שרית רון – עדת הגנה מס' 4

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עדת הגנה מס' 4 שרית רון מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.ספרי לנו מה היה תפקידך אז

ת.אני הייתי המחנכת של תאיר ז"ל

ש.כמה שנים היא הייתה תחת חינוכך

ת.שנה ורבע

ש.אנחנו מדברים, כשאת אומרת מחנכת של תאיר את מדברת על כיתת ח' 1

ת.כן

ש.ספרי לנו מה שאת יודעת על תאיר

ת.ילדה שמחה, מוכשרת מאוד, תלמידה מצטיינת, מאוד בולטת בכיתה ובשכבה מבחינה חברתית, תלמידה יוזמת, עושה, שותפה, היו לה יחסים טובים עם החברים ויחסים טובים עם המורים, תלמידה חיובית ביותר, ילדה מקסימה

ש.לך כמחנכת שראית אותה, נתקלת באיזה שהם ויכוחים או סכסוכים כלשהם שהיו לתאיר עם בני כיתתה או אולי עם אחרים

ת.בתקופה שחינכתי את כיתתה, לא היו לה שום סכסוכים עם אף אחד למעט מה שאמרתי בהודעה פרט לפטפטת שהיא העירה והעירו לה, פטפטת זה גם מה שאמרתי בעדות, זה אופייני בכיתה ח'

ש.האם ביום האירוע היו תלמידים שאמרו לך….מי אלה התלמידים שאמרו לך, את יודעת שמות

ת.ביום האירוע לא אמרו לי דבר, ביום האירוע לא הייתי כלל בבית הספר

ש.יש לך שמות ספציפים של ילדים שאת יכולה להגיד

ת.בהחלט לא, אין לי מושג

ש.מדובר על תלמידים מהכיתה שלך

ת.אין לי מושג, היו שמועות בימים שלאחר הרצח, העדות שלי נמסרה 10 ימים לאחר הרצח, אין לי מושג, מסרתי כל מה שאני יכולה כדי לעזור לחקירה, מדובר בשמועות

ש.בהודעה שמסרת במשטרה, חתמת עליה

ת.כן

ש.הכל אמת

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 4, שורות 105 – 108

ת.נאמר כאן שתלמיד אולי מכיתה ט'

ש.מה נאמר, את יודעת מי התלמידים האלה מכיתות ט' שאמרו לך

ת.אני לא יודעת מי התלמידים

ש.מה אמרו לך אותם תלמידים שאת לא יודעת

 

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, מדובר בעדות שמועה מפי אדם שלא ניתן לאמת את התוכן שלו ולא יודעים את זהותו.

 

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה.

 

העדה ממשיכה:

ש.מה ידוע לך לגבי ויכוח או ריב שהיו לתאיר עם תלמיד בוגר באותו בוקר של האירוע

 

עו"ד ענבר: העדה לא הייתה בבית הספר באותו יום, השאלה אם היא יודעת מכלי ראשון.

 

העדה ממשיכה:

ת.לא, אני אפילו לא זוכרת מי אמר.

ש.עשיתם ברור בקשר לאותו אירוע שסיפרו לכם שתאיר עברה, אותו ויכוח או מריבה כמו שקראת בהודעה שמסרתי לך עכשיו, אתם אישית כמחנכות, או מישהו אחר מטעם בית הספר, ערך בירור או בדיקה למציאת או לגילוי עובדות בקשר לאותו ויכוח או ריב שהיה ביום האירוע בלי תלמיד בוגר

ת.המידע הזה הועבר אלי אחרי הרצח, במהלך ה – 10 ימים שבין הרצח לבין העדות שמסרתי, הלכתי למשטרה ומסרתי עדות ועשיתי את חובתי. אנחנו לא ערכנו בירור

ש.לא ערכתם שום בירור ואתם לא יודעים על מה מדובר ובמי מדובר

ת.נכון

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש לחקור את העדה חקירה נגדית, העדה הייתה ברשימת עדי התביעה.

