שג.אל. עד הגנה מס' 32

 עד הגנה מס' 32 ש.א מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: שמו המלא של העד נרשם על פתק ומסומן נ/235 מוסכם כי הודעות העד תוגשנה – הודעות העד מוגשות ומסומנות נ/236 ו –נ/237.

העד משיב:

ש.ספר לנו מה הקשר שלך היה עם תאיר

ת.היינו ידידים  ממש טובים

ש.שזה כלל בין היתר שיחות גם מחוץ לבית הספר ביניכם

ת.כן

ש.אי-סי-קיו, פלאפון

ת.כן

ש.מה היה בינך לבין תאיר שלושה שבועות לפני הרצחה

ת.רבנו, לא דיברנו

ש.על מה, מה הייתה סיבת הריב

ת.אני לא זוכר, לא משהו, סתם דברים קטנים

ש.כמה זמן לא שוחחתם ביניכם

ת.שלושה שבועות

לשאלת בית המשפט.לא דיברת איתה יותר עד שהיא נרצחה

ת.ארבעה ימים לפני שהיא נרצחה, השלמנו

ש.אתה מכיר ילדה בשם י.

ת.כן

ש.מה הקשר שלך איתה

ת.היינו ידידים

ש.מחומר החקירה עולה שי. נ. מאוד רצתה אותך והייתה מאוהבת בך, אתה יודע על זה

ת.עכשיו שמעתי על זה

ש.בטוח

ת.כן

ש.איפה היא למדה

ת.איתי בכיתה

ש.מחומר החקירה, מבדיקת פלט השיחות שנכנסו ויצאו מהפלאפון של תאיר, נתחיל מ – 29/11/06 שזה שבוע לפני הרצחה, אתה מתקשר לתאיר, אתה זוכר מה קרה אז, על מה שוחחתם, מה היא אמרה לך

ת.לא

ש.לא היה שום דבר מיוחד שהיא סיפרה לך על איזה סכסוך או ריב

ת.לא שאני זוכר

ש.ואז יש הפסקה בשיחות וב – 1/12/06 אתה שולח לה הודעת אס-אם-אס, אתה זוכר איזה הודעה שלחת לה

ת.הוא צלצל, זה מה ששלחתי לה

ש.זה לא היה ב – 1/12/06

ת.אני לא זוכר

ש.מיד אחרי האס-אם-אס שאתה שולח לה, בשעה 12:26 אתה מתקשר שוב אל תאיר ומשוחח איתה בערך כדקה וחצי, אתה זוכר על מה, אתה יודע בהקשר למה

ת.לא זוכר

ש.אתה זוכר אולי אם תאיר התקשרה אליך מיד אחרי אותה שיחה

ת.לא

ש.מפלט השיחות עולה שתאיר מתקשרת אליך מיד אחר כך ואני אומר לך שבשיחה הזו, מהפלט אתם משוחחים ביניכם 185 שניות בערך, אתה זוכר מה היא אמרה לך מיד אחרי האס-אם-אס

ת.אני לא זוכר

ש.בטוח

ת.בטוח

ש.מיד לאחר אותה שיחה של 185 שניות בשעה 12:31, אתה מתקשר שוב אל תאיר ומדבר איתה 583 שניות, אתה זוכר בהקשר למה

ת.גם לא

ש.אתה בטוח

ת.כן

לשאלת בית המשפט.אם היו עוד 100 שיחות באותו היום אתה זוכר

ת.גם לא

ש.אחרי אותה שיחה של 583 שניות, מיד אחריה, אתה מתקשר לתאיר עוד פעם, בשעה 12:55, דקות לאחר אותה שיחה של 583 שניות ואתה משוחח עם תאיר 2,254 שניות, מה קרה, על מה דיברתם, מה היה בשיחה הזו

ת.אני לא זוכר

ש.אתה זוכר אם היה המשך אחרי זה באותו היום לשיחות האלה

ת.לא

ש.למחרת, 2/12/06, 4 ימים לפני הרצחה, אתה מתקשר לתאיר בשעה 16:16 דקות ומשוחח איתה 616 שניות, זכור לך משהו מזה

