ת/336 דוח החשוד רומן בתא מעצר

31/12/2006
אל: ר. צח"מ 
מאת: לב אחליכמן
הנדון: זכ"ד 

היום על פי הוראת ראש צח"מ רפ"ק בוקר בדקתי בעבודות מ.ט. גליל שבוצעו בתחנת גולן האם חשוד רומן זדורוב ישן ואכל בתא מעצר:

א   בעבודת מ.ט. 161/06 גליל תאריך 12/12/06: 
תחילת עבודה בשעה 23:35 כאשר חשוד רומן זדורוב מדבר בתא עד שעה 01:30 ולאחר מכן כיבוי אורות יושן עד שעה 07:22.

ב.  בעבודת מ.ט. 163/06 תאריך 13/12/06
תחילת עבודה בשעה 19:44 לציין שכיבוי אורות היה בשעה 22:00 ומשעה 23:30 רומן ישן עד שעה 06:43 כאשר קיבל ארוחת בוקר.

ג. בעבודת מ.ט. 165/06 גליל תאריך 14/12/6 
תחילת עבודה 17:14, כיבוי אורות היה 22:00 ובשעה 22:23 שוב הדלקת אורות עד שעה 23:40, לציין שבתא יושנים עד שעה 08:53 למחרת בבוקר תאריך 15/12/6 המשך הקלטה בשעה 15:43 כאשר עצור החוזר לתא מעצר וקיבל אוכל
לציין שמשעה 16:30 ועד 18:45 ישנו עד שקיבלו ארוחת ערב, רומן היה ער עד שעה 02:30 ומשעה זו רומן ישן עד שעה 08:45, המשך הקלטה משעה 12:47 כאשר עצור נכנס לתא בשעה 15:20 (עצור אחר) בשעה 16:10 תאריך 161206 הדלקת אורות, לציין שבשעה 16:52 רומן אוכל משעה 17:20 רומן יושן עד שעה 18:30 קיבל ארוחת ערב ואכל

בשעה 20:15 כובו אורות, מדברים עד 01:50 ולאחר מכן הלכו לישון עד שעה 07:30, קיבלו ארוחת בוקר והלכו שוב לישון, בשעה 08:20 רומן התעורר ואכל ארוחת בוקר תאריך 17/12/2006, מדברים עד הצהריים ובשעה 12:13 מקבלים אוכל ובשעה 12:15 רומן אוכל, ומשעה 13:15 עד שעה 14:05 יושן עד הכנסת עצור נוסף, לא מדברים יושנים עד 18:41
קיבלו ארוחת ערב רומן אכל, דיברו עד 20:30 ולאחר מכן יושנים עד 08:07 עד שרומן נילקח לחקירה תאריך 18/12/2006, בשעה 22:25 רומן חזר למעצר ואוכל בשעה 22:37 כיבוי אורות, בשעה 01:07* רומן הלך לישון וישן עד 08:18, הוצאת עצור

סיום עבודת מ.ט. 165/06 גליל


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3