 

עו"ד ענבר: אני לא מתנגדת, אני רק מפנה לס' 178 לחסד"פ.

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

אנו מתירים לעו"ד שפיגל בנסיבות היות העדה ברשימת עדי התביעה במקור, לחקור את העדה חקירה נגדית.

 

ניתנה היום כ"ו באדר, תשס"ט (22 במרץ 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

העדה משיבה לעו"ד שפיגל בחקירה נגדית:

ש.אני מקריא לך מהודעתך שמסרת במשטרה, ואת אומרת ב – 16/12/06 בעמ' 4, שורות 105 והלאה: "עוד משהו ששכחתי למסור עד עכשיו, הילדים אומרים שביום האירוע באחת ההפסקות בשעות הבוקר, תאיר התווכחה עם תלמיד בוגר, אולי מכיתה ט' ובמהלך הויכוח שמעו אותה צועקת עליו, ויכוח זה התרחש ככל הנראה בשביל שבין החטיבה לבין התיכון" – אני שואל אותך, האם אלה המילים שמסרת

ת.כן, וזו התשובה למה ששאלת קודם

ש.אני שואל אותך, לתאיר היו מן הסתם חברות, כולן היו חברות שלה כך הבנתי אבל היו לה חברות טובות במיוחד בכיתה כמו ל.ל

ת.אל תשים לי מילים בפה, אני לא יודעת מי היו החברות שלה, בגיל הזה מחליפים חברות אחת לשבועיים.

ש.כמחנכת, מי הייתה החברה הכי קרובה לתאיר שאת יודעת

ת.אין לי מושג, היא הייתה מחוברת לכולם

ש.כמה זמן חינכת את הכיתה הזו

ת.שנה ורבע

ש.מעבר לשעות החינוך, יש גם שעות חברה

ת.יש שעות חברה, כן

ש.ובכל השעות המרובות האלה של השיחות וההיכרות לא ידעת מי הייתה הקרובה אליה ביותר

ת.היו קרובות אליה בנות רבות

ש.לי לחיאני הייתה בקשר הדוק איתה

ת.אני לא יודעת מה זה הדוק, היא הייתה חברה לכיתה

ש.הן היו מסתובבות יחד

ת.אני לא יכולה להגיד משהו אמין על אחרי הצהריים ובהפסקות, בכיתה הן לא ישבו יחד, כל אחת בקצה אחר

ש.לגבי ס.ת

ת.ספיר תירוש היא לא תלמידה מכיתתי, היא תלמידה מהחטיבה, אני לא יודעת מה היה מרקם היחסים שלא בשעות הלימודים

ש.האם את כמחנכת לאחר שזה הובא לידיעתך, 10 ימים לאחר האירוע, האם את בדקת עם בנות הכיתה, בני הכיתה, אם הם יודעים בדיוק במי מדובר ובמה מדובר

ת.הנושא הובא אלי ע"י מישהו שאני לא זוכרת אם הוא מהכיתה ששמע שמועה מפי השמועה מפי השמועה, אני לא זוכרת אם בדקתי או לא, ניסיתי, אף אחד לא ידע להגיד

ש.עם מי ניסית לבדוק

ת.אני לא זוכרת

ש.ספרי לנו על הבדיקה שעשית

ת.שאלתי את הילדים שדיברו, שבאו וסיפרו לי מה הם יודעים, הם ידעו להגיד שהם שמעו שמישהו רב איתה, לא ידעו להגיד לי שמות, ב – 10 ימים האלה אני מיוזמתי התקשרתי לבוקר וביקשתי להעיד

ש.ספרי לנו על אותה חבורה ששמעת מהילדים שהם פוחדים מהם

 

עו"ד שטרן: מדובר בעדות שמועה, מדובר בראיה שהיא לא קבילה ואנו מבקשים שהיא לא תישאל שאלות שהן בגדר עדות שמועה.

