ת/510 סלקום במענה לצו בית משפט על איכון טלפונים

07.01.2007

עבור: תשאול גליל
פקס: 0498767XX
טלפון :
מספר דפים כולל דף זה:  1

שלום רב,
בהמשך לבקשתך להפקת מידע בהתייחס לצו בית משפט 6668/06, מספר תיק פ״א 1010/06, מיום 21/12/06 להלן המידע הבא:

בהמשך לשאלתכם האם מנוי שאוכן בתאריך 06/12/2006 בשעה 21:23 באתר גולן – כלביה אזה"ת קצרין יכול היה בפועל להיות באזור שמרוחק 500 מטר ובעצם היה צריך להקלט באתר אולם הספורט קצרין – גולן.

אכן קיימת האפשרות שעקב עומס באתר סמוך (אולם הספורט), מנוי יוציא ויקבל שיחה מאתר מרוחק יותר (כלביה), עקב הפניית שיחות שמתבצעות אוטומטית כתוצאה מעומס באתר בזמן מסויים.

נראה כי היו עומסים בשעות הערב באתר אולם הספורט שבקצרין, אך יחד עם זאת, לא ניתן לדעת בוודאות האם התרחשה ההפניה למנוי מסויים, מה שניתן לומר רק שקיימת אפשרות מבחינת הרשת לכך.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3