ת/207 הודעה 1 שמתייחסת ל – 2 דוחות עבודות מ.ט. תרגום הודעה של רומן, הודעה מס' 8

 

26/12/2007  ההודעה מס' 08
תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל

אני רפ"ק סטריז'בסקי א. עומד לחקור אותך רומן זדורוב בחשד לרצח של תאיר ראדה בבית ספר נופי גולן בקצרין ביום 06/12/2006.
אין אתה חייב לומד דבר. כל אשר תאמר עשוי לשמש ראיה נגדך. הימנעות מלהשיב לשאלות יכולה לחזק ראיות נגדך

                                         חתימת החשוד                                                                חתימת החוקר

ש. יש לך משהו להוסיף בקשר לחקירה המתנהלת? 
ת. אין, אני לא הרגתי את תאיר ראדה.
ש. ספר איך נודע לך שתאיר ראדה נרצחה?
ת. בערב תקשר אלי ראובx ואמר שמשהו התרחש בבית ספר, לא הבנתי מה התרחש ואחר כך התברר שבבוקר התקשרה חמותי ואמרה שהיה רצח בבית הספר, חמותי תקשרה לאשתי לפלאפון כי אשתי אמרה לי שהיה רצח.
ש. לפי תשובתך לראשונה נודע לך על רצח בבוקר 07/12/2006 מאשתך?
ת. לפי תשובה הזאת כן
ש. יש תשובות אחרות?
ת. לא.
ש. מה יש לך להגיד שלפי הודעה של אישתך הילדה נהרגה על האסלה? 
ת. לא אמרתי לאשתי שהילדה נהרגה על האסלה, לא הבנתי את ראובx, נתתי השערה שהילדה התיישבה על האסלה, שנשברה והיא נפגעה, זה – כן, את זה אמרתי. 
ש. כלומר, אתה מכחיש את העובדה שדיברת עם אשתך שהילדה נהרגה (מתה) בגלל שקרה משהו בשירותים?
ת. כן, מכחיש, אמרתי לה שהיה יכול לקרות משהו בשירותים אבל לא אמרתי לה שהיא מתה, אמרתי שהיא היתה יכולה להיחתך

ש. מדוע דיברת דווקא על שירותים?
ת. כי אני בנאי ועוסק בשיפוץ של השירותים והאמבטיות.
ש. אך אתה מקשר את המקרה עם ילדה עליו סיפר לך ראובx עם עצמך ועם השירותים?
ת. היה לי פעמיים שנשברו האסלות, תודה לאל אף אחד לא נפצע לכן אני עכשיו מיישב את האסלות על הסיליקון.
ש. אתה מתקן אסלות בבית הספר הזה?
ת. לא
ש. אז איך קשרת בראשך את עובדת המקרה עם הילדה עם השירותים ועם האסלה במיוחד בהתייחס לכך שראובx לא אמר לך על מה שזה קרה בשירותים
ת. שאלתי את ראובx: "זה קרה כשילדה התיישבה על האסלה והיא נשברה? הוא אמר: "לא, אתה לא הבנת אותי" ורצה לדבר עם אשתי אבל הם לא דיברו.
ש. אך אתה מסביר את העובדה שבאחד ממועדי חקירה הודעת לי שלא רגת את ילדה אבל ראית את גופתה וניגבת את דם? מה יש לך לגיד על כך?
ת. לא ראיתי את הגופה של הילדה לא הרגתי את הילדה, אני יודע שאתם רוצים מהר לסגור את התיק ולעשות ממני אשם, אני רוצה לחכות לתוצאות בדיקת ה – ד.נ.א. אשר תוכיח את חפותי, אני גם יודע שבטלוייזיה היה נהג אחר שהסיע שלושה אנשים ואחד מהם אמר לו "מה עשיתי"! מדוע חקירה לא מתענינת בזה? אני לא הרגתי את הילדה לא ראיתי את גופה כל זה שקר, כי אתם מלבישים עלי את התיק, אני לא רוצה יותר לענות לשאלות.
ש. זה שראית את גופתה של ילדה זו לא האמת? 
ת . כן, זו לא אמת אני לא ראיתי את גופת הילדה
ש. ראיתה את דו"ח הנתיחה?
ת. לא
ש. אתה מכיר את ד"ר זייצב רופא הפתלוג?