 

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה.

העדה ממשיכה:

ש.מה את יודעת לאור תפקידך כמחנכת ומה ששמעת מהילדים, מה את יודעת על חבורת לובשי שחורים שהטילה את אימתה או עוררה את פחדם של התלמידים

ת.אני לא יודעת על חבורה שהטילה אימתה, אני יודעת שבמהלך שיחה שקשורה הייתה, שיחה בשיעור חינוך שהייתה קשורה למעבר תלמידים לפנימיות, לאחר סיום הרבע, קיימתי עם הכיתה שיחת סיכום של הרבע לקראת המחצית, שיחת מוטיבציה והעלינו את נושא המעבר לפנימיות כיוון שתלמידים שעוברים לפנימיות צריכים תעודה טובה לקראת החצי, בשיחה הזו תלמידים פרסו, אלה שחשבו שאולי יעברו לפנימיה, פרסו את שיקוליהם, תאיר ז"ל אמרה שהיא מאוד אוהבת את בית הספר, אך היא שואפת להיות רקדנית ולכן היא שואפת לעבור לפנימיה, אני רוצה לעשות את ההקשר הנכון, תלמידה אחרת אמרה שהיא רוצה לעבור לפנימיה בגלל קשיים עם ההורים, תלמיד אחר אמר שהרמה של בית ספר נופי גולן נמוכה וחוץ מזה יש ילדים שלובשים בגדים שחורים מהתיכון וזה לא נעים, התלמידים האלה מפחידים, כאשר הוא אמר את זה, הצטרפו אליו עוד ילד או שניים, אני זוכרת את התלמיד שאמר את זה אבל מי הצטרף אליו אני לא זוכרת ולכן מיד עוררתי דיון בנושא, שאלתי אותם אם הם יודעים מי הילדים והם לא ידעו מי הילדים, שאלתי אותם מה מאפיין את צורת הלבוש שלהם מלבד העובדה שמדובר בבגדים שחורים, ניתים וכו', הם אמרו שלא, ציינו שהתלמידים האלה בדרך כלל לובשים טרנינג אבל שחור, גם חולצת בית הספר שהם לובשים אותה היא שחורה, זה מה שהם אמרו, שאלתי אותם פרטים שונים לגבי צורת הלבוש, כל מה שהם ידעו לומר באותו זמן שמדובר בשניים שלושה ילדים, הם ציינו שזה בן ובת, חשבתי שאולי אני יודעת מי זו הבת, הם טענו לצבע שיער מסוים לילדה הזו, אני טענתי לצבע אחר במחשבה שאני אולי יודעת מי הנערה שהם מתכוונים אליה, ביקשתי מהם שהם יפנו את תשומת ליבי אם הם יודעים מי התלמידים האלה, הם לא ידעו להגיד מאיזו שכבה, יותר מכך, כיוון שרציתי לוודא שהחשש הזה לא נובע רק מצורת הלבוש, שאלתי אם הם מאויימים, האם יש משהו מוזר, האם הם יודעים מה זה כת השטן, אני העליתי את זה, ביקשתי מהם שבמידה ומישהו מהם יודע משהו או מאויים באיזה שהוא אופן ולא נוח לו למסור את זה בכיתה, שימסור לי את זה בעילום שם או למנהלת, או לרכזת, היו דברים פעוטים כמו ילד שעישן או ילד שרצה להבריז משיעור תמיד סיפרו, במקרה הזה הם התעקשו שמה שהטריד אותם זה שהילדים האלה גדולים ולובשי שחורים

ש.הם לא סיפרו לך על אותם ילדים שמסתובבים עם מחזיקי מפתחות בצורת גולגלות, אותם לובשי שחורים שלובשים רק טרנינג שחור

ת.כשקיימנו שיחה אחרי הרצח, הם העלו את זה שאחד הילדים מחזיק מחזיק מפתחות בצורת גולגולת

