ת/176 הודעתו של זדורוב 'אני מוכן להיבדק שוב במכונת אמת, לא עזרתי לרוצח ולא ביצעתי את העבירה. בקשר לג'ינס – השומר טועה ואף אחד לא שאל אותי על הג'ינס כי אני תמיד נמצא במקום העבודה בבגדי עבודה.', הודעה מס' 5

16/12/2007  ההודעה מס' 05
תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל

אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך, רומן זדורוב כחשוד ברצח תאיר ראדה בבניין של בית ספר נופי גולן בתאריך 06/12/2006.
אין אתה חייב לומד דבר. כל אשר תאמר עשוי לשמש ראיה נגדך. הימנעות מלהשיב לשאלות יכולה לחזק ראיות נגדך

                                         חתימת החשוד                                                                חתימת החוקר

ש. כפי שאמרתי לך כבר בחקירה הקודמת ב – 14/12/2006, קיימות סתירות בין הודעותייך להודעות של עדים, אשר אתה תיארת אותם כעדים של תנועותייך בשטח ופרקי הזמן שלהם ב – 06/12/2006, כך – אלx דעx מוסר שהתקשרת אליו באזור השעה 10:00 והוא הביא לך דבק באזור השעה 11:00 מה יש לך להגיד בעניין הזה?
ת. בין הצלצול שלי לאלx דעx והבאת הדבק על ידו עברו משהו כ – 30-40 דקות. זה היה צלצול האחרון למספרו ויותר אני לא התקשרתי אליו באותו יום, בכל אותו יום התקשרתי לאלx דעx פעמיים – שלוש ועוד היו צלצולים שהוא לא ענה עליהם. הצלצול עם בקשה להביא דבק היה אחרון, לא מחקתי כלום מהזכרון של הפאלפון שלי, אני מסכים שתדפדפו את הזכרון של הטלפון שלי  05X-XXXXXX5  ותמצאו את הצלצול.

ש. מה יש לך להגיד בקשר לכך שהשומרים טוענים שהמתנת לדבק, כאשר אתה לובש ג'ינס?
ת. הם טועים כי הג'ינס לבש בחור שהיה לידם, אשר עזר למורה לתקן את הפנס, אף אחד לא שאל אותי אם לא חבל לי לעבוד בג'ינס, להפך מישהו שאל אותי מדוע אני במכנסיים קצרים ואני אמרתי להם שאני מתכוון לזרוק אותם ולעשות מהג'ינס מכנס עבודה.

ש. האם באיזה שהן נסיבות בתאריך 06/12/2006 עבדת בג'ינס ולא במכנס עבודה אשר זרקת?
ת. זה היה בבוקר 8:30-9:00 כאשר אלx דעx הביא לי קרמיקה לחצר הפנימית של בית הספר, יתכן שאת השער של בית הספר פתח מנשx והוא שאל אותי אם לא חבל לי לעבוד בג'ינס ואני עניתי לו.. (השעה 12:15) אני מבקש לעצור חקירה כי אני ברגע זה לא זוכר כלום, אני רוצה לחזור לתא ולהזכר בכל

ש. ממה נובעת טענתך שכזאת
ת. אני לא זוכר זמנים מדוייקים לגבי מתי ומה עשיתי, כל הזמנים שמסרתי הנם בגדר השערה. (השעה 12:20) – עכשיו נזכרתי שהדיבור על הג'ינס והמכנסים הקצרות, שזרקתי היה לי אתך ואני אמרתי לך שאם אחרי בדיקה במעבדה חפציי יהיו במצב פגום, אז אני אקח את הג'ינס שלי כבגד עבודה. ובקשר לשומרים –  אף אחד לא שאל אותי מדוע אני בג'ינס בעבודה כי הייתי לידם במכנסי עבודה, כי היה בקרוב בחור צעיר בג'ינס והוא עזר למורה לתקן פנס ברכב אז הם היו יכולים להתבלבל ביני לבינו.
(12:30 החשוד מבקש לצאת לשירותים ולעשן חתימת החוקר                           חתימת החשוד) 
המשך עדות:****************************************************************************

ש. האם אתה עומד על בקשתך להפסיק חקירה ולהחזיר אותי לתא?
ת. לא, אני מוכן להמשיך להעיד, נרגעתי

ש. מה תשובתך לשאלה על הג'ינס ועל ההפרשים בזמן אשר נובעים מהודעותייך ומהודעות של העדים?
ת. לגבי הג'ינס: לא הייתי בג'ינס ליד השומרים, אלא במכנס עבודה וחולצת עבודה. לגבי ההפרשים בזמן – יתכן ואני טועה אבל ניתן לברר את זה בבדיקת השיחות היוצאות מהטלפון שלי, בהתייחס לכך שצלצול בקשר לדבק – היה הצלצול האחרון שלי לאלx דעx.

