ת/293 אישור קבלת מחברת אנגלית, חוברת וספר אנגלית של תאיר

01/05/2007
אל: מזכירות/ ספריה בי"ס נופי גולן
מאת: רס"מ אסרף מרדכי
הנדון: אישור

הריני לאשר בזאת שקיבלתי מאב הבית של בית ספר נופי גולן חוברת + ספר אנגלית אקספולרר וכן חוברת אנגלית אהבה וכסף*

החוברות נלקחו לצורך סיוע בחקירה בתיק רצח תאיר ראדה בסיום הסיוע בספרים אלו הם יוחזרו לסיפריית בית ספר נופי גולן.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3