ש.העידה פה תלמידה מבית הספר נופי גולן, אני מפנה לעדותה של ל.א. מהתיכון, שסיפרה שבמבנה התיכון שבו היא לומדת, היא פוגשת בתדירות חבורה מעבר לתלבושת השחורה, שרשראות, ניתים, תסרוקות מוזרות עומדות, סיפרה אפילו שראתה מישהו מהם משחק באולר, את ידעת על כל זה, שמעת על זה

ת.מעולם לא

ש.את מלמדת בחטיבה במבנה החטיבה

ת.עיקר שעותיי היו במבנה החטיבה, היו לי שתי כיתות בשכבת ט'

ש.אני רוצה שתסבירי לבית המשפט לגבי ילדים שמחליטים להעדר מחוג מסוים או משיעור מסוים, לא מגיעים לבית הספר, או שכן מגיעים ונעדרים, יוצאים מהשיעורים, איזה אפשרות אם יש לכם בכלל, לבדוק את הנוכחות של כל אותם תלמידים שהיו אמורים להיות נוכחים באותו חוג או באותו שיעור

ת.באותה שנה בית הספר הפעיל לראשונה תוכנת משוב, עד אותה שנה לא היה איזה שהוא סדר מאורגן, יש מורים שדיווחו למחנכים, ויש מורים שדיווחו בעל פה או לא דיווחו, באותה שנה הותקנה תוכנת משוב שמרבית מורי בית הספר היו מחוברים אליה, קבוצות הלימוד שלהם עודכנו ע"י הנהלת בית הספר והם העבירו את פרטי הנוכחות בשיעורים לתוכנה, תלמידי שכבות ז' – ח', לומדים גם שעתיים בשבוע במסגרת "קרן קרב", קבוצות שמודרכות ע"י מדריכים שלא מטעם צוות בית ספר, הנהלת בית הספר לא הכניסה את הקבוצות הללו למשוב ועל כן הדיווח שלהם היה זהה למה שהיה עד תוכנת המשוב, הקבוצות האלה היו מפוזרות אחת מהשניה ומי שמסר מסר, ומי שלא, לא

ש.האם היה ניתן בשיעורים סדירים

ת.כן

ש.לגבי השיעורים הסדירים, אתם ערכתם ביקורת של נוכחות

ת.ודאי

ש.ביום האירוע מי נכח ומי לא

ת.אני יכולה להגיד בשם עצמי, לא בשם כל בית הספר, אם אני ערכתי או לא ערכתי

ש.היו תלמידים שאת מצאת שנעדרו

ת.משיעורי המערכת?

ש.כן

ת.לא דווח לי דרך המשוב, אני לא מלמדת את הכיתה את כל השיעורים

ש.מורים אחרים דיווחו לך לגבי שיעורים אחרים במערכת

ת.לגבי ההתנהלות הקבועה, אני לא יכולה להגיד לך לגבי יום הרצח אם פתחתי את המחשב לאחר החיפושים אבל בסיטואציה היום יומית התשובה היא כן

ש.את או מי מטעמך מסרת במשטרה רשימה של ילדים שדווחו שנעדרו משיעורים סדירים בשיעורים ביום הרצח

ת.אני לא מסרתי רשימה

ש.את יודעת על רשימה כזו

ת.יכול להיות, אני לא זוכרת, זה היה מזמן

ש.לגבי חוגים, הואיל והחוגים לא מחוברים למשוב מבלי יכולת בצורה כזו לקבל אינדיקציה, האם את ערכת ביקורת עם אותם מורים שמלמדים בחוג, אם יש להם או שהם יודעים או שדיווחו לך על ילדים שנעדרו מהחוגים ביום הרצח או לאחר יום הרצח אבל ברשימה שנכונה ליום הרצח

ת.את כל הרשימות שיכולנו לאסוף, העברנו למשטרה, הם דרשו את זה, הרשימה מה שהייתה בידנו נמסרה

