ת/467 הגיעו לביתו של יו.לו.

אל: רמח"מ*                  יחידה: בילוש גולן
מאת: רס"מ ראובן אזולאי תאריך 10.12.2006 שעה 08:32 
הנדון: דוח פעולה / זכ"ד / תפיסה וסימון

בתאריך 10.12.2006 בשעה 07:00 ביחד עם רס"ר אריאל סגל ורס"מ סלימאן קבלאן צוות בילוש צפת, במקום במושב אביבים בית מס' X

היום יחד עם הנ"ל היגענו למושב אביבים לביתו של יוסx  לוx ת.ז 30XXXXXX  על מנת לבצע חיפוש וכן לעכבו לשם חקירה תשאול גליל

הגעתי לביתו הדלת היתה פתוחה, פגשתי באם המשפחה ורדx, הזדהתי כאיש משטרה והצגתי תעודת מנוי, האם מבוגרת, ניגש אלי אביו של הנער דוx שהוא חירש אילם וגם איתו היתה לי בעיה לתקשר, לאחר מספר דקות הגיע אחיו יהושxx לוx ת.ז. 03XXXXXXX5 הזדהתי בפניו והצגתי תעודת מנוי הסברתי לו שעלי לערוך חיפוש והוא אישר לי לעשות כך ואף חתם בדוח החיפוש

נערך חיפוש ונתפסו המוצגים 1-4 ראה דוח חיפוש מצ"ב
בסיום החיפוש ביקשתי מאחיו להביא את יוסx לוx לתחנת גולן לשם תישאול וכך עשה
לציין כאשר שאלתי את יוסx לוx מה עשה ביום רביעי מסר לי שהיה בבית ספר ומבית ספר הלך לעבוד במיון פירות ובערב ישב עם חברים לעשן נרגילה

לאחר שמסרתי העתק מדוח החיפוש לאחיו יהושxx נסענו כשאני מלווה אותו לתחנת גולן שם הודעתי לנער שהוא מעוכב
נרשמו דוחות בהתאם, את המוצגים אשר תפסתי סימנתי בר״ת שמי ר.א.

תג מוצג המעורב והמוצגים הועברו להמשך טיפול צח"מ גולן.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3