ת/191 זכ"ד זדורוב "סשה אני מבקש להתנצל בפניך שכרגע ניסתי לשקר לך..אני באמת רצחתי את הילדה, תבין אותי רק ניסיתי להציל את עורי כי אני מאוד מפחד."

19/12/2006
אל: ראש הצח"מ
מאת: רפ"ק סטז'ובסקי   אח"מ גליל                          1010/06 ת.גולן
הנדון: זכ"ד

היום, בערך בשעה 17:20 בזמן שעמדתי במסדרון של קומת החקירות בתחנת גולן – יצא ממשרד החקירות חשוד  – רומן זדורוב ופנה אלי תוך כדי שהבלשים המלווים נמצאים איתו ואמר ברוסית:
"סשה אני מבקש להתנצל בפניך שכרגע ניסתי לשקר לך..אני באמת רצחתי את הילדה, תבין אותי רק ניסיתי להציל את עורי כי אני מאוד מפחד."
עניתי לו שאני מבין אותו והוא עזב את התחנה בדרכו לשחזור אשר אני לא השתתפתי בו לאור העובדה שגביתי את הודעתו של החשוד.

לידיעתך
סטריז'בסקי א. רפ"ק


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3