ת/005 עד וכולל ת/009 פירוט אודות מוצגים חסרים

ת/005 תמונה עם סימון של חץ לגרם מדרגות

ת/006 דיסק מ"ט 165/05 – (בתוך קרטון) (עמ' 49)

ת/007 פרוטוקול – תמליל הדיסק – (עמ' 49)

ת/008 העתק המשך קלטת מס' 26 מ"ט 165/05 – ז (בתוך קרטון) (עמ' 52)

ת/009 תמליל דיסק מס' 26 (עמ' 52)

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3