ש. היום לפני שהתחלנו לרשום את הודעתיך במשרד הזה, סיפרת לי שזכרת על הדם בשירותי בנים עוד ביום מעצרך, מדוע לא סיפרת את זה בחקירתך הראשונה והצגת את זה כך כאילו נזכרת רק לאחרונה?
ת. פחדתי לספר על הדם שראיתי כי אין לי תעודת זהות וזה היה יכול לגרום לחשדות חזקים נגדי.

ש. כמו כן – אתה אמרת היום שהכתמים האלה לא נראו לך כסימנים אחרי הניקיון בעקבות קטטה (בניגוד לנאמר על ידיך בהודעתך ב 14/12/2006) אלא נראו אחרת, למה אתה מתכוון?
ת. כאשר יש קטטה אז כתמי דם לא כל כך גדולים ויתכן שמישהו היה יודע על כך, שם היו כתמי דם גדולים והם היו מרוכזים, כאילו טיפטפו עקב נזילת דם מסיבית, אלה היו כתמי דם גדולים, מסיביים, בעתן* שנבדקתי במכונת אמרת נשאלתי אם אני מעורב ברצח (יתכן, והכוונה הייתה אם ראיתי משהו שקשור לרצח) ואצלי עלתה מחשבה על הדם ולכן, כשעניתי "לא" לשאלה זו, מכונת האמת הייתה יכולה להראות שאני דובר שקר.
אני מביע את התנצלותי שלא סיפרתי את זה מיד.

ש. מה שאתה אומר כעת זו אמת לאמיתה?
ת. כן, ראיתי דם בשירותי בנים בערך בשעה שתיים בצהריים, וכשניקיתי את הכלים בין 16:30-17:00 או 16:20-16:40, ראיתי במראה שני תלמידים שנכנסו אחד אחרי השני, את הראשון לא הצלחתי לראות והשני – שחום עם שיער מתולתל, הוא ניגב את הידיים וזרק את נייר הטואלט בתא הראשון, איפה שראיתי דם, הוא הביט בי בחשדנות ויצא משירותים.
אני מוכן להיבדק שוב במכונת אמת, לא עזרתי לרוצח ולא ביצעתי את העבירה. בקשר לג'ינס – השומר טועה ואף אחד לא שאל אותי על הג'ינס כי אני תמיד נמצא במקום העבודה בבגדי עבודה.

ש. מי ראה אותך זורק את מכנסי העבודה שלך?
ת. זרקתי אותם בשבת-יותר נכון ביום שישי, את זה ראתה חמותי יבגנxx בx אנטוxx גרושיxx, אשר גרה יחד אתנו, היא ראתה ששמתי אותם בשקית עם זבל ושאלה מדוע אני זורק מכנסיים והסברתי לה שהם קטנים עלי, למחרת בשבת כיבסתי את בגדי העבודה שלי, החולצה, גרביים, בגד עבודה אחר, כולל זה שלבשתי ביום הרצח, כיבסתי בשבת, כיבסתי אני אישית כי ההורים נסעו לנתניה ובדרך כלל עושה את הכביסה חמי, ולדימxx גרשיxx, בשבת בערב אני תפרתי את המכנס עבודה הירוק גם האפור, כי המכנס האפור היה קרוע אחרי שתפרתי אותו הוא נקרע כשמתחתי אותו – לבדוק את החוזק של התפר ואני קרעתי אותו וזרקתי גם, היה חלק שמאלי של המכנס, אין לי מה להוסיף אם אזכור משהו אוסיף לחקירה בהודעתי.

ההודעה הוקראה עי ואושרה בחתימת ידו.
                                          חתימת החשוד                                                          חתימת החוקר

{דרוש תמלול }


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3