ת/151 עדות המורה ציפx וסרxx 'אמרה ששני תלמידים שלה בשם יותx אזואxx, ואלמxx חזx , לא הגיע* לבית הספר כמה ימים אחרי המקרה ושהיא פגשה אותם הם אמרו לה שתאיר הייתה ידידה שלהם והם ממש בכו כאשר הם דיברו עליה'

18/12/2006
אל: רמ"ח
מאת: יובל מוזס
הנדון: דוח תשאול

בתאריך הנ"ל תשאלתי את צפx וסרמx איזנגx תז 52XXXXX  לגבי המקרה הנ"ל
מסרה לי שהיא הגיע* לבית הספר בשעה 07:30 לימדה כיתות משכבה יא עד שעה 11:00 ולאחר מכן לימדה כיתות ט׳ מהשעה 11:00 ועד 12:00 ואז שוב כיתה של יא בנוסף מסרה שסיימה ללמד באותו היום ועזבה את ביה"ס בשעה 13:00.
שאלתי אותה האם היא דברה עם תלמידים לאחר המקרה והיא אמרה ששני תלמידים שלה בשם יותx אזואxx, ואלמxx חזx , לא הגיע* לבית הספר כמה ימים אחרי המקרה ושהיא פגשה אותם הם אמרו לה שתאיר הייתה ידידה שלהם והם ממש בכו כאשר הם דיברו עליה בנוסף מסרה כי אינה מכירה כלל את הילדה תאיר ראדה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3