ת/472 הודעה למנהל אתר אשפה הצפונית על חיפושים במקום

28/12/2006
אל: ר ימ"ר גליל
מאת: רפ"ק איציק שמעוני
הנדון: זכ"ד

הגעתי לאתר אשפה צפונית לחצור בשם אתר תאנים, שוחחתי עם מנהל האתר בשם שלמx בהלxx והנ"ל מאשר לי כן אין להם התנגדות שלא לעבוד בקטע הרלוונטי מאחר והוא פועל בקטעים נוספים אך מבחנתו יש צורך בהוצאת צו מאחר ותושבי הסביבה מבקשים לראות את הצו לאור העבודות המיוחדות שיתבצעו באתר עקב החיפושים במקום.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3