ת/134 המאבטח לי.ספ. מתלווה לחוקר יובל מוזס ומראה לו מהיכן הוציאו הנערים את המקלות מהשיחים ביום הרצח

07/12/2006
אל: רמ"ח
מאת: יובל מוזס
הנדון: זכ"ד  + דוח ביקור במקום

היום על פי הנחיית קצנ"מ יצאתי ביחד עם לירx ספחx למקום בו מסר בעדותו כי משם לקחו הנערים את המקלות הגעתי למקום בעזרת פנס סרקתי את השיחים לא ראיתי דברים חשודים במקום. 


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3