ת. לא
ש. זה שאמרת שהיית במקום האירוע ראית את גופת הילדה וניגבת דם זו אמת?
ת. לא
ש. אתה מסרת שהילדה ביקשה ממך סיגריה וקיללה אותך, בהודעה אחרת מסרת שזה לא היה ושאתה מתכוון להודיע לכולם שהיא לא ביקשה סיגרה, מה זה אמת ומה לא?
ת. הילדה אף פעם לא ביקשה ממני סיגריה ולא קיללה אותי 
ש. באחת מההודעות מסרת שסגרת את הדלת של השירותים מבחוץ וב – 21/12/2006 מסרת שסגרת את דלת מבפנים מה אמת?
ת. הכל שקר
ש. למה?
ת. כי אני לא הרגתי את הילדה ולא הייתי בשירותי בנות אף פעם, רציתם את גרסת הרצח נתתי לכם את גרסת הרצח, אני לא יודע איך פעל הרוצח, כי אתם שברתם אותי את הפסיכיקה שלי (החשוד צועק: "תמצאו את אדם שלישי אז מיד תמצאו את הרוצח")
ש. מי זה בן אדם השלישי?
ת. לא יודע, כי ברכב היה שלוש
ש. איך ידעת שבשירותי בנות לא ניתן לסגור את הדלת מבחוץ כאשר הפגנת את כל תוך הנצחת פעולותיך אם רק כעת אמרת בפעם הנוספת שאף פעם לא היית בשירותי בנות?
ת. ראיתי בוידיאו כאשר שחזרתי הכל, שלא ניתן לסגור את השירותים מבחוץ ובשירותי בנים זה אפשרי.
שעה: 11:10 בשלב זה נכנס רפ"ק בוקר והצטרף לחקירה 
ש. תאר לי מה בדיוק ראית בדלת של שירותי הבנות?
ת. ראיתי שיש שם חור בלי מנעול ולא ניתן לנעול אותה מבחוץ
ש. כיצד ראית שלא ניתן לנעול את דלת של שירותי בנות מבחוץ
ת. כי ראיתי בדלת הראשונה שזה חלק לבן וראיתי בהשתקפות במראה שם בדלת השניה ראיתי בהשתקפות במראה
ש. אך הבנת שגם הדלת הראשונה בשירותי הבנות לא ניתן לנעול מבחוץ?
ת. כי בשירותי בנים הייתה אפשרות לסובב בדלת מבחוץ דרך החריץ ובשירותי הבנות היה חלק לבן בלי החריץ, ראיתי אותם בתא הראשון והשני, יתכן שגם בשלישי.
ש. את הדלת השניה ראית לדבריך בהשתקפות במראה?
ת. כן
ש. ניתן לראות את זה במראה?
ת. בוודאי
ש. מה בדיוק ראית במראה?
ת. פלסטיק לבן, אלוציניום לא ראיתי את החריץ
ש. מה היה מצב של המנעול בדלת השניה בזמן שחזורך?
הדלת הייתה פתוחה במקצת והמנעול היה בפנים.
ש. כל זה ראית במראה?
ת. לא, לא הכל, ראיתי את החריץ הלבן במראה וניסיתי עוד לראות במראה האם ישנו בדלת השניה החלק שדרכו ניתן לסגור את הדלת מבחוץ, כי אני לא ראיתי אותו.
ש. למה מסרת בחקירה שדלת של שירותי בנות איפה שקרה הרצח היתה נעולה?
ת. כי שאלו אותי באיזה מצב הייתה הדלת ואני ניחשתי שהדלת היתה אמורה להיות סגורה, כי בכל מקום סוגרים את הדלתות ולכן זה מה שאמרתי, הרבה פעמים ראיתי דברים כאלה בסרטים.
ש. כלומר- ניחשת?
ת. כן
ש. אך ידעת שהרצח התרחש דווקא בתא השני של שירותי בנות?
ת. כי בדרך כלל הילדים נכנסים לתא השני ושלישי ולא לראשון או רביעי
ש. אז ניחשת שזה דווקא בתא השני? למה לא בשלישי?
ת. כי אני ראיתי את העיניים שלך כשאמרתי לך "שתיים" כאשר היית עם יורם או עם יעקב ואנחנו עוד לא כתבנו את ההודעה ועל הטלפון של הילדה נודע לי ממש במקרה בשחזור בווידאו לפני זה לא ידעתי על הטלפון.
