ת/003 אסמכתא לשחרור יש.נפ. + מעצרו ל – 24 שעות

אסמכתא לשיחרור ישרxx נפתxx
תאריך לידה:09/02/2006*
תאריך שיחרור 11/12/2006
כתובת: רח' האירוסים, גבעת אבני
שם אב: ניקוxx
מאת: פקד יורם אזולאי

בתאריך 09/12/2006 בשעה 16:30 בתחנת קצרין, הובא בפני החשוד שפרטיו רשומים לעיל ואשר זוהה באמצעות תעודה מזהה, לאחר ששמעתי את העובדות מפי השוטר רס"ב סלימאן קבלאן לאחר שעיינתי בחומר חקירה הודעתי לחשוד את טיב החשד נגדו והסברתי לו כי אני עומד להחליט בדבר מעצרו וכי הוא רשאי לטעון את טענותיו הזהרתיו שאינו חייב לומר דבר העלול להפלילו וכי דבריו עלולים לשמש ראיה נגדו*

החשוד אמר "אני נקי"
שוכנעתי שקיים יסוד סביר כי החשוד ביצע עבירה של רצח
מצ"ב דוח מעצר של השוטר המהווה חלק בלתי מדו"ח זה
פרטי הקצין הממונה: מס' אישי: 967XX1 פקד יורם אזולאי
הורתי לעוצרו לתקופה של עד 24 שעות על הנימוקים להחלטתי. 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3