ת.לא

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.ב – 3/12/06, 3 ימים לפני הרצחה, אתה שולח לתאיר אס-אם-אס, זכור לך

ת.גם לא

ש.כמה אס-אם-אסים היית שולח בדרך כלל

ת.היינו ידידים טובים, דיברנו הרבה, גם אס-אם-אסים

ש.היית שולח אס-אם-אסים בצורה נדיבה לכל אחד

ת.היינו ידידים

ש.אתה זוכר על מה שלחת לתאיר אס-אם-אס 3 ימים לפני הרצחה

ת.לא

ש.אני מגיע ל – 4/12/06, אתה שולח גם ב – 4/12/06 אס-אם-אס לתאיר ואתה גם משוחח איתה ארוכות, זכור לך וגם מדבר איתה ארוכות

ת.לא זוכר

ש.אני מגיע ל – 5/12/06, אתה זוכר ששוחחת עם תאיר וקיבלת ממנה טלפון

ת.לא זוכר

ש.6/12/06 יום הרצח, אתה מספר שבשעה רביעית או חמישית הייתה לכם איזו הרצאה באודיטוריום

ת.נכון

ש.ואתה מספר, מה היה עם הפלאפון שלך, ספר

ת.ישבנו באודיטורים, נלחצו לי המקשים של הפלאפון

ש.איפה היה הפלאפון

ת.היה בכיס והפלאפון התקשר אליה ואז היא קמה, ראיתי אותה קמה ועושה משהו עם הפלאפון שלה ואז שלחתי לה הודעה אם זה צלצל

ש.ומה קיבלת תשובה

ת.היא עשתה לי עם הראש כן

ש.תאיר הייתה מקוטלגת אצלך בזיכרון הקצר של השיחות

ת.לא

ש.תסביר לבית המשפט איך יתכן שפלאפון בכיס המקשים נלחצים וזה עולה על כל השמות וזה עולה על השם של תאיר

ת.פשוט דיברתי איתה לפני זה וזה נלחץ

ש.אבל אני אומר לך שלא דיברת איתה לפני זה

ת.אני לא יודע

ש.כשהמקשים של הפלאפון שלך נלחצו בכיס לא הרגשת בזה נכון

ת.לא

ש.איפה תאיר ישבה יחסית אליך באודיטורים בהרצאה

ת.מולי מרחק של כ – 3 מטר

ש.זה אחד מול השני יושבים שם

ת.זה מין חצי עיגול כזה

ש.והיא ישבה 3 מטר בצד שלך

ת.כן

ש.אם לא הרגשת שהמקשים שלך נלחצו, איך ידעת להסתכל דווקא על תאיר

ת.ראיתי אותה פשוט קמה

ש.ואיך ידעת שמדובר דווקא בפלאפון

ת.היא הסתכלה עלי מוזר כזה

ש.וישר קישרת שזה הפלאפון שלך

ת.היא עשתה לי סימן ביד (העד מדגים)

ש.אתה הכרת נער בשם א.ת.

ת.כן

ש.איפה הוא למד

ת.בנופי גולן

ש.בשכבה שלך

ת.כן, ב – ח'2

ש.את י.כ. אתה מכיר

ת.כן

ש.אתם מאותו מקום

ת.כן

ש.אתם גרים באותו מקום

ת.כן

ש.הוא באותה כיתה שלך

ת.לא, הוא שנה מעלי

ש.ק.ל

ת.הוא גם כנ"ל

ש.ש.א

ת.מכיר אותו טוב, הוא בשכבה שלי

ש.ש.ע.

ת.כן, מכיר אותו טוב

ש.ט.א.