ש. מי סיפר לך על הטלפון?
ת. אנטולי בשחזור אמר שלילדה היה טלפון ביד ימין יותר נכון הוא שאל אם היה לילדה פלאפון, ואני לא ידעתי איפה בדיוק ואמרתי שביד ימין. 
ש. לפני זה לא ידעת על זה? 
ת. לא.
ש. אני ראיתי את סרט השחזור ואומר לך שאתה, רומן אומר לשוטרת: תעמדי כך תעמדי אחרת..למה?
ת. זה לפי ההיגיון, כאשר אתה סוגר דלת, תוך כדי שאתה עומד עם הגב לדלת וסוגר ביד ימין אתה לא יכול לעמוד אחרת, לא שמעתי רעש בבית הספר, כשחותכים גרון לא צועקים.
ש. זאת אומרת לפי הגיונך הבנת שבגלל שלא שמעת צעקות לפי ההיגון הבנת אך היא נרצחה? ככה כמו שכעת הצגת עם ידך על גרונך?
ת. כן כי בשביל שלא יהיו צעקות צריך לחתוך את הגרון ואז בן אדם לא יצעק.
ש. אז ניחשת הגיונית איך היא עמדה ושהיא לא צעקה וכך הגעת למסקנה איך היא נרצחה? 
ת. כן, כשגורמים לי לכאב אני תמיד מרים את היד בהגנה (12:00 החשוד יוצא לשירותים, 12:01 החשוד חוזר לחקירה).
ש. כאשר הסברת והצגת בידיים את התנועות של הגנה מה רצית להסביר לנו?
ת. רציתי להסביר שבשחזור כשחזרתי שפגעתי בסכין בידה של הילדה וכן, לפני יומיים שלושה שאלת אותי: "באיזה שלב נגרם החתך?" אז הבנתי שזה היה חתך שנגרם בכוונה. 
ש. הבנת את זה על פי הגיונך?
ת. כן, אני לא יודע באיזה סדר נגרמו כל החתכים אבל הבנתי שדבר ראשון הוא חתך לה את הגרון כי לא היו צעקות.
ש. לא שמעת רעש?
ת. לא שמעתי צעקות
ש. בגלל זה הבנת את זה
ת. כן
ש. בגלל זה הבנת את זה שלא שמעת רעש?
ת. אני בכלל לא שמעתי רעש בגלל זה אני הבנתי ככה, אני רואה הרבה סרטים איפה משספים את הגרון, ובסרטים שבהם הורגים תמיד סוגרים את הדלתות בכוונה, הרוצח סגר את הדלת בכוונה אחרת המשטרה הייתה באה יותר מוקדם עוד בזמן שעדיין עבדתי בבית הספר.
ש. בעת הרצח יכולים להתרחש דברים הגיונים רבים לדוגמא, היא הייתה יכולה להירצח בתא 4, היא הייתה יכולה בכלל לשבת בשירותים, אולי סתמו לה את הפה ובגלל זה לא היה רעש ודקרו אותה בלב? מסכים?
ת. כן
ש. גם אני רואה סרטים במיוחד אקשן ובסרטים מראים הרבה גרסאות של רצח, גם אתה? 
ת. כן, אבל לרוב מראים איך משספים את הגרון, לדוגמא, הסרט "גיהנום" שם משספים את גרון, בסרטים אמריקאיים, בסרט רוסי: "מחלקה 9" על מלחמת אפגניסטן מסופר איך מוגאהדדין משספים את הגרונות, בסרטי אקשן אמריקאיים על וייטנאם מראים איך משספים את הגרון, בדרך כלל בסרטים על מלחמה מראים שכדי שלא יהיו צעקות אז משספים את הגרון, אבל זה לא אומר שראיתי את הסרטים והלכתי לרצוח.
ש. למה אמרת שפעמיים חתכת לה את הגרון?
ת. אני לא אמרתי ככה, אמרתי שחתכתי גרון, היא רימה יד להגנה ופגעתי ביד ונתתי מכה בחזה ונתתי מכה למטה בבטן את זה אני אמרתי
ש. כל זה בגלל ההגיון?
