ת/088 אישור קבלת מכשיר הסלולר של אל.ביט.

29/12/2006
אל: תיק החקירה
מאת: פקיד מרי דניאלי
הנדון: החזרת מכשיר סלולרי לאלמxx ביטxx

הריני מאשר בזאת קבלת המכשיר הסוללרי + סוללה מהדגם LG820 אשר נלקח ממני אתמול ע"י המשטרה 
על החתום אלמxx ביטxx


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3