ת.מכיר אותו, גם לומד בשכבה שלי

ש.כל אלה שהזכרתי, ידעת שהם היו ידידים של תאיר ושהיה להם קשר לתאיר

ת.כן, היו ידידים שלה

ש.אתה היחיד שאיתו תאיר מדברת ב – 4/12 יומיים לפני הרצח ואתה גם האחרון שאליו תאיר מתקשרת יום לפני הרצח ב – 5/12, אני מבקש ממך לספר לבית המשפט מה אתה יודע, על מה היא דיברה איתך בקשר לסכסוך כלשהו שהיה ואתה יודע על מה מדובר

ת.אני לא זוכר על שום סכסוך, היא לא סיפרה לי על שום סכסוך

ש.אתה זוכר בכלל את תוכן השיחות

ת.סתם, שיחות רגילות

ש.בשיחות האי-סי-קיו בינך לבין תאיר, מה הכינוי שלך היה, אתה יודע אולי

ת.לא יודע

ש.שגיגוש זה אתה

ת.כן

ש.אתה יודע מי זה קורנוש

ת.כן, ק.ל.

ש.ספיבנקי אתה יודע מי זה

ת.לא

ש.אני רוצה לקרוא בפניך הודעת אס-אם – אס ששלחת לתאיר ביום 26/9/06, אני מפנה למס' סידורי 34 ב – ת/492: "אל תגידי שום דבר ל…

עו"ד שטרן: כתוב "לאף אחד" ולא כמו שחברי מנסה להקריא לעד במילה אחת "לאפחד".

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה יודע למה הזמינו אותך לכאן, מה ההגנה שאתה מספק

ת.חשבו אולי אני יודע משהו

ש.אתה יודע משהו על הרצח, למה תאיר נרצחה

ת.ממש לא

ש.אתה יודע, מהשאלות ששאלו אותך כאן זה נראה כאילו לא רק חשבו שאתה יודע משהו, אולי אתה גם קשור לרצח, אתה קשור

ת.אני לא קשור לרצח

עו"ד שפיגל: אני מתנגד. אני מבקש שחברתי לא תציג את הדברים בשמי. אני מבקש למחוק את הדברים מהפרוטוקול.

בית המשפט מתרה בעו"ד שפיגל לאחר שהתרה בו בעל פה כבר פעמיים על התפרצויותיו רמות הקול והתנהגותו למרות שבית המשפט ביקש ממנו לחדול ולשבת.

עו"ד ענבר: אם חברי יצהיר שהעד הזה אותו הזמין, השאלות ששאל אינן בכיוון חשד בעד בקשר כלשהו לרצח, אני אחזור בי.

החלטה

ההתנגדות של עו"ד שפיגל אין בה כל ממש והיא נדחית.

ניתנה היום י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אני מבקשת להציג לך את ת/492 אני מציגה לך הודע ה מס' סידורי 34 שנקראה בשתי צורות ואני מציגה, מה כתבת?

ת. "אל תגידי שום דבר לאף אחד, אני אדבר איתך מחר בבוקר".

ש.זכור לך באיזה הקשר הדבר הזה היה?

ת.לא.

ש.אני מראה לך כל פעם שכתוב שגיגוש זה אתה ואם יש קשר לרצח?

ת. אין שום קשר לרצח.

ש.האם יש קשר בין העובדה שי.ג. היתה מעוניינת בקשר איתך לבין הרצח? אתה יכול לחשוב על קשר מתוך ההיכרות שלך?

עו"ד שפיגל: אני מתנגד. עדות סברה.

החלטה

העד יענה למיטב ידיעתו, השאלה, למותר לציין, נגזרת מחקירה ראשית בעניין זה.

ניתנה היום י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ת. אני לא יודע להגיד כלום בעניין הזה.

עו"ד ענבר: אין לי שאלות נוספות.

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש. אתה כותב בדרך כלל בשגיאות כתיב?

ת.לא.

ש.אני אומר לך כעובדה, שבאף הודעה, ICQ, אין שום שגיאת כתיב, ולכן אני שואל, במס' סידורי,מה שהראו לך, איך אתה קובע שזה אף אחד?

ת. באיי סי קיו ככה מקצרים את זה.

ש. באף מקום אחר אין דבר כזה בהודעות שלך.

עו"ד ענבר: אני מראה שכן יש. אני מראה את הקיצורים באיי סי קיו. יש מלא שגיאות כתיב.

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3