ת. כן, כי אם אני מעמיד את עצמי במקום הילדה אז אם אני מכה אותה עם סכין בצווארה אז היא מרימה יד להגנתה, אם אני פוגע לה עם סכין ביד ופוגע בחזה אז היא מתקפלת ומתגוננת ואזור בטן פתוח אצלה ולשם נעשתה המכה השלישית, זה לפי הגיון, (12:25 – לפי בקשתו של רפ"ק בוקר משחזר עליו את צמת דברים ההגיוני, לדבריו – חתימת החוקר).
ש. לפי היגיון שלי יכולות להיות עוד 50 גרסאות של מה התרחש..
ת. יתכן, ראיתי את השירותים, צפוף שם אין שם רבה מקום, שאלת אותי באיזו תנוחה נשארה הילדה, לא אמרת לי שאלת באיזו תנועה נשארה הילדה, אני לא יודע באיזה תנוחה היא נשארה ואני יכול רק לנחש שהוא רצה לאנוס אותה, אבל נבהל ורצח כי היא הייתה יכולה לזהות אותו והמשטרה הייתה תופסת אותו, אפשר לתת עוד הרבה גרסאות: היו יכולים לחנוק אותה עם חבל ואז בן אדם לא יכול לצעוק אפשר לשבור את מפרקת בצוואר אפשר להלום בראש ובן אדם מאבד הכרה צריך לחשוב. 
ש. איזו שיטות או גרסאות יכולות להיות עוד עם הסכין?
ת. אפשר להכות עם הסכין בשיטות שונות, למשל – בחזה, דבר טבעי – בגרון, אפשר בעין וברכה, אבל לשם קשה לפגוע, אבל אם לפגוע ברכה המוות נגרם מייד, עוד ראיתי באחד הסרטים שאם לדקור עם מוט חד או עם סכין באזור מתחת לסנטר אז תהרוג מייד, יש עוד רבה אופציות, צריך לשבת ולחשוב.
ש. תחשוב
ת. איך לרצוח עם סכין? בעיקר לאזור ראש והלב, אם לפגוע בבטן בן אדם יצעק
ש. אם היו דוקרים אותה בבטן היית שומע את הצעקות
ת. בוודאי לא רק אני כולם היו שומעים
ש. אתה שולח לוטו או טוטו
ת. לעיתים רחוקות, רק מגרד 100 או 120, זה או הרווחת או הפסדת, זה כמו לשחק בקלפים (12:45 החשוד מצייר איך ממלאים טופס של לוטו ועקרון של ההימור), אם הייתי רוצה להרוג את הילדה בחיים לא הייתי עושה את זה בית ספר כי שם יש הרבה עדים. 
ש. במקומך הייתי כל יום שולח לוטו רוצה לדעת למה?
ת. כן, אני יכול להגיד למה אני לא שולח אין לי מזל
ש. אני חושב, בטוח, שאתה אוהב להמר בלוטו כי בחקירה אמרת ובשחזור אמרת הרבה דברים שניחשת: איך היא עמדה באיזה תא, איפה היא נחתכה, ניחשת מצב של מנעול בדלת שניה לפי השתקפות במראה, אני לא אומר שהכל נכון אך אני רק אומר שאתה אוהב לנחש
ת. כן, היה לי חבר ברוסי אני לא זוכר, וולודיה, הוא עבד בתפקיד חוקר של פשעים חמורים במיוחד, הוא אמר לי שאם אתה רוצה לתפוס את הרוצח תחשוב כמו רוצח.
ש. כלומר, כל מה שהנחת וסיפרת כאן זה הנחות ההיגון שלך?
ת. כן, לא רק כאן אלא גם בשחזור
ש. הבנתי גם שהנחת בעניין נעילת הדלת במנעול אחרי הרצח?
ת. כששאלת אותי בחקירה באיזה מצב הייתה הדלת אחרי רצח ניחשתי שיא הייתה נעולה אני אישית הייתי נועל.
(13:00 החשוד נשאר לארוחת צהריים בנוכחות החוקר דרבינובסקי)
המשך חקירה: 15:15 
ש. מסרת בחקירה שהרצח קרה במהלך השיעור האחרון, למה אמרת ככה?
ת. כי אני חושב שזה היה שיעור אחרון, אני יכול להסביר, כל אנשי האחזקה מסיימים בשלוש, זאת אומרת הילדים מסיימים שעה לפני, ככה אני חושב קרוב לשלוש כאשר באה המנקה כבר אין ילדים.
