ת/464 חיפוש בביתו של החשוד ישרxx נפתxx

 

אל: רמח"מ*                                                       יחידה: בילוש גולן
מאת: רס"מ ראובן אזואלי                                     תאריך: 09/12/2006 שעה 11:00*

הנדון: דוח פעולה / זכ"ד / סימון ותפיסה

בתאריך 09/12/2006 בשעה 07:45 ביחד עם מז"פ מעבדה ניידת פקד יניב אשור, ארז נבון, רס"ר בני דוד, במקום אירוסים 7X גבעת אבני.

היום יחד עם הנ"ל הגענו לביתו של ישראx נפתxx ת.ז 043XXXXX9 המתגורר ברחוב האירוסים 7X בגבעת אבני.

הנ"ל עובד כגנן בבית הספר נופי גולן בהמשך לצח"מ גולן מתאריך 07.12.2006 דפקנו בדלת פתח לנו את הדלת אדם הזדהנו כאנשי משטרה והצגנו ת. מנוי כמו כן היה לראשנו כובע בילוש ביקשנו ממנו להזדהות הנ"ל הציג בפנינו תעודת זהות העונה לשם הנ"ל

שאלנו אותו אם אפשר לערוך חיפוש בהסכמה לאחר שהוסבר לו סיבת הבקשה הנ"ל הסכים ואף חתם בתחילה על דוח זכ"ד ואחר כך בתחנת גולן על דוח החיפוש בהסכמה
נערך חיפוש ניתפסו מוצגים 1-6 הרשומים בדוח החיפוש המצ"ב בסיום החיפוש הוסבר לנ"ל שהוא מעוכב לתחנת גולן לשם תישאול
כמו כן נערך חיפוש בריכבו מסוג ניסן ויונט צבע לבן, מספר 17-175-XX שיותר מאוחר הובא לתחנה לשם בדיקה מדוקדקת בתחנת גולן

לאחר מילוי דוחות הועבר הנ"ל להמשך תישאול צח"מ גולן.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3