ת/210 דוח זכ"ד רפ"ק אלכס מדווח שהציג בפני רומן תמונות פרטי לבוש

18/01/2007
אל: ראש הצח"מ
מאת: רפ"ק סטריז'בסקי א.  אח"מ גליל                      פ.א – 1010/06 גולן
הנדון: דו"ח זכ"ד

בתאריך 09/01/2007 גביתי הודעתו של החשוד רומן זדורוב, תוך כדי שהצגתי בפניו תמונות, פרטי לבוש במחשב, כאשר החשוד התבקש לאשר את שייכות הפריטים אליו, לציין שתוך כדי כתיבת העדות רשמתי את מספרי התמונות שהוצגו, אך לא אמרתי לחשוד את המספריים וזאת עקב כך שהחשוד ראה את מספריהם על מסך המחשב

גביית ההודעה הונצחה ב – מ.ט. 5/07 תשאול גליל. 

לידעתך


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3