ש. בחקירה נתת תיאור של הוורידים בצוואר אשר אם לחתוך אותם בן אדם מת מייד
ת. אבל אם לחתוך את שמאלי אז בן אדם מת יותר מהר, כי החמצן לא מגיע למוח, אני למדתי את זה באנטומיה בבית הספר, פלוס אמא שלי אחות ולפעמים דפדפתי בספרים על גינקולוגיה של נשים.
ש. מסרת בחקירה שחתכת את היד של ילדה כדי לשבש את החקירה, למה אמרת ככה?
ת. לא אמרתי ככה, אז פשוט דיברנו ואני אמרתי לך כדי לשבש, אבל כדי לשבש עשיתי את זה בכוונה, כי אמרת שזה לא חתך מיקרי ושזה לא חתך של החלקה ושיש לך חוו"ד של הנתיחה, ושם כתוב שזה לא חתך מיקרי.
ש. בוקר-שאלה: אני אומר לך שסאשה לא אמר לך את זה מה יש לך להגיד על כך?
ת. כאשר דיברנו אתך רצית לדעת למה יש חתך ביד? אני לא יודע למה החתך הזה ואז אמרתי דבר ראשון שעלה בראשי כדי לשבש חקירה. 
ש. לא הבנתי כיצד אתה הבנת שהחתך נגרם בכוונה מיוחדת?
ת. לא ראיתי את חוו"ד הנתיחה, החוו"ד מאוד מדוייקת, כמו ה – ד.נ.א. והיא יכולה לתאר בדיוק מה מתי וכיצד נגרם בגופה, דיברו על כך שלילדה היה פלאפון ואני הנחתי שהפאלפון היה ביד הזאת.  
ש. אני עדיין לא הבנתי כיצד הנחת שהחתך ביד נגרם בכוונה מיוחדת? 
ת. אני יכול להניח שלילדה היה טלפון כי אחותי בגילה של הילדה הזאת היא בת 13, אני יודע שכל הילדים אוהבים טלפונים חדישים עם מצלמה לכן הנחתי שהילדה הייתה יכולה לצלם את הרוצח ולכן הוא לקח את הפלאפון, אני לא יודע אם זאת האמת או לא, כשבן אדם מת הוא סובל מפרכוסים והוא תופס באחיזת המת..ואם היא צילמה והיה לה טלפון אז ההוא לקח אותו, תוך כדי חיתוך של שרירי היד.
ש. היה לה פלאפון
ת. אני לא יודע שמעתי על הפאלפון רק בשחזור הווידאו
ש. אמרת שמה שסיפרת בחקירה והצגת בשחזור – זה פרי של הנחות ההיגיון שלך?
ת. כן, אני שמעתי לפני זה שהרגו את הילדה בשתי דקירות, בבטן, שתי דקירות בלב ואנסו, שמעתי את השמועות ברחוב מהאנשים שאני לא יודע ממי בדיוק, כולם דיברו על הרצח הזה, חמותי דיברה שאנסו אותה והרגו בלב, או חתכו את הגרון, אני לא זוכר בדיוק. 
ש. את מבין את ההבדל בין הנחות ההיגיון והעובדות עליהן י יכול לספר רק אדם שביצע את הרצח וראה את מה שהתרחש שם בפועל ואיך הכל נראה?
ת. כן, אני מבין שיכולתי להניח ולנחש את מה שביצע הרוצח אבל בדיוק את הפעולות שלו צעד אחרי צעד אני לא יכולתי ולא יכול לנחש.
ש. כלומר לפי תשובתך – בחקירה ובשחזור לא יכולת לספר על העובדות שראית, אלא רק על הנחות ההגיון שלך?
ת. כן
(15:45 נכנס רפ"ק בוקר)
ש. למה זרקת את בגדייך? 
ת. המכנס היה קצר עלי
ש. למה זרקת את כל בגדייך?
ת. כי נמאסתם עלי: "איפה איפה?" אתה רצחת – אתה רצחת"! "איפה בגדים איפה הבגדים?" אז אמרתי כי אם תמצאו ד.נ.א. ותמצאו את הרוצח האמיתי אז גם אני זקוק לזה מאוד, הבגדים שלי יוכיחו את חפותי.
ש. כל פעם שאתה נשאלת על החתך ביד חלפת את הסברייך, אני עד עכשיו לא הבנתי מה גרם לך לחשוב שהחתך ביד נעשה בכוונה מיוחדת?