ש.מה גילית ממחברת השירים של תאיר

ת.אני מנסה להתבסס על זכרוני, מה שיש כאן זה מהעדות

ש.אני מפנה אותך לצורך רענון הזיכרון לעמ' 3, החל משורה 80

ת.במהלך הימים שהתנהלה החקירה ניסינו למצוא כל מידע שיכול לסייע ולתת איזה שהוא כיוון, המשפחה מסרה מחברת שירים שהגיעה לנערות שרצו להוציא חוברת שירים לפינת הזיכרון, שירים שתאיר כתבה, התברר שהיא כתבה שירים, כשישבנו ביחד לקרוא את השירים, ראינו שיש בהם שירים של נערה שכותבת על נושאים של אהבה בינו לבינה, עד כמה שזכור לי היה שם שיר אחד או יותר משיר אחד, אני לא זוכרת, שהנושא, האמירה בשיר, הייתה כאן אמירה שמופנית לנער, בחור, מישהו, כשראינו את השירים הללו, שאלתי את החברות שישבו איתי, אני לא זוכרת מי היו הנערות, שאלתי אותן האם היה לתאיר חבר, היה ברור שאלה שירי אהבה שהייתה בהם איזה שהיא אמירה, אהבה חד צדדית, שלא מומשה, נער שלא מחזיר לה אהבה

ש.האם מדובר ב – י.כ.

ת.י.כ.א, כן, זה השם שעלה מצד הילדים שתחקרתי אותם

ש.אני רוצה להפנות אותך לאותו עמוד, לשורה 92 – את אומרת שחברות של תאיר אומרות שהן היו עדות לשיחות הטלפון שאבי הטריד את תאיר, את זוכרת את השמות של הבנות שאמרו לך

ת.לא, אני זוכרת שם אחד, ש.ב.

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.לפי מה שהבנת בדיעבד, הילדים שלבשו שחור, הם ל.ר. וחבריה, מקודם אמרת את השם

ת.ל.ז. ו – מ.ר, זה בדיעבד – העדה כותבת את שמות הילדים – הדף ובו השמות מוגש ומסומן

ת/706

ש.את עדין שם בבית הספר

ת.כן

ש.כמה שנים את כבר שם

ת.התחלתי את עבודתי לפני 14 שנה, באמצע 4 שנים הייתי במקום אחר עקב מעבר דירה, סה"כ 10 שנים

ש.רמת ההיכרות שלך עם בית הספר היא גבוהה, אפשר להגיד

ת.בהחלט

ש.איך היית מגדירה באופן כללי את רמת האלימות בבית הספר, גבוה, נמוכה, נורמלית

ת.הייתי מגדירה אותה כנורמלית ביחס למה שקראנו בעיתונים לפני הטרגדיה שפקדה אותנו, גם התלמידים וגם המורים ציינו תמיד את רמת המוגנות הגבוהה שיש בבית הספר, את המזל שלנו כי בית הספר נודע כמקום שמאוד מקפיד על התנהגות נאותה בעיקר החטיבה והחמרנו והקפדנו על דברים פעוטים, התלמידים שלי הרגישו מאוד מוגנים ולא האמינו שבבתי ספר אחרים יש סכינאות וכו'

 

העדה משיבה בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד גליל שפיגל:

ש.חדר המורים של החטיבה הצעירה והחטיבה הבוגרת נפרדים

ת.כן

ש.אין קשר עם המורים

ת.יש קשר אבל החדרים נפרדים

ש.המורים מהחטיבה מלמדים בתיכון

ת.יש מורים שמלמדים כאן ושם ולהפך

ש.שמעת לגבי הסיפור של המורה זהבה

ת.שמעתי המון שמועות שחלקן לא נוגע לבית הספר

ש.מה את אומרת פה היום, שלא קרה שום דבר, זה רק בגדר שמועה

ת.לגבי מי שעשה זה שמועה, אני לא חושדת בתלמידי בית הספר

 


דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3