ת/141 בסיום עדותה של יר.אי. השוטר מצלם את המכתב שהציגה בפניו אשר קיבלה ביום 06/12/2006 מתאיר.

אל: רמ"ח 

מאת: יובל מוזס 

תאריך: 07/12/06

זכ"ד 

בסיום העדות עם ירxx איxx, לקחתי את המכתב שהציגה בפני שקיבלה מתאיר אתמול בתאריך 6/12/2006, צילמתי אותו על פי בקשת רמ"ח והחזרתי לו את המכתב עם הצילום רשמתי את ראשי תיבות שמי י.מ.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3