ת. טלפון-פאלפון, השחזור אנטולי אמר שלילדה היה פלאפון אני חושב שהחתך נגרם בכוונה מיוחדת כדי לקחת את הפלאפון מיד שלה.
ש. בהודעה מ – 19/12/2006 סיפרת שגרמת חבלות גופניות לאחיך ולא זכרת את זה, עד שהוריך לא סיפרו לך, הורייך נחקרו בעניין הזה ואמרו שהדבר לא היה, מה יש לך להגיד בעניין הזה?
ת. זה היה, הוריי יכולים לא לזכור את זה, אני זוכר את זה מצויין וגם אחי, אני זוכר את זה כי היה לי רע מאוד אחרי זה, יותר לא הרבצתי לאחי אף פעם.
ש. איזה נעליים היו לילדה? ומה הצבע שלהם?
ת. אני לא יודע, אני חושב נעלי ספורט כי הילדים בעיקר הולכים עם נעלי ספורט, בשחזור שאלו אותי באיזה צבע ואמרתי שחור לבן כי אלה הצבעים הקלאסיים, בשחזור אמרתי שזה צבע אפור-שחור אני לא יודע מה הצבע, כל הילדים הולכים עם ג'ינס ונעלי ספורט.
ש. צבע של נעלי ספורט שמסרת בשחזור זאת הייתה הנחת ההיגון שלך?
ת. כן, ובקשר לצבעים שחור לבן אלה הצבעים הסטנדרטיים
ש. אני לא זוכר את צבע נעליים של הילדה ולא מבין איך יכולת לתת הנחת היגיון כזאת? 
ת. אמרתי בשחזור שחור-לבן ואם אני אגיד לך עכשיו: ירוק-צהוב-שחור אז אתה תחשוב שאני מבלבל אותך הכוונה, אני זוכר מה דיברתי בשחזור
ש. אני רק לא הבנתי למשל מה היגיון בזה שתגיד אפור-שחור?
ת. כי אם אני בשחזור אגיד הצבע שחור לבן ולך אגיד צבע אחר אז תשאל אותי תחשוב שאני מבלבל אותך בכוונה. 
ש. הבנתי למה אמרת אותו צבע כמה פעמים אבל לא הבנתי מה ההגיון בזה שאמרת הצבע אפור-שחור?
ת. בשחזור שאלו אותי מה היה צבע של נעלי הילדה ואמרתי לבן-שחור אבל רצו שאדייק ואמרתי את הצבע הראשון שעלה לי בראש – אפור
ש. הבנתי שהצבע שחור לבן זה הצבע הקלאסי בשבילך אבל הצבע האפור זה לא הצבע הקלאסי?
ת. נכון מאוד, אבל כשאנטולי שאל אותי תוך כדי שהוא מביע פליאה בפניו "שחור לבן?" ואז אמרתי אפור-שחור
ש. הבנתי שהחלפת את גרסתך ברגע זה כי אנטולי רצה לרמוז לך שזה הצבע הלא נכון? וזה מה שאתה אומר? 
ת. כן שמעתי ספק והבנתי שכנראה אמרתי דבר לא נכון, אבל הוא לא אמר שזה צבע לא נכון הוא רק אמר: "בטוח ששחור-לבן?" 
ש. איך ידעת תיאור של בגדי הילדה ביום הרצח?
ת. ראיתי איך כל הילדים הולכים, לכולם יש ג'ינס כחול ונעלי ספורט, החלק העליון יכול להיות שונה, החולצות לכולם יכולות להיות בצבע שונה, אבל הנחתי שילדה הייתה אמורה להתלבש בהתאמת צבעים ולכן הנחתי שחולצתה הייתה אמורה להיות או יותר כהה או יותר בהירה מהג'ינס – לא זוכר מה בדיוק אמרתי, זה כמו אצלך (פונה לבוקר) יש לך ג'ינס תכלת והחולצה כחולה כהה באותו גוון. 
ש. בחקירה מסרת שעיניים של הילדה היו פתוחות כאשר רצחת אותה אך ידעת את זה?
ת. בסרטים, כשאנשים מתים סוגרים להם את העיניים ביד (מראה על עצמו) לכן אני חושב שילדה נשארה עם עיניים פתוחות.
ש. כל מה שאתה מתאר כעת אתה מסביר בהיגיון אבל הצבע האפור של הנעליים לא מוסבר בעזרת ההיגיון מה יש לך להגיד על כך?
ת. היו לי פעם נעלי ספורט אפורות, אבל הייתה להן סוליה שחורה, בגלל זה זה הצבע הראשון שעלה בראשי.
ש. התרשמתי ממך כבן אדם מאוד הגיוני ואומר דברים מתוך ההגיון שיש בך, אני פחות הגיוני ממך לצערי ולכן קשה לי להבין את ההגיון של אדם אשר לא היה במקום מסויים לא עשה מעשים מסויימים ומצליח לעשות כל השלבים ההגיוניים בכל כך הרבה נושאים: באיזה תא היה הרצח, אך עמדה הילדה, שהדלת היתה נעולה, שהחתך ביד נגרם בכוונה מיוחדת, מתאר בגדים נעליים סוגי מנעולים ושיטות פתיחה ונעילה של הדלת, שיטות הספציפיות של רצח של הילדה הספציפית הזאת, איך הילדה התנהגה בעת שנגרמו לה כל אחד מחבלות ומקום הספציפי של מציאת הגופה כאשר הרוצח עזב אותה, זה נראה מאוד מוזר.
ת. את ההיגיון אני יכול להסביר, למטה יש שירותי בנים, זה העתק מדוייק של שירותי הבנות למעלה והדלתות נפתחות בדיוק באותה צורה, בשירותי בנים דלת נפתחת החוצה ושמאלה, כאשר עבדתי בבית ספר כל הילדים הלכו בגינס כחול, לעיתים רחוקות ניתן לראות גינס שחור או מכנסי ספורט, ככלל-כולם הולכים בג'ינס, בנות לא הולכות בחצאיות כי זה לא נהוג פה, כאשר נכנסתי לשירותי בנים לשטוף ידיים ולהשתין שמתי לב שהילדים נכנסים לתא השני והשלישי, כך גם הבנות.
ש. איך אתה יודע את זה?
ת. לפי ההיגיון, כאשר אני נכנס לשירותים בצרכים גדולים אני נכנס לתא הכי מרוחק בגלל זה אני חושב שבנות עושות אותו הדבר, לגבי הדלת בשירותי בנות, דלת נפתחת לכיוון שמאל כשאתה רוצה לסגור (17:15 החשוד יצא לשירותים, 17:24 החשוד חזר).
ש. במשך כל החקירה למרות שהוזהרת שאתה תחת אזהרה בחשד שרצחת את הילדה וחתמת עליה כל פעם מחדש, סיפרת שרצחת את הילדה הזאת, למה החלטת מספר פעמים לספר בחקירה את מה שלא ביצעת לדברייך? זה מתקשר לאופי שלך כאדם הגיוני, צלול מחשבה, אשר רק העצמת אותו בחקירה של היום?
ת. כי אני עייפתי פסיכולוגית מהחקירות וחשבתי שאם אני אודה אז תעזבו אותי בשקט, נמאסו עלי מילים בלי סוף: "אתה רצחת אתה רצחת" לא חשבתי על ההשלכות בעתיד, היה לי קשה שלא ראיתי את משפחתי, פסיכיקה שלי התעייפה מכל, ידעתי שתוצאות של בדיקת ה – ד.נ.א. וחוו"ד יוכיחו בכל מקרה שזה לא אני וכאשר נחתי התחלתי לחשוב על מ שאני מדבר ושלקחתי על עצמי את החטא של מישהו אחר.
ש. אני אומר לך שאף אדם עם מחשבה צלולה לא ייקח על עצמו להודות ברצח שלא ביצע בשום מצב.
ת. אתם שברתם אותי, רציתם ממני גרסה ונתתי לכם אותה, אני יודע שחוות הדעת ו ד.נ.א. יוכיחו שזה לא אני רצחתי את הילדה. 

ההודאה הוקראה על ידי החשוד ואושרה בחתימתו.
17:41 החשוד מסרב חתום.                                  חתימות החוקרים
החשוד: אני לא רוצה לחתום על זה כי בפעם אחרונה שחתמתי מצאתי את עצמי כאן, אני אחכה לתוצאות של  חוו"ד שיוכיחו את חפותי.
               חתימת החשוד                                      חתימות החוקרים


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3