ת/516 פירוט שיחות הטלפון של זדורוב כולל שיחה למעסיק ב 21:33 כשעתיים אחרי שנודע בתקשורת כי ילדה נמצאה ללא רוח חיים בתא שירותים בבית הספר.

מזכר 
ר צח"מ                                                          תאריך 05/01/2007
מאת: רס"ב אמור דוד תשאול גליל                      פ.א- 1010/06 גולן

פרוט שיחות טלפון של רומן זדורוב ב 06/12/2006
מנויים: 052-486XXXX,  054-439XXXX

 1. בבדיקת פלטי שיחות המנויים הרשומים מטה של החשוד ברצח, רומן זודורוב, עולים הפרטים הבאים:  
 2. פרוט שיחות יוצאות של מנוי פרטנר 054-439XXXX הם:

  א. בשעה 08:28:20 למנוי 050-235XXXX המיוחס לאלx דx זמן שיחה 0.38.
  ב. בשעה 08:52:04 למנוי 057-779XXXX המיוחס ליצחx מנשx זמן שיחה 0.52.
  ג. בשעה 12:15:01 למנוי 050-235XXXX המיוחס לאלx דx זמן שיחה 0.30.
  ד. בשעה 12:55:47 למנוי 050-235XXXX המיוחס לאלx דx זמן שיחה 0.17.
  ה. בשעה 13:23:09 למנוי 050-235XXXX המיוחס לאלx דx זמן שיחה 0.23.
  ו.  בשעה 18:55:48 למנוי 054-415XXXX (אין בעלים כנראה חוייג המספר בטעות) זמן שיחה 0.05.
  ז. בשעה 19:30:58 למנוי 050-715XXXX המיוחס קסנxx אברx זמן שיחה 0.23.
   

 3. פירוט שיחות נכנסות למנוי פרטנר 054-439XXXX הם:
  א. 08:47:48 ממנוי 050-235XXXX המיוחס לאלx דעxזמן שיחה 0.950.
  ב. בשעה 18:55:48 ממנוי: 054-728XXXX המיוחס לפנובxx זמן שיחה: 0.050.
  ג.  בשעה 18:58:45 ממנוי: 054-728XXXX המיוחס לפנובxx זמן שיחה 11.767  
 4. פירוט שיחות יוצאות של מנוי סלקום 052-486XXXX הם:
  א. בשעה 12:53 למנוי 052-537XXXX המיוחס לאולגה אשת רומן זמן שיחה 73 שניות.
  ב. בשעה 17:21 למנוי 052-537XXXX המיוחס לאולגה אשת רומן זמן שיחה 2 שניות.
  ג.  בשעה 17:24 למנוי 052-537XXXX המיוחס לאולגה אשת רומן זמן שיחה 55 שניות.  
 5. פרטי שיחות נכנסות למנוי סלקום 052-486XXXX הם:
  א. בשעה 21:23 ממנוי 052-876XXXX המיוחס לראוxx גנx זמן שיחה: 222 שניות.

בכבוד רב
דוד אמור


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3