ת/157 הודעתו של קבלן עובדי הניקיון 'רמי הובלות' – נשאל מי אמור היה לנקות ביום הרצח בקומה א' ו – ב' השיב שאישתו של ויקטור המנקה

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן:

אני רמx בx צוx מנהל עסק בשם רמx הובלות בקצרין העסק מפנה עובדי ניקיון לבית הספר נופי גולן כבר במשך 16* שנה, משנת 1998
מטעמי מעוסקים בבית ספר זה 15 אנשים רובם עולים מרוסיה, אני הבאתי לך ומוסר לך רשימה שהכנתי עם הטלפונים של העובדים שהופעלו דרכי בבית הספר נופי גולן (א.ס. מקבל לידו רשומה על טופס לואי "רמי הובלות בע"מ" מצרף לחומר חקירה), המשך דבר העד:
אני רוצה להוסיף לרשימה עובד נוסף בשם מרx פוליצx אשר הוא עובד בדרך כלל בימי שישי ומנקה את הרחבה בתיכון עם מכונת הפוליש.
הוא לא היה אמור לעבוד ביום הארוע ב 06/12/2006.

ש. האם אתה מבקר בבית ספר נופי גולן בתדירות גבוהה
ת. לא אני בא רק כשמזמינים אותי או שבזמן הביקור שאני עושה לעובדים,
איני זוכר מתי (איפה) – אני נזכר כעת שבפעם אחרונה הייתי בבית הספר לפני 06/12/2006 ב 02/12/2006 או ב 03/12/2006 הבאתי לעובדים את החשבוניות

ש. האם עובדים מטעמך אנשים שלא נרשמים אצלך?
ת. אף פעם

ש. האם אי פעם הפעלת עובדים זרים בבית ספר הזה
ת. כן אבל לא בבית ספר הזה

ש. מי מבצע עבודות גינון
ת. עבודות הגינון מתבצעות דרך קבלן אחר חנניx זאן* אין לי פרטים שלו

ש. האם אי פעם דווחת על תופעה של נעילת הדלתות בתאים בשירותים
ת. כן, וההוראות שהעובדים קיבלו ממני להודיע על כך לאב הבית ולא להתערב במדיניותו ואני יודע שזה היה קורה מידי פעם.

ש. מי לדעתך היה אמור לנקות בקומה א' ובקומה ב' ביום 06/12/2006
ת. יש אישה אחת שמנקה את כל השירותים בבית ספר מרינx קולסינרxx 

ש. מתי מנקים את החלונות העליונים בשירותים
ת. בחנוכה* בערך כלומר בפעם האחרונה החלונות נוקו ביולי או באוגוסט 2006 לפני תחילת הלימודים


ש. האם ישנם מפתחות מסטר* לעובדים שלך כדי שיוכלו לעבוד בבית הספר? למי ומאיזה מקומות?
ת. כן כל העובדים מחזיקים מפתח מסטר* של הכניסה לכיתות ולדלת הראשית, לי* המסטר* של הדלת האחורית יש רק למילמx אולגx כי רק היא עובדת באזור הזה: חדר חדר מורים והפרוזדור הצמוד אליו.

ההודעה נרשמה ואושרה ע"י העד כנכונה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3