת, רק אבקש לציין בנוגע לשאלות חברי לאוכל, שאני מפנה לקלטות.

החלטה

להמשך שמיעה במועדים הקבועים

ניתנה היום י"א בטבת, תשס"ח